Thêm hoạt động trải nghiệm, giáo dục đạo đức để học sinh phát triển toàn diện
(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục đạo đức cho học sinh.
ec4ax12d26x11ea8x15507x10eb2x13c82x1228cx1470fx13fe3xX7x16633x1269dx167a7xedc7x1004ax14750xX5x16553xXaxX3xX7xXex1404axX5xX10xX9xXaxXexX10x10a0axXex12cc3xX6xX5xXdx12b12x15e28x16ae0xX3x14516x13657xX7xXexXdx12ae1xX15x113f8xXax11259xXcxX1x104bdx14069xX3xX1x14066x13db1xXexX3xf580x1703cxX23xX22xX3xXexfd7ex11e27xXdxX3xX23xX22xX1xXdx1644fxX33x12b1cxX3xX22xXdx14120xX36xX3xf132x138e4xX4xX3xX3axX37xX36xX3xX3ax15cfdxX4xX3xX3ax144fcxX3xX1x151ffxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xXexX36x17102xX23xX3xX51xXdxX48xX23xX0x14dbfxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13f38xX10xX6xX51xXaxX2fx14f5fxX1xX4exXexX3x15533xXdxX5exX27xX3xXexX37xXdxX3xX5x11318xXbxX3xX98x17420xXdxX3xX51x103a8x1270bxX23xX22xX3xX4xX1xff1dxX23xX1xX3xXexX40x14546xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX4exX23xX3xX98xX3bxX3x153e8xX27xX41xX23xX3xX5x10418xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3x14209xXdxX32xX23xX3xX23x14f1axX33xX3x133b6x15193xX2x13841xX4axX3xX93xX1xfbbdxX3x13846xX1x163e4xX3xXexXb7xX4xX1xX3xXexX1xXaax123a4xX23xX22xX3xXexX40x12ba6xX4xX3x14691xfa4ax13a18x1679axX3xXex137cbxX23xX1xX3x1495axf324xX23xX22xX3x15458xX27x137bcxX4xX3x10e88xXdxX23xX1xX3xX3ax141ffxX3xX23xX22xX1xXb7xX3xX23xX22xX76xX23xX1xX3x13855xXfdx143c2xX104xXcxX3xX8dxX76xX3xXcx14ab3xX23xX1xX3xXexXdx12322xXbxX3xXexX52xX4xX3xXex13ffcxX3xX4xX1xX5axX4xX3xX4xX4exX4xX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xX41xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX48xX33xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX3axX37xX36xX3xX3axX5axX4xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1x14f99xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xX3xXbxXe5xX10xX23xXexX10xX40xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe5xX10xX23xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax16bfaxXdxX51xXexX1xX24xX3x1556cxX2x146dexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bbxX2xXdcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX178xX98xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX178xXd2xX23xX7exX23xX10xX1b2xX7xX7exX2xXdexXdbxXdexX7exX2xX1bbxX1bbxX51x10df8xX2xXdbxXdbxX1f9xX2xXdexXex152c0xXdexX201xX1b9xf5baxX5xXdcxX178xX26xXbxX22x140f5xX40xX9xX1b9xX1f9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX33xX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xX41xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX48xX33xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX3axX37xX36xX3xX3axX5axX4xX3xX3axX5exX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xXexX36xX76xX23xX3xX51xXdxX48xX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xXaxX2fxXcxXdxX131xXbxX3xXexX52xX4xX3xX4xX4exX4xX3xX23xX3bxXdxX3xX51xX27xX23xX22xX3xXexX37xXdxX3xX5xXa2xXbxX3xX98xXa6xXdxX3xX51xXaaxXabxX23xX22xX3xX4xX1xXb1xX23xX1xX3xXexX40xXb7xX3xXdbxXdcxX2xXdexX4axX3xX7xX4exX23xX22xX3xXdbxX1b9xX7ex157dbxX4axX3xX3axX3bxXdxX3xX23xX22x10a09xX3xX4xX4exX23xX3xX98xX3bxX3xXc4xX27xX41xX23xX3xX5xXcaxX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xXd2xXdxX32xX23xX3xX3axXaaxf2d8xX4xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX33xX3bxXexX3xX7xX10bxX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xX3axX114xX3xXexX40xX61xX23xX22xX3xXex1149fxX33xX3xXd2xX114xX3xX4x15eb0xX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX4xX1xXb1xX23xX1xX3xXexX40xXb7xX4axX3xXexXaaxX3xXexXaax116ccxX23xX22xX2dxX3xXexX1xX30cxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX33xX3bxXexX3xX7xX10bxX3x13661xX131xXexX3xXc4xX27xX41xX3xX23xXd8xX33xX3xX1xX61xX4xX3xXdbxXdcxX2xX201xX1exXdbxXdcxX2xXdexX3xXd2xX76xX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xX33axX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxX48xX33xX3xXd2xX52xX3xX23xXd8xX33xX3xX1xX61xX4xX3xXdbxXdcxX2xXdexX1exXdbxXdcxXdbxXdcxX178xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xX3xXbxXe5xX10xX23xXexX10xX40xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe5xX10xX23xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX51xXexX1xX24xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bbxX2xXdcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX178xX98xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX178xXd2xX23xX7exX23xX10xX1b2xX7xX7exX2xXdexXdbxXdexX7exX2xX1bbxX1bbxX51xX1f9xX2xXdbxXdbxX1f9xX205xX1b9xXexX201xX2bexX205xX1b9xXdcxX5xXdcxX178xX26xXbxX22xX20cxX40xX9xX1bbxX2xXdcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX33xX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xX41xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX48xX33xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX3axX37xX36xX3xX3axX5axX4xX3xX3axX5exX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xXexX36xX76xX23xX3xX51xXdxX48xX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX93xX1xXe3xX3xXexX40xXaaxX324xX23xX22xX3xXfbxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX32xX23xX3xX22xXdxX4exX36xX3xXcxX100xX23xX1xX3xXe7xX15xX3x1656bxX32xX3xX10exXd8xX23xX3xf133xX1xX4exX23xX1xX3xXexX40x1271exX23xX1xX3xX98xX76xX15xX3xX4xX1xX27xX15xX32xX23xX3xX3axX114xX24xX3xX0xX10xX33xX2fxXcxX1xXf7xX4xX3xX1xXdxX48xX23xX3xXfcxX22xX1xXb7xX3xXc4xX27xX15xX131xXexX3xX7xX10bxX3xX205xX1f9xX1exXfcxX109xX7exXcx16e2exX3xXd2xX114xX3xXexXd8xX23xX22xX3xX4xXaaxXf1xX23xX22xX3xX98xX41xX36xX3xXd2xX48xX3xX23xX114xX23xX3xXexX41xX23xX22xX3xXexXaaxX3xXexXaaxX324xX23xX22xX3xX4xXe7xX6xX3xX104xX41xX23xX22xX4axX3xX3ax13692xX27xX3xXexX40xX6xX23xX1xX3xXbxX1xX41xX23xX3xX98xX4exX4xX3xX4xX4exX4xX3xXc4xX27xX6xX23xX3xX3axXdxX5exX33xX3xX7xX6xXdxX3xXexX40xX4exXdxX4axX3xXexX1x14568xX3xX3axXb7xX4xX1xX3xXexX40xX36xX23xX22xX3xXexX4d4xX23xX1xX3xX1xX4d4xX23xX1xX3xX33xXa2xXdxX0xX7exX10xX33xX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX36xX3xX3axXe3xX4axX3xX23xXd8xX33xX3xX1xX61xX4xX3xXd2x16203xX6xX3xXc4xX27xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xXexX100xX23xX1xX3xX23xX1xX76xX3xX4x11534xX3xX98xX41xX23xX3xX139xX23xX3xX3axXb7xX23xX1xX4axX3xX6xX23xX3xXexX36xX76xX23xX3xXd2xX76xX3xX3axX37xXexX3xX3axXaaxX2e5xX4xX3xX33xX3bxXexX3xX7xX10bxX3xX33axX131xXexX3xXc4xX27xX41xX3xX23xX1xX53exXexX3xX3axXb7xX23xX1xX178xX3xXe5xX1xX53exXexX3xX5xXaaxX2e5xX23xX22xX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xXexX36xX76xX23xX3xX51xXdxX48xX23xX3xX3axXaaxX2e5xX4xX3xX23xX305xX23xX22xX3xX5xX32xX23xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX33xX2c7xXdxX3xX23xX1xX61xX23xX3xX3axX37xXexX3xXexX1xX76xX23xX1xX3xXexXb1xX4xX1xX3xX1cxX27xX53exXexX3xX7x126b7xX4xX178xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xXaxX2fxX4ccxed79xX3xXexX1xXdxX3xXcxX8dxX93xXcxX3xX109xX27xX10bxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX51xXdx12f8bxX23xX3xX40xX6xX3xX23xX22xX1xXdxX32xX33xX3xXex14d4exX4xX4axX3xXexX1xX76xX23xX1xX3xX4xX30cxX23xX22xX4axX3xX4ccxX675xX3xXexX1xXdxX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdx12d94xXdxX3xXc4xX27xX10bxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xXe3xX3xXex16095xX3xX5xX48xX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX33xX3xX22xXdxX6xX3xX3axX37xXexX3xX22xXdxX41xXdxX3xX4xX6xX36xX3xX23xX1xX53exXexX3xX4xX41xX3xX23xXaaxXa2xX4xX3xf148xX201xX201xX3xXexX1xXb1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX37xXexX3xX22xXdxX41xXdxX7exXdexXdexX3xXexX1xXb1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX51xXf7xX3xXexX1xXdx1077fxX2dxX3xX23xX1xXdxX114xX27xX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xX41xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX48xX33xX4axX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX36xX37xXdxX3xX33axX1xXe3xX6xX3xX3axXaaxX2e5xX4xX3xXexX139xX3xX4xX1xX5axX4xX4axX3xXbxX1xX36xX23xX22xX3xXexX40xX76xX36xX4axX3xX4xX1xX53exXexX3xX5xXaaxX2e5xX23xX22xX3xX4xX4exX4xX3xX7xX305xX23xX3xX4xX1xX5cbxXdxX3xXexX40xXb1xX3xXexX27xX48xX3xX3axXaaxX2e5xX4xX3xX23xX305xX23xX22xX3xX4xX6xX36xX4axX3xXc4xX27xX6xX3xX3axXe3xX3xX33axX1xXb1xX4xX1xX3xX5xX48xX3xX4xX4exX4xX3xX10xX33xX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX40xX36xX23xX22xX3xX1xX61xX4xX3xXex158aaxXbxX2dxX3xX1cxX27xX53exXexX3xX1xXdxX48xX23xX3xX23xX1xXdxX114xX27xX3xXexX53exX33xX3xX22xXaaxX5cbxX23xX22xX3xX51xX37xX15xX3xXexX10bxXexX4axX3xX1xX61xX4xX3xXexX10bxXexX4axX3xX23xX22xXaaxXf1xXdxX3xXexX10bxXexX3xXd2xXdxX48xX4xX3xXexX10bxXexX178xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xX3xXbxXe5xX10xX23xXexX10xX40xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe5xX10xX23xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX51xXexX1xX24xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bbxX2xXdcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX178xX98xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX178xXd2xX23xX7exX23xX10xX1b2xX7xX7exX2xXdexXdbxXdexX7exX2xX1bbxX1bbxX51xX1f9xX2xXdbxXdbxX1b9xXdcxX1b9xXexXdexX201xX205xX1b9xX2xX5xXdcxX178xX26xXbxX22xX20cxX40xX9xXdexX205xX2bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX33xX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xX41xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX48xX33xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX3axX37xX36xX3xX3axX5axX4xX3xX3axX5exX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xXexX36xX76xX23xX3xX51xXdxX48xX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX2fxX121xXdxX4exX33xX3xX3axX10bxX4xX3x11298xX324xX3xX121xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xXd2xX76xX3xX104xX76xX36xX3xXexX37xX36xX3xXcxX40x17528xX23xX3xXcxX40xX27xX23xX22xX3xXfdxX2c7xX23xX22xX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xX33axX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxX48xX33xX3xXd2xX52xX3xX23xXd8xX33xX3xX1xX61xX4xX3xXdbxXdcxX2xXdexX1exXdbxXdcxXdbxXdcxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xXaxX2fxXfcxXd8xX33xX3xX1xX61xX4xX3xX33xXa2xXdxX3xXexX7cdxXbxX3xXexX40xX27xX23xX22xX3xX4xX30cxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