Hào hứng giờ học đầu năm mới
(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ tết dài ngày đã kết thúc, hôm nay 21/2 (mùng 6 tháng Giêng) học sinh ở tất cả các bậc học trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở lại trường. Những lời chúc mừng năm mới, những câu chuyện về ngày tết đoàn viên, hay chuyến du xuân cùng gia đình… khiến không khí của buổi học đầu tiên thêm hào hứng, phấn khởi.
a12ex12892xcf8fxc505x10374xe35bxd13bxcbe4x10c62xe2d7x12737x11d38xfcbexc5eexe2a5x10effxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa8cax11fadxb7c2xXexX0x12722xXaxX17xX18xX19xXexX0xab4dxa67dxX19xaf9dxXexX0xXaxe566xX9x10a00xXdxX18xf45fxX2fx12556xf632xb3a0xX5xcb7fxXbxXdxX17xX32xXexdd43xbb39xX24xX9xXaxc136xf3cexfca9xX9xX42xX35x1074dxX9xXaxf5edxX2cxX9xbf1dx128d9x12a5fxX9xX41x11c8cxXcxX9xXcxb96dxX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexe521x117c5xX9xX41xX42xXaxe9eaxX9xXbx10ebfxXbxX9xX19xX3cxX35xX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX4cx114f9xX9x103a4xX76xXbxX9xXbxXaxefccxX2cxa7c1xX9xXaxf6cdxXcxX9xX41xX18xX26xX9x12669xX2axX1cxX97xX9xc818xXcxef0dxX41xX42xX9x10f1fxX9xXbxXaxf894xX41xX42xX9x11eeexX35x10af2xX41xX42xf9f4xX9xXaxX49xX2cxX9xX2fxX35xX41xXaxX9xed66xX9xXbxcab3xXbxX9xX2cxf7f7xX9xX2cxXa6xX2cxX9xX23xd0bcxX2cxX9xXaxX49xX2cxX9xXbxaaffxXacxX41xX9xX4cxc923xX18xX9xX23xX3cxX41xX9xX3bxX3cxX9xX5xae90xX41xXaxX9xX4cxX83xX9xXbxXd0xXbaxX9xXdxf23dxX35xX9xXbxXd0xb49fxX46xX41xX42x11f61xX9xb4f0xXaxdf54xX41xX42xX9xXdxX46xX35xX9xX2cxXaxX8bxX2cxX9xXcxd9eexX41xX42xX9xX41xX51xXcxX9xXcxX55xX35xX8dxX9xX41xXaxXf9xX41xX42xX9xX2cx11bdbxX4exX9xX2cxXaxX4exX26xac87xX41xX9xb728xa39fxX9xX41xX42xX3cxX26xX9xXbxX76xXbxX9xX4cxX24xX3cxX41xX9xX125xX35xXacxX41xX8dxX9xXaxX18xX26xX9xX2cxXaxX4exX26xX76xX41xX9xX19xX4exX9xe752xX4exX11bxX41xX9xX2cxX9exX41xX42xX9xX42xX35xX18xX9xX4cx11248xX41xXax121e3xX9xX85xXaxX35xX76xX41xX9xX85xXaxX90xX41xX42xX9xX85xXaxe6fdxX9xX2cxe1fdxX18xX9xX23xX4ex12b70xX35xX9xXaxX49xX2cxX9xX4cxX4dxX4exX9xXbxX35xXacxX41xX9xXbxXaxXacxXcxX9xXaxX3cxX24xX9xXaxX40xX41xX42xX8dxX9xX33xXaxXbdxX41xX9xX85xXaxXbaxX35xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xbdc0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX24xX9xXaxX4exX41xX42xX9xX42xX35xX24xX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX18xX4exX9xX41xX18xXcxX9xXcxX24xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x10e4axX35xX19xXbxXaxb33bxXa2xc9e1xX1e8xX33xX14ax10028xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1e6xe9bdxX1e8xX1e8xX33xX14axX32xX9xX2fxXd0xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e6xX1cxX1cxX35xXf5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf5xX125xX41xX1cxX41xX17xX1e1xX2fxX1cxX2axf695xX1e8xX21cxX1cxX2axX1e8xX97xX19xc75exX1e8xf7f6xX2axX1e8xX1e8xX2axXbxX226xa74fxX97xX21cxXdxX1e8xXf5x117edxX33xX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxf0daxX18xXdxX35xX42xX41xX1e6xX9xX233xX4exX2fxXbxX35x124a2xX26xX1ecxX32xXexX3bxX49xX2cxX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX5xXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX5xX35xf808xX4exX9xXaxX49xX2cxX9xbebbxX18xX35xX9xX7xXax119e4xX9xX4cxX76xX41xX9xXbxXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xXbxXd0xX24xX41xX42xX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX4cxX4dxX4exX9xX41xX51xXcxX9xXcxX55xX35xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxX25dxX18xXdxX35xX42xX41xX1e6xX9xX233xX4exX2fxXbxX35xX26axX26xX1ecxX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX24xX9xXaxX4exX41xX42xX9xX42xX35xX24xX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX18xX4exX9xX41xX18xXcxX9xXcxX24xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e1xX35xX19xXbxXaxX1e6xXa2xX1e8xX1e8xX33xX14axX1ecxXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1e6xX1f4xX1e8xX1e8xX33xX14axX32xX9xX2fxXd0xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e6xX1cxX1cxX35xXf5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf5xX125xX41xX1cxX41xX17xX1e1xX2fxX1cxX2axX21cxX1e8xX21cxX1cxX2axX1e8xX97xX19xX224xX1e8xX226xX2axX1e8xX1e8xX2axXbxX22dxX22dxX2axX1f4xXdxX2axXf5xX233xX33xX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxX25dxX18xXdxX35xX42xX41xX1e6xX9xX233xX4exX2fxXbxX35xX26axX26xX1ecxX32xXexXaaxX35xX46xX9xXaxX49xX2cxX9xX4cxX4dxX4exX9xX41xX51xXcxX9xX2cxX16fxX18xX9xX5xXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX5xX3bxX9xX288xX18xX35xX9xX7xXaxX28exX9xX9cx1068cxf0ebxX2cxX9xX3bxX3cxXafxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1acxX24xX19xX26xX32xXexfd63xX4exXa6xX41xX9xXbxXd0xX35xX122xXbxX9xXbxX35xX41xXaxX9xXbxXaxX4dxX41xX9xX2cxXaxX73xX9xX4cxXecxX24xX9xX2cxX16fxX18xX9xX41xX42xX3cxX41xXaxX9xX42xX35xXa6xX24xX9xX19xX28exX2cxX9xXbxXd0xX24xX41xX42xX9xX125xX35xX122xX2cxX9xX2cxXaxXbdxX33xX9xXaxX3cxX41xXaxX9xXdxXd5xX2cxXaxX9xX41xX42xXaxX73xX9xXbxX76xXbxX8dxX9xX42xX35xX46xX9xXaxX49xX2cxX9xX4cxX4dxX4exX9xXbxX35xXacxX41xX9xXbxXecxX35xX9xXbxXbdxXbxX9xX2cxXc1xX9xX2cxXa6xX2cxX9xXbxXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX19xX35xe6d1xX41xX9xXd0xX18xX9xXbxXd0xX24xX41xX42xX9xX85xXaxX90xX41xX42xX9xX85xXaxX16cxX9xX41xX42xXaxX35xXacxXcxX9xXbxX8bxX2cxX8dxX9xX41xXax12935xX9xX41xXaxX3cxX41xX42xX9xX125xX3cxX9xX4cxX8bxX41xX42xX9xX42xX35xX46xX9xf1e4xX4exX26xX9xX4cxXd5xX41xXaxXf5xX9xX5xX35xX76xXbxX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXaxX24xXecxXbxX9xX2axb5b0xX9xX33xXaxX8bxXbxX9xX4cxX4dxX4exX9xX42xX35xX46xX9xX4cxXf1x10acfxX2cxX9xX19xX3cxX41xXaxX9xX4cxX281xX9xX2cxXa6xX2cxX9xXbxXaxX3cxX41xXaxX9xX125xX35xXacxX41xX9xXbxXd0xX24xX41xX42xX9xXdxX55xX33xX9xX2cxX9exX41xX42xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx112f2xX9xX41xXaxXf9xX41xX42xX9xX41xX35xX126xXcxX9xX125xX4exX35xX9xX2fxX18xX4exX9xX85xX6exX9xX41xX42xXaxX73xXf5xX9xX4xXa6xX2cxX9xX17xXcxX9xX2cxb6b3xX41xX42xX9xX4cxXf1xX4c6xX2cxX9xXdxb352xX41xX42xX9xX41xX42xXaxX17xX9xX42xX35xXa6xX24xX9xX125xX35xXacxX41xX9xX2cxXaxX16fxX9xX41xXaxX35xX122xXcxX9xX42x11949xX35xX9xX42xX525xXcxX9xX41xX35xX126xXcxX9xX85xX6exX9xX125xX49xX41xX42xX8dxX9xXcxX24xX41xX42xX9xXcxbc41xX35xX9xX125xX3cxX24xX9xXdxX46xX35xX9xX2cxXaxX8bxX2cxX9xXcxX107xX41xX42xX9xX41xX51xXcxX9xXcxX55xX35xX9xXbxXd0xX24xX41xX42xX9xX42xX35xX46xX9xXaxX49xX2cxX9xX4cxX4dxX4exX9xXbxX35xXacxX41xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1acxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX24xX9xXaxX4exX41xX42xX9xX42xX35xX24xX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX18xX4exX9xX41xX18xXcxX9xXcxX24xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e1xX35xX19xXbxXaxX1e6xXa2xX1e8xX1e8xX33xX14axX1ecxXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1e6xX1f4xX1e8xX1e8xX33xX14axX32xX9xX2fxXd0xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e6xX1cxX1cxX35xXf5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf5xX125xX41xX1cxX41xX17xX1e1xX2fxX1cxX2axX21cxX1e8xX21cxX1cxX2axX1e8xX97xX19xX224xX1e8xX226xX2axX1e8xX1e8xX2axXbxX1f4xX224xX22dxX21cxXdxX97xXf5xX233xX33xX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxX25dxX18xXdxX35xX42xX41xX1e6xX9xX233xX4exX2fxXbxX35xX26axX26xX1ecxX32xXexX7xXaxX8bxXbxX9xXbxXaxXf1xX9xX42xX35xX83xX41xX9xX42xX35xXf9xX18xX9xX42xX35xX46xX9xX2cxX16fxX18xX9xXbxXaxX4dxX26xX9xX125xX3cxX9xXbxXd0x115bexX9xX5xXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX5xX3bxX7xX5xX9xXf7xX42xX4exX26xX463xX41xX9xc728xX159xX41xXaxX9xX3caxX35xX463xX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1acxX24xX19xX26xX32xXexX8xXcxX9xXf7xX42xX4exX26xX463xX41xX9xX5xXaxXd5xX9xX4xXaxX11bxX4exX8dxX9xXdxX55xX33xX9xX2axX97xX9x114aexX1f4xX9xX5xXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX5xX3bxX7xX5xX9xXf7xX42xX4exX26xX463xX41xX9xX69exX159xX41xXaxX9xX3caxX35xX463xX41xX9xX9cxX4xbb6axXcxX9x11acaxX4exX26xXacxX41xXafxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX76xXbxX1e6xX9xcee9xd340xX55xX35xX9xXaxX26xX9xX125xX49xX41xX42xX9xXcxX3cbxXbxX9xX41xX51xXcxX9xXcxX55xX35xX9xX4cxXecxXbxX9xX41xXaxX35xX126xX4exX9xXbxXaxX3cxX41xXaxX9xXbxX16cxX2cxXaxX9xX2cxX18xX24xX8dxX9xX4cxa1b9xX2cxX9xX23xX35xX122xXbxX9xXdxX3cxX9xX2cxXaxX4exX6f9xX41xX9xX23xXd5xX9xX2cxXaxX24xX9xX85xX6exX9xXbxXaxX35xX9xX5xX3bxX7xX5xX9xX49bxX4exbb88xX2cxX9xX42xX35xX18xX9xX2fxX525xX33xX9xXbxX55xX35xX8dxX9xXbxXd0xX24xX41xX42xX9xX41xXaxXf9xX41xX42xX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX41xX42xXaxX73xX9xX17xXcxX9xX4cxX83xX9xX19xX3cxX41xXaxX9xX41xXaxX35xX126xX4exX9xXbxXaxX46xX35xX9xX42xX35xX18xX41xX9xXdxX3cxXcxX9xX23xX3cxX35xX9xXbxXc8xX33xX8dxX9xX90xX41xX9xXdxX4exX26xX122xX41xX9xX85xX35xX76xX41xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xX2cxXa6xX2cxX9xXcxX90xX41xX9xXbxXaxX35xXf5xX9x10095xXa6xX41xX42xX9xX41xX18xX26xX8dxX9xX17xXcxX9xX2cxX51bxX41xX42xX9xX4cxX83xX9xX2cxXaxX4exX6f9xX41xX9xX23xXd5xX9xX23xX3cxX35xX9xX2cxX51bxX9xX4cxX4dxX26xX9xX4cxX16fxX9xX125xX55xX35xX9xXaxX26xX9xX125xX49xX41xX42xX9xX19xX3cxX41xXaxX9xX4cxXf1xX4c6xX2cxX9xX4cxX35xX281xXcxX9xX2cxX18xX24xX9xX41xX42xX18xX26xX9xXbxXd0xX24xX41xX42xX9xX23xX4exX174xX35xX9xXaxX49xX2cxX9xX4cxX4dxX4exX9xXbxX35xXacxX41xX9xX2cxX16fxX18xX9xX41xX51xXcxb3a9xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1acxX24xX19xX26xX32xXexX4xX9exX41xX42xX9xX41xX35xX126xXcxX9xXaxX26xX9xX125xX49xX41xX42xX9xX125xX3cxX24xX9xXcxX3cbxXbxX9xX41xX51xXcxX9xXcxX55xX35xX9xX41xXaxX35xX126xX4exX9xXcxX18xX26xX9xXcxX525xX41xX8dxX9xX17xXcxX9xXf7xX42xX4exX26xX463xX41xX9xX3caxXacxX9xX70exX35xX122xXbxX9xX3bxXc1xX35xX8dxX9xXdxX55xX33xX9xX226xX6d7xX9xX5xXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX5xX3bxX4xX7d5xX9xX6xXacxX41xX9xX5xXaxX18xX41xXaxX9xX9cxX4xX18xX41xX9xX3caxX3cbxX2cxXafxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX4f5xX1e6xX9xX70dxX5xXaxX17xX24xX9xXdxX46xX35xX9xX2cxX16fxX18xX9xX90xX41xX42xX9xX23xX3cxX8dxX9xX17xXcxX9xX4cxX83xX9xX2cxXaxX49xX41xX9xX41xX42xX3cxX26xX9xX4cxX4dxX4exX9xX41xX51xXcxX9xX4cxX281xX9xX85xXaxX18xX35xX9xX23xX8bxXbxX9xX125xX3cxX9xXdxX3cxXcxX9xXbxXbdxXbxX9xX2cxXc1xX9xX2cxXa6xX2cxX9xX23xX3cxX35xX9xXbxXc8xX33xX9xX4cxX4dxX26xX9xX4cxX16fxXf5xX9xX3bxX26xX9xX125xX49xX41xX42xX9xXd0xca96xX41xX42xX9xXcxX3cbxXbxX9xX41xX51xXcxX9xXcxX55xX35xX9xX125xX55xX35xX9xX2fxb983xX9xX49bxX4exX26xX76xXbxX9xXbxX11