Phó Thủ tướng đốc tiến độ cổ phần hóa DNNN
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.
870cxdfe2xbb48xb8c5x13e28x10bf3x13832x11065xdfb2x8951xX8xe9b7xd187xX8xeaa3x99e4xXexX7xe4a8xd12exXbx11d5bxX0xf41cx10d51xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx951fxf7daxX2x9a0exX6xca7bxXbxX14x1077bxX16xb554xX4xX21xX16x8964xX4xX23xfebbx977ax130d2x126c5xX4x10374x104a1xX5xX4xX23xX2xc746xX33xX4xX36xaea5xX4xX5xa9b6xX4xX20xX16xbd44xX33xX4xX16xX2axX7xX4xa8a3x10c86xX4fxX4fxX0xb51cxX16xX17xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20x9639xX25xX7xX1xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxXexX7xX11xX34xX2xX33x11b13xX23x10449xX20x10cd6xX4x9181xX20xad23x13395xX4xXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xb4a7xX77xX23xX23xX77xXexX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exXbxX14xX28xX16xX2axX4xX21xX16xX2exX4xX23xX31xX32xX33xX34xX4x11157xX31x13213xX33xX34xX4xca88xa9abxX33xX16xX4xX62xXdx13ee6xX4xX12xad25xXdxX4xX5xX47xXdxX4xX5x8f20xX5xX4xa8adxX40x12ff6xX4xX5xXa5xX4x12190xXdxX7xX33xX4xX33xX34xX7xX33xX34xX4xXbexX40xXc0xX4xX5xXa5xX4xXc5xXdxX7xX33xX4xX23xX16xXdxX40xX5xX4xba52xX16xa524xX33xX16xX4xX20xX16xX2exXc0xX4xa409xXbexX4fxX4exX4xX5xXbbxX5xX4xX23xa6b1xX33xX16xXc0xX4xX23xX16x9762xX33xX16xX4xX20xX16xX37xX4xX23xX11x101dexX5xX4xX23xX16xXdxX40xX5xX4xX21xX11xXdxX33xX34xX4xX31xXa5xX33xX34xXc0xX4xX62xX40xX2xX4xX36x11659xX33xX34xX4xX23xX16xXfexX33xX16xX4xX3xX2xXb3xX33xX4xX23x12d37xX20xX4xX36xX77xXfexX33xX4xbb21xX2xX33xX16xX4xX23xX3cxXc0xX4xX23xX43xX33xX34xX4xX5x11861xX33xX34xX4xX23xX12xX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xXc0xX4xX5xXbbxX5xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX23xX16xXdxX40xX5xX4xX1xX2xXb0xX33xX4xX5xX43xX4xX20xX16xX47xX33xX4xX16xX2axX7xX4xX33xX34xX16xX2xXb3xXexX4xX23x8af7xX5xX4xX23xX16xX108xX5xX4xX16xX2xXb0xX33xX4xc492xX4xX13axX2xX3cxX33xX4xX5xX16xXf7xX4xX36xbf87xX77xX4xX5xX2exX7xX4xX21xX16xX2exX4xX23xX31xX32xX33xX34xX4xXe2xX16xXe4xX33xX16xX4xX20xX16xX2exX4xX23xX1a3xX2xX4xXe2xX16xXf7xX4xX23xX16xb317xX4xX8xX37xX4x12943x100afxX53xXe2xX21xX75xX21xX21xX34xX4xX33xX34xXfexX12xX4x1376fxX53xX1dcxX53xX1dcxX1cdxX17x12f14xX4xX3x135bfxX4xX3xX2xXb0xX5xX4xX36x8d2fxX12xX4xXexX1a3xX33xX16xX4xX5xX149xX33xX34xX4xX23xXbbxX5xX4xX8xc85dxX20xX4xX7dxX3cxX20xXc0xX4xX36xX43xX2xX4xXexX32xX2xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xX4xX34xX2xX7xX2xX4xX36xX77xX1a3xX33xX4xX1dcxX1cdxX17xX7bxX75xX1dcxX1cdxX1dcxX1cdxbc45xX0xX53xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xXe2xX7xX20xX23xX2xX77xX33xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX23xX77xX20xX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exX4xXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX87xX77xX23xX23xX77xXexX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exXbxX14xX0xX2xXexX34xX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbx125b6xX2xX1xX23xX16xX79xX7bxX1cdxX1cdxX20xX7dxX7exX16xX25xX2xX34xX16xX23xX79x8952x92eaxX29fxX20xX7dxXbxX4xX8xX11xX5xXaxXbxX16xX23xX23xX20xX79xX53xX53xX2xX239xX87xX7xX77xX16xX7xX23xX2xX33xX16xX239xX3xX33xX53xX33xX25xX28bxX8xX53xX17xX1e3xX1cex13915xX53xX1e3xX1e3xX1xX1cexX1cdxX7bxX1cdxX1dcxX29exX1cdxX23xX2c8xX29fxX1cexX1e3xX6xX1cdxX239xa73dxX20xX34xXbxX4xX7xX6xX23xXaxXbxX20xX16xX77xX4xX23xX16xXdxX4xX23xXdxX77xX33xX34xX4xX1xX77xX5xX4xX23xX2xX25xX33xX4xX1xX77xX4xX5xX77xX4xX20xX16xX7xX33xX4xX16xX77xX7xX4xX1xX33xX33xX33xXbxX4xX53xX14xX0xX53xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xXe2xX7xX20xX23xX2xX77xX33xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX23xX77xX20xX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exX4xXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX87xX77xX23xX23xX77xXexX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exXbxX14x87abxX33xX16xX4xXexX2xX33xX16xX4xX16xb84dxX7xX0xX53xX20xX14xX0xX53xX1xX2xX3xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xXbexX77xX1xX12xXbxX14xX28xX16xX2axX4xX21xX16xX2exX4xX23xX31xX32xX33xX34xX4xX12xXb3xXdxX4xX5xX47xXdxX4xXc5xXdxXbbxX33xX4xX23xX11xX2xXb0xX23xX4xX8xf95fxXdxX4xX8xX200xX5xX4xXc5xXdxX7xX33xX4xX36xX2x11d4fxXexXc0xX4xXex11f2dxX5xX4xX23xX2xXb3xXdxXc0xX4xX33xX16xX2xXb0xXexX4xX3xX3b5xXc0xX4xX34xX2xa3c7xX2xX4xX20xX16xXbbxX20xX4xX3xX1e6xX4xX23xX2xX3cxX20xX4xX23xX3b5xX5xX4xX5xXa5xX4xX5xa7c2xXdxX4xX6xX1a3xX2xXc0xX4xX36xX43xX2xX4xXexX32xX2xX4xX3xXfexX4xX33xX3a2xX33xX34xX4xX5xX7xX77xX4xX16xX2xXb0xXdxX4xXc5xXdxX3caxX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xX4xX23xX16xX25xX77xX4xX4fxX34xX16xX1c8xX4xXc5xXdxX12xX3cxX23xX4xX8xX37xX4xX17xX1dcxX75xX4fx112e7xX53xX21xa9fbxX4xX33xX34xXfexX12xX4xX29exX53xX7bxX53xX1dcxX1cdxX17xX1e3xX4xX62xX40xX2xX4xX33xX34xX16xX1c8xX4xX6xX47xX33xX4xX23xX16x8f10xX4xX33x13369xXexX4xXbexX7xX33xX4xXe2xX16xX3e2xX20xX4xX16xXfexX33xX16xX4xX21xX11xXdxX33xX34xX4xX31xXa5xX33xX34xX4xXa9xX3caxX33xX34xX4xX13axX16xX2axX7xX4xec75x92abxX480xX239xX0xX53xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xXbexX77xX1xX12xXbxX14xX47fxX3a2xX12xX4xX1xX108xX33xX34xX4xX20xX16xX31xXa5xX33xX34xX4xXbbxX33xX4xX5xXa5xX4xX5xX3e2xXdxX4xX6xX1a3xX2xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX23xX11xXaaxX33xX16xX4xX5xX3e2xX20xX4xX5xX2axX4xX23xX16xX1eexXexX4xXc5xXdxX12xX1e6xX33xX4xX20xX16xXb3xX4xX1xXdxX12xXb0xX23xX4xX3xXfexX4xX23xX43xX4xX5xX16xX456xX5xX4xX23xX11xX2xX3b0xX33xX4xX13axX16xX7xX2xX4xX23xX16xX108xX5xX4xX16xX2xXb0xX33xX4xX23xX16xX25xX77xX4xX434xXdxX12xX3cxX23xX4xX36xX1c8xX33xX16xX4xX8xX37xX4xX1e3xX1cdxX1e3xX53xX434xXa9xX75xX21xX21xX34xX4xX33xX34xXfexX12xX4xX1dcx9d46xX53xX529xX53xX1dcxX1cdxX17xX1e3xX4xX5xX2exX7xX4xX21xX16xX2exX4xX23xX31xX32xX33xX34xX4xXe2xX16xXe4xX33xX16xX4xX20xX16xX2exX239xX0xX53xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