Công an Hà Tĩnh thức xuyên đêm làm thẻ căn cước cho công dân
(Baohatinh.vn) - Để hoàn thành kịp tiến độ, lực lượng công an các địa phương ở Hà Tĩnh phải đến tận thôn, xóm, tăng ca làm việc xuyên đêm giúp người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD).
9695x9a73x12470x147daxbf95xd232x11bf7xf15ax128d2xX7x109e6xc06cxad64xabdaxdf55x10bfbxX5x10c52xXax96baxfa78x13b42xb115xd2e4xX3xX6xX15xX3x11532x11169xX3xXcx9b27xX15xX1xX3xXexX1xdd3fxX4xX3x9b9bxeea5xdd65xd1a6xX15xX3xfa75xX2bxfcd6xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xeb39xX3xX4xcce3xX15xX3xX4xc361xa8c8xX4xX3xX4xX1xc813xX3xX4xX14xX15xX16xX3xa48ex105ccxX15xX0x10bd2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX4cxXaxX12xda18x13f3axX3xX1xX45xX1cxX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xb00bxd950xXbxX3xXexXdxd67exX15xX3xX2exfdaexa17axX3xX5x9820xX4xX3xX5xX3fx142cexX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4x9b78xX4xX3xX2exX74xX6xX3xXbxX1xX3fx9995xX15xX16xX3xaa03xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXbxX1xb99cxXdxX3xX2exX79xX15xX3xXex14b7dxX15xX3xXexX1xX14xX15xX7exX3xX28xd28axX30xX7exX3xXexX3bxX15xX16xX3xX4xX6xX3xX5xX1cxX30xX3x13828xXdxca31xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX16xXdx141c7xXbxX3xX15xX16xX3fxe430xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xd6f6xX3xXex121d3xX4xX3xX4xaa77xXbxX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX3xc815xX13xX13xX13x125adxdff2xb4a8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfbf3xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10x105bfxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax11cddxXdxX4cxXexX1xd33bxX3xef08x1111bx99c9xXbxX28x13420xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3x14a26xb777xd74axXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115x110cdxX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxaef1xX14fxX14fxX15dx9cb9xX2xX150xXexX15fxX14fxX18dxX15dxX18dxX5xX150xX115xe08bxXbxX16xc483xX13dxX9xX15fxX14exX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12x118c6xX1xX45xXadxX15xX16xX3xX2xa58exX1xX18dxX150xXaxX3xXexd5aaxXdxX3xX2xX18dxX50xX18dxX7exX3xX73xX1xX29xX3xXcfxX81xX4xX3xX4xXfaxXbxX3xX13xX13xX13xX113xX3xXexe9a2xXdxX3xXexX13dxXf6xX3xX7xXa1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX29xX2axXd1xX15xX3x143a3xX7dxX4xX3xX1bxX1cxX3xX4xXbfxX3xX1xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xX2exX79xX15xX3xX4xX1xXe6xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xXf3xX3xXexXf6xX4xX3xX4xXfaxXbxX3xX30xX40xXdxX7exX3xX2ex13967xXdxX3xX7xX6xX15xX16xX3xX30xde78xX29xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX3xX16xa972xX15xX3xX4xX1xe739xXbxX3xX2exXdxXd1xX15xX3xXexc40axX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX2xX2xX189xX150xX15dxXexX15fxX15fxX150xX14exX14fxX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX222xX14exX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xXcxX244xXdxX3xX2exX4dxX2axX7exX3xX5xX81xX4xX3xX5xX3fxX86xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX16exX229xX3xXexX13dxX2bcxX3xX14fxX3xX73xX1xX29xX3xXcfxX81xX4xX7exX3xX30x11ab8xXdxX3xX73xX1xX29xX3xXcfxX81xX4xX3xX4xXbfxX3xX30xX7dxXexX3xX30xX93xX2axX3xX5xXfaxX2axX3xX4cxXfaxX29xX3xXcfxX4dxX15xX3xXexX6xX2axX3xXcfxX1cxX3xX4cxX4dxX2axX3xX4xX1xX29xX2ax11c18xX15xX3xX30xX93xX2axX3xXexX2bcxX15xX1xX7exX3xX30xX93xX2axX3xXdxX15xX7exX3xX30xX93xX2axX3xXadxX15xX1xX115xX115xX115xX3xX5xX29xX14xX15xX3xX1xX45xX244xXexX3xX2exX7dxX15xX16xX3xX1xX79xXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xX7xX29xXfaxXexX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX2xX2xX222xX15dxX18dxXexX222xX14exX15exX150xX189xX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX15exX14exX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xXexX13dxeaf6xX15xX1xX3xXexX81xX7exX3xXexX1xXf3xX3xXexXf6xX4xX3xX4xXfaxXbxX3xX2exX298xXdxX3xX13xX13xX13xX113xX3xX30xX40xXdxX3xX73xX1xX93xX3xX2exX9dxX15xX3xX16xXdxXadxX15xX7exX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xX4xX1x1103exX3xX4x12f1cxX15xX3xX30xX6xX15xX16xX3xXexX1xX10xX45xX3xX4xX1xX25xX15xX16xX3xX30xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX4dxX15xX3xX4cxX4dxX15xX3xXcfxX1cxX3xX7xX298xX3xX1xX7dxX3xX73xX1xe8e8xX29xX115xX3x132c0xX6xX29xX3xX2exXbfxX7exX3xX4xX93xX15xX3xX16exX7dxX3xX7xX2b7xXbxX3xX28xX79xXbxX3xX7xX229xX3xXexX1xX25xX3xXexX81xX7exX3xX5xXfaxX2axX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXcfxX1cxX3xX4xX1xXe6xX3xX5xX3bxX15xX3xXexX6xX2axX7exX3xX4xX1xXf6xXbxX3xXadxX15xX1xX3xXcfxX1cxX3xX73xXdxX66xX30xX3xXexX13dxX6xX7exX3xX28xX93xX4xX3xX30xXdxX15xX1xX3xX5xX244xXdxX3xX4xX93xX4xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX1x14bc0xX3xX7xX9dxX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX14fxX14fxX15dxX15fxX15exX15exXexX14exX14exX150xX222xX150xX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX2xX2xX15exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX113xda45xX3xXexX13dxX572xX15xX1xX3xXexX81xX3xX2exX9dxX15xX3xX16xXdxXadxX15xX7exX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX3fxX15xX16xX3xXcfxX572xX3xX7xX229xX3xX5xX3fxX86xX15xX16xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX4xX5b0xX15xX3xXexX1xX81xX4xX3xX1xXdxXd1xX15xX3xb751xX29xX93xX3xX5xX40xX15xX3xXcfxX1cxX3xX15xX1xXdxX42axX29xX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xXcfxX572xX3xX16exXb5xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXcfxXdxXd1xX4xX3xX73xX1xX14xX15xX16xX3xX2exXf3xX3xXexX1xXe6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX2bxX15xX3xX5xX81xX4xX3xX5xX3fxX86xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX29xX2axXd1xX15xX3xX25cxX7dxX4xX3xX1bxX1cxX3xX2ex107c6xX3xXexX3bxX15xX16xX3xX4xX6xX7exX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX2bxX30xX3xXcfxX1cxX45xX3xX4xXadxX3xX16exX6xX15xX3xX2exX2bxX30xX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX14fxX18dxX2xX14fxX15dxXexX14exX14exX189xX18dxX2xX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX2xX189xX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX2exX93xX15xX1xX3xX16xXdxX93xX3xX4xXf3xX6xX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX7exX3xXcfxXdxXd1xX4xX3xX5xX1cxX30xX3xX4xXadxX3xX16exX6xX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX2exX800xX3xXexX244xX45xX3xXexX1xX29xXb5xX15xX3xX5xX86xXdxX3xX13dxXfaxXexX3xX5xX40xX15xX3xX4xX1xX45xX3x11d42xX1xX4dxX15xX3xX4cxX4dxX15xX115xX3xX25cxX81xX4xX3xX5xX3fxX86xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4x135bbxX15xX16xX3xX1xX3fxX40xX15xX16xX3xX4cxX2a1xX15xX3xXexXb5xX15xX3xXexX572xX15xX1xX7exX3xX4xX1xX29xX3xX2exX93xX45xX3xX15xX2bxX15xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX2exX3fxX86xX4xX3xX16xXdxXadxXdxX3xX79dxX29xX2axX79xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xXbfxX15xX16xX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX14fxX18dxX18dxX15exX14fxXexX14exX2xX14fxX189xX150xX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX222xX2xX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xef9axX15xX16xX3xXcxX13dxX5b0xX15xX3xe6c5xXdxX15xX1xX3xX25cxX45xX15xX16xX3xX10fxXexX1xX14xX15xX3xX25cxX45xX15xX16xX3xX1bxXadxXdxX7exX3xX28xX800xX3xXcxX1xX244xX4xX1xX3xX21axXdxX30xX114xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX38xX7exX3xX4cxX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXcfxXdxXd1xX4xX3xX16exXb5xX15xX3xX13dxX7dxX15xX3xX15xX2bxX15xX3xXexX229xXdxX3xX15xX6xX2axX3xXexX14xXdxX3xXexX13dxX6xX15xX1xX3xXexX1xXf3xX3xX4xX75cxX15xX16xX3xXcfxX86xX3xXcfxX1cxX3xX4xX45xX15xX3xX2exX79xX15xX3xX2exX66xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xXf3xX3xXexXf6xX4xX3xX4xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX115xX3x9f46xX40xXdxX3xXexX1xXf3xX3xXexXf6xX4xX3xX16x9962xX15xX3xXcfxX1cxX3xX30xX93xX2axX3xX30xXbfxX4xX3xX1xXdxXd1xX15xX3xX2exX244xXdxX7exX3xX4xX1xX5adxX3xX7xX6xX29xX3xX73xX1xX45xXadxX15xX16xX3xX30xX3fxX9dxXdxX3xXbxX1xXe0xXexX7exX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX4xXf3xX6xX3xX4xX1xXe0xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX2exX800xX3xX2exX3fxX86xX4xX3xX16xXdxXadxXdxX3xX79dxX29xX2axX79xXexX3xX28xX45xX15xX16xX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX14fxX18dxX14exX14fxX2xXexX18dxX2xX189xX150xX18dxX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX15fxX15fxX222xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX28xXexe1c5xX6xX5xXdxX16xX15xX14cxX3xX199xX29xX7xXexXdx114a3xX2axX153xXaxX12xXcxX1xXdxX79xX29xX3xXexX93xX3xX1bxX652xX3xXb79xX3bxX15xX3xX21axXdxX2bxX15xX3xXcf3xX3xX65xX7dxXdxX3xXexX13dxX3fxXa1xX15xX16xX3xX65xX7dxXdxX3xa3f9xX29xXadxX15xX3xX5x13cfaxX3xX1bxX1cxX15xX1xX3xX4xX1xX2bcxX15xX1xX7exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX29xX2axXd1xX15xX3xX25cxX7dxX4xX3xX1bxX1cxX3xX4xX1xX45xX3xX1xX6xX2axX7exX3xX2exX66xX3xX73xX74xXbxX3xXexXdxX79xX15xX3xX2exX7dxX3xXcfxX1cxX3xX1xX45xX1cxX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX15xX1xXdxXd1xX30xX3xXcfxXf6xX7exX3xX4xX1xXe0xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX2exX800xX3xX1xX29xX2axX3xX2exX7dxX15xX16xX3xXexX229xXdxX3xX2exX6xX3xX5xX81xX4xX3xX5xX3fxX86xX15xX16xX3xXcfxX1cxX3xXbxX1xXadxXdxX3xX5xX1cxX30xX3xXcfxXdxXd1xX4xX3xX73xX1xX14xX15xX16xX3xX73xX66xX3xX15xX16xX1cxX2axX7exX3xX2exX2bxX30xX115xX3x12067xX1xXfaxX15xX3xX73xX1xXa1xXdxX3xX5xX1cxX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xX4xX992xX15xX16xX3xX13dxXfaxXexX3xX15xX1xXdxXd1xXexX3xXexX572xX15xX1xX3xXf3xX15xX16xX3xX1xX7dxX7exX3xX2exX652xX15xX16xX3xX1xX1cxX15xX1xX3xXcfxX40xXdxX3xX4xX1xXf3xX3xXexX13dxX3fxX9dxX15xX16xX3xX15xX1cxX2axX115xX3xX13xXbfxX3xX15xX1xa6ccxX15xX16xX3xX5xXe0xX4xX7exX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xX4xX1xXe6xX3xX2exX79xX15xX3xX2xX14fxX3xX16xXdxXe6xX3xX2exX2bxX30xX7exX3xX2xX3xX16xXdxXe6xX3xX7xX93xX15xX16xX3xX2exX66xX3xX5xX1cxX30xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX115xX3xXb79xX40xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX5b0xX15xX3xX2exXbfxX7exX3xX2exX79xX15xX3xX15xX6xX2axX7exX3xX4xX1xXe0xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX2exX800xX3xX2exX244xXexX3xX1xX1cxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX572xX15xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX4xXfaxXbxX3xX13xX13xX13xX113xX7exX3xXbxX1xXfaxX15xX3xX2exXfaxX29xX3xX2exX79xX15xX3xX1xX79xXexX3xXexX1xX93xX15xX16xX3xX189xX3xX7x11189xX3xX1xX45xX1cxX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xXexX13dxX2bxX15xX3xX15fxX14exX115xX150xX150xX150xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX14fxX14fxX15dxX189xX150xX222xXexX15exX15exX15exX2xX15exX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX14exX150xX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX1bxX29xX2axXd1xX15xX3xX13xX5dcxX30xX3x135ebxX29xX2axX2bxX15xX3xX4xXbfxX3xX7xX229xX3xX5xX3fxX86xX15xX16xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX15xX1xXdxX42axX29xX3xX15xX1xXfaxXexX3xXexX5adxX15xX1xX3xXcfxX40xXdxX3xX73xX1xX45xXadxX15xX16xX3xX2xX15dxX150xX115xX150xX150xX150xX3xXexX1xX38xX3xX13xX13xX13xX113xX115xX3xX975xX1xXe26xX15xX16xX3xX15xX16xX1cxX2axX3xX15xX1cxX2axX7exX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX29xX2axXd1xX15xX3xXbxX1xXadxXdxX3xX4xX3bxX15xX16xX3xX30xX572xX15xX1xX3xX2exX66xX3xX1xX45xX1cxX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX73xX79xX3xX1xX45xX244xX4xX1xX3xX2exX3fxX86xX4xX3xX16xXdxX6xX45xX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX14fxX15exX14exX2xX18dxXexX18dxX150xX14fxX14exX15dxX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX189xX15fxX15dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xXcxX1xX3fxX86xX15xX16xX3xXexX93xX3xXdd0xX1xX6xX15xX3xX975xX16xXb86xX4xX3xXcxX229xX3xXcf3xX3xXcxX13dxX3fxXa1xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX29xX2axXd1xX15xX3xX13xX5dcxX30xX3xXff4xX29xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX45xX3xX16exXdxX79xXexX7exX3xX15xX16xX45xX1cxXdxX3xX5xX81xX4xX3xX5xX3fxX86xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX15xX1xX3xX4xX1xX2bcxX15xX1xX7exX3xX13xX5dcxX30xX3xXff4xX29xX2axX2bxX15xX3xX4xbd78xX15xX3xX1xX29xX2axX3xX2exX7dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX2exX74xX6xX3xXbxX1xX3fxX9dxX15xX16xX3xXcfxX1cxX3xX4xX93xX4xX3xX2exX7dxXdxX3xX15xX16xX1xXdxXd1xXbxX3xXcfxXf6xX3xX73xX1xX93xX4xX3xX2exX66xX3xX1xX3f9xX3xXexX13dxX86xX7exX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX42axX29xX3xX4xX6xX3xXexX13dxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX1cxX2axX3xX2exX66xX3xX5xX1cxX30xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX115xX115xX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX189xXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX18dxX2xX14fxX15exX189xXexX15exX15exX14exX2xX14exX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX2xX15exX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX189xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX0xX10xX30xX12xXaxX65xfd0bxX4xX3xX16exXdxXd1xXexX7exX3xX2exX66xX3xXexX244xX45xX3xXexX1xX29xXb5xX15xX3xX5xX86xXdxX3xXexX229xXdxX3xX2exX6xX3xX4xX1xX45xX3xX975xX1xX4dxX15xX3xX4cxX4dxX15xX7exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX13xX5dcxX30xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX5xXb5xXbxX3xX4xX93xX4xX3xXexX298xX3xX5xX3fxX29xX3xX2exX7dxX15xX16xX7exX3xXcfxX42axX3xX2exX79xX15xX3xXex126aexX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX2exX66xX3xX5xX1cxX30xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX115xX3xXcxX244xXdxX3xX4xX93xX4xX3xX2exX9dxX15xX3xXcfxX74xX7exX3xX4xX1xXe0xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX229xXdxX3xX1xX86xXbxX3xXcfxX40xXdxX3xX4xX1xX2bcxX15xX1xX3xX79dxX29xX2axX42axX15xX3xX2exX74xX6xX3xXbxX1xX3fxX9dxX15xX16xX3xX2exX66xX3xX4xXbfxX3xX7xX81xX3xXbxX1xX4dxX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX1xX86xXbxX3xX5xXd31xX3xXexX1xXe6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4xX1xX45xX3xXexX13e9xX15xX16xX3xX2exX229xXdxX3xXexX3fxX86xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX115xX3x1490exXdxX2bxX15xX16xX3xX16exX6xX15xX3xX2exX2bxX30xX7exX3xX4xX1xXe0xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX73xX1xX14xX15xX16xX3xX79dxX29xX2axX3xX2exX74xX15xX1xX3xX16xXdxXe6xX3xX15xX16xX1xX5adxX3xX30xX1cxX3xX5xX1cxX30xX3xX2exX79xX15xX3xX73xX1xXdxX3xX1xX79xXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xXcfxXdxXd1xX4xX7exX3xX4xXbfxX3xX73xX1xXdxX3xXbxX1xXadxXdxX3xX2exX79xX15xX3xX14fxX7exX18dxX3xX16xXdxXe6xX3xX7xX93xX15xX16xX115xX3xX975xX1xXe6xX3xXcfxXb5xX2axX7exX3xX1xXdxXd1xX29xX3xX79dxX29xXadxX3xX2exX3fxX86xX4xX3xX2exXadxX30xX3xX16exXadxX45xX3xXexX229xXdxX3xX2exX6xX115xX3xX1bxXdxXd1xX15xX3xXexX244xXdxX7exX3xX4xX1xXe0xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX2exX6xX15xX16xX3xXbxX1xXfaxX15xX3xX2exXfaxX29xX3xX30xX3f9xXdxX3xX15xX16xX1cxX2axX3xX7xXec7xX3xX1xX45xX1cxX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX73xX1xX45xXadxX15xX16xX3xX18dxX150xX150xX3xX16exX7dxX3xX1xX652xX3xX7xX9dxXaxX3xXcf3xX3xX0xX50xX10xX30xX12xXcxX1xX3fxX86xX15xX16xX3xXexX93xX3xXdd0xX1xX6xX15xX3xX975xX16xXb86xX4xX3xXcxX229xX3xX4xX1xX45xX3xX1xX6xX2axX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX14fxX15exX15fxX15dxX14exXexX18dxX15fxX18dxX15dxX222xX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX189xX2xX15fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX13xX1xXf3xX3xXexX74xX4xX1xX3x123f6xX125xX975xX113xX3xX1xX29xX2axXd1xX15xX3xX13xX5dcxX30xX3xXff4xX29xX2axX2bxX15xX3xX1bxX1cxX3xXb79xX3bxX15xX3xX125xX572xX15xX1xX3xX10fxX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX15xX16xX45xX1cxXdxX3xX4xX75cxX15xX16xX3xX16exX2bxX15xX3xXexX13dxX93xXdxX114xX3xX2exX79xX15xX3xX2exXdxX66xX30xX3xX5xX3fxX29xX3xX2exX7dxX15xX16xX3xXexX244xXdxX3xX28xX800xX3xX13xX5dcxX30xX3xXcxX13dxX29xX15xX16xX3xX2exX7dxX15xX16xX3xXcfxXdxX2bxX15xX3xX5xX81xX4xX3xX5xX3fxX86xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcfxX1cxX3xX16exX1cxX3xX4xX45xX15xX3xX15xX1xX4dxX15xX3xX4cxX4dxX15xX3xXcfxX3fxX86xXexX3xX79dxX29xX6xX3xX73xX1xXbfxX3xX73xX1xX3bxX15xX7exX3xXbxX1xXfaxX15xX3xX2exXfaxX29xX3xX1xX45xX1cxX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xXexXdxX79xX15xX3xX2exX7dxX3xXexX1xX10xX45xX3xX73xX79xX3xX1xX45xX244xX4xX1xX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX18dxX150xX222xX18dxX18dxXexX15exX15dxX2xX15fxX150xX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX222xX14exX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX21axX1xX45xXadxX15xX16xX3xX14fxX2xX3xX16xXdxXe6xX3xX15xX16xX1cxX2axX3xX2xX18dxX50xX18dxX7exX3xX1xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xXexX1xX14xX15xX3xXd2bxX29xX2axX79xXexX3xXcxXdxX79xX15xX7exX3xX28xX800xX3xX13xX5dcxX30xX3xXcxX13dxX29xX15xX16xX3xX4xXbfxX3xX30xX1385xXexX3xXexX244xXdxX3xX975xX1xX1cxX3xXcfxX3bxX15xX3xX1xX45xX93xX3xXexX1xX14xX15xX3xX2exX66xX3xX4xX1xXe6xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xXf3xX3xXexXf6xX4xX3xX4xXfaxXbxX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX115xX3xXae5xX1385xX4xX3xX4cxX75cxX3xX2exX2bxX30xX3xXexX229xXdxX7exX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xXcfxX2a1xX15xX3xX73xXdxX2bxX15xX3xX15xX1xX2a1xX15xX3xX4xX1xXe6xX3xX2exX86xXdxX3xX2exX79xX15xX3xX5xX3fxX86xXexX3xX5xX1cxX30xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX115xX3xXb79xXdxXd1xX4xX3xX2exX10xX45xX3xX73xX1xX5dcxX29xX3xXexX13dxX6xX15xX16xX3xXbxX1xX11fcxX15xX16xX7exX3xX4xX1xX229xX15xX16xX3xX4xX45xXcfxXdxX4cxXcf3xX2xX222xX3xX2exX3fxX86xX4xX3xXexX1xX81xX4xX3xX1xXdxXd1xX15xX3xX2exXadxX30xX3xX16exXadxX45xX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxX3xX4cxXexX1xX29xX30xX16exXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX18dxX2xX18dxX15exX18dxXexX189xX222xX150xX18dxX150xX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX2xX150xX15dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX125xX1cxX3xXb79x14e30xX3xXcxX1xX74xX3xX25cxXdxXd1xX29xX3xX10fxXexX1xX14xX15xX3xX975xX6xX30xX3xXcxX1xX1cxX15xX1xX7exX3xX28xX800xX3xX13xX5dcxX30xX3xXcxX13dxX29xX15xX16xX114xX3xXbxX1xXfaxX15xX3xX73xX1xXa1xXdxX3xX15xXbfxXdxX7exX3xX5xX1cxX3xX2exX74xX6xX3xX16exX1cxX15xX3xX28xX6xX7exX3xX15xX1xXdxX42axX29xX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xX15xX1xX3fxX15xX16xX3xX4xX1xXe0xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX13dxXfaxXexX3xXcfxX29xXdxX3xX73xX1xXdxX3xX4xX93xX4xX3xX4xX1xXe0xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcfxX42axX3xX2exX79xX15xX3xXexXb5xX15xX3xXexX1xX14xX15xX3xX2exX66xX3xX1xX3f9xX3xXexX13dxX86xX3xX4xX1xXe0xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX115xX3xXcxX1xXf3xX3xXexXf6xX4xX3xX4xX992xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX16xXb86xX15xX3xXcfxX1cxX3xX2exX3fxX86xX4xX3xX1xX3fxX40xX15xX16xX3xX4cxX2a1xX15xX3xX15xX1xXdxXd1xXexX3xXexX572xX15xX1xX3xX15xX2bxX15xX3xXexX1xXe6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX1cxX30xX3xX13dxXfaxXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX115xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX45xX4cxX2axXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX147xXdxX4cxXexX1xX14cxX3xX14exX14fxX150xXbxX28xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