Địa phương đầu tiên ở Nghi Xuân triển khai mô hình bí thư đồng thời giữ chức chủ tịch UBND
(Baohatinh.vn) - Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) Phan Văn Lĩnh vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là địa phương đầu tiên ở Nghi Xuân một cán bộ đảm nhận “hai vai”.
a2a4x123a1xec0bxd1e8x1093fx10ae1xd17bxe8aexec85xX7x110aexadbdx12695xacdcxd804xcfa4xX5xa598xXaxee1exe110x119c1xX6xX3xXbxX1xde3ex10b18x10acdxb55exX3x1266exdfcfxed8exX3xXexXdxe5fexX1bxX3x106b9xX3x1290fxX1cxX1xXdxX3x10876xX20xdc21xX1bxX3xXexb406xXdxd1eaxX1bxX3xd436xX1xX6xXdxX3xdeacxfc56xX3xX1x10f16xX1bxX1xX3xf997xd53exX3xXexX1xX19xX3xX1ex11554xX1bxX1cxX3xXexX1x129f0xXdxX3xX1cxXdxba60xX3xX4xX1x1005exX4xX3xX4xX1xee82xX3xXexX14xX4xX1xX3x11777x11eaaxX29x11638xX0xaae0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12491xX10xX6x111b0xXaxX12xX6axX47xX3xXexX1xX19xX3xX13x12b7bxX1bxX1cxX3xX62xaaacxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xaa67xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xe1c2xX1bxX3x12c80xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxa2d0xX3xX7dxe3aexX3xXcxaac9xX1bxX1xbacfxX3xe92dxX1xX6xX1bxX3x115e6xfb16xX1bxX3x11c61xXb3xX1bxX1xX3xb933x11344xX6xX3xX1exX19x10e04xX4xX3xX46xX1fxX20xX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3x11774xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX1bxX1xXdxcf2axX3exX3xX39xf64fxX3xada5xb822xX2xb9dcxX3xc32bxX3xXfcxXfdxXfcxX2x10a24xX3xX13xX30xX90xX3xX5xXb0xX3xX1exX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xX3exba81xXexX3xX4x12770xX1bxX3xX46xX131xX3xX1exX8bxX3exX3xX1bxX1xcfdexX1bxX3x12e14xX1xX6xXdxX3xXc6xX6xXdxccfcxX107xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axc224xX80xX90xXaxX12xX0xXdxX3exX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX1bxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxad63xXdxX80xXexX1xd8c7xX3xXffxX2xca5bxXbxe137x125b4xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX184xX3x124d2xX2xXfdxXbxX18axX18bxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX184xX6exX6exXdxX107xX46xX6xX15exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX107xXc6xX1bxX6exX1bxX10xX17fxX7xX6exXfcxXfdxb59fxXfdxX6exc9b2xXfcxX80xXfcxX2xX1bfxXfdxXfdxX2xX188xXexX2xXffxX195x128efx10f35xX5xXfdxX107x102b0xXbxX1cxf387xX34xX9xX1d0xX1d0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXexX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX1xX6xXdxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX54xXdxX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxXaxX3xX17fxXdxX80xXexX1xX9xXaxXffxX2xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX195xX2xXfdxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX15exX1bxXaxX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX101xX6xX5xXdxX1cxX1bxX184xX3xX1d5xX20xX7xXexXdxbfa8xX90xX18bxXaxX12xXcxdebfxXdxX3xX39xXfaxX3xX1xa4bdxXbxX3xX7dxX13xX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX3xX39xX1x10830xX6xX3xX2exX2exX3xX80xXdx10bc8xX1bxX3xX34xX6xX3xX7xX135xX1bxX1cxX3xX1bxX6xX90xX3xXa3xXfcxX1d0xX6exX1d1xXb6xXadxX3xX6axX47xX3xXexX1xX19xX3xX13xX8bxX1bxX1cxX3xX62xX90