Ứng dụng công nghệ chip điện tử chống gian lận trong giải việt dã
Ngày 19-3, tại Hà Nội, ban tổ chức Giải Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 59 năm 2018 cho biết sẽ ứng dụng công nghệ chip điện tử để tính điểm nhằm “giải phóng” lực lượng trọng tài; đồng thời đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng trong việc ghi nhận thành tích của các vận động viên.
7daaxbcc1xb728xf6e4x10b5dx1036cx941fx9dc2x109ddxb052xdadbxada6xf145xc31cx1104bx928axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxc82ax9957xa075xXexX0x89aaxXaxX17xX18xX19xXexX0x10955x105a9xX19xd6a8xXexX0xXaxc386xX9x10e62xXdxX18x10d35xX2fxa7ecx822cx10650xX5xe9a4xXbxXdxX17xX32xXex7eeax97b0xbf76xX9xX19xa6eaxX3cxX3dxX9xX2cxe93fxX3cxX3dxX9xX3cxX3dxXaxad03xX9xX2cxXaxX35xX33xX9x98f5xX35xX4cxX3cxX9xXbxce11xX9xX2cxXax11137xX3cxX3dxX9xX3dxX35xX18xX3cxX9xXdxb721xX3cxX9xXbx7ffcxX24xX3cxX3dxX9xX3dxX35xdd15xX35xX9x1107dxX35xX4cxXbxX9xX19x1089fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc357xX17xX18xX19xX32xXex84fexX3dxdaf2xX26xX9xX2axc1e7xca70xb46bx10fc1xX9xXbx8f68xX35xX9xX8cxX94xX9xX92xb498xX35xX9bxX9xX23xX18xX3cxX9xXbxb9e6xX9xX2cxXaxfc57xX2cxX9x817bxX35xX72xX35xX9x10784xX35xX4cxXbxX9xX19xX7bxX9xXbxX24xX94xX3cxX9x8c41xf10fxX5dxX2cxX9xX75xX94xX9x10126xX18xX6bxX18xXbxXaxX24xX3cxX9xX3dxX35xX72xX35xX9xX23xddbfxX24xX9xX5xX35xcaeexX3cxX9xX7xXaxX24xX3cxX3dxX9xXdxc9e5xX3cxX9xXbxXaxXb2xX9xa561xX98xX9xX3cxa8ecxXcxX9xc9a0x8ba0xX2axc20fxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xd5b2xXbxX9xX2fxbfb3xX9xXb2xX3cxX3dxX9xX19xX40xX3cxX3dxX9xX2cxX45xX3cxX3dxX9xX3cxX3dxXaxX4cxX9xX2cxXaxX35xX33xX9xX53xX35xX4cxX3cxX9xXbxX59xX9xX53xcfc5xX9xXbxc045xX3cxXaxX9xX53xX35xX12dxXcxX9xX3cxXax8d40xXcxX9xf282xX3dxX35xX72xX35xX9xX33xXax97e6xX3cxX3dxfe9exX9xXdx8352xX2cxX9xXdx10fe0xe091xX3cxX3dxX9xXbxX6bxade4xX3cxX3dxX9xXbxX94xX35xe74fxX9xX53xfd88xX3cxX3dxX9xXbxXaxe130xX35xX9xX53xX72xXcxX9xX23xX72xX24xX9xXbxX130xX3cxXaxX9xX2cxXaxX130xX3cxXaxX9xfe23xXdexX2cxX9bxX9xX3cxXaxX18xX3cxXaxX9xX2cxXaxX146xX3cxX3dxX9xXbxX6bxX24xX3cxX3dxX9xX75xX35xX4cxX2cxX9xX3dxXaxX35xX9xX3cxXaxX67xX3cxX9xXbxXaxX94xX3cxXaxX9xXbxX130xX2cxXaxX9xX2cx7e38xX18xX9xX2cxXdexX2cxX9xX75xX67xX3cxX9xX53xXa5xX3cxX3dxX9xX75xX35x8d3dxX3cxc9ddxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd7ccxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3dxX9xX2fxX6bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xe2dfxX1cxX1cxX35xX1c2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX1c2xX75xX3cxX1cxX3cxX17xea51xX2fxX1cxX2axXfexX2axXfbxX1cxX2axXfcxXfbxX19xXfbxX2axXf4xX2axX9axXfcxXfbxXbxXf4xXf4xfc70xX98xXdxXfcxX1c2xaae0xX33xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1faxX35xX19xXbxXaxX1e6xdc12xdb2bxXfbxX33xX17dxX15exXaxX17xX35xX3dxXaxXbxX1e6xX9axX2axXf4xX33xX17dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXc8xX3cxX3dxX9xX19xXc8xX3cxX3dxX9xX2cxX24xX3cxX3dxX9xX3cxX3dxXaxX17xX9xX2cxXaxX35xX33xX9xX19xX35xX17xX3cxX9xXbxXc8xX9xX2cxXaxX24xX3cxX3dxX9xX3dxX35xX18xX3cxX9xXdxX18xX3cxX9xXbxX6bxX24xX3cxX3dxX9xX3dxX35xX18xX35xX9xX75xX35xX17xXbxX9xX19xX18xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxXc8xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1d2xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX53xX146xX9bxX9xX75x10ef5xX35xX9xX75xX35xX4cxX2cxX9xX53xX150xX18xX9xX75xX94xX24xX9xX2fxX59xX9xX19xX40xX3cxX3dxX9xXaxX4cxX9xXbxXaxX45xX3cxX3dxX9xXbxX130xX3cxXaxX9xX53xX35xX12dxXcxX9xX53xX35xX4cxX3cxX9xXbxX59xX9bxX9xX3dx8b72xX3cxX9xX2cxXaxX35xX33xX9xXdxX1c0xX3cxX9xX2fxX5dxX9xX53xX17xX24xX9xX2cxX1aexX18xX9xXbxd29fxXbxX9xX2cxX72xX9xX2cxXdexX2cxX9xX75xX67xX3cxX9xX53xXa5xX3cxX3dxX9xX75xX35xX1c0xX3cxX9xX2fxX10axX9xX3dxX35xee48xX33xX9xed5exXaxX45xX3cxX3dxX9xX2cxXax10cbfxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xf757xX35xX9xX2cxXaxX130xX3cxXaxX9xX17dxXdexX2cxX9xXdxXa5xX9xXbxX6bxacebxX3cxXaxX9xXbxXaxX35xX9xX53xX306xXc8xX9xXcxX94xX9xX3cxX3dxX18xX26xX9xX326xXaxX35xX9xX75xX67xX3cxX9xX53xXa5xX3cxX3dxX9xX75xX35xX1c0xX3cxX9xX75xXe3xX9xX53xX130xX2cxXaxX9bxX9xXbxXaxX94xX3cxXaxX9xXbxX130xX2cxXaxX9xX3cxX94xX26xX9xX2fxX10axX9xX3cxX3dxX18xX26xX9xXdxX67xX33xX9xXbxXb2xX2cxX9xX53xX150xX151xX2cxX9xXaxX4cxX9xXbxXaxX5dxX3cxX3dxX9xX3dxXaxX35xX9xX3cxXaxX67xX3cxX1c2xX9xdbebxXaxX45xX3cxX3dxX9xX2cxXaxX32exX9xXbxXaxXc8xX67xX3cxX9xXbxX35xX4cxX3cxX9xXbxX6bxX24xX3cxX3dxX9xX75xX35xX4cxX2cxX9xX17dxXdexX2cxX9xX53xa4c2xX3cxXaxX9xXbxXaxX94xX3cxXaxX9xXbxX130xX2cxXaxX9xX2cxX1aexX18xX9xX2cxXdexX9xX3cxXaxb363xX3cxX9xXcxX94xX9xX75xX2b9xX35xX9xX2fxX14cxX9xXbxX6bxX151xX9xX3dxX35xX323xX33xX9xX2cxX1aexX18xX9xXaxX4cxX9xXbxXaxX5dxX3cxX3dxX9xXbxX130xX3cxXaxX9xX53xX35xX12dxXcxX9xXbxX67xX33xX9xXbxXaxX12dxX9xX2cxbd2exX3cxX3dxX9xX53xX150xX151xX2cxX9xX6bxX323xXbxX9xX3cxX3dxX2eexX3cxX9xXbxXaxX167xX35xX9xX3dxX35xX18xX3cxX1c2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1d2xX24xX19xX26xX32xXexX92xX3dxX18xX26xX9xX2fxX18xXc8xX9xX326xXaxX35xX9xX2cxXc8xXa5xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX326xX106xXbxX9xXbxXaxX323xX2cxX9bxX9xX23xX18xX3cxX9xXbxXaexX9xX2cxXaxXb2xX2cxX9xX2cxX421xX3cxX3dxX9xX2cxX146xX9xXbxXaxX106xX9xX17dxXdexX2cxX9xX53xX3d3xX3cxXaxX9xX75xX94xX9xXbxX6bxX18xX24xX9xX3dxX35xX72xX35xX9xX53xX161xX3cxX3dxX9xX53xXa5xX35xX1c2xX9x9b23xX3ebxX26xX9xXdxX94xX9xX53xX35xXe3xXc8xX9xXcxX94xX9xX3cxXaxf0b7xX3cxX3dxX9xXdxXedxX3cxX9xXbxXaxX35xX9xXbxX6bxX150xX2b9xX2cxX9xX53xX146xX9xX2cxXaxX150xX18xX9xXbxXaxX14cxX2cxX9xXaxX35xX4cxX3cxX9xX53xX150xX151xX2cxX1c2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1d2xX24xX19xX26xX32xXexXbaxX2b9xX35xX9xXaxX4cxX9xXbxXaxX5dxX3cxX3dxX9xXbxX130xX3cxXaxX9xX53xX35xX12dxXcxX9xX53xX35xX4cxX3cxX9xXbxX59xX9xX75xX94xX9xXcxX7bxX9x10027x8d30xX9xX2cxXdexX9xX3cxXaxX3ebxX3cxX9xXaxX146xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXbx1011exX3cxX3dxX9xXbaxX4aaxXbaxX9xX35xX3cxX9xXbxX6bxX1c0xX3cxX9xX2fxX5dxX9xX53xX17xX24xX9bxX9xX3cxX3dxX18xX26xX9xX2fxX18xXc8xX9xX326xXaxX35xX9xX75xXe3xX9xX53xX130xX2cxXaxX9bxX9xX2cxXdexX2cxX9xXbaxX4aaxXbaxX9xX2cxX146xX9xXbxXaxX12dxX9xX19x8085xX3cxX3dxX9xX2fxXcxX18xX6bxXbxX33xXaxX24xX3cxX17xX9xXc7xXc8x852axXbxX9xXcxX7bxX9xX51exX51fxX9xXbxX6bxX1c0xX3cxX9xX2fxX5dxX9xX53xX17xX24xX9xX2cxX1aexX18xX9xXcxX348xX3cxXaxX9xX53xX12dxX9xX23xX35xX106xXbxX9xXbxXaxX94xX3cxXaxX9xXbxX130xX2cxXaxX9xXbxXaxX35xX9xX53xX306xXc8xX9xX2cxXaxX130xX3cxXaxX9xX17dxXdexX2cxX1c2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1d2xX24xX19xX26xX32xXexX4xX570xX3cxX3dxX9xX75xX2b9xX35xX9xX53xX146xX9bxX9xX23xX18xX3cxX9xXbxXaexX9xX2cxXaxXb2