xXbxX1xX305xX23xX3xX5xX27xXa6xX23xX22xX3xX1xXaaxXa2xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX48xXbxX3xX3axX10bxXdxX3xXd2xXa2xXdxX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX8dxXe5xX922xX4axX3xXcxX8dxX93xXcxX4axX3xX23xX1x1233axX33xX3xXexX37xX36xX3xX4xX1xX27xX15xX5exX23xX3xX98xXdxX131xX23xX3xXexX40xX36xX23xX22xX3xX23xX1xX7cdxX23xX3xXexX1xX5axX4xX3xX4xXe7xX6xX3xXbxX1xX52xX3xX1xX27xX15xX23xX1xX4axX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXd2xX76xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xX3axXa6xX23xX22xX3xX1cxfc39xX3xX1xX3bxXdxX3xXd2xX114xX3xX4xX1xX61xX23xX3xX23xX22xX1xX114xX4axX3xX4xX1xX61xX23xX3xXexX40xXaaxXf1xX23xX22xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX27xX10bxXdxX3xX4xX53exXbxX4axX3xX3axX4exXbxX3xX5axX23xX22xX3xX15xX32xX27xX3xX4xX93bxX27xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xX4xXe7xX6xX3xX3axX53exXexX3xX23xXaaxXa2xX4xX4axX3xX4xXe7xX6xX3xXexX100xX23xX1xX3xXexX40xX36xX23xX22xX3xXexX4d4xX23xX1xX3xX1xX4d4xX23xX1xX3xX33xXa2xXdxX178xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xXaxX2fxXfcxX305xX23xX22xX3xX4xX6xX36xX3xX4xX1xX53exXexX3xX5xXaaxX2e5xX23xX22xX3xX3axX3bxXdxX3xX23xX22xX2c7xX3xX22xXdxX4exX36xX3xXd2xXdxX32xX23xX3xXd2xX76xX3xX4xX4exX23xX3xX98xX3bxX3xXc4xX27xX41xX23xX3xX5xXcaxX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX4xX4exX4xX3xX4xX53exXbxX4axX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xX23xX22xX27xXa6xX23xX3xX23xX1xX305xX23xX3xX5xXf7xX4xX3xX4xX1xX53exXexX3xX5xXaaxX2e5xX23xX22xX3xX4xX6xX36xX2dxX3xXexXd8xX23xX22xX3xX4xXaaxXf1xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xX23xX22xX27xXa6xX23xX3xX5xXf7xX4xX4axX3xX3axX93bxX27xX3xXexXaaxX3xX4xX5cbxX3xX7xX324xX3xXd2xX7cdxXexX3xX4xX1xX53exXexX4axX3xX1xX36xX76xX23xX3xXexX53exXexX3xX4xX30cxX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xXexX27xX15xX5exX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axX5exX3xX4xX1xX27x16068xX23xX3xX98xXb7xX3xX4xX1xX36xX3xX23xXd8xX33xX3xX1xX61xX4xX3xX33xXa2xXdxX178xX3xXfbxX32xX23xX3xX4xX37xX23xX1xX3xX3axXe3xX4axX3xXexXdxX131xXbxX3xXexX52xX4xX3xX40xX76xX3xX7xX36xX4exXexX4axX3xXc4xX27xX15xX3xX1xX36xX37xX4xX1xX3xX33xX37xX23xX22xX3xX5xXaaxXa2xXdxX3xX4xX5cbxX3xX7xX324xX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xXd2xX76xX3xX3axX76xX36xX3xXexX37xX36xX4axX3xX23xX305xX23xX22xX3xX4xX6xX36xX3xX4xX1xX53exXexX3xX5xXaaxX2e5xX23xX22xX3xX51xX37xX15xX3xX1xX61xX4xX3xX23xX22xX36xX37xXdxX3xX23xX22xfc81xX4axX3xX5axX23xX22xX3xX51xX52xX23xX22xX3xXe5xXfcxXcxXcxX3xXexX40xX36xX23xX22xX3xX51xX37xX15xX3xXd2xX76xX3xX1xX61xX4x122b1xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xX3xXbxXe5xX10xX23xXexX10xX40xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe5xX10xX23xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX51xXexX1xX24xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bbxX2xXdcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX178xX98xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX178xXd2xX23xX7exX23xX10xX1b2xX7xX7exX2xXdexXdbxXdexX7exX2xX1bbxX1bbxX51xX1f9xX2xXdbxXdbxX201xX1bbxX1bbxXexX1f9xX2xX1bbxX205xX1b9xX5xXdcxX178xX26xXbxX22xX20cxX40xX9xX1f9xXdbxX1bbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX33xX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xX41xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX48xX33xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX3axX37xX36xX3xX3axX5axX4xX3xX3axX5exX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xXexX36xX76xX23xX3xX51xXdxX48xX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX2fxXe5xX4exX4xX3xX4xX4exX23xX3xX98xX3bxX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xXd2xXdxX32xX23xX3xX5xX65cxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX23xX3bxXdxX3xX51xX27xX23xX22xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xXaxX2fxX93xX1xX4exXexX3xX98xXdxX5exX27xX3xXexX37xXdxX3xX5xXa2xXbxX3xX98xXa6xXdxX3xX51xXaaxXabxX23xX22xX4axX3xX93xX1xXe3xX3xXe5xX1xXe7xX3xXexXb7xX4xX1xX3xXcxX1xXaaxXf1xX23xX22xX3xXexX40xXf7xX4xX3xXfaxXfbxXfcxXfdxX3xXexX100xX23xX1xX3xX104xX105xX23xX22xX3xX109xX27xX10bxX4xX3xX10exXdxX23xX1xX3xXexX1xX30cxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexXa2xXdxX3xX3axX3bxXdxX3xX23xX22xX2c7xX3xX4xX4exX23xX3xX98xX3bxX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xXd2xXdxX32xX23xX3xXd2xX114xX3xXexX4d4xX23xX1xX3xX1xX4d4xX23xX1xX3xX33axXdxX23xX1xX3xXexX131xX4axX3xXd2xXd8xX23xX3xX1xXe3xX6xX3xX1exX3xX1cxXa22xX3xX1xX3bxXdxX4axX3xXc4xX27xX10bxX4xX3xXbxX1x14b39xX23xX22xX3xX1exX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX40xX32xX23xX3xX3axXb7xX6xX3xX98xX76xX23xX3xX1b9xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xX3axX93bxX27xX3xX23xXd8xX33xX178xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xXaxX2fxX104xX10bxXdxX3xXd2xXa2xXdxX3xX23xX22xX76xX23xX1xX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX4axX3xX93xX1xXe3xX3xXe5xX1xXe7xX3xXexXb7xX4xX1xX3xXcxX1xXaaxXf1xX23xX22xX3xXexX40xXf7xX4xX3xXfaxXfbxXfcxXfdxX3xXexX100xX23xX1xX3xX98xXdxX5exX27xX3xX51xXaaxX5cbxX23xX22xX3xX23xX1xXc0axX23xX22xX3xX4xX10bxX3xX22xX65cxX23xX22xX4axX3xX33axX131xXexX3xXc4xX27xX41xX3xX33xX76xX3xX23xX22xX76xX23xX1xX3xX3axX37xXexX3xX3axXaaxX2e5xX4xX3xXexX40xX36xX23xX22xX3xXexX1xXf1xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXc4xX27xX6xX4axX3xX3axX105xX4xX3xX98xXdxX48xXexX3xX33axX675xX3xXexX1xXdxX3xXcxX8dxX93xXcxX3xX109xX27xX10bxX4xX3xX22xXdxX6xX178xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xX3xXbxXe5xX10xX23xXexX10xX40xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe5xX10xX23xXexX10xX40xX3xX51xXexX1xX27xX33xX98xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX51xXexX1xX24xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bbxX2xXdcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX178xX98xX6xX36xX1xX6xXexXdxX23xX1xX178xXd2xX23xX7exX23xX10xX1b2xX7xX7exX2xXdexXdbxXdexX7exX2xX1bbxX1bbxX51xX1f9xX2xXdbxXdbxX1f9xX1f9xX2xXexXdexXdbxX2bexX205xXdexX5xXdcxX178xX26xXbxX22xX20cxX40xX9xX1f9xX1bbxXdexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX33xX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xX41xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX48xX33xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX3axX37xX36xX3xX3axX5axX4xX3xX3axX5exX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xXexX36xX76xX23xX3xX51xXdxX48xX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX2fxX93xX1xXe3xX3xXe5xX1xXe7xX3xXexXb7xX4xX1xX3xXcxX1xXaaxXf1xX23xX22xX3xXexX40xXf7xX4xX3xXfaxXfbxXfcxXfdxX3xXexX100xX23xX1xX3xX104xX105xX23xX22xX3xX109xX27xX10bxX4xX3xX10exXdxX23xX1xX3xX3axX114xX3xX23xX22xX1xXb7xX3xX23