Vì sao biển Mỹ Khê lọt top bãi biển đẹp nhất hành tinh?
Lý do gì khiến Mỹ Khê - một trong những bãi biển của Đà Nẵng - được báo chí quốc tế vinh danh là một trong những bãi biển thu hút nhất thế giới?
dfd9xe45dx16405x11aeex10619x17ef9x14ac5x14442x12574xf5c9x17f39x1111ax17447xe9dex16932xf7adxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax17d7cx11ffcx1094cxXexX0x10ee4xXaxX17xX18xX19xXexX0xea28xe673xX19x109a0xXexX0xXaxf462xX9x17e5exXdxX18x14df8xX2fxf123x12d45xea00xX5x161f8xXbxXdxX17xX32xXexf76dx14a0bxX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX35x16b53x10542xX9xf806x10a1axX9x120aaxXax17c95xX9xXdx124b6xXbxX9xXbxX24xX33xX9xX23x13ebexX35xX9xX23xX35xX44xX45xX9x11b8bx17102xX33xX9xX45xXax16b6exXbxX9xXax108b2xX45xXaxX9xXbxX35xX45xXax16250xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX45xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXcxX18xX35xX45xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x122fdxX17xX18xX19xX32xXex1514cx1759dxX9xX19xX24xX9x105fexX3cxX9xff57xXaxX35x15dd8xX45xX9xX47xX48xX9xX4axXaxX4cxX9xe3bfxX9xXcx12eaaxXbxX9xXbxed0fxX24xX45xXa4xX9xX45xXax16983xX45xXa4xX9xX23xX57xX35xX9xX23xX35xX44xX45xX9xX2cx1792fxX18xX9x17f7fxX69xX9x11bcax15f4dxX45xXa4xX9xXb4xX9xX5fx1568dx15387xX2cxX9xX23x10652xX24xX9xX2cxXax1176fxX9x17671xe746x177e7xX2cxX9xXbxXaaxX9x12343xX35xX45xXaxX9xX19xX18xX45xXaxX9xXdxX69xX9xXcxXb7xXbxX9xXbxXbbxX24xX45xXa4xX9xX45xXaxXc2xX45xXa4xX9xX23xX57xX35xX9xX23xX35xX44xX45xX9xXbxXaxXebxX9xXax13df8xXbxX9xX45xXaxX65xXbxX9xXbxXaxXaaxX9xXa4xX35x1214dxX35xX71xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXbbxXa4xX35xX45xeb14xX9xef70xX33x15e2exX9xX18xXebxXbxX24x146c5xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX146xe0e3x153eaxX176xX33xX14axX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX146xX1cxX1cxX35x1713cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX189xXf2xX45xX1cxX45xX17x168f1xX2fxX1cxX2axX176xX175xe662xX1cxX2ax1706axX148xX19xX2axX1a2x10aaaxX2axX1a7xX175xX1a7xXbxX1a7xX176xX148xX2axXdxX1a2xX189x146a2xX33xXa4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXf2xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX35xX17xX45xX9xXcxX26xX9xXa7xXaxX17xX9xXdxX24xXbxX9xXbxX24xX33xX9xX23xX18xX35xX9xX23xX35xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX45xXaxX18xXbxX9xXaxX18xX45xXaxX9xXbxX35xX45xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxXb4xX18xXdxX35xXa4xX45xX146xX9xX1b4xXebxX2fxXbxX35x13512xX26xX150xX32xXexX4axXax11be1xX45xXa4xX9xX2cxXax14616xX9xX5fxXdexXdfxX2cxX9xfb3cxX24xXbbxX23xX17xX2fxX9xXf2xX35xX45xXaxX9xX19xX18xX45xXaxX9xXdxX69xX9xXcxXb7xXbxX9xXbxXbbxX24xX45xXa4xX9xX45xXaxXc2xX45xXa4xX9xX23xX57xX35xX9xX23xX35xX44xX45xX9xXaxX65xX33xX9xX19x13515xX45xX9xX45xXaxX65xXbxX9xXaxX69xX45xXaxX9xXbxX35xX45xXaxf2c0xX9xX47xX48xX9xX4axXaxX4cxX9xX2cx11561xX45xX9xX5fxXdexXdfxX2cxX9xXbx1165exX33xX9xX2cxXaxXe8xX9x1087axXebxX2fxXbxXbbxX18xXdxX35xX18xX9xXb4xX9xXbx16be8xX9xff7bxXebxX45xX19xX18xX26xX9xX98xX17xXbbxX18xXdxX19xX9xX2b6xXebxX45xX9xX23xX3cxX45xXaxX9xX2cxXaxX4fxX45xX9xXdxX69xX9xXcxXb7xXbxX9xXbxXbbxX24xX45xXa4xX9xX45xXaxXc2xX45xXa4xX9xX23xX57xX35xX9xX23xX35xX44xX45xX9xX5fxX60xX33xX9xX45xXaxX65xXbxX9xX2cxXax104b7xXebxX9x14d37xX189xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXbbxXa4xX35xX45xX146xX9xX148xX33xX14axX9xX18xXebxXbxX24xX150xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX146xX175x15caex15ee6xX33xX14axX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX146xX1cxX1cxX35xX189xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX189xXf2xX45xX1cxX45xX17xX199xX2fxX1cxX2axX176xX175xX19fxX1cxX2axX1a2xX148xX19xX2axX1a2xX1a7xX2axX1a7xX175xX1a7xXbxX1a7xX176xX1a2xX1a7xXdxX2axX189xX1b4xX33xXa4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXf2xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX35xX17xX45xX9xXcxX26xX9xXa7xXaxX17xX9xXdxX24xXbxX9xXbxX24xX33xX9xX23xX18xX35xX9xX23xX35xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX45xXaxX18xXbxX9xXaxX18xX45xXaxX9xXbxX35xX45xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxXb4xX18xXdxX35xXa4xX45xX146xX9xX1b4xXebxX2fxXbxX35xX236xX26xX150xX32xXexX3bxX12bxX35xX9xX2cxXaxX35x1044dxXebxX9xX19xX69xX35xX9x12786xX1a2xX1a2xX9xXcxX28dxX9xX47xX48xX9xX4axXaxX4cxX9xX45x14048xX35xX9xXbxX35xXaaxX45xXa4xX9xXf2xX12bxX35xX9xX2cxe025xX9xX19xXebxX9xXa7xXaxXe3xX2cxXaxX9xX5fx148aexX18xX9xX33xXaxXdex164a3xX45xXa4xX9xXf2xX69xX9xXeaxXebxXecxX2cxX9xXbxXaaxX9xX23x11bbfxX35xX9xX5fxXe3xX33xX9x13457xX45xXa4xX9xX5fxXdexXdfxX2cxX9xXbxX65xXbxX9xX2cxX450xX9xXbxX35xX4cxXebxX9xX2cxXaxXe8xX9xX2cxXd0xX18xX9xXcxXb7xXbxX9xX23xX57xX35xX9xX23xX35xX44xX45xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX65xX33xX9xXb4xX9xX19xf64axX9xX19xX69xX45xXa4xX9xXbxX35xXaaxX33xX9xX2cx10f61xX45xX28dxX9xXbxXaxXebxX4bbxX45xX9xXbxX35xf8ddxX45xX9xXf2xX42cxX9xXa4xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX23dxX45xXa4xX28dxX9xXf2xX69xX24xX9xXcxX35xX4aexX45xX9xX33xXaxXe8xX28dxX9xX23xX2b4xX9xX2cxXe3xXbxX9xX19xX69xX35xX9xX33xXax147e9xX45xXa4xX28dxX9xXbxXaxXe8xX2cxXaxX9xXaxXdfxX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXe3xX2cxX9xXaxX24xX2a0xXbxX9xX5fxXb7xX45xXa4xX9xX45xXa4xX24xX69xX35xX9xXbxXbbxX2b4xX35xX28dxX9xX2cx15e93xX45xXa4xX9xXf2xX12bxX35xX9xXaxX69xX45xXa4xX9xXdxX24xX2a0xXbxX9xXa7xXaxXebxX9xX45xXa4xXaxX243xX9xX19xXdexe994xX45xXa4xX9xXaxX2a0xX45xXa4xX9xX2fxX18xX45xXa4xX9xXf2xX69xX9xX23xX35xX4c7xXbxX9xXbxXaxe7f4xX9xX5fxX2a0xXbxX9xXbxX35xX4cxXebxX9xX2cxXaxXebx149fexX45xX9xXeaxXebxXecxX2cxX9xXbxXaaxX189xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXbbxXa4xX35xX45xX146xX9xX148xX33xX14axX9xX18xXebxXbxX24xX150xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX146xX175xX175xX1a7xX33xX14axX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX146xX1cxX1cxX35xX189xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX189xXf2xX45xX1cxX45xX17xX199xX2fxX1cxX2axX176xX175xX19fxX1cxX2axX1a2xX148xX19xX2axX1a2xX1a7xX2axX1a7xX175xX1a7xXbxX360xX1a7xX360xX2axXdxX148xX189xX1b4xX33xXa4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXf2xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX35xX17xX45xX9xXcxX26xX9xXa7xXaxX17xX9xXdxX24xXbxX9xXbxX24xX33xX9xX23xX18xX35xX9xX23xX35xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX45xXaxX18xXbxX9xXaxX18xX45xXaxX9xXbxX35xX45xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxXb4xX18xXdxX35xXa4xX45xX146xX9xX1b4xXebxX2fxXbxX35xX236xX26xX150xX32xXexXd6x12a14xXcxX9xXbxXbbxX24xX45xXa4xX9xX2fxXecxX9xX45xXaxXc2xX45xXa4xX9xX33xXaxX24xX45xXa4xX9xX2cxX450xX45xXaxX9xXbxXaxX462xX9xXcxXb7xX45xXa4xX9xX45xXaxX65xXbxX9xX2cxXd0xX18xX9xXd3xX69xX9xXd6xXd7xX45xXa4xX28dxX9xX23xX4cxX45xX9xX2cxX2a0xX45xXaxX9xX23xX57xX35xX9x13185xfaedxX2cxX9xX47xX48xX9xX2a7xX45xX28dxX9xX2b6xX462xX45xX9xX5xXbbxX69xX9xXf2xX69xX9xX6ddxX69xX9xXd6xX69xX9xX98xX35xXdxXdxX2fxX28dxX9xXa7xXaxX23dxX45xXa4xX9xXbxXaxX44xX9xX33xXaxXd0xX9xX45xXaxX4bbxX45xX9xX2fxX557xX9xXeaxXebxX18xX45xX9xXbxX2f9xXcxX9xXf2xX69xX9xX2cxXaxXe8xX45xXaxX9xX2fxXe3xX2cxXaxX9xXeaxXebxX450xX45xX9xXdxX9fxX9xX2cxXd0xX18xX9xX2cxXaxXe8xX45xXaxX9xXeaxXebxX26xX42cxX45xX9xXbxX243xX45xXaxX9xXbxXbbxX24xX45xXa4xX9xXf2xX35xX4c7xX2cxX9xX5fxXdexX18xX9xX47xX48xX9xX4axXaxX4cxX9xXbxXbbxX472xX9xXbxXaxX69xX45xXaxX9xX5fxX35xX44xXcxX9xX5fxXaaxX45xX9xX19xXebxX9xXdxX45cxX2cxXaxX9xX45xX442xX35xX9xXbxX35xXaaxX45xXa4xX189xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXbbxXa4xX35xX45xX146xX9xX148xX33xX14axX9xX18xXebxXbxX24xX150xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX146xX175xX1a2xX1a7xX33xX14axX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX146xX1cxX1cxX35xX189xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX189xXf2xX45xX1cxX45xX17xX199xX2fxX1cxX2axX176xX175xX19fxX1cxX2axX1a2xX148xX19xX2axX1a2xX1a7xX2axX1a7xX175xX1a7xXbxX433xX2axX148xX2axXdxX360xX189xX1b4xX33xXa4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXf2xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX35xX17xX45xX9xXcxX26xX9xXa7xXaxX17xX9xXdxX24xXbxX9xXbxX24xX33xX9xX23xX18xX35xX9xX23xX35xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX45xXaxX18xXbxX9xXaxX18xX45xXaxX9xXbxX35xX45xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxXb4xX18xXdxX35xXa4xX45xX146xX9xX1b4xXebxX2fxXbxX35xX236xX26xX150xX32xXexX3bxX12bxX35xX9xX23xece3xXebxX9xXbxXbbxX2b4xX35xX9xXbxXbbxX24xX45xXa4xX9xX14axX18xX45xXaxX28dxX9xX23xX57xX35xX9xX2cxXe3xXbxX9xXbxXbbxX6dexX45xXa4xX9xXcxX45cxX45xX28dxX9xX5fxXdexX2b4xX45xXa4xX9xX19xXecxX2cxX9xX45xXaxX60xX28dxX9xXf2xX69xX9xX45xXaxXc2xX45xXa4xX9xXaxX69xX45xXa4xX9xX19x10295xX18xX9xX23xX18xX24xX9xX23xX4fxX2cxX9xX14axXebxX45xXa4xX9xXeaxXebxX18xX45xXaxX28dxX9xX47xX48xX9xX4axXaxX4cxX9xXcxX18xX45xXa4xX9xX5fxXaaxX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX19xXebxX9xXa7xXaxXe3xX2cxXaxX9xX5fxXaaxX45xX9xXbxXaxe974xXcxX9xXcxXb7xXbxX9xXa7xXaxX23dxX45xXa4xX9xXa4xX35xX18xX45xX9xX26xX4cxX45xX9xX23xX3cxX45xXaxX9xXf2xX69xX9xXbxXaxXdexX9xXa4xX35xX57xX45xX189xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXbbxXa4xX35xX45xX146xX9xX148xX33xX14axX9xX18xXebxXbxX24xX150xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX146xX360xX433xX1a7xX33xX14axX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX146xX1cxX1cxX35xX189xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX189xXf2xX45xX1cxX45xX17xX199xX2fxX1cxX2axX176xX175xX19fxX1cxX2axX1a2xX148xX19xX2axX1a2xX1a7xX2axX1a7xX175xX1a7xXbxX148xX433xX2axX1a7xXdxX175xX189xX1b4xX33xXa4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXf2xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX35xX17xX45xX9xXcxX26xX9xXa7xXaxX17xX9xXdxX24xXbxX9xXbxX24xX33xX9xX23xX18xX35xX9xX23xX35xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX45xXaxX18xXbxX9xXaxX18xX45xXaxX9xXbxX35xX45xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxXb4xX18xXdxX35xXa4xX45xX146xX9xX1b4xXebxX2fxXbxX35xX236xX26xX150xX32xXexX4axXaxX23dxX45xXa4xX9xX2cx14ed7xX9xX2fxXa85xX45xXa4xX9xXdxX12bxX45xX28dxX9xX45xXdexX12bxX2cxX9xXbxXbbxX24xX45xXa4xX9xXf2xX69xX9xX65xXcxX9xXeaxXebxX18xX45xXaxX9xX45xX930xXcxX28dxX9xX47xX48xX9xX4axXaxX4cxX9xXdxX9fxX9xXbxXdexX472xX45xXa4xX9xXf2xX69xX9xX18xX45xX9xXbxX24xX69xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX450xX9xX45xXa4xXdexX2b4xX35xX9xXdxX12bxX45xX9xXf2xX69xX9xXbxXbbx10527xX9xX17xXcxX9xXf2xX69xX24xX9xX23xX65xXbxX9xXa7x17a8cxX9xXbxXaxX2b4xX35xX9xX5fxX35xX44xXcxX9xX45xX69xX24xX9xXbxXbbxX24xX45xXa4xX9xX45xX930xXcxX189xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXbbxXa4xX35xX45xX146xX9xX148xX33xX14axX9xX18xXebxXbxX24xX150xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX146xX175xX148xX148xX33xX14axX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX146xX1cxX1cxX35xX189xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX189xXf2xX45xX1cxX45xX17xX199xX2fxX1cxX2axX176xX175xX19fxX1cxX2axX1a2xX148xX19xX2axX1a2xX1a7xX2axX1a7xX175xX1a7xXbxX176xX19fxX148xX176xXdxX1a7xX189xX1b4xX33xXa4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXf2xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX35xX17xX45xX9xXcxX26xX9xXa7xXaxX17xX9xXdxX24xXbxX9xXbxX24xX33xX9xX23xX18xX35xX9xX23xX35xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX45xXaxX18xXbxX9xXaxX18xX45xXaxX9xXbxX35xX45xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxXb4xX18xXdxX35xXa4xX45xX146xX9xX1b4xXebxX2fxXbxX35xX236xX26xX150xX32xXexX47xX48xX9xX4axXaxX4cxX9xXdxX69xX9xX45xX462xX35xX9xXdxX9fxX9xXbxXdexX472xX45xXa4xX9xX5fxX44xX9xX45xXa4xX6dexXcxX9xX2cxX450xX45xXaxX28dxX9xX23xX462xX35xX9xXdxXb7xX35xX9xXf2xX69xX9xX2cxXax113f8xX33xX9xXaxX3cxX45xXaxX189xX9xX9exX69xX9xX45xX462xX35xX9xXbxXebxX26xX4c7xXbxX9xXf2xX2b4xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX45xXaxXc2xX45xXa4xX9xX18xX35xX9xXcxXebxXecxX45xX9xXbxX4bbxX45xX9xXaxXdexX472xX45xXa4xX9xXf2xXadexX9xX5fxX60xX33xX9xX2cxXd0xX18xX9xXbxXaxX35xX4cxX45xX9xX45xXaxX35xX4cxX45xX9xXf2xX69xX24xX9xXdxX11dxX2cxX9xX23xX3cxX45xXaxX9xXcxX35xX45xXaxX9xXf2xX69xX9xXaxX24xX69xX45xXa4xX9xXaxX23dxX45xX28dxX9xX5fxX44xX9xXdxX65xX26xX9xX2cxX450xXcxX9xXaxX479xX45xXa4xX9xX23xX6dexXbxX9xX5fxX8b1xXebxX9xX45xXa4xX69xX26xX9xXcxX12bxX35xX9xXaxX18xX26xX9xXbxXaxXdexX9xXa4xX35xX57xX45xX9xX2fxX18xXebxX9xXcxXb7xXbxX9xX45xXa4xX69xX26xX9xXdxX69xXcxX9xXf2xX35xX4c7xX2cxX9xXf2xX65xXbxX9xXf2xX450xX189xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXbbxXa4xX35xX45xX146xX9xX148xX33xX14axX9xX18xXebxXbxX24xX150xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX146xX175xX360xX175xX33xX14axX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX146xX1cxX1cxX35xX189xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX189xXf2xX45xX1cxX45xX17xX199xX2fxX1cxX2axX176xX175xX19fxX1cxX2axX1a2xX148xX19xX2axX1a2xX1a7xX2axX1a7xX175xX1a7xXbxX148xX2axX19fxX360xXdxX19fxX189xX1b4xX33xXa4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXf2xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX35xX17xX45xX9xXcxX26xX9xXa7xXaxX17xX9xXdxX24xXbxX9xXbxX24xX33xX9xX23xX18xX35xX9xX23xX35xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX45xXaxX18xXbxX9xXaxX18xX45xXaxX9xXbxX35xX45xXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxXebxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxXb4xX18xXdxX35xXa4xX45xX146xX9xX1b4xXebxX2fxXbxX35xX236xX26xX150xX32xXexX3bxX23dxX9xX2fxXecxX9xXa7xXaxXebxX9xX45xXa4xXaxX243xX9xXcxXe3xXbxX9xX2fxX18xX45xXa4xX9xXbxXbbxX4fxX45xXa4xX9xX2cxX522xX45xXa4xX9xX2cxXe3xX2cxX9xXa7xXaxXe3xX2cxXaxX9xX2fxX2a0xX45xX9xX45xX930xXcxX9xX2fxX18xX24xX9xXeaxXebxX26xX9xXbxXc5fxX9xXbxX2a0xX35xX9xX47xX48xX9xX4axXaxX4cxX9xX2cxXebxX45xXa4xX9xX2cxX65xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX19xXebxX9xXa7xXaxXe3xX2cxXaxX9xX5fxX35xX42cxXebxX9xXa7xX35xX4c7xX45xX9xXbxXaxX24xX450xX35xX9xXcxXe3xX35xX9xX45xXaxX65xXbxX9xX5fxX44xX9xXbxXaxXdexX9xXa4xX35xX57xX45xX9xXf2xX69xX9xXbxX4bbxX45xX9xXaxXdexX472xX45xXa4xX9xX2cxXebxXb7xX2cxX9xX2fxXecxX45xXa4xX189xX9xX4xXa85xX9xXbxXaxX44xX9