Điều gì xảy ra nếu 1.500 núi lửa trên Trái Đất cùng phun trào
Nếu 1.500 ngọn núi lửa còn hoạt động trên khắp thế giới phun trào cùng lúc, thảm họa có thể khiến loài người rơi vào ngày tận thế.
c3bax11ffcxe1dfx13640xd5d3xd7eexc525xe665xf419xX7x13baex1119fx10cdcx13760xcf3fxfadfxX5x10166xXax13575x106b2xXdx105ddx143ecxX3xdab7x10a4cxX3xe94ex12684x131d2xX3xfffcxX6xX3xdd87x11c7exX16xX3xX2xecfax127f2x10a5axX29xX3xX22x124bexXdxX3xX5x144e9xX6xX3xXexX1fx13976xX22xX3xXcxX1fx128dfxXdxX3xX13x100f6xXexX3xX4x10f25xX22xX18xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fx132ebxe6e9xX0xec6exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c87xX10xX6x13b72xXaxX12x130d8xX23xX16xX3xX2xX27xX28xX29xX29xX3xX22xX18xdd1cxX22xX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xX4xdae7xX22xX3xX1xX4fxd91dxXexX3x11bdfx1047bxX22xX18xX3xXexX1fxX36xX22xX3x131b2xX1xedd8xXbxX3xXexX1xX23xX3xX18xXdxe35bxXdxX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xX4xX43xX22xX18xX3xX5xX2dxX4xefa1xX3xXexX1xX1cx13c61xX3xX1xX72xX6xX3xX4xf12fxX3xXexX1xee1bxX3xX90xX1xXdxX23xX22xX3xX5xX4fxX4exXdxX3xX22xX18xc638x10cb1xXdxX3xX1fx133bfxXdxX3xc747xX4exX4fxX3xX22xX18xX4exX1dxX3xXexf2c8xX22xX3xXexX1xX23xX27xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xf91axX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXb5xX6xX1fxX18xXdxX22xc469xX3x11acexXbxX1bxX3xX6xX16xXexX4fxe2edxXaxX12xX0xXexXefxX4fxX63xX1dxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxXb5xX18xX3xX6xX5xXexX9xXaxX63xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX10xX16xX3xX2xX3xX28xX29xX29xX3xX22xX16xXdxX3xX5xX16xX6xX3xXexX1fxX10xX22xX3xXexX1fxX6xXdxX3xX63xX6xXexX3xX4xX16xX22xX18xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX6xX4fxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxed4exXdxX63xXexX1xX100xX28xX29xX29xXbxX1bxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX27xXefxX6xX4fxX1xX6xXexXdxX22xX1xX27xXd7xX22xX51xX22xX10xX16cxX7xX51xX2xea52xX102x12238xX51xX2xX29xX28xX63xX197xX2xX102xXexX197xX102xX28xX2xX5xX29xX27x123b3xXbxX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX10xX6xX63xXaxX12x1376exX87xXexX3xXd7xc4a8xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xX4xef01xX6xX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xef8dxXexX22xX6xX3x10d8cxX3xd8d5xXexX6xX5xX1dxX3xXd7xX4exX4fxX3xX22x140a2xXb5xX3xX102xX29xX2x13c10xX