bxXcxX8dxX9xX17xXcxX9xX2fx10815xX9xX4cxXecxXbxX9xX85xX76xXbxX9xX49bxX4exXc1xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXd0xX24xX41xX42xX9xXaxX49xX2cxX9xXbxXc8xX33xX9xX125xX3cxX9xXbxXd0xX24xX41xX42xX9xX85xX6exX9xXbxXaxX35xX9xX125xX3cxX24xX9xXdxX55xX33xX9xX2axX1e8xX9xX5xX3bxX7xX5xX9xX2fxX525xX33xX9xXbxX55xX35xX844xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1acxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX24xX9xXaxX4exX41xX42xX9xX42xX35xX24xX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX18xX4exX9xX41xX18xXcxX9xXcxX24xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e1xX35xX19xXbxXaxX1e6xXa2xX1e8xX1e8xX33xX14axX1ecxXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1e6xX1f4xX1e8xX1e8xX33xX14axX32xX9xX2fxXd0xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e6xX1cxX1cxX35xXf5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf5xX125xX41xX1cxX41xX17xX1e1xX2fxX1cxX2axX21cxX1e8xX21cxX1cxX2axX1e8xX97xX19xX224xX1e8xX226xX2axX1e8xX1e8xX2axXbxX1f4xX4b5xX1e8xX21cxXdxX224xXf5xX233xX33xX42xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX4exXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14axXbxX25dxX18xXdxX35xX42xX41xX1e6xX9xX233xX4exX2fxXbxX35xX26axX26xX1ecxX32xXexXaaxX35xX46xX9xXaxX49xX2cxX9xX4cxX4dxX4exX9xXbxX35xXacxX41xX9xX2cxX16fxX18xX9xXaxX49xX2cxX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX5xXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX5xX3bxX4xX7d5xX9xXf7xX42xX4exX26xX463xX41xX9xX5xXaxX35xX76xX33xX9xX9cxX5xXaxXecxX2cxXaxX9xX3bxX3cxXafxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1acxX24xX19xX26xX32xXexX4xX90xX9xX3caxXacxX9xX5xXaxXd5xX9xX3bxX24xX3cxX41xX9xX25dxX9xX42xX35xXa6xX24xX9xX125xX35xXacxX41xX9xX5xXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX5xX35xX281xX4exX9xXaxX49xX2cxX9xX288xX18xX35xX9xX7xXaxX28exX9xX9cxX3caxX3cbxX2cxX9xX3bxX3cxXafxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX76xXbxX1e6xX9xX70dxXf7xX42xX3cxX26xX9xX41xX42xXaxX73xX9xXbxX76xXbxX9xX23xXc8xX41xX9xXd0xX3cbxX41xX9xX41xXaxXf1xX41xX42xX9xXbxX90xX35xX9xX2cxX51bxX41xX42xX9xX4cxX83xX9xXbxXd0xX18xX41xXaxX9xXbxXaxX16fxX9xX2cxXaxX4exX6f9xX41xX9xX23xXd5xX9xX85x1085exX9xX2cxX3cxX41xX42xX9xX42xX35xXa6xX24xX9xXa6xX41xX8dxX9xX23xX3cxX35xX9xX42xX35xXc1xX41xX42xXf5xX9xX7d5xX18xX4exX9xX41xXaxXf9xX41xX42xX9xXdxX46xX35xX9xX2cxXaxX8bxX2cxX9xXcxX107xX41xX42xX9xX41xX51xXcxX9xXcxX55xX35xX8dxX9xXbxX90xX35xX9xX19xX3cxX41xXaxX9xXbxXaxX46xX35xX9xX42xX35xX18xX41xX9xX85xX35xX281xXcxX9xXbxXd0xX18xX9xX23xX3cxX35xX9xXbxXc8xX33xX9xX125xX126xX9xX41xXaxX3cxX9xX2cxX16fxX18xX9xX2cxXa6xX2cxX9xX17xXcxXf5xX9xX5xXbdxXbxX9xX2cxXc1xX9xX2cxXaxX73xX9xX2cxX51bxX41xX42xX9xX125xX55xX35xX9xXcxX24xX41xX42xX9xXcxX4exX767xX41xX9xXd0xd0dbxX41xX9xXdxX4exX26xX122xX41xX9xX2cxXa6xX2cxX9xX17xXcxX9xb7f2xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXbxX94dxX9xX42xX35xXa6xX2cxX8dxX9xX125xX4exX35xX9xX2cxXax1217fxX35xX9xX41xXaxXf1xX41xX42xX9xX85xXaxX90xX41xX42xX9xX49bxX4exXacxX41xX9xX125xX35xX122xX2cxX9xXaxX49xX2cxX9xXaxX3cxX41xXaxX844xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1acxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX24xX9xXaxX4exX41xX42xX9xX42xX35xX24xX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX18xX4exX9xX41xX18xXcxX9xXcxX24xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e1xX35xX19xXbxXaxX1e6xXa2xX1e8xX1e8xX33xX14axX1ecxXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1e6xX1f4xX1e8xX1e8xX33xX14axX32xX9xX2fxXd0xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e6xX1cxX1cxX35xXf5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf5xX125xX41xX1cxX41xX17xX1e1xX2fxX1cxX2axX21cxX1e8xX21cxX1cxX2axX1e8xX97xX19xX224xX1e8xX226xX2axX1e8xX1e8xX2axXbxX22dxX1f4xXa2xXa2xXdxX1f4xXf5xX233xX33xX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1acxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX24xX9xXaxX4exX41xX42xX9xX42xX35xX24xX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX18xX4exX9xX41xX18xXcxX9xXcxX24xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e1xX35xX19xXbxXaxX1e6xXa2xX1e8xX1e8xX33xX14axX1ecxXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1e6xX1f4xX1e8xX1e8xX33xX14axX32xX9xX2fxXd0xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e6xX1cxX1cxX35xXf5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf5xX125xX41xX1cxX41xX17xX1e1xX2fxX1cxX2axX21cxX1e8xX21cxX1cxX2axX1e8xX97xX19xX224xX1e8xX226xX2axX1e8xX1e8xX2axXbxX224xX1f4xX21cxXdxX4b5xXf5xX233xX33xX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xXexX69ex12056xX41xX9xXbxXd0xX4f5xX9xXbaxX9xX5xXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX288xXf7xX9xX35xX7d5xX2cxXaxX24xX24xXdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1acxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX24xX9xXaxX4exX41xX42xX9xX42xX35xX24xX9xXaxX24xX2cxX9xX19xX18xX4exX9xX41xX18xXcxX9xXcxX24xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e1xX35xX19xXbxXaxX1e6xXa2xX1e8xX1e8xX33xX14axX1ecxXaxX17xX35xX42xXaxXbxX1e6xX1f4xX1e8xX1e8xX33xX14axX32xX9xX2fxXd0xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e6xX1cxX1cxX35xXf5xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxXf5xX125xX41xX1cxX41xX17xX1e1xX2fxX1cxX2axX21cxX1e8xX21cxX1cxX2axX1e8xX97xX19xX224xX1e8xX226xX2axX1e8xX1e8xX2axXbxX22dxX22dxX97xXa2xXdxXa2xXf5xX233xX33xX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xXexXf7xX35xX126xXcxX9xX125xX4exX35xX9xX2cxX16fxX18xX9xXbxXd0xX4f5xX9xX17xXcxX9xXcxX4dxXcxX9xX41xX24xX41xX9xX85xXaxX35xX9xXbxXd0xXbaxX9xXdxXecxX35xX9xXbxXd0xXf1xX46xX41xX42xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1acxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX4dxX26xX9xX70exd3aexX9xX69exX40xX2cxX9xX69exXecxX35xX8dxX9xX5xXd0xXf1xXbaxX41xX42xX9xX33xXaxX689xX41xX42xX9xXaaxX35xXa6xX24xX9xX19xX28exX2cxX9xXaxX4exX26xX122xX41xX9xX4xX18xX41xX9xX3caxX3cbxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX76xXbxX1e6xX9xX70dxX7d5xXa6xX41xX42xX9xX41xX18xX26xX8dxX9xX33xXaxX689xX41xX42xX9xX2cxX51bxX41xX42xX9xX4cxX83xX9xXbxX174xX9xX2cxXaxX40xX2cxX9xX224xX9xX4cxX24xX3cxX41xX9xX2cxX90xX41xX42xX9xXbxXa6xX2cxX9xX4cxX76xX41xX9xXcxX3cbxXbxX9xX2fxX767xX9xXbxXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX4cxX281xX9xX2cxXaxX8bxX2cxX9xXcxX107xX41xX42xX9xX41xX51xXcxX9xXcxX55xX35xX8dxX9xX4cxbe4fxX41xX42xX9xXbxXaxX46xX35xX9xX85xX35xX281xXcxX9xXbxXd0xX18xX9xX125xX35xX122xX2cxX9xXbxXaxX94dxX2cxX9xXaxX35xX122xX41xX9xX41xX126xX41xX9xX41xX76xX33xX9xX19xXecxX26xX9xXaxX49xX2cxXf5xX9xX3e6xX4exX18xX9xX85xXaxXc1xX24xX9xX2fxXa6xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXbdxX26xX8dxX9xXbxX35xX41xXaxX9xXbxXaxX4dxX41xX9xX41xX42xXaxX35xXacxXcxX9xXbxX8bxX2cxX9xX2cxX16fxX18xX9xX2cxXa6xX2cxX9xXbxXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xXbxX107xX9xX23xX4exX174xX35xX9xXaxX49xX2cxX9xX4cxX4dxX4exX9xXbxX35xXacxX41xXf5xX9xX7d5xXa6xX41xX42xX9xX41xX18xX26xX8dxX9xXbaxX9xX2cxXa6xX2cxX9xX23xXc8xX2cxX9xXbxX35xX281xX4exX9xXaxX49xX2cxX8dxX9xX5xX3bxX4xX7d5xX9xXbx10883xX9xXdxX122xX9xX2cxXaxX4exX26xXacxX41xX9xX2cxX4dxX41xX9xX4cxXecxXbxX9xX42xX4dxX41xX9xX2axX1e8xX1e8x11a6cxXf5xX9xdfd4xX9xX23xXc8xX2cxX9xXcxX4dxXcxX9xX41xX24xX41xX8dxX9xX41xXaxX35xX126xX4exX9xXbxXd0xXf1xX46xX41xX42xX9xX4cxX83xX9xXbxX35xX76xX33xX9xXbxX28exX2cxX9xX19xX4exX26xX9xXbxXd0xX159xX9xX41xX76xX33xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXaxX24xXecxXbxX9xX23xXa6xX41xX9xXbxXd0xX8bxX844xXf5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6d7xX4exXbxXaxX24xXd0xX32xXexX5xXaxX8bxX26xX9xXf7xX42xX49xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thúy Ngọc