Tiếp tục huy động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Thực hiện lời kêu gọi toàn dân chung sức phòng chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp, tổ chức ở Hà Tĩnh tiếp tục ủng hộ kinh phí cùng hiện vật. Các địa phương như TX Hồng Lĩnh cũng huy động được gần 1,2 tỷ đồng, Vũ Quang 771 triệu đồng. 
36cax89a8x8ef6x4c66x3e59x60e5x4a41xb7bax9415xX7x6eeex8df4x696cx451cxbd91x4552xX5x77fcxXax55b9xXcxXdx8fa3xXbxX3xXex5015xX4xX3xX1xb77ax6d86xX3xc698x83b1x4cd6x5b68xX3xX22xX23xX1dx68d4xX22xX3xX5x5c8exX4xX3xXbxX1x6a4exX22xX23xa108xX3xX4xX1x624dxX22xX23xX3x8e17x733fxX4xX1xX3x50b2x76d9xc122xXdxX3cxa405xX2x74a5xX3xb2e5xX3x84a3x45a2xX3xXcxc26bxX22xX1xX0xb272xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX3cxXaxX12xXcxX1xX2cxX4xX3xX1xXdx8aaaxX22xX3xX5x4038xXdxX3xb3fdx497dxX1dxX3xX23x5b5cxXdxX3xXexX42xX4dxX22xX3xX3cxa1a7xX22xX3xX4xX1xX1dxX22xX23xX3xX7xaf77xX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX34xX3xX4x5d75xX4xX3xX3cxX42xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX70xXbxX34xX3xXex66e2xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3x6d5cxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX77xXdxX22xX1xX3xXbxX1x8d96xX3xX4x920dxX22xX23xX3xX1xXdxX70xX22xX3xX43x8071xXex3ffexX3xX41xXaexX4xX3xX20xX3dxX6xX3xXbxX1xa04cx66b6xX22xX23xX3xX22xX1xX103xX3xXcx7922xX3xX4cxX28xX22xX23xX3xb35bxX50xX22xX1xX3xX4x3ea0xX22xX23xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX20xX103x472cxX4xX3xX23x73b9xX22xX3xX2xX34xa348xX3xXexb1adxX3xX20xX28xX22xX23xX34xX3x7679xX11axX3x8873xX1dxX6xX22xX23xX3x8efdxX146xX2xX3xXex774dxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx793fxX42xX3cxX1exXaxX12xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12x86bcxX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX3xX41xX1xXdx847fxX1dxX3xX2x5866xX54x7280xX34xX3xXex96d0xXdxX3xX20xXdxc7d4x5acbxX3xXexXdxX15xXbxX3xX22xX1xXf5xX22xX3xX1xX4dxX22xX23xX3xX1x698cxX6xX34xX3xX43xXf5xXexX3xX4xX1xc829xXexX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4xXdaxX6xX3xX164xX21xX3xX41xX4cxX140x927exX3xXex40ccxX22xX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX34xX3xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX20xX42xX4dxX22xX3xX4xXaexX22xX3x94e4xX21xX3xX41x82bcxX22xX23xX3xXexX1exX3x93a4xXdxX70xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX3xX20x8812xX3xXexX14bxX6xX42xX3xX7xX38xX3xXexXdxX180xX22xX3xX132x6917xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xX23xX1a2xXbxX3xXbxX1xX12dxX22xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX4xXaexX22xX3xX1fcxX21xX34xX3xX4xX1xXdxX15xX22xX3xX7xX50xX34xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX103xX129xX22xX23xX3xXexX14bxX2cxX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xXbxX1xX19xX4xX3xX43xX19xX3xX22xX104xXdxX3xXexX1dxX1exX15xX22xX3xX20xX12dxX1dxX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX12xX0xXdxX190xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxaf67xXdxX3cxXexX1x7aecxX3x8c9axX2x3f96xXbx3a8fx6181xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX186xX2xX232xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXf7xX1fcxX6xX42xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf7xX43xX22xX54xX22xX10xX2cfxX7xX54xX132xX232xX2xX2d8xX54xX2xX232x9ef6xX3cxX2xX2xX146xX186xX146xX232xX132xXexX132xX132xX30fxX48xX2d6xX5xX232xXf7x6b20xXbxX23x5bdcxX14bxX9xX48xX2d6xX146xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX42xX22xXaxX12xX207xX18axXdxX3xX3cxXdxX70xX22xX3xX41xX200xX22xX23xX3xXexX1exX3xX207xXdxX70xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xXexX14bxX6xX42xX3xX7xX38xX3xXexXdxX180xX22xX3xX132xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xX4xX1xX42xX3xX164xX21xX3xX41xX4cxX140xX1dbxX3xXexX1dexX22xX1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX4cxX103xX4axX22xX23xX3xX8fxX22xX23xX3xX5xX74xXdxX3xX77xX78xX1dxX3xX23xX7cxXdxX3xXexX42xX4dxX22xX3xX3cxX85xX22xX3xXexX1xX6xX190xX3xX23xXdxX6xX3xX20xX1a2xX22xX23xX3xX23xX1a2xXbxX34xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xXexX14bxX78xX22xX3xX20xX3dxX6xX3xX1fcxX4dxX22xX3xXexX1dexX22xX1xX34xX3xX41xX200xX22xX23xX3xXexX1exX3xX207xXdxX70xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xX20xX222xX3xXbxX1xXaexXexX3xX20xX21xX22xX23xX3xXbxX1xX42xX22xX23xX3xXexX14bxX4dxX42xX3xX190xba68xXdxX3xX4xXaexX22xX3xX1fcxX21xX34xX3xX22xX1xX85xX22xX3xX43xXdxX78xX22xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX1fcxa564xX22xX23xX3xXexXdxX180xX22xX3xX190x3861xXexX3xX4xX11axX22xX23xX3xX22xX1xX103xX3xX1xXdxX70xX22xX3xX43xXf5xXexXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX1dbxX6xX1dxX3xX77xX1xXdxX3xXbxX1xXaexXexX3xX20xX21xX22xX23xX34xX3xX41xX200xX22xX23xX3xXexX1exX3xX207xXdxX70xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xX20xX222xX3x60a5xX1dxX1exX78xX22xX3xX23xX1a2xXbxX3xX20xX103xX129xX4xX3xX2xX2d8xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xXf7xX3xXcxX14bxX42xX22xX23xX3xX20xX1a2xX34xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xXexX1xX200xX22xX23xX3xX507xX1dxX6xX3xa550xX1exX3xX1fcxX6xX22xX3xa35fxXcxXcxX140xX3xX13dxXdxX70xXexX3x4662xX6xX190xX3xXexX1dexX22xX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xX2xX232xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX2dbxX3xX1dbxX4axX3x4ff5xX3xXexX15xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xX184xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xX43xX4dxX3xX164xX21xX3xX41xX4cxX140xX1dbxX3xXexX1dexX22xX1xX3xX132xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX552xX23xX42xX4dxXdxX3xX14bxX6xX34xX3xX41xX200xX22xX23xX3xXexX1exX3xX207xXdxX70xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xX4xX31xX22xX3xX4xX1xXdaxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX4dxX190xX3xX43xXdxX70xX4xX3xXexX14bxX2cxX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xX43x988bxXdxX3xX4xXaexX4xX3xX20xXdxX18fxX190xX34xX3xXexX14bxX1dxX22xX23xX3xXexX85xX190xX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX1exX3xXexX14bxX78xX22xX3xX20xX3dxX6xX3xX1fcxX4dxX22xX3xXexX1dexX22xX1xX3xX22xX1xX4dxX3xX20xX18fxX3xX1xX487xX3xXexX14bxX129xX3xX2xX232xX232x5fcexX3xXbxX1xXe8xX3xX20xXdxX70xX22xX3xXexXdxX78xX1dxX3xXexX1xX19xX3xXexX14bxX42xX22xX23xX3xX507xX1dxXaexX3xXexX14bx9d4exX22xX1xX3xXbxX1xX19xX4xX3xX43xX19xX3xX4xX200xX22xX23xX3xX3cxX85xX22xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX70xX22xX3xX22xX1xXdxX70xX190xX3xX43xX19xX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX1exXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xa417xX22xX23xX3xX552xX23xX1dxX1ex654cxX22xX3x3fd9xX1xacdcxX4xX3xX6baxX1xX42xX22xX23xX3xX46xX3x5ccdxXdxXaexX190xX3xX20xX38xX4xX3xX41xX200xX22xX23xX3xXexX1exX3xX207xXdxX70xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xX4xX1xX42xX3xX1fcxXdxX15xXexX2d4xX3xX22xX23xX42xX4dxXdxX3xX4xX1xX103xX104xX22xX23xX3xXexX14bxX66axX22xX1xX3xXbxX1xXaexXexX3xX20xX21xX22xX23xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX34xX3xX507xX1dxX1exX78xX22xX3xX23xX1a2xXbxX34xX3xXexX1xX74xXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xX507xX1dxX6xX34xX3xX41xX200xX22xX23xX3xXexX1exX3xX207xXdxX70xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xX20xX222xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX38xXdxX3xX20xX6xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX103xX129xX22xX23xX3xX4xXaexX22xX3xX1fcxX21xX34xX3xX22xX1xX85xX22xX3xX43xXdxX78xX22xX3xXexX14bxX2cxX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xXbxX1xX19xX4xX3xX43xX19xX3xX20x4a91xX190xX3xX1fcxX78dxX42xX3xX5xX103xX608xXdxX3xX20xXdxX70xX22xX3xXexX18axXdxX3xX4xXaexX4xX3xX20xXdxX18fxX190xX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX1exX3xXexX14bxX78xX22xX3xX20xX3dxX6xX3xX1fcxX4dxX22xX3xXexX1dexX22xX1xXf7xX3xXcx4af3xX22xX23xX3xX4xX103xX74xX22xX23xX3xX77xXdxX18fxX190xX3xXexX14bxX6xX34xX3xXexX1xX10xX42xX3xX3cx77b6xXdxX3xX22x8a03xX190xX3xXexX66axX22xX1xX3xX1xX66axX22xX1xX3xX1xXdxX70xX22xX3xXexX14bxX18axX22xX23xX3xX20xX103xX74xX22xX23xX3xX3cxX85xX1exX34xX3xX5xX103xX608xXdxX3xX20xXdxX70xX22xX3xX22xX1xX4a4xX190xX3xX1fcxX78dxX42xX3xX20xX78dxX190xX3xX6xX22xX3xXexX42xX4dxX22xX34xX3xXbxX1xX19xX4xX3xX43xX19xX3xXexX38xXexX3xX22xX1xX1acxXexX3xX1xX70xX3xXexX1xX38xX22xX23xX3xX20xXdxX70xX22xX3xXexX14bxX42xX22xX23xX3xX190xXebxX6xX3xX3cxX3dxX4xX1xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX172xX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX3xXcxX1xX6xX1exX3xX190xX4aexXexX3xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX13dxX7c7xX22xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX164xXaexX4xX3xXaexXdxX3xX2daxX222xX3xX1xX21xXdxX3xX46xX3xX41xX6xX14bxXdxXexX6xX7xX3xXexX1xX1dxX21xX4xX3xX6c7xXdxXaexX42xX3xX2daxX8fxX3xX13dxX7c7xX22xX3xX4cxX18axX22xX1xX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX3x876exX2daxX222xX3xXcxX1xX18axX4xX1xX3xXcxX14bxX1dxX22xX23xX3x7373xX3xXcxX6baxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1x5666xX34xX3xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX114xXdxX22xX1xX3xX190xX19xX4xX3xX552xX23xX1dxX1exX6b7xX22xX3xX4cxX1dxX1exX3xXcxX1dxX1acxX22xX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX3xX43x51cbxX6xX3xX20xX15xX22xX3xXexX14bxX6xX42xX3xXexX4aexX22xX23xX3xX507xX1dxX4dxX3xX4xXebxX22xX23xX3xX7xX38xX3xXexXdxX180xX22xX3xX132xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xX4xX1xX42xX3xX4xXaexX22xX3xX1fcxX21xX34xX3xX43xXdxX78xX22xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXcxX14bxX1dxX22xX23xX3xXexX85xX190xX3xc66exXdxX18fxX190xX3xX7xX42xXaexXexX3xX1fcxX70xX22xX1xX3xXexXf5xXexX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xX8d1xX41x44fbxX41xX8edxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX0xXdxX190xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX3cxXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX186xX2xX232xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXf7xX1fcxX6xX42xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf7xX43xX22xX54xX22xX10xX2cfxX7xX54xX132xX232xX2xX2d8xX54xX2xX232xX30fxX3cxX2xX2xX146xX2d8xX2xX232xX48xXexX30fxX186xX2d6xX186xX184xX5xX232xXf7xX321xXbxX23xX324xX14bxX9xX2xX2d8xX2d8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX42xX22xXaxX12xX114xXdxX22xX1xX3xX190xX19xX4xX3xX552xX23xX1dxX1exX6b7xX22xX3xX4cxX1dxX1exX3xXcxX1dxX1acxX22xX3xXexX14bxX6xX42xX3xXexX4aexX22xX23xX3xX507xX1dxX4dxX3xX4xXebxX22xX23xX3xX7xX38xX3xXexXdxX180xX22xX3xX132xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xX4xX1xX42xX3xX4xXaexX22xX3xX1fcxX21xX34xX3xX43xXdxX78xX22xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXcxX14bxX1dxX22xX23xX3xXexX85xX190xX3xX96bxXdxX18fxX190xX3xX7xX42xXaexXexX3xX1fcxX70xX22xX1xX3xXexXf5xXexX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xXcxXdxX15xX22xX3xX7x68dfxX3xX552xX23xX1dxX1exX6b7xX22xX3xX114xX103xX104xX22xX23xX3xXcxX85xX190xX3xX46xX3xX6c7xXdxXaexX190xX3xX20xX38xX4xX3xXcxX14bxX1dxX22xX23xX3xXexX85xX190xX3xX96bxXdxX18fxX190xX3xX7xX42xXaexXexX3xX1fcxX70xX22xX1xX3xXexXf5xXexX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xX4xX78dxX190xX3xX104xX22xX3xX7xX2cxX3xX507xX1dxX6xX22xX3xXexX85xX190xX3xX4xXdaxX6xX3xX13dxX7c7xX22xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX164xXaexX4xX3xXaexXdxX3xX2daxX222xX3xX1xX21xXdxX3xX46xX3xX41xX6xX14bxXdxXexX6xX7xX34xX3xX6c7xXdxXaexX42xX3xX2daxX8fxX3xX13dxX7c7xX22xX3xX4cxX18axX22xX1xXf7xX3xX13dxX608xXdxX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX12dxX22xX3x6f57xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX22xX1xX103xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX23xXdxX4aexX4x6566xX34xX3xX41xX988xX41xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xX7xba5cxX3xX507xX1dxX1exX15xXexX3xXexX85xX190xX3xX4xXebxX22xX23xX3xXexX42xX4dxX22xX3xX507xX1dxX85xX22xX34xX3xXexX42xX4dxX22xX3xX3cxX85xX22xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX1fcxX70xX22xX1xX3xX190xX21xXexX3xX4xXaexX4xX1xX3xX4xX1a2xX3xX1xXdxX70xX1dxX3xX507xX1dxX78dxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX172xX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX3xX164xX6xX22xX3xX41xX1xX1dexX3xX20xX18axX42xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xXexX1xX3dxX3xX2daxX222xX3xX4cxX28xX22xX23xX3xX114xX50xX22xX1xX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX3xX4xX1xX42xX3xX1fcxXdxX15xXexX34xX3xX20xX15xX22xX3xX22xX23xX4dxX1exX3xX2xX2xX54xX186xX34xX3xXdaxX1exX3xX1fcxX6xX22xX3xX548xXcxXcxX140xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX1acxXbxX3xX43xX4dxX3xX4xXaexX4xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXexX1xX4dxX22xX1xX3xX43xXdxX78xX22xX3xX20xX222xX3xXexXdxX15xXbxX3xX22xX1xXf5xX22xX3xXexXdxX180xX22xX3xX43xX4dxX3xX1xXdxX70xX22xX3xX43xXf5xXexX3xXexX91bxX3xX4xXaexX4xX3xX4xX104xX3xX507xX1dxX6xX22xX34xX3xX20xX104xX22xX3xX43xX3dxX34xX3xX3cxX42xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX70xXbxX34xX3xX22xX1xX4dxX3xX1xX78dxX42xX3xXexX85xX190xX3xX43xX608xXdxX3xX7xX38xX3xXexXdxX180xX22xX3xX23xX12dxX22xX3xX2xX34xX132xX3xXexX135xX3xX20xX28xX22xX23xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX12xX0xXdxX190xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX3cxXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX186xX2xX232xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX54xX54xXdxXf7xX1fcxX6xX42xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf7xX43xX22xX54xX22xX10xX2cfxX7xX54xX132xX232xX2xX2d8xX54xX2xX232xX48xX3cxX2xX232xX232xX184xX2d6xX184xX2xXexX30fxX2xX132xX186xX232xX5xX232xXf7xX321xXbxX23xX324xX14bxX9xX2d8xX2d8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX42xX22xXaxX12xX114xX222xX22xX1xX3xX20xX18axX42xX3xXexX1xX3dxX3xX2daxX222xX3xX4cxX28xX22xX23xX3xX114xX50xX22xX1xX3xXexXdxX15xXbxX3xX22xX1xXf5xX22xX3xX2d8xX232xX232xX3xX1fcxX21xX3xX507xX1dxX12dxX22xX3xXaexX42xX3xX1fcxX78dxX42xX3xX1xX21xX3xX43xX4dxX3xX2xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xXexXdxX180xX22xX3xX190xX4aexXexX3xX4xXdaxX6xX3xX4cxX21xXdxX3xX20xX28xX22xX23xX3xX1xX103xX104xX22xX23xX3xXexX1xX3dxX3xX2daxX222xX3xX4cxX28xX22xX23xX3xX114xX50xX22xX1xX3xXexX18axXdxX3xXcxX6baxX3xX4cxX28xX3xX41xX1xXe8xX3xX548xXdxX22xX1xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xX20xX1a2xX34xX3xX541xX1exX3xX1fcxX6xX22xX3xX548xXcxXcxX140xX3xXexX1xX3dxX3xX2daxX222xX3xX4cxX28xX22xX23xX3xX114xX50xX22xX1xX3xX43xX4dxX3xX190xX4aexXexX3xXexX14bxXf5xX22xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX1acxXbxX3xX20xX222xX3xXexXdxX15xXbxX3xX22xX1xXf5xX22xX3xX1xX487xX3xXexX14bxX129xX3xXexXdxX180xX22xX34xX3xX1xXdxX70xX22xX3xX43xXf5xXexX3xXexX14bxX3dxX3xX23xXdxXaexX3xX23xX12dxX22xX3xX2xX34xX132xX3xXexX135xX3xX20xX28xX22xX23xXf7xX3xXcxX14bxX42xX22xX23xX3xX20xX1a2xX34xX3xX4xXaexX4xX3xX20xX104xX22xX3xX43xX3dxX34xX3xX3cxX42xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX70xXbxX34xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX8fxX4xX34xX3xX4xXaexX3xX22xX1xX85xX22xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xXexXdxX180xX22xX3xX190xX4aexXexX3xX23xX12dxX22xX3xX2d6xX186xX132xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX34xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX1xXdxX70xX22xX3xX43xXf5xXexX3xXexX14bxX3dxX3xX23xXdxXaexX3xX1xX104xX22xX3xX186xX30fxX30fxX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX1dbxX38xX3xXexXdxX180xX22xX3xX43xX4dxX3xX1xX4dxX22xX23xX3xX1xX1a2xX6xX3xX22xX1a2xXdxX3xXexX14bxX78xX22xX3xX20xX222xX3xX20xX103xX129xX4xX3xX190xX4aexXexX3xXexX14bxXf5xX22xX3xX43xX4dxX3xXexXc0xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXexX1xX4dxX22xX1xX3xX43xXdxX78xX22xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX1acxXbxX3xX77xX3dxXbxX3xXexX1xX74xXdxX3xX1xX487xX3xXexX14bxX129xX3xX4xX1xX42xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX104xX3xX7xX4axX3xX1exX3xXexX15xX34xX3xX20xX104xX22xX3xX43xX3dxX34xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX103xX129xX22xX23xX3xX20xX6xX22xX23xX3xXexX14bxX2cxX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX70xX22xX3xX4xX200xX22xX23xX3xXexXaexX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX12xX0xXdxX190xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41xX10xX22xXexX10xX14bxX3xX3cxXexX1xX1dxX190xX1fcxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX3cxXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX186xX2xX232xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX54xX54xXdxXf7xX1fcxX6xX42xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf7xX43xX22xX54xX22xX10xX2cfxX7xX54xX132xX232xX2xX2d8xX54xX2xX232xX48xX3cxX2xX232xX232xX184xX2d6xX186xX30fxXexX184xX2d8xX146xX186xX146xX5xX232xXf7xX321xXbxX23xX324xX14bxX9xX184xX30fxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX42xX22xXaxX12xX41xX200xX22xX23xX3xXexX1exX3xXcxX552xX4cxX4cxX3xX4cxX42xX4dxX22xX23xX3xX114xX85xX190xX3xX4axX3xXcxX6baxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xXexX14bxX6xX42xX3xXexX4aexX22xX23xX3xX184xX232xX3xXexX1xXebxX22xX23xX3xX190xaf55xX3xXexX200xX190xX3xX4xX1xX42xX3xX77xX1xX1dxX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX1exX3xXexXf5xXbxX3xXexX14bxX1dxX22xX23xX3xX4axX3xX22xX1xX4dxX3xX43xX7c7xX22xX3xX1xX1a2xX6xX3xXexX1xX3dxX3xX2daxX222xX3xX4cxX28xX22xX23xX3xX114xX50xX22xX1xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX6afxX22xX23xX3xX207xXdxX22xX1xX3xX13dxX7c7xX22xX3xX4cxX28xX22xX23xX3xX46xX3xX6baxX1xX1a2xX3xX41xX1xXdaxX3xXexX3dxX4xX1xX3x9036xX164xX552xX988xX3xXexX1xX3dxX3xX2daxX222xX3xX4cxX28xX22xX23xX3xX114xX50xX22xX1xX3xX4xX1xX42xX3xX1fcxXdxX15xXexX34xX3xX7xX2cxX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX34xX3xX20xX28xX22xX23xX3xX1xX4dxX22xX1xX3xX4xXdaxX6xX3xX4xXaexX4xX3xX20xX104xX22xX3xX43xX3dxX34xX3xX4xX104xX3xX507xX1dxX6xX22xX34xX3xX3cxX42xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX70xXbxX34xX3xX22xX1xX4dxX3xX1xX78dxX42xX3xXexX85xX190xX3xX20xX222xX3xXexX18axX42xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xX507xX1dxX6xX22xX3xXexX14bxX7cxX22xX23xX3xX4xX1xX1dxX22xX23xX3xX7xX8fxX4xX3xX20x6b2fxX1exX3xX5xXebxXdxX3xX20xX18axXdxX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX12xX0xXdxX190xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX3cxXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX186xX2xX232xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX54xX54xXdxXf7xX1fcxX6xX42xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf7xX43xX22xX54xX22xX10xX2cfxX7xX54xX132xX232xX2xX2d8xX54xX2xX232xX48xX3cxX2xX232xX232xX184xX146xX232xX2d6xXexX186xX48xX186xX184xX2xX5xX232xXf7xX321xXbxX23xX324xX14bxX9xX186xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX42xX22xXaxX12xX4cxX21xXdxX3xX41xX41xX164xX3xXbxX1xX103xX74xX22xX23xX3xX552xX6xX190xX3xX4cxX28xX22xX23xX3xXexX14bxX6xX42xX3xXexX4aexX22xX23xX3xXcxX14bxX18axX190xX3xX576xX3xXexX15xX3xXbxX1xX103xX74xX22xX23xX3xX2xX3xX190xXaexX1exX3xX20xX42xX3xXexX1xX85xX22xX3xX22xX1xXdxX70xXexX34xX3xX2xX3xX1fcxX66axX22xX1xX3xX42xX2daxX1exX3xX43xX4dxX3xX2xX3xX190xXaexX1exX3xX20xX42xX3xX1xX1dxX1exX15xXexX3xXaexXbxX3xXexX14bxX3dxX3xX23xXdxXaexX3xX2d8xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX172xX3xXcxXe8xX22xX1xX3xX20xX15xX22xX3xXexX1xX74xXdxX3xX20xXdxX18fxX190xX3xX22xX4dxX1exX34xX3xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX541xX1exX3xX1fcxX6xX22xX3xX548xXcxXcxX140xX3xX1xX1dxX1exX70xX22xX3xX13dxX11axX3xX140xX1dxX6xX22xX23xX3xX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX20xX222xX3xXexXdxX15xXbxX3xX22xX1xXf5xX22xX3xX1xX104xX22xX3xX146xX146xX2xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xXexX91bxX3xX4xXaexX4xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX8fxX4xX34xX3xX4xXaexX3xX22xX1xX85xX22xX34xX3xX20xX104xX22xX3xX43xX3dxX3xX4xX1xX42xX3xX4xXaexX4xX3xX1xX42xX18axXexX3xX20xX21xX22xX23xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX1fcxX70xX22xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX12xX0xXdxX190xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX3cxXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX186xX2xX232xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX54xX54xXdxXf7xX1fcxX6xX42xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf7xX43xX22xX54xX22xX10xX2cfxX7xX54xX132xX232xX2xX2d8xX54xX48xX186xX3cxX2xX232xX30fxX2d8xX184xX2xX184xXexX2d6xX132xX2d8xX232xX232xX5xX232xXf7xX321xXbxX23xX324xX14bxX9xX132xX48xX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX42xX22xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2daxXexX46xX6xX5xXdxX23xX22xX2d4xX3xX321xX1dxX7xXexXdx40b0xX1exX2dbxXaxX12xX114xXdxX22xX1xX3xX190xX19xX4xX3xX552xX23xX1dxX1exX6b7xX22xX3xX4cxX1dxX1exX3xX114xX103xX1dxX3xX8d1xX22xX23xX103xX74xXdxX3xXexX1xX8fxX3xX132xX3xXexX91bxX3xXexX14bxXaexXdxX3xX7xX6xX22xX23xX8edxX3xXexX14bxX2cxX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX14bxX6xX42xX3xXexXdxX180xX22xX3xX190xX4aexXexX34xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXbxX1xX12efxX190xX3xX3cxX42xX3xX1fcxX4dxX3xX4xX42xX22xX3xX23xXdxXaexX42xX3xX3cxX85xX22xX3xX23xXdxXaexX42xX3xX2daxX8fxX3xX13dxX50xX22xX1xX3xX4cxX21xXdxX3xX507xX1dxX1exX78xX22xX3xX23xX1a2xXbxX3xX4xX1xX42xX3xX77xX1xX1dxX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX1exX3xXexXf5xXbxX3xXexX14bxX1dxX22xX23xX3xX4xXdaxX6xX3xX1xX1dxX1exX70xX22xX3xX13dxX11axX3xX140xX1dxX6xX22xX23xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX13dxX608xXdxX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX12dxX22xX3xX4xX1xX1dxX22xX23xX3xXexX6xX1exX3xX20xX28xX22xX23xX3xX1xX4dxX22xX1xX3xX4xXebxX22xX23xX3xX4xX1acxXbxX3xXdaxX1exX34xX3xX4xX1xXe8xX22xX1xX3xX507xX1dxX1exX180xX22xX3xX20xX3dxX6xX3xXbxX1xX103xX104xX22xX23xX3xXexX14bxX42xX22xX23xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX34xX3xX1fcxX4dxX3xX4xX42xX22xX3xX23xXdxXaexX42xX3xX3cxX85xX22xX3xX4axX3xX23xXdxXaexX42xX3xX2daxX8fxX3xX13dxX50xX22xX1xX3xX4cxX21xXdxX3xX8d1xX2daxX222xX3xX140xX1dxX6xX22xX23xX3xXcxX1xX7cxX8edxX3xX43xX91bxX6xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX132xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX34xX3xX2xX232xX3xXexX1xXebxX22xX23xX3xX190xX11ebxX3xXexX200xX190xX34xX3xX184xX2d8xX232xX3xX77xX23xX3xX23xX18axX42xX3xX43xX4dxX3xX2xX232xX232xX3xX77xX23xX3xX14bxX6xX1dxX34xX3xX4xXdaxX34xX3xX507xX1dxX78dxX3xX20xX18fxX3xXbxX1xX19xX4xX3xX43xX19xX3xX4xX1xX42xX3xX77xX1xX1dxX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX1exX3xXexXf5xXbxX3xXexX14bxX1dxX22xX23xX3xX4xXdaxX6xX3xX1xX1dxX1exX70xX22xX3xX4axX3xX2daxX222xX3xXcxX1xX7cxX3xX207xXdxX180xX22xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX41xX11axX22xX23xX3xX43xX608xXdxX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX12dxX22xX3xX20xX1a2xX34xX3xX22xX1x6083xX22xX23xX3xXexX1acxX190xX3xX5xX31xX22xX23xX3xXexX1xX104xX190xX3xXexX1xX78dxX42xX3xXexX14bxX78xX22xX3xX20xX3dxX6xX3xX1fcxX4dxX22xX3xX1xX1dxX1exX70xX22xX3xX13dxX11axX3xX140xX1dxX6xX22xX23xX3xX20xX222xX3xXexX66axX22xX1xX3xX22xX23xX1dxX1exX70xX22xX3xX507xX1dxX1exX78xX22xX3xX23xX1a2xXbxX34xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX20xX103xX129xX4xX3xXexXc0xX22xX23xX3xX7xX38xX3xXexXdxX180xX22xX3xX146xX146xX2xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX34xX3xXexX14bxX42xX22xX23xX3xX20xX1a2xX3xX4xX1a2xX3xX23xX12dxX22xX3xX186xX2d6xX146xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