Tuyệt chiêu thăm dò chuyện học hành của mẹ
Cậu con trai gọi điện về than thở với mẹ:
3776x3dcdx640fx6754x3dd8x5986x6c12x5b02x38a3xX7x9559xc016xa5a3x5007x78cbxc596xX5x89c2xXax3c8dxXcx699cxa28ax399exXexX3xX4xX1xXdxaeb2xX14xX3xXexX1xa357x7becxX3x7ff4x9f76xX3xX4xX1xX14xX15xX16x7148xX3xX1x4008xX4xX3xX1x876exX2cxX1xX3xX4xafe3xX6xX3xX22x87e4xX0xc07bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7edaxX10xX6xX24xXaxX12xabd5x9779xX14xX3xX4xc471xX2cxX3xXex8eb9xX6xXdxX3x798axX2fxXdxX3x4ddcxXdxX16xX2cxX3x5aeex4995xX3xXexX1xX6xX2cxX3xXexX1x38c2xX3xX69x8d3fxXdxX3xX22xX3cxb539xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX22xX60xc21bxXaxX3xX6xX5xXdxX60xX2cxX9xXaxX4xX10xX2cxXexX10xX5cxXaxX12xX0xXdxX22xX60xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX10xXexX3xX4xX1xXdxX10xX14xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX58xX3xX4xX1xX14xX15xX10xX2cxX3xX1xX58xX4xX3xX1xX6xX2cxX1xX3xX4xX14xX6xX3xX22xX10xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7bxX3exX3exXdx7262x932fxX6xX58xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXe2xX69xX2cxX3exX2cxX10xaac9xX7xX3exX2xc678xX2x40c9xX3exX2xac68x9a15xX24xX2xX2x459cxXexXfcxX100xXfcxXf8xX5xXfbxXe2x792exXbxX60xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX24xXexX1xX7bx59f7xXfbxXfbxXbx5e47xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx84edxX58xX24xX15xXaxX12xc70fxX3xb774xX3cxX3x8085xXdxc2efxX3xXexX1xb582xX2cxX60xX3xX2cxX33xX15xX3xX4xX58xX2cxX3xXbxX1x6534xXdxX3xX1xX2fxX4xX3xXe3xX33xXdxX3xXexX1xXdxX3xX69x7142xXexX3xX69xX152xX3xX5xc79bxX22xX3xX2cxX1cxX2cxX3xXexXdxX1cxX14xX3xXexXdxX6axX2cxX3xX1xX13exXdxX3xX2cxX1xXdxX6axX14xXe2xX3xX13bxX3cxX3xX4x6cd3xX3xXexX1x9a0cxX3xX4xX1xX58xX3xX4xX58xX2cxX3xX11fxXdxX2cxX3xXexX1xX1cxX22xX3xX22xc54cxXexX3x737fxXexX3xX64x58b8x4715xX4xX3xaac3xX1x6c0bxX2cxX60xX3x736fxa18fxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12x651fxX60xX1a8x3e2fxXdxX3xX22xX3cxX3xX24x8b80xX14xX3xX24xX33xX2cxX60xX3xX64xX144xXbxX7bxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12xX139xX3x6479x6b03xX3xX2cxX1xXdxX1cxX2cxX3xX5cx63cfxXdxX3xX4xX58xX2cxX3xXexX5cxX6xXdxX3xX4xX1a8xX2cxX60xX3xX4xX38xX6xX3xX22xX3cxca01xX3x3b80xX3xX22xX33xX140xX3xX1xX200xXdxX3xXexX1xX144xX2cxX60xX3xXexX5cxX1a8xX76xX4xX3xX4xX58xX2cxX3xX4xX189xX3xXe3x5203xX3x67dbxX14xX1cxX2cxX3xX22xX1a1xXexX3xX239xX14xX15xX18dxX2cxX3xX7xX144xX4xX1xX3xX73xX3xX2cxX1xX33xX140xX3xX4xX58xX2cxX3xX4xX189xX3xX22xX14x41cbxX2cxX3xX22xX3cxX3xX60x6dfcxXdxX3xX5xX1cxX2cxX3xX4x77daxX2cxX60xX3xX5xX14xX1aexX2cxX3xX1acxX1xX1aexX2cxX60xX1b3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12xX53xX54xX14xX3xX4xX58xX2cxX3xXexX5cxX6xXdxX3xX22xa9e3xX2cxX60xX3xX5cxb427xX7bxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12xX139xX3xadb7xX3xX22xX6xX15xX