3xX15dxX15exX15fxXbxX28xX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX115xX16exX6xX45xX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xXcfxX15xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX2xX14fxX14fxX4cxX189xX2xX18dxX2xX189xX150xX150xXexX18dxX14exX15exX15exX222xX5xX150xX115xX199xXbxX16xX19cxX13dxX9xX18dxX14exX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX147xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15dxX15exX15fxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX45xX15xXaxX12xX21axX1xX45xXadxX15xX16xX3xX14fxX18dxX3xX16xXdxXe6xX3xX2exX2bxX30xX7exX3xX2exee79xX15xX3xX2exXdxXd1xX15xX3xX15xX1xX1cxX3xXcfxX3bxX15xX3xX1xX45xX93xX3xXexX1xX14xX15xX3xX975xX6xX30xX3xXcxX1xX1cxX15xX1xX7exX3xX28xX800xX3xX13xX5dcxX30xX3xXcxX13dxX29xX15xX16xX3xXcfxX2a1xX15xX3xX7xX93xX15xX16xX115xX3xX13xXadxX3xX5xX81xX4xX3xX5xX3fxX86xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcfxX1cxX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xXcfxX2a1xX15xX3xX1xX3bxX15xX16xX3xX7xX6xX2axX3xX1xX45xX244xXexX3xX2exX7dxX15xX16xX3xX1xX79xXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xX7xX29xXfaxXexX3xX2exX66xX3xX73xX74xXbxX3xXexXdxX79xX15xX3xX2exX7dxX3xX4xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX115xX3xX13xX1xX5adxX3xXexXdxX2bxX29xX3xX18dxX150xX150xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xXexX13dxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX1cxX2axX3xX4xX992xX15xX16xX3xX2exX800xX3xX16xX5b0xX15xX3xX2exX244xXexX7exX3xX15xX1xX3fxX15xX16xX3xXcfxX40xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX5b0xX15xX3xXbxX1xXf6xX4xX3xXcfxXf6xX7exX3xX5xX81xX4xX3xX5xX3fxX86xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX28xX93xX4xX3xX2exX74xX15xX1xX7exX3xX4xX11fcxX15xX3xX15xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX2exX3fxX86xX4xX3xX4xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xXexX1xX572xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX15xX16xX1xX5adxX115xX3xXb79xX1cxX7exX3xX7xX93xX15xX16xX3xX7xX40xX30xX3xX15xX16xX1cxX2axX3xX30xX6xXdxX7exX3xX1xXb86xX3xX5xX244xXdxX3xXexXdxX79xXbxX3xXexXf6xX4xX3xX15xX1xXdxXd1xX30xX3xXcfxXf6xX115xX115xX115xX0xX50xXbxX12xX0xX4cxXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX13dxX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexX13dxX45xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2bxX15xX3xX79dxX29xX6xX15xX14cxX0xX50xX7xXexX13dxX45xX15xX16xX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXcf3xXexX1xX29xX30xX16exXcf3xX6xX15xX4cxXcf3xX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xXb5xX15xX3xX16xX5b0xX15xX3xX15exX150xX115xX150xX150xX150xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX5xX1cxX30xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX1xX13dxX10xXd00xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxXcf3xX5xX29xX6xXexXcf3xX4cxX45xXdxXcf3xX7xX45xX15xX16xX50xX1xX6xXcf3xXexXdxX15xX1xXcf3xXexX1xX29xXcf3xX15xX1xX6xX15xXcf3xX16xX6xX15xXcf3xX15exX150xXcf3xX150xX150xX150xXcf3xX1xX45xXcf3xX7xX45xXcf3xX5xX6xX30xXcf3xX4xX6xX15xXcf3xX4xX29xX45xX4xXcf3xX4xX45xX15xX16xXcf3xX4cxX6xX15xX50xX14fxX150xX14exX2xX189xX15dxX115xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX30xX10xX4cxXdxX6xX50xX2xX14fxX150xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX2xX150xX50xX222xX189xX4cxX15exX2xX15exX15dxX222xX150xX14exXexX15dxX150xX18dxX222xX5xX15exXcf3xX18dxX14fxX14fxX115xX199xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX4cxXdxXcfxX12xX0xX7xXexX13dxX45xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xXb5xX15xX3xX16xX5b0xX15xX3xX15exX150xX115xX150xX150xX150xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX5xX1cxX30xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX1xX13dxX10xXd00xX9xXaxX50xXbxX1xX6xXbxXcf3xX5xX29xX6xXexXcf3xX4cxX45xXdxXcf3xX7xX45xX15xX16xX50xX1xX6xXcf3xXexXdxX15xX1xXcf3xXexX1xX29xXcf3xX15xX1xX6xX15xXcf3xX16xX6xX15xXcf3xX15exX150xXcf3xX150xX150xX150xXcf3xX1xX45xXcf3xX7xX45xXcf3xX5xX6xX30xXcf3xX4xX6xX15xXcf3xX4xX29xX45xX4xXcf3xX4xX45xX15xX16xXcf3xX4cxX6xX15xX50xX14fxX150xX14exX2xX189xX15dxX115xX1xXexX30xXaxX12xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xXb5xX15xX3xX16xX5b0xX15xX3xX15exX150xX115xX150xX150xX150xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX5xX1cxX30xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX13dxX45xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xXcxX2bcxX15xX1xX3xX2exX79xX15xX3xX15xX16xX1cxX2axX3xX2xX2xX50xX18dxX7exX3xXexX45xX1cxX15xX3xXexX5adxX15xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xX2exX800xX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xXb5xX15xX3xX16xX5b0xX15xX3xX15exX150xX115xX150xX150xX150xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX5xX1cxX30xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX115xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX4cxXdxXcfxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX3xXexX244xXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX14cxX3xX975xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xXf3xX15xX16xX3xX1xX7dxX7exX3xX4xXadxX15xX1xX3xX7xX93xXexX3xX1xX1cxX15xX1xX3xX4xX1xX2bcxX15xX1xX3xX115xX115xX115xXaxX3xX1xX13dxX10xXd00xX9xXaxX50xX5xX29xX4xXcf3xX5xX29xX45xX15xX16xXcf3xXcfxX29xXcf3xXexX13dxX6xX15xX16xX50xX4xX6xXbxXcf3xXexX1xX10xXcf3xX4xX6xX15xXcf3xX4xX29xX45xX4xXcf3xX4xX45xX15xX16xXcf3xX4cxX6xX15xXcf3xXexX6xXdxXcf3xX1xX6xXcf3xXexXdxX15xX1xXcf3xX15xX16xX29xX45xXdxXcf3xX4cxX6xX15xXcf3xX29xX15xX16xXcf3xX1xX45xXcf3xX4xX6xX15xX1xXcf3xX7xX6xXexXcf3xX1xX6xX15xX1xXcf3xX4xX1xXdxX15xX1xXcf3xXcfxX6xXexXcf3xXcfxX6xXcf3xX30xX6xX2axXcf3xX4xX29xX15xX16xXcf3xXcfxX29xXdxX50xX14fxX150xX15fxX222xX2xX150xX115xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX30xX10xX4cxXdxX6xX50xX2xX14fxX150xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX2xX150xX222xX50xX2xX150xX189xX4cxX150xX14fxX14fxX18dxX14exX15dxX150xXexX18dxX2xX222xX14fxX5xX15fxXcf3xX2xX14fxX222xX4cxX15dxX14fxX14fxX14fxX189xX15dxX18dxXexX15dxX15fxX15exX150xX222xX5xX150xX115xX199xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX4cxXdxXcfxX12xX0xX7xXexX13dxX45xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX3xXexX244xXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX14cxX3xX975xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xXf3xX15xX16xX3xX1xX7dxX7exX3xX4xXadxX15xX1xX3xX7xX93xXexX3xX1xX1cxX15xX1xX3xX4xX1xX2bcxX15xX1xX3xX115xX115xX115xXaxX3xX1xX13dxX10xXd00xX9xXaxX50xX5xX29xX4xXcf3xX5xX29xX45xX15xX16xXcf3xXcfxX29xXcf3xXexX13dxX6xX15xX16xX50xX4xX6xXbxXcf3xXexX1xX10xXcf3xX4xX6xX15xXcf3xX4xX29xX45xX4xXcf3xX4xX45xX15xX16xXcf3xX4cxX6xX15xXcf3xXexX6xXdxXcf3xX1xX6xXcf3xXexXdxX15xX1xXcf3xX15xX16xX29xX45xXdxXcf3xX4cxX6xX15xXcf3xX29xX15xX16xXcf3xX1xX45xXcf3xX4xX6xX15xX1xXcf3xX7xX6xXexXcf3xX1xX6xX15xX1xXcf3xX4xX1xXdxX15xX1xXcf3xXcfxX6xXexXcf3xXcfxX6xXcf3xX30xX6xX2axXcf3xX4xX29xX15xX16xXcf3xXcfxX29xXdxX50xX14fxX150xX15fxX222xX2xX150xX115xX1xXexX30xXaxX12xX13xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX3xXexX244xXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX14cxX3xX975xX16xX3fxXe6xXdxX3xX4cxX4dxX15xX3xXf3xX15xX16xX3xX1xX7dxX7exX3xX4xXadxX15xX1xX3xX7xX93xXexX3xX1xX1cxX15xX1xX3xX4xX1xX2bcxX15xX1xX3xX115xX115xX115xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX13dxX45xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xX2exX6xX15xX16xX3xX16xXfaxXbxX3xX13dxXe0xXexX3xX4xX1xX244xX2axX3xX2exX29xX6xX3xXcfxX40xXdxX3xXexX1xXe6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX2exX66xX3xX2exXadxX30xX3xX16exXadxX45xX3xXcfxXdxXd1xX4xX3xX4xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX3xX10fxX13xX13xX13xX113xX114xX3xXexX13dxXdxX66xX15xX3xX73xX1xX6xXdxX3xX2exXe0xX15xX16xX3xXexXdxX79xX15xX3xX2exX7dxX115xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX4cxXdxXcfxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX13dxXdxX66xX15xX3xX73xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xXb5xX15xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX4xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX3xXexX13e9xX3xX2xX50xX2xX50xX14fxX150xX14fxX2xXaxX3xX1xX13dxX10xXd00xX9xXaxX50xX4xX1xXdxX15xX1xXcf3xX7xX6xX4xX1xXcf3xX28xX6xXcf3xX1xX45xXdxX50xX1xX6xXcf3xXexXdxX15xX1xXcf3xXexX13dxXdxX10xX15xXcf3xX73xX1xX6xXdxXcf3xXexX1xX29xXcf3xX15xX1xX6xX15xXcf3xX1xX45xXcf3xX7xX45xXcf3xX4xX6xXbxXcf3xXexX1xX10xXcf3xX4xX6xX15xXcf3xX4xX29xX45xX4xXcf3xX4xX45xX15xX16xXcf3xX4cxX6xX15xXcf3xXexX29xXcf3xX2xXcf3xX2xXcf3xX14fxX150xX14fxX2xX50xX14fxX150xX15exX15exX14exX14exX115xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX16xX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX50xX30xX10xX4cxXdxX6xX50xX2xX14fxX150xX50xX15xX10xX147xX7xX50xX14fxX150xX15dxX14fxX50xX2xX150xX189xX4cxX15exX150xX222xX18dxX222xX15dxX15exXexX2xX2xX189xX150xX14exX5xX150xX115xX199xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX29xX2axX2bxX15xX3xX2exX2bxX30xX3xX5xX1cxX30xX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX4cxXdxXcfxX12xX0xX7xXexX13dxX45xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX13dxXdxX66xX15xX3xX73xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xXb5xX15xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX4xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX3xXexX13e9xX3xX2xX50xX2xX50xX14fxX150xX14fxX2xXaxX3xX1xX13dxX10xXd00xX9xXaxX50xX4xX1xXdxX15xX1xXcf3xX7xX6xX4xX1xXcf3xX28xX6xXcf3xX1xX45xXdxX50xX1xX6xXcf3xXexXdxX15xX1xXcf3xXexX13dxXdxX10xX15xXcf3xX73xX1xX6xXdxXcf3xXexX1xX29xXcf3xX15xX1xX6xX15xXcf3xX1xX45xXcf3xX7xX45xXcf3xX4xX6xXbxXcf3xXexX1xX10xXcf3xX4xX6xX15xXcf3xX4xX29xX45xX4xXcf3xX4xX45xX15xX16xXcf3xX4cxX6xX15xXcf3xXexX29xXcf3xX2xXcf3xX2xXcf3xX14fxX150xX14fxX2xX50xX14fxX150xX15exX15exX14exX14exX115xX1xXexX30xXaxX12xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xXexX13dxXdxX66xX15xX3xX73xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xXb5xX15xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX4xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xX4xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX3xXexX13e9xX3xX2xX50xX2xX50xX14fxX150xX14fxX2xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX13dxX45xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX1694xX125xX975xX113xX3xXexX5adxX15xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX15xX1xX3xX2axX2bxX29xX3xX4xX5b0xX29xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX5adxX15xX1xX3xXexX298xX3xX4xX1xX25xX4xX3xXexX13dxXdxX66xX15xX3xX73xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX3xX15xX1xXb5xX15xX3xX1xX652xX3xX7xX9dxX3xX4xXfaxXbxX3xXexX1xX38xX3xX13xX3bxX15xX3xX4xX3fxX40xX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4cxX4dxX15xX3xXexX13e9xX3xX15xX16xX1cxX2axX3xX2xX50xX2xX50xX14fxX150xX14fxX2xX7exX3xXbxX1xXfaxX15xX3xX2exXfaxX29xX3xX2exX79xX15xX3xX15xX16xX1cxX2axX3xX2xX50xX15fxX50xX14fxX150xX14fxX2xX7exX3xXexX13dxX2bxX15xX3xX2exX74xX6xX3xX16exX1cxX15xX3xXexX5adxX15xX1xX3xX4xXfaxXbxX3xX2exX3fxX86xX4xX3xX2xX7exX2xX3xXexX13dxXdxXd1xX29xX3xXexX1xX38xX115xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX4cxXdxXcfxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX29xX5xX12xX0xX4cxXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX13dxXaxX12xX0xX50xX4cxXdxXcfxX12xX0xX50xX4cxXdxXcfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd92exX29xXexX1xX45xX13dxXaxX12xX27cdxX15xX1xX3xXcxXfaxX15xX3xXcf3xX3xX113xX3fxX9dxX15xX16xX3xX13xX1xXdxX79xX15xX0xX50xXbxX12
Anh Tấn - Dương Chiến