27xX3x11caexX22xX1xX100xX3xcfc8xX4fxX1fxXefxXdxX7xX27xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX1fxX12xX0xX51xXexXefxX4fxX63xX1dxX12xX0xX51xXexX6xXefxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10691xX4fxX63xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xfd0axX5xX6xX7xX1xX3xX24axX4fxX1fxX16cxX6xX1fxX63xXb0xX3xXcxX1fxX3bxXdxX3xX13xX3fxXexX3xX1xXdxf208xX22xX3xX4xXbcxX3xX2xX27xX28xX29xX29xX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xX4xX7exX22xX3xX1xX4fxX83xXexX3xX86xX87xX22xX18xX27xX3xX13xe246xX1dxX3xX5xX4exX3xX22xX1x12d50xX22xX18xX3xX22xX18xX72xX22xX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xXexc7f1xX22xX18xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xe978xXexX3xX22xX1xX3fxXexX3xXb5xX87xXexX3xX5xddb2xX22xX3xXexX1fxX4fxX22xX18xX3xX7xX16x12365xXexX3xX2xX29xX27xX29xX29xX29xX3xX22xX201xXb5xX3xdd10xX16xX6xX27xX3xX20fxX4fxX22xX3xX7xX2c8xX3xX22xX4exX1dxX3xX4xX1xXcfxX6xX3xXefxX6xX4fxX3xX18x12b99xXb5xX3xXd7xX4exX22xX1xX3xX86xX6xXdxX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xX90xd4fdxX4fxX3xX63xX4exXdxX3xX5xXdxX36xX22xX3xXexX1d7xX4xX3xX63xXcfxX9bxXdxX3xX86xX3bxX1dxX3xX86xX83xXdxX3xX63xXcfxXd4xX22xX18xX3xXd7xX9bxXdxX3xX90xX1xX4fxX1cxX22xX18xX3xX28xX29xX29xX3xX22xX18xX72xX22xX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xXexX2a2xX22xX18xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xXexX1fxX4fxX22xX18xX3xX5xf97cxX4xX1xX3xX7xX31xX27xX3xXcxX16xX1dxX3xX22xX1xXdxX36xX22xXb0xX3xX90xX1x12c57xX22xX18xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xXb5xX72xXdxX3xXd7xX1d7xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xX86xX15xX16xX3xX18xXdxX2c8xX22xX18xX3xX22xX1xX6xX16xX27xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xXaxX23fxX83xX22xX3xX4xXbcxX3xXexX1xXc0xX3xX1bxX23xXbxX3xX4xX3bxX4xX3xXd7xX1d7xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xXexX1xX10xX4fxX3xX1xX6xXdxX3xX22xX1xXbcxXb5xX27xX3xX66xX1xXbcxXb5xX3xX86xX2bdxX16xX3xXexXdxX36xX22xX3xX7xX1cxX22xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX4xX3bxX4xX3xX63xX7exX22xX18xX3xX63xX16xX22xX18xX3xX22xX1xX6xXb5xX3xXd7xX4exX3xX22xX1xXdxX15xX16xX3xX90xX1xX2b0xX3xX18xX6xX7xX3xX18xX72xXdxX3xX5xX4exX3xXaxX10x13fa3xX421xX16xX7xXdxXd7xX10xXaxX3xe6baxX4xX1xX1cxX1dxX3xXexX1fxX4exX22x11709xX27xX3xX66xX1xXbcxXb5xX3xXexX1xc439xX3xX1xX6xXdxX3xXexX83xX4fxX3xX1fxX6xX3xXexX1fxX4fxX3xXefxX1d7xXdxX3xXd7xX4exX3xX90xX1xX2b0xX3xX18xX6xX7xX3xXb5xX6xX22xX18xX3xXexX36xX22xX3xXaxX10xX1bxXbxX5xX4fxX7xXdxXd7xX10xXaxX3xX42axXefxX43xX22xX18xX3xX22x103daxX434xX27xX3xf714x10c38xX3xX90xX1xX3bxX4xX3xXefxXdxX264xXexX3xXexX1fxX4fxX22xX18xX3xX1xX4fxX83xXexX3xX86xX87xX22xX18xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xX4xX1xX1e4xX3xX1dxX23xX16xX3xX63xX4fxX3xX86xX87xX3xX22xX1xX9bxXexX3xX4xX1e4xX6xX3xXb5xX6xX18xXb5xX6xX3xX42axX86xX3bxX3xX22xX1x141e8xX4fxX434xX27xX3xX13xX3bxX3xXb5xX6xX18xXb5xX6xX3xX4xX4exX22xX18xX3xX22xX1xX9bxXexX3xX4xX4exX22xX18xX3xX90xX1xXbcxX3xXexX1xX4fxX3bxXexX3xX90xX1xX2b0xX3xXd7xX4exX3xX90xX1xX1cxX3xX22xX201xX22xX18xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xXd7xX1d7xX3xX22xX47axX3xX4xX4exX22xX18xX3xX4xX6xX4fxXaxXb0xX3xXexXdxX23xX22xX3xX7x1399fxX3xX1d2xX6xXexXexX1xX10xX16cxX3x1320cxX6xXexX7xX4fxX22xXb0xX3xX4xX1xX16xX1dxX36xX22xX3xX18xXdxX6xX3xXd7xX15xX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xX1f4xX3xX13xX83xXdxX3xX1xX72xX4xX3xX23fxX1fxXdxX7xXexX4fxX5xXb0xX3x1244fxX22xX1xXb0xX3xX4xX1xX4fxX3xXefxXdxX23xXexX27xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12x11698xX43xX3xX4xX3bxX4xX3xXd7xX1d7xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xX4xXbcxX3xXexX1xXc0xX3xX90xX1xX3bxX4xX3xX22xX1xX6xX16xXb0xX3xX22xX23xX16xX3xXexX3fxXexX3xX4xX1cxX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xXexX1fxX36xX22xX3xXcxX1fxX3bxXdxX3xX13xX3fxXexX3xX1xX4fxX83xXexX3xX86xX87xX22xX18xX3xX4xX43xX22xX18xX3xX5xX2dxX4xXb0xX3xX1xXe1xX16xX3xX2d6xX16xX1cxX3xX7x11852xX3xXd7xX36fxX3xX4xX43xX22xX18xX3xX22xX18xX1xXdxX36xXb5xX3xXexX1fxX72xX22xX18xX27xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX1fxX4fxX22xX18xX12xXcxX1xXdxX264xXexX3xX1xX83xXdxX3xX7xXd4xX3xXefxX87xX3xX1f4xX3xX22xX1xX290xX22xX18xX3xX90xX1xX16xX3xXd7xX47fxX4xX3xX18xX2bdxX22xX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX0xX51xX7xXexX1fxX4fxX22xX18xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xX20fxX3bxX4xX3xX4xXcfxX3xX63xX288xX22xX3xX7xX2c8xX22xX18xX3xX1f4xX3xXbxX1xX83xXb5xX3xXd7xXdxX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xX90xX1xX36fxX22xX18xX3xX4xX1x126b7xX3xXefxX35axX3xX1cxX22xX1xX3xX1xXcfxX1f4xX22xX18xX3xXefxX1f4xXdxX3xX63xX7exX22xX18xX3xXb5xX6xX18xXb5xX6xX3xXb5xX4exX3xX4xX1cxX3xX22xX1xX290xX22xX18xX3xX86xX3bxXb5xX3xXb5xX288xX1dxX3xXexX1fxX4fxX3xXefxX1d7xXdxX3xX90xX1xX47axX22xX18xX3xX5xX2f0xX27xX3xX57bxX7exX22xX18xX3xX22xX1xX6xXb5xX3xXexX2bdxX22xX18xX3xX42axXbxX1dxX1fxX4fxX4xX5xX6xX7xXexXdxX4xX3xX421xX5xX4fxX16cxX434xX3xX5xX4exX3xX22xX1xX290xX22xX18xX3xX86xX3bxXb5xX3xXb5xX288xX1dxX3xX86xX3bxXb0xX3xXexX1fxX4fxXb0xX3xX90xX1xX2b0xX3xX18xX6xX7xX3xX63xXdxX3xX4xX1xX16xX1dxXc0xX22xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xXd7xX4exX3xX1fxX3fxXexX3xX22xXbcxX22xX18xX3xXd7xX9bxXdxX3xX22xX1xXdxX264xXexX3xX86xX87xX3xX5xX36xX22xX3xXexX9bxXdxX3xX2xX27xX29xX29xX29xX3x1383axX20fxX27xX3xX20fxX1xX2dxX22xX18xX3xX4xXbcxX3xXexX1xXc0xX3xX4xX1xX16xX1dxXc0xX22xX3xX86xX87xX22xX18xX3xX1f4xX3xXexX2c8xX4xX3xX86xX87xX3x10ac3xX102xX197xX3xX90xXb5xX51xX1xX3xX22xX36xX22xX3xX1xX2bdxX16xX3xX22xX1xXcfxX3xX90xX1xX36fxX22xX18xX3xX6xXdxX3xX4xXbcxX3xXexX1xXc0xX3xX4xX1xX83xX1dxX3xXexX1xX4fxX3bxXexX27xX3xf115xX1xX36fxX22xX18xX3xX4xX1xX690xX3xX1cxX22xX1xX3xX1xXcfxX1f4xX22xX18xX3xXexX9bxXdxX3xX4xXcfxX3xX63xX288xX22xX3xX7xX2c8xX22xX18xX3xX1f4xX3xX5xX288xX22xX3xX4xXe1xX22xXb0xX3xX63xX7exX22xX18xX3xX22xX1xX6xXb5xX3xXexX2bdxX22xX18xX3xX4xX7exX22xX3xX4xXbcxX3xXexX1xXc0xX3xX18xX288xX1dxX3xXexX1xXdxX264xXexX3xX1xX83xXdxX3xXexX1fxX4fxX22xX18xX3xXefxX3bxX22xX3xX90xX2b0xX22xX1xX3xX2xX195xX29xX3xX90xXb5xX3xX1bxX16xX22xX18xX3xX2d6xX16xX6xX22xX1xX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX27xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX1fxX4fxX22xX18xX12xXcxX1xXdxX264xXexX3xX1xX83xXdxX3xXexX1fxX36xX22xX3xX63xXdxX264xX22xX3xX1fxX87xX22xX18xX0xX51xX7xXexX1fxX4fxX22xX18xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xX66xX1xX290xX22xX18xX3xX4xX87xXexX3xXexX1fxX4fxX3xXefxX1d7xXdxX3xXexX2a2xX3xX4xX3bxX4xX3xXd7xX1d7xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xX4xXbcxX3xXexX1xXc0xX3xXd7xXcfxXd4xX22xX3xX4xX6xX4fxX3xX1xX4exX22xX18xX3xX22xX18xX1xX19xX22xX3xX90xXb5xX27xX3xXaxXcxX1fxX4fxX3xXefxX1d7xXdxX3xX5xX4exX3xXexX1xX43exX3xX90xX1xX36fxX22xX18xX3xXb5xX3fxX1dxX3xX63x135f3xX3xX4xX1xX35axX16xX27xX3xX20fxX1xX2dxX22xX18xX3xXefxX6xX4fxX3xX18xX2f0xXb5xX3xX22xX1xX290xX22xX18xX3xXb5xX1cxX22xX1xX3xXexX1xX1e4xX1dxX3xXexXdxX22xX1xXb0xX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xXc0xX3xXd7xX4exX3xX86xX3fxXexX3xX86xX3bxX3xX22xX1xf55cxXaxXb0xX3xXexXdxX23xX22xX3xX7xX51dxX3xX527xX6xXexX7xX4fxX22xX3xX22xXbcxXdxX27xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xX7a6xX1xX36fxX22xX18xX3xX4xX1xX690xX3xX4xXbcxX3xX90xX1xX1cxX3xX22xX201xX22xX18xX3xXbxX1xX3bxX3xX1xX1e4xX1dxX3xX86xX87xX22xX18xX3xX4xXd4xX3xXb5xX3bxX1dxX3xXefxX6xX1dxXb0xX3xXexX1fxX4fxX3xXefxX1d7xXdxX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xX63xX4exX1dxX3xX86xd45dxX4xX3xX4xXbcxX3xXexX1xXc0xX3xX5xX4exXb5xX3xX7xXe1xXbxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX7exX6xX3xX22xX1xX4exX3xX90xX1xXdxX3xX4xX1xX2dxX22xX18xX3xXexX2b0xX4xX1xX3xXexX1d7xX3xXd7xX4exX3xX63xX2bdxX22xX3xX63xX2bdxX22xX3xX5xX4exXb5xX3xXb5xXbcxX22xX18xX3xX22xX1xX4exX3xX7xX1d7xXbxX3xX1bxX16xX2c8xX22xX18xX27xX3xX60xX2b0xXexX3xXbxX1xX1cxXdxX3xXexX1fxX4fxX3xXefxX1d7xXdxX3xX4xXbcxX3xXexX1xXc0xX3xX63x12ed6xX22xX3xX86xX23xX22xX3xX22xX1xX290xX22xX18xX3xXd7xX3fxX22xX3xX86xX15xX3xX22xX18xX1xXdxX36xXb5xX3xXexX1fxX72xX22xX18xX3xX86xX2c8xXdxX3xXd7xX9bxXdxX3xXbxX1xX47axXdxXb0xX3xXefxX6xX4fxX3xX18xX2f0xXb5xX3xXefxX264xX22xX1xX3xXefxX1d7xXdxX3xXbxX1xX47axXdxX27xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xX20fxX4fxX22xX3xX22xX18xXcfxXd0xXdxX3xX90xX1xX36fxX22xX18xX3xXexX1xXc0xX3xX86xXdxX3xX5xX83xXdxX3xX22xX23xX16xX3xX90xX1xX36fxX22xX18xX3xX86xX10xX4fxX3xXb5xX98axXexX3xX22xX83xX3xXbxX1xX7exX22xX18xX3xX86xX87xX4xX27xX3xX66xX18xX4fxX4exXdxX3xX1fxX6xXb0xX3xX4xX3bxX4xX3xX90xX36xX22xX1xX3xX5xXdxX36xX22xX3xX5xX83xX4xX3xX7xX5dfxX3xX22xX18xX2a2xX22xX18xX3xX1xX4fxX83xXexX3xX86xX87xX22xX18xX3xX63xX4fxX3xXexX1fxX4fxX3xXefxX1d7xXdxX3xX5xX4exXb5xX3xX18xXdxX3bxX22xX3xX86xX4fxX83xX22xX3xX1xX4fxX83xXexX3xX86xX87xX22xX18xX3xX4xX1e4xX6xX3xXd7xX264xX3xXexXdxX22xX1xX3xXd7xX4exX3xX4xX1xX98axX22xX3xX7xXbcxX22xX18xX3xXd7xX36fxX3xXexX16xX1dxX23xX22xX27xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX1fxX4fxX22xX18xX12xX23fxXdxX23xX22xX3xX86xX47axXdxX3xX90xX1xX2b0xX3xX1xXe1xX16xX3xXexX1fxX4fxX22xX18xX3xX63xX4exXdxX3xX1xX83xX22xX0xX51xX7xXexX1fxX4fxX22xX18xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xX20fxX3bxX4xX3xXd7xX1d7xX3xXbxX1xX16xX22xX3xXexX1fxX4exX4fxX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xX4xXbcxX3xXexX1xXc0xX3xX90xX305xX4fxX3xXexX1xX10xX4fxX3xX22xX1xX290xX22xX18xX3xXefxXdxX23xX22xX3xX86xX47axXdxX3xX63xX4exXdxX3xX1xX83xX22xX3xX86xX2c8xXdxX3xXd7xX9bxXdxX3xX90xX1xX2b0xX3xX1xXe1xX16xX3xXcxX1fxX3bxXdxX3xX13xX3fxXexX27xX3xXcxX1fxX36xX22xX3xXexX1xX47fxX4xX3xXexX23xXb0xX3xX5xXcfxc7acxX22xX18xX3xXexX1fxX4fxX3xXefxX1d7xXdxX3xXd7xX4exX3xX90xX1xX2b0xX3xX18xX6xX7xX3xX90xX1xX47axX22xX18xX3xX5xX2f0xX3xX18xXdxX1cxXdxX3xXbxX1xXbcxX22xX18xX3xXexX2a2xX3xXb5xXdxX264xX22xX18xX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xX7xX5dfxX3xX90xX1xXdxX23xX22xX3xX22xX1xXdxX264xXexX3xX86xX87xX3xXexX4fxX4exX22xX3xX4xX2bdxX16xX3xX1xX83xX3xXexX1xX3fxXbxX27xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xXaxX47exX47fxX3xX18xXdxX6xX3xXexX201xX22xX18xX3xX86xX87xXexX3xX22xX18xX87xXexX3xXexX1fxX4fxX22xX18xX3xX22xX2f0xX22xX18xX3xX86xX87xX3xX7xX16xX5xXbxX1xX16xX1fxX3xX63xXdxX4fxX1bxXdxX63xX10xX3xX5xX4exXb5xX3xX1xX19xX22xX1xX3xXexX1xX4exX22xX1xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX83xXexX3xX22xX1xX91axX3xX18xX72xXdxX3xX5xX4exX3xX6xX10xX1fxX4fxX7xX4fxX5xX3xX90xX1xXdxX3xX18xX98axXbxX3xX22xXcfxX9bxX4xXb0xX3xXbxX1xX1cxX22xX3xX1bxX83xX3xX3bxX22xX1xX3xX7xX3bxX22xX18xX3xX1d2xX98axXexX3xXcxX1fxXd0xXdxX3xX22xX18xXcfxXbc2xX4xX3xXexX1fxX1f4xX3xX5xX83xXdxX27xX3x12158xX16xX3bxX3xXexX1fxX19xX22xX1xX3xX22xX4exX1dxX3xX7xX5dfxX3xX5xX4exXb5xX3xX1xX4exX22xX1xX3xXexXdxX22xX1xX3xXb5xX3bxXexX3xX1xXd4xX22xXb0xX3xXexX1xXe1xXb5xX3xX4xX1xX2b0xX3xXexX83xX4fxX3xX1fxX6xX3xX90x14275xX3xX23fxX201xX22xX18xX3xX1xX4exX3xX22xX1xX91axXaxXb0xX3xXexXdxX23xX22xX3xX7xX51dxX3xX527xX6xXexX7xX4fxX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11e42xX27xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX4fxX63xX1dxXaxX12xXcxX16xX1dxX3xX22xX1xXdxX36xX22xXb0xX3xXexX1fxX4fxX22xX18xX3xXexX1xXd0xXdxX3xX18xXdxX6xX22xX3xX63xX4exXdxX3xX1xXd4xX22xXb0xX3xX4xX4fxX22xX3xX22xX18xXcfxXd0xXdxX3xX4xXbcxX3xXexX1xXc0xX3xX18xX98axXbxX3xX1xXdxX264xX16xX3xX43exX22xX18xX3xX22xX18xXcfxXbc2xX4xX3xX5xX83xXdxX3xXd7xX9bxXdxX3xX22xX1xXdxX264xXexX3xX86xX87xX3xX18xXdxX6xX3xXexX201xX22xX18xX27xX3xXaxX47exX6xX16xX3xX1xX4exX22xX18xX3xXexX1fxX201xXb5xX3xX22xX201xXb5xXb0xX3xX90xX1xX2b0xX3xX4xX6xX1fxXefxX4fxX22xX3xX63xXdxX4fxX1bxXdxX63xX10xX3xX42axX20fx1304axX102xX434xX3xX63xX4fxX3xX22xX2dxXdxX3xX5xX31xX6xX3xX18xXdxX1cxXdxX3xXbxX1xXbcxX22xX18xX3xX7xX5dfxX3xX5xX4exXb5xX3xX1xX4exX22xX1xX3xXexXdxX22xX1xX3xX22xXbcxX22xX18xX3xX5xX36xX22xXaxXb0xX3xXexXdxX23xX22xX3xX7xX51dxX3xX527xX6xXexX7xX4fxX22xX3xX4xX1cxX22xX1xX3xXefxX3bxX4fxX27xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47exX4fxX16xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xe894xX66xX1efxX0xX51xXbxX12