Nửa thế kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành
Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND). Từ đó, ngày 20-7 hàng năm trở thành ngày truyền thống CSND. Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung, CSND Hà Tĩnh nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững trật an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà...
65c6x787ax9e60xbf67x727dxbcadx80e7xeda1x9155xd69excc9bxX4xX7xb427xX4xb5e8x7311xX6x805exbba2xeeb8x7371xX2xe6f5x9227xX3xX4xX11xe64dxX5xX9xfd93xX0xX17xX1exX0xX3xX4x89efx9b63xX13xX12xX1ex721axe0a9xX2xX13xX11xb2efx86cbxX2x6d14xe7e8xX2xX13xc54axX30xX2xX13xX12xdad5xX5xX2xX4xfbdfxX3bxX13xX3fxX2xX6x96cexX1xX2xX6x9300x95d9xX2xX6x8da0xf380xX13xX12xX2x79b6x9871xc82fxd732xX2xe3edxaab9xX33xb865x92b3xX5axcb37x7b57xcfbbxX58xX2xd768xX2xX58xX33xX5axX5bxX5axX58xX33xX5dxX58xc70axX2xX0xX5axX3xX4xX25xX26xX13xX12xX1exX0xX5axX17xX1exX0xX5axX1xX1exX0xX3fxX5dxX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x7892xX11xX4xX6xX7xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX4axX7xX13xX4xX7xX25xX9xX1exX54x86dexXfxX2xX4xX3fxefddxX2xd34exX2bxX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2x919axe182xX17xb5e7xX2xXcx77daxX5xX2xa533xX49xX13xX12xX2x9814xX3bxX2xX4xX25xX4dxe1e1xX13xX12xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxX0xX5axX3fxX5dxX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x10309xX17xX4xX3fxX26xX25xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX25xX11xX12xX3fxX4xX9xX1ex9162xeb1axX11xX2xX4xf2a8xX2xcccaxdd63xX11xX2xX10ex75bexX13xX3fxX2x969bxX17xXfxX13xX12xX2xXexX2xf2e4xX3fx6809xX2xX12xX11xX113xX30xX2xXbfxc287xX4axX2xX52x9cd4xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX4xf9cfxX13xX3fxX2xd9acxX3bxX2xX8cxe873xX13xX3fxX0xX5axX1xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX140xX7xXfxXc8xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX54xX12xX3bxX5xX2xX58xX33xXexX5bxXexX5dxX5exX5fxX58xXc2xX2xX52xX3fxe3f8xX2xX4x958cxX4axX3fxX2xX140x9711xX2xX52xX3fx796cxX2xae8bxX11xX13xX3fxX2xXb6xf025xX2x1032bxX2fxX13xX3fxX2xX3xX130xX2x91d4xc54cxX5axX1a0xX52xX8cxX2xX4axX134xX13xX12xX2xe277xX130xX2xX126xX3fxX113xX1xX2xX6xX2fxX13xX3fxX2xbf61xX17xX5xX2xXbfxX18dxX13xX3fxX2xX13xX3fxX11xX2fxX30xX2xXcdx94b4xXc2xX2xX1c1xX17xX5xa60dxX13xX2xX3fxX10fxX13xX2xX4axX18axXfxX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xa4d3xX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX2xX57xX52xX53xX54xX55xX6dxab69xX2xX8cxee74xX2xXbfxX128xXc2xX2xX13xX12xX3bxX5xX2xX58xX33xXexX5bxX2xX3fxX3bxX13xX12xX2xX13xX36xX30xX2xX4xX25xXd3xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX13xX12xX3bxX5xX2xX4xX25xX17xX5xX1d7xX13xX2xX4xX3fxX130xX13xX12xX2xX52xX53xX54xX55xX204xX2xX54xX3fxX11axX13xX2xX6xX10fxX11xX2xX4axX3fxbaedxX13xX12xX2xXbfxX4dx7171xX13xX12xX2xX32xX33xX2xX13xX36xX30xX2xX1c1xX17xXfxXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX2xX13xX128xX11xX2xX4axX3fxX17xX13xX12xXc2xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX140xX3bxX2xX8cxX144xX13xX3fxX2xX13xX128xX11xX2xX25xX11xa004xX13xX12xX2xXbfxb94bxX2xXb6xX3fxX134xX13xX12xX2xX13xX12xX207xX13xX12xX2xX6x7cebxX13xX2xX30xX10fxX13xX3fxXc2xX2xX4xX25xX4dxXd3xX13xX12xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxX2xXcdxX1d7xX2xX30xb959xX11xX2xX30xX24dxX4xXc2xX2xX6xX45xX1xX2xX13xX29cxX13xX2xX13xX3fxX11xX1d7xX17xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xX4axX134xX13xX12xX2xXcxX17xXc0xX4xX2xX3xc969xX4axXc2xX2xX12xX11x96f5xX2xXcdxX2f7xX13xX12xX2xX4xX25xX45xX4xX2xXfxX13xX2xX4xX26xX3bxX13xX2xXcxX2a1xX2xX3fx852axX11xXc2xX2xX12xX128xX1xX2xX1xX3fx8a16xX13xX2xX4xX26xX2xX6xX2b0xX13xX2xXcdxX3bxX26xX2xX3xX49xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xX2xX1xX3fxX113xX4xX2xX4xX25xX11x7bb5xX13xX2xX4axX18axXfxX2xX4xX13cxX13xX3fxX2xX13xX3fxX3bxX204xX204xX204xX0xX5axX1xX1exX0xX4xXfxX1b4xX6xX7xX2xX4axX7xX6xX6xX3xX1xXfxX4axX11xX13xX12xX8xX9xX5dxX9xX2xX4axX7xX6xX6xX1xXfxXc8xXc8xX11xX13xX12xX8xX9xX5dxX9xX2xa2b3xX11xXc8xX4xX3fxX8xX9xX58xX33xX33xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX4axX7xX13xX4xX7xX25xX9xX2xX1b4xX26xX25xXc8xX7xX25xX8xX9xX33xX9xX1exX0xX4xX1b4xX26xXc8xX5xX1exX0xX4xX25xX1exX0xX4xXc8xX1exX0xX11xX30xX12xX2xX3xX25xX4axX8xX9xX5axX5axX11xX204xX1b4xXfxX26xX3fxXfxX4xX11xX13xX3fxX204xXcdxX13xX5axX13xX7xX376xX3xX5axX5dxX58xX58xee07xX5axX5exX5fxXc8xX1a9xX5dxX5exX5dxX5exX33xX33xX4xX58xX33xX5exX5fxX5fxX6xX33xX204xX16xX1xX12xX9xX2xX5axX1exX0xX5axX4xXc8xX1exX0xX5axX4xX25xX1exX0xX4xX25xX1exX0xX4xXc8xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX52xXfxX1xX4xX11xX26xX13xX9xX1exX1a0xX2a1xX13xX3fxX2xXbfxX10fxX26xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX4xX13cxX13xX3fxX2xX140xX3bxX2xX8cxX144xX13xX3fxX2xX1c1xX17xX113xX13xX2xX4xX25xX11xX2fxX4xX2xX4xX25xX11xX339xX13xX2xXb6xX3fxXfxX11xX2xX13xX3fxX11xX2fxX30xX2xXcdxX1d1xX2xX1xX3fxfa48xX13xX12xX2xX4axX3fxX130xX13xX12xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xXc2xX2xX12xX11xX2f7xX2xX12xX11axX13xX2xXfxX13xX2xX13xX11xX13xX3fxX2xX4xX25xX45xX4xX2xX4xX49xX2xX13xX36xX30xX2xX58xX33xX5dxX58xX2xaec4xX13xX3fxX14xX2xX198xXfxX11xX2xX140xX26xX3bxX13xX12xX0xX5axX1xX1exX0xX5axX4xXc8xX1exX0xX5axX4xX25xX1exX0xX5axX4xX1b4xX26xXc8xX5xX1exX0xX5axX4xXfxX1b4xX6xX7xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX115xX26xXc8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX52xX116xX13xX12xX2xXcdxX2b0xX11xX2xX1c1xX17xX113xX2xX4xX25xX11axX13xX3fxX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xXbfxXc0xX17xXc2xX2xX4xX25xX4dxXd3xX13xX12xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX4axX18axXfxX2xX52xX53xX54xX55xX2xea19xX11xX2fxX4xX2xX54xXfxX30xXc2xX2xX32xX33xX2xX13xX36xX30xX2xX1c1xX17xXfxX2xX4axX113xX4axX2xX4xX3fxXb4xX2xX3fxX2fxX2xX52xX53xX54xX55xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX140xX3bxX2xX8cxX144xX13xX3fxX2xXbfxX2a1xX2xaf7cxX198xX4dxX17xX2xX4xX25xX196xXc2xX2xXc8xcf59xX13xX12xX2xX4axX1edxX30xXc2xX2xXcdxX11axX2xX13xX4dxX2b0xX4axXc2xX2xXcdxX11axX2xXc8xXc5xX13xXc2xX2xX1c1xX17xX29cxX13xX2xX4xX3fxXc5xX13xX2xX1xX3fxX1d1xX4axX2xXcdxX1d1xc363xXc2xX2xX12xX128xX1xX2xX1xX3fxX319xX13xX2xX4xX196xX4axX3fxX2xX4axX49xX4axX2xXcdxX3bxX26xX2xX3xX49xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xX2xX1b4xX1edxX26xX2xXcdxX2fxX2xXfxX13xX2xX13xX11xX13xX3fxX2xX4xX25xX45xX4xX2xX4xX49xX2xX4axX18axXfxX2xX1c1xX17xX29cxX2xX3fxX4dx6a6cxX13xX12xXc2xX2xX1xX3fxX1d1xX4axX2xXcdxX1d1xX2xX4xX3fxX2f1xX13xX12xX2xX6xX4exX11xX2xX13xX3fxX11xX2fxX30xX2xXcdxX1d1xX2xX4axX3fxX196xX13xX3fxX2xX4xX25xX18dxX2xX4axX18axXfxX2xX4xX13cxX13xX3fxX2xX13xX3fxX3bxX2xX1c1xX17xXfxX2xX4axX113xX4axX2xX4xX3fxX253xX11xX2xXb6x8647xX2xX4axX113xX4axX3fxX2xX30xX10fxX13xX12xX204xX2xX8cxX25xX26xX13xX12xX2xX4axX17xX30fxX4axX2xXb6xX3fxX113xX13xX12xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xX4axX3fxX130xX13xX12xX2xX198xc9d8xXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX140xX3bxX2xX8cxX144xX13xX3fxX2xXbfxX2a1xX2xX4axX116xX13xX12xX2xX10exX1edxX13xX12xX2xX1b4xX30fxX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX2xX4xX13cxX13xX3fxX2xX13xX3fxX3bxX2xX4xX11xXb4xX13xX2xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX4axX17xX30fxX4axX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xXbfxXc0xX17xX2xXbfxX319xX5xX2xX12xX11xXfxX13xX2xXb6xX3fxeaecxXc2xX2xX1c1xX17xX5xXb4xX4xX2xX6xX11xX2fxX4xX204xX2xX55xX4dxX2b0xX11xX2xX30xX4dxXfxX2xX1b4xX26xX30xXc2xX2xX1b4xX2a1xX26xX2xXbfxX10fxX13xXc2xX2xX4axX113xX13xX2xX1b4xX30fxXc2xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xX3xX633xX2xX52xX53xX54xX55xX2xXcdxec4dxX13xX2xXb6xX11xX29cxX13xX2xX4axX4dxX253xX13xX12xX2xX1b4xX113xX30xX2xX3xX113xX4xX2xXbfxX18dxXfxX2xX1b4xX3bxX13xXc2xX2xX12xX2f1xX13xX2xX1b4xX128xX2xX30xX113xX17xX2xX4xX3fxX18dxX4xX2xXcdxX2b0xX11xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xXc2xX2xXb6xX3fxX134xX13xX12xX2xX13xX12xX10fxX11xX2xX3fxX5xX2xX3xX11xX13xX3fxX2xX12xX11xXfxX13xX2xXb6xX3fxX69bxXc2xX2xX6xX11xX29cxX13xX2xX4xX1d1xX4axX2xX4xXc0xX13xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4axX113xX4axX2xX6xX26xX10fxX11xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xXc2xX2xX1b4xX1edxX26xX2xXcdxX2fxX2xX4xX3bxX11xX2xX3xX1edxX13xX2x7266xX140xX52xX54xXc2xX2xX4xX196xX13xX3fxX2xX30xX10fxX13xX12xX2xX4xX3bxX11xX2xX3xX1edxX13xX2xX4axX18axXfxX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xXc2xX2xXbfxX1edxX30xX2xX1b4xX1edxX26xX2xX12xX11xXfxX26xX2xX4xX3fxX134xX13xX12xX2xX4xX3fxX134xX13xX12xX2xX3xX17xX130xX4xXc2xX2xX4axX3fxX18axX2xXbfxX30fxX13xX12xX2xX1xX3fxX130xX11xX2xX3fxX4exX1xX2xXcdxX2b0xX11xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xXecxX13xX2xX13xX11xX13xX3fxX2xX1xX3fxX113xX4xX2xX3fxX11xX2fxX13xX2xXbfxX11xX1d7xX17xX2xX4xX25xXfxXc2xX2xX1b4xX2f1xX4xX2xX12xX11xX2f7xX2xX3fxX3bxX13xX12xX2xX4axX3fxX1d1xX4axX2xX4xX26xX113xX13xX2xX12xX11xX113xX13xX2xXbfxX11xX2fxX1xXc2xX2xX1b4xX11xX2fxX4xX2xXb6xX196xX4axX3fxXc2xX2xX12xX128xX1xX2xX1xX3fxX319xX13xX2xX1b4xX1edxX26xX2xXbfxX1edxX30xX2xXfxX13xX2xX13xX11xX13xX3fxX2xX1c1xX17xX130xX4axX2xX12xX11xXfxX2xXcdxX3bxX2xX4axX3fxX11xX2xXcdxX11xX29cxX13xX2xX4axX128xX2xX3fxX11xX2fxX17xX2xX1c1xX17xX1edxX2xX4axX3fxX26xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xX4xX25xX4dxX253xX13xX12xX2xX30xX11xX1d7xX13xX2xX54xXfxX30xX204xX2xX140xX3bxX13xX12xX2xX4xX25xX36xX30xX2xX6xX4dxX4exX4xX2xX52xX115xX52xX53xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX140xX3bxX2xX8cxX144xX13xX3fxX2xXbfxX2a1xX2xX4xX11axX13xX3fxX2xX13xX12xX17xX5xX2fxX13xX2xXcdxX3bxX26xX2xX54xXfxX30xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xXbfxXc0xX17xXc2xX2xX6xX45xX1xX2xX13xX3fxX11xX1d7xX17xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xX4axX134xX13xX12xX2xXcxX17xXc0xX4xX2xX3xX2f1xX4axXc2xX2xX12xX128xX1xX2xX1xX3fxX319xX13xX2xXcdxX3bxX26xX2xX3xX49xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xX2xX12xX11xX1edxX11xX2xX1xX3fxX128xX13xX12xX2xXc8xXc5xX13xX2xX4xX30fxX4axX204xX2xX54xX3fxX11xX1d7xX17xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xX3xX633xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX3fxX5xX2xX3xX11xX13xX3fxX2xXc8xX554xX13xX12xX2xX4axX1edxX30xX2xXbfxX339xX2xX6xX10fxX11xX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xX6xX44fxX13xX12xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX2xX13xX11xX1d7xX30xX2xX4xX11xX13xX2xX5xX29cxX17xXc2xX2xX4axX1edxX30xX2xX1xX3fxX1d1xX4axX204xX0xX5axX1xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX115xX26xXc8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX10exXc0xX4xX2xX13xX4dxX2b0xX4axX2xX4xX3fxX130xX13xX12xX2xX13xX3fxXc0xX4xXc2xX2xX13xX26xX13xX2xX3xX134xX13xX12xX2xX1c1xX17xX5xX2xXcdxX1d7xX2xX30xX30fxX4xX2xX30xX130xX11xXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX4xX13cxX13xX3fxX2xX13xX3fxX3bxX2xX4xX11xXb4xX1xX2xX4xX1d1xX4axX2xX13xfc0bxX2xX6xX49xX4axX2xX1xX3fxXc0xX13xX2xXbfxXc0xX17xX2xXc8xX3bxX13xX3fxX2xX13xX3fxX11xX1d7xX17xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX4xX196xX4axX3fxX2xXcxX17xXc0xX4xX2xX3xX2f1xX4axX2xX4xX25xX29cxX13xX2xX4axX113xX4axX2xX6xX144xX13xX3fxX2xXcdxX49xX4axX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4xX113xX4axX204xX2xX10exX24dxX4axX2xX1b4xX11xX2fxX4xXc2xX2xX4xX3fxX49xX4axX2xX3fxX11xX2fxX13xX2xXbfxX4dxX253xX13xX12xX2xX6xX130xX11xX2xXbfxX69bxX11xX2xX30xX2b0xX11xX2xX4xX26xX3bxX13xX2xXc8xX11xX2fxX13xX2xX4axX18axXfxX2xX10exX1edxX13xX12xXc2xX2xX13xX3fxXc0xX4xX2xX6xX3bxX2xX3xXfxX17xX2xX13xX12xX3bxX5xX2xX4xX113xX11xX2xX6xX45xX1xX2xX4xX13cxX13xX3fxX2xX57xX5dxX5exX5exX5dxX6dxX2xX1a0xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX140xX3bxX2xX8cxX144xX13xX3fxX2xXbfxX2a1xX2xXbfxX26xX3bxX13xX2xXb6xXb4xX4xX2xX30xX30fxX4xX2xX6xX44fxX13xX12xXc2xX2xX4axX3fxX11xXfxX2xX13xX12xX2caxX4xX2xX3x96f9xX2xX1b4xX116xX11xXc2xX2xXcdxX207xXfxX2xXcxXc5xX5xX2xXc8xX49xX13xX12xX2xX4axX5c3xX2xX3xXd3xX2xXcdxX45xX4xX2xX4axX3fxXc0xX4xXc2xX2xXcdxX207xXfxX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4xX113xX4axXc2xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xXbfxXc0xX17xXc2xX2xX4axX3fxX18axX2xXbfxX30fxX13xX12xX2xX1xX3fxX44fxX13xX12xX2xX13xX12xX207xXfxXc2xX2xXbfxXc0xX17xX2xX4xX25xXfxX13xX3fxXc2xX2xX4xX25xXc0xX13xX2xX113xX1xX2xX4axX128xX2xX3fxX11xX2fxX17xX2xX1c1xX17xX1edxX2xXcdxX2b0xX11xX2xX4axX113xX4axX2xX6xX26xX10fxX11xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xX204xX2xX8cxX25xX26xX13xX12xX2xXbfxX128xXc2xX2xX4xX45xX1xX2xX4xX25xX17xX13xX12xX2xX4xXc0xX13xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX6xX11xX29cxX13xX2xX4xX1d1xX4axX2xX4axX113xX4axX2xX6xX26xX10fxX11xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xX2xX13xX12xX17xX5xX2xX3fxX11xX339xX30xXc2xX2xX6xX3bxX30xX2xX12xX11xX1edxX30xX2xX4xX25xX2caxX13xX12xX2xX113xX13x7660xX2xX13xX12xX36xX13xX2xX4axX3fxX24dxX13xX2xXcdxX3bxX2xX4xX207xX13xX12xX2xX1b4xX4dxX2b0xX4axX2xXbfxc6efxX5xX2xX6xX116xX11xX2xX4xX3fxXfxX30xX2xX13xX3fxX554xX13xX12xXc2xX2xX1b4xX17xX134xX13xX2xX6xX45xX17xX2xXcdxX3bxX2xX4axX113xX4axX2xX4xXfxX11xX2xX13xX10fxX13xXc2xX2xX4xX2fxX2xX13xX10fxX13xX2xXcxX2a1xX2xX3fxX30fxX11xXb8exX2xXbfxXba8xX5xX2xX30xX10fxX13xX3fxX2xX4axX113xX4axX2xX1b4xX11xX2fxX13xX2xX1xX3fxX113xX1xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xX2xXcdxX1d1xXc2xX2xXb6xXb4xX4xX2xX3fxX4exX1xX2xXcdxX2b0xX11xX2xX1xX3fxX113xX4xX2xXbfxX30fxX13xX12xX2xX1xX3fxX26xX13xX12xX2xX4xX25xX3bxX26xX2xX1c1xX17xX319xX13xX2xX4axX3fxb8c7xX13xX12xX2xX1b4xX1edxX26xX2xXcdxX2fxX2xXfxX13xX2xX13xX11xX13xX3fxX2xX8cxX69bxX2xX1c1xX17xX130xX4axXc2xX2xX12xX11xX2f7xX2xXcdxX2f7xX13xX12xX2xX69bxX13xX2xXbfxX18dxX13xX3fxX2xX4axX3fxX196xX13xX3fxX2xX4xX25xX18dxXc2xX2xX8cxX8cxXecxX8cxX766xX140xXc2xX2xX4xX10fxX26xX2xX13xX11xX1d7xX30xX2xX4xX11xX13xX2xXcdxX2f7xX13xX12xX2xX4axX3fxX2f1xX4axX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xX1c1xX17xX319xX13xX2xX4axX3fxXc2dxX13xX12xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX204xX2xX54xX3fxX2f7xX13xX12xX2xX13xX36xX30xX2xX12xX319xX13xX2xXc8xXc5xX5xXc2xX2xX1xX3fxX1d1xX4axX2xXcdxX1d1xX2xX4axX113xX4axX2xXc8xX49xX2xX113xX13xX2xXb6xX11xX13xX3fxX2xX4xXb4xX2xX4xX25xX2caxX13xX12xX2xXbfxX11xX339xX30xX2xX4axX18axXfxX2xX4xX13cxX13xX3fxXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX53xX54xX55xX2xXbfxX2a1xX2xX12xX128xX1xX2xX1xX3fxX319xX13xX2xX6xX3bxX30xX2xX4xX130xX4xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4xX113xX4axX2xXc8xX11xX2xXc8xXc5xX13xXc2xX2xX8cxX10exX52xXc2xX2xXbfxX1d7xX13xX2xX1b4xX116xX2xd961xX126xX198xX115xXc2xX2xX4axX116xX13xX12xX2xX13xX3fxX4dxX2xX6xX3bxX30xX2xX4xX130xX4xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4xX113xX4axX2xXecxX54xX8cxX8cxX2xX4xX10fxX11xX2xX4axX113xX4axX2xXb6xX3fxX17xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xXc2xX2xXb6xX3fxX17xX2xX8cxX10exX52xXc2xX2xX4xX10fxX26xX2xX3xX49xX2xXbfxX192xX13xX12xX2xX4xX3fxX17xX45xX13xX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX204xX0xX5axX1xX1exX0xX4xXfxX1b4xX6xX7xX2xX4axX7xX6xX6xX3xX1xXfxX4axX11xX13xX12xX8xX9xX5dxX9xX2xX4axX7xX6xX6xX1xXfxXc8xXc8xX11xX13xX12xX8xX9xX5dxX9xX2xX376xX11xXc8xX4xX3fxX8xX9xX58xX33xX33xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX4axX7xX13xX4xX7xX25xX9xX2xX1b4xX26xX25xXc8xX7xX25xX8xX9xX33xX9xX1exX0xX4xX1b4xX26xXc8xX5xX1exX0xX4xX25xX1exX0xX4xXc8xX1exX0xX11xX30xX12xX2xX3xX25xX4axX8xX9xX5axX5axX11xX204xX1b4xXfxX26xX3fxXfxX4xX11xX13xX3fxX204xXcdxX13xX5axX13xX7xX376xX3xX5axX5dxX58xX58xX3cexX5axX5exX5fxXc8xX1a9xX5dxX5exX5dxX5exX33xX33xX4xX58xX33xX5exX5fxX5bxX6xX5dxX204xX16xX1xX12xX9xX2xX5axX1exX0xX5axX4xXc8xX1exX0xX5axX4xX25xX1exX0xX4xX25xX1exX0xX4xXc8xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX52xXfxX1xX4xX11xX26xX13xX9xX1exX55xX11x7374xX17xX2xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX25xXfxX2xX1c1xX17xXc5xX13xX2xX4xXc0xX13xX2xX4axX134xX13xX12xXc2xX2xX4xX25xXc0xX13xX2xX113xX1xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xX2xX4xX25xX29cxX13xX2xXbfxX18dxXfxX2xX1b4xX3bxX13xX2xX8cxX1xX2xX140xX3bxX2xX8cxX144xX13xX3fxX2xX57xX13xX36xX30xX2xX58xX33xX5dxX58xX6dxX204xX0xX5axX1xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX52xXfxX1xX4xX11xX26xX13xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX25xX11xX12xX3fxX4xX9xX1exX484xX13xX3fxX14xX2xXd21xX54xX0xX5axX1xX1exX0xX5axX4xXc8xX1exX0xX5axX4xX25xX1exX0xX5axX4xX1b4xX26xXc8xX5xX1exX0xX5axX4xXfxX1b4xX6xX7xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX115xX26xXc8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX10exXc0xX17xX2xX4xX25xXfxX13xX3fxX2xX4axX3fxX130xX13xX12xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xX2xX3fxX11axX13xX3fxX2xX3xX49xX2xX6xX17xX134xX13xX2xX6xX3bxX2xX30xX24dxX4xX2xX4xX25xX45xX13xX2xX13xX128xX13xX12xX2xX1b4x983axX13xX12xXc2xX2xX1c1xX17xX5xXb4xX4xX2xX6xX11xX2fxX4xX2xXcdxX3bxX2xX1xX3fx7d75xX4axX2xX4xX10fxX1xX204xX2xX1a0xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX3fxX11axX13xX3fxX2xX3xX49xX2xX4xX45xX1xX2xX4xX25xX17xX13xX12xX2xX4xX3fxX49xX4axX2xX3fxX11xX2fxX13xX2xX13xX3fxX11xX1d7xX17xX2xXbfxX4exX4xX2xX4axXfxX26xX2xXbfxX11xX339xX30xX2xX4xXc0xX13xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xXc2xX2xX4xX25xX11xX2fxX4xX2xX1xX3fxX113xX2xX4axX5c3xX2xX1b4xX1edxX13xX2xX4axX113xX4axX2xX69bxX2xX13xX3fxX128xX30xX2xX6xX4dxX17xX2xX30xXfxX13xX3fxX2xX3fxX26xX10fxX4xX2xXbfxX30fxX13xX12xX2xX30xXfxX13xX12xX2xX4xX196xX13xX3fxX2xX4axX3fxX17xX5xX29cxX13xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xXc2xX2xX1b4xX2f1xX4xX2xX12xX11xX2f7xX2xX3fxX3bxX13xX12xX2xX13xX12xX3bxX13xX2xXbfxX130xX11xX2xX4xX4dxX4exX13xX12xX2xX1xX3fxX10fxX30xX2xX4xX30fxX11xXc2xX2xX4xX25xX17xX5xX2xX1b4xX2f1xX4xX2xX3fxX3bxX13xX12xX2xX4xX25xX36xX30xX2xX4xX29cxX13xX2xX4axX128xX2xX6xX2fxX13xX3fxX2xX4xX25xX17xX5xX2xX13xX2a1xX204xX2xX511xX2b0xX11xX2xX4xX11xX13xX3fxX2xX4xX3fxX319xX13xX2xXbfxXc0xX17xX2xX4xX25xXfxX13xX3fxX2xXb6xX3fxX134xX13xX12xX2xXb6xX3fxX26xXfxX13xX2xX13xX3fxX4dxX4exX13xX12xXc2xX2xX3xX49xX2xX30xX4dxX17xX2xX4xX25xX196xXc2xX2xX3xX113xX13xX12xX2xX4xX10fxX26xXc2xX2xX13xX3fxX45xX13xX2xXbfxX18dxX13xX3fxX2xX4axX3fxX196xX13xX3fxX2xXcxX113xX4axX2xX4axX113xX4axX2xX4xX11axX13xX3fxX2xX3fxX17xX130xX13xX12xXc2xX2xXb6xXb4xX4xX2xX3fxX4exX1xX2xX13xX3fxX17xX319xX13xX2xX13xX3fxX17xX5xXe50xX13xX2xX12xX2f7xXfxX2xX6xX19exX2xX6xX17xX45xX13xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xX2xXcdxX1d1xX2xXcdxX2b0xX11xX2xX4xX3fxX49xX4axX2xX4xX11xXe50xX13xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xXbfxXc0xX17xXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xXbfxX11xX1d7xX17xX2xX4xX25xXfxX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xX2xXcdxX1d7xX2xX4xX25xX45xX4xX2xXcxX2a1xX2xX3fxX30fxX11xX2xXbfxX2a1xX2xXbfxX11xX1d7xX17xX2xX4xX25xXfxX2xXb6xX3fxX113xX30xX2xX1xX3fxX113xX2xX4xX25xX29cxX13xX2xX3cexX33x6d37xX2xX4axX113xX4axX2xXcdxX1d1xX2xX113xX13xX2xX3fxX11axX13xX3fxX2xX3xX49xX2xXcxXba8xX5xX2xX25xXfxX2xX4xX25xX29cxX13xX2xXbfxX18dxXfxX2xX1b4xX3bxX13xXc2xX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xXbfxX128xXc2xX2xX4axX113xX4axX2xXcdxX1d1xX2xX4xX25xX2caxX13xX12xX2xX113xX13xX2xXbfxX10fxX4xX2xX12xX319xX13xX2xX5dxX33xX33xX115cxX204xX2xX8cxX25xX26xX13xX12xX2xX4axX17xX30fxX4axX2xXbfxXc0xX17xX2xX4xX25xXfxX13xX3fxX2xX12xX11xXfxX13xX2xXb6xX3fxX69bxXc2xX2xX1c1xX17xX5xXb4xX4xX2xX6xX11xX2fxX4xXc2xX2xXbfxX319xX5xX2xX13xX12xX17xX5xX2xX3fxX11xX339xX30xX2xX13xX3bxX5xXc2xX2xX13xX3fxX11xX1d7xX17xX2xX4axX113xX13xX2xX1b4xX30fxXc2xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xX3xX633xX2xXbfxX2a1xX2xX4xX3fxX339xX2xX3fxX11xX2fxX13xX2xX4xX11xX13xX3fxX2xX4xX3fxX319xX13xX2xX30xX4dxX17xX2xX4xX25xX196xXc2xX2xXc8xX554xX13xX12xX2xX4axX1edxX30xXc2xX2xXb6xX11xX29cxX13xX2xX1c1xX17xX5xXb4xX4xX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xXbfxX11xX1d7xX17xX2xX4xX25xXfxX2xX1xX3fxX113xX2xX113xX13xXc2xX2xX4axX128xX2xX13xX3fxX11xX1d7xX17xX2xX4axX113xX4axX3fxX2xXbfxX113xX13xX3fxX2xX4xX113xX26xX2xX1b4xX10fxX26xXc2xX2xX3xX113xX13xX12xX2xX4xX10fxX26xX2xXbfxX339xX2xX6xX10fxX11xX2xX3xX49xX2xX13xX12xX4dxbe33xX13xX12xX2xX30xX30fxXc2xX2xX4axX1edxX30xX2xX1xX3fxX1d1xX4axX2xXcdxX3bxX2xX6xX44fxX13xX12xX2xX1b4xX11xXb4xX4xX2xX5c3xX13xX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xX1c1xX17xX319xX13xX2xX4axX3fxXc2dxX13xX12xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX204xX0xX5axX1xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX115xX26xXc8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX8cxX25xX29cxX13xX2xX6xX144xX13xX3fxX2xXcdxX49xX4axX2xXbfxXc0xX17xX2xX4xX25xXfxX13xX3fxX2xX1xX3fxX44fxX13xX12xXc2xX2xX4axX3fxX130xX13xX12xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xX2xXb6xX11xX13xX3fxX2xX4xXb4xXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX4axX113xX4axX2xX4axXc0xX1xX2xXbfxX2a1xX2xXbfxX11xX1d7xX17xX2xX4xX25xXfxX2xX1xX3fxX113xX4xX2xX3fxX11xX2fxX13xX2xX3fxX3bxX13xX12xX2xX13xX12xX3fxX11axX13xX2xXcdxX1d1xX2xX4xX3fxXfxX30xX2xX13xX3fxX554xX13xX12xXc2xX2xX1b4xX17xX134xX13xX2xX6xX45xX17xXc2xX2xXb6xX11xX13xX3fxX2xXc8xX26xXfxX13xX3fxX2xX4xX25xX113xX11xX2xX1xX3fxee6cxX1xXc2xX2xXcdxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xX2xX1xX3fxX113xX1xX2xX6xX17xX45xX4xX2xXcdxX1d7xX2xX30xX134xX11xX2xX4xX25xX4dxX253xX13xX12xX204xX2xX10exX24dxX4axX2xX1b4xX11xX2fxX4xX2xX1xX3fxX44fxX13xX12xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xXb6xX11xX13xX3fxX2xX4xXb4xX2xXcdxX3bxX2xXbfxX30fxX11xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xXb6xX11xX13xX3fxX2xX4xXb4xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX4axX113xX4axX2xX3fxX17xX5xX2fxX13xXc2xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX1xX3fxX130xXc2xX2xX4xX3fxX18dxX2xXcxX2a1xX2xXbfxX2a1xX2xXbfxX11xX2xX3xXc5xX17xX2xXbfxX11xX1d7xX17xX2xX4xX25xXfxX2xX6xX3bxX30xX2xX25xed93xX2xX13xX3fxX11xX1d7xX17xX2xXcdxX1d1xX2xX4xX3fxXfxX30xX2xX134xXc2xX2xX4axX130xX2xX19exX2xX6xX3bxX30xX2xX4xX25xX113xX11xX2xXd3xX2xX30xX30fxX4xX2xX3xX130xX2xX13xX12xX3bxX13xX3fxX2xXb6xX11xX13xX3fxX2xX4xXb4xX2xX4xX25xX2caxX13xX12xX2xXbfxX11xX339xX30xXb8exX2xXb6xX11xXb4xX13xX2xX13xX12xX3fxX18dxXc2xX2xXbfxX1d7xX2xXcxX17xXc0xX4xX2xX4axX113xX4axX2xX4axX5c3xX2xX1c1xX17xXfxX13xX2xX4axX3fxX18axX2xX1c1xX17xX1edxX13xX2xX4xX36xX13xX12xX2xX4axX4dxX253xX13xX12xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4xX113xX4axX2xX1c1xX17xX1edxX13xX2xX6xX19exX2xX4xX3bxX11xX2xX4axX3fxX196xX13xX3fxXc2xX2xX1c1xX17xX1edxX13xX2xX6xX19exX2xXbfxXc0xX4xX2xXbfxXfxX11xXc2xX2xX1c1xX17xX1edxX13xX2xX6xX19exX2xX25xX207xX13xX12xXc2xX2xX4xX3fxX49xX4axX2xX3fxX11xX2fxX13xX2xX4axX3fxXb4xX2xXbfxX30fxX2xXbfxX2a1xX11xX2xX13xX12xX30fxX2xXbfxX130xX11xX2xXcdxX2b0xX11xX2xX13xX12xX4dxX253xX11xX2xX4axX128xX2xX4axX134xX13xX12xXc2xX2xX4axX3fxXc0xX13xX2xX4axX3fxX13cxX13xX3fxX2xX13xX3fxX2f7xX13xX12xX2xX3xX5c3xX2xX3fxXd3xXc2xX2xX4xX3fxX11xXb4xX17xX2xX3xX128xX4xX2xX30xX3bxX2xX1b4xX2caxX13xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xX2xX4axX128xX2xX4xX3fxX339xX2xX6xX4exX11xX2xXc8xX1d1xX13xX12xX2xX1xX3fxX10fxX30xX2xX4xX30fxX11xX204xX0xX5axX1xX1exX0xX4xXfxX1b4xX6xX7xX2xX4axX7xX6xX6xX3xX1xXfxX4axX11xX13xX12xX8xX9xX5dxX9xX2xX4axX7xX6xX6xX1xXfxXc8xXc8xX11xX13xX12xX8xX9xX5dxX9xX2xX376xX11xXc8xX4xX3fxX8xX9xX58xX33xX33xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX4axX7xX13xX4xX7xX25xX9xX2xX1b4xX26xX25xXc8xX7xX25xX8xX9xX33xX9xX1exX0xX4xX1b4xX26xXc8xX5xX1exX0xX4xX25xX1exX0xX4xXc8xX1exX0xX11xX30xX12xX2xX3xX25xX4axX8xX9xX5axX5axX11xX204xX1b4xXfxX26xX3fxXfxX4xX11xX13xX3fxX204xXcdxX13xX5axX13xX7xX376xX3xX5axX5dxX58xX58xX3cexX5axX5exX5fxXc8xX1a9xX5dxX5exX5dxX5exX33xX33xX4xX58xX33xX5exX5fxX3cexX6xX58xX204xX16xX1xX12xX9xX2xX5axX1exX0xX5axX4xXc8xX1exX0xX5axX4xX25xX1exX0xX4xX25xX1exX0xX4xXc8xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX52xXfxX1xX4xX11xX26xX13xX9xX1exX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX140xX3bxX2xX8cxX144xX13xX3fxX2xXc8xX11xXe50xX13xX2xX4xX45xX1xX2xX1xX3fxX44fxX13xX12xX2xX4axX3fxX130xX13xX12xX2xXb6xX3fxX18axX13xX12xX2xX1b4xX130xXc2xX2xX1b4xX10fxX26xX2xX6xX26xX10fxX13xX2xX484xX13xX3fxX14xX2xX198xX140xX0xX5axX1xX1exX0xX5axX4xXc8xX1exX0xX5axX4xX25xX1exX0xX5axX4xX1b4xX26xXc8xX5xX1exX0xX5axX4xXfxX1b4xX6xX7xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX115xX26xXc8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX10exXc0xX17xX2xX4xX25xXfxX13xX3fxX2xX4axX3fxX130xX13xX12xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xX2xXcdxX3bxX2xX1b4xX3bxX11xX2xX4xX25xX207xX2xX4xX2fxX2xX13xX10fxX13xX2xX30xXfxX2xX4xXc2dxX5xX2xX6xX3bxX2xX4axX17xX30fxX4axX2xXbfxXc0xX17xX2xX4xX25xXfxX13xX3fxX2xX12xX11xXfxX13xX2xXb6xX3fxX69bxXc2xX2xXbfxX319xX5xX2xX4xX3fxXafxX2xX4xX3fxX113xX4axX3fxX2xX12xX11xXfxX13xX2xX13xXfxX13xX204xX2xX1a0xX3bxX2xX30xX30fxX4xX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xX13xX3fxX2f7xX13xX12xX2xXbfxX18dxXfxX2xX1b4xX3bxX13xX2xX4xX25xX2caxX13xX12xX2xXbfxX11xX339xX30xX2xXcdxX1d7xX2xX1b4xX17xX134xX13xX2xX1b4xX113xX13xXc2xX2xXcdxX45xX13xX2xX4axX3fxX17xX5xX339xX13xX2xX30xXfxX2xX4xXc2dxX5xX2xX1c1xX17xXfxX2xX1b4xX11xX29cxX13xX2xX12xX11xX2b0xX11xX2xX4xX207xX2xX13xX4dxX2b0xX4axX2xX13xX12xX26xX3bxX11xX2xXcdxX3bxX26xX2xX511xX11xX2fxX4xX2xX54xXfxX30xXc2xX2xXbfxX4dxX4exX4axX2xX3xX49xX2xX1c1xX17xXfxX13xX2xX4xXc5xX30xX2xX4axX3fxX13cxX2xXbfxX10fxX26xX2xX3xXc5xX17xX2xX3xX113xX4xX2xX4axX18axXfxX2xX115xXfxX13xX2xXd21xX11xX113xX30xX2xXbfxX130xX4axX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX4xX13cxX13xX3fxX2xXcdxX3bxX2xX3xX49xX2xXbfxX192xX13xX12xX2xX4xX11axX13xX3fxX2xX12xX11xXc2dxX1xX2xXbfxX127fxX2xX4axX18axXfxX2xX4axX113xX4axX2xX4axXc0xX1xXc2xX2xX4axX113xX4axX2xX13xX12xX3bxX13xX3fxX2xX57xX13xX3fxXc0xX4xX2xX6xX3bxX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX115xX11xX29cxX13xX2xX1xX3fxX44fxX13xX12xXc2xX2xX140xX1edxX11xX2xX1c1xX17xXfxX13xX6dxXc2xX2xX3xX49xX2xX3fxX9d1xX2xX4xX25xX4exX2xX4xX196xX4axX3fxX2xX4axX49xX4axX2xX4axX18axXfxX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX2xXcdxX3bxX2xX3xX49xX2xX1xX3fxX130xX11xX2xX3fxX4exX1xX2xX4axX18axXfxX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX58xX2xX4xX13cxX13xX3fxX2xX115xX134xX6xX5xXb6xX3fxX36xX30xXcxXc5xX5xX2xXcdxX3bxX2xX2axX3fxX36xX30xX2xX198xX17xX30fxX13xX2xX13xX4dxX2b0xX4axX2xX52xX140xX55xX52xX54xX55xX2xX1a0xX3bxX26xXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX13xX128xX11xX2xX4axX3fxX17xX13xX12xXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX126xX52xX198xX8cxX2xX13xX128xX11xX2xX25xX11xX29cxX13xX12xX2xXbfxX2a1xX2xX13xX9d1xX2xX6xX49xX4axXc2xX2xX6xX45xX1xX2xX13xX3fxX11xX1d7xX17xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xX4axX134xX13xX12xX2xXcxX17xXc0xX4xX2xX3xX2f1xX4axX204xX2xX8cxX3fxX7xX26xX2xXbfxX128xXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xXbfxX2a1xX2xXb6xX3fxX113xX30xX2xX1xX3fxX113xXc2xX2xX1b4xX128xX4axX2xX12xX127fxX2xX3fxX3bxX13xX12xX2xX4axX3fxX1d1xX4axX2xXbfxX4dxX253xX13xX12xX2xXc8xXc5xX5xX2xX4xX69bxX2xX4axX3fxXf6fxX4axX2xX1b4xX17xX134xX13xX2xX1b4xX113xX13xXc2xX2xXcdxX45xX13xX2xX4axX3fxX17xX5xX339xX13xX2xX30xXfxX2xX4xXc2dxX5xX2xXcxX17xX5xX29cxX13xX2xX1c1xX17xX130xX4axX2xX12xX11xXfxXc2xX2xX1b4xX2f1xX4xX2xX3fxX3bxX13xX12xX2xX4xX25xX36xX30xX2xX4xX29cxX13xXc2xX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xXbfxX128xX2xX4axX128xX2xX13xX3fxX11xX1d7xX17xX2xX13xX12xX4dxX253xX11xX2xX13xX4dxX2b0xX4axX2xX13xX12xX26xX3bxX11xX204xX2xX198xX24dxX4xX2xXb6xX3fxX113xX4axXc2xX2xX4axX113xX4axX2xXbfxX5c3xX13xX2xXcdxX18dxX2xX4axX44fxX13xX2xX4axX3fxX18axX2xXbfxX30fxX13xX12xX2xX1xX3fxX130xX11xX2xX3fxX4exX1xX2xXcdxX2b0xX11xX2xX4axX113xX4axX2xX13xX12xX3bxX13xX3fxXc2xX2xX4axX113xX4axX2xX4xX69bxX2xX4axX3fxXf6fxX4axX2xX1c1xX17xX319xX13xX2xX4axX3fxXc2dxX13xX12xXc2xX2xX4axX113xX4axX2xXbfxX18dxXfxX2xX1xX3fxX4dxX5c3xX13xX12xX2xXcxXc5xX5xX2xXc8xX49xX13xX12xX2xX30xX134xX2xX3fxX11axX13xX3fxX2xXb6xX3fxX134xX13xX12xX2xX4axX128xX2xX30xXfxX2xX4xXc2dxX5xXb8exX2xXcdxX45xX13xX2xXbfxX30fxX13xX12xX2xX4axX113xX13xX2xX1b4xX30fxXc2xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xXc2xX2xX3fxX2caxX4axX2xX3xX11xX13xX3fxXc2xX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xX3fxX11xXb4xX17xX2xX13xX11xX29cxX13xX2xX4xX3fxXfxX30xX2xX12xX11xXfxX2xX1b4xX3bxX11xX2xX4xX25xX207xX2xXcdxX3bxX2xXbfxXba8xX5xX2xX6xX116xX11xX2xX4xX2fxX2xX13xX10fxX13xX2xX30xXfxX2xX4xXc2dxX5xXc2xX2xX12xX128xX1xX2xX1xX3fxX319xX13xX2xXb6xX11xX1d7xX30xX2xX4axX3fxXb4xXc2xX2xX13xX12xX36xX13xX2xX4axX3fxX24dxX13xX2xX4xX2fxX2xX13xX10fxX13xX2xX30xXfxX2xX4xXc2dxX5xX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xX3fxX2caxX4axX2xXbfxX4dxX253xX13xX12xX2xXcdxX3bxX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xX6xXf6fxXfxX2xX4xX17xX69bxX11xX2xX4xX3fxXfxX13xX3fxX2xX4xX3fxX11xXb4xX17xX2xX13xX11xX29cxX13xX204xX0xX5axX1xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX115xX26xXc8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX8cxX25xX29cxX13xX2xX6xX144xX13xX3fxX2xXcdxX49xX4axX2xX1c1xX17xX1edxX13xX2xX6xX19exX2xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX4axX3fxX196xX13xX3fxX2xXcdxX1d7xX2xX8cxX8cxXecxX8cxX766xX140xXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX11exX1a0xX140xX52xX2xXbfxX2a1xX2xX13xX36xX13xX12xX2xXbfxX30fxX13xX12xXc2xX2xX3xX113xX13xX12xX2xX4xX10fxX26xXc2xX2xX1xX3fxX1d1xX4axX2xXcdxX1d1xX2xXb6xX18dxX1xX2xX4xX3fxX253xX11xXc2xX2xX4axX128xX2xX3fxX11xX2fxX17xX2xX3fxX11xX2fxX17xX2xX1c1xX17xX1edxX2xX4axX113xX4axX2xX5xX29cxX17xX2xX4axX319xX17xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xX2xXcdxX1d1xX2xX4axX18axXfxX2xX13xX12xX3bxX13xX3fxX2xXcdxX3bxX2xX6xX4exX11xX2xX196xX4axX3fxX2xX4axX3fxX196xX13xX3fxX2xXbfxX113xX13xX12xX2xX4axX18axXfxX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX204xX2xX52xX113xX4axX2xX30xX24dxX4xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4xX113xX4axX2xXbfxX36xX13xX12xX2xXb6xX19exX2xX1c1xX17xX1edxX13xX2xX6xX19exX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xX3fxX30fxX2xXb6xX3fxXba8xX17xXc2xX2xX4axXc0xX1xX2xX1xX3fxX113xX4xXc2xX2xX1c1xX17xX1edxX13xX2xX6xX19exX2xX12xX11xXc0xX5xX2xX52xX198xX54xX55xXc2xX2xX1c1xX17xX1edxX13xX2xX6xX19exX2xX13xX12xX3bxX13xX3fxX2xX13xX12xX3fxX1d7xX2xXb6xX11xX13xX3fxX2xXc8xX26xXfxX13xX3fxX2xX4axX128xX2xXbfxX11xX1d7xX17xX2xXb6xX11xX2fxX13xX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xX4xX3fxX253xX11xX2xX12xX11xXfxX13xX2xX1c1xX17xXfxX2xXb6xX3fxX134xX13xX12xX2xX13xX12xX207xX13xX12xX2xXbfxX4dxX4exX4axX2xX1c1xX17xXfxX13xX2xX4xXc5xX30xX2xX4axX3fxX13cxX2xXbfxX10fxX26xX2xX4xX3fxX7xX26xX2xX3fxX4dxX2b0xX13xX12xX2xX13xXc5xX13xX12xX2xX4axXfxX26xX2xX4axX3fxXc0xX4xX2xX6xX4dxX4exX13xX12xXc2xX2xX25xXc2dxX4xX2xX13xX12xX2f1xX13xX2xX4xX3fxX253xX11xX2xX12xX11xXfxX13xXc2xX2xX4axX1edxX11xX2xX4axX113xX4axX3fxX2xX4xX3fxX18axX2xX4xX1d1xX4axX2xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX4axX3fxX196xX13xX3fxXc2xX2xX12xX11xX1edxX30xX2xX1xX3fxX11xX1d7xX13xX2xX3fxX3bxX2xX4xX11xX29cxX17xX2xX4axX49xX4axXc2xX2xX1xX3fxX1d1xX4axX2xXcdxX1d1xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xXc2xX2xX1xX3fxX1d1xX4axX2xXcdxX1d1xX2xXc8xX26xXfxX13xX3fxX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xX2xXbfxX4dxX4exX4axX2xX4xX130xX4xX2xX13xX3fxXc0xX4xX204xX2xX10exX192xX13xX12xX2xX4xX3fxX253xX11xX2xX4xX36xX13xX12xX2xX4axX4dxX253xX13xX12xX2xX3fxX11xX2fxX17xX2xX6xX49xX4axX2xX1c1xX17xX1edxX13xX2xX6xX19exX2xX13xX3fxX3bxX2xX13xX4dxX2b0xX4axX2xXcdxX1d7xX2xX4xX25xX45xX4xX2xX4xX49xX2xXfxX13xX2xX4xX26xX3bxX13xX2xXcxX2a1xX2xX3fxX30fxX11xXc2xX2xX12xX128xX1xX2xX1xX3fxX319xX13xX2xX1xX3fxX44fxX13xX12xX2xX13xX12xX207xXfxXc2xX2xXbfxXc0xX17xX2xX4xX25xXfxX13xX3fxX2xX4axX3fxX130xX13xX12xX2xX4xX30fxX11xX2xX1xX3fxX10fxX30xXc2xX2xX1b4xX3bxX11xX2xX4xX25