xX22xX76xX23xX1xX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xXexXdxX131xXbxX3xXexX52xX4xX3xXexX7cdxXbxX3xXexX40xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX36xX4axX3xXbxX1xX4exXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX40xX27xX15xX114xX23xX3xXexX1xX10bxX23xX22xX3xX1xXdxX131xX27xX3xX1xX61xX4xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xXaxX2fxXe5xX1xX27xXb81xX23xX3xX98xXb7xX3xX4xX1xX36xX3xX23xXd8xX33xX3xX1xX61xX4xX3xXdbxXdcxX2xXdexX1exXdbxXdcxXdbxXdcxX4axX3xX93xX1xXe3xX3xXe5xX1xXe7xX3xXexXb7xX4xX1xX3xXcxX1xXaaxXf1xX23xX22xX3xXexX40xXf7xX4xX3xXfaxXfbxXfcxXfdxX3xXexX100xX23xX1xX3xX3axX114xX3xX23xX22xX1xXb7xX3xX23xX22xX76xX23xX1xX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xXexXdxX131xXbxX3xXexX52xX4xX3xXexX7cdxXbxX3xXexX40xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX36xX4axX3xXbxX1xX4exXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX40xX27xX15xX114xX23xX3xXexX1xX10bxX23xX22xX3xX1xXdxX131xX27xX3xX1xX61xX4xX3xX4xXe7xX6xX3xXc4xX27xX32xX3xX1xXaaxX5cbxX23xX22xX2dxX3xXexX7cdxXbxX3xXexX40xX27xX23xX22xX3xX4xX41xXdxX3xX4xX4exX4xX1xX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX4axX3xXexX139xX3xX4xX1xX5axX4xX3xX23xX1xXdxX114xX27xX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xX41xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX48xX33xX4axX3xX23xX22xX36xX37xXdxX3xX33axX1xXe3xX6xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX3axX37xX36xX3xX3axX5axX4xX4axX3xX3axX5exX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX3axXaaxX2e5xX4xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xXexX36xX76xX23xX3xX51xXdxX48xX23xX178xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX36xX51xX15xXaxX2fxXcxX5b0xX23xX22xX3xX98xXaaxXa2xX4xX3xX22xXdxX41xXdxX3xXc4xX27xX15xX131xXexX3xX4xX4exX4xX3xXd2xX53exX23xX3xX3axX114xX3xXd2xX114xX3xXexX1xX5b0xX6xX4axX3xXexX1xXdxX131xX27xX3xX22xXdxX4exX36xX3xXd2xXdxX32xX23xX4axX3xX5xX27xX305xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX5exX23xX4axX3xX98xX139xX3xX23xX1xXdxX48xX33xX3xX22xXdxX4exX36xX3xXd2xXdxX32xX23xX4axX3xXd2xX53exX23xX3xX3axX114xX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xXdxX3xXexX40xX36xX23xX22xX3xX23xX1xX76xX3xXexX40xXaaxXf1xX23xX22xX2dxX3xX3axX93bxX27xX3xXexXaaxX3xX4xX5cbxX3xX7xX324xX3xXd2xX7cdxXexX3xX4xX1xX53exXexX3xX3axX41xX33xX3xX98xX41xX36xX3xX4xX1xX36xX3xXd2xXdxX48xX4xX3xX51xX37xX15xX3xXd2xX76xX3xX1xX61xX4xXc2bxX0xX7exXbxX2fxX0xX51xXdxXd2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX40xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX33xX98xX1exX6xX23xX51xX1exX7xX6xXbxX36xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8dxX76xX3xXcxX12bxX23xX1xX3xX5xX27xX30cxX23xX3xX51xX76xX23xX1xX3xX7xXf7xX3xXc4xX27xX6xX23xX3xXexX305xX33xX3xX3axX105xX4xX3xX98xXdxX48xXexX3xXexXa2xXdxX3xX7xXf7xX3xX23xX22xX1xXdxX48xXbxX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xXaxX3xX1xX40xX10xX2bxX9xXaxX7exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX40xXdxX7exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX27xX36xX23xX1exX51xX6xX23xX1xX1exX7xX27xX1exXc4xX27xX6xX23xX1exXexX6xX33xX1exX51xX6xX4xX1exX98xXdxX10xXexX1exXexX36xXdxX1exX7xX27xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX22xXdxX6xX36xX1exX51xX27xX4xX7exX2xX1b9xX1b9xXdexXdcxX2bexX178xX1xXexX33xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX7exX33xX10xX51xXdxX6xX7exX2xXdbxXdcxX7exX23xX10xX1b2xX7xX7exX2xXdexXdcxX2xX7exX2xX1bbxX1bbxX51xX1f9xX2xX2xX1f9xX1b9xX205xX2xXexX201xXdcxX1f9xX201xX1bbxX5xXdcxX178xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX33xX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xX41xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX48xX33xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX3axX37xX36xX3xX3axX5axX4xX3xX3axX5exX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xXexX36xX76xX23xX3xX51xXdxX48xX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX51xXdxXd2xX2fxX0xX7xXexX40xX36xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8dxX76xX3xXcxX12bxX23xX1xX3xX5xX27xX30cxX23xX3xX51xX76xX23xX1xX3xX7xXf7xX3xXc4xX27xX6xX23xX3xXexX305xX33xX3xX3axX105xX4xX3xX98xXdxX48xXexX3xXexXa2xXdxX3xX7xXf7xX3xX23xX22xX1xXdxX48xXbxX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xXaxX3xX1xX40xX10xX2bxX9xXaxX7exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX40xXdxX7exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX27xX36xX23xX1exX51xX6xX23xX1xX1exX7xX27xX1exXc4xX27xX6xX23xX1exXexX6xX33xX1exX51xX6xX4xX1exX98xXdxX10xXexX1exXexX36xXdxX1exX7xX27xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX22xXdxX6xX36xX1exX51xX27xX4xX7exX2xX1b9xX1b9xXdexXdcxX2bexX178xX1xXexX33xXaxX2fxX8dxX76xX3xXcxX12bxX23xX1xX3xX5xX27xX30cxX23xX3xX51xX76xX23xX1xX3xX7xXf7xX3xXc4xX27xX6xX23xX3xXexX305xX33xX3xX3axX105xX4xX3xX98xXdxX48xXexX3xXexXa2xXdxX3xX7xXf7xX3xX23xX22xX1xXdxX48xXbxX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX40xX36xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX2fxX4c5xX76xX33xX3xXd2xXdxX48xX4xX3xXd2xXa2xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX32xX23xX3xX93xX1xXe3xX3xXe5xX1xXe7xX3xXexXb7xX4xX1xX3xX23xXaaxXa2xX4xX3xXfcxX22xX27xX15xX68bxX23xX3xXcxX1xXb7xX3xXfdxX36xX6xX23xX3xX1exX3xXe5xX1xXe7xX3xXexXb7xX4xX1xX3xX8dxX3bxXdxX3xX4ccxX1xX27xX15xX131xX23xX3xX1xX61xX4xX3xX10exXdxX48xXexX3xXfcxX6xX33xX3xX7xX4exX23xX22xX3xX2xX2xX7exX2xX4axX3xXe5xX1xXe7xX3xXexXb7xX4xX1xX3xXfaxXfbxXfcxXfdxX3xXexX100xX23xX1xX3xX104xX105xX23xX22xX3xX109xX27xX10bxX4xX3xX4ccxX1xX4exX23xX1xX3xX33axX1x1533bxX23xX22xX3xX3axXb7xX23xX1xX24xX3xX3axXa6xX23xX22xX3xX1xX76xX23xX1xX3xXd2xXa2xXdxX3xX7xXf7xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xX33axXdxX23xX1xX3xXexX131xX3xX1exX3xX1cxXa22xX3xX1xX3bxXdxX4axX3xX8dxX76xX3xXcxX12bxX23xX1xX3xX5xX27xX30cxX23xX3xX51xX76xX23xX1xX3xX7xXf7xX3xXc4xX27xX6xX23xX3xXexX305xX33xX3xX3axX105xX4xX3xX98xXdxX48xXexX3xXexXa2xXdxX3xX7xXf7xX3xX23xX22xX1xXdxX48xXbxX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX178xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX51xXdxXd2xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xX23xXd8xX23xX22xX3xX5xXf7xX4xX3xX23xX22xXaaxXf1xXdxX3xX1xX61xX4xX3xX1exX3xX22xXdxX41xXdxX3xXbxX1xX4exXbxX3xX4xX1xXb1xX23xX1xX3xX3axX139xXdxX3xX33xXa2xXdxX3xX121xXfdxX123xX104xXcxXaxX3xX1xX40xX10xX2bxX9xXaxX7exX22xXdxX6xX36xX1exX51xX27xX4xX7exXbxX1xX6xXexX1exXexX40xXdxX10xX23xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX5xX27xX4xX1exX23xX22xX27xX36xXdxX1exX1xX36xX4xX1exX22xXdxX6xXdxX1exXbxX1xX6xXbxX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX51xX36xXdxX1exX33xX36xXdxX1exX22xX51xX1exX6xX33xXbxX1exX51xXexX7exX2xX1b9xX205xX2bexX2bexXdbxX178xX1xXexX33xXaxX2fxX0xXdxX33xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX7exX33xX10xX51xXdxX6xX7exX2xXdbxXdcxX7exX23xX10xX1b2xX7xX7exX2xX201xX1bbxX1f9xX7exX2xXdcxX1b9xX51xX1f9xX2xXdbxX1f9xX1f9xX205xXdbxXexX2xX1b9xX205xX201xX5xX1b9xX1exX1b9xX201xX51xX1bbxX2xX1b9xXdbxX201xX1bbxX2xXexX2bexX1bbxXdbxX201xX5xX2xX1exX6xXdbxX178xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX33xX3xX1xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xX41xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX48xX33xX4axX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX3axX37xX36xX3xX3axX5axX4xX3xX3axX5exX3xX1xX61xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xXexX36xX76xX23xX3xX51xXdxX48xX23xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX51xXdxXd2xX2fxX0xX7xXexX40xX36xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xX23xXd8xX23xX22xX3xX5xXf7xX4xX3xX23xX22xXaaxXf1xXdxX3xX1xX61xX4xX3xX1exX3xX22xXdxX41xXdxX3xXbxX1xX4exXbxX3xX4xX1xXb1xX23xX1xX3xX3axX139xXdxX3xX33xXa2xXdxX3xX121xXfdxX123xX104xXcxXaxX3xX1xX40xX10xX2bxX9xXaxX7exX22xXdxX6xX36xX1exX51xX27xX4xX7exXbxX1xX6xXexX1exXexX40xXdxX10xX23xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX5xX27xX4xX1exX23xX22xX27xX36xXdxX1exX1xX36xX4xX1exX22xXdxX6xXdxX1exXbxX1xX6xXbxX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX51xX36xXdxX1exX33xX36xXdxX1exX22xX51xX1exX6xX33xXbxX1exX51xXexX7exX2xX1b9xX205xX2bexX2bexXdbxX178xX1xXexX33xXaxX2fxX93xX1xX4exXexX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xX23xXd8xX23xX22xX3xX5xXf7xX4xX3xX23xX22xXaaxXf1xXdxX3xX1xX61xX4xX3xX1exX3xX22xXdxX41xXdxX3xXbxX1xX4exXbxX3xX4xX1xXb1xX23xX1xX3xX3axX139xXdxX3xX33xXa2xXdxX3xX121xXfdxX123xX104xXcxX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX40xX36xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX2fxX104xXe3xX3xX5xX76xX3xX33xX3bxXexX3xXexX40xX36xX23xX22xX3xX23xX1xXc0axX23xX22xX3xX23xX3bxXdxX3xX51xX27xX23xX22xX3xXc4xX27xX6xX23xX3xXexX40xX61xX23xX22xX3xX3axXaaxX2e5xX4xX3xXe5xX30cxX23xX22xX3xX3axX36xX76xX23xX3xX121xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xX8dxX76xX3xXcxX12bxX23xX1xX3xX3axXaaxX6xX3xX40xX6xX3xXexX37xXdxX3xX8dxX3bxXdxX3xX23xX22xX1xXb7xX3xX7xX5cbxX3xX33axX131xXexX3xX1f9xX3xX23xXd8xX33xX3xXexX1xXf7xX4xX3xX1xXdxX48xX23xX3xXe5xX1xXaaxX5cbxX23xX22xX3xXexX40xX4d4xX23xX1xX3xX1xX76xX23xX1xX3xX3axX3bxX23xX22xX3xXexX40xXdxX5exX23xX3xX33axX1xX6xXdxX3xXfcxX22xX1xXb7xX3xXc4xX27xX15xX131xXexX3xXdbxXdexX1exXfcxX109xX7exXcxX50axX3xX6fcxX4ccxX1xXe3xX6xX3x1256cx10d23xX724xX3xXd2xX114xX3xX3axX139xXdxX3xX33xXa2xXdxX3xX4xXd8xX23xX3xX98xX41xX23xX4axX3xXexX36xX76xX23xX3xX51xXdxX48xX23xX3xX22xXdxX4exX36xX3xX51xX52xX4xX3xXd2xX76xX3xX3axX76xX36xX3xXexX37xX36xX4axX3xX3axXaaxX2e5xX4xX3xXexX139xX3xX4xX1xX5axX4xX3xXexX37xXdxX3xXcxX40xXaaxXf1xX23xX22xX3xXcxX8dxX93xXcxX3xXe5xXb81xX33xX3xXfbxX4d4xX23xX1xX3xX6fcxXe5xXb81xX33xX3xX1921xX27xX15xX32xX23xX724xX4axX3xX7xX4exX23xX22xX3xXdexX7exX2xX2xX178xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX51xXdxXd2xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX7exX27xX5xX2fxX0xX51xXdxXd2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX2fxX0xX7exX51xXdxXd2xX2fxX0xX7exX51xXdxXd2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a92xX27xXexX1xX36xX40xXaxX2fxX104xX4d4xX23xX1xX3xXfcxX1xX53exXexX0xX7exXbxX2f
Đình Nhất