xX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xXb8xX1xX6xX1bxX3xXbdxXbexX1bxX3xXc1xXb3xX1bxX1xX3xX1exb6fbxX3xX1exX19xXccxX4xX3xX46xX1fxX20xX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xXdcxX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX107xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX15exX80xX90xXaxX12xXcxX34xX19xb3e7xX4xX3xX1exX2b3xXadxX3xX1bxX1cxXb0xX90xX3xXfcxX1bfxX6exX1d1xX6exXfcxXfdxXfcxXfdxXadxX3xX7dxX20xX90xXf6xX1bxX3xX62xX90xX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xX1exX2f9xX3xX4xX2b3xX3xXcxX1xX3fxX1bxX1cxX3xX46xX135xX15exX3xX7xa80axX3xX1bfxXfcxX3xXcxX6axX6exX7dxX69xX3xX1cxXdxX33cxXdxX3xXexX1xXdxXf6xX20xX3xX3fxX1bxX1cxX3xXb8xX1xX6xX1bxX3xXbdxXbexX1bxX3xXc1xXb3xX1bxX1xX3xXa3x116ffxX29xX3xX2xX1c2xX1d1xX1d0xXb6xXadxX3xX7dxX20xX90xXf6xX1bxX3xX62xX90xX3xXc6xXdxX24xX1bxX3xX101xX3xX6axX47xX3xXexX1xX19xX3xX13xX8bxX1bxX1cxX3xX62xX90xX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX3xX1bxX1xXdxXf6xX3exX3xX39xXfaxX3xXfcxXfdxXfcxXfdxX3xX101xX3xXfcxXfdxXfcxX188xX3xX5dxX1bxX1cxX3xX4xc8aexX3xX46xX1fxX20xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xXc6xe822xX3xXdcxX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX3xX1bxX1xXdxXf6xX3exX3xX39xXfaxX3xXfcxXfdxX2xXffxX101xX3xXfcxXfdxXfcxX2xX107xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX15exX80xX90xXaxX12xXcxXdxfaacxXbxX3xX1exX2b3xXadxX3xX1bxX1cxXb0xX90xX3xXfcxX195xX6exX1d1xX6exXfcxXfdxXfcxXfdxXadxX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX3xX4xX2b3xX3xXcxX54xX3xXexX34xX42xX1bxX1xX3xX7xX377xX3xXfcxX1bfxX6exXcxXexX34xX101xX69xX6axX29xX6cxX3xXc6xe76fxX3xXc6xXdxXf6xX4xX3xX1cxXdxX33cxXdxX3xXexX1xXdxXf6xX20xX3xX1bxX1cxX19xX54xXdxX3xX5dxX1bxX1cxX3xX4xX3f4xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xXc6xX400xX3xXdcxX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX3xX1bxX1xXdxXf6xX3exX3xX39xXfaxX3xXfcxXfdxX2xXffxX3xX101xX3xXfcxXfdxXfcxX2xX107xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX15exX80xX90xXaxX12xXcxX291xXdxX3xX39xXfaxX3xX1xX298xXbxX3xX7dxX13xX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX3xX39xX1xX2b3xX6xX3xX2exX2exX3xX80xXdxX2bbxX1bxX3xX34xX6xX3xX7xX135xX1bxX1cxX3xX1bxX6xX90xXadxX3xX1exX291xXdxX3xX46xXdxX36xX20xX3xX1exX2f9xX3xX46xf3d8xX3xXbxX1xXdxX44cxX20xX3xX46xX1fxX20xX3xX3fxX1bxX1cxX3xXb8xX1xX6xX1bxX3xXbdxXbexX1bxX3xXc1xXb3xX1bxX1xX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xXdcxX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX3xXc6xX33cxXdxX3xXexd46dxX3xX5xXf6xX3xXbxX1xXdxX44cxX20xX3xX46xX1fxX20xX3xX1exX291xXexX3xX2xXfdxXfdxe5c1xX107xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX15exX80xX90xXaxX12xX0xXdxX3exX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX1bxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX80xXexX1xX184xX3xXffxX2xX188xXbxX18axX18bxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX184xX3xX195xX2xXfdxXbxX18axX18bxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX184xX6exX6exXdxX107xX46xX6xX15exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX107xXc6xX1bxX6exX1bxX10xX17fxX7xX6exXfcxXfdxX1bfxXfdxX6exX1c2xXfcxX80xXfcxX2xX1bfxXfdxX2xX2xXfdxXexX2xX1bfxX195xX188xXfcxX5xXfdxX107xX1d5xXbxX1cxX1d8xX34xX9xX1bfxX2xXffxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXexX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX1xX6xXdxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX54xXdxX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxXaxX3xX17fxXdxX80xXexX1xX9xXaxXffxX2xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX195xX2xXfdxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX15exX1bxXaxX12xX13xX291xXdxX3xX46xXdxX36xX20xX3xX46xX54dxX3xXbxX1xXdxX44cxX20xX3xX46xX1fxX20xX3xXdcxX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX15exX80xX90xXaxX12xb003xX1bxX1cxX3xXb8xX1xX6xX1bxX3xXbdxXbexX1bxX3xXc1xXb3xX1bxX1xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxXbexX3exX3xX2xX1c2xX1d1xX1d0xXadxX3xX1bxX1cxX20xX90xX24xX1bxX3xXdcxX1xX135xX1bxX1xX3xXbdxXbexX1bxX3xXbxX1xb0c4xX1bxX1cxX3xX7dxX20xX90xXf6xX1bxX3xX62xX90xX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxXadxX3xX1bxX1cxX20xX90xX24xX1bxX3xXcxX34xX19xX27xX1bxX1cxX3xXbxX1xX753xX1bxX1cxX3xX29xX131xXdxX3xXc6xX400xX3xX1xX20xX90xXf6xX1bxX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX107xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX15exX80xX90xXaxX12xXcxX1xX135xX1bxX1cxX3xX195xX3xX1bxXbexX3exX3xXfcxXfdxXfcxXfdxXadxX3xX3fxX1bxX1cxX3xXb8xX1xX6xX1bxX3xXbdxXbexX1bxX3xXc1xXb3xX1bxX1xX3xX1exX19xXccxX4xX3xX1exXdxX495xX20xX3xX1exX131xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX6axX47xX3xXexX1xX19xX3xX13xX8bxX1bxX1cxX3xX62xX90xX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX107xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX15exX80xX90xXaxX12xX0xXdxX3exX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX1bxXexX10xX34xX3xX80xXexX1xX20xX3exX46xXaxX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX80xXexX1xX184xX3xXffxX2xX188xXbxX18axX18bxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX184xX3xX195xX2xXfdxXbxX18axX18bxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX6exX6exXdxX107xX46xX6xX15exX1xX6xXexXdxX1bxX1xX107xXc6xX1bxX6exX1bxX10xX17fxX7xX6exXfcxXfdxX1bfxXfdxX6exX2xXfdxX188xX80xXfcxX2xX188xXfdxXfdxX2xX1bfxXexX1c2xX1bfxX1c2xX195xX5xXfcxX101xX1c2xXfcxX80xXfcxX2xX1bfxXfdxX1bfxX2xX1c2xXexX195xX1bfxX195xX1d1xX1bfxX5xXfdxX107xX1d5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXexX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX1xX6xXdxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX54xXdxX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxXaxX3xX17fxXdxX80xXexX1xX9xXaxXffxX2xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX195xX2xXfdxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX15exX1bxXaxX12xXc1xX2f9xX1bxX1xX3xX1exX291xX15exX3xX1xX20xX90xXf6xX1bxX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXexf257xX1bxX1cxX3xX1xX15exX6xX3xX4xX1x127f8xX4xX3xX3exXc7xX1bxX1cxX3xX3fxX1bxX1cxX3xXb8xX1xX6xX1bxX3xXbdxXbexX1bxX3xXc1xXb3xX1bxX1xX3xXa3xX1exX5dxX1bxX1cxX3xX1cxXdxX59xX6xXb6xX3xXc6xXc7xX6xX3xX1exX19xXccxX4xX3xX46xX1fxX20xX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xXdcxX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX15exX80xX90xXaxX12xX6axX47xX3xXexX1xX19xX3xX7dxX20xX90xXf6xX1bxX3xX62xX90xX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXb8xX1xX6xX1bxX3xXcxX98xX1bxX3xXc1xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX15exX3xX46xXdxX44cxXexX184xX3xX144xX2exX135xX4xX3xX1exX14xX1bxX1xXadxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXa0xX1bxX3xX5xXb0xX3xX1exX14xX6xX3xX46xXb0xX1bxX3xXexX34xX298xX1bxX1cxX3xX1exXdxX36xX3exXadxX3xX4xX2b3xX3xXc6xX6xXdxX3xXexX34xX753xX3xX1exX956xX4xX3xX46xXdxXf6xXexX3xf230xX20xX6xX1bxX3xXexX34xX298xX1bxX1cxX3xXexX34xX15exX1bxX1cxX3xXbxX1xX135xXexX3xXexX34xXdxX36xX1bxX3xX39xXdxX1bxX1xX3xXexX44cxXadxX3xX18axX2f9xX3xX1xX131xXdxX3xX1bxX24xX1bxX3xX6axX6xX1bxX3xXcxX1xX19xX54xX1bxX1cxX3xXc6xX400xX3xX7dxX20xX90xXf6xX1bxX3xX62xX90xX3xX1exX2f9xX3xX4xX30xX1bxX3xX1bxX1xe06fxX4xX3xX34xX98xXexX3xX39x11bdfxX3xXc6xX495xX3xXc6xX98xX1bxX3xX1exX495xX3xX5xad01xX6xX3xX4xX1xX298xX1bxX3xX4xX135xX1bxX3xX46xX131xX3xX4xX1xX62xX3xX4xX1xX377xXexX3xX27xX3xX1exX30xX90xXadxX3xX1exX956xX4xX3xX46xXdxXf6xXexX3xX5xXb0xX3xX1bxX1cxX19xX54xXdxX3xX1exX5dxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX107xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX15exX80xX90xXaxX12xbac0xX20xX6xX1bxX3xX1exXdxX36xX3exX3xX4xX62xX6xX3xX1xX20xX90xXf6xX1bxX3xX5xXb0xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX4xX1xX298xX1bxX3xX1bxX1cxX19xX54xXdxX3xX4xX2b3xX3xX1exX62xX3xX1exXdxX495xX20xX3xX39xXdxXf6xX1bxXadxX3xX4xX2b3xX3xXexX30xX3exX3xXc6xXb0xX3xX4xX2b3xX3xXexX1fxX3exX107xX3xXcxX1xX44cxX3xX1bxX24xX1bxX3xX1bxX1cxX19xX54xXdxX3xXexX34xX960xX1bxX1cxX3xX4xX3f4xX3xX4xX1xXa98xX4xX3xX4xX1xXa98xX1bxX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX1exX8bxX3exX3xX1exX19xX1axX1bxX1cxX3xXexX377xXexX3xX1bxX1xXdxXf6xX3exX3xXc6xX400xX3xX27xX3xX4xX19xX1axX1bxX1cxX3xXc6xX14xX3xX3exX33cxXdxX14cxX107xX0xX6exXbxX12xX0xX80xXdxXc6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX80xX34xX10xX5xX6xXexX10xX80xXaxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX101xXexX1xX20xX3exX46xX101xX6xX1bxX80xX101xX7xX6xXbxX15exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dxX20xX90xXf6xX1bxX3xX3exXdxX495xX1bxX3xX1bxX960xXdxX3xX7dxXb0xX3xXcxXb3xX1bxX1xX3xX4xX2b3xX3xX188xX6exX2xXfdxX3xX18axX2f9xX3xXexX1xXaadxX4xX3xX1xXdxXf6xX1bxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX1exX8bxX1bxX1cxX3xX62xX90xX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX54xXdxX3xX5xXb0xX3xX4xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxXaxX3xX1xX34xX10xX28bxX9xXaxX6exX18axX6xX90xX101xX80xX20xX1bxX1cxX101xX80xX6xX1bxX1cxX6exX1xX20xX90xX10xX1bxX101xX3exXdxX10xX1bxX101xX1bxX20xXdxX101xX1xX6xX101xXexXdxX1bxX1xX101xX4xX15exX101xX188xX101xX2xXfdxX101xX18axX6xX101xXexX1xX20xX4xX101xX1xXdxX10xX1bxX101xX3exX15exX101xX1xXdxX1bxX1xX101xX46xXdxX101xXexX1xX20xX101xX80xX6xX1bxX1cxX101xX20xX90xX101xX80xX15exX1bxX1cxX101xXexX1xX15exXdxX101xX5xX6xX101xX4xX1xX20xX101xXexXdxX4xX1xX101xX20xX46xX1bxX80xX6exX2xX1c2xX195xX1c2xXffxX2xX107xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1cxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX6exX3exX10xX80xXdxX6xX6exX2xXfcxXfdxX6exX1bxX10xX17fxX7xX6exXfcxXfdxXfcxX1d1xX6exX1c2xX195xX80xX1bfxXfdxX1bfxXfdxXfcxX195xX1bfxXexX195xX195xX188xXfcxXffxX5xXfdxX107xX1d5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXexX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX1xX6xXdxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX54xXdxX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exX6xX12xX0xX80xXdxXc6xX12xX0xX7xXexX34xX15exX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dxX20xX90xXf6xX1bxX3xX3exXdxX495xX1bxX3xX1bxX960xXdxX3xX7dxXb0xX3xXcxXb3xX1bxX1xX3xX4xX2b3xX3xX188xX6exX2xXfdxX3xX18axX2f9xX3xXexX1xXaadxX4xX3xX1xXdxXf6xX1bxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX1exX8bxX1bxX1cxX3xX62xX90xX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX54xXdxX3xX5xXb0xX3xX4xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxXaxX3xX1xX34xX10xX28bxX9xXaxX6exX18axX6xX90xX101xX80xX20xX1bxX1cxX101xX80xX6xX1bxX1cxX6exX1xX20xX90xX10xX1bxX101xX3exXdxX10xX1bxX101xX1bxX20xXdxX101xX1xX6xX101xXexXdxX1bxX1xX101xX4xX15exX101xX188xX101xX2xXfdxX101xX18axX6xX101xXexX1xX20xX4xX101xX1xXdxX10xX1bxX101xX3exX15exX101xX1xXdxX1bxX1xX101xX46xXdxX101xXexX1xX20xX101xX80xX6xX1bxX1cxX101xX20xX90xX101xX80xX15exX1bxX1cxX101xXexX1xX15exXdxX101xX5xX6xX101xX4xX1xX20xX101xXexXdxX4xX1xX101xX20xX46xX1bxX80xX6exX2xX1c2xX195xX1c2xXffxX2xX107xX1xXexX3exXaxX12xX7dxX20xX90xXf6xX1bxX3xX3exXdxX495xX1bxX3xX1bxX960xXdxX3xX7dxXb0xX3xXcxXb3xX1bxX1xX3xX4xX2b3xX3xX188xX6exX2xXfdxX3xX18axX2f9xX3xXexX1xXaadxX4xX3xX1xXdxXf6xX1bxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX1exX8bxX1bxX1cxX3xX62xX90xX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX54xXdxX3xX5xXb0xX3xX4xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX0xX6exX6xX12xX0xX6exX7xXexX34xX15exX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xe8efxX3fxX3xX1xX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX1exX8bxX1bxX1cxX3xX62xX90xX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX54xXdxX3xX5xXb0xX3xX4xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xX18axX2f9xX3xX27xX3xXbdx104fdxX3xXafcxX20xX6xX1bxX1cxX3xXa3xX7dxXb0xX3xXcxXb3xX1bxX1xXb6xX3xXbxX1xX135xXexX3xX1xX20xX90xX3xX1exX6xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX960xXbxX3xX4xX135xX4xX3xX1exX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1cxXdxX8bxXdxX3xXa48xX20xX90xX44cxXexX3xX1bxX1xXdxX495xX20xX3xXc6xX98xX1bxX3xX1exX495xX3xX46xX5dxX4xX3xXexX1xXdxX44cxXexX3xX27xX3xX4xX1axX3xX7xX27xXadxX3xXexX291xX15exX3xX7xXaadxX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX141xX1bxX3xX4xX6xX15exX107xX0xX6exXbxX12xX0xX6exX80xXdxXc6xX12xX0xX6exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX1xX98xXexX3xXexX1xX36xX3xX1xX2b3xX6xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX80xX6xX1bxX1xX3xX6axX47xX3xXexX1xX19xX3xX13xX8bxX1bxX1cxX3xX62xX90xXadxX3xXdcxX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xXb8xX1xX377xX3xXdcxX1xX30xX20xXaxX3xX1xX34xX10xX28bxX9xXaxX6exX18axX6xX90xX101xX80xX20xX1bxX1cxX101xX80xX6xX1bxX1cxX6exX1bxX1xX6xXexX101xXexX1xX10xX101xX1xX15exX6xX101xX4xX1xX20xX4xX101xX80xX6xX1bxX1xX101xX46xXdxX101xXexX1xX20xX101xX80xX6xX1bxX1cxX101xX20xX90xX101xX4xX1xX20xX101xXexXdxX4xX1xX101xX20xX46xX1bxX80xX101xXexX1xXdxX101xXexX34xX6xX1bxX101xXbxX1xX15exX101xX4xX1xX6xX20xX6exX2xX1c2xX1bfxX195xX195xX188xX107xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1cxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX6exX3exX10xX80xXdxX6xX6exX2xXfcxXfdxX6exX1bxX10xX17fxX7xX6exXfcxXfdxXfcxX1bfxX6exX2xX1bfxX188xX80xXfcxX2xXfcxX1bfxX1c2xX2xX195xXexX195xX1bfxX188xX1bfxX5xX188xX101xX1d1xXfcxX80xXfcxX2xX2xXfdxXffxXfcxXfdxXexX2xX1bfxX195xXfdxXffxX5xXfdxX107xX1d5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXexX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX1xX6xXdxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX54xXdxX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exX6xX12xX0xX80xXdxXc6xX12xX0xX7xXexX34xX15exX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX1xX98xXexX3xXexX1xX36xX3xX1xX2b3xX6xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX80xX6xX1bxX1xX3xX6axX47xX3xXexX1xX19xX3xX13xX8bxX1bxX1cxX3xX62xX90xXadxX3xXdcxX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xXb8xX1xX377xX3xXdcxX1xX30xX20xXaxX3xX1xX34xX10xX28bxX9xXaxX6exX18axX6xX90xX101xX80xX20xX1bxX1cxX101xX80xX6xX1bxX1cxX6exX1bxX1xX6xXexX101xXexX1xX10xX101xX1xX15exX6xX101xX4xX1xX20xX4xX101xX80xX6xX1bxX1xX101xX46xXdxX101xXexX1xX20xX101xX80xX6xX1bxX1cxX101xX20xX90xX101xX4xX1xX20xX101xXexXdxX4xX1xX101xX20xX46xX1bxX80xX101xXexX1xXdxX101xXexX34xX6xX1bxX101xXbxX1xX15exX101xX4xX1xX6xX20xX6exX2xX1c2xX1bfxX195xX195xX188xX107xX1xXexX3exXaxX12xX29xX1xX98xXexX3xXexX1xX36xX3xX1xX2b3xX6xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX80xX6xX1bxX1xX3xX6axX47xX3xXexX1xX19xX3xX13xX8bxX1bxX1cxX3xX62xX90xXadxX3xXdcxX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xXb8xX1xX377xX3xXdcxX1xX30xX20xX0xX6exX6xX12xX0xX6exX7xXexX34xX15exX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xX71fxX1bxX1cxX3xXb8xX1xX6xX1bxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xX13xX14xX1bxX1xX3xX101xX3xXdcxX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xXb8xX1xX377xX3xXdcxX1xX30xX20xX3xXa3xX7dxX19xX1axX1bxX1cxX3xX3a0xX1axX1bxX3xX101xX3xX7dxXb0xX3xXcxXb3xX1bxX1xXb6xX3xX1exX2f9xX3xX1exX19xXccxX4xX3xX1exX291xXdxX3xX1xX131xXdxX3xX46xX1fxX20xX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xXc6xX400xX3xX6axX47xX3xXexX1xX19xX3xX13xX8bxX1bxX1cxX3xX46xX131xX3xX1bxX1xXdxXf6xX3exX3xX39xXfaxX3xXfcxXfdxXfcxXfdxX3xX101xX3xXfcxXfdxXfcxX188xX107xX0xX6exXbxX12xX0xX6exX80xXdxXc6xX12xX0xX6exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX291xX4xX3xX7xXaa0xX3xX27xX3xX1xX20xX90xXf6xX1bxX3xX3exXdxX495xX1bxX3xX1bxX960xXdxX3xX5xXb0xX3exX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX46xX131xX3xXexf75axX3xX80xX30xX1bxX3xXbxX1xX377xXaxX3xX1xX34xX10xX28bxX9xXaxX6exX18axX6xX90xX101xX80xX20xX1bxX1cxX101xX80xX6xX1bxX1cxX6exXexX1xX6xX4xX101xX7xX90xX101xX15exX101xX1xX20xX90xX10xX1bxX101xX3exXdxX10xX1bxX101xX1bxX20xXdxX101xX5xX6xX3exX101xX46xXdxX101xXexX1xX20xX101xX4xX1xXdxX101xX46xX15exX101xXexX15exX101xX80xX6xX1bxX101xXbxX1xX15exX6exX2xX1c2xXfdxX1c2xXfcxXfcxX107xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1cxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX6exX3exX10xX80xXdxX6xX6exX2xXfcxXfdxX6exX1bxX10xX17fxX7xX6exXfcxXfdxX2xXffxX6exX2xXfcxX1d0xX80xX195xX2xX1d1xXfdxXfdxX188xXfcxXexX1bfxX1c2xXffxX1d0xX5xX1c2xX101xX1d1xX188xX80xX1bfxXfdxXfcxX2xX188xX2xX1d1xXexXffxX1c2xXfdxX1c2xXfcxX5xXfdxX107xX1d5xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXbxX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xXexXdxX24xX1bxX3xX27xX3xX29xX1cxX1xXdxX3xX2exX20xX30xX1bxX3xXexX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX1xX6xXdxX3xX3exX3fxX3xX1xX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX1exX4exX1bxX1cxX3xXexX1xX54xXdxX3xX1cxXdxX59xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX4xX1xX62xX3xXexX14xX4xX1xX3xX69xX6axX29xX6cxXaxX3xX6exX12xX0xX6exX6xX12xX0xX80xXdxXc6xX12xX0xX7xXexX34xX15exX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX291xX4xX3xX7xXaa0xX3xX27xX3xX1xX20xX90xXf6xX1bxX3xX3exXdxX495xX1bxX3xX1bxX960xXdxX3xX5xXb0xX3exX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX46xX131xX3xXexX12f2xX3xX80xX30xX1bxX3xXbxX1xX377xXaxX3xX1xX34xX10xX28bxX9xXaxX6exX18axX6xX90xX101xX80xX20xX1bxX1cxX101xX80xX6xX1bxX1cxX6exXexX1xX6xX4xX101xX7xX90xX101xX15exX101xX1xX20xX90xX10xX1bxX101xX3exXdxX10xX1bxX101xX1bxX20xXdxX101xX5xX6xX3exX101xX46xXdxX101xXexX1xX20xX101xX4xX1xXdxX101xX46xX15exX101xXexX15exX101xX80xX6xX1bxX101xXbxX1xX15exX6exX2xX1c2xXfdxX1c2xXfcxXfcxX107xX1xXexX3exXaxX12xXcxX1xX291xX4xX3xX7xXaa0xX3xX27xX3xX1xX20xX90xXf6xX1bxX3xX3exXdxX495xX1bxX3xX1bxX960xXdxX3xX5xXb0xX3exX3xX46xX47xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX46xX131xX3xXexX12f2xX3xX80xX30xX1bxX3xXbxX1xX377xX0xX6exX6xX12xX0xX6exX7xXexX34xX15exX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xX144xXcxX3fxXdxX3xX1bxX1cxX1xXb3xX3xX3exeb98xXdxX3xX1bxX1cxX19xX54xXdxX3xX4xX2b3xX3xX3exX131xXexX3xX4xX15exX1bxX3xX1exX19xX54xX1bxX1cxX3xX34xXdxX24xX1bxX1cxX107xX3xXcxX3fxXdxX3xX5xXb0xX3xX1exX8bxX1bxX1cxX3xXc6xXdxX24xX1bxX3xX80x120d2xX3xX5xXb0xX3exX3xX27xX3xXexX34xX15exX1bxX1cxX3xX3exX3fxXdxX3xXexX34xX19xX54xX1bxX1cxX3xX1bxXb0xX15exX3xX3exX42xX1bxX1xX3xX4xXeffxX1bxX1cxX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX1xX44cxXexX3xX5xX753xX1bxX1cxX3xXc6xX42xX3xX13xX8bxX1bxX1cxXadxX3xXc6xX42xX3xX80xX30xX1bxXaxX3xX101xX3xX6axX47xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX46xX131xX3xXexX12f2xX3xX80xX30xX1bxX3xXbxX1xX377xX3xX195xXadxX3xXexX1xX14xX3xXexX34xX98xX1bxX3xXb8xX1xX377xX3xXdcxX1xX30xX20xX3xXa3xX7dxX19xX1axX1bxX1cxX3xX3a0xX1axX1bxXadxX3xX7dxXb0xX3xXcxXb3xX1bxX1xXb6xX3xX29xX1cxX20xX90xX2bbxX1bxX3xXbdxXbexX1bxX3xXc1xX19xX20xX3xXexX34xX753xX3xX4xX1xX20xX90xXf6xX1bxX107xX0xX6exXbxX12xX0xX6exX80xXdxXc6xX12xX0xX6exX5xXdxX12xX0xX6exX20xX5xX12xX0xX80xXdxXc6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX6exX80xXdxXc6xX12xX0xX6exX80xXdxXc6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX20xXexX1xX15exX34xXaxX12xX7dxX15exXb0xXdxX3xX29xX6xX3exX0xX6exXbxX12
Hoài Nam