Cận cảnh Mỹ thử tên lửa đạn đạo Minuteman III đầy uy lực
Mỹ vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III nhằm thể hiện khả năng đối phó với “các đe dọa thế kỷ 21” của nước này.
36b9xc488x5f25x3caax8a62x71fdxc788x783ex36c1xX7x711ax4406xb1bax8476xadd5x9812xX5x6840xXax743fx462fx4aa8x38a0xX3xX4xbca7xX15xX1xX3xaac4xda36xX3xXexX1xdf9bxX3xXex6affxX15xX3xX5xX21xX6xX3xbb56x983dxX15xX3xX2bxX2cxcd54xX3xX1cxXdxX15x9517xXexX10x42daxX6xX15xX3x567dxX3dxX3dxX3xX2bx5c87xd0b0xX3xX36xX43xX3xX5x7b14xX4xX0x7a6cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcab4xX10xX6x933fxXaxX12xX1cxX1dxX3xaf29x817axX6xX3xXbxX1xdba2xX15x94caxX3xXexX1xd116xX15xX1xX3xX4xd878xX15xX6cxX3xXexX24xX15xX3xX5xX21xX6xX3xX2bxX2cxX15xX3xX2bxX2cxX31xX3x786bxX36xX43xX24xX15xX3xX5x577axX4xX3xX2bx6bb8xX6xX3xX1cxXdxX15xX36xXexX10xX39xX6xX15xX3xX3dxX3dxX3dxX3xX15xX1xc3eaxX39xX3xXexX1x8917xX3xX1xXdx7378xX15xX3xbaa3xX1xX18xX3xX15x62c2xX15xX6cxX3xX2bx71e7xXdxX3xXbxX1xX6axX3xX64xd7e5xXdxX3x4db3xX4x44c5xX4xX3xX2bxX10xX3xX5ex8217xX6xX3xXexX1xb89bxX3xXb3x3bbaxX3xab6cxX2xb8e5xX3xX4x532exX6xX3xX15xc40bxXc5xX4xX3xX15xX70xX43x564fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10x8569xXaxX12xX0xXdxX39xX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX4xX10x89d7xX31x9dc7x9892xX10xX4xXexX3xX5exX6cxX39xX10xX5exXdxX6xX3xX64xXdxX5exX10xX31xX3xX39xXbxc8fbxXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxd7a0xXdxX5exXexX1x39f2xX3x6380xX2xXdbxXbxX89x71daxX3xX1xX10xXdxX6cxX1xXexX139xX3x59d3xX12axX12axXbxX89xX140xXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX4cxX6xXbxXbxX7xX4cxX31xXbxX10xX15xX4cxX39xX10xX5exXdxX6xX4cxXexX1xX36xX39xX114x3af7xXbxX9xX15xX10xX134xX7xX4cxX2xbe71xX14axX176xX4cxX2x4ee9xX13bxX5exX12axX2xX17bx8ae0x58c3xX14axX13bxXex37a1xX181xX2xX13bxX5xX13bxX112xX14axX112xX134xX6cxX39x9605xXebxX115xXbxX6cxXaxX3xX5exX6xXexX6xX112xXexX43xXbxX10xX9xXaxX64xXdxX5exX10xX31xX4cxX39xXbxX12axXaxX3xX5exX6xXexX6xX112xX10xX15xX4xX31xX5exX10xX9xXax68acxXb3xc46cxX6xX176xX1bexXcxXbx7d92xX13xcfbaxX182xd28cxX134xX4cxX3dxX134xX1c4xX14axXdx9c64xXcx7090xX186xXbxX100xX39x94cexX182xX1c8xX192xX1c6xX100xX1c4xX13x3c6cxX5exX36xX3dx471exXdbxX1c6xX4cxX186x9950xX186xXdxX39xX13x6979xdd07xX43xX1d7xX15xX39xd7b7xX6cxX1f3xX1d2xX1bexX4cxX134xX1cxX1d2xX13bxX6cxX1dfxX10xc08dxX1c8xX4xX1d2x5db9x4382x930cxa32cxX207xX1c6xX13bxX1edxX43xc16exX1bexXdxX6cx4799xX39xX200xX3dxX3dxX89xX10xX207xX13xX1bexX134xX12axX207x4bf3x635bxX21exX3dxX1bcxX205xX1c4xX1d7xX39xX1eexX17bxX211xX64xX14axX186xX39xX205xX6cxXdbxX13xXdbxX1c8xX205xX207xX1bexX5exX89xX14axX14axX4xX192xX36xX1e8xX64xXdbxX200xX200xX13bxX43xXbxX13bxX3dxX31xX181xX5xX7xX200xX36xX1edxX13xX134xX1bexX115xX134xX1e3xX14axX1edxX1e3xX14axX1edxXaxX3xX5exX6xXexX6xX112xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX100xXaxX12xX0xXdxX39xX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX36xX39xX114xX3xX5exX1xXdxX5exX10xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX100xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX134xXdxX5exXexX1xX139xX3xX13bxX2xX181xXbxX89xX140xX3xX1xX10xXdxX6cxX1xXexX139xX3xX12axX2xX17bxXbxX89xX140xXaxX3xX7xX100xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX139xX4cxX4cxXdxXebxX114xX6xX31xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX64xX15xX4cxX15xX10xX134xX7xX4cxX2xX176xX14axX176xX4cxX2xX17bxX13bxX5exX12axX2xX17bxX181xX182xX12axX13bxXexXdbxX12axX13bxX12axX5xX17bxX112xX2xXebxX115xXbxX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX3xXexX24xX15xX3xX5xX21xX6xX3xX2bxX2cxX15xX3xX2bxX2cxX31xX3xX1cxXdxX15xX36xXexX10xX39xX6xX15xX3xX3dxX3dxX3dxX3xX2bxX42xX43xX3xX36xX43xX3xX5xX49xX4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX31xX36xX100xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX207xX205xX207xX0xX4cxXbxX12