Những hồ nước kỳ lạ trên thế giới
Hồ nước có màu đỏ như máu ở Bolivia hay nước sôi sùng sục ở Dominica là những địa điểm kỳ lạ, độc đáo trên thế giới.
6d7bx111d0xb44exf8a7x13122xb3c2x10a70x9616xf227xX7x12f41x6f68x11191xb034xee9fxc90bxX5x11100xXax9ae1xcfa9xX1x133efx12400x11edaxX3xX1x11e1exX3xX16x7c41xe6d2xX4xX3x123f7x85c7xX3xX5x12180xX3xXexbc62x125abxX16xX3xXexX1xf352xX3xX17xXdxX1exXdxX0x7744xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxbaadxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax10c88xX6xXdxX16xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e9exX10xX6x14283xXaxX12xX5axX1axX3xX16xX1dxX1exX4xX3xX4x11d2fxX3xX49x720dx14ba1xX3x10d2fxe5eaxX3xX16xX1xX1dxX3xX49xaf68xX6dxX3x13b78xX3x12329xX3fxX5xXdx1400bxXdxX6xX3xX1xX6xcc34xX3xX16xX1dxX1exX4xX3xX7xd893xXdxX3xX7x14764xX16xX17xX3xX7xf8ddxX4xX3xX7axX3xbe22xX3fxX49xXdxX16xXdxX4xX6xX3xX5xX6cxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX6fx10756xX6xX3xX6fxXdxa3a8xX49xX3xX21xX22xX3xX5xX25x1532fxX3xX6fx8178xX4xX3xX6fxX77xX3fxX3xXexX28xX29xX16xX3xXexX1xX2exX3xX17xXdxX1exXdxf415xX0xX35xXbxX12xX0xXexX6x73dexX5xX10xX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX49xX6xX28xX17xXdxX16x9234xX3xa44axXbx122b8xX3xX6xX6dxXexX3fxa361xXaxX12xX0xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX49xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6dxX16xX17xX3xX1xX3fxX3xX16xX6dxX3fxX4xX3xX21xX86xX3xX5xX6xX3xXexX28xX10xX16xX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX3fxXdxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXecxX35xX35xXdxXd3xXdbxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd3xX80xX16xX35xX16xX10x81e6xX7xX35xX2xbf3bxXeexXeexX35xX156xX156xX5dxX2xe589xb98cxXexX2xc704x1415dxX163xX5xX15exXd3xc29exXbxX17xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexXecx8de5xXeexX163xXbxXf0xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda9axX6xXbxXexXdxX3fxX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexaf26xX6xX5xXdxX17xX16xXecxX3xX168xX6dxX7xXexXdx11af2xX86xXf6xXaxX12xa69bxX6dxXbxX10xX28xXdxX3fxX28xX3xX16x8d8dxX49xX3xXexX28xX29xX16xX3xXdbxXdxX29xX16xX3xX17xXdxX1exXdxX3xX17xXdxX15xX6xX3xa7f9xeb13xX3xX80xX6cxX3xX1a1xX6xX16xX6xX5dxX6xXbcxX3xX5xX6cxX3xX49xXbfxXexX3xXexX28xX3fxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX4xX3xX16xX17xed2cxXexX3xX5xX1exX16xX3xX16xX1x132e9xXexX3xXexX28xX29xX16xX3xXexX1xX2exX3xX17xXdxX1exXdxXbcxX3xX5dxXdxb494xX16xX3xXexXafxX4xX1xX3xX15fxXeexXd3xX2xX15exX15exX3xX21xX49xXeexXd3xX3x9197xXdxXb4xX49xX3xX6fxXbfxX4xX3xX6fxX77xX3fxX3xX4x9515xX6xX3xX1xX1axX3xX4xX1x145ddxX16xX1xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX3fxX16xX3xX7xX69xX16xX17xX3xX6fxX252xX3xX4xX6xX3fxX3xX6fxXb4xX3xX4xX69xX3xXexX1xXb4xX3xX5xX1dxX1exXexX3xXexX28xX29xX16xX3xX6fxX69xXd3xX3xXcxX6dxX86xX3xX16xX1xXdxX29xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX3fxX16xX3xX7xX69xX16xX17xX3xX16xX6cxX86xX3xX4xX1xc7f4xX3xXf0xX6dxX21cxXexX3xX1xXdxX230xX16xX3xX80xX6cxX3fxX3xX49xX92xX6xX3xX6fxX8exX16xX17xXbcxX3xX21xX1xXdxX3xX16xX1xXdxX230xXexX3xX6fxXbfxX3xXex12444xX3xX15exX1b5xaddexX3xX6fxXbfxX3xX1a1xXd3xX3xX13xX1dxX1exX4xX3xX5xX25xX16xX1xX3xX6fxX2exX16xX3xX16x14b88xXdxX3xX16xX17xX1dx13b3bxXdxX3xXexX6xX3xXbxX1x12a07xXdxX3xXdbxX8exXdxX3xX80xX6xX7xX10xX5xXdxX16xX10xX3xX5xX29xX16xX3xX49x11e79xXexX3xX6fxXb4xX3xXdbxX2fcxX3fxX3xX80xX230xX3xX5dxX6xX3xXexX28xX1dxX1exX4xX3xX21xX1xXdxX3xX5xX1dxX1exXexX3xX80xX77xX16xXd3xX3xX13xX1xX1dxX16xX17xX3xX6fxXdxeb28xX6dxX3xX6fxX69xX3xX21xX1xX8exX16xX17xX3xX16xX17x87c1xX16xX3xX6fxX1dx97a0xX4xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1dxX2f4xXdxX3xX86xX29xX6dxX3xXexX1xX25axX4xX1xX3xX5xX1dxX1exXexX3xX7xX69xX16xX17xX3xf368xX6dxX86xX2exXexX3xXexcb37xX49xX3xX4xX1xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX97xX4xX3xX16xX69xXd3xX3x144d3xX16xX1xXecxX3x11c5fxX6xX17xX5xX10xX5axX6xX28xXdbxX3fxX1a1xX6xX49xXd3xX4xX3fxX49xXd3xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xX35xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xX35xXexX6xXdbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXdbxX5xX10xX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX49xX6xX28xX17xXdxX16xXecxX3xXeexXbxXf0xX3xX6xX6dxXexX3fxXf6xXaxX12xX0xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX49xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6dxX16xX17xX3xX1xX3fxX3xX16xX6dxX3fxX4xX3xX21xX86xX3xX5xX6xX3xXexX28xX10xX16xX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX3fxXdxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXecxX35xX35xXdxXd3xXdbxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd3xX80xX16xX35xX16xX10xX152xX7xX35xX2xX156xXeexXeexX35xX156xX156xX5dxX2xX15exX15fxXexX2xX15exX15fxX162xX5xX2xXd3xX168xXbxX17xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexXecxX2d7xX17bxX2xXbxXf0xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX3fxX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX1b5xX6xX5xXdxX17xX16xXecxX3xX168xX6dxX7xXexXdxX1c2xX86xXf6xXaxX12x71e9xX10xX7xXdxX6xX3xX5xX6cxX3xX1xX1axX3xX16xX1xX37axX16xX3xXexX25xX3fxX3xX6fxX1dxX350xX4xX3xXf0xX37axX86xX3xX5dx105b7xX16xX17xX3xXexX2d3xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX34bxX49xX3xX2xX163xX2d7xX15exXbcxX3xX16xX1d1xX49xX3xX7axX3xX13xX6xX49xX3xXcxX86xX28xX3fxX5xXbcxX3xX49xXbfxXexX3xXexX2abxX16xX1xX3xX49xXdxX33dxX16xX3xXdbx1060fxX4xX3x11cd7xXexX6xX5xX86xXd3xX3xX244xXdxXb4xX49xX3xX6fxX77xX16xX17xX3xX4xX1xac3axX3x150b4xX3xX7axX3xX1xX1axX3xX4b0xX10xX7xXdxX6xX3xX5xX6cxX3xX4xX69xX3xX49xXbfxXexX3xXexX1xX77xXbxX3xX4xX1xX6dxX8exX16xX17xX3xX4xc9fexX3xX6fxX1dxX350xX4xX3xXf0xX37axX86xX3xX5dxX4cfxX16xX17xX3xXexX2d3xX3xXexX1xX2exX3xX21xfde4xX3xX2xX17bxX3xX6fxe545xX16xX17xX3xX7xX2d3xX16xX17xX3xX7xX15xX16xX17xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX5xe7a5xX16xX17xX3xX1xX1axXd3xX3xXcxX1xX77xXbxX3xX4xX1xX6dxX8exX16xX17xX3xX16xX6cxX86xX3xX5xX6cxX3xX49xXbfxXexX3xXbxX1x8162xX16xX3xX4xX574xX16xX3xX5xX25xXdxX3xX4xX252