LĐLĐ Hà Tĩnh đỡ đầu xã Cẩm Minh xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Chiều 10/5, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tiến hành ký kết đỡ đầu xây dựng nông thôn mới với xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên).
6af5xf1e0x1247fx106ccx10c4bx1097axf549x8daex1353exX7x12bc0xa2cfxc487x11988x11351xb8cbxX5xbe14xXax10049x8620xbe21xX13xX14xX3x9f64xa08dxX3xXcx12681x12a4dxX1xX3x11c4fxa5b6xX3xX20xacf1xf2d3xX3x7693x127faxX3xb2d2x1042axdbedxX3xe52exXdxX1dxX1xX3xX27xb515x6c89xX3xff47x118c3xX1dxd3c6xX3xX1dxd02bxX1dxX3axX3xXexX1xX3dxX1dxX3xX2cxde6axXdxX0xe870xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xX37xXaxX12xX2axX1xXdx9355xX25xX3xX2xbad0xX4ax8afdxe6c5xX3xX13xX14xX13xX14xX3xXex10d01xX1dxX1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexXdxe217xX1dxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xe0bbxdd6dxX3xX87xX7fxXexX3xX20xX21xX3xX20xX24xX25xX3xX27xX34xX35xX3xX37xX38xX1dxX3axX3xX1dxX3dxX1dxX3axX3xXexX1xX3dxX1dxX3xX2cxX47xXdxX3xaa73xX47xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exXdxX1dxX1xX3x12547xX2axX2bxX2cxX3xa344xX25xX35xeb42xX1dxd2d1x9565xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc66fx11742xX37xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexc428xX6xX5xXdxX3axX1dxd83cxX3xX4xX10xX1dxXexX10x86e0x11683xXaxX12xX0xXdxX2cxX3axX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxe267xXdxX37xXexX1xXeexX68xX68xX66xXbxX27xXf6xX1xX10xXdxX3axX1xXexXeex120a8x1058bxfc70xXbxX27xXaxX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeexX4axX4axXdxXc7x1337axX6xXd8xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXc7xXacxX1dxX4axX1dxX10xX105xX7xX4axX2xX11axX2xd7e4xX4axX2xX66xX119xX37xX118xX2x13872xXexX14axX14ax930fxX2xX5xX66xXc7x11a4cxXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX37xX5xX37xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX37xXd8xX3xX37xX6xX25xX3xX27xX6xX3xX4xX6xX2cxX3xX2cxXdxX1dxX1xX3xX27xX6xX35xX3xX37xX25xX1dxX3axX3xX1dxXd8xX1dxX3axX3xXexX1xXd8xX1dxX3xX2cxXd8xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXd8xX37xX35xXaxX12xXcxX1xX38xX4xX3xX1xXdx10179xX1dxX3xX4xX1xafa8x11bdexX1dxX3axX3xXexXf5x10146xX1dxX1xX3xXbxX1xfe1cxXdxX3xX1xf144xXbxX3xX27xX34xX35xX3xX37xX38xX1dxX3axX3xa009xXcxX2exX3xX2cxX47xXdxX3xXacxX47xXdxX3xX4xeaa7xX4xX3xX20xfbfdxX6xX3xXbxX1xX1b8xX1b9xX1dxX3axX69xX3xX7xX6xX25xX3xX87xX1xXdxX3xX20xX21xX3xX20xX24xX25xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX3dxX1dxX3axX3xX4xX1e2xX4xX3xX27xX28xXeexX3xX2axX2bxX2cxX3x9a6cxXc4xX1dxX3xXbcxX2axX2bxX2cxX3xXc1xX25xX35xXc4xX1dxXc6xX69xX3x7b9exX1x8e80xX3xf92cxXdxX1b3xXexX3xXbcxXcxX1xd862xX4xX1xX3xX18xX19xXc6xX69xX3xX18xff63xX3xX14xX23exX3xXbcxX13xX23exX4xX3xX18xX19xXc6xX69xX3xX1dxe260xX2cxX3xX14exX66xX2xX11axX69xX3xX13xX14xX13xX14xX3xXexX71xX1dxX1xX3xXexXdxX7fxXbxX3xXexe0c5xX4xX3xX1dxX1xf6a7xX1dxX3xX20xX21xX3xX20xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exXdxX1dxX1xX3xX1xXd8xX19xX1dxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX1e2xX4xX3xXexXdxXc4xX25xX3xX4xX1x8feaxX3xX1d5xXcxX2exXc7