xXa7xX44xX9xX5fxXaaxX45xX9xX24axXebxXbbxX18xXcxX18xX9x17e36xX17xX2fxX24xXbbxXbxX9xXd3xX69xX9xXd6xXd7xX45xXa4xX28dxX9xXa7xXaxXebxX9xX45xXa4xXaxX243xX9xX19xXdexX53fxX45xXa4xX9xX7xXebxXdxXdxXcxX18xX45xX28dxX9xX98xX26xX18xXbxXbxX9xXf01xX17xXa4xX17xX45xX2cxX26xX189xX189xX189xX9xXaxX18xX26xX9xX2cxXe3xX2cxX9xX33xXaxX297xX45xXa4xX9xX45xXa4xXaxX243xX9xXa4xX35xXe3xX9xXbbxXadexX9xX45xXaxXdexX9xXa7xXaxXe3xX2cxXaxX9xX2fxX2a0xX45xX9xX5xXbbxX17xX45xX19xX26xX189xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXbbxXa4xX35xX45xX146xX9xX148xX33xX14axX9xX18xXebxXbxX24xX150xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX146xX175xX360xX361xX33xX14axX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX146xX1cxX1cxX35xX189xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX189xXf2xX45xX1cxX45xX17xX199xX2fxX1cxX2axX176xX175xX19fxX1cxX2axX1a2xX148xX19xX2axX1a2xX1a7xX2axX1a7xX175xX1a7xXbxX176xX175xX148xXdxX176xX189xX1b4xX33xXa4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXf2xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX35xX17xX45xX9xXcxX26xX9xXa7xXaxX17xX9xXdxX24xXbxX9xXbxX24xX33xX9xX23xX18xX35xX9xX23xX35xX17xX45xX9xX19xX17xX33xX9xX45xXaxX18xXbxX9xXaxX18xX45xXaxX9xXbxX35xX45xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxXb4xX18xXdxX35xXa4xX45xX146xX9xX1b4xXebxX2fxXbxX35xX236xX26xX150xX32xXexX3bxX12bxX35xX9xX45xXaxXc2xX45xXa4xX9xX18xX35xX9xXf2xX8f6xX18xX9xXcxXebxXecxX45xX9xXbxXaxXdexX472xX45xXa4xX9xXbxXaxX479xX2cxX9xXaxX450xX35xX9xX2fxX450xX45xX9xXd3xX69xX9xXd6xXd7xX45xXa4xX9xXf2xX8f6xX18xX9xXbxX4bbxX45xX9xXaxXdexX472xX45xXa4xX9xXa7xXaxXebxX45xXa4xX9xX2cxX450xX45xXaxX9xXbxXaxX462xX9xXcxXb7xX45xXa4xX9xXf2xX69xX24xX9xXdxX11dxX2cxX9xXaxX24xX69xX45xXa4xX9xXaxX23dxX45xX28dxX9xXbxXaxX3cxX9xX2cxXe3xX2cxX9xX2cx11c54xX18xX9xXaxX69xX45xXa4xX9xX5fxX45cxX18xX9xX33xXaxXdexX462xX45xXa4xX9xX19xX4fxX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX23xX57xX35xX9xX23xX35xX44xX45xX9xX2cxXaxXe8xX45xXaxX9xXdxX69xX9xXdxX557xX18xX9xX2cxXaxX4fxX45xX9xXbxXebxX26xX4c7xXbxX9xXf2xX2b4xX35xX189xX9xXd6xX462xX35xX9xX5fxX2f9xX26xX9xX2cxXa85xX9xXcxX4fxX35xX9xXdxX24xX2a0xX35xX9xXaxX450xX35xX9xX2fxX450xX45xX9xXbxXdexX462xX35xX9xX2fxXecxX45xXa4xX9xXbxXbbxX4cxX45xX9xXbxXaxX45cxX9xXbxXbbxXdexX2b4xX45xXa4xX9xX5fxX44xX9xX19xXebxX9xXa7xXaxXe3xX2cxXaxX9xX2cxXa85xX9xXbxXaxX44xX9xX2cxXaxX4fxX45xX9xXcxXebxX18xX9xX45xXa4xXebxX26xX4cxX45xX9xXdxX35xX4c7xXebxX9xXbxXaxX23dxX9xXf2xX69xX9xXbxX557xX9xXcxX3cxX45xXaxX9xX45xX65xXebxX9xX45xXdexX12bxX45xXa4xX189xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2b6xX24xXebxXbbxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x103a4xX35xX45xXa4xX189xXf2xX45xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX45xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe