Người đi nhanh sống lâu hơn 15 năm so với người đi chậm
Những người có thói quen đi nhanh có thể sống lâu hơn tới 15 năm so với những người lề mề - bất kể cân nặng của họ, một nghiên cứu mới cho thấy.
61bfxe8aax11b49xfd96x10315x10044xec13x8478x12c08xX7x1228ax9999xbb51x11052x10a1bxaf95xX5xb4dexXaxf713x96d3xca90xa672xc59bxXdxX3x11319xXdxX3x12117xX1xX6xX1cxX1xX3xX7xf4e6xX1cxX14xX3xX5xabdfxe99dxX3xX1x112a8xX1cxX3xX2x81c7xX3xX1cxd92axd2b7xX3xX7x10e0cxX3xa13dxd534xXdxX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX1xed71xX34xX0xdf3axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx962exX10xX6xf611xXaxX12xX13xX1x6320xX1cxX14xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX4x11464xX3xXexX1xX6dxXdxX3xbf79xX29xX10xX1cxX3xX19xXdxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX6dxX3xXexX1x7d73xX3xX7xX23xX1cxX14xX3xX5xX28xX29xX3xX1xX2cxX1cxX3xXexX3axXdxX3xX2xX30xX3xX1cxX33xX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axXdxX3xX1cxX1xX62xX1cxX14xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX5x8a1fxX3xX34xXb5xX3xbaf2xX3x12a44x11587xXexX3xd785xX87xX3xX4xX28xX1cxX3xX1cxdcd0xX1cxX14xX3xX4xe197xX6xX3xX1x7c73xdd8fxX3xX34xf62dxXexX3xX1cxX14xX1xXdxe20cxX1cxX3xX4xc6e8xX29xX3xX34xX3axXdxX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xXbdx6353x8c2fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa99cxX10xX1cxXexX10x7daaxXaxX12xX0xXdxX34xX14xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX7xX23xX1cxX14xX3xX5xX28xX29xX3xX1xX2cxX1cxX3xX2xX30xX3xX1cxX33xX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axXdxX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX1xX48xX34xX3xXbaxX3xX2xXaxX3xX7xX104xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxcf06xX4bxX4bxXdxXefxXbcxX6xX37xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXefxX39xX1cxX4bxX1cxX10xd931xX7xX4bxX2xceaexX2xX171xX4bxX2xb19axX30xX5dxfc55xX2x89d9xX17bxX17bxX17bxf33axXex11772xX2xX30xX5xX2xXefx11116xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX7xX23xX1cxX14xX3xX5xX28xX29xX3xX1xX2cxX1cxX3xX2xX30xX3xX1cxX33xX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axXdxX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX1xX48xX34xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXbaxX16dxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX179xX181x851axXaxX3xX5dxX6xXexX6xXbaxX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1d8xX17bxX181xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXbaxX37xX104xXdxX14xXdxX1cxX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX159xX4bxX4bxXdxX4xX5dxX1cxXefxX5dxX6xX1cxXexX104xXdxXefxX4xX37xX34xXefxX39xX1cxX4bxX17bxX176xX2xX171xX4bxX176xX30xX4bxX2x12f3cxX4bxX5dxXdxXbaxXbcxX37xXbaxX