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXd8xX37xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexXe8xX6xX5xXdxX3axX1dxXeexX3xX4xX10xX1dxXexX10xXf5xXf6xXaxX12xX0xXdxX2cxX3axX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX105xXdxX37xXexX1xXeexX68xX68xX66xXbxX27xXf6xX1xX10xXdxX3axX1xXexXeexX118xX119xX11axXbxX27xXaxX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeexX4axX4axXdxXc7xX12dxX6xXd8xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXc7xXacxX1dxX4axX1dxX10xX105xX7xX4axX2xX11axX2xX142xX4axX2xX66xX119xX37xX118xX2xX14axXexX142xX66x8e50xX11axX5xX2xXc7xX153xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX37xX5xX37xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX37xXd8xX3xX37xX6xX25xX3xX27xX6xX3xX4xX6xX2cxX3xX2cxXdxX1dxX1xX3xX27xX6xX35xX3xX37xX25xX1dxX3axX3xX1dxXd8xX1dxX3axX3xXexX1xXd8xX1dxX3xX2cxXd8xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXd8xX37xX35xXaxX12xXcxX1xX10xXd8xX3xX20x11d9axX69xX3xX12dxXc4xX1dxX3xX4xX234xX1dxX1xX3xXacxXdxX1b3xX4xX3xX1xa836xX3xXexXf5xX1c9xX3xX68xX66xX3xXexXf5xXdxX1b3xX25xX3xX20x13807xX1dxX3axX69xX3xX4xX1b9xX3xX7x77cbxX3xXacxX26cxXexX3xX4xX1x11ebdxXexX69xX3xX1dxX3axX19xX35xX3xX4xX3dxX1dxX3axX69xX3xX27xX10xX3xX2cxX1e2xX35xX3xX20x86a9xX3xX5xX19xX2cxX3xX3axXdxX6xXd8xX3xXexX1xX3dxX1dxX3axX3xX1dxX3dxX1dxX3axX3xXexX1xX3dxX1dxX69xX3xX4xX1xX71xX1dxX1xX3xXexXf5xX6xX1dxX3axX3xXacxX1b8xced1xX1dxX3xX1xX23exX69xX3xXexX1xeacdxX35xX3xX5xX1c9xXdxX69xX3xX13xX14xX13xX14xX3xXexX71xX1dxX1xX3xX7xd640xX3xXexX298xX4xX1xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX71xX3xX20xX234xXd8xX3xX20xXd8xX19xX1dxX3xXacxXdxXc4xX1dxX3xX4xX3dxX1dxX3axX3xX20xXd8xX19xX1dxX3xX27xX28xX3xX3axX1b8xX1b9xX1dxX3axX3xX2cxf814xX25xX3xX20xXdxX3xX20xX24xX25xX3xXexXf5xXd8xX1dxX3axX3xX4xX1e2xX4xX3xXbxX1xXd8xX1dxX3axX3xXexXf5xX19xXd8xX3xX1dxX1xX1b8xXeexX3xX27xX34xX35xX3xX37xX38xX1dxX3axX3xX20xX3fcxXdxX3xX7xX1c5xX1dxX3axX3xXacxX24exX1dxX3xX1xX388xX6xX69xX3xX27xX34xX35xX3xX37xX38xX1dxX3axX3xX2cxX3dxX3xX1xX1bfxX1dxX1xX3xXacxX1b8xX3fcxX1dxX3xX2cxX449xX25xX3xXacxX19xX3xX4xX1e2xX4xX3xX2cxX3dxX3xX1xX1bfxX1dxX1xX3xX87xXdxX1dxX1xX3xXexX7fxX3xX87xX1xX1e2xX4xdb0exX3xX14xX3aaxX1dxX3axX3xXexX1xX3fcxXdxX69xX3xXbxX1xX1c5xXdxX3xX1xX1c9xXbxX3xXex11bcaxX3xX4xX1xd01exX4xX3xX4xX1e2xX4xX3xX5xX47xXbxX3xXexX26cxXbxX3xX1xX25xX3bbxX1dxX69xX3xX4xX25xX1dxX3axX3xX4xX3bbxXbxX3xXexX1xX3dxX1dxX3axX3xXexXdxX1dxX3xXacxX62xX3xX1dxX1x6c56xX1dxX3axX3xXacxX3bbxX1dxX3xX20xX62xX3xX5xXdxXc4xX1dxX3xc8afxX25xX6xX1dxX3xX4xX1xXd8xX3xX4xX1e2xX1dxX3xX12dxX23exX3xXacxX19xX3xX1dxX3axX1b8xX3fcxXdxX3xX37xX34xX1dxX3xX20xX1e6xX6xX3xXbxX1xX1b8xX1b9xX1dxX3axXc7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXd8xX37xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexXe8xX6xX5xXdxX3axX1dxXeexX3xX4xX10xX1dxXexX10xXf5xXf6xXaxX12xX0xXdxX2cxX3axX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX105xXdxX37xXexX1xXeexX68xX68xX66xXbxX27xXf6xX1xX10xXdxX3axX1xXexXeexX118xX119xX11axXbxX27xXaxX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeexX4axX4axXdxXc7xX12dxX6xXd8xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXc7xXacxX1dxX4axX1dxX10xX105xX7xX4axX2xX11axX2xX142xX4axX2xX66xX119xX37xX118xX2xX14axXexX324xX118xX118xX14exX5xX14exXc7xX153xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX37xX5xX37xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX37xXd8xX3xX37xX6xX25xX3xX27xX6xX3xX4xX6xX2cxX3xX2cxXdxX1dxX1xX3xX27xX6xX35xX3xX37xX25xX1dxX3axX3xX1dxXd8xX1dxX3axX3xXexX1xXd8xX1dxX3xX2cxXd8xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXd8xX37xX35xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexXe8xX6xX5xXdxX3axX1dxXeexX3xX4xX10xX1dxXexX10xXf5xXf6xXaxX12xX0xXdxX2cxX3axX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX105xXdxX37xXexX1xXeexX68xX68xX66xXbxX27xXf6xX1xX10xXdxX3axX1xXexXeexX118xX119xX11axXbxX27xXaxX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeexX4axX4axXdxXc7xX12dxX6xXd8xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXc7xXacxX1dxX4axX1dxX10xX105xX7xX4axX2xX11axX2xX142xX4axX2xX66xX119xX37xX118xX2xX14axXexX324xX2xX118xX2xX5xX118xXc7xX153xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX37xX5xX37xX3xX1xX6xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX37xXd8xX3xX37xX6xX25xX3xX27xX6xX3xX4xX6xX2cxX3xX2cxXdxX1dxX1xX3xX27xX6xX35xX3xX37xX25xX1dxX3axX3xX1dxXd8xX1dxX3axX3xXexX1xXd8xX1dxX3xX2cxXd8xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXd8xX37xX35xXaxX12xX14xX1b8xX1c9xX4xX3xX12dxXdxX7fxXexX69xX3xX1xXdxX1b3xX1dxX3xX1dxX6xX35xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exXdxX1dxX1xX3xX4xX1b9xX3xX12dx7123xX1dxX3xX1xXd8xX19xX1dxX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX2xX2xX3xXexXdxXc4xX25xX3xX4xX1xX298xXf6xX3xX2cxX23exXexX3xX7xX1c5xX3xXexXdxXc4xX25xX3xX4xX1xX298xX3xX4x10e4dxX1dxX3xX87xX1xX388xX3xX87xX1xX24exX1dxX69xX3xXacxX1b8xX47xX1dxX3axX3xX2cx95b9xX4xX3xXexXf5xXd8xX1dxX3axX3xXexX1xX1b8xX4xX3xX1xXdxX1b3xX1dxX3xX4xX24xX1dxX3xX20xX1b8xX1c9xX4xX3xXexX26cxXbxX3xXexXf5xX25xX1dxX3axX3xX1xX39axX3xXexXf5xX1c9xX3xX5xX19xX3xX2cxX3dxXdxX3xXexXf5xX1b8xX3fcxX1dxX3axX69xX3xX3axXdxX6xXd8xX3xXexX1xX3dxX1dxX3axX69xX3xXexX1xX405xX35xX3xX5xX1c9xXdxX4bdxX3xX22cxX47xXdxX3xX7xX38xX3xX1xX39axX3xXexXf5xX1c9xX3xX4xX405xX6xX3xX13xX14xX13xX14xX3xXexX71xX1dxX1xX69xX3xX20xX1e6xX6xX3xXbxX1xX1b8xX1b9xX1dxX3axX3xXbxX1xX3bbxX1dxX3xX20xX3bbxX25xX3xX20xX234xXexX3xX4xX1xX25xX2bxX1dxX3xX1d5xXcxX2exX3xX4xX25xX1c5xXdxX3xX1dxX24exX2cxX3xX1dxX6xX35xXc7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXd8xX37xX35xXaxX12xf285xX6xX25xX3xX5xf518xX3xX87xX88xX3xX87xX7fxXexX69xX3xX20xXd8xX19xX1dxX3xX20xX28xX3xX27xX25xX1c5xX1dxX3axX3xXexX26cxX1dxX3xX4xX1e2xX4xX3xXexX1xX3dxX1dxX69xX3xX27xX388xX2cxX3xX87xX1xX714xXd8xX3xX7xX1e2xXexX3xXacxX1b8xX3fcxX1dxX3xX1xX23exX3xX4xX405xX6xX3xX2cxX23exXexX3xX7xX1c5xX3xX3axXdxX6xX3xX20xX1bfxX1dxX1xX3xX20xX3d2xX3xX4xX388xX3xX87xX7fxX3xX1xXd8xX234xX4xX1xX3xX20xX24xX25xX3xXexX1b8xX3xX27xX34xX35xX3xX37xX38xX1dxX3axX3xXacxX1b8xX3fcxX1dxX3xX2cxX449xX25xX69xX3xX87xX1xX25xX3xX37xX34xX1dxX3xX4xX1b8xX3xX2cxX449xX25xXc7xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d2axX25xXexX1xXd8xXf5xXaxX12x1245fxXdxX62xX25xX3xX2exXdxX1dxX1xX0xX4axXbxX12
Kiều Minh