xXbexX77xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX23xX77xX20xX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exX4xXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX87xX77xX23xX23xX77xXexX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exXbxX14xfbd4xX16xX1eexX33xX4xX23xX11xX31xXa5xX33xX34xX4xX23xX11xX2xX3b0xX33xX4xX13axX16xX7xX2xX4xX5xX43xX4xX20xX16xX47xX33xX4xX16xX2axX7xXc0xX4xX23xX16xX77xXbbxX2xX4xX3xX37xX33xX4xX23xX1a3xX2xX4xX5xXbbxX5xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX3xXfexX4xX5xXbbxX5xX4xX5xX149xX33xX34xX4xX3xX2xXb0xX5xX4xX6xX2xXb3xX33xX4xXc5xXdxX7xX33xX4xX23xX16xX25xX77xX4xX13axX3cxX4xX16xX77xX1a3xX5xX16xX4xX36x9d63xX4xX36xX31x1104cxX5xX4xX21xX16xX2exX4xX23xX31xX32xX33xX34xX4xXe2xX16xXe4xX33xX16xX4xX20xX16xX2exX4xX20xX16xXb3xX4xX1xXdxX12xXb0xX23xX4xX23xX1a3xX2xX4xX5xX149xX33xX34xX4xX3xX459xX33xX4xX8xX37xX4xX29fxX29fxX17xX53xX21xX21xX34xX75xXa9xeda9xX4exX4fxX4xX33xX34xXfexX12xX4xX17xX1cdxX53xX1e3xX53xX1dcxX1cdxX17xX1e3xX4xX3xX1e6xX4xX20xX16xXb3xX4xX1xXdxX12xXb0xX23xX4xX1xX7xX33xX16xX4xXexX3b5xX5xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xX4xX16xX77xXfexX33xX4xX23xX16xXfexX33xX16xX4xX5xX43xX4xX20xX16xX47xX33xX4xX16xX2axX7xX4xX23xX16xX25xX77xX4xX23x12261xX33xX34xX4xX33xX459xXexX4xX34xX2xX7xX2xX4xX36xX77xX1a3xX33xX4xX1dcxX1cdxX17xX1e3xX75xX1dcxX1cdxX1dcxX1cdxX4xX3xXfexX4xX434xXdxX12xX3cxX23xX4xX36xX1c8xX33xX16xX4xX8xX37xX4xX17xX1dcxX29exX1dcxX53xX434xXa9xX75xX21xX21xX34xX4xX33xX34xXfexX12xX4xX17xX1e3xX53xX2c8xX53xX1dcxX1cdxX17xX1e3xX4xX3xX1e6xX4xX20xX16xXb3xX4xX1xXdxX12xXb0xX23xX4xX1xX7xX33xX16xX4xXexX3b5xX5xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX5xX2axX4xX3xX37xX33xX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xX4xX23xX16xX108xX5xX4xX16xX2xXb0xX33xX4xX23xX16xX77xXbbxX2xX4xX3xX37xX33xX4xX34xX2xX7xX2xX4xX36xX77xX1a3xX33xX4xX1dcxX1cdxX17xX1e3xX75xX1dcxX1cdxX1dcxX1cdxX239xX0xX53xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xXbexX77xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX23xX77xX20xX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exX4xXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX87xX77xX23xX23xX77xXexX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exXbxX14xXe2xX16xXf7xX4xX36xX1a3xX77xX4xX33xX34xX31x1065cxX2xX4xX36xX1a3xX2xX4xX1xX2xXb0xX33xX4xX20xX16xX47xX33xX4xX3xX37xX33xX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xX4xX23xX1a3xX2xX4xX5xX149xX33xX34xX4xX23xX12xX4xX5xX43xX4xX20xX16xX47xX33xX4xX1xX77xX4xXexXaaxX33xX16xX4xXc5xXdxX3caxX33xX4xX6xX197xX4xX12xXb3xXdxX4xX5xX47xXdxX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX13axX16xX1eexX33xX4xX23xX11xX31xXa5xX33xX34xX4xX23xX16xX108xX5xX4xX16xX2xXb0xX33xX4xX36xX459xX33xX34xX4xX13axX197xX4xX34xX2xX7xX77xX4xX1xX1c8xX5xX16xX7exX4xX33xX2xXb3xXexX4xX12xX3cxX23xX4xX23xX11xXb3xX33xX4xX8xXfexX33xX4xX34xX2xX7xX77xX4xX1xX1c8xX5xX16xX4xX5xX16xX456xX33xX34xX4xX13axX16xX77xXbbxX33xX4xX13axX16xX2xX4xX36xX2exX4xX36xX2xX1e6xXdxX4xX13axX2xXb0xX33xX4xX23xX11xX77xX33xX34xX4xX23xX16xX783xX2xX4xX16xX1a3xX33xX4xXexX40xX23xX4xX33xX459xXexX4xX13axX3b0xX4xX23xX693xX4xX33xX34xXfexX12xX4xX20xX16xXbbxX23xX4xX16xXfexX33xX16xX4xX5xX43xX4xX20xX16xX2xX3cxXdxX4xX6xX47xX33xX4xX36xX47xXdxX4xX11xX7xX4xX5xX149xX33xX34xX4xX5xX16xX18axX33xX34xX239xX0xX53xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xXbexX77xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX23xX77xX20xX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exX4xXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX87xX77xX23xX23xX77xXexX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exXbxX14xX28xX16xX2axX4xX21xX16xX2exX4xX23xX31xX32xX33xX34xX4xX12xXb3xXdxX4xX5xX47xXdxX4xX5xXbbxX5xX4xXbexX40xXc0xX4xX5xXa5xX4xXc5xXdxX7xX33xX4xX33xX34xX7xX33xX34xX4xXbexX40xXc0xX4xX5xXa5xX4xXc5xXdxX7xX33xX4xX23xX16xXdxX40xX5xX4xXe2xX16xXe4xX33xX16xX4xX20xX16xX2exXc0xX4xXedxXbexX4fxX4exX4xX5xXbbxX5xX4xX23xXf7xX33xX16xXc0xX4xX23xX16xXfexX33xX16xX4xX20xX16xX37xX4xX23xX11xX108xX5xX4xX23xX16xXdxX40xX5xX4xX21xX11xXdxX33xX34xX4xX31xXa5xX33xX34xXc0xX4xX62xX40xX2xX4xX36xX122xX33xX34xX4xX23xX16xXfexX33xX16xX4xX3xX2xXb3xX33xX4xX23xX132xX20xX4xX36xX77xXfexX33xX4xX13axX2xX33xX16xX4xX23xX3cxXc0xX4xX23xX43xX33xX34xX4xX5xX149xX33xX34xX4xX23xX12xX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xXc0xX4xX5xXbbxX5xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX23xX16xXdxX40xX5xX4xX1xX2xXb0xX33xX4xX5xX43xX4xX20xX16xX47xX33xX4xX16xX2axX7xX4xX23xX459xX33xX34xX4xX5xX31xX783xX33xX34xX4xX3xX7xX2xX4xX23xX11x12482xX4xX34xX2xXbbxXexX4xX8xXbbxX23xX4xX36xX37xX2xX4xX3xX32xX2xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX7exX4xX5xXa5xX4xXc5xXdxX7xX33xX4xX34xX2xXbbxXexX4xX8xXbbxX23xXc0xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX5xcbedxX33xX34xX4xX5xX2axX4xX23xX11xXbbxX5xX16xX4xX33xX16xX2xXb0xXexX4xX23xX16xX108xX5xX4xX16xX2xXb0xX33xX4xX5xX149xX33xX34xX4xX13axX16xX7xX2xX4xX23xX16xX149xX33xX34xX4xX23xX2xX33xX4xX3xX1e6xX4xX16xX77xX1a3xX23xX4xX36xX40xX33xX34xX4xX5xX2exX7xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX239xX0xX53xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xXbexX77xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX23xX77xX20xX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exX4xXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX87xX77xX23xX23xX77xXexX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exXbxX14xX21xX16xX108xX5xX4xX16xX2xXb0xX33xX4xX5xX16xXdxX12xX3b0xX33xX4xX34xX2xX7xX77xX4xXc5xXdxX12xX1e6xX33xX4xX36xX1a3xX2xX4xX1xX2xXb0xX33xX4xX5xX16xX2exX4xX8xc001xX4xX16xd9cexXdxX4xX3xX37xX33xX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xX4xX23xX1a3xX2xX4xX5xXbbxX5xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX33xX34xX16xX2xXb0xX20xX4xX23xX16xXdxX40xX5xX4xX1xX2xXb0xX33xX4xX5xX16xXdxX12xX3b0xX33xX4xX34xX2xX7xX77xX4xX3xX1e6xX4xX21xX43xX33xX34xX4xX5xX149xX33xX34xX4xX23xX12xX4xXa9xX47xXdxX4xX23xX31xX4xX3xXfexX4xX58cxX2xX33xX16xX4xX1xX77xX7xX33xX16xX4xX3xX37xX33xX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xX4xX23xX16xX25xX77xX4xX36xX18axX33xX34xX4xX197xX4xX13axX2xX3cxX33xX4xX5xX16xXf7xX4xX36xX1a3xX77xX4xX5xX2exX7xX4xX21xX16xX2exX4xX23xX31xX32xX33xX34xX4xXe2xX16xXe4xX33xX16xX4xX20xX16xX2exX4xX23xX1a3xX2xX4xX5xX149xX33xX34xX4xX3xX459xX33xX4xX8xX37xX4xX17xX17xX1cexX2c8xX17xX53xXa3xX28xXe2xX28xX75xXa9xX637xX4exX4fxX4xX33xX34xXfexX12xX4xX1dcxX1e3xX53xX17xX1cdxX53xX1dcxX1cdxX17xX1e3xX239xX0xX53xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xXbexX77xX1xX12xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX23xX77xX20xX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exX4xXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX87xX77xX23xX23xX77xXexX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exXbxX14x11d91xXfexX4xX8xX77xXbbxX23xX4xX23xX77xXfexX33xX4xX87xX40xX4xX1xX2xXb0xX33xX4xX23xXe4xX5xX16xX4xX36xX3e2xX23xX4xX36xX7xX33xX34xX4xXc5xXdxX3caxX33xX4xX6xX197xXc0xX4xX8x9281xX4xX1xX3b5xX33xX34xX4xX36xX3b0xX4xX6xX132xX20xX4xX20xX16xX31xXa5xX33xX34xX4xXbbxX33xX4xX8xXbf5xX4xX1xX3b5xX33xX34xX4xX36xX3e2xX23xX4xX23xX16xX25xX77xX4xXc5xXdxX12xX4xX36xX1c8xX33xX16xX4xX5xX2exX7xX4xX20xX16xXbbxX20xX4xX6xXdxX132xX23xX4xX36xX3e2xX23xX4xX36xX7xX2xXc0xX4xX20xX16xXbbxX20xX4xX6xXdxX132xX23xX4xX3xX1e6xX4xX8xX200xX20xX4xX7dxX3cxX20xX4xX6xX1a3xX2xXc0xX4xX7dxXbf5xX4xX6xX197xX4xX33xX16xXfexX4xX36xX3e2xX23xX4xX23xX16xXdxX40xX5xX4xX8xXab4xX4xX16xXab7xXdxX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xX4xX3xXfexX4xX23xX11xXaaxX33xX16xX4xX5xXa5xX4xXc5xXdxX7xX33xX4xX33xX16xXfexX4xX33xX31xX32xX5xX4xX5xX2axX4xX23xX16xX1eexXexX4xXc5xXdxX12xX1e6xX33xX4xX7dxX25xXexX4xX7dx11f5dxX23xXc0xX4xX20xX16xXb3xX4xX1xXdxX12xXb0xX23xX4xX23xX11xX31xX32xX5xX4xX23xX16xX783xX2xX4xX36xX2xX3b0xXexX4xXc5xXdxX12xX3cxX23xX4xX36xX1c8xX33xX16xX4xX5xX43xX4xX20xX16xX47xX33xX4xX16xX2axX7xX7exX4xX23xX16xXfexX33xX16xX4xX6xX132xX20xX4xXbexX7xX33xX4xX5xX16xXf7xX4xX36xX1a3xX77xX4xX5xX43xX4xX20xX16xX47xX33xX4xX16xX2axX7xXc0xX4xX5xX16xX2exX4xX36xX40xX33xX34xX4xX7dxXbf5xX4xX6xX197xX4xX5xXbbxX5xX4xX3xX3e2xX33xX4xX36xX1e6xX4xX6xX2xXb3xX33xX4xXc5xXdxX7xX33xX4xX23xX16xX25xX77xX4xXc5xXdxX12xX4xX36xX1c8xX33xX16xX239xX0xX53xX20xX14xX0xX20xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX20xae86xX77xXdxX11xX5xX25xXbxX4xX8xX23xX12xX6xX25xXaxXbxXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX23xX77xX20xX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exX4xXexX7xX11xX34xX2xX33xX75xX87xX77xX23xX23xX77xXexX79xX4xX7bxX20xX7dxX7exXbxX14xX21xX16xX25xX77xX4xXa3xa35cxX28xX0xX53xX20xX14