xX6xX3xX21xX1xX6dxX3xX6fxX8exX3xXexX1xXafxX3xXdbxXafxX3xX16xX1xX21cxX16xX3xX4xX1xcbe9xX49xX3xX21xX1xXdxX3xX4xX1xX25axX16xX1xX3xXbxX1xX252xX3xXexXdxX2exX16xX3xX1xX6cxX16xX1xX3xXf0xX37axX86xX3xX5dxX4cfxX16xX17xX3xX49xXbfxXexX3xX4xX3fxX16xX3xX6fx112abxXbxX3xX80xX6cxX3fxX3xX17xXdxX15xX6xX3xXexX1xX2exX3xX21xX55axX3xXexX28xX1dxX1exX4xXd3xX3x10194xX6cxX3fxX3xX49xX92xX6xX3xX6fxX8exX16xX17xX3xX21xX1xXdxX3xX1xX1axX3xX6fxX69xX16xX17xX3xXdbxX34bxX16xX17xXbcxX3xX5dxX6dxX3xX21xX1xX77xX4xX1xX3xX4xX69xX3xXexX1xXb4xX3xX6fxXdxX3xXdbxXbfxX3xX28xX6xX3xXexX1xX77xXbxX3xX4xX1xX6dxX8exX16xX17xXd3xX3xX38cxX16xX1xXecxX3xd218xX3fxX16xX7xX3fxX16xX163xX15exX15exX15exX35xX509xX49xX17xX6dxX28xXd3xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xX35xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xX35xXexX6xXdbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXdbxX5xX10xX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX49xX6xX28xX17xXdxX16xXecxX3xXeexXbxXf0xX3xX6xX6dxXexX3fxXf6xXaxX12xX0xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX49xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6dxX16xX17xX3xX1xX3fxX3xX16xX6dxX3fxX4xX3xX21xX86xX3xX5xX6xX3xXexX28xX10xX16xX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX3fxXdxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXecxX35xX35xXdxXd3xXdbxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd3xX80xX16xX35xX16xX10xX152xX7xX35xX2xX156xXeexXeexX35xX156xX156xX5dxX2xX15exX15fxXexa9f1xX156xX163xX17bxX5xXeexXd3xX168xXbxX17xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexXecxX17bxX162xX15fxXbxXf0xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX3fxX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX1b5xX6xX5xXdxX17xX16xXecxX3xX168xX6dxX7xXexXdxX1c2xX86xXf6xXaxX12xX1a1xX6dxX16xX17xX3xX6fxXdxX230xX16xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1xX1axX3xX7axX3x14b21xX16xX3xX244xXbfxXecxX3xX64axX6xX5xX3xX1e8xX6xX1xX6xX5xX3xX5xX6cxX3xX49xXbfxXexX3xX4xX6dxX16xX17xX3xX6fxXdxX230xX16xX3xX6fxX1dxX350xX4xX3xXf0xX37axX86xX3xX5dxX4cfxX16xX17xX3xX4xX1xX3fxX3xX16xX1xX6cxX3xX80xX6dxX6xX3xX1e8xX6xX1xX6xX28xX6xX168xX6xX3xX1c7xX6xX152xX6xXdxX3xX64axX6xXdxX3xX1c7xXdxX16xX17xX1xX3xX509xX509xX3xX80xX6cxX3fxX3xXexX1xX2exX3xX21xX55axX3xX2xX15fxXd3xX3xXcxX28xX3fxX16xX17xX3xX373xX6dxX77xX3xX21xX1xX560xXbcxX3xX16x11d69xXdxX3xX6fxX37axX86xX3xXexX2d3xX16xX17xX3xXf0xX2fcxX86xX3xX28xX6xX3xX49xXbfxXexX3xXexX28xX5e6xX16xX3xX1xX25xX16xX3xX1xX77xX16xX3xX16xX17xX1xXdxX29xX49xX3xXexX28xX213xX16xX17xX3xX7axX3xX21xX1xX6dxX3xX80xX4cfxX4xX3xX80xX1dxX7f3xX16xX17xX3xX373xX6dx12002xX4xXbcxX3xX80xX5b9xX3xX80xX5e6xX86xX3xX16xX1xX6cxX3xX80xX6dxX6xX3xX6fx85c8xX3xX4xX69xX3xX51exX3xXexX1dxX7axX16xX17xX3xXf0xX37axX86xX3xX5dxX4cfxX16xX17xX3xX49xXbfxXexX3xX4xX3fxX16xX3xX6fxX5e6xXbxX3xX6fxXb4xX3xXexX25axX4xX1xX3xX16xX1dxX1exX4xX3xX4xX1xX836xX16xX17xX3xX1xX25xX16xX3xX1xX77xX16xXd3xX3xXcxX1xX5e6xXexX3xXexX5b9xX16xX1xX3xX4xX2f4xXbcxX3xX4xX6dxX16xX17xX3xX6fxXdxX230xX16xX3xX4xX252xX6xX3xX8exX16xX17xX3xX5xX25xXdxX3xX16xX1d1xX49xX3xXexX28xX3fxX16xX17xX3xX21xX1xX6dxX3xX80xX4cfxX4xX3xXdbxXafxX3xX16xX1dxX1exX4xX3xXdbxX6xX3fxX3xXbxX1xX252xXd3xX3xX1a1xX1xX3fxX3xX6fxX2exX16xX3xX16xX6xX86xXbcxX3xX4xX6dxX16xX17xX3xX6fxXdxX230xX16xX3xX80x1451exX16xX3xXexX1axX16xX3xXexX25xXdxX3xX16xX17xX6dxX86xX29xX16xX3xX80x15100xX16xXbcxX3xX5dxX92xX3xXbxX1xX595xX16xX3xX5dxX1dxX1exXdxX3xXdbxXafxX3xX4xX1xX5b9xX49xX3xX1xX3fxX6cxX16xX3xXexX3fxX6cxX16xXd3xX3xX38cxX16xX1xXecxX3x11a09xX28xXdxX86xX6xX16xX21xX6xX35xX923xXdxX16xXexX10xX28xX10xX7xXexXd3xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xX35xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xX35xXexX6xXdbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXdbxX5xX10xX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX49xX6xX28xX17xXdxX16xXecxX3xXeexXbxXf0xX3xX6xX6dxXexX3fxXf6xXaxX12xX0xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX49xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6dxX16xX17xX3xX1xX3fxX3xX16xX6dxX3fxX4xX3xX21xX86xX3xX5xX6xX3xXexX28xX10xX16xX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX3fxXdxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXecxX35xX35xXdxXd3xXdbxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd3xX80xX16xX35xX16xX10xX152xX7xX35xX2xX156xXeexXeexX35xX156xX156xX5dxX2xX15exX15fxXexX162xX17bxX163xX15exX5xX162xXd3xX168xXbxX17xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexXecxX15fxX702xX2xXbxXf0xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX3fxX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX1b5xX6xX5xXdxX17xX16xXecxX3xX168xX6dxX7xXexXdxX1c2xX86xXf6xXaxX12xX5axX1axX3xX7xX560xX6xX3x150fbxX64axX10xX5xX5xX86xX1c2xXdxX7xX1xX3xX5xX6xX21xX10xab2exX3xX5xX6cxX3xX49xXbfxXexX3xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX4xX3xX49xX311xX16xX3xX21xX1xX77xX3xX5xX1exX16xX3xX7axX3xX373xX6dxX836xX4xX3xX6fxX2fcxX3fxX3xX923xX6xX5xX6xX6dxX3xXexX1xX8exX16xX17xX3xX80xX1exXdxX3xXcxX1xX77xXdxX3xX7cxX5b9xX16xX1xX3xX9cxX1dxX7f3xX16xX17xX3xX373xX6dxX6xX3xX4xX77xX4xX3xX1xX6xX16xX17xX3xX6fxXbfxX16xX17xX3xX16xX17xX595xX49xX3xXexX28xX3fxX16xX17xX3xX16xX51cxXdxX3xX6fxX77xXd3xX3xX1a1xX1dxX3xX5dxX37axX16xX3xX4xX1xX252xX3xX86xX2exX6dxX3xXexX25xXdxX3xX6fxX37axX86xX3xX4xX1xX25axX16xX1xX3xX5xX6cxX3xX5xX3fxX6cxXdxX3xX7xX560xX6xX3xX80xX6cxX16xX17xX3xX80xX6cxX3xX7xX560xX6xX3xX49xX311xXexX3xXexX28xX34bxX16xX17xXbcxX3xXf0xX37axX49xX3xX16xX1xX5e6xXbxX3xX80xX6cxX3fxX3xX1xX1axX3xX4xX77xX4xX1xX3xX6fxX37axX86xX3xX1xX6cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX5b9xX16xX3xX16xX34bxX49xX3xX80xX6cxX3xXdbxXafxX3xX49xX506xX4xX3xX21xX8faxXexX3xX7axX3xX5xX25xXdxXd3xX3xXcxX28xX2fcxXdxX3xX373xX6dxX6xX3xX16xX1xXdxX33dxX6dxX3xX16xX34bxX49xXbcxX3xX7xX836xX3xX5xX1dxX350xX16xX17xX3xX5xX3fxX6cxXdxX3xX7xX560xX6xX3xX16xX6cxX86xX3xX6fxX84axX3xX6fxX25xXexX3xX6fxX2exX16xX3xX1xX6cxX16xX17xX3xXexX28xXdxX230xX6dxX3xX4xX3fxX16xXd3xX3xX5axX1axX3xX5xX6cxX3xX6fxXdxXb4xX49xX3xXexX1xX6dxX3xX1xX51cxXexX3xX6fxX8exX16xX17xX3xX6fxX2fcxX3fxX3xX5dxX6dxX3xX21xX1xX77xX4xX1xX3xX86xX29xX6dxX3xXexX1xX25axX4xX1xX3xXdbxXbfxX3xX49xX8exX16xX3xX5xX311xX16xX3xXdbxXdxXb4xX16xXd3xX3xX38cxX16xX1xXecxX3xX7cxX10xX16xX168xX6xX49xXdxX16xX3x10721xX3fxX152xX86xX35xX1a1xX3fxX16xXexX28xXexXdxXdbxX6dxXexX3fxX28xX35xdf18xX10xXexXexX86xX3xX509xX49xX6xX17xX10xX7xXd3xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xX35xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xX35xXexX6xXdbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXdbxX5xX10xX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX49xX6xX28xX17xXdxX16xXecxX3xXeexXbxXf0xX3xX6xX6dxXexX3fxXf6xXaxX12xX0xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX49xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6dxX16xX17xX3xX1xX3fxX3xX16xX6dxX3fxX4xX3xX21xX86xX3xX5xX6xX3xXexX28xX10xX16xX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX3fxXdxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXecxX35xX35xXdxXd3xXdbxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd3xX80xX16xX35xX16xX10xX152xX7xX35xX2xX156xXeexXeexX35xX156xX156xX5dxX2xX15exX15fxXexX15fxX702xX702xX15fxX5xX17bxXd3xX168xXbxX17xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexXecxX17bxX163xX702xXbxXf0xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX3fxX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX1b5xX6xX5xXdxX17xX16xXecxX3xX168xX6dxX7xXexXdxX1c2xX86xXf6xXaxX12xX5axX1axX3x6e66xX16xX1dxX1exX4xX3xX7xX8exXdxa9f9xX3xXa4axX7cxX3fxXdxX5xXdxX16xX17xX3xXbd6xX6xX21xX10xXa59xX3xX16xX1d1xX49xX3xXexX28xX29xX16xX3xX49xXdxX230xX16xX17xX3xX49xXbfxXexX3xX16xX17xX213xX16xX3xX16xX51cxXdxX3xX5xf575xX6xX3xX7axX3xX80xX1dxX2f4xX16xX3xX373xX6dxX836xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX1e8xX3fxX28xX16xX10xX3xXcxX28xX3fxXdxX7xX3xX923xXdxXexX3fxX16xX7xXbcxX3xX9cxX3fxX49xXdxX16xXdxX4xX6xXd3xX3xX600xX5b9xX3xXexX1xX2exXbcxX3xX16xX1dxX1exX4xX3xX4xX252xX6xX3xX1xX1axX3xX5xX6dxX8exX16xX3xXexX28xX3fxX16xX17xX3xXexX5b9xX16xX1xX3xXexX28xX25xX16xX17xX3xXd05xX7xX8exXdxX3xX7xX92xX16xX17xX3xX7xX97xX4xXd0exX3xX80xX1exXdxX3xX16xX1xXdxX230xXexX3xX6fxXbfxX3xX5dxX6xX3fxX3xX6fxXbfxX16xX17xX3xXexX2d3xX3xX156xX15exX1b5xX163xX15exX3xX6fxXbfxX3xX1a1xXd3xX3xX38cxX16xX1xXecxX3x866cxX16xXexX3fxXdxX16xX10xX3xX5axX6dxXdbxX10xX28xXexXd3xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xX35xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xX35xXexX6xXdbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXdbxX5xX10xX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX49xX6xX28xX17xXdxX16xXecxX3xXeexXbxXf0xX3xX6xX6dxXexX3fxXf6xXaxX12xX0xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX49xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6dxX16xX17xX3xX1xX3fxX3xX16xX6dxX3fxX4xX3xX21xX86xX3xX5xX6xX3xXexX28xX10xX16xX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX3fxXdxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXecxX35xX35xXdxXd3xXdbxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd3xX80xX16xX35xX16xX10xX152xX7xX35xX2xX156xXeexXeexX35xX156xX156xX5dxX2xX15exX15fxXexX2d7xX2xX2d7xX5xX2d7xXd3xX168xXbxX17xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexXecxX702xX162xX162xXbxXf0xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX3fxX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX1b5xX6xX5xXdxX17xX16xXecxX3xX168xX6dxX7xXexXdxX1c2xX86xXf6xXaxX12xX5axX1axX3xX7cxX6xXdxX21xX6xX5xX3xX16xX1d1xX49xX3xX7axX3xX244xX8exX16xX17xX3xX1c7xXdxXdbxX10xX28xXdxX6xX3xXa4axX13xX17xX6xXa59xXbcxX3xX5xX6cxX3xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX4xX3xX16xX17xX213xXexX3xX5xX37axX6dxX3xX6fxX2f4xXdxX3xX16xX1xX21cxXexX3xXexX1xX2exX3xX17xXdxX1exXdxXbcxX3xX6fxXbfxX3xX7xX37axX6dxX3xX6fxX25xXexX3xXexX1exXdxX3xX2xXd3xX702xX17bxXeexX3xX49xXbcxX3xX5dxXdxX230xX16xX3xXexX25axX4xX1xX3xX162xX2xXd3xX156xXeexXeexX3xX21xX49xXeexXd3xX3xc8c5xX1xX6dxX16xX17xX3xX4xX2fcxX16xX1xX3xXf0xX6dxX16xX17xX3xX373xX6dxX6xX16xX1xX3xX1xX1axX3xXexX1xX6xX86xX3xX6fxX542xXdxX3xXexX1xX10xX3fxX3xX49xX92xX6xXbcxX3xXexX25xX3fxX3xX16xX29xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX2fcxX16xX1xX3xX7xX506xX4xX3xXexX6dxX86xX230xXexX3xX49xX1e9xXd3xX3xX244xX311xX4xX3xXdbxXdxX230xXexX3xXexX28xX3fxX16xX17xX3xX49xX92xX6xX3xX6fxX8exX16xX17xXbcxX3xX49xX311xXexX3xX1xX1axX3xXdbxXafxX3xX6fxX69xX16xX17xX3xXdbxX34bxX16xX17xXd3xX3xX5axX6cxX16xX17xX3xXexX28xXdxX230xX6dxX3xX373xX6dxX2fcxX3xXdbxX69xX16xX17xX3xX21xX1xX25axX3xX49xX506xX4xX3xX21xX8faxXexX3xXexX28xX3fxX16xX17xX3xXdbxX34bxX16xX17xX3xX21xX1xXdxX2exX16xX3xX1xX1axX3xX7cxX6xXdxX21xX6xX5xX3xX49xX6xX16xX17xX3xX49xXbfxXexX3xX80x90d3xX3xX6fxX8faxXbxX3xX4xX6dxX836xX16xX3xX1xX51cxXexXd3xX3xX38cxX16xX1xXecxX3xXf64xX28xXdxX7xXexXdxX16xX6xX3xX1e8xX6xX21xX10xX10xX80xX6xXd3xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xX35xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xX35xXexX6xXdbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXdbxX5xX10xX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX49xX6xX28xX17xXdxX16xXecxX3xXeexXbxXf0xX3xX6xX6dxXexX3fxXf6xXaxX12xX0xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX49xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6dxX16xX17xX3xX1xX3fxX3xX16xX6dxX3fxX4xX3xX21xX86xX3xX5xX6xX3xXexX28xX10xX16xX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX3fxXdxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXecxX35xX35xXdxXd3xXdbxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd3xX80xX16xX35xX16xX10xX152xX7xX35xX2xX156xXeexXeexX35xX156xX156xX5dxX2xX15exX15fxXexX156xX2xX15exXeexX5xX702xXd3xX168xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5dxXexX1xX6dxX49xXdbxXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexXecxX162xX156xXeexXbxXf0xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX3fxX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX1b5xX6xX5xXdxX17xX16xXecxX3xX168xX6dxX7xXexXdxX1c2xX86xXf6xXaxX12xXd05xX5axX1axX3xXexX28xX3fxX16xX17xX3xX1xX1axXd0exX3xX5xX6cxX3xX4xX77xX4xX1xX3xX17xX213xXdxX3xX49xXbfxXexX3xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX4xX3xXexX28xX29xX16xX3xX6fxX2abxX16xX1xX3xX16xX51cxXdxX3xX5xXd3cxX6xX3xXcxX6xX6xX5xX3xX600xX3fxX5xX4xX6xX16xX3fxXbcxX3xX16xX1d1xX49xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX1xX1axX3xXcxX6xX6xX5xXbcxX3xX7axX3xX6fxX2fcxX3fxX3xXbd6xX6dx8033xX3fxX16xXbcxX3xX923xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xXd3xX3xX244xX37axX86xX3xX5xX6cxX3xX49xXbfxXexX3xXexX28xX3fxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX6fxXafxX6xX3xX6fxXdxXb4xX49xX3xX5dxX6dxX3xX5xXafxX4xX1xX3xX6fxX8faxXbxX3xX80xX6cxX3xX1xX21cxXbxX3xX5dxX8e7xX16xX3xX16xX1xX21cxXexX3xX7axX3xX923xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xXd3xX3xX38cxX16xX1xXecxX3xXbe8xX10xX3fxX28xX17xX10xX3xXcxX6xXbxX6xX16xXd3xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xX35xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xX35xXexX6xXdbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXdbxX5xX10xX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX49xX6xX28xX17xXdxX16xXecxX3xXeexXbxXf0xX3xX6xX6dxXexX3fxXf6xXaxX12xX0xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX49xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6dxX16xX17xX3xX1xX3fxX3xX16xX6dxX3fxX4xX3xX21xX86xX3xX5xX6xX3xXexX28xX10xX16xX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX3fxXdxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXecxX35xX35xXdxXd3xXdbxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd3xX80xX16xX35xX16xX10xX152xX7xX35xX2xX156xXeexXeexX35xX156xX156xX5dxX2xX15exX15fxXexX2xX702xX17bxX162xX5xX156xXd3xX168xXbxX17xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexXecxX17bxX156xX702xXbxXf0xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX3fxX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX1b5xX6xX5xXdxX17xX16xXecxX3xX168xX6dxX7xXexXdxX1c2xX86xXf6xXaxX12xX5axX1axX3xXbd6xX6xX17xX3fxX3xX1a1xX3fxX5xX3fxX28xX6xX5dxX6xX3xX7axX3xX7cxX3fxX5xXdxX80xXdxX6xX3xX5xX6cxX3xX1xX1axX3xX4xX1xX560xX6xX3xX16xX1dxX1exX4xX3xX49xX6cxX6dxX3xX6fxX70xXbcxX3xX21xX1xXdxX2exX16xX3xX16xX1xXdxX33dxX6dxX3xX16xX17xX1dxX2f4xXdxX3xX5xXdxX29xX16xX3xXexX1dxX7axX16xX17xX3xX16xX1xX1dxX3xX49xXbfxXexX3xX21xX1xX6dxX3xX80xX4cfxX4xX3xXexX28xX29xX16xX3xX7xX6xX3fxX3xX5axX70xX6xXd3xX3xX13xX17xX6dxX86xX29xX16xX3xX16xX1xX37axX16xX3xXexX25xX3fxX3xX16xX29xX16xX3xX49xX6cxX6dxX3xX6fxX70xX3xX4xX252xX6xX3xX1xX1axX3xX5xX6cxX3xX5xX1exXbxX3xXexX28xX595xX49xX3xXexX25axX4xX1xX3xX5xX506xX16xX17xX3xX6fxX213xX16xX17xX3xX80xX6cxX3xX49xXbfxXexX3xX5xX3fxX25xXdxX3xXexX2fcxX3fxXd3xX3xX5axX1axX3xX4xX69xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX6fxX2fcxX3fxX3xX49xX6dxX836xXdxX3xXdbxX3fxX28xX6xXf0xX3xXexX28xX506xX16xX17xX3xXf0xX69xX6xXd3xX3xX244xX37axX86xX3xX4x11b2dxX16xX17xX3xX5xX6cxX3xX16xX7f3xXdxX3xXexX5e6xXbxX3xXexX28xX6dxX16xX17xX3xX28xX21cxXexX3xX16xX1xXdxX33dxX6dxX3xX17xXdxX836xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX49xX3xX1xX1axX16xX17xX3xX1xX25xX4xX3xX373xX6dxX51exX3xX1xXdxX2exX49xXd3xX3xX38cxX16xX1xXecxX3x9842xX3fxX28xX5dxXbxX28xX10xX7xX7xXd3xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xX35xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xX35xXexX6xXdbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXdbxX5xX10xX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX49xX6xX28xX17xXdxX16xXecxX3xXeexXbxXf0xX3xX6xX6dxXexX3fxXf6xXaxX12xX0xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX49xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6dxX16xX17xX3xX1xX3fxX3xX16xX6dxX3fxX4xX3xX21xX86xX3xX5xX6xX3xXexX28xX10xX16xX3xXexX1xX10xX3xX17xXdxX3fxXdxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXecxX35xX35xXdxXd3xXdbxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd3xX80xX16xX35xX16xX10xX152xX7xX35xX2xX156xXeexXeexX35xX156xX156xX5dxX2xX15exX15fxXexX163xX2d7xX2xX15exX5xX15fxXd3xX168xXbxX17xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX17xX1xXexXecxX17bxX163xX15exXbxXf0xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX6xXbxXexXdxX3fxX16xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX1b5xX6xX5xXdxX17xX16xXecxX3xX168xX6dxX7xXexXdxX1c2xX86xXf6xXaxX12xX5axX1axX3xX923xXdxXexX4xX1xX3xX16xX1d1xX49xX3xX7axX3xX6fxX2fcxX3fxX3xX373xX6dxX836xX4xX3xXcxX28xXdxX16xXdxX5dxX6xX5dxXbcxX3xX5xX6cxX3xX49xX70xX3xX21xX1xX3fxX77xX16xX17xX3xX4xX1xX21cxXexX3xXexX4cfxX3xX16xX1xXdxX29xX16xX3xX5xX1exX16xX3xX16xX1xX21cxXexX3xXexX1xX2exX3xX17xXdxX1exXdxXd3xX3xXcxX3fxX6cxX16xX3xXdbxXbfxX3xX1xX1axX3xX4xX1xX560xX6xX3xX16xX1xX4cfxX6xX3xX6fxX1dxX2f4xX16xX17xX3xX5xX70xX16xX17xXd3xX3xX5axX1axX3xX6fxX1dxX350xX4xX3xXbxX1xX77xXexX3xX1xXdxX230xX16xX3xX80xX6cxX3fxX3xX16xX34bxX49xX3xX2d7xX163xX2d7xX3xX80xX6cxX3xX6fxX1dxX350xX4xX3xX21xX1xX6xXdxX3xXexX1xX77xX4xX3xX16xX1xX4cfxX6xX3xX6fxX1dxX2f4xX16xX17xX3xXexX2d3xX3xX16xX34bxX49xX3xX2xX15fxX702xX156xXd3xX3xXcxX2d3xX3xX6fxX69xX3xX6fxX2exX16xX3xX16xX6xX86xXbcxX3xX1xX6cxX16xX17xX3xX4xX1xX97xX4xX3xXexX28xXdxX230xX6dxX3xXexX21cxX16xX3xX16xX1xX4cfxX6xX3xX6fxX1dxX2f4xX16xX17xX3xX6fxX84axX3xX6fxX1dxX350xX4xX3xX5xX21cxX86xX3xX6fxXdxXbcxX3xX16xX1xX1dxX16xX17xX3xX7xX836xX3xX5xX1dxX350xX16xX17xX3xX5dxX1dxX2f4xX16xX17xX3xX16xX1xX1dxX3xX21xX1xX8exX16xX17xX3xX1xX33dxX3xX80xX7f3xXdxX3xX17xXdxX2fcxX49xXd3xX3xX244xX37axX86xX3xX4xX142axX16xX17xX3xX5xX6cxX3xX49xXbfxXexX3xX6fxXdxXb4xX49xX3xX5dxX6dxX3xX5xXafxX4xX1xX3xX1xX21cxXbxX3xX5dxX8e7xX16xX3xX4xX252xX6xX3xX373xX6dxX836xX4xX3xX6fxX2fcxX3fxX3xX16xX6cxX86xXd3xX3xX38cxX16xX1xXecxX3xX4b0xXdxX4xX1xX6xX28xX5dxX1b5xX7xX10xX6xX49xX6xX16xXd3xX4xX3fxX49xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX5dxX12xX0xX35xXexX28xX12xX0xX35xXexXdbxX3fxX5dxX86xX12xX0xX35xXexX6xXdbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX3fxX6dxX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xcb1fxXdxX16xX17xXd3xX80xX16xX0xX35xXbxX12xX0xX35xX7xX10xX4xXexXdxX3fxX16xX12