Trứng gà Trung Quốc “biến” thành trứng gà ta nhờ axit
Tại phố Hàng Gà (Hà Nội), hỏi mua axit tẩy trứng, chị bán hàng chỉ vào một dãy chai, thùng, can, lọ và giới thiệu: “Kia là axit tẩy trứng. Làm hàng thì người ta mua hàng can 5 lít chứ ai mua chai nhỏ. Nhiều hàng trứng đến đây mua lắm!”.
f1aex10f07x1294dx11f0cx106e3x16c8bx16890x1425fx15786xX7x16b64x18d6bx1234fx12535x1294ex13f6fxX5x10526xXaxX3xX7xXex12b60xX5xX10xX9xXaxXexX10x13c70xXex1937cxX6xX5xXdx1789bx189b3x15e54xX3x16b91x1396axX7xXexXdx11c3exX15xXax1827cxXcx16896x11299xX23xX22xX3xX22x16c07xX3xXcxX30xX27xX23xX22xX3x1515exX27x143b2xX4xX3xf8b1x16280xXdx166c3xX23x12ee8xX3xXexX1xX36xX23xX1xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX22xX36xX3xXexX6xX3xX23xX1x11d98xX3xX6xX1cxXdxXexX0x14833xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17b7fxX10xX6x13353xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcx15897xXdxX3xXbxX1xX40xX3xX74xX36xX23xX22xX3x10f12xX36xX3x1896dxX74xX36xX3x1707ax135acxXdxf4dax10af3xX3xX1x172dfxXdxX3x11a43xX27xX6xX3xX6xX1cxXdxXexX3xXex179c0xX15xX3xXexX30xX31xX23xX22xXaexX3xX4xX1x17ce5xX3xX44x1831fxX23xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX4xX1x13aa1xX3xf426xX36x10833xX3xXb4xXabxXexX3xX77x11bbaxX15xX3xX4xX1xX6xXdxXaexX3xXexX1x1893dxX23xX22xXaexX3xX4xX6xX23xXaexX3xX5x189f4xX3xXd9xX36xX3xX22xXdx135aexXdxX3xXexX1xXdx13da2xX27xX24xX3xX43x1171exXdxX6xX3xX5xX36xX3xX6xX1cxXdxXexX3xXexXbexX15xX3xXexX30xX31xX23xX22x14e38xX3x1434bxX36xXb4xX3xX1xX36xX23xX22xX3xXexX1x117bfxX3xX23xX22x16cd7xX5exXdxX3xXexX6xX3xXb4xX27xX6xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX4xX6xX23xX3xfdefxX3xX5x1943cxXexX3xX4xX1xX31xX3xX6xXdxX3xXb4xX27xX6xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX23xX1xXb1xX11fxX3xXaaxX1xXdx13d9cxX27xX3xX1xX36xX23xX22xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3x18a56xX46xX23xX3xX170x154f2xX15xX3xXb4xX27xX6xX3xX5x13582xXb4x103e1xX48xX11fxX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14543xXdbxX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX121x173b6xX15xX3xX5x17129xX3xX77xXdbxX3xX4xX1xXd7xX3xX5xX36xX3xXb4xX27xX6xX3xX5xX36xXb4xX3xXexX1x129b4xX3xX1cxX10xXb4xX3xX7xX6xXdbxXaexX3xX4xX1x144faxX23xX22xX3xXex15201xXdxX3xX170xX130x167e8xX4xX3xX44xXcdxX23xX3xX4xX1xXdbxX3xXb4xXabxXexX3xX4xX1xX6xXdxX3xX23xX1xXb1xX3xX5xXdbxX97xXdxX3xX2xXaexX144xX3xX5xX147xXexX3xXd9xXffxXdxX3xX22xXdxXcdxX3xX2x12f1dxX11fx1301cxX215xX215xX170xX11fxX3x18887xX1xX6xXdxX3xX170x160efxX23xX22xX3xX77xX27xX23xX22xX3xX77xXcaxX4xX1xX3xXb4xX36xX27xX3xXd9xX36xX23xX22xXaexX3x180fdxX3xX23xX22xXdbxX36xXdxX3xX4x13eedxX3xX22xX1xXdxX3xX4xX1x18814xX3xX74xX21bxX5xX11fxX3xX21bxX1xXcaxX3xX23xX242xXdxXaexX3xX6xX1cxXdxXexX3xX23xX36xX15xX3x1032axX1xX1e0xX23xX22xX3xX4x1357axX23xX3xX170xX10xXdbxX3xX22xffbexX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX263xX1xXdxX3xX7xX1cexX3xX77x135b8xX23xX22xX3xXd9xX12cxX3xX23xX242xX3xX263xX1xX1e0xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdx182e3xXb4xX3xX23xX1xX130xX3xX6xX1cxXdxXexX3xX170x185d0xXb4xX3xX170x10d62xX4xX11fxX3xX74xXb1xXdxX3xX4xX1xXcaxX3xX4xX242xX3xX4xX26axX23xX3xXbxX1xX6xX3xX5xXdbxXe2xX23xX22xX3xX263xX1xX1e0xX23xX22xXaexX3xX4xX1xXcaxX3xX5xX17dxX4xX3xX170xX26axX27xX3xX263xX1xX1e0xX23xX22xX3xX44xXdxX46xXexX11fxX0xX65xXbxX2exX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x17cafxXdxX77xXexX1xX9xXaxX213xX215xX215xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX30xXaxX3xX44xXdbxX30xX77xX10xX30xX9xXaxX215xXaxX2exX0xXexX44xXdbxX77xX15xX2exX0xXexX30xX2exX0xXexX77xX2exX0xXdxXb4xX22xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX65xX65xXdxX11fxX44xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX23xX1xX11fxXd9xX23xX65xX23xX10xX310xX7xX65x11c11x16453x16d5fxX65xX367xX213xX77x17f6fxX2xX144xX36cxX2xX215xX215xXexX2xX215xX213xX365xX5xX215xX11fxX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2exX0xX65xXexX77xX2exX0xX65xXexX30xX2exX0xXexX30xX2exX0xXexX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21bxX6xXbxXexXdxXdbxX23xXaxX2exXcxX30xX31xX23xX22xX3xX7x162e7xXdxX3xX44xXf8xXexX3xXexX30xXdbxX23xX22xX3xX6xX1cxXdxXexX3xX4xX5xXdbxX1xX15xX77xX30xXdxX4xX0xX65xXexX77xX2exX0xX65xXexX30xX2exX0xX65xXexX44xXdbxX77xX15xX2exX0xX65xXexX6xX44xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xXdbxX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX21bxX1xX1dbxX23xX22xX3xXexX1e0xXdxX3xX170xXe2xX3xX5xX36xXb4xX3xX4xX27xXabxX4xX3xXexX1xX1cexX3xX23xX22xX1xXdxX105xXb4xX3xXd9xXffxXdxX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX22xX36xX3xX4xX1e0xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX105xXbxX3xX4xX242xX3xXb4xX36xX27xX3xX23xX175xX27xX3xX7xf23bxXb4xX3xXa6xXb4xXf8xXdxX3xX23xX22xX130xX5exXdxX3xX4x16310xX23xX3xX4xX1xXdbxX3xX5xX36xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xXcxX30xX27xX23xX22xX3xX3exX27xX40xX4xX3xX23xX1xX2a6xXbxX3xXd9xX162xXaexX3xX4xX1xXd7xX3xX4xX242xX3xX2xX11fxX366xX215xX215xX170xX65x15885xX27x10142xXaexX3xXexX30xXdbxX23xX22xX3xX263xX1xXdxX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX22xX36xX3xXexX6xX3xX1cxXcaxX23xX3xXb4xX36xX27xX3xXexX30xX17dxX23xX22xX3xX4xX242xX3xX22xXdxXcdxX3xX213xX11fxX213xX215xX215xX170xX65xX495xX27xX497xXadxX11fxX3xX10axX1xXdxX3xX23xX1xX1dbxX23xX22xX3xX495xX27xX497xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xXb4xX36xX27xX3xX23xX175xX27xX3xXd9xX36xXdbxX3xX6xX1cxXdxXexX3xX74xX21bxX5xX3xX170x131a4xX3xX30xX6xX3xX23xX22xX27xX15x10fb5xX23xX3xXex12ab3xX3xX4xX1xX6xXdxXaexX3xX495xX27xX497xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX242xX23xX22xX3xX170xX4fcxXdxX3xXb4xX36xX27xX11fxX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xXdbxX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX121xXffxXbxX3xXd9xXb1xX3xXb4xX36xX27xX3xX23xX175xX27xX3xX23xX1xX97xXexX3xX77xX26axX23xXaexX3xX4xX497xX3xX495xX27xX497xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX7xX3acxXdxX3xX44xXf8xXexXaexX3xX77xX27xX23xX22xX3xX77xXcaxX4xX1xX3xX44xX40xX4xX3xX263xX1xX242xXdxX3xX23xX1x1136axX11fxX3xXaaxX1xX1b4xX4xX3xX495xX27xX497xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX30xX6xXaexX3xX23xX1xX1dbxX23xX22xX3xXd9xX36xXdbxX3xX23xX130xXffxX4xX3xX5xXe2xXaexX3xX4xX6xX3xX23xX130xXffxX4xX3xX5xXe2xX3xX23xX4fcxXdxX3xX30xX505xX27xX3xX44xXbexX23xX3xXexX509xX3xX495xX27xX497xX3xXexX30xX31xX23xX22xX11fxX3xX10axX1xXdxX3xX23xX22xX175xXb4xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xXexX30xXdbxX23xX22xX3xX6xX1cxXdxXexX3xX263xX1xXdbxX497xX23xX22xX3xX2xX144xX3xXbxX1xX1dbxXexXaexX3xXd9xXb1xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xXb4xXb1xX23xX22xX3xX170xXdxXaexX3xX4xX1xX27xX15xX299xX23xX3xX7xX6xX23xX22xX3xXb4xX36xX27xX3xXexX30xX17dxX23xX22xX11fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX505xX23xXaexX3xXb4xX36xX27xX3xXexX30xX17dxX23xX22xX3xX23xX36xX15xX3xX263xX1xX1e0xX23xX22xX3xX22xXdxX40xX23xX22xX3xX23xX1xX130xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX22xX36xX3xXexX6xX3xX1cxXcaxX23xX3xXb4xX36xX3xX23xX242xX3xXd9xX454xX23xX3xX43xX23xX4fcxXdxX3xX44xX6xX23xX48xX3xX1x10374xX23xX22xX3xX23xX1xX97xXexX11fxX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xXdbxX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex11e1exXedxX23xX22xX3xX1xX242xX6xX3xX4xX1xX1b4xXexX3xX170xX299xX3xXexXbexX15xX3xXexX30xX17dxX23xX22xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX5xX36xX3xX170xXdxX162xX27xX3xX263xX1xX1e0xX23xX22xX3xX23xX505xX23xX3xXd9xX12cxX3xX170xXabxX4xX3xX1xX97xXdxX3xX4xX1xXdbxX3xX4xX1xX147xX23xX1xX3xX23xX22xX130xX5exXdxX3xXexXbexX15xX3xXd9xX36xX3xX23xX22xX130xX5exXdxX3xXexXdxX505xX27xX3xX77xXedxX23xX22xX11fxX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xXdbxX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex11ae6xXdxX162xX27xX3xX170xX2aaxX4xX3xX44xXdxX105xXexX3xX5xX36xX3xX263xX1xXdxX3xX170xX2a6xXbxX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX23xX22xX175xXb4xX3xX6xX1cxXdxXexX3xX30xX6xXaexX3xX44x12271xX23xX22xX3xX4xX497xXb4xX3xX495xX27xX6xX23xXaexX3xX4xX1xX1b4xXexX3xX5xX130xX1e5xX23xX22xX3xX44xX505xX23xX3xXexX30xXdbxX23xX22xX3xX495xX27xX497xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX263xX1xX1e0xX23xX22xX3xXexX1xX6xX15xX3xX170xX4fcxXdxXaexX3xX5xX463xX23xX22xX3xX170xXb1xX3xXd9xX36xX3xX5xX463xX23xX22xX3xXexX30xX17dxX23xX22xX3xXd9xX454xX23xX3xX23xX1xX130xX3xX23xX1xX24axX23xX22xX3xX495xX27xX497xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX44xX12cxX23xX1xX3xXexX1xX130xX5exX23xX22xX3xX263xX1xXcdxX4xX11fxX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xXdbxX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex14958xXcdxX23xX22xX3x11f12xX65xX365xXaexX3xXexX30xX6xXdbxX3xX170xX4fcxXdxX3xXd9xXffxXdxX3xXbxX1xX242xX23xX22xX3xXd9xXdxX505xX23xXaexX3xXa3xX83dxX3xXcxX30xX26axX23xX3x1889axX272xX23xX3xX83dxX27xX23xX22xXaexX3xXd9xXdxX105xX23xX3xXexX30xX130xX239xX23xX22xX3xX868xXdxX105xX23