xX207xX2xX4xX2fxX2xX13xX10fxX13xX2xXcxX2a1xX2xX3fxX30fxX11xXc2xX2xXbfxX113xX1xX2xXf6fxX13xX12xX2xX5xX29cxX17xX2xX4axX319xX17xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4xX113xX4axX2xX4axX1edxX11xX2xX4axX113xX4axX3fxX2xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX4axX3fxX196xX13xX3fxXc2xX2xXcxXc5xX5xX2xXc8xX49xX13xX12xX2xX54xX3fxX3bxX2xX13xX4dxX2b0xX4axX2xX1xX3fxX113xX1xX2xX1c1xX17xX5xX1d7xX13xX2xXcdxX3bxX2xX13xX1d7xX13xX2xXc8xXc5xX13xX2xX4axX3fxX18axX2xX766xX140xX52xX54xX204xX2xX54xX12xX26xX3bxX11xX2xX25xXfxXc2xX2xX4axX113xX4axX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX14xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX12xX11xXfxX26xX2xX4xX3fxX134xX13xX12xX2xX4xX25xX45xX4xX2xX4xX49xXc2xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX126xX52xX52xX52xXc2xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX1b4xX1edxX26xX2xXcdxX2fxX2xXcdxX3bxX2xX3fxX9d1xX2xX4xX25xX4exX2xX4xX4dxX2xX1xX3fxX113xX1xXc2xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX5dxX5dxX1a8xXc2xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX4xX25xX17xX5xX2xX13xX2a1xXc2xX2xX2axX633xX2xX4xX3fxX17xX45xX4xX2xX3fxX11axX13xX3fxX2xX3xX49xXc2xX2xX8cxX25xX10fxX11xX2xX4xX10fxX30xX2xX12xX11xXfxX30xc982xX2xXbfxX2a1xX2xX13xX29cxX17xX2xX4axXfxX26xX2xX4xX11xX13xX3fxX2xX4xX3fxX319xX13xX2xX4xX25xX113xX4axX3fxX2xX13xX3fxX11xX2fxX30xX2xX4xX25xX4dxX2b0xX4axX2xX30xX2caxX11xX2xX4axX134xX13xX12xX2xXcdxX11xX2fxX4axXc2xX2xXcdxX4dxX4exX4xX2xX1c1xX17xXfxX2xX30xX2caxX11xX2xXb6xX3fxX128xX2xXb6xX3fxX36xX13xX2xX12xX11xXfxX13xX2xXb6xX3fxX69bxXc2xX2xX3fxX26xX3bxX13xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxX2xXcxX17xXc0xX4xX2xX3xX2f1xX4axX2xX30xX2caxX11xX2xX13xX3fxX11xX2fxX30xX2xXcdxX1d1xX2xXbfxX4dxX4exX4axX2xX12xX11xXfxX26xX204xX0xX5axX1xX1exX0xX4xXfxX1b4xX6xX7xX2xX4axX7xX6xX6xX3xX1xXfxX4axX11xX13xX12xX8xX9xX5dxX9xX2xX4axX7xX6xX6xX1xXfxXc8xXc8xX11xX13xX12xX8xX9xX5dxX9xX2xX376xX11xXc8xX4xX3fxX8xX9xX58xX33xX33xX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX4axX7xX13xX4xX7xX25xX9xX2xX1b4xX26xX25xXc8xX7xX25xX8xX9xX33xX9xX1exX0xX4xX1b4xX26xXc8xX5xX1exX0xX4xX25xX1exX0xX4xXc8xX1exX0xX11xX30xX12xX2xX3xX25xX4axX8xX9xX5axX5axX11xX204xX1b4xXfxX26xX3fxXfxX4xX11xX13xX3fxX204xXcdxX13xX5axX13xX7xX376xX3xX5axX5dxX58xX58xX3cexX5axX5exX5fxXc8xX1a9xX5dxX5exX5dxX5exX33xX33xX4xX58xX33xX5exX5fxX5exX6xX1a8xX204xX16xX1xX12xX9xX2xX5axX1exX0xX5axX4xXc8xX1exX0xX5axX4xX25xX1exX0xX4xX25xX1exX0xX4xXc8xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX52xXfxX1xX4xX11xX26xX13xX9xX1exX52xX53xX10exX8cxX8cxX126xX2xXcdxX1d7xX2xX8cxX8cxX766xX140xX2xX57xX126xX52xX1a9xX32xX2xXexX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX140xX3bxX2xX8cxX144xX13xX3fxX6dxX2xXbfxX2caxX4axX2xX6xX2fxX13xX3fxX2xXb6xX3fxX113xX30xX2xXcxX1385xX4xX2xX13xX5c3xX11xX2xXd3xX2xX9xX3xX11xX29cxX17xX2xX6xX207xXfxX9xX2xX0xXfxX2xX3fxX25xX7xX1bxX8xX9xX3fxX4xX4xX1xX14xX5axX5axX1b4xXfxX26xX3fxXfxX4xX11xX13xX3fxX204xXcdxX13xX5axX3fxX26xX30xX7xX5axX4xX11xX30xXexX3fxX11xX7xX17xXexX1xX3fxXfxX1xXexX6xX17xXfxX4xX5axX3xX11xX7xX17xXexX6xX17xXfxXexX4xX11xX13xXexXc8xX17xX13xX12xXexX12xXfxX5xXexX25xX17xX13xX12xXexXc8xX26xX13xX12xXexX3fxXfxXexX4xX11xX13xX3fxX5axX5dxXb6xX32xX3cexX5bxX5bxX5fxX204xXfxX3xX1xXcxX9xX1exX1a0xX29cxX2xX8cxX3fxX18dxX2xX8cxX4dxX5c3xX13xX12xX0xX5axXfxX1exX2xX484xX13xX3fxX14xX2xX10exX11axX13xX3fxX2xX511xX554xX0xX5axX1xX1exX0xX5axX4xXc8xX1exX0xX5axX4xX25xX1exX0xX5axX4xX1b4xX26xXc8xX5xX1exX0xX5axX4xXfxX1b4xX6xX7xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX115xX26xXc8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX52xX128xX2xX4xX3fxX339xX2xXb6xX3fx9e8fxX13xX12xX2xXbfxX18dxX13xX3fxX2xX25xc0faxX13xX12xX2xX4xX25xX29cxX13xX2xX4axX4dxX5c3xX13xX12xX2xXcdxX18dxXc2xX2xX6xX144xX13xX3fxX2xXcdxX49xX4axXc2xX2xXbfxX18dxXfxX2xX1b4xX3bxX13xXc2xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4xX113xX4axX2xX13xX3bxX26xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX140xX3bxX2xX8cxX144xX13xX3fxX2xX4axX554xX13xX12xX2xXbfxX1d7xX17xX2xX4axX128xX2xX13xX3fxX2f7xX13xX12xX2xX4axX113xX2xX13xX3fxXc5xX13xXc2xX2xXbfxX5c3xX13xX2xXcdxX18dxX2xX13xX29cxX17xX2xX12xX4dxX5c3xX13xX12xX2xX3xX113xX13xX12xX2xXcdxX1d7xX2xX19exX2xX4axX3fxX196xX2xX4xX11xXb4xX13xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4axX113xX4axX3fxX2xX30xX10fxX13xX12xXc2xX2xX13xX12xX3fxX18dxX2xX6xX49xX4axX2xXcdxX4dxX4exX4xX2xXb6xX3fxX128xXc2xX2xXbfxXf6fxX4axX2xX3fxX5xX2xX3xX11xX13xX3fxXc2xX2xXc8xX554xX13xX12xX2xX4axX1edxX30xXc2xX2xX30xX4dxX17xX2xX4xX25xX196xXc2xX2xX3xX113xX13xX12xX2xX4xX10fxX26xXc2xX2xX4xX25xX17xX13xX12xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX4xX17xX5xX2fxX4xX2xXbfxX130xX11xX2xXcdxX2b0xX11xX2xX10exX1edxX13xX12xXc2xX2xX30xX30fxX4xX2xX6xX44fxX13xX12xX2xX1xX3fxXc0xX13xX2xXbfxXc0xX17xX2xXcdxX11axX2xX3xX49xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xX2xX1b4xX1edxX26xX2xXcdxX2fxX2xXfxX13xX2xX13xX11xX13xX3fxX2xX8cxX69bxX2xX1c1xX17xX130xX4axXc2xX2xXcdxX11axX2xX3xX49xX2xX1b4xX11axX13xX3fxX2xX5xX29cxX13xX2xXcdxX3bxX2xX3fxX10fxX13xX3fxX2xX1xX3fxXc2dxX4axX2xX4axX18axXfxX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX204xX2xX8cxX11xX29cxX17xX2xX1b4xX11xX339xX17xX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xX3xX130xX2xXbfxX128xXc2xX2xX13xX3fxX4dxX2xX4axX113xX4axX2xX6xX11xX2fxX4xX2xX3xX633xX14xX2xX8cxX25xX319xX13xX2xX766xX17xXc5xX13xX2xX2axX3fxX113xX13xX12xXc2xX2xX54xX12xX17xX5xXe50xX13xX2xX766xX17xXc5xX13xX2xX2axX3fxXfxX13xX12xXc2xX2xX54xX12xX17xX5xXe50xX13xX2xX511xX36xX13xX2xX511xX11xX2fxX4xX1e99xX2xX52xX3fxX11xXb4xX13xX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4axX18axXfxX2xX4axX113xX4axX2xXfxX13xX3fxX2xX3x6efcxX2xX4xX25xX4dxX253xX13xX12xX2xX4xX192xX13xX2xX4axX116xX13xX12xX2xX13xX26xX13xX2xX3xX134xX13xX12xX2xXbfxXc0xX4xX2xX13xX4dxX2b0xX4axXc2xX2xX6xX3bxX2xX1b4xX11xX339xX17xX2xX4xX4dxX4exX13xX12xX2xX3xX113xX13xX12xX2xX13xX12xX253xX11xX2xX4axX18axXfxX2xX4axX3fxX18axX2xX13xX12xX3fxX144xXfxX2xXfxX13xX3fxX2xX3fxX116xX13xX12xX2xX4axX113xX4axX3fxX2xX30xX10fxX13xX12xXc2xX2xX4axX18axXfxX2xX4xX11xX13xX3fxX2xX4xX3fxX319xX13xX2xX30xX4dxX17xX2xX4xX25xX196xX2xXc8xX554xX13xX12xX2xX4axX1edxX30xX2xX549xX511xX11axX2xX13xX4dxX2b0xX4axXc2xX2xXcdxX11axX2xXc8xXc5xX13xXc2xX2xX1c1xX17xX29cxX13xX2xX4xX3fxXc5xX13xX2xX1xX3fxX1d1xX4axX2xXcdxX1d1xX57fxX204xX0xX5axX1xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX115xX26xXc8xX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX1exX32xX33xX2xX13xX36xX30xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xXbfxXc0xX17xXc2xX2xXcxXc5xX5xX2xXc8xX49xX13xX12xXc2xX2xX4xX25xX4dxXd3xX13xX12xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxXc2xX2xXcdxX2b0xX11xX2xX13xX3fxX2f7xX13xX12xX2xX4axX3fxX11xXb4xX13xX2xX4axX134xX13xX12xX2xXbfxX24dxX4axX2xX1b4xX11xX2fxX4xX2xXcxX17xXc0xX4xX2xX3xX2f1xX4axXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX4xX13cxX13xX3fxX2xX13xX3fxX3bxX2xXbfxX2a1xX2xXcdxX11xX13xX3fxX2xXc8xX49xX2xXbfxX4dxX4exX4axX2xX13xX3fxX45xX13xX2xX13xX3fxX11xX1d7xX17xX2xX1xX3fxX319xX13xX2xX4xX3fxX4dxXd3xX13xX12xX2xX4axXfxX26xX2xX1c1xX17xX19exX2xX4axX18axXfxX2xX10exX1edxX13xX12xX2xXcdxX3bxX2xX54xX3fxX3bxX2xX13xX4dxX2b0xX4axX204xX2xX8cxX25xX26xX13xX12xX2xXbfxX128xXc2xX2xX4xX11xX29cxX17xX2xX1b4xX11xX339xX17xX2xX4axX128xX2xX3cexX2xX4xX45xX1xX2xX4xX3fxX339xX2xX4axX113xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXbfxX4dxX4exX4axX2xX1xX3fxX26xX13xX12xX2xX4xX24dxX13xX12xX2xXc8xXfxX13xX3fxX2xX3fxX11xX2fxX17xX2xXecxX13xX3fxX2xX3fxX116xX13xX12xX2xX1a0xX1a0xX511xX8cxX54xX55xXc2xX2xXbfxX128xX2xX6xX3bxX14xX2xX8cxX25xX10fxX30xX2xX52xX53xXd21xX8cxX2xX2axX608xX2xXecxX13xX3fxXc2xX2xX8cxX69bxX2xX52xX53xXd21xX8cxX2xX54xX12xX2a1xX2xX1b4xXfxX2xX10exX192xX13xX12xX2xX1a0xX30fxX4axXc2xX2xX126xX3fxX44fxX13xX12xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX3fxX11axX13xX3fxX2xX3xX49xXc2xX2xX126xX3fxX44fxX13xX12xX2xX52xX1edxX13xX3fxX2xX3xX113xX4xX2xX126xX52xX52xX52xXc2xX2xX126xX3fxX44fxX13xX12xX2xX52xX53xXd21xX8cxXc2xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX8cxX3fxX10fxX4axX3fxX2xX140xX3bxXc2xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX10exXf6fxX4axX2xX8cxX3fxX2caxXc2xX2xX52xX134xX13xX12xX2xXfxX13xX2xX140xX4dxX5c3xX13xX12xX2xX53xX5c3xX13xX2xXcdxX3bxX2xX4axX113xX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xX4axX113xX4axX2xXbfxX192xX13xX12xX2xX4axX3fxX196xX14xX2xX54xX12xX17xX5xXe50xX13xX2xX8cxX11xXb4xX13xX2xX8cxX17xXba8xX13xXc2xX2xX8cxX25xX319xX13xX2xX140xX2f7xX17xX2xX10exX26xX113xX11xX204xX2xX8cxX11xXb4xX1xX2xX4xX1d1xX4axX2xX1xX3fxX113xX4xX2xX3fxX17xX5xX2xX13xX3fxX2f7xX13xX12xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxX2xX4xX196xX4axX3fxX2xXbfxX2a1xX2xXbfxX10fxX4xX2xXbfxX4dxX4exX4axXc2xX2xX4xX3fxX253xX11xX2xX12xX11xXfxX13xX2xX4xX2b0xX11xXc2xX2xX6xX49xX4axX2xX6xX4dxX4exX13xX12xX2xX52xX53xX54xX55xX2xX4xX13cxX13xX3fxX2xX13xX3fxX3bxX2xX4xX11xXb4xX1xX2xX4xX1d1xX4axX2xX13xX9d1xX2xX6xX49xX4axX2xX1xX3fxXc0xX13xX2xXbfxXc0xX17xXc2xX2xXcdxX4dxX4exX4xX2xX1c1xX17xXfxX2xX30xX2caxX11xX2xXb6xX3fxX128xX2xXb6xX3fxX36xX13xX2xX4xX3fxXafxX2xX4xX3fxX113xX4axX3fxXc2xX2xX3fxX26xX3bxX13xX2xX4xX3fxX3bxX13xX3fxX2xXcxX17xXc0xX4xX2xX3xX2f1xX4axX2xX13xX3fxX11xX2fxX30xX2xXcdxX1d1xX2xX1b4xX1edxX26xX2xXcdxX2fxX2xXfxX13xX2xX13xX11xX13xX3fxX2xX1c1xX17xX130xX4axX2xX12xX11xXfxXc2xX2xX12xX11xX2f7xX2xX12xX11axX13xX2xX4xX25xX45xX4xX2xX4xX49xX2xXfxX13xX2xX4xX26xX3bxX13xX2xXcxX2a1xX2xX3fxX30fxX11xXc2xX2xX12xX128xX1xX2xX1xX3fxX319xX13xX2xXcxXf6fxX13xX12xX2xXbfxX113xX13xX12xX2xXcdxX3bxX26xX2xX3xX49xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xX2xXcxXc5xX5xX2xXc8xX49xX13xX12xXc2xX2xX1b4xX1edxX26xX2xXcdxX2fxX2xX8cxX69bxX2xX1c1xX17xX130xX4axXc2xX2xX1xX3fxX1d1xX4axX2xXcdxX1d1xX2xX3xX49xX2xX13xX12xX3fxX11xX2fxX1xX2xX52xX54xX140xXexX140xX10exX140xX2xX1c1xX17xX29cxX2xX3fxX4dxX5c3xX13xX12xX2xXbfxXc0xX4xX2xX13xX4dxX2b0xX4axX2xX4xX25xX26xX13xX12xX2xX12xX11xXfxX11xX2xXbfxX26xX10fxX13xX2xX30xX2b0xX11xXc2xX2xXcxXf6fxX13xX12xX2xXbfxX113xX13xX12xX2xX6xX3bxX2xX4axX134xX13xX12xX2xX4axX1d1xX2xX4xX11xX13xX2xX4axX45xX5xX2xX4axX18axXfxX2xX10exX1edxX13xX12xXc2xX2xX54xX3fxX3bxX2xX13xX4dxX2b0xX4axXc2xX2xX6xX3bxX2xX4axX3fxX9d1xX2xXc8xX49xXfxX2xX4xX11xX13xX2xX4axX45xX5xX2xX4axX18axXfxX2xX13xX3fxXc5xX13xX2xXc8xXc5xX13xX204xX0xX5axX1xX1exX0xX1xX2xX4axX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xXecxX17xX4xX3fxX26xX25xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX25xX11xX12xX3fxX4xX9xX1exX115xX10exX11exX0xX5axX1xX1e
BĐQ