2xX30xX30xX220xX2xX181xX17fxX17fxX179xX171xX1d8xX17bxX1d8xXefxX187xXbxX14xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXbaxXbxX1xX37xXexX37xXbaxXdxX5dxX9xXaxX1d8xX220xX17fxX17fxX17bxX30xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX6xXbxXexXdxX37xX1cxXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX5xX3axX1cxX3xXc0xX1x733bxX10xX3xX34xcf2cxX1cxX1xX3xX19xXdxX3xX4xX1xX48xX34xX3xX5dxebe2xX3xXexX1xX29xX6xX3xX4xX29xXd5xX4xX3xX14xXbdxXbxX3xX19xc6f5xXdxX3xXexX104xX15xX3axX4xX3xX4xX33xX1cxX3xXbcxf843xX1cxX1xX3xX4xX1xd8e1xXexX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX1x9757xX1cxX14xX3xX19xa3bbxX29xX3xXexX1xX2aexX3xX14xXdxX3axXdxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd39xX37xX5dxXeexXaxX12xXffxe171xX4xX3xX1cxX1xX2b8xX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX1cxX3xX4xXe0xX29xX3xXexX27cxXdxX3xb4ebxX27cxXdxX3xX1xXd1xX4xX3x7ceaxX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX104xX3xX19x11ec4xX3xXbxX1xX28xX1cxX3xXex86b4xX4xX1xX3xX5dxX62xX3xX5xXdxX2a8xX29xX3xXexX104xX37xX1cxX14xX3x9549x11b29xX3xX2d8xXdxX37xXbcxX6xX1cxXc0xX3xX4xXcdxX6xX3xX1d8xX17fxX1d8xXefxX171xX2xX171xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX39xX3axXdxX3xX19xXd5xX3xXexX29x11294xXdxX3xXexX104xX29xX1cxX14xX3xXbcxf810xX1cxX1xX3xX5xX2b8xX3xX30xX17bxX3xXexa1e5xX3xX1cxX33xX34xX3xX17bxX176xX176xX179xX3xX19xX2aexX1cxX3xX17bxX176xX2xX179xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX5axXd1xX3xXexX1xXbdxXeexX3xX104x13057xX1cxX14xX3xX1cxX1xX62xX1cxX14xX3xXbxX1xd78fxX3xX1cxX62xX3xX19xXdxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX6dxX3xXexX29xX348xXdxX3xXexX1xXd1xX3xXexX35dxX3xX220xX179xXd2xX17fxX3xX19xX2aexX1cxX3xX220xX17fxXd2xX220xX3xXexX29xX348xXdxX3xX39xX2b8xX3xX1cxX1xX62xX1cxX14xX3xX1cxX6xX34xX3xX14xXdxX3axXdxX3xX4xc8d9xX1cxX14xX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX39xX3axXdxX3xXexX23xX4xX3xX19xXd5xX3xX1cxX1xX15xX3xX39xX48xXeexX3xX4xX6dxX3xXexX29xX348xXdxX3xXexX1xXd1xX3xXexX35dxX3xX220xX30xXd2xX17bxX3xX19xX2aexX1cxX3xX220xX179xXd2xX220xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX13xX1xX62xX1cxX14xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX1xX48xX34xX3xX4xX6dxX3xXexX29xX348xXdxX3xXexX1xXd1xX3xXexX1xXbdxXbxX3xX1xX2cxX1cxX3xX104x915bxX3xX104xX2a8xXexX159xX3xXbxX1xX39bxX3xX1cxX62xX3xX4xX6dxX3xXexX29xX348xXdxX3xXexX1xXd1xX3xX17fxX17bxXd2xX1d8xX3xX39xX2b8xX3xX19xX2b8xX1cxX3xX29axX1cxX14xX3xX179xX1d8xXd2xX220xX3xXexX29xX348xXdxXd2xX3xX1cxX2aexX29xX3xX1xXd1xX3xX4xX1xX48xX34xX3xX4xX1xX27cxXbxX3xX1xX2cxX1cxX3xXexX104xX37xX1cxX14xX3xX4xX2dfxX4xX3xX19xXd5xX1cxX14xX3xXexX2dfxX4xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xXbcxX2b8xXdxX3xXbcxX2dfxX37xXd2xX3xX19xX15xe80exX4xX3xX4xX29axX1cxX14xX3xXbcxX23xX3xX39xX2b8xX37xX3xXexX29xX2bdxX1cxX3xXexX104xX15xX3axX4xX3xXexX104xXdcxX1cxX3xXexX27cxXbxX3xX4xX1xX310xX3xdbf8xX6xXeexX37xX3xXffxX5xXdxX1cxXdxX4xX3x7268xX104xX37xX4xX10xX10xX5dxXdxX1cxX14xX7xXd2xX3xXex9ed1xX3xX5xX2a8xX3xX1cxX2b8xXeexX3xX39xeedexX1cxX3xX19x10094xX1cxX14xX3xX1cxX14xX6xXeexX3xX4x67edxX3xXc0xX1xXdxX3xX1cxX1xX62xX1cxX14xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xXbcxf2c7xX3xXexX1xX35dxX6xX3xX4xX28xX1cxX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX34xX3xXexX104xXd1xX1cxX14xX3xX1xX37xXc8xX4xX3xXbcxX2a8xX1cxX1xX3xX5xd437xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX2f5xXdxXb5xX29xX3xX19xX6dxX3xXc0xX1xX29axX1cxX14xX3xX4xX6dxX3xX1cxX14xX1x11d4bxX6xX3xX5xX2b8xX3xX1cxX1xX62xX1cxX14xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX7xcd0axX3xX7xX23xX1cxX14xX3xX5xX28xX29xX3xX1xX2cxX1cxX3xXbaxX3xXbcxX2dfxX37xX3xX4xX2dfxX37xX3xX4xX1x103cbxX3xX4xX1xXe0xX1cxX14xX3xX34xXdxX1cxX1xX3xX34xX23xXdxX3xXexX15xX2cxX1cxX14xX3xX74xX29xX6xX1cxX3xX4xX1xXe0xX3xXc0xX1xX29axX1cxX14xX3xXbxX1xX532xXdxX3xX74xX29xX6xX1cxX3xX1xX2a8xX3xX1cxX1xX28xX1cxX3xX74xX29xX532xX3xXbaxX3xX1cxX1xX15xX1cxX14xX3xX4xX2dfxX4xX3xX4xX1xX29xXeexXdcxX1cxX3xX14xXdxX6xX3xX4xX1xX37xX3xX104xX38fxX1cxX14xX3xXexX23xX4xX3xX19xXd5xX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX4xX6dxX3xXexX1xX87xX3xX5xX2b8xX3xX34xXd5xXexX3xX4xX2dfxX4xX1xX3xdb43xXexX1xX29axX3xX7xX2cxd816xX3xX19xX87xX3xX4xX2dfxX4xX3xXbcxX2dfxX4xX3xX7xX59fxX3xX19xX2dfxX1cxX1xX3xX14xXdxX2dfxX3xX7xXe0xX4xX3xXc0xX1xX278xX10xX3xX4xX1xX29xX1cxX14xX3xX4xXcdxX6xX3xXbcxX2a8xX1cxX1xX3xX1cxX1xX28xX1cxX3xX4x854axX1cxX14xX3xX39xX3axXdxX3xX4xX2dfxX4xX3x6d5dx9cebxXexX3xX1cxX14xX1xXdxX2a8xX34xX3xXc0xX1xX2dfxX4xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX2f5xX28xXeexX3xXc0xX1xX29axX1cxX14xX3xXbxX1xX532xXdxX3xX5xX2b8xX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX1cxX3xX4xXe0xX29xX3xX19xX2bdxX29xX3xXexXdxXdcxX1cxX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xXbdxXeexX3xXexX23xX4xX3xX19xXd5xX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX5xX2b8xX3xX34xXd5xXexX3xXeexX2aexX29xX3xXexX23xX3xX34xX27cxX1cxX1xX3xX69cxX29xXbdxXexX3xX1xXdxX2a8xX1cxX3xX19xX87xX3xXexX33xX1cxX14xX3xX4xX15xX16xX1cxX14xX3xXbaxX3xX39xX2b8xX3xX69cxX2dfxX4xX3xX19xX551xX1cxX1xX3xXbaxX3xX7xXe0xX4xX3xXc0xX1xX278xX10xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX1xX528xX1cxX14xX3xXexX6xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX13xX33xX34xX3xX17bxX176xX2xX2xXd2xX3xXexX16xX3xb99dxX37xX29xX104xX1cxX6xX5xX3xX37x715bxX3xXexX1xX10xX3x103f4xX34xX10xX104xXdxX4xX6xX1cxX3xX500xX10xX5dxXdxX4xX6xX5xX3xX77fxX7xX7xX37xX4xXdxX6xXexXdxX37xX1cx11c11xX770xX77fxX500xX77fxc99bxX3xX19xX308xX3xX4xX29axX1cxX14xX3xXbcxX23xX3xX34xXd5xXexX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX1cxX3xX4xXe0xX29xX3xX4xXcdxX6xX3xe94fxXexX10xXbxX1xX6xX1cxXdxX10xX3xX7c0xXexX29xX5dxX10xX1cxX7xXc0xXdxXd2xX3xX14xXdxX532xX1cxX14xX3xX39xXdxXdcxX1cxX3xX4xX1xX29xXeexXdcxX1cxX3xX1cxX14xX2b8xX1cxX1xX3xX2fdxX308xX37xX3xXc0xX1xX37xX6xX3xXexX1xX29xXd5xX4xX3xX2f5xX27cxXdxX3xX1xXd1xX4xX3xX50cxXdxXexXexX7xXbcxX29xX104xX14xX1xXd2xX3xX39xX3axXdxX3xX1cxX1xX62xX1cxX14xX3xXbxX1xX2dfxXexX3xX1xXdxX2a8xX1cxX3xXexX15xX2cxX1cxX14xX3xXex10f8dxX159xX3xXexX23xX4xX3xX19xXd5xX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX5xX2b8xX3xX34xXd5xXexX3xXeexX2aexX29xX3xXexX23xX3xX5dxX82bxX3xXbcxX2dfxX37xX3xX19xX2dfxX1cxX14xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX48xXeexX3xX39xXb5xX3xXexX29xX348xXdxX3xXexX1xXd1xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX13xX33xX34xX3xX17bxX176xX2xX181xXd2xX3xX4xX2dfxX4xX3xX1cxX1xX2b8xX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX1cxX3xX4xXe0xX29xX3xX500xef07xX3xXbxX1xX2dfxXexX3xX1xXdxX2a8xX1cxX3xXexX23xX4xX3xX19xXd5xX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX4xX6dxX3xX5xXdxXdcxX1cxX3xX74xX29xX6xX1cxX3xX19xX2aexX1cxX3xX1cxX14xX29xXeexX3xX4xX2cxX3xX34x8c83xX4xX3xXbcxX2a8xX1cxX1xX3xXexXdxX34xX3xXexX1xXbdxXbxX3xX1xX2cxX1cxX3xX39xX2b8xX3xXexX29xX348xXdxX3xXexX1xXd1xX3xX5dxX2b8xXdxX3xX1xX2cxX1cxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX13xX33xX34xX3xX17bxX176xX2xX220xXd2xX3xX34xXd5xXexX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX1cxX3xX4xXe0xX29xX3xXexX35dxX3xX2f5xX27cxXdxX3xX1xXd1xX4xX3xX7c0xXeexX5dxX1cxX10xXeexX3xX19xX308xX3xXexX1xXbdxXeexX3xX104xX38fxX1cxX14xX3xXexX33xX1cxX14xX3xXexX23xX4xX3xX19xXd5xX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX5xXdcxX1cxX3xX34xXe0xX4xX3xX652xXexX104xX29xX1cxX14xX3xXbcxX352xX1cxX1xX659xX3xX4xX6dxX3xXexX1xX87xX3xX14xXdxX532xX34xX3xX2xX4bxX30xX3xX1cxX14xX29xXeexX3xX4xX2cxX3xXexc66dxX3xX39xX37xX1cxX14xX3xX7xX3axX34xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xeff6xX2b8xX3xXcxX37xX34xX3x9136xX6xXexX10xX7xXd2xX3xX14xXdxX532xX1cxX14xX3xX39xXdxXdcxX1cxX3xX4xX1xX29xXeexXdcxX1cxX3xX1cxX14xX2b8xX1cxX1xX3xX1xX37xX27cxXexX3xX19xXd5xX1cxX14xX3xXexX1xX87xX3xX4xX1xXbdxXexX3xXexX27cxXdxX3xX2fdxX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX104xXd2xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXe0xX1cxX14xX3xX7xX6xX29xX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX1cxX3xX4xXe0xX29xX3xX34xX3axXdxX3xX1cxX1xXbdxXexXd2xX3xX19xX308xX3xX4xX29axX1cxX14xX3xXbcxX23xX3xXc0xX2aexXexX3xX74xX29xX532xX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX1cxX3xX4xXe0xX29xX3xX39xXb5xX3xX34xX23xXdxX3xX5xXdxXdcxX1cxX3xX1xX2a8xX3xX1cxX2b8xXeexX3xXexX104xX37xX1cxX14xX3xX1cxX1xXdxXb5xX29xX3xX1cxX33xX34xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX13xX33xX34xX3xX17bxX176xX2xX17fxXd2xX3xX29axX1cxX14xX3xX19xX308xX3xXbxX1xX28xX1cxX3xXexX310xX4xX1xX3xX5dxX62xX3xX5xXdxX2a8xX29xX3xX322xX323xX3xX2d8xXdxX37xXbcxX6xX1cxXc0xX3xX39xX2b8xX3xXexX1xXbdxXeexX3xXexX23xX4xX3xX19xXd5xX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX4xX6dxX3xX39x841cxX3xX532xX1cxX1xX3xX1xX15x6e95xX1cxX14xX3xX19xX2aexX1cxX3xX1cxX14xX29xXeexX3xX4xX2cxX3xXexX985xX3xX39xX37xX1cxX14xX3xX5dxX37xX3xXbcxX2a8xX1cxX1xX3xXexXdxX34xX3xf459xX3xX39xX3axXdxX3xXc0xX2aexXexX3xX5xX29xX48xX1cxX3xX104xX38fxX1cxX14xX3xX1cxX1xX62xX1cxX14xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX4xX1xX48xX34xX3xX1cxX1xXbdxXexX3xX4xX6dxX3xXc0xX1xX532xX3xX1cxX33xX1cxX14xX3xXbcxX551xX3xXexX985xX3xX39xX37xX1cxX14xX3xX5xXdxXdcxX1cxX3xX74xX29xX6xX1cxX3xX19xX2aexX1cxX3xXexXdxX34xX3xX4xX6xX37xX3xX14xXbdxXbxX3xX19xX29axXdxX3xX7xX37xX3xX39xX3axXdxX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX2f5xX6dxX3xX4xX1xX5d6xX3xX5xX2b8xX3xX34xXd5xXexX3xX39xX2b8xXdxX3xX39xX310xX3xX5dxX39bxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX13xX14xX1xXdxXdcxX1cxX3xX4xXe0xX29xX3xX34xX3axXdxX3xX4xX1xX5d6xX3xX19xX2cxX1cxX3xX14xXdxX532xX1cxX3xX5xX2b8xX3xXexX33xX1cxX14xX3xXexX1xXdcxX34xX3xXexX104xXd1xX1cxX14xX3xX5xX15xX4d9xX1cxX14xX3xX4xX1xX37xX3xX1cxX1xX62xX1cxX14xX3xXbxX1xX2dfxXexX3xX1xXdxX2a8xX1cxXd2xX3xX34xX2b8xX3xX4xX2dfxX4xX3xX4xX1xX29xXeexXdcxX1cxX3xX14xXdxX6xX3xX4xX1xX37xX3xX104xX38fxX1cxX14xX3xX1xXdxX2a8xX1cxX3xX19xX308xX3xX19xXcdxX3xX34xX27cxX1cxX1xX3xX19xX87xX3xX4xX2dfxX4xX3xXbcxX2dfxX4xX3xX7xX59fxX3xXexX1xX15xX16xX1cxX14xX3xX69cxX29xXeexXdcxX1cxX3xX652xXc0xXdcxX3xX19xX2cxX1cxX659xX3xX19xXdxX3xXbcxXd5xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX1xX2cxX1cxX3xX4xX1xX37xX3xXbcxX2a8xX1cxX1xX3xX1cxX1xX28xX1cxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xXaxX50cxX1xX2dfxXexX3xX1xXdxX2a8xX1cxX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX1xX528xX1cxX14xX3xXexX29axXdxX3xX4xX6dxX3xXexX1xX87xX3xX14xXdxX528xXbxX3xX5xX2b8xX34xX3xX7xX2dfxX1cxX14xX3xXexX278xX3xXexX2bdxX34xX3xX74xX29xX6xX1cxX3xXexX104xXd1xX1cxX14xX3xXexX15xX2cxX1cxX14xX3xX19xX23xXdxX3xX4xXcdxX6xX3xXexX1xX87xX3xX5xX82bxX4xX3xX7xX37xX3xX39xX3axXdxX3xXexX104xXd1xX1cxX14xX3xX5xX15xX4d9xX1cxX14xX3xX4xX2cxX3xXexX1xX87xX3xX19xX23xXdxX3xX39xX3axXdxX3xXexX29xX348xXdxX3xXexX1xXd1xX3xXaxXd2xX3xac24xX7c0xXefxX3xX9acxX6xXexX10xX7xX3xX1cxX6dxXdxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX652xXffxX2dfxX4xX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX1cxX3xX4xXe0xX29xX3xX19xX15xX4d9xX4xX3xX4xX29axX1cxX14xX3xXbcxX23