xX2cxX9xX2cxX421xX3cxX3dxX9xX53xX150xX18xX9xX75xX94xX24xX9xX2fxX59xX9xX19xX40xX3cxX3dxX9xXaxX4cxX9xXbxXaxX5dxX3cxX3dxX9xX53xXf8xX3cxX3dxX9xX326x9a8cxX9xXbxX6bxX14cxX2cxX9xXbxXc8xX26xX106xX3cxX9bxX9xXbxX6bxXdexX3cxXaxX9xXbxX348xX3cxXaxX9xXbxX6bxX9exX3cxX3dxX9xXbxXaxX306xXbxX9xXdxX9exX2cxX9xXaxX161xX9xX2fxaf84xX9xX53xXf8xX3cxX3dxX9xX326xX616xX9xX2cxX146xX9xXbxXaxX12dxX9xX17dxX72xX26xX9xX6bxX18xX9xX326xXaxX35xX9xXbxX35xX106xX33xX9xX3cxXaxX67xX3cxX9xX53xXf8xX3cxX3dxX9xX326xX616xX9xXc7xXc8xX18xX9xXaxX4cxX9xXbxXaxX5dxX3cxX3dxX9xX23xX150xXc8xX9xX53xX35xX4cxX3cxX1c2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1d2xX24xX19xX26xX32xXexX5xXc8xX26xX9xX3cxXaxX35xX1c0xX3cxX9bxX9xX53xX9exX35xX9xX19xX35xX4cxX3cxX9xX23xX18xX3cxX9xXbxXaexX9xX2cxXaxXb2xX2cxX9xX2cxX421xX3cxX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX106xXbxX9bxX9xX53xX3ebxX26xX9xXdxX94xX9xX3cxXf8xXcxX9xX53xXedxXc8xX9xXbxX35xX1c0xX3cxX9xXb2xX3cxX3dxX9xX19xX40xX3cxX3dxX9xXaxX4cxX9xXbxXaxX5dxX3cxX3dxX9xX2cxXaxX35xX33xX9xX53xX35xX4cxX3cxX9xXbxX59xX9xX75xX348xX9xXbxXaxX106xX9xX53xX12dxX9xXbxX6bxXdexX3cxXaxX9xX2fxX18xX35xX9xX2fxX146xXbxX9xX19xc743xX3cxX9xXbxX2b9xX35xX9xX3dxXaxX35xX9xX3cxXaxX67xX3cxX9xX2fxX18xX35xX9xX326xX106xXbxX9xXc7xXc8xX72xX9xX2cxX1aexX18xX9xX2cxXc8xXa5xX2cxX9xXbxXaxX35xX9bxX9xX2cxXdexX2cxXaxX9xXbxX130xX3cxXaxX9xX53xX35xX12dxXcxX9xX75xX94xX9xX3dxX35xXdexXcxX9xX2fxXdexXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX326xX35xX12dxXc8xX9xXbxX6bxXc8xX26xXe3xX3cxX9xXbxXaxX5dxX3cxX3dxX9xX75xX716xX3cxX9xX53xX150xX151xX2cxX9xXdexX33xX9xX19xX40xX3cxX3dxX9xX2fxX24xX3cxX3dxX9xX2fxX24xX3cxX3dxX1c2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1d2xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX18xXcxX9xX19xX14cxX9xXb5xX35xX72xX35xX9xXbaxX35xX4cxXbxX9xX19xX7bxX9xXbxX24xX94xX3cxX9xXc7xXc8xX5dxX2cxX9xX75xX94xX9xXcfxX18xX6bxX18xXbxXaxX24xX3cxX9xX3cxXf8xXcxX9xX3cxX18xX26xX9xX2cxX146xX9xX227xX228xXfcxX9xXbaxX4aaxXbaxX9xXbxX6bxX24xX3cxX3dxX9xX53xX146xX9xX2cxX146xX9xXfbxX9axXfcxX9xXbaxX4aaxXbaxX9xX53xXf8xX3cxX3dxX9xX326xX616xX9xX3dxX35xX72xX35xX9xX3cxX3ebxX3cxX3dxX9xX2cxX18xX24xX9xX75xX94xX9xXfbxX227xXfcxX9xXbaxX4aaxXbaxX9xX53xXf8xX3cxX3dxX9xX326xX616xX9xX3dxX35xX72xX35xX9xX33xXaxX24xX3cxX3dxX9xXbxX6bxX94xX24xX1c2xX9xX92xX3dxX24xX94xX35xX9xX2cxXdexX2cxX9xX3cxXa5xX35xX9xX19xXc8xX3cxX3dxX9xXbxXaxX35xX9xX53xX306xXc8xX9xX2cxXaxX130xX3cxXaxX9xXbxXaxXb2xX2cxX9bxX9xX3dxX35xX72xX35xX9xX2cxbdafxX3cxX9xX2cxX146xX9xX3cxXa5xX35xX9xX19xXc8xX3cxX3dxX9xX2cxXaxX9exX26xX9xX53xX161xX3cxX3dxX9xXaxX94xX3cxXaxX9xX19xX94xX3cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX14cxX2cxX9xXdxX150xX151xX3cxX3dxX9xX75xX421xX9xXbxX6bxX18xX3cxX3dxX9bxX9xX2cxX45xX3cxX3dxX9xX3cxXaxX3ebxX3cxX9bxX9xXaxX157xX2cxX9xX2fxX35xX3cxXaxX9bxX9xX2fxX35xX3cxXaxX9xX75xX35xX1c0xX3cxc2f2xX9xX75xX2b9xX35xX9xX2fxX14cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3dxX35xX18xX9xX2cxX1aexX18xX9xX326xXaxX24xX72xX3cxX3dxX9xXfbxX1c2xXfcxXfcxXfcxX9xX3cxX3dxX150xX167xX35xX1c2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1d2xX24xX19xX26xX32xXexXb5xX35xX72xX35xX9xXbaxX35xX4cxXbxX9xX19xX7bxX9xXbxX24xX94xX3cxX9xXc7xXc8xX5dxX2cxX9xX75xX94xX9xXcfxX18xX6bxX18xXbxXaxX24xX3cxX9xXfbxXfcxX2axXfexX9xX19xX24xX9xX23xXdexX24xX9xX5xX35xXe3xX3cxX9xX7xXaxX24xX3cxX3dxX9bxX9xX5xXaexX3cxX3dxX9xX4xX40xX2cxX9xX5xX2xX5xX5xX9bxX9x848dxX35xX1c0xX3cxX9xX53xX24xX94xX3cxX9xX4aaxX35xXe3xX3cxX9xX326xX35xX3cxXaxX9xXbaxX35xX4cxXbxX9xX92xX18xXcxX9bxX9xe022x857dxX9xXbaxX8cxX99xX5xX5xX99xX2xX93cxX9xXbxX32exX3cxXaxX9xX4aaxXf8xX326xX9xX93cxXf8xX326xX9xX33xXaxX5dxX35xX9xXaxX151xX33xX9xXbxXaexX9xX2cxXaxXb2xX2cxX9xX2fxX10axX9xX19xX35x9d60xX3cxX9xX75xX94xX24xX9xX2fxXdexX3cxX3dxX9xXfbxXf4xX99xX9axX9xXbxX9exX35xX9xX5xX7xX9xX1d2xXc8xX45xX3cxX9xXcfxX18xX9xX5xXaxXc8xXa5xXbxX9xX75xX94xX9xX53xX150xX151xX2cxX9xX4aaxX94xX35xX9xXbxX6bxXc8xX26xXe3xX3cxX9xXaxX348xX3cxXaxX9xXbaxX35xX4cxXbxX9xX92xX18xXcxX9xXbxX150xX167xX3cxX3dxX9xXbxXaxXc8xX67xXbxX9xXbxX6bxX14cxX2cxX9xXbxX35xX106xX33xX9xXbxX532xX9xX210xX9xX3dxX35xX167xX9xX9axXfcxX9xXbxX6bxX1c0xX3cxX9xX326xX1c0xX3cxXaxX9xXbaxX5xXbaxX210xX1c2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX95axX24xXc8xX6bxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2fxX3dxX3dxX33xX1c2xX24xX6bxX3dxX1c2xX75xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe