Ban Tiếp công dân Hà Tĩnh cần tập trung rà soát các vụ việc nổi cộm, kéo dài
(Baohatinh.vn) - Chiều 24/10, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì buổi làm việc với Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh để nghe báo cáo về tình hình tổ chức, bộ máy; kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.
e13fx12b60x1486dx17b20x140e4x13540x103a5x14995x104daxX7x13535x17543x15645x1134dx11cc6x139dexX5x1607dxXaxX3xX7xXex114d4xX5xX10xX9xXaxXexX10x119f7xXex16982xX6xX5xXdx15cb1xed2ax12f26xX3xeae3x15b63xX7xXexXdx14b0fxX15x129c6xXax104d7x135dcxX6xX23xX3xXcxXdx115b5xXbxX3xX4x14f48xX23xX22xX3x133e0x15f56xX23xX3x1575fx15983xX3xXcx10bafxX23xX1xX3xX4x16acexX23xX3xXex112bdxXbxX3xXex16809xX27xX23xX22xX3xX53xX43xX3xX7xf1a7x138bexXexX3xX4xX5dxX4xX3xe3f3x1766fxX3xX64xXdxef7axX4xX3xX23x1554axXdxX3xX4x108d8x139b4xfcf9xX3x10895x14694xX5cxX3xX3exX43xXdxX0xe235xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xX3exXaxX2fx163f0xX1xXdx12de6xX27xX3x16c60x15bddxX7dxX2x15466xX73xX3xXcxX53x12ec5x17272xX23xX22xX3x1217bxX6xX23xX3x16d72xX1xX5dxXbxX3xX4xX1xX36xX3xX42x11606x11558x15146xX3xXex14877xX23xX1xX3xXb5xX22xX27xX15x13961xX23xX3xX42xX27xX15xX3xX42x15144xX23xX22xX3xX4xX1x13dcbxX3xXexX53x104d9xX3xXa6xX27xX6dxXdxX3xX5xX43xX72xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX64x12e77xXdxX3xX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xXexXb9xX23xX1xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3x1376ax14486xX3xX23xX22xX1xX10xX3xXa6xX5dxX5cxX3xX4xX5dxX5cxX3xX64xX95xX3xXexXd3xX23xX1xX3xX1xXd3xX23xX1xX3xXexX6dxX3xX4xX1x1427cxX4xX73xX3xXa6xX71xX3xX72xX5dxX15xX2dxX3xX75xX36xXexX3x15c63xX27x12d0axX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX5dxX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX73xX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX4fxX23xX3xX64xX43xX3xX1cx176f3xX3xX5x1306bxX3xX106xe78exX23xX3xXexX1xXa1xX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xff41xXdxX73xX3xXex14e29xX3xX4xX5dxX5cxX73xX3xXbxX1xX13axX23xX3xX5dxX23xX1xX3xX4xXcfxX6xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX23x14ce6xX72xX3xX98xX9cxX2xe7b3xX3xX64xX43xX3x12cd8xX3xXexX1xX5dxX23xX22xX3xX106xX4bxX27xX3xX23xX199xX72xX3xX98xX9cxX2xX1a4xe477xX3xX92xX1xXcfxX3xX23xX1xXdxX69xX72xX3x16c62xX15xX3xXa6xX6xX23xX3x12210xXdxX107xX72xX3xXexX53xX6xX3xXcxXb9xX23xX1xX3xXcfxX15xX3xXb5xX22xX27xX15xXc1xX23xX3xXcxX1x14337xX3x16b5fxX5dxXdxX3xX4xXc9xX23xX22xX3xX3exe473xX1b8xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xX3xXbxX92xX10xX23xXexX10xX53xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax157b6xXdxX3exXexX1xX24xX3x15598xX2x1382fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX99xX2xX9cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX7dxX7dxXdxX1b8xXa6xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1b8xX64xX23xX7dxX23xX10xX22cxX7xX7dxX2xX1a4xX99xX98xX7dxX2xX9cxX233xX3exX99xX2x14d78xX9cxX1a4xX235xX235xXexX1a4xX2xX235xf81cxX9cxX5xX9cxX1b8xX26xXbxX22x1530bxX53xX9xX98xX1a4xX270xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX3xXexX4fxXbxX3xXexX53xX27xX23xX22xX3xX53xX43xX3xX7xX5cxX5dxXexX3xX4xX5dxX4xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX23xX6dxXdxX3xX4xX71xX72xX73xX3xX75xX76xX5cxX3xX3exX43xXdxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX2fxXcxX53xXa1xXa2xX23xX22xX3xXa6xX6xX23xX3xXaaxX1xX5dxXbxX3xX4xX1xX36xX3xX42xXb4xXb5xXb6xX3xXexXb9xX23xX1xX3xXb5xX22xX27xX15xXc1xX23xX3xX42xX27xX15xX3xX42xXc9xX23xX22xX3xX4xX1xXcfxX3xXexX53xXd3xX3xXa6xX27xX6dxXdxX3xX5xX43xX72xX3xX64xXdxX69xX4xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xXaxX2fxX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xXexXb9xX23xX1xX3xX106xXa1x13397xX4xX3xXexX1xX43xX23xX1xX3xX5xX4fxXbxX3xX23xX199xX72xX3xX98xX9cxX2xX99xX3xe91fxXexXdxX95xX23xX3xXexX1xX3fxX23xX3xX5xX43xX3xXaaxX1x16246xX23xX22xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX64xX43xX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX106xX168xX23xX3xXexX1xXa1xX3xX4xXcfxX6xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXexX53xX6xX3xXexXb9xX23xX1x17249xX73xX3xX1xXdxX69xX23xX3xX4x1532exX3xX4xX3cbxX3xX233xX3xX23xX22xXa1x11ce8xXdxX1b8xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xXaxX2fxX30xX6xX23xX3xX4xX3cbxX3xX4xX1xX128xX4xX3xX23xX199xX23xX22xX3xXexX6dxX3xX4xX1xX128xX4xX3xX64xXdxX69xX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX106xX36xX23xX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX73xX3xXexX17bxX3xX4xX5dxX5cxX73xX3xX75xXdxX36xX23xX3xX23xX22xX1xX1e5xX73xX3xXbxX1xX13axX23xX3xX5dxX23xX1xX3xXexX176xXdxX3xXcxX53xX65xX3xX7xXa2xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX4x108d2xXbxX3xXexXb9xX23xX1xX2dxX3xX22xXdxX13axXdxX3xXexX1x13158xX4xX1xX73xX3xX1xXa1xXe4xX23xX22xX3xX3ex122dfxX23xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xXexX1xX1f1xX4xX3xX1xXdxX69xX23xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX73xX3xXexX17bxX3xX4xX5dxX5cxX73xX3xX75xXdxX36xX23xX3xX23xX22xX1xX1e5xX73xX3xXbxX1xX13axX23xX3xX5dxX23xX1xX3xX106x15ebexX23xX22xX3xXexX53xXd3xX23xX1xX3xXexX1f1xX73xX3xXexX1xXcfxX3xXexX65xX4xX73xX3xX106xX4bdxX23xX22xX3xX4xX168xX3xX138xX27xX6xX23xX73xX3xXexX6dxX3xX4xX1xX128xX4xX73xX3xX106xX168xX23xX3xX64xX1e5xX73xX3xX4xX5dxX3xX23xX1xX3fxX23xX3xX4xX3cbxX3xXexX1xf130xX72xX3xX138xX27xX15xX95xX23xX3xX22xXdxX13axXdxX3xX138xX27xX15xX36xXexX2dxX3xXbxX1xX3fxX23xX3xX5xX5cxX176xXdxX73xX3xXexX1xX6xX72xX3xX72xXa1xX27xX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX106xX168xX23xX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX73xX3xXexX17bxX3xX4xX5dxX5cxX73xX3xX75xXdxX36xX23xX3xX23xX22xX1xX1e5xX73xX3xXbxX1xX13axX23xX3xX5dxX23xX1xX2dxX3xXexX1xX10xX5cxX3xX3ex12768xXdxX73xX3xX106xX3axX23xX3xX106xX17bxX4xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX22xXdxX13axXdxX3xX138xX27xX15xX36xXexX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX73xX3xXexX17bxX3xX4xX5dxX5cxX73xX3xX75xXdxX36xX23xX3xX23xX22xX1xX1e5xX73xX3xXbxX1xX13axX23xX3xX5dxX23xX1x15d1cxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xX3xXbxX92xX10xX23xXexX10xX53xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX22cxXdxX3exXexX1xX24xX3xX233xX2xX235xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX99xX2xX9cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX7dxX7dxXdxX1b8xXa6xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1b8xX64xX23xX7dxX23xX10xX22cxX7xX7dxX2xX1a4xX99xX98xX7dxX2xX9cxX233xX3exX99xX2xX270xX2xX2xX9cxX19fxXexX233xX19fxX235xX98xX9cxX5xX9cxX1b8xX26xXbxX22xX281xX53xX9xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX3xXexX4fxXbxX3xXexX53xX27xX23xX22xX3xX53xX43xX3xX7xX5cxX5dxXexX3xX4xX5dxX4xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX23xX6dxXdxX3xX4xX71xX72xX73xX3xX75xX76xX5cxX3xX3exX43xXdxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXaaxX1xX3cbxX3xX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xXexXb9xX23xX1xX3xXb5xX22xX27xX15xXc1xX23xX3x12dc5xX199xX23xX3x15a46xX23xX3xXa6xX5dxX5cxX3xX4xX5dxX5cxX3xXexXd3xX23xX1xX3xX1xXd3xX23xX1xX3xXexX6dxX3xX4xX1xX128xX4xX3xXa6xX71xX3xX72xX5dxX15xX2dxX3xX75xX36xXexX3xX138xX27xX13axX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX5dxX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX73xX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX4fxX23xX3xX64xX43xX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX106xX168xX23xX3xXexX1xXa1xX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX73xX3xXexX17bxX3xX4xX5dxX5cxX73xX3xXbxX1xX13axX23xX3xX5dxX23xX1xX3xX4xXcfxX6xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xXaxX2fxXb5xX199xX72xX3xX98xX9cxX2xX19fxX3xX64xX43xX3xX1a4xX3xXexX1xX5dxX23xX22xX3xX106xX4bxX27xX3xX23xX199xX72xX3xX98xX9cxX2xX1a4xX73xX3xX106xX168xX23xX3xX64xX1e5xX3xX106x11bddxX3xXexXdxX36xXbxX3xX98xX1b8xX233xX2xX99xX3xX5xXa1xX367xXexX3xX23xX22xXa1xX3d5xXdxX7dxX270xX98xX270xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX37dxX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX3xX2xX279xX233xX73xX3xXexX17bxX3xX4xX5dxX5cxX3xX270xX2xX2dxX3xX75xXdxX36xX23xX3xX23xX22xX1xX1e5xX73xX3xXbxX1xX13axX23xX3xX5dxX23xX1xX3xX235xX98xX9cxX3c2xX2dxX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX4fxX23xX3xX2xX1b8xX99xX9cxX19fxX3xX106xX168xX23xX3xX37dxX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX3xX279xX19fxX279xX2dxX3xXexX17bxX3xX4xX5dxX5cxX3xX98xX233xX1a4xX2dxX3xX75xXdxX36xX23xX3xX23xX22xX1xX1e5xX73xX3xXbxX1xX13axX23xX3xX5dxX23xX1xX3xX270xX235xX233xX3c2xX2dxX3xXexX1xX6xX72xX3xX72xXa1xX27xX3x13b06xX30xXb5xXb6xX3xXexXb9xX23xX1xX3xX64xX199xX23xX3xXa6xX13axX23xX3xX4xX1xX27xX15xX107xX23xX73xX3xX22xXdxX6xX5cxX3xX270xX19fxX99xX3xX106xX168xX23xX2dxX3xX5xX4fxXbxX3xXbxX1xXdxX36xX27xX3xX1xXa1xXe4xX23xX22xX3xX3exX47axX23xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX22xX162xXdxX3xX106xX36xX23xX3xX4xX168xX3xX138xX27xX6xX23xX3xX4xX3cbxX3xXexX1xX500xX72xX3xX138xX27xX15xX95xX23xX3xX98xX270xX3xX106xX168xX23xX2dxX3xX72xX3d5xXdxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX106xX36xX23xX3xX5xX43xX72xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX2xX98xX3xXexX53xXa1xX3d5xX23xX22xX3xX1xX367xXbxX2dxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xXaxX2fxXcxX1xX6xX72xX3xX72xXa1xX27xX3xXa6xX5dxX5cxX3xX4xX5dxX5cxX3xX4xX45exXbxX3xXexX53x16869xX23xX73xX3xXbxX1xX4bdxX4xX3xX106xX5dxXbxX3xX4xX168xX3xX138xX27xX6xX23xX3xX23xX22xX3axX23xX3xX5xX27xX4fxX23xX3xX1a4xX279xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX2dxX3xXexX1xX6xX72xX3xX72xXa1xX27xX3xX85bxX30xXb5xXb6xX3xXexXb9xX23xX1xX3xXexX1xX43xX23xX1xX3xX5xX4fxXbxX3xXb4xX5cxX43xX23xX3xX75xXdxX107xX72xX3xXexX53xX6xX73xX3xX1cxX5dxX4xX3xX72xXdxX23xX1xX3xX37dxX5xX4bxX23xX3xX98xX3c2xX3xX1a4xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX1b8xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xX3xXbxX92xX10xX23xXexX10xX53xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX22cxXdxX3exXexX1xX24xX3xX233xX2xX235xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX99xX2xX9cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX7dxX7dxXdxX1b8xXa6xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1b8xX64xX23xX7dxX23xX10xX22cxX7xX7dxX2xX1a4xX99xX98xX7dxX2xX9cxX233xX3exX99xX2xX270xX2xX279xX235xX19fxXexX279xX235xX1a4xX233xX235xX5xX9cxX1b8xX26xXbxX22xX281xX53xX9xX19fxX270xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX3xXexX4fxXbxX3xXexX53xX27xX23xX22xX3xX53xX43xX3xX7xX5cxX5dxXexX3xX4xX5dxX4xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX23xX6dxXdxX3xX4xX71xX72xX73xX3xX75xX76xX5cxX3xX3exX43xXdxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXaaxX1xX3cbxX3xX92xX1xX5dxX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXexX53xX6xX3xXexXb9xX23xX1xX3xX1cbxXdxX95xX27xX3xXb5xX22x14c59xX4xX3xXcxX27xX45exX23xX24xX3xX0xX10xX72xX2fxX92xX4bxX23xX3xX4xX3cbxX3xX22xXdxX13axXdxX3xXbxX1xX5dxXbxX3xX106xX107xX3xX4xX5dxX23xX3xXa6xX71xX3xX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xXexXb9xX23xX1xX3xX106xXa1xX367xX4xX3xX1xXa1xXa2xX23xX22xX3xXbxX1xX65xX3xX4xX45exXbxX3xX23xX22xX1xX95xX73xX3xXbxX1xX65xX3xX4xX45exXbxX3xXexX1xX3fxX72xX3xX23xXdxX91axX23xX3xX23xX1xXa1xX3xX4xX5dxX23xX3xXa6xX71xX73xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX53xX6xX3xX64xXdxX91axX23xX0xX7dxX10xX72xX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xXaxX2fxX30xX6xX23xX3xX106xX7afxX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX4fxX23xX3xX98xX1b8xX98xX233xX98xX3xX64xX199xX23xX3xXa6xX13axX23xX3xX64xX43xX3xX106xX7afxX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX106xX4bdxX23xX22xX3xX1xX176xX23xX3xX2xX1b8xX233xX233xX1a4xX3xX64xX199xX23xX3xXa6xX13axX23xX73xX3xX106xX6xX23xX22xX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xXexX53xX5cxX23xX22xX3xX1xX176xX23xX3xX99xX270xX3xX64xX199xX23xX3xXa6xX13axX23xX73xX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX138xX27xX5dxX3xX1xX176xX23xX3xX98xX99xX3xX64xX199xX23xX3xXa6xX13axX23xX73xX3xX4xX1xX27xX15xX107xX23xX3xX4xX168xX3xX138xX27xX6xX23xX3xX75xX1xX5dxX4xX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX235xX98xX98xX3xX64xX199xX23xX3xXa6xX13axX23xX1b8xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xX3xXbxX92xX10xX23xXexX10xX53xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX22cxXdxX3exXexX1xX24xX3xX233xX2xX235xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX279xX1a4xX19fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX7dxX7dxXdxX1b8xXa6xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1b8xX64xX23xX7dxX23xX10xX22cxX7xX7dxX2xX1a4xX99xX98xX7dxX2xX9cxX233xX3exX99xX2xX270xX2xX235xX99xX279xXexX235xX2xX2xX233xX98xX5xX9cxX1b8xX26xXbxX22xX281xX53xX9xX279xX2xX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX3xXexX4fxXbxX3xXexX53xX27xX23xX22xX3xX53xX43xX3xX7xX5cxX5dxXexX3xX4xX5dxX4xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX23xX6dxXdxX3xX4xX71xX72xX73xX3xX75xX76xX5cxX3xX3exX43xXdxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX53xXa1xXa2xX23xX22xX3xX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xXexXb9xX23xX1xX3xXaaxX1xX176xX72xX3x12457xX27xX3fxX23xX3xXaaxX1xX4bdxX24xX0xXdxX2fxX3x10d08xX71xXexX3xX7xX17bxX3xX106xX168xX23xX3xX64xX1e5xX3xX4xX1xXa1xX6xX3xX4xX1xX5cxX3xX4xX5dxX23xX3xXa6xX71xX3xXexX53xX1f1xX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX5xX43xX72xX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX5dxX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX1xXa1xXa2xX23xX22xX3xX4xX1xX36xX3xX106xX71xX3xXa6x15613xXdxX3xX3exXa1xebf5xX23xX22xX3xXexX1xX10xX5cxX3xX138xX27xX15xX3xX106xX1e5xX23xX1xX0xX7dxXdxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xXaxX2fxX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xXexXb9xX23xX1xX3xX106xX95xX3xX23xX22xX1xX1e5xX3xX42xXb4xXb5xXb6xX3xXexXb9xX23xX1xX3xXa6xX6xX23xX3xX1xX43xX23xX1xX3xX106xX107xX3xX4xX5dxX23xX3xXa6xX71xX3xX30xX6xX23xX3xX106xXa1xX367xX4xX3xX1xXa1xXa2xX23xX22xX3xXbxX1xX65xX3xX4xX45exXbxX3xX23xX22xX1xX95xX73xX3xXbxX1xX65xX3xX4xX45exXbxX3xXexX1xX3fxX72xX3xX23xXdxX91axX23xX3xX23xX1xXa1xX3xX4xX5dxX23xX3xXa6xX71xX73xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX53xX6xX3xX64xXdxX91axX23xX2dxX3xX4xX3cbxX3xX4xX168xX3xX4xX1xX36xX3xX5xX27xX3fxX23xX3xX4xX1xX27xX15xX107xX23xX3xX64xX1e5xX3xXexX53xX46exX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX5dxX4xX3xX4xX1xX5cxX3xX4xX5dxX23xX3xXa6xX71xX3xX5xX43xX72xX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX5dxX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX5a3xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xX3xXbxX92xX10xX23xXexX10xX53xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX22cxXdxX3exXexX1xX24xX3xX233xX2xX235xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX99xX2xX9cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX7dxX7dxXdxX1b8xXa6xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1b8xX64xX23xX7dxX23xX10xX22cxX7xX7dxX2xX1a4xX99xX98xX7dxX2xX9cxX233xX3exX99xX2xX270xX2xX235xX98xX19fxXexX270xX19fxX2xX2xX235xX5xX9cxX1b8xX26xXbxX22xX281xX53xX9xX99xX99xX233xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX3xXexX4fxXbxX3xXexX53xX27xX23xX22xX3xX53xX43xX3xX7xX5cxX5dxXexX3xX4xX5dxX4xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX23xX6dxXdxX3xX4xX71xX72xX73xX3xX75xX76xX5cxX3xX3exX43xXdxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX92xX1xXcfxX3xX23xX1xXdxX69xX72xX3xX1c4xX15xX3xXa6xX6xX23xX3xX1cbxXdxX107xX72xX3xXexX53xX6xX3xXcxXb9xX23xX1xX3xXcfxX15xX3xXb5xX22xX27xX15xXc1xX23xX3xXcxX1xX1e5xX3xX1e7xX5dxXdxX24xX3xX0xXdxX2fxX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX3exX3fxX23xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xXexXb9xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX65xX4xX3xX23xX3fxX23xX22xX3xX4xX6xX5cxX3xX4xX1xX45exXexX3xX5xXa1xX367xX23xX22xX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX5dxX4xX3xXbxX1xX17bxXdxX3xX1xX367xXbxX3xX64xXe4xXdxX3xX4xX5dxX4xX3xX106xX168xX23xX3xX64xX1e5xX3xX5xXdxX91axX23xX3xX138xX27xX6xX23xX3xX106xX107xX3xXexX1xX1f1xX4xX3xX1xXdxX69xX23xX3xXexX17bxXexX3xX23xX1xXdxX69xX72xX3xX64xX65xX3xX106xXa1xX367xX4xX3xX22xXdxX6xX5cxX0xX7dxXdxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xXaxX2fxXaaxX1xX5dxXexX3xXa6xXdxX107xX27xX3xXexX176xXdxX3xXa6xX27xX6dxXdxX3xX5xX43xX72xX3xX64xXdxX69xX4xX73xX3xXcxX53xXa1xXa2xX23xX22xX3xXa6xX6xX23xX3xXaaxX1xX5dxXbxX3xX4xX1xX36xX3xX42xXb4xXb5xXb6xX3xXexXb9xX23xX1xX3xXb5xX22xX27xX15xXc1xX23xX3xX42xX27xX15xX3xX42xXc9xX23xX22xX3xX106xX95xX3xX23xX22xX1xX1e5xX3xX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xXexXb9xX23xX1xX3xX138xX27xX6xX23xX3xXexX3fxX72xX3xXexX53xXdxX107xX23xX3xX75xX1xX6xXdxX3x13257xX27xX4fxXexX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX64xX43xX3xX4xX5dxX4xX3xX138xX27xX15xX36xXexX3xX106xX1e5xX23xX1xX3xX5xXdxX91axX23xX3xX138xX27xX6xX23xX1b8xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xXaxX2fxXb5xX22xX1xXdxX91axX23xX3xX4xX128xX27xX3xX106xX6dxXdxX3xX72xXe4xXdxX3xX4xX5dxX4xX1xX3xXexX1xX128xX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX4fxX23xX73xX3xXbxX1xX3fxX23xX3xX5xX5cxX176xXdxX73xX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX106xX168xX23xX3xXexX1xXa1xX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX73xX3xXexX17bxX3xX4xX5dxX5cxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX1b8xX3x10c09xX27xX6xX23xX3xXexX3fxX72xX73xX3xX106xX3axX23xX3xX106xX17bxX4xX73xX3xXexX1xX10xX5cxX3xX3exX561xXdxX3xX75xX36xXexX3xX138xX27xX13axX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX4xXcfxX6xX3xX4xX5dxX4xX3xX4xX168xX3xX138xX27xX6xX23xX3xX4xX3cbxX3xXexX1xX500xX72xX3xX138xX27xX15xX95xX23xX3xXexX53xX5cxX23xX22xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX106xX168xX23xX3xXexX1xXa1xX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX73xX3xXexX17bxX3xX4xX5dxX5cxX3xX4xXcfxX6xX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX1b8xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5cxX3exX15xXaxX2fxXcxX4fxXbxX3xXexX53xX27xX23xX22xX3xX53xX43xX3xX7xX5cxX5dxXexX3xX4xX5dxX4xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xXbxX1xX128xX4xX3xXexX176xXbxX73xX3xX75xX76xX5cxX3xX3exX43xXdxX3xX106xX107xX3xXexX1xX6xX72xX3xX72xXa1xX27xX3xX4xX1xX5cxX3xXexXb9xX23xX1xX3xX22xXdxX13axXdxX3xXbxX1xX5dxXbxX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX73xX3xX106xX13axX72xX3xXa6xX13axX5cxX3xX138xX27xX15xX95xX23xX3xX5xX367xXdxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX73xX3xX106xX4bdxX23xX22xX3xX138xX27xX15xX3xX106xX1e5xX23xX1xX1b8xX0xX7dxXbxX2fxX0xX3exXdxX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exX53xX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX2fxX0xX7xXexX53xX5cxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX91axX23xX3xX138xX27xX6xX23xX24xX0xX7dxX7xXexX53xX5cxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX72xXa6xX1exX6xX23xX3exX1exX7xX6xXbxX5cxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1126xX7afxX23xX1xX3xX106xX176xX5cxX3xXcxXaaxX1b8xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xXexX53xX1f1xX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX1xXb9xX3xX106xX176xX5cxX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX98xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX3xX64xX95xX3xX106xX45exXexX3xX106xX6xXdxXaxX3xX1xX53xX10xX2bxX9xXaxX7dxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX53xXdxX7dxX5xX6xX23xX1xX1exX3exX6xX5cxX1exXexXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX53xX27xX4xX1exXexXdxX10xXbxX1exX4xX1xXdxX1exX3exX6xX5cxX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX98xX1exX64xX27xX1exX64xXdxX10xX4xX1exX75xX1xXdxX10xX27xX1exX23xX6xXdxX1exX64xX10xX1exX3exX6xXexX1exX3exX6xXdxX7dxX2xX19fxX9cxX1a4xX19fxX98xX1b8xX1xXexX72xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX7xX53xX4xX9xXaxX7dxX72xX10xX3exXdxX6xX7dxX2xX98xX9cxX7dxX23xX10xX22cxX7xX7dxX2xX1a4xX99xX98xX7dxX2xX279xX235xX3exX2xX2xX98xX98xX98xX98xX2xXexX270xX233xX98xX233xX5xX279xX1exX2xX279xX9cxX3exX2xX2xX2xX279xX235xX99xX270xXexX19fxX235xX98xX235xX19fxX5xX9cxX1b8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX3xXexX4fxXbxX3xXexX53xX27xX23xX22xX3xX53xX43xX3xX7xX5cxX5dxXexX3xX4xX5dxX4xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX23xX6dxXdxX3xX4xX71xX72xX73xX3xX75xX76xX5cxX3xX3exX43xXdxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxX6xX2fxX0xX3exXdxX64xX2fxX0xX7xXexX53xX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1126xX7afxX23xX1xX3xX106xX176xX5cxX3xXcxXaaxX1b8xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xXexX53xX1f1xX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX1xXb9xX3xX106xX176xX5cxX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX98xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX3xX64xX95xX3xX106xX45exXexX3xX106xX6xXdxXaxX3xX1xX53xX10xX2bxX9xXaxX7dxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX53xXdxX7dxX5xX6xX23xX1xX1exX3exX6xX5cxX1exXexXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX53xX27xX4xX1exXexXdxX10xXbxX1exX4xX1xXdxX1exX3exX6xX5cxX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX98xX1exX64xX27xX1exX64xXdxX10xX4xX1exX75xX1xXdxX10xX27xX1exX23xX6xXdxX1exX64xX10xX1exX3exX6xXexX1exX3exX6xXdxX7dxX2xX19fxX9cxX1a4xX19fxX98xX1b8xX1xXexX72xXaxX2fxX1126xX7afxX23xX1xX3xX106xX176xX5cxX3xXcxXaaxX1b8xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xXexX53xX1f1xX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX1xXb9xX3xX106xX176xX5cxX3xX1cxX162xX3xX5xX165xX3xX98xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX75xX1xXdxX36xX27xX3xX23xX176xXdxX3xX64xX95xX3xX106xX45exXexX3xX106xX6xXdxX0xX7dxX6xX2fxX0xX7dxX7xXexX53xX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX2fx10f96xX5dxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xX37dxX98xX2xX7dxX2xX9cxX3c2xX73xX3xX30xX46exX3xXexX1xXa1xX3xXcxX1xX43xX23xX1xX3xXcfxX15xX3xXb5xX22xX27xX15xXc1xX23xX3xX42xXdaexX23xX22xX3xX1126xX46xX23xX1xX73xX3xX92xX1xXcfxX3xXexX1e5xX4xX1xX3xX85bxX30xXb5xXb6xX3xXcxXaaxX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xXcxX53xX1e5xX23xX1xX3xX6e4xX199xX23xX3xXb5xX22xXacbxX4xX3xX64xX43xX3xX92xX1xXcfxX3xXexX1e5xX4xX1xX3xX42xXb4xXb5xXb6xX3xXexX1xX43xX23xX1xX3xXbxX1xX17bxX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xXb5xX22xX27xX15xXc1xX23xX3xX6e4xX199xX23xX3xX11c7xX27xX165xX3xX106xX7afxX3xXexX6dxX3xX4xX1xX128xX4xX3xXbxX1xXdxX91axX23xX3xXexXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX106xX1e5xX23xX1xX3xX75x114ffxX3xXexX1xX5dxX23xX22xX3xX2xX9cxX1b8xX0xX7dxXbxX2fxX0xX7dxX3exXdxX64xX2fxX0xX7dxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb5xX22xX43xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXexX53xX6xX3xX75xXdxX36xX23xX3xX23xX22xX1xX1e5xX3xXexX1xX27xX3xX1xXdaexXdxX3xX64xX95xX3xX23xX22xX3fxX23xX3xX7xX5dxX4xX1xX3xX23xX1xX43xX3xX23xXa1xXe4xX4xX3xX279xX99xX1b8xX235xX9cxX9cxX3xXex1128dxX3xX106xXdaexX23xX22xXaxX3xX1xX53xX10xX2bxX9xXaxX7dxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX53xXdxX7dxX23xX22xX6xX23xX1xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXexX53xX6xX1exX75xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exXexX1xX27xX1exX1xX5cxXdxX1exX64xX10xX1exX23xX22xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX23xX1xX6xX1exX23xX27xX5cxX4xX1exX279xX99xX1exX235xX9cxX9cxX1exXexX15xX1exX3exX5cxX23xX22xX7dxX2xX270xX233xX9cxX270xX1a4xX1b8xX1xXexX72xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX7xX53xX4xX9xXaxX7dxX72xX10xX3exXdxX6xX7dxX2xX98xX9cxX7dxX23xX10xX22cxX7xX7dxX2xX1a4xX98xX19fxX7dxX2xX99xX2xX3exX99xX2xX2xX9cxX19fxX9cxX19fxXexX233xX2xX98xX98xX233xX5xX9cxX1b8xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xX23xX3xXcxXdxX36xXbxX3xX4xX3axX23xX22xX3xX3exX3fxX23xX3xX42xX43xX3xXcxX46xX23xX1xX3xX4xX4bxX23xX3xXexX4fxXbxX3xXexX53xX27xX23xX22xX3xX53xX43xX3xX7xX5cxX5dxXexX3xX4xX5dxX4xX3xX64xX65xX3xX64xXdxX69xX4xX3xX23xX6dxXdxX3xX4xX71xX72xX73xX3xX75xX76xX5cxX3xX3exX43xXdxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxX6xX2fxX0xX3exXdxX64xX2fxX0xX7xXexX53xX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb5xX22xX43xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXexX53xX6xX3xX75xXdxX36xX23xX3xX23xX22xX1xX1e5xX3xXexX1xX27xX3xX1xXdaexXdxX3xX64xX95xX3xX23xX22xX3fxX23xX3xX7xX5dxX4xX1xX3xX23xX1xX43xX3xX23xXa1xXe4xX4xX3xX279xX99xX1b8xX235xX9cxX9cxX3xXexX16ecxX3xX106xXdaexX23xX22xXaxX3xX1xX53xX10xX2bxX9xXaxX7dxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX53xXdxX7dxX23xX22xX6xX23xX1xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXexX53xX6xX1exX75xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exXexX1xX27xX1exX1xX5cxXdxX1exX64xX10xX1exX23xX22xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX23xX1xX6xX1exX23xX27xX5cxX4xX1exX279xX99xX1exX235xX9cxX9cxX1exXexX15xX1exX3exX5cxX23xX22xX7dxX2xX270xX233xX9cxX270xX1a4xX1b8xX1xXexX72xXaxX2fxXb5xX22xX43xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXexX53xX6xX3xX75xXdxX36xX23xX3xX23xX22xX1xX1e5xX3xXexX1xX27xX3xX1xXdaexXdxX3xX64xX95xX3xX23xX22xX3fxX23xX3xX7xX5dxX4xX1xX3xX23xX1xX43xX3xX23xXa1xXe4xX4xX3xX279xX99xX1b8xX235xX9cxX9cxX3xXexX16ecxX3xX106xXdaexX23xX22xX0xX7dxX6xX2fxX0xX7dxX7xXexX53xX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX2fxX15d1xX5dxX23xX22xX3xX2xX19fxX7dxX270xX73xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXexX53xX6xX3xX92xX1xX46exX23xX1xX3xXbxX1xXcfxX3xXexX6dxX3xX4xX1xX128xX4xX3xX42xX71xXdxX3xX23xX22xX1xX1e5xX3xXexX53xX1f1xX4xX3xXexX27xX15xX36xX23xX3xXexX5cxX43xX23xX3xX138xX27xX17bxX4xX3xX7xX168xX3xX75xX36xXexX3xX4xX3axX23xX22xX3xXexX5dxX4xX3xX233xX3xXexX1xX5dxX23xX22xX3xX106xX4bxX27xX3xX23xX199xX72xX73xX3xXexX53xXdxX107xX23xX3xX75xX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxX69xX72xX3xX64xX65xX3xX233xX3xXexX1xX5dxX23xX22xX3xX4xX27xX17bxXdxX3xX23xX199xX72xX3xX98xX9cxX2xX1a4xX3xX4xXcfxX6xX3xX23xX22xX43xX23xX1xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX53xX6xX1b8xX0xX7dxXbxX2fxX0xX7dxX3exXdxX64xX2fxX0xX7dxX5xXdxX2fxX0xX7dxX27xX5xX2fxX0xX3exXdxX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX53xXaxX2fxX0xX7dxX3exXdxX64xX2fxX0xX7dxX3exXdxX64xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6e8xX27xXexX1xX5cxX53xXaxX2fxX1126xXa1xX27xX3xXcxX1xX43xX23xX1xX0xX7dxXbxX2f
Lưu Thành