xX3xX74xX242xX6xX3xX4xX1xXdbxX3xX44xXdxX46xXexXaexX3xX6xX1cxXdxXexX3xX21bxX5xXdbxX1xX15xX77xX30xXdxX4xX3xX23xX46xX27xX3xX170xX2a6xXb4xX3xX170xX2aaxX4xX3xX7x10e69xX3xX4xX242xX3xXb4xXedxXdxX3xX263xX1xX242xX3xX4xX1xXcaxX27xX11fxX3xX74xX21bxX5xX3xX44xX6xX15xX3xXexX1xX36xX23xX1xX3xX263xX1xX147xX3xX30xX1b4xXexX3xX170xXabxX4xX3xX1xX97xXdxX11fxX0xX65xXbxX2exX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX310xXdxX77xXexX1xX9xXaxX213xX215xX215xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX30xXaxX3xX44xXdbxX30xX77xX10xX30xX9xXaxX215xXaxX2exX0xXexX44xXdbxX77xX15xX2exX0xXexX30xX2exX0xXexX77xX2exX0xXdxXb4xX22xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX65xX65xXdxX11fxX44xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX23xX1xX11fxXd9xX23xX65xX23xX10xX310xX7xX65xX365xX366xX367xX65xX367xX213xX77xX36cxX2xX144xX36cxX2xX215xX215xXexX2xX215xX366xX215xX5xX2xX11fxX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2exX0xX65xXexX77xX2exX0xX65xXexX30xX2exX0xXexX30xX2exX0xXexX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21bxX6xXbxXexXdxXdbxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX6ccxXedxX23xX22xX3xX1xX242xX6xX3xX4xX1xX1b4xXexX3xX170xX299xX3xXexXbexX15xX3xXexX30xX17dxX23xX22xX3xXexX1xX221xX4xX3xXbxX1xXbexXb4xX3xX23xX1xX130xX3xXexX30xXdbxX23xX22xX3xXexX30xX130xX5exX23xX22xX3xX1xX1e5xXbxX3xX23xX36xX15xX3xX5xX36xX3xX170xXdxX162xX27xX3xX263xX1xX1e0xX23xX22xX3xX23xX505xX23xX3xXd9xX12cxX3xX170xXabxX4xX3xX1xX97xXdxX3xX4xX1xXdbxX3xX4xX1xX147xX23xX1xX3xX23xX22xX130xX5exXdxX3xXexXbexX15xX3xXd9xX36xX3xX23xX22xX130xX5exXdxX3xXexXdxX505xX27xX3xX77xXedxX23xX22xX11fxX0xX65xXexX77xX2exX0xX65xXexX30xX2exX0xX65xXexX44xXdbxX77xX15xX2exX0xX65xXexX6xX44xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xXdbxX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXaaxX46xX27xX3xX23xX22xX175xXb4xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xXd9xX36xXdbxX3xX6xX1cxXdxXexX3xX23xX36xX15xXaexX3xX23xX242xX3xX7xX8adxX3xXexXbexX15xX3xXexX30xX17dxX23xX22xXaexX3xX1xX463xX6xX3xXexX6xX23xX3xX4xX2aaxX23xX3xX44xXbexX23xX3xX239xX3xXd9xXb1xXaexX3xXb4xX27xX40xXdxX3xX4xX6xX23xX1cxXdxX3xX239xX3xXd9xXb1xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX4x11d41xX23xX22xX3xX7xX8adxX3xX44xXcaxX3xXexX6xX23xX3xX263xX1xXdxX46xX23xX3xXd9xXb1xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xXb4xXb1xX23xX22xX3xX170xXdxXaexX3xXd9xXdxX3xX263xX1xX27xXbexX23xX3xX77x11c7fxX3xX1cxX175xXb4xX3xX23xX1xX2a6xXbxX3xXd9xX36xXdbxX3xX5xX463xX23xX22xX3xX495xX27xX497xX3xXexX30xX31xX23xX22xX11fxX3xX191xX497xX23xX3xXexX1xX175xX23xX3xX263xX1xX147xX3xXexX509xX3xX74xX21bxX5xX3xX4xXadexX23xX22xX3xX4xX242xX3xXexX1xX299xX3xX1cxX175xXb4xX3xX23xX1xX2a6xXbxX3xXd9xX36xXdbxX3xX495xX27xX497xX3xXexX30xX31xX23xX22xX11fxX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83dxXdbxX27xX30xX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xXdbxX3xX6ccxX175xX23xX3xXcxX30xX147xX0xX65xXbxX2e
SyDong