Hà Tĩnh triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân từ 1/1/2021

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công an tỉnh tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân từ ngày 1/1/2021, phấn đấu đến ngày 1/7/2021, trên địa bàn tỉnh cấp được 1,1 triệu thẻ.

Hà Tĩnh triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân từ 1/1/2021

Việc cấp Căn cước công dân ở Hà Tĩnh trước mắt ưu tiên các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí dự Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Anh Cường

Ngày 3/9/2020 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1386/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; ngày 8/9/2020, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 389/KH-BCA-C06 về việc triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Đây là chủ trương lớn về cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân tiến tới thay thế chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình và một số loại giấy tờ khác khi được tích hợp.

Để đạt được mục tiêu đến ngày 1/7/2021, trên địa bàn tỉnh cấp được 1,1 triệu thẻ Căn cước công dân, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân từ ngày 1/1/2021.

Tổ chức các Tổ công tác lưu động trực tiếp thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân tại trụ sở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo công an cấp huyện triển khai thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân cho cán bộ các phòng, ban, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn ngay sau khi được Bộ Công an trang cấp thiết bị. Trước mắt, ưu tiên các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí dự Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau khi văn bản quy phạm pháp luật quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử có hiệu lực, tiến hành “chiến dịch”, đồng loạt ra quân thực hiện thu nhận hồ sơ và cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở TT&TT, Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ từ ngày 1/1/2021 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử được ban hành và có hiệu lực thì cơ quan công an chỉ thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân nhằm tránh lãng phí về thời gian, kịp thời đáp ứng tiến độ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân trong thời gian sớm nhất, vì vậy, khi thu nhận hồ sơ, không thực hiện việc cấp giấy hẹn trả kết quả cho công dân, việc thu lệ phí sẽ được thực hiện khi trả thẻ Căn cước công dân.

Hà Tĩnh triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân từ 1/1/2021

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử và cử 1 cán bộ làm đầu mối liên lạc trong quá trình thực hiện, cung cấp những thông tin cần thiết để phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình (theo mẫu đính kèm), gửi Công an tỉnh trước ngày 31/12/2020 (gửi bản điện tử qua địa chỉ mail: vothanhtracaht@gmail.com);

Đồng thời bố trí địa điểm, phối hợp tốt với Công an tỉnh tổ chức công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân khi có lịch làm việc tại cơ quan, đơn vị mình.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp tốt với công an cấp huyện triển khai thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân ngay sau khi được Bộ Công an trang cấp thiết bị. Ưu tiên thực hiện trước cho học sinh các trường THPT (nhất là học sinh lớp 12).

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast