Vũ khí hạng nặng được Hàn Quốc, Triều Tiên triển khai tại DMZ
Theo đài KBS của Hàn Quốc, căn cứ theo Hiệp định đình chiến liên Triều (ngày 27/7/1953), ngoại trừ súng ngắn cá nhân, tất cả các loại vũ khí hạng nặng đều bị cấm ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).
c6f0x10ef9x12c30xf6ecxdf8fxe594xee31x130b6x10845xX7x139acx10bb3x117e6x1175cxf11ex156cdxX5x13630xXaxfd4exdad4xf457xX3xf4faxX1x1402exX3xX1xe0e4x13e06xdf3bxX3xX1cxe351xX1cxX1dxX3x137dfx10a03x159bfxX4xX3xdbe5xf6daxX1cxX3xe352x129c7x12fbdxX4x10cefxX3xXcxf81bxXdx11a09xX2exX3xXcxXdxe3f4xX1cxX3xXexX34xXdxcb7bxX1cxX3xX16xX1xX6xXdxX3xXexX1bxXdxX3xdfbfxc87bxf1c1xX0x1485cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6x11441xXaxX12xXcxX1xX10x12fecxX3xX24xX2axXdxX3xe5f1x1561ax13c2dxX3xX4xcd08xX6xX3xX29xX2axX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX31xX3xX4xfa21xX1cxX3xX4x153b0xX3xXexX1xX10xX69xX3xX29xXdxe8d9xXbxX3xX24x10f9dxX1cxX1xX3xX24x1174bxX1cxX1xX3xX4xX1xXdx14ffaxX1cxX3xX5xXdxX3bxX1cxX3xXcxX34xXdxX36xX2exX3xf6fcxX1cxX1dxX2ax14362xX3xcbd2x102e2xX51xXb4xX51xX2x14865x11a32xe1fdx13841xX31xX3xX1cxX1dxX69xX1bxXdxX3xXexX34xd78cxX3xX7x1330bxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxc943xX1cxX3xX4xd168xX3xX1cxX1xd9bexX1cxX31xX3xXex1076fxXexX3xX4xf1a0xX3xX4xXd4xX4xX3xX5xX69xX1bxXdxX3xd4edxX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxX20xX1cxX1dxX3xX24xX36xX2exX3xdbb2xX93xX3xX4xXddx11294xX3xcaf5xX3xX6fxX1xX2exX3xXbxX1xXdxX3xcd5bxX2exXd8xX1cxX3xX7x11358xX3xX5xXdxX3bxX1cxX3xXcxX34xXdxX36xX2exX3xXadxX4dxX4exX4fxXbcx130c5xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX69xX63xXb1xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX34xX10xf7d4xX9xXaxX1xXexXexXbxec27xX51xX51xXdxX106xX1dxX12axXecxXdxX10xXexX1cxX6xX106xXbxX5xX2exX7xX12axXecxX1cxX51xXexd0d4xX164x12a44xX51x13fe0xXbxX5xX69xX6xX63xX10xX63xX51xX5xX10xXbx13013xX51xXb3xX166xX2xX164x12f3bxX166xXb4xX17axX2xXb3xX51xXexXexc755xXecxX1cxX17axX63xX106xX174xX2xX164xX166xXb4xX2xXb3xX12axecdaxXbxX1dxXaxX12xX0xXdxX106xX1dxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX12axX101xX6xX69xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX12axXecxX1cxX51xX1cxX10xdc4bxX7xX51xX2xX164xXb3xe64bxX51xX2xX166xXbaxX63xXb3xX2xXb3xXexXb3xXbaxXb9xX1b9xX5xX166xX12axX191xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXecxX2exX3xX16xX1xXdxX3xX1xX6xX1cxX1dxX3xX1cxX6xX1cxX1dxX3xX63xX2exX69xX4xX3xX1xX6xX1cxX3xX112xX2exX69xX4xX3xXexX34xXdxX10xX2exX3xXexXdxX10xX1cxX3xXexX34xXdxX10xX1cxX3xX16xX1xX6xXdxX3xXexX6xXdxX3xX63xX106xX174xXaxX3xX7xXexXb1xX5xX10xX9xXaxX63xXdxX7xXbxX5xX6xXb1xX14dxX101xX5xX69xX4xX16x14d35xX106xX6xX34xX1dxXdxX1cx14b41xX5xX10xX146xXexX14dxX6xX2exXexX69xX226xX106xX6xX34xX1dxXdxX1cxX22dxX34xXdxX1dxX1xXexX14dxX6xX2exXexX69xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1471cxX6xXbxXexXdxX69xX1cxXaxX12xX70xX18xX4xX1xX3xX16xX18xX4xX1xX3xXbxX1xXd4xX69xX3xX4xX74xX6xX3xX29xX2axX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX34xXdxX41xX1cxX3xX16xX1xX6xXdxX3xX108xX3xXexX1xX2axX1cxX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX101xXdxX3bxX1cxX3xX1dxXdx103ecxXdxX3xecb3xX6xX191xX2exX31xX3xX1dxf137xX1cxX3xX6fxX1xX2exX3xXbxX1xXdxX3xX112xX2exXd8xX1cxX3xX7xX118xX3xXadxX4dxX4exX4fxXbcxX3xX1dxXdx13d92xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX106xXdxX36xX1cxX31xX3xX1cxX1dxX2axXb1xX3xX1b9xX51xX2xX12axX3xXadxff37xX1dxX2exfe89xX1cxX14dxX3xe56cxfea9xX2e5xX29x146d5xX2abxX51xXcxXcxdf74xX13xX2e5xXbcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX69xX63xXb1xXaxX12xXcxX2exXb1xX3xX1cxX1xXdxX3bxX1cxX31xX3xXexX34xX3bxX1cxX3xXexX1xX118xX4xX3xXexX9fxX31xX3xX112xX2exXd8xX1cxX3xX24xe134xXdxX3xXcxX34xXdxX36xX2exX3xXcxXdxX3bxX1cxX3xX24xd4eaxX3xX101xX2fxX3xXexX34xX18xX3xXexc8fbxXbxX3xXexX34xX2exX1cxX1dxX3xX1cxX1xXdxX36xX2exX3xX5xX69xX1bxXdxX3xXecxX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxX20xX1cxX1dxX3xXexX1bxXdxX3xX16xX1xX2exX3xXecxX118xX4xX3xX1cxX2axXb1xX3xX1cxX1xX25xX3xX7xXcaxX1cxX1dxX3xX4xX2fxXdxX3xX1xX6xXb1xX3xX7xXcaxX1cxX1dxX3xX4xX6xX69xX3xX183xX1bxX12axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX69xX63xXb1xXaxX12xX70xX32dxX3xXcxX25xX3xX5xX8fxX1cxX1xX3x136efxXdxX3bxX1cxX3xX1xX26xXbxX3xX112xX2exX2fxX4xX3xXexX1bxXdxX3xX29xX2axX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX24xX33cxX3xX112xX2exXb1xX9fxXexX3xX24xX93xX1cxX1xX3xXexX1xX6xXb1xX3xX24x154b1xXdxX3xX112xX2exXb1xX3xX24xX93xX1cxX1xX3xX5xXdxX3bxX1cxX3xX112xX2exX6xX1cxX3xX24xX41xX3xX112xX2exXd8xX1cxX3xX24xX32dxXdxX3xX29xX2axX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX4xX14xX1cxX1dxX3xX4xd3c7xX3xXexX1xX41xX3xX24xX25xX6xX3xXecxX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxX20xX1cxX1dxX3xXecxX2axX69xX3xXexX34xX69xX1cxX1dxX3xX4dxX4exX4fxX3xX1cxX1x12f74xX106xX3xX24xX2fxXdxX3xXbxX1xX418xX3xXecxX2a8xXdxX3xX1cxX1xX2cdxX1cxX1dxX3xXecxX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxX20xX1cxX1dxX3xX4xX74xX6xX3xX70xX98xX1cxX1xX3xX2e5xX1xX25x122f6xX1cxX1dxX12axX3x11115xX25xX26xX4xX3xX101xXdxX9fxXexX31xX3xX112xX2exXb1xX3xX24xX93xX1cxX1xX3xX1cxX2axXb1xX3xX24xX33cxX3xX4xX418xX3xX1xXdxX8fxX2exX3xX5xX118xX4xX3xXexXc7xX3xX1cxX1dxX2axXb1xX3xXbaxX51xXb9xX51xXb3xX166xX2xfa60xX12axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX69xX63xXb1xXaxX12xXcxXc7xX3xX1xfce6xX1cxX3xX2xX166xX3xX1cxX82xX106xX3xXexX34xX108xX3xX5xX1bxXdxX3xX24xXd8xXb1xX31xX3xX112xX2exXd8xX1cxX3xX24xX32dxXdxX3xX29xX2axX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX24xX33cxX3xX4xX1xX69xX3xXbxX1xd833xXbxX3xX106xX6xX1cxX1dxX3xX7xXcaxX1cxX1dxX3xX106xXd4xXb1xX3xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxX20xX1cxX1dxX3xXecxX2axX3xX7xXcaxX1cxX1dxX3xX16xX1x1047fxX1cxX1dxX3xX1dxXdxX346xXexX3xXecxX2axX69xX3xX4dxX4exX4fxX31xX3xXecxX2axX3xX1dxX2b2xX1cxX3xX24xXd8xXb1xX3xX24xX33cxX3xX7xd5f6xX6xX3xX24xX3e7xXdxX3xXexX1xX3bxX106xX3xX112xX2exXb1xX3xX24xX93xX1cxX1xX3xX24xX41xX3xX4xX418xX3xXexX1xX41xX3xXexX34xXdxX41xX1cxX3xX16xX1xX6xXdxX3xX4xXe1xX3xX7xXcaxX1cxX1dxX3xX4xX2fxXdxX3xXexX1bxXdxX3xX24xXd8xXb1xX12axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX69xX63xXb1xXaxX12xX2dxX2exXd8xX1cxX3xX24xX32dxXdxX3xX29xX2axX1cxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX24xX33cxX3xX101xX2fxX3xXexX34xX18xX3xX4xXd4xX4xX3xXecxX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxX20xX1cxX1dxX3xX1cxX2axXb1xX3xX106xX32dxXexX3xX4xXd4xX4xX1xX3xX1xX1bxX1cxX3xX4xX1xX9fxX3xXecxX2axX3xX63xX25xX2a8xXdxX3xX7xX118xX3xX16xXdxX41xX106xX3xX7xXd4xXexX3xX4xX74xX6xX3xX70xX32dxX3xXcxX25xX3xX5xX8fxX1cxX1xX3xX3b8xXdxX3bxX1cxX3xX1xX26xXbxX3xX112xX2exX2fxX4xX3xX1dxX2b2xX1cxX3xX4xXd4xX4xX3xXexX34xX1bxX106xX3xX1dxXd4xX4xX3xX108xX3xX4dxX4exX4fxX12axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX69xX63xXb1xXaxX12xX2abxX1xX18xX6xX3xX112xX2exXd8xX1cxX3xX24xX32dxXdxX3xX1dxXdxXe1xXdxX3xXexX1xX18xX4xX1xX3xX34xX443xX1cxX1dxX3xX24xXd8xXb1xX3xX5xX2axX3xX106xX32dxXexX3xX101xXdxX8fxX1cxX3xXbxX1xXd4xXbxX3xXexX2fxXdxX3xXexX1xXdxX41xX2exX3xX24xX41xX3xX24xXe1xX106xX3xX101xXe1xX69xX3xX6xX1cxX3xXexX69xX2axX1cxX3xX101xXdxX1cxX1xX3xX5xX118xX4xX31xX3xXbxX1xee6cxX1cxX1dxX3xXexX1xX74xX3xX4xX1xX69xX3xX4dxX4exX4fxX31xX3xX24xX2fxXdxX3xXbxX1xX418xX3xXecxX2a8xXdxX3xXecxXdxX8fxX4xX3xXcxX34xXdxX36xX2exX3xXcxXdxX3bxX1cxX3xXexX34xXdxX41xX1cxX3xX16xX1xX6xXdxX3xXecxX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxX20xX1cxX1dxX31xX3xXexX82xX1cxX1dxX3xX4xX25x14fd5xX1cxX1dxX3xX101xXdxX1cxX1xX3xX5xX118xX4xX3xX183xX2exX2fxX1cxX1dxX3xXbxX1xX18xX6xX3xX2e5xX6xX106xX12axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX69xX63xXb1xXaxX12xX71xX6xX2exX3xX1xX2axX1cxX1dxX3xX5xX69xX1bxXexX3xX24xX32dxX1cxX1dxX3xXexX1xXd4xXdxX3xX16xX1xXdxX3bxX2exX3xX16xX1xX18xX4xX1xX3xXexX3bxX1cxX3xX5xX543xX6xX3xXecxX2axX3xX1xX1bxXexX3xX1cxX1xXd8xX1cxX3xXexX34xXdxX36xX1cxX3xX106xXdxX3bxX1cxX3xX4xX74xX6xX3xX70xX98xX1cxX1xX3xX2e5xX1xX25xX475xX1cxX1dxX31xX3xXecxXdxX8fxX4xX3xX1xX6xXdxX3xX106xXdxX36xX1cxX3xXexX34xXdxX41xX1cxX3xX16xX1xX6xXdxX3xXecxX14xX3xX16xX1xX18xX3xX1xX1bxX1cxX1dxX3xX1cxX20xX1cxX1dxX3xXexX1bxXdxX3xX4dxX4exX4fxX3xX4xX2axX1cxX1dxX3xX5xX2axX106xX3xX1dxXdxX6xX3xXexX82xX1cxX1dxX3xX4xX82xX1cxX1dxX3xXexX1x108b2xX1cxX1dxX3xXexX1bxXdxX3xX24xXd8xXb1xX12axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX69xX2exX34xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX69xX3xXcxXcxX2f5xX13xX2e5xX0xX51xXbxX12