Tiền lương của công chức sẽ có thay đổi lớn từ 2021
Sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay và thay thế mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.
ae35x18244x1210fxf8b0x11dc4x1250ex10f01x1583fx12e27xX7x14003xce77x15e54x13913xfdedxd7d2xX5xdac6xXax137fcxXcxXdxe710xe2d7xX3xX5xd409xcdf4xX16x11d0axX3xX4x153a2xX6xX3xX4x17af4xX16xX1cxX3xX4xX1x12d7exX4xX3xX7xfa1fxX3xX4xfc75xX3xXexX1xX6x16564xX3x135ccx1124fxXdxX3xX5xfe41xX16xX3xXex10154xX3x134edx1560cxX42xX2xX0x15c11xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ad9xX10xX6xbfaaxXaxX12x12b04xX2dxX3x18068x11e87xXdxX3xX5fx14d84xX3xc1b5xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX1axX3xX7xbf06x15507xX3xX1xd302xX3xX7x15790xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX1xXdxX78xX16xX3xX16xX6xX35xX3x13f3bxaf15xX3xXexX1xX6xX35xX3xXexX1x1789fxX3xX66xX29xX4xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX1axX3xX5fx15762xX16xX3xX5fx14d66xX16xX1cxX3xX7xX7bxX3xXexXdxX15xX16xX3xX4x13f8cxX3xXexX1xdc07xde93xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a22xded4xX59xX35xX3xXbxf2bcxX10xX16xXexX10x17b73xXaxX12xX0xXdxX66xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd2xX10xX16xXexX10xXd7xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax11c19xXdxX59xXexX1x12deexX3x108c5xX2x12ee9xXbx1201exbf81xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXfbxX3xX2x17431xXfdxX2xXbxX101xX102xXaxX3xX7xXd7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfbxX47xX47xXdxXbcxX5fxX6xXcdxX1xX6xXexXdxX16xX1xXbcxX8cxX16xX47xX16xX10xXf6xX7xX47xX42xX43xX42xX43xX47xX2xX42xbd7cxX59x130eaxX43xX13cxX42xX13cxXffxX13cxXexX42xX2xX43x18746xX5xX10dx104b8xXexXdxX10xX16xX14cxX5x10803xXcdxX16xX1cxX14cxX42xX43xX42xX2xX14cxX8cxXcdxX8cxXbcxXbxX16xX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX23xX16xX1cxX3xX4xX1xX29xX4xX3xX7xX2dxX3xX4xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX5xX3cxX16xX3xXexX40xX3xX42xX43xX42xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX59xX35xX3xXbxXd2xX10xX16xXexX10xXd7xXaxX12xX0xXdxX66xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXexX1xX153xX66xX5fxX3xX59xX1xXdxX59xX10xX3xXdxXd2xX10xX16xXexX10xXd7xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXf6xXdxX59xXexX1xXfbxX3xXfdxX2xXffxXbxX101xX102xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXfbxX3xXffxX2xX43xXbxX101xX102xXaxX3xX7xXd7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfbxX47xX47xXdxXbcxX5fxX6xXcdxX1xX6xXexXdxX16xX1xXbcxX8cxX16xX47xX16xX10xXf6xX7xX47xX42xX43xX42xX43xX47xX2xX42xX13cxX59xX13exX43xX13cxX13exX2xX2xX2xXexX2xX2xX13exX13exX5xX13cxX14cxX59xXdxX14cxX5xX6xX66xX14cxX13exX43xX14cxXffxX14cxX8cxX6xX14cxX2xX14cx16621xX14cxX16xXbcx13525xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX23xX16xX1cxX3xX4xX1xX29xX4xX3xX7xX2dxX3xX4xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX5xX3cxX16xX3xXexX40xX3xX42xX43xX42xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXd7xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexXd7xXcdxX16xX1cxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxef5fxX16xX3x15a51xX153xX6xX16xXfbxX0xX47xX7xXexXd7xXcdxX16xX1cxX12xX0xX153xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14cxXexX1xX153xX66xX5fxX14cxX6xX16xX59xX14cxX7xX6xXbxXcdxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXccx12f70xX3x18355xf98fxX14cxXcxXccx138e5xf3d2xX56xX3xX37xX19xX6xX3xXd7xX6xX3xX5xX2fdxX3xXexXd7x10375xX16xX1xX3xX4xXb7xX3xXexX1xXbbxX3xXex10c95xX16xX1cxX3xXexX153xX38xXdxX3xX16xX1cxX1xc1f3xX3xX1xX19xX153xX3xXexX40xX3xX16xX320xX66xX3xX42xX43xX42xX2xXaxX3xX1xXd7xX10xd7c4xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX16xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX101xX6xX14cxX1xXcdxXdxX47xX5fxXcdxX14cxX5xX59xX14cxXexX5fxX14cxX6xX66xXbxX14cxX101xX1xX14cxX59xX153xX6xX14cxXd7xX6xX14cxX5xXcdxX14cxXexXd7xXdxX16xX1xX14cxX4xX153xX14cxXexX1xX10xX14cxXexX6xX16xX1cxX14cxXexX153xXcdxXdxX14cxX16xX1cxX1xXdxX14cxX1xX153xX153xX14cxXexX153xX14cxX16xX6xX66xX14cxX42xX43xX42xX2xX47xX2xX149xX2xX42xXfdxXffxXbcxX1xXexX66xXaxX12xX0xXdxX66xX1cxX3xX7xXd7xX4xX9xXaxX47xX66xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX42xX43xX47xX16xX10xXf6xX7xX47xX42xX43xX2xX10dxX47xX2xX43xX13cxX59xX42xX2xX24fxX43xX2xX42xX13cxXexX10dxX149xX149xX42xX5xX13exX14cxXexX153xXcdxXdxX16xX1cxX1xXdxX1xX153xX153xXbcxX253xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX23xX16xX1cxX3xX4xX1xX29xX4xX3xX7xX2dxX3xX4xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX5xX3cxX16xX3xXexX40xX3xX42xX43xX42xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX8cxX12xX0xX7xXexXd7xXcdxX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXccxX2fdxX3xX2ffxX300xX14cxXcxXccxX304xX305xX56xX3xX37xX19xX6xX3xXd7xX6xX3xX5xX2fdxX3xXexXd7xX314xX16xX1xX3xX4xXb7xX3xXexX1xXbbxX3xXexX320xX16xX1cxX3xXexX153xX38xXdxX3xX16xX1cxX1xX32cxX3xX1xX19xX153xX3xXexX40xX3xX16xX320xX66xX3xX42xX43xX42xX2xXaxX3xX1xXd7xX10xX342xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX16xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX101xX6xX14cxX1xXcdxXdxX47xX5fxXcdxX14cxX5xX59xX14cxXexX5fxX14cxX6xX66xXbxX14cxX101xX1xX14cxX59xX153xX6xX14cxXd7xX6xX14cxX5xXcdxX14cxXexXd7xXdxX16xX1xX14cxX4xX153xX14cxXexX1xX10xX14cxXexX6xX16xX1cxX14cxXexX153xXcdxXdxX14cxX16xX1cxX1xXdxX14cxX1xX153xX153xX14cxXexX153xX14cxX16xX6xX66xX14cxX42xX43xX42xX2xX47xX2xX149xX2xX42xXfdxXffxXbcxX1xXexX66xXaxX12xXccxX2fdxX3xX2ffxX300xX14cxXcxXccxX304xX305xX56xX3xX37xX19xX6xX3xXd7xX6xX3xX5xX2fdxX3xXexXd7xX314xX16xX1xX3xX4xXb7xX3xXexX1xXbbxX3xXexX320xX16xX1cxX3xXexX153xX38xXdxX3xX16xX1cxX1xX32cxX3xX1xX19xX153xX3xXexX40xX3xX16xX320xX66xX3xX42xX43xX42xX2xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXd7xXcdxX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX2ffxX2fdxX3xXexXd7xX314xX16xX1xX3xX37xXdxX15xX153xX3xX4xX1xX32cxX16xX1xX3xXexX320xX16xX1cxX3xXexX153xX38xXdxX3xX16xX1cxX1xX32cxX3xX1xX19xX153xX3xX4xX1fxX6xX3xX16xX1cxX19xe52axXdxX3xX5xX6xXcdxX3xX37xX2fdxX16xX1cxX3xXexXd7xXcdxX16xX1cxX3xX37xXdxX15xX153xX3x16556xXdxX78xX16xX3xX5xX6xXcdxX3xX37xX2fdxX16xX1cxX3xX5fxX314xX16xX1xX3xXexX1xX19xX57exX16xX1cxX3xX7xX2dxX3xX5fx1536axXexX3xX37x10e1dxX153xX3xXexX40xX3xX16xX320xX66xX3xX42xX43xX42xX2xX3xX8cxX3cxXdxX3xX5xX2fdxX3xXexXd7xX314xX16xX1xX3xX66xdc1bxXdxX3xX16xX320xX66xX3xXexX320xX16xX1cxX3xXexX1xX2bcxX66xX3xX13exX3xXexX1x12990xX16xX1cxX3xX37xX7bxXdxX3xX8cxX3cxXdxX3xX16xX6xX66xX3xX8cxX8dxX3xXexX1xX2bcxX66xX3xXffxX3xXexX1xX5e9xX16xX1cxX3xX37xX7bxXdxX3xX16xba11xXbcxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX8cxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2ffxX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX23xX16xX1cxX3xX4xX1xX29xX4xX3xX7xX2dxX3xXexX320xX16xX1cxX3xX4xX6xXcdxX3xX5fxX6xXcdxX3xX16xX1xXdxX2bcxX153x16328xXaxX3xX1xXd7xX10xX342xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX16xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX101xX6xX14cxX1xXcdxXdxX47xX5xX153xXcdxX16xX1cxX14cxX4xXcdxX16xX1cxX14cxX4xX1xX153xX4xX14cxX7xX10xX14cxXexX6xX16xX1cxX14cxX4xX6xXcdxX14cxX5fxX6xXcdxX14cxX16xX1xXdxX10xX153xX47xX2xX13cxXffxX13cxX10dxXfdxXbcxX1xXexX66xXaxX12xX0xXdxX66xX1cxX3xX7xXd7xX4xX9xXaxX47xX66xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX42xX43xX47xX16xX10xXf6xX7xX47xX42xX43xX43xX43xX47xX2xX43xX24fxX59xXffxX43xX149xX24fxX10dxX43xXfdxXexX13exXffxX24fxX24fxX5xX24fxX14cxX153xX16xXexXdxXexX5xX10xX59xX14cxX2xXbcxX253xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX23xX16xX1cxX3xX4xX1xX29xX4xX3xX7xX2dxX3xX4xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX37xX38xXdxX3xX5xX3cxX16xX3xXexX40xX3xX42xX43xX42xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX8cxX12xX0xX7xXexXd7xXcdxX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2ffxX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX23xX16xX1cxX3xX4xX1xX29xX4xX3xX7xX2dxX3xXexX320xX16xX1cxX3xX4xX6xXcdxX3xX5fxX6xXcdxX3xX16xX1xXdxX2bcxX153xX652xXaxX3xX1xXd7xX10xX342xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX16xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX101xX6xX14cxX1xXcdxXdxX47xX5xX153xXcdxX16xX1cxX14cxX4xXcdxX16xX1cxX14cxX4xX1xX153xX4xX14cxX7xX10xX14cxXexX6xX16xX1cxX14cxX4xX6xXcdxX14cxX5fxX6xXcdxX14cxX16xX1xXdxX10xX153xX47xX2xX13cxXffxX13cxX10dxXfdxXbcxX1xXexX66xXaxX12xX2ffxX19xX1axX16xX1cxX3xX4xX23xX16xX1cxX3xX4xX1xX29xX4xX3xX7xX2dxX3xXexX320xX16xX1cxX3xX4xX6xXcdxX3xX5fxX6xXcdxX3xX16xX1xXdxX2bcxX153xX652xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXd7xXcdxX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXd2xX1xXdxX6xX3xX7x15679xX3xX8cxX3cxXdxX3xbf9cxXdxX10xXex17c50xX6xX66xX7ffxX10xXexX3xX16xX1xc72fxX16xX3xX59xbaeexXbxX3xX16xX320xX66xX3xX66xX3cxXdxX3xX42xX43xX42xX43xX75xX3x116edxX1xX30xX3xXcxX1xX1fxX3xXexX19xX3cxX16xX1cxX3xX7fbxX19xX1axX16xX1cxX3xX300xX314xX16xX1xX3xX56xX153xX78xX3xX66xX6xX16xX1cxX3xX37xX96xX16xX3xX4xX1xXcdxX3xX1xX8dxX16xX1cxX3xXexXd7xXdxX78xX153xX3xX4xX5e9xX16xX3xX5fxX2fdxX75xX3xX4xX23xX16xX1cxX75xX3xX8cxXdxX2bcxX16xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX4xXa6xX3xX16xX19xX3cxX4xX3xXexXdxX16xX3xX8cxX153xXdxX3xX8cxX15xX3xX4xXa6xXdxX3xX4xX5e9xX4xX1xX3xXexXdxX15xX16xX3xX5xX19xX1axX16xX1cxXbcxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX8cxX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX153xX5xX12xX0xX59xXdxX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd7xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX8cxX12xX0xX47xX59xXdxX8cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX59xX35xX3xXbxXd2xX10xX16xXexX10xXd7xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX101xXexX14cxX6xX5xXdxX1cxX16xXfbxX3xXd7xXdxX1cxX1xXexX102xXaxX12xX0xX10xX66xX12xXcxX1xX10xXcdxX3xX7fbx11ef4xX7fbxX0xX47xX10xX66xX12xX0xX47xXbxX12