3xX239xX14xX144xX140xX3xX4xX58xX2cxX3xX4xc9f4xX3xX2cxX60xX1xX1f7xX3xX5xX33xX3xXe3xX1d3xX3xX22xX162xXexX3xX7xX144xX4xX1xX3xX5cxX200xXdxXe2xX3xX13bxX3cxX3xX60xX264xXdxX3xX5xX1cxX2cxX3xX60xXdxc6a2xXbxX3xX4xX58xX2cxX3xX69xX76xXdxX3xX2cxX1x6db0xX140xX3xX64xX189xX3xX5xX33xX3xXexX33xXdxX3xX5xXdxX16xX14xX3xX1aexX2cxX3xXexX1xXdxX3xX239xX14xX6xX2cxX3xXexX5cxX2fxX2cxX60xX3xX5xX169xX22xX3xX1b2xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12xX1c9xX60xX1a8xX1ccxXdxX3xX22xX3cxX3xX60xX189xXdxX3xX239xX14xX15xX18dxX2cxX3xX7xX144xX4xX1xX3xX69xX33xX3xX64xXdxX3xX64x82e9xX2cxX3xXe3xX1a8xX14xX3xX64xXdxX16xX2cxX3xX60xX264xXdxX3xX4xX1xX58xX3xX4xX54xX14xX3xX4xX58xX2cxX3xXexX5cxX6xXdxXe2xX3x826exX1xXdxX3xXe3xX33xX3xXexX5cxX73xX3xX69xX6axX3xX2cxX1xX33xX140xX3xX1aexX2cxX60xX3xXe3xX25dxX3xX1xX237xXdxX7bxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12xX139xX3x47c2xX22xX3xX60xX264xXdxX3xX4xX1xX58xX3xXexX1x8ce5xX2cxX60xX3xXe3xX301xX3xXe3xX6xX58xX3xX2cxX1xXdxX1cxX14xX3xXexX1xX35fxX1b3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12xX1c9xX60xX1a8xX1ccxXdxX3xX22xX3cxX3xX22x95ecxX22xX3xX4xX1a8xX1ccxXdxX7bxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12xX139xX3xX3b6xX22xX3xX60xX264xXdxX3xX2xXfbxXfcxXfbxX3xX64xX1aexX3xX5xX6xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12xX139xX3xX2xXfbxXfcxXfbxX3xX64xX1aexX3xX5xX6xX1b3xX3xX139xX3xX1aexX2cxX60xX3xXe3xX25dxX3xX1xX144xX3xX1xX25dxX4xX3xX22xX200xX22xX3xX139xX3xX3b6xX22xX3xX64xXdxX1cxX2cxX3xX5cxX200xXdxX3xX33xX1b3xX3x718cxX6xX58xX3xX5xX1b2xXdxX3xX60xX264xXdxX3xX2cxX1xXdxX6axX14xX3xXexX1xX35fxX1b3xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12xX1c9xX60xX1a8xX1ccxXdxX3xX22xX3cxX3xX22xX3f7xX22xX3xX4xX1a8xX1ccxXdxX3xX24xX1d3xX14xX3xX24xX33xX2cxX60xX7bxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX58xX24xX15xXaxX12x54f8xX2cxX1xX3xX4xX2ccxX3xX6xX2cxX3xXex456bxX22xXe2xX3xX3b6xX22xX3xX64xX18dxX3xXexX1ccxX3xXfcxXfbxX3xX64xX1aexX3xX5xX6xX3xX73xX3xX2cxX60xX58xX33xXdxX3xXe3x5717xX6xX3xX7xX144xX4xX1xX140xX3xX4xX25xX2cxX3xX2xXfbxXfbxXfbxX3xX64xX1aexX3xXexX1xX4f5xX3xX64xX18dxX3xX64xX4d6xX14xX3xX64xX189xX3xX60xXdxa9c2xX6xX3xX239xX14xX15xX18dxX2cxX3xX7xX144xX4xX1xXe2xX3xX53xX1xX3f7xX3xX4xbb62xX2cxX3xX64xX1a9xXdxX3xX69xX33xXdxX3xX2cxX60xX33xX15xX3xX2cxX51axX6xX3xXexX1xX3c3xX2cxX60xX3xXe3xX301xX3xX60xX2fxXdxX3xX69xX6axX3xX5xX33xX3xX4xX1xX2f4xX2cxX60xX3xXexX6xX3xXe3xXdxX35fxXexX3xX2cxX60xX6xX15xX3xXexX4f5xX2cxX1xX3xX1xX4f5xX2cxX1xX3xX1xX2fxX4xX3xX1xX33xX2cxX1xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX58xX2cxX3xXexX1xX35fxX3xX2cxX33xX58xX3xXexX1xX1aexXdxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX470xX58xX14xX5cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX58xX3xba23xX2cxX3b6xX11fxXbxX5cxX10xX7xX7xX0xX3exXbxX12