Lốc xoáy 30 giây, 29 nhà dân ở Lộc Hà bị tốc mái
(Baohatinh.vn) - Vào khoảng hơn 2h sáng nay (30/10), trên địa bàn thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà - Hà Tĩnh) xẩy ra trận lốc xoáy làm tốc mái hơn 29 nhà dân và nhiều công trình phụ, cây cối.
4f16x92a3xdd4dx51cbxa683xb3aax9c95x5877x8ae8xX7xd070xd5d0x9846x5568x8387xd1b0xX5xb4b1xXax5fe9x5591xb94cxX4xX3x88a7x9b17xc3e0xd2a4xX3xd103xdc78xX3xa788xXdxa26fxX1ax5358xX3xccd4xb4b0xX3x7ff5xX1x5bebxX3x7e44xX21xX28xX3x90b7xX3xX13xae75xX4xX3x923axX2axX3xbad0xdec2xX3xXexX14xX4xX3xa9f8xX19xXdxX0xdc5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xX2cxXaxX12x97b1xX2axX18xX3x6d4exX1xX18xa2cbxX28xX1fxX3xX1x745exX28xX3xX25xX1xX3xX7xX19xX28xX1fxX3xX28xX6xX1axX3x8bc8xX1cxX1dxX44xX2xX1dx6e46xX23xX3xXexc55bxb656xX28xX3x6494xX3axX6xX3xX39xX2axX28xX3xXexX1x7249xX28xX3x5f73xX7fxX28xX3x69a9xXdxd8c7xX40xX23xX3xX17xdb30xX3xXcxX1xX3axX28xX1xX3xX13xX33xX4xX3xX74xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX3x8360xX3xX36xX2axX3xXcx53c4xX28xX1xX7axX3xX17xdd86xX1axX3xX7exX6xX3xXexX7ex93a1xX28xX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX2axX40xX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxX3xX1xX65xX28xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3x6b06xX2axX3xX28xX1xXdxX95xdcdcxX3xX4xX8cxX28xX1fxX3xXexX7ex5222xX28xX1xX3xXbxX1xa1c5xX23xX3xX4xX21xX1axX3xX4xX14xXdxc701xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae21xX18xX2cxX1axXaxX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX40xX4xX10xXaexX18xX39xcf57xX10xX4xXexX3xX2cxX1fxX40xX10xX2cxXdxX6xX3xXe9xXdxX2cxX10xX18xX3xX40xXbxbd01xX3xXdxcbd4xX10xX28xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxbf59xXdxX2cxXexX1x9be6xX3xX2xX1dxX1dx9353x6153xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX15dxX3xX1cxX25xX1dxXbxX17xX163xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX44xX6xXbxXbxX7xX44xX18xXbxX10xX28xX44xX40xX10xX2cxXdxX6xX44xXexX1xXf0xX40xX39xaa13xXbxX9xX28xX10xX158xX7xX44xX25xX1dxX146xX1cxX44x5b5ex87ecxX2cx9ed5xX2xX1cxX1cxX1a0xX2xX25xXexX1cxX26xX1a0xX1cxX5xX1a0xXaexXexXdxX10xX28xXaexX2cxXf0xX28xX1fxX25xX109xX131xXbxX1fxXaxX3xX2cxX6xXexX6xXaexXexX1axXbxX10xX9xXaxXe9xXdxX2cxX10xX18xX44xX40xXbxX146xXaxX3xX2cxX6xXexX6xXaexX10xX28xX4xX18xX2cxX10xX9xXaxX1fxX146xc4edxXf0xX7ex6202xX1dxX5xX131x6aa8xX162xX25xX119xX1a0xX26xaf6fxX149xX1e4xabd8xX119xdb58xddb9xdf7cxX17xX1f8xX6xX28xX131xX1cxXdxX1f6xX6x938fx947fxX146xX19exX2cxX158xX5dxX1cxX1a0xb324xXdxX1a0xX8fxXexbc7bxX158xX10xc206xX19exX18xXcxX36xd4abxX202xXcxX1dxdef7xX5xX1f7xX1f6xX40xX1axX2cx58c4xa6ddxX213xX25xXexX1axX1cxX17xX202xX44xX1f7x8d23xX203xX22exX158xX7exX7xX39xX19exX1xX1f1xX19exX202xX131xX17xX44xX1ebxX162xX25xX119xX1e7xXf0xX7xX203xX25xXe9xXbxX1axX202xa7baxX13xX10xX146xX24axX24axX5xX1f6xX131xa77axX4xXdxX8fxX39x5b49xX8fxX213xX24axX21cxX162xX25xX119xX8fxX2cxX1a0xX2cxX7xX1f4xX25xX2cxX149xX10xX119xX40xX1dxX1e7xX1dxX17xX149xX253x5c53xX44xXbxX13xX40xX149xX203xX1f8xX210xX21cxX39xX210xX162xX1cxX272xX162xX1cxX272xXaxX3xX2cxX6xXexX6xXaexXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX2cxX6xXexX6xXaexX6xX7exX1fxX7xX9xXaxX146xX2xX15dxX1dxX15dxX2xX19exX26xX15dxX1dxX15dxX2xX15dxX2xX15dxX2xX1dxX1dxX162xX15dxX1dxX15dxX2xX25xX202xX1dxX15dxX19dxX25xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX2cxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexXaexX6xX5xXdxX1fxX28xX15dxX3xX4xX10xX28xXexX10xX7exX163xXaxX12xX0xX7xXexX7exX18xX28xX1fxX12xX59xXdxX2cxX10xX18xX15dxX3xX119xX33xX3xX82xX33xXdxX3xX119xXdxX7fxX28xX3xXbxX1xbc03xX28xX1fxX3xX149xa27dxX6xX3xX1f4xb99fxXexX3xX4x7366xX28xX1fxX3xX4xX19xX4xX3xX5x7335xX4xX3xX5xcc28xae64xX28xX1fxX3xX5dxX1xX19xX4xX3xX82xX33xXdxX3xX40xX329xX6xX3xX1fxXdxc9dcxXbxX3xX2cxX21xX28xX3xXcxX1xX3axX28xX1xX3xX13xX33xX4xX3xX7xX314xX6xX3xX4xX1x62f5xX6xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX314xX6xX3xX7xX6xXf0xX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX0xX44xX7xXexX7exX18xX28xX1fxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX2cxX1axXaxX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX28xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX158xXdxX2cxXexX1xX15dxX3xX19exX2xX1a0xXbxX17xX163xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX15dxX3xX146xX2xX1dxXbxX17xX163xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX44xX44xXdxX109xX39xX6xX18xX1xX6xXexXdxX28xX1xX109xXe9xX28xX44xX28xX10xX158xX7xX44xX25xX1dxX146xX1cxX44xX26xX146xX2cxX1a0xX1dxX202xX2xX19exX2xX146xXexX146xX25xX1cxX1cxX202xX5xX1dxX109xX131xXbxX1fxX190xX7exX9xX1a0xX1cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX3xX39xX3axX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxXaxX3xX158xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX19exX2xX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX146xX2xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX18xX28xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexXaexX6xX5xXdxX1fxX28xX15dxX3xX131xXf0xX7xXexXdxae7fxX1axX163xXaxX12x639fxX28xX1fxX3xX20bxX1fxXf0xX1axcdf3xX28xX3xX59xc11dxX28xX3xX36xX18xX2axX28xX3xXaexX3xXexX1xX8cxX28xX3xX8fxX7fxX28xX3xX93xXdxX95xX40xX23xX3xX17xX9axX3xXcxX1xX3axX28xX1xX3xX13xX33xX4xX3xX4xX1xX18xX3xX39xXdxade2xXexX15dxX3xX0xX10xX40xX12xX59xX2axX18xX3xX5dxX1xX18xX60xX28xX1fxX3xX1xX65xX28xX3xX25xX1xX3xX7xX19xX28xX1fxX3xXexX1xXf9xX3xX28xX1fxX1xX10xX3xXexX1xba32xX1axX3xXexXdxX4c5xX28xX1fxX3xX7ex9bccxX40xX3xX7exX4f9xX40xX3xX28xX1xX329xX3xX17xX10xX3xXexX60xXdxX3xX82xc7b7xX3xX82xX19xX163xX3xXex708fxX28xX1xX3xX1fxXdxX4efxX4xX23xX3xXexX8cxXdxX3xXexX1xX4efxX1axX3xX1fxXdxX318xX3xX7exbffaxXexX3xX40x9be4xX28xX1xX23xX3xX40xX19xXdxX3xX28xX1fxX318xXdxX3xX39xX3axX3xX39xX14xX4xX3xX2cxa20axX109xX3xXcxX7exXc2xX28xX3xX5xX14xX4xX3xX4xX1xX513xX3xX2cxXdxX495xX28xX3xX7exX6xX3xXexX7exX18xX28xX1fxX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX3xX28xX1xX329xX28xX1fxX3xX82xX9axX3xX5xX2axX40xX3xX1xX329xX3xX1xX52fxXdxX3xX28xX1xXdxX95xXf0xX3xX28xX1xX2axX3xX4xX314xX6xX23xX3xXexX2axXdxX3xX7xX60xX28xX3xX4x8701xX6xX3xX28xX1fxX329xa463xXdxX3xX2cxX21xX28xX3xXexX7exX18xX28xX1fxX3xXexX1xX8cxX28xX23xX3xXexX7exX18xX28xX1fxX3xX82xX318xX3xX4xX318xX3xX1fxXdxX6xX3xX82xXf9xX28xX1xX3xXexX8cxXdxX3xX74xa38dxX28xX1xX15dxX3xX4xX19xX28xX1xX3xX4xX50cxX28xX1fxX3xX7xa604xXexX3xX28xX1xX2axX3xX8cxX28xX1fxX3xX36xX18xX2axX28xX3xX39xX3axX3xX1fxXdxX318xX3xXexX1xX50cxXdxX3xX39xX6xX1axX7axX109xX0xX44xX10xX40xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX2cxX1axXaxX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX28xXexX10xX7exX3xX2cxXexX1xXf0xX40xX39xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX158xXdxX2cxXexX1xX15dxX3xX19exX2xX1a0xXbxX17xX163xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX15dxX3xX146xX2xX1dxXbxX17xX163xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX44xX44xXdxX109xX39xX6xX18xX1xX6xXexXdxX28xX1xX109xXe9xX28xX44xX28xX10xX158xX7xX44xX25xX1dxX146xX1cxX44xX26xX146xX2cxX1a0xX1dxX202xX2xX19dxX1a0xX1dxXexX19dxX2xX1dxX1dxX1a0xX5xX1dxX109xX131xXbxX1fxX190xX7exX9xX2xX25xX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX3xX39xX3axX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxXaxX3xX158xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX19exX2xX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX146xX2xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX18xX28xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexXaexX6xX5xXdxX1fxX28xX15dxX3xX131xXf0xX7xXexXdxX488xX1axX163xXaxX12xX149xX52fxX28xX1xX3xX82xX318xX3xX5xX2axX3xX28xX1xX2axX3xX6xX28xX1xX3xX20bxX1fxXf0xX1axX495xX28xX3xX59xX499xX28xX3xX149xX1xX513xX28xX1xX3xX39xX3axX3xXexX1xXdxb5c8xXexX3xX1xX52fxXdxX3xX28x9945xX28xX1fxX3xX28xX1xX4efxXexX3xX5dxX1xXdxX3xX39xX3axX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX2axX40xX3xXexX14xX4xX3xX1fxX4f9xX28xX3xX1xX4c5xXexX3xX25xX3xX40xX19xXdxX3xX28xX1xX2axX3xX4xX1xX52bxX28xX1xX109xX3xX210xX28xX1xX3xX149xX1xX513xX28xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xcc42xX15dxX0xX10xX40xX12xX3xX272xX31cxX3xX28xX1fxX329xX59dxXdxX3xX6xX28xX3xXexX18xX2axX28xX3xX28xX1xX329xX28xX1fxX3xX4xX60xX3xX28xX1xX2axX3xX4x5518xX28xX1fxX3xX39xX3axX3xX40xX33xXexX3xXbxX1xX10xX28xX3xX5dxX1xXdxX4c5xXbxX3xX82xX60xX40xX109xX3xX20bxX1fxX18xX2axXdxX3xX7exX6xX23xX3xX5xX14xX4xX3xXe9xX2axX18xX3xX39xX6xX28xX3xX82xX7