xXexXdxX180xX22xX3xX190xX4aexXexXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exX3xXbxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX12xX0xXdxX190xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41xX10xX22xXexX10xX14bxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX3cxXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX186xX2xX232xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX54xX54xXdxXf7xX1fcxX6xX42xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf7xX43xX22xX54xX22xX10xX2cfxX7xX54xX132xX232xX2xX2d8xX54xX48xX186xX3cxX2xX232xX30fxX2d8xX186xX186xX30fxXexX186xX30fxX30fxX48xX186xX5xX232xXf7xX321xXbxX23xX324xX14bxX9xX184xX48xX2d6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX42xX22xXaxX12xX41xXdaxX6xX3xXe8xXexX3xX5xX31xX22xX23xX3xX22xX1xXdxX180xX1dxX34xX3xX4xX19xX3xX1fcxX4dxX3xXcxX14bxX103xX104xX22xX23xX3xXcxX1xX3dxX3x77d7xX3xX8d1xX146xX48xX3xXexX1dxXc0xXdxX8edxX3xX4axX3xXexX1xX200xX22xX3xX132xX34xX3xX2daxX222xX3xX207xX8fxX4xX3xX164xX28xX22xX23xX3xX20xX222xX3xX190xXdxX70xXexX3xX190xX4dxXdxX3xXexX14bxX42xX22xX23xX3xX132xX3xX22xX23xX4dxX1exX3xX20xX18fxX3xX5xX4dxX190xX3xX2d8xX232xX3xX77xX23xX3xX22xX1xX6bcxXexX3xX190xXe8xXexX3xX23x81aaxXdxX3xX43xX4dxX42xX3xX4xX1xX42xX3xX4xXaexX4xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX103xX129xX22xX23xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xX22xX7c7xX22xX23xX3xX43xX4dxX3xX22xX1xX1865xX22xX23xX3xX22xX23xX103xX74xXdxX3xX20xX6xX22xX23xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX70xX22xX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX1exX3xX1exX3xXexX15xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX1dbxX38xX3xX1xXdxX70xX22xX3xX43xXf5xXexX3xX20xX103xX129xX4xX3xX507xX1dxX1exX3xX20xXc0xXdxX3xXexX14bxX3dxX3xX23xXdxXaexX3xX77xX1xX42xX78dxX22xX23xX3xX184xX232xX186xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX34xX3xX4xX1xXdaxX3xX1exX15xX1dxX3xX5xX4dxX3xX23xX18axX42xX34xX3xXexX1xX3dxXexX34xX3xXexX14bxX8fxX22xX23xX34xX3xX14bxX6xX1dxX3xX2daxX6xX22xX1xX3xX4xXaexX4xX3xX5xX42xX18axXdxX34xX3xX22xX103xX608xX4xX3xX1dxX38xX22xX23xX3xX20xX1a2xX22xX23xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX43xX4dxX3xX4xXaexX4xX3xX5xX42xX18axXdxX3xX43xXf5xXexX3xX3cxX19xX22xX23xX3xX4xX12dxX22xX3xXexX1xXdxX15xXexX3xX77xX1xXaexX4xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xX6afxX22xX23xX3xXcxX14bxX12dxX22xX3xX164xX66axX22xX1xX3xX114xX85xX190xX3xX46xX3xX41xX1xXdaxX3xXexX3dxX4xX1xX3xX541xX1exX3xX1fcxX6xX22xX3xX548xXcxXcxX140xX3xX1xX1dxX1exX70xX22xX3xX13dxX11axX3xX140xX1dxX6xX22xX23xX3xX4xX1xX42xX3xX1fcxXdxX15xXexX2d4xX3xXaxX13dxX608xXdxX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX12dxX22xX3xX4xX1xX1dxX22xX23xX3xXexX6xX1exX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX1fcxX70xX22xX1xX34xX3xX20xX15xX22xX3xXexX1xX74xXdxX3xX20xXdxX18fxX190xX3xX22xX4dxX1exX34xX3xX4xX1xX6bcxX22xX23xX3xXexX200xXdxX3xX20xX222xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX20xX103xX129xX4xX3xX22xX1xXdxX180xX1dxX3xX7xX8fxX4xX3xX22xX23xX103xX74xXdxX34xX3xX7xX8fxX4xX3xX4xXdaxX6xX3xX20xX18fxX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX15xX34xX3xX1xX487xX3xXexX14bxX129xX3xX4xX1xX42xX3xX4xXaexX4xX3xX77xX1xX1dxX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX1exX3xXexXf5xXbxX3xXexX14bxX1dxX22xX23xX3xX43xX4dxX3xX1xX487xX3xXexX14bxX129xX3xX4xXaexX4xX3xX1xX42xX18axXexX3xX20xX21xX22xX23xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xXexX14bxX78xX22xX3xX20xX3dxX6xX3xX1fcxX4dxX22xX3xX1xX1dxX1exX70xX22xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX1fcxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2daxX6xX22xX1xX22xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX22xX23xX9xXaxX232xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3cxX3cxXdxX22xX23xX9xXaxX2d8xXaxX12xX0xXexX1fcxX42xX3cxX1exX12xX0xXexX14bxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX42xX3cxX1exXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xXexX1xX38xX22xX23xX3xX77xX78xX3xXexX91bxX3xX541xX1exX3xX1fcxX6xX22xX3xX548xXcxXcxX140xX3xXexX1dexX22xX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX34xX3xX20xX15xX22xX3xXexX14bxX103xX6xX3xX22xX6xX1exX3xX8d1xX2xX184xX54xX186xX8edxX34xX3xXexX1xX200xX22xX23xX3xX507xX1dxX6xX3xX1xX70xX3xXexX1xX38xX22xX23xX3xX548xXcxXcxX140xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX1acxXbxX34xX3xX4xXaexX4xX3xX4xXaexX3xX22xX1xX85xX22xX34xX3xXexXc0xX3xX4xX1xX8fxX4xX3xXexX14bxX42xX22xX23xX3xX43xX4dxX3xX22xX23xX42xX4dxXdxX3xX20xX3dxX6xX3xX1fcxX4dxX22xX3xX20xX222xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX23xX28xX190xX3xXexXdxX180xX22xX3xX190xX4aexXexX3xX43xX4dxX3xX4xXaexX4xX3xX43xXf5xXexX3xXbxX1xX12efxX190xX3xX5xX78xX22xX3xX20xX15xX22xX3xX186xX48xX3xXexX135xX3xX132xX232xX2d8xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX3cxX12xX0xX54xXexX14bxX12xX0xX54xXexX1fcxX42xX3cxX1exX12xX0xX54xXexX6xX1fcxX5xX10xX12xX0xX3cxXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX14bxX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX46xXexX1xX1dxX190xX1fcxX46xX6xX22xX3cxX46xX7xX6xXbxX42xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6c7xXdxXaexX42xX3xX3cxX85xX22xX3xX4axX3xX96bxX11ebxX3xX4cxX4dxX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX1xX104xX22xX3xX184xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXaxX3xX1xX14bxX10xX1653xX9xXaxX54xX22xX1xXdxXbxX46xX4xX6xX1dxX46xX1exX10xX1dxX46xXexX1xX1dxX42xX22xX23xX54xX23xXdxX6xX42xX46xX3cxX6xX22xX46xX42xX46xX77xX1exX46xX1xX6xX46xX1dxX22xX23xX46xX1xX42xX46xX1xX42xX22xX46xX184xX232xX46xXexX14bxXdxX10xX1dxX46xX3cxX42xX22xX23xX46xXbxX1xX42xX22xX23xX46xX4xX1xX42xX22xX23xX46xX3cxXdxX4xX1xX46xX4xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX54xX2xX48xX232xX2xX30fxX146xXf7xX1xXexX190xXaxX12xX0xXdxX190xX23xX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX54xX190xX10xX3cxXdxX6xX54xX2xX132xX232xX54xX22xX10xX2cfxX7xX54xX132xX232xX2xX186xX54xX2xX186xX2d6xX3cxX186xX232xX48xX232xX186xX2d8xX132xXexX48xX184xX2d6xX48xX146xX5xX232xXf7xX321xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX3cxXdxX43xX12xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6c7xXdxXaexX42xX3xX3cxX85xX22xX3xX4axX3xX96bxX11ebxX3xX4cxX4dxX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX1xX104xX22xX3xX184xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXaxX3xX1xX14bxX10xX1653xX9xXaxX54xX22xX1xXdxXbxX46xX4xX6xX1dxX46xX1exX10xX1dxX46xXexX1xX1dxX42xX22xX23xX54xX23xXdxX6xX42xX46xX3cxX6xX22xX46xX42xX46xX77xX1exX46xX1xX6xX46xX1dxX22xX23xX46xX1xX42xX46xX1xX42xX22xX46xX184xX232xX46xXexX14bxXdxX10xX1dxX46xX3cxX42xX22xX23xX46xXbxX1xX42xX22xX23xX46xX4xX1xX42xX22xX23xX46xX3cxXdxX4xX1xX46xX4xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX54xX2xX48xX232xX2xX30fxX146xXf7xX1xXexX190xXaxX12xX6c7xXdxXaexX42xX3xX3cxX85xX22xX3xX4axX3xX96bxX11ebxX3xX4cxX4dxX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX1xX104xX22xX3xX184xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX6afxX22xX23xX3xX114xX78xX3xX13dxX7c7xX22xX3xX114xX1dxX1exX70xX22xX3xX46xX3xX41xX1xXdaxX3xXexX3dxX4xX1xX3xX1260xX164xX552xX988xX3xX2daxX222xX3xX96bxX11ebxX3xX4cxX4dxX3xX8d1xXcxX10dxX3xX96bxX11ebxX3x440exX22xX1xX3xX46xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX8edxX3xXexX1xX200xX22xX23xX3xXexXdxX22xX2d4xX3xX4xXebxX22xX23xX3xX43xX608xXdxX3xXexX42xX4dxX22xX3xXexX1xX18fxX3xX22xX23xX103xX74xXdxX3xX3cxX85xX22xX34xX3xX1xX104xX22xX3xX184xX232xX232xX3xX23xXdxX6xX3xX20xX66axX22xX1xX3xX23xXdxXaexX42xX3xX3cxX85xX22xX3xX4xXebxX22xX23xX3xX4xXaexX4xX3xX5xXdxX22xX1xX3xX190xX19xX4xX3xX507xX1dxX78dxX22xX3xX2daxX8fxX3xXexX14bxX78xX22xX3xX20xX3dxX6xX3xX1fcxX4dxX22xX3xX20xX222xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX184xX232xX3xXexX14bxXdxX70xX1dxX3xX20xX28xX22xX23xX3xXexXdxX180xX22xX3xX190xX4aexXexX3xX43xX4dxX3xX22xX1xXdxX180xX1dxX3xX5xX103xX104xX22xX23xX3xXexX1xX2cxX4xX34xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXbxX1xX12efxX190xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX200xX22xX23xX3xXexXaexX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXbc9xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX3cxXdxX43xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX552xX23xX1xXdxX3xX10dxX1dxX85xX22xX3xXexXdxX15xXbxX3xX22xX1xXf5xX22xX3xX23xX12dxX22xX3xX132xX34xX186xX3xXexX135xX3xX20xX28xX22xX23xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXaxX3xX1xX14bxX10xX1653xX9xXaxX54xX22xX1xXdxXbxX46xX4xX6xX1dxX46xX1exX10xX1dxX46xXexX1xX1dxX42xX22xX23xX54xX22xX23xX1xXdxX46xX2daxX1dxX6xX22xX46xXexXdxX10xXbxX46xX22xX1xX6xX22xX46xX23xX6xX22xX46xX132xX46xX186xX46xXexX1exX46xX3cxX42xX22xX23xX46xX1dxX22xX23xX46xX1xX42xX46xXbxX1xX42xX22xX23xX46xX4xX1xX42xX22xX23xX46xX3cxXdxX4xX1xX46xX4xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX54xX2xX48xX232xX232xX132xX186xXf7xX1xXexX190xXaxX12xX0xXdxX190xX23xX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX54xX190xX10xX3cxXdxX6xX54xX2xX132xX232xX54xX22xX10xX2cfxX7xX54xX132xX232xX2xX186xX54xX48xX132xX3cxX2xX2xX2d6xX184xX2d8xX2xX2d8xXexX2d6xX2d6xX232xX184xX2xX5xX232xXf7xX321xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX3cxXdxX43xX12xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX552xX23xX1xXdxX3xX10dxX1dxX85xX22xX3xXexXdxX15xXbxX3xX22xX1xXf5xX22xX3xX23xX12dxX22xX3xX132xX34xX186xX3xXexX135xX3xX20xX28xX22xX23xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXaxX3xX1xX14bxX10xX1653xX9xXaxX54xX22xX1xXdxXbxX46xX4xX6xX1dxX46xX1exX10xX1dxX46xXexX1xX1dxX42xX22xX23xX54xX22xX23xX1xXdxX46xX2daxX1dxX6xX22xX46xXexXdxX10xXbxX46xX22xX1xX6xX22xX46xX23xX6xX22xX46xX132xX46xX186xX46xXexX1exX46xX3cxX42xX22xX23xX46xX1dxX22xX23xX46xX1xX42xX46xXbxX1xX42xX22xX23xX46xX4xX1xX42xX22xX23xX46xX3cxXdxX4xX1xX46xX4xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX54xX2xX48xX232xX232xX132xX186xXf7xX1xXexX190xXaxX12xX552xX23xX1xXdxX3xX10dxX1dxX85xX22xX3xXexXdxX15xXbxX3xX22xX1xXf5xX22xX3xX23xX12dxX22xX3xX132xX34xX186xX3xXexX135xX3xX20xX28xX22xX23xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX41xX1xX1dexX3xXexX14bxX42xX22xX23xX3xXexX1xX74xXdxX3xX23xXdxX6xX22xX3xX22xX23xX7e5xX22xX3xX1xX103xX4axX22xX23xX3xX8fxX22xX23xX3xX5xX74xXdxX3xX77xX78xX1dxX3xX23xX7cxXdxX3xX4xXdaxX6xX3xX1260xX164xX548xXcxXcxX140xX34xX3xX1xX1dxX1exX70xX22xX3xX552xX23xX1xXdxX3xX10dxX1dxX85xX22xX3xX8d1xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX8edxX3xX20xX222xX3xXexXdxX15xXbxX3xX22xX1xXf5xX22xX3xX23xX12dxX22xX3xX132xX34xX186xX3xXexX135xX3xX20xX28xX22xX23xX3xX1xX487xX3xXexX14bxX129xX3xX4xX200xX22xX23xX3xXexXaexX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX3cxXdxX43xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6c7xXdxXaexX42xX3xX3cxX85xX22xX3xX48xX2xX3xXexX1dxXc0xXdxX3xX4axX3xXcxX6baxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX2xX34xX2xX3xXexX1acxX22xX3xX23xX18axX42xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXaxX3xX1xX14bxX10xX1653xX9xXaxX54xX22xX1xXdxXbxX46xX4xX6xX1dxX46xX1exX10xX1dxX46xXexX1xX1dxX42xX22xX23xX54xX23xXdxX6xX42xX46xX3cxX6xX22xX46xX48xX2xX46xXexX1dxX42xXdxX46xX42xX46xXexXbxX46xX1xX6xX46xXexXdxX22xX1xX46xX1dxX22xX23xX46xX1xX42xX46xX2xX46xX2xX46xXexX6xX22xX46xX23xX6xX42xX46xXbxX1xX42xX22xX23xX46xX4xX1xX42xX22xX23xX46xX3cxXdxX4xX1xX46xX4xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX54xX2xX48xX232xX232xX184xX30fxXf7xX1xXexX190xXaxX12xX0xXdxX190xX23xX3xX7xX14bxX4xX9xXaxX54xX190xX10xX3cxXdxX6xX54xX2xX132xX232xX54xX22xX10xX2cfxX7xX54xX132xX232xX2xX186xX54xX2xX186xX184xX3cxX2xX132xX232xX2xX232xX184xX232xXexX186xX48xX132xX2d6xX232xX5xX232xXf7xX321xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX22xX23xX1dxX28xX22xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX3cxXdxX43xX12xX0xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6c7xXdxXaexX42xX3xX3cxX85xX22xX3xX48xX2xX3xXexX1dxXc0xXdxX3xX4axX3xXcxX6baxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX2xX34xX2xX3xXexX1acxX22xX3xX23xX18axX42xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXaxX3xX1xX14bxX10xX1653xX9xXaxX54xX22xX1xXdxXbxX46xX4xX6xX1dxX46xX1exX10xX1dxX46xXexX1xX1dxX42xX22xX23xX54xX23xXdxX6xX42xX46xX3cxX6xX22xX46xX48xX2xX46xXexX1dxX42xXdxX46xX42xX46xXexXbxX46xX1xX6xX46xXexXdxX22xX1xX46xX1dxX22xX23xX46xX1xX42xX46xX2xX46xX2xX46xXexX6xX22xX46xX23xX6xX42xX46xXbxX1xX42xX22xX23xX46xX4xX1xX42xX22xX23xX46xX3cxXdxX4xX1xX46xX4xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX54xX2xX48xX232xX232xX184xX30fxXf7xX1xXexX190xXaxX12xX6c7xXdxXaexX42xX3xX3cxX85xX22xX3xX48xX2xX3xXexX1dxXc0xXdxX3xX4axX3xXcxX6baxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX2xX34xX2xX3xXexX1acxX22xX3xX23xX18axX42xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX14bxX42xX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX4cxX103xX4axX22xX23xX3xX8fxX22xX23xX3xX5xX74xXdxX3xX77xX78xX1dxX3xX23xX7cxXdxX3xX4xXdaxX6xX3xX541xX1exX3xX1fcxX6xX22xX3xX548xXcxXcxX140xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX1acxXbxX34xX3xX23xXdxX6xX3xX20xX66axX22xX1xX3xX4xX19xX3xX552xX23xX1dxX1exX6b7xX22xX3xX4cxX28xX22xX23xX3xX6baxX1xX42xX22xX23xX3xX8d1xXexX1xX200xX22xX3xX4cxX18axX34xX3xX2daxX222xX3xXcxX1xX18axX4xX1xX3xX4cxX18axX34xX3xXcxX6baxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX22xX1xX8edxX3xX20xX222xX3xXdaxX22xX23xX3xX1xX21xX3xX2xX34xX2xX3xXexX1acxX22xX3xX23xX18axX42xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX200xX22xX23xX3xXexXaexX4xX3xXbxX1xX31xX22xX23xX34xX3xX4xX1xX38xX22xX23xX3xX3cxX3dxX4xX1xX3xX1fcxX70xX22xX1xX3xX41xX42xX43xXdxX3cxX46xX2xX48xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX3cxXdxX43xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX1dxX5xX12xX0xX3cxXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14bxXaxX12xX0xX54xX3cxXdxX43xX12xX0xX54xX3cxXdxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20cfxX1dxXexX1xX42xX14bxXaxX12xX6baxXf7xX13dxX3xX46xX3xX41xXcxX13dxX0xX54xXbxX12
P.V - CTV