xX3xX4xX1xX37xX3xX19xX2aexX1cxX3xX1cxX6xXeexX3xX4xX1xXcdxX3xXeexX2aexX29xX3xX4xX1xX5d6xX3xX104xX6xX3xXexX2dfxX4xX3xX19xXd5xX1cxX14xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX28xX1cxX3xX1cxXc8xX1cxX14xX3xX39xX2b8xX3xXexX1xX87xX3xX5xX82bxX4xX3xX19xX23xXdxX3xX39xX3axXdxX3xXexX985xX3xX39xX37xX1cxX14xX3xX39xXb5xX3xX34xXc8xXexX3xX1cxX14xX29xXeexX3xX4xX2cxX3xXexX15xX2cxX1cxX14xX3xX19xX23xXdxX659xXd2xX3xf0d4xX104xX6xX1cxX4xX10xX7xX4xX37xX3x12947xX6xX4xX4xX6xX104xX5dxXdxXd2xX3xX4xX1xX29xXeexXdcxX1cxX3xX14xXdxX6xX3xX5dxX551xX4xX1xX3xXexX289xX3xX1xXd1xX4xX3xX5xX28xX34xX3xX7xX2b8xX1cxX14xX3xXexX27cxXdxX3xXcxX104xX29xX1cxX14xX3xXexX28xX34xX3xXcxXdxX87xX29xX3xX19xX15xX16xX1cxX14xX3xX2fdxX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX104xX3xX39xX2b8xX3xX5xX2b8xX3xX19x12ed1xX1cxX14xX3xXexX2dfxX4xX3xX14xXdxX532xX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX1cxX3xX4xXe0xX29xX3xX4xX1xX37xX3xXbcxXdxX2aexXexXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d8xX37xX5dxXeexXaxX12xX652xXcxX29xXeexX3xX1cxX1xXdxXdcxX1cxXd2xX3xXc0xX1xX29axX1cxX14xX3xXbxX1xX532xXdxX3xX5xX528xX4xX3xX1cxX2b8xX37xX3xX4xX3dexX1cxX14xX3xX5dxX289xX3xX5dxX2b8xX1cxX14xX3xX5dxXdxX289xX1cxX3xX14xXdxX532xXdxX3xXaxX1cxX14xX29xXeexX3xX4xX2cxX3xXexX15xX2cxX1cxX14xX3xX19xX23xXdxXaxX3xX5xX2b8xX3xXexX1xX2aexX3xX1cxX2b8xX37xXefxX3xXcxX104xX37xX1cxX14xX3xXc0xX1xXdxX3xX19xX6dxXd2xX3xXbcxX2dfxX37xX3xX4xX2dfxX37xX3xX39xXb5xX3xXexX29xX348xXdxX3xXexX1xXd1xX3xX5dxX289xX3xX14xXdxX532xXdxX3xXexX1xX310xX4xX1xX3xX1xX2cxX1cxX3xX39xX2b8xX3xX14xXdxX528xXbxX3xX1xX352xX1cxX1xX3xX5dxX29xX1cxX14xX3xXexX23xXexX3xX1xX2cxX1cxX3xX39xXb5xX3xXexX2bdxX34xX3xX74xX29xX6xX1cxX3xXexX104xXd1xX1cxX14xX3xX104xXdxXdcxX1cxX14xX3xX39xX2b8xX3xX4xX1xX29xX1cxX14xX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX1xX5d6xX3xX7xX23xX3xXc0xX1xX23xXdxX3xX4xX2cxX3xXexX1xX87xX3xX39xX2b8xX3xXexX1xX87xX3xX5xX82bxX4xX659xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX104xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX104xX37xX1cxX14xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxXdcxX1cxX3xX74xX29xX6xX1cxX159xX0xX4bxX7xXexX104xX37xX1cxX14xX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXbaxXexX1xX29xX34xXbcxXbaxX6xX1cxX5dxXbaxX7xX6xXbxX37xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXcdxX3xXexX104xX15xX6xX3xX1cxX14xX6xXeexX3xX7xX6xX29xX3xXc0xX1xXdxX3xX33xX1cxXd2xX3xX5dxX289xX3xX34xX8cfxX4xX3xX29xX1cxX14xX3xXexX1xX15xXd2xX3xX1xX27cxXdxX3xXexXdxX34xXd2xX3xXexX33xX1cxX14xX3xX19xXd5xXexX3xX74xX29x10d36xXaxX3xX1xX104xX10xX779xX9xXaxX4bxX7xX37xX1cxX14xXbaxXc0xX1xX37xX10xX4bxX1cxX14xX29xXbaxXexX104xX29xX6xXbaxX1cxX14xX6xXeexXbaxX7xX6xX29xXbaxXc0xX1xXdxXbaxX6xX1cxXbaxX5dxX10xXbaxX34xX6xX4xXbaxX29xX1cxX14xXbaxXexX1xX29xXbaxX1xX6xXdxXbaxXexXdxX34xXbaxXexX6xX1cxX14xXbaxX5dxX37xXexXbaxX74xX29xXeexX4bxX2xX17fxX2xX17bxX1d8xX17fxXefxX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX14xX3xX7xX104xX4xX9xXaxX4bxX34xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX17bxX176xX4bxX1cxX10xX16dxX7xX4bxX2xX171xX2xX1d8xX4bxX2xX176xX30xX5dxX176xX17bxX17bxX176xX17fxX1d8xX1d8xXexX171xX179xX17fxX17bxX1d8xX5xX176xXefxX187xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX7xX23xX1cxX14xX3xX5xX28xX29xX3xX1xX2cxX1cxX3xX2xX30xX3xX1cxX33xX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axXdxX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX1xX48xX34xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX39xX12xX0xX7xXexX104xX37xX1cxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXcdxX3xXexX104xX15xX6xX3xX1cxX14xX6xXeexX3xX7xX6xX29xX3xXc0xX1xXdxX3xX33xX1cxXd2xX3xX5dxX289xX3xX34xX8cfxX4xX3xX29xX1cxX14xX3xXexX1xX15xXd2xX3xX1xX27cxXdxX3xXexXdxX34xXd2xX3xXexX33xX1cxX14xX3xX19xXd5xXexX3xX74xX29xXfb2xXaxX3xX1xX104xX10xX779xX9xXaxX4bxX7xX37xX1cxX14xXbaxXc0xX1xX37xX10xX4bxX1cxX14xX29xXbaxXexX104xX29xX6xXbaxX1cxX14xX6xXeexXbaxX7xX6xX29xXbaxXc0xX1xXdxXbaxX6xX1cxXbaxX5dxX10xXbaxX34xX6xX4xXbaxX29xX1cxX14xXbaxXexX1xX29xXbaxX1xX6xXdxXbaxXexXdxX34xXbaxXexX6xX1cxX14xXbaxX5dxX37xXexXbaxX74xX29xXeexX4bxX2xX17fxX2xX17bxX1d8xX17fxXefxX1xXexX34xXaxX12xX13xX14xXcdxX3xXexX104xX15xX6xX3xX1cxX14xX6xXeexX3xX7xX6xX29xX3xXc0xX1xXdxX3xX33xX1cxXd2xX3xX5dxX289xX3xX34xX8cfxX4xX3xX29xX1cxX14xX3xXexX1xX15xXd2xX3xX1xX27cxXdxX3xXexXdxX34xXd2xX3xXexX33xX1cxX14xX3xX19xXd5xXexX3xX74xX29xXfb2xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX104xX37xX1cxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX13xX14xXcdxX3xXexX104xX15xX6xX3xX104xXbdxXexX3xXexX23xXexXd2xX3xX14xXdxX528xXbxX3xX4xX1xX528xX1cxX14xX3xXexX6xX3xX5xXbdxXeexX3xX5xX27cxXdxX3xX7xXe0xX4xX3xX5xX82bxX4xX3xX39xX2b8xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX2bdxX1cxX3xX19xX87xX3xXbcxX29xX348xXdxX3xX4xX1xXdxXb5xX29xX3xX5xX2b8xX34xX3xX39xXdxX2a8xX4xX3xX1xXdxX2a8xX29xX3xX74xX29xX532xXefxX3xX13xX1xX15xX1cxX14xX3xXexX104xX6xX1cxX1xX3xXexX1xXcdxX3xX1cxX14xXcdxX3xXexX104xX15xX6xX3xX1cxX14xX6xXeexX3xX7xX6xX29xX3xXc0xX1xXdxX3xX33xX1cxX3xX7xX5bbxX3xX4xX82bxX4xX3xXc0xdc17xX3xX1cxX14xX29xXeexX3xX1xX27cxXdxX3xX4xX1xX37xX3xX7xXe0xX4xX3xXc0xX1xX37xXaaexXd2xX3xX4xX6dxX3xXexX1xX87xX3xX14xX28xXeexX3xX29xX1cxX14xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xX82bxX4xX3xX74xX29xX532xX1cxXd2xX3xXexX33xX1cxX14xX3xX1cxX14xX29xXeexX3xX4xX2cxX3xX19xXd5xXexX3xX74xX29xXfb2xXd2xX3xX1xX27cxXdxX3xXexXdxX34xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX39xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7c0xX6xXdxX3xX5xX2bdxX34xX3xXc0xX1xXdxX3xX33xX1cxX3xX1xX532xXdxX3xX7xX532xX1cxX3xX1cxX1xXdxXb5xX29xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX34xX8cfxX4xXaxX3xX1xX104xX10xX779xX9xXaxX4bxX34xX10xXbaxXbcxX10xX4bxX7xX6xXdxXbaxX5xX6xX34xXbaxXc0xX1xXdxXbaxX6xX1cxXbaxX1xX6xXdxXbaxX7xX6xX1cxXbaxX1cxX1xXdxX10xX29xXbaxX1cxX14xX29xX37xXdxXbaxX34xX6xX4xX4bxX2xX179xX220xX220xX179xX30xXefxX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX14xX3xX7xX104xX4xX9xXaxX4bxX34xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX17bxX176xX4bxX1cxX10xX16dxX7xX4bxX2xX171xX176xX17fxX4bxX2xX176xX30xX5dxX179xX176xX171xX176xX30xX176xX17fxXexX2xX176xX171xX171xX5xX2xXefxXbxX1cxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX7xX23xX1cxX14xX3xX5xX28xX29xX3xX1xX2cxX1cxX3xX2xX30xX3xX1cxX33xX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axXdxX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX3xX4xX1xX48xX34xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX39xX12xX0xX7xXexX104xX37xX1cxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7c0xX6xXdxX3xX5xX2bdxX34xX3xXc0xX1xXdxX3xX33xX1cxX3xX1xX532xXdxX3xX7xX532xX1cxX3xX1cxX1xXdxXb5xX29xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX34xX8cfxX4xXaxX3xX1xX104xX10xX779xX9xXaxX4bxX34xX10xXbaxXbcxX10xX4bxX7xX6xXdxXbaxX5xX6xX34xXbaxXc0xX1xXdxXbaxX6xX1cxXbaxX1xX6xXdxXbaxX7xX6xX1cxXbaxX1cxX1xXdxX10xX29xXbaxX1cxX14xX29xX37xXdxXbaxX34xX6xX4xX4bxX2xX179xX220xX220xX179xX30xXefxX1xXexX34xXaxX12xX7c0xX6xXdxX3xX5xX2bdxX34xX3xXc0xX1xXdxX3xX33xX1cxX3xX1xX532xXdxX3xX7xX532xX1cxX3xX1cxX1xXdxXb5xX29xX3xX1cxX14xX15xX16xXdxX3xX34xX8cfxX4xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX104xX37xX1cxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xa23cxX1cxX3xX1xX532xXdxX3xX7xX532xX1cxX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX1xX310xX1cxXd2xX3xX29xX23xX1cxX14xX3xX4xX690xX1cxX14xX3xX104xX15xX4d9xX29xX3xXbcxXdxX6xXd2xX3xX1xX532xXdxX3xX7xX532xX1cxX3xX19xX29axX1cxX14xX3xX5xX27cxX1cxX1xX3xX74xX29xX2dfxX3xX5xX28xX29xX3xXc0xX1xX29axX1cxX14xX3xX19xX15xX4d9xX4xX3xX4xX1xX2aexX3xXbcxXdxX2aexX1cxX3xXc0xX89cxXefxXefxXefxX3xX532xX1cxX1xX3xX1xX15xXab6xX1cxX14xX3xX1cxX14xX1xXdxXdcxX34xX3xXexX104xXd1xX1cxX14xX3xX19xX2aexX1cxX3xX7xXe0xX4xX3xXc0xX1xX278xX10xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX39xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX29xX5xX12xX0xX5dxXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX104xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX39xX12xX0xX4bxX5dxXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7c0xX37xX29xX104xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xb652xX500xX4bxX150axX6xX1cxXexX104xXdxX0xX4bxXbxX12