fxX40xX23xX3xX40xX329xX6xX3xX5x87a0xX28xX3xX82xX9axX3xX5xX2axX40xX3xX1xX329xX3xX1x81f6xX28xX1fxX3xX28xX1xXdxX95xXf0xX3xXexX2axXdxX3xX7xX60xX28xX3xXexX7exX18xX28xX1fxX3xX28xX1xX2axX23xX3xX7exX4efxXexX3xX40xX18xX28xX1fxX3xX4xX1xX52bxX28xX1xX3xX213xXf0xX1axX95xX28xX3xXe9xX2axX3xX4xX19xX4xX3xX5xX325xX4xX3xX5xX329xX32axX28xX1fxX3xX4xX1x6f5exX4xX3xX28xX499xX28xX1fxX3xX1x5c8fxX3xXexX7exX32axX3xX5dxX1xX5daxX4xX3xXbxX1xXffxX4xX109xX0xX44xX10xX40xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX2cxX1axXaxX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX28xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX158xXdxX2cxXexX1xX15dxX3xX19exX2xX1a0xXbxX17xX163xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX15dxX3xX146xX2xX1dxXbxX17xX163xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX44xX44xXdxX109xX39xX6xX18xX1xX6xXexXdxX28xX1xX109xXe9xX28xX44xX28xX10xX158xX7xX44xX25xX1dxX146xX1cxX44xX26xX146xX2cxX1a0xX1dxX202xX1dxX202xX1dxX2xXexX19exX26xX26xX202xX146xX5xX1dxX109xX131xXbxX1fxX190xX7exX9xX19exX2xX202xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX3xX39xX3axX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxXaxX3xX158xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX19exX2xX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX146xX2xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX18xX28xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexXaexX6xX5xXdxX1fxX28xX15dxX3xX131xXf0xX7xXexXdxX488xX1axX163xXaxX12xX119xX2axX3xXcxX7exX4f9xX28xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX149xX60xX28xX1xX3xX4xX1xX513xX3xX5xX7fxX28xX3xX28xX318xX4xX3xX28xX1xX2axX3xXexX6xX28xX3xX1xX18xX6xX28xX1fxX3xX40xX4c5xXf0xX3xX40xX19xX18xX15dxX3xX0xX10xX40xX12xX13xX14xX4xX3xX5xX2axX40xX3xX28xX1xX2axX3xXexX8cxXdxX3xX39xX3axX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxX23xX3xX5xX33dxX6xX3xX40xX19xX23xX3xX5xX329xX65xX28xX1fxX3xXexX1xX325xX4xX23xX3xXexX2axXdxX3xX7xX60xX28xX3xX39xX3axX3xX1xX329xX3xX1xX80bxX28xX1fxX3xX1xX4c5xXexX109xX3xX149xX31cxX28xX1fxX3xX4xX1xXf0xX28xX1fxX3xX4xX60xX28xX1xX3xX28xX1fxX33xX3xX4xX597xX6xX3xXexX8cxXdxX3xX5xX2axX3xX28xX1xX2axX3xX4xX597xX6xX3xX10xX40xX3xXe9xX2axX3xX4xX18xX28xX3xXexX7exX6xXdxX3xX30xX3xX1fxX4f9xX28xX3xX4xX52fxX28xX1xX3xX4xX7c2xX28xX1fxX3xX39xX3axX3xXexX1xXdxX7fxX28xX3xXexX6xXdxX3xXexX2axX28xX3xXbxX1xX19xX109xX0xX44xX10xX40xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX2cxX1axXaxX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX28xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX158xXdxX2cxXexX1xX15dxX3xX19exX2xX1a0xXbxX17xX163xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX15dxX3xX146xX2xX1dxXbxX17xX163xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX44xX44xXdxX109xX39xX6xX18xX1xX6xXexXdxX28xX1xX109xXe9xX28xX44xX28xX10xX158xX7xX44xX25xX1dxX146xX1cxX44xX2xX1cxX1a0xX2cxX1a0xX1dxX202xX146xX2xX1dxX19dxXexX146xX1dxX146xX19exX5xX1cxXaexX26xX146xX2cxX1a0xX1dxX202xX25xX25xX1dxX146xXexX1a0xX202xX1cxX2xX1dxX5xX1dxX109xX131xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX3xX39xX3axX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxXaxX3xX158xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX19exX2xX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX146xX2xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX18xX28xXaxX12xXcxX7exXc2xX28xX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX82xX9axX3xX5xX2axX40xX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX109xX109xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX2cxX1axXaxX12xX0xX10xX40xX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX28xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX158xXdxX2cxXexX1xX15dxX3xX19exX2xX1a0xXbxX17xX163xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX15dxX3xX146xX2xX1dxXbxX17xX163xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX44xX44xXdxX109xX39xX6xX18xX1xX6xXexXdxX28xX1xX109xXe9xX28xX44xX28xX10xX158xX7xX44xX25xX1dxX146xX1cxX44xX2xX1cxX1a0xX2cxX1a0xX1dxX202xX146xX2xX25xX25xXexX146xX1cxX1cxX5xX2xX1dxXaexX26xX146xX2cxX1a0xX1dxX202xX25xX146xX2xX1cxXexX1cxX26xX202xX19dxX26xX5xX1dxX109xX131xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX3xX39xX3axX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxXaxX3xX158xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX19exX2xX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX146xX2xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX10xX40xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX18xX28xXaxX12xX109xX109xX109xX3xX28xX1xXdxX95xXf0xX3xX4xX21xX1axX3xX4xX14xXdxX3xX4xX597xX6xX3xXexX1xX8cxX28xX3xX8fxX7fxX28xX3xX93xXdxX95xX40xX23xX3xX17xX9axX3xXcxX1xX3axX28xX1xX3xX13xX33xX4xX3xX39xX3axX3xX1fxX9axX1axX3xX82xX50cxX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX2cxX1axXaxX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX149xX10xX28xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX158xXdxX2cxXexX1xX15dxX3xX19exX2xX1a0xXbxX17xX163xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX15dxX3xX146xX2xX1dxXbxX17xX163xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15dxX44xX44xXdxX109xX39xX6xX18xX1xX6xXexXdxX28xX1xX109xXe9xX28xX44xX28xX10xX158xX7xX44xX25xX1dxX146xX1cxX44xX26xX146xX2cxX1a0xX1dxX202xX2xX26xX1cxX19exXexX25xX26xX19exX146xX26xX5xX1dxX109xX131xXbxX1fxX190xX7exX9xX202xX19dxX146xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX3xX39xX3axX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxXaxX3xX158xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX19exX2xX1a0xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX146xX2xX1dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxX18xX28xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexXaexX6xX5xXdxX1fxX28xX15dxX3xX131xXf0xX7xXexXdxX488xX1axX163xXaxX12xX48dxX28xX1fxX3xXcxX7exX4f9xX28xX3xX59xX499xX28xX3xX20bxX1fxX1xXb4xX6xX23xX3xX149xX1xX597xX3xXexX3axX4xX1xX3xX224xX119xX20bxX272xX3xX17xX9axX3xXcxX1xX3axX28xX1xX3xX13xX33xX4xX3xX4xX1xX18xX3xX39xXdxX4c5xXexX3xXexX1xX7fxX40xX15dxX0xX10xX40xX12xX3xX20bxX1fxX6xX1axX3xX7xX6xXf0xX3xX5dxX1xXdxX3xX28xX1xXc2xX28xX3xX82xX329xX32axX4xX3xXexXdxX28xX3xX17xXbaxX1axX3xX7exX6xX3xXexX1xXdxX7fxX28xX3xXexX6xXdxX23xX3xX4xX1xX33dxX28xX1fxX3xXexX8cxXdxX3xX82xX9axX3xX4xX318xX3xX40xX752xXexX3xXexX52fxXdxX3xX1xXdxX74axX28xX3xXexX7exX329xX59dxX28xX1fxX3xX82xaa2cxX3xX82xX33xX28xX1fxX3xXe9xXdxX7fxX28xX23xX3xXexX7exX4efxX28xX3xX6xX28xX3xX20bxX1xX21xX28xX3xX2cxX21xX28xX3xXe9xX2axX3xX17xX10xX40xX3xX17x834exXexX23xX3xX82xX19xX28xX1xX3xX1fxXdxX19xX3xXexXf9xX28xX1xX3xX1xXf9xX28xX1xX3xX39xX19xX18xX3xX5xX7fxX28xX3xX224xX119xX20bxX272xX3xX1xXf0xX1axX74axX28xX3xXe9xX2axX3xX5xX325xX4xX3xX5xX329xX32axX28xX1fxX3xX4xX1xX850xX4xX3xX28xX499xX28xX1fxX3xX5dxX1xX19xX4xX3xX82xXe96xX3xX7xX7fdxX40xX3xXe9xX95xX3xX1fxXdxX33dxXbxX3xX39xX2axX3xX4xX18xX28xX3xX5dxX1xX5daxX4xX3xXbxX1xXffxX4xX3xX1xXc2xXf0xX3xX213xXf0xX60xX109xX3xX149xX31cxX28xX1fxX3xX82xX318xX3xX5xX2axX3xX28xX1xX5daxX4xX3xX28xX1xX30xX3xX20bxX1xX21xX28xX3xX2cxX21xX28xX3xX4xX1xX597xX3xX82xX33xX28xX1fxX3xX5dxX1xX5daxX4xX3xXbxX1xXffxX4xX3xX1xXc2xXf0xX3xX213xXf0xX60xX3xXexX1xXdxX7fxX28xX3xXexX6xXdxX3xXexX7exX329xX7fdxX4xX3xX40xX5daxXexX3xX28xX1xX329xX28xX1fxX3xXbxX1xX60xXdxX3xX82xX60xX40xX3xX39xX60xX18xX3xX6xX28xX3xXexX18xX2axX28xX109xX0xX44xX10xX40xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX2cxXdxXe9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX7exX10xX5xX6xXexX10xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX7exX18xX28xX1fxX12xXcxXdxX28xX3xX5xXdxX7fxX28xX3xX213xXf0xX6xX28xX15dxX0xX44xX7xXexX7exX18xX28xX1fxX12xX0xXf0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXaexXexX1xXf0xX40xX39xXaexX6xX28xX2cxXaexX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21cxX329xX6xX3xX5xX7fdxX28xX3xXe9xX2axX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1fxX21xX1axX3xX7xX52fxXexX3xX5xX30xX3xX1xX2axX28xX1fxX3xXexX7exX499xX40xX3xX40xX0xX7xXf0xXbxX12xX1cxX0xX44xX7xXf0xXbxX12xX3xX82xX4efxXexX23xX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxX3xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX20bxX1fxX1xXdxX3xX223xXf0xX21xX28xXaxX3xX1xX7exX10xX488xX9xXaxX44xX17xX6xXaexX1xX18xXdxX44xX40xXf0xX6xXaexX5xX18xX28xXaexXe9xX6xXaexX5xX18xX4xXaexX17xX18xX6xX1axXaexX1fxX6xX1axXaexX7xX6xXexXaexX5xX18xXaexX1xX6xX28xX1fxXaexXexX7exX6xX40xXaexX40xXaexX7xXf0xXbxXaexX1cxXaexX7xXf0xXbxXaexX2cxX6xXexXaexXexX18xX4xXaexX40xX6xXdxXaexX26xXaexX28xX1xX6xXaexX2cxX6xX28xXaexX18xXaexX28xX1fxX1xXdxXaexX17xXf0xX6xX28xX44xX25xX1dxX2xX1dxX1a0xX26xX109xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX44xX40xX10xX2cxXdxX6xX44xX2xX25xX1dxX44xX28xX10xX158xX7xX44xX25xX1dxX146xX1cxX44xX2xX1dxX202xX2cxX146xX2xX202xX25xX202xX1cxX2xXexX26xX1a0xX1dxX19dxX5xX2xX1dxXaexX26xX25xX2cxX146xX2xX19dxX25xX19dxX2xX1dxXexX25xX1dxX146xX1dxX2xX5xX1dxX109xX131xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX3xX39xX3axX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX2cxXdxXe9xX12xX0xX7xXexX7exX18xX28xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21cxX329xX6xX3xX5xX7fdxX28xX3xXe9xX2axX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1fxX21xX1axX3xX7xX52fxXexX3xX5xX30xX3xX1xX2axX28xX1fxX3xXexX7exX499xX40xX3xX40xX0xX7xXf0xXbxX12xX1cxX0xX44xX7xXf0xXbxX12xX3xX82xX4efxXexX23xX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxX3xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX20bxX1fxX1xXdxX3xX223xXf0xX21xX28xXaxX3xX1xX7exX10xX488xX9xXaxX44xX17xX6xXaexX1xX18xXdxX44xX40xXf0xX6xXaexX5xX18xX28xXaexXe9xX6xXaexX5xX18xX4xXaexX17xX18xX6xX1axXaexX1fxX6xX1axXaexX7xX6xXexXaexX5xX18xXaexX1xX6xX28xX1fxXaexXexX7exX6xX40xXaexX40xXaexX7xXf0xXbxXaexX1cxXaexX7xXf0xXbxXaexX2cxX6xXexXaexXexX18xX4xXaexX40xX6xXdxXaexX26xXaexX28xX1xX6xXaexX2cxX6xX28xXaexX18xXaexX28xX1fxX1xXdxXaexX17xXf0xX6xX28xX44xX25xX1dxX2xX1dxX1a0xX26xX109xX1xXexX40xXaxX12xX21cxX329xX6xX3xX5xX7fdxX28xX3xXe9xX2axX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1fxX21xX1axX3xX7xX52fxXexX3xX5xX30xX3xX1xX2axX28xX1fxX3xXexX7exX499xX40xX3xX40xX0xX7xXf0xXbxX12xX1cxX0xX44xX7xXf0xXbxX12xX3xX82xX4efxXexX23xX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxX3xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX20bxX1fxX1xXdxX3xX223xXf0xX21xX28xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX7exX18xX28xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX21cxX329xX6xX3xXexX18xX23xX3xX1fxXdxX318xX3xX5xX7fdxX28xX3xX2cxX18xX3xX60xX28xX1xX3xX1xX329xX30xX28xX1fxX3xX1xX18xX2axX28xX3xX5xX329xXf0xX3xX39xX9axX18xX3xX7xX14xX3xX26xX3xX82xX9axX3xX1fxX21xX1axX3xX7xX52fxXexX3xX5xX30xX3xX1xX2axX28xX1fxX3xXexX7exX499xX40xX3xX40xX3xX1cxX3xX82xX4efxXexX23xX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxX3xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX20bxX1fxX1xXdxX3xX223xXf0xX21xX28xX3xX74xX36xX2axX3xXcxXb4xX28xX1xX7axX109xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX2cxXdxXe9xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX33xX4xX3xX36xX2axX23xX3xX20bxX1fxX1xXdxX3xX223xXf0xX21xX28xX3xXexX52bxX4xX1xX3xX4xX325xX4xX3xX5dxX1xX5daxX4xX3xXbxX1xXffxX4xX3xX1xXc2xXf0xX3xX213xXf0xX60xX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axXaxX3xX1xX7exX10xX488xX9xXaxX44xX28xX18xX28xX1fxXaexX28xX1fxX1xXdxX10xXbxX44xX5xX18xX4xXaexX1xX6xXaexX28xX1fxX1xXdxXaexX17xXf0xX6xX28xXaexXexXdxX4xX1xXaexX4xXf0xX4xXaexX5dxX1xX6xX4xXaexXbxX1xXf0xX4xXaexX1xX6xXf0xXaexX213xXf0xX6xXaexX5xX18xX4xXaexX17xX18xX6xX1axX44xX2xX26xX202xX19dxX26xX202xX109xX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX1fxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX44xX40xX10xX2cxXdxX6xX44xX2xX25xX1dxX44xX28xX10xX158xX7xX44xX25xX1dxX1cxX19dxX44xX26xX146xX2cxX19exX1dxX26xX1cxX1dxX1cxX1cxXexX1cxX2xX2xX26xX1a0xX5xX1dxX109xX131xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1axX23xX3xX25xX26xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX21xX28xX3xX30xX3xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX3xX39xX3axX3xXexX14xX4xX3xX40xX19xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX2cxXdxXe9xX12xX0xX7xXexX7exX18xX28xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX33xX4xX3xX36xX2axX23xX3xX20bxX1fxX1xXdxX3xX223xXf0xX21xX28xX3xXexX52bxX4xX1xX3xX4xX325xX4xX3xX5dxX1xX5daxX4xX3xXbxX1xXffxX4xX3xX1xXc2xXf0xX3xX213xXf0xX60xX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axXaxX3xX1xX7exX10xX488xX9xXaxX44xX28xX18xX28xX1fxXaexX28xX1fxX1xXdxX10xXbxX44xX5xX18xX4xXaexX1xX6xXaexX28xX1fxX1xXdxXaexX17xXf0xX6xX28xXaexXexXdxX4xX1xXaexX4xXf0xX4xXaexX5dxX1xX6xX4xXaexXbxX1xXf0xX4xXaexX1xX6xXf0xXaexX213xXf0xX6xXaexX5xX18xX4xXaexX17xX18xX6xX1axX44xX2xX26xX202xX19dxX26xX202xX109xX1xXexX40xXaxX12xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX23xX3xX20bxX1fxX1xXdxX3xX223xXf0xX21xX28xX3xXexX52bxX4xX1xX3xX4xX325xX4xX3xX5dxX1xX5daxX4xX3xXbxX1xXffxX4xX3xX1xXc2xXf0xX3xX213xXf0xX60xX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX7exX18xX28xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX149xX19xX4xX3xX82xX3axX6xX3xXbxX1xX329xX65xX28xX1fxX3xX30xX3xX13xX33xX4xX3xX36xX2axX3xXe9xX2axX3xX20bxX1fxX1xXdxX3xX223xXf0xX21xX28xX3xX74xX36xX2axX3xXcxXb4xX28xX1xX7axX3xX82xX6xX28xX1fxX3xXexX52bxX4xX1xX3xX4xX325xX4xX3xX1fxXdxX33dxXbxX3xX28xX1fxX329xX59dxXdxX3xX2cxX21xX28xX3xX5dxX1xX5daxX4xX3xXbxX1xXffxX4xX3xX1xXc2xXf0xX3xX213xXf0xX60xX3xX2cxX18xX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX109xX109xX109xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX2cxXdxXe9xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xXf0xX5xX12xX0xX2cxXdxXe9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7exXaxX12xX0xX44xX2cxXdxXe9xX12xX0xX44xX2cxXdxXe9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xXf0xXexX1xX18xX7exXaxX12xXcxXdxX4c5xX28xX3xX272xX7c2xX28xX1fxX0xX44xXbxX12
Tiến Dũng