Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với bối cảnh dịch bệnh
(Baohatinh.vn) - Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII tổ chức phù hợp với bối cảnh dịch bệnh, chọn lọc kỹ các nội dung đảm bảo ngắn gọn, trang trọng.
7650x1031dxec33xdb3fx9444x10911xa08exa0e1xbc3cxX7xd414xeceaxf71axa668x88a9x7b98xX5x7affxXaxf903xXcx7f7cxX3xX4xX1x10893xX4xX3x88c6xadd0xXdxX3xX1x8661xXdxX3xXexX1xXdxX3xff77x7cc2xX6xX3x81b2xd15bxX28xX3x95d7xeff5x9187xX4xX3xXexbc32xX2fxX1xX3xe1a7xb3c0xX3xXcx9015xX2fxX1xX3xXbxX1xaa86xX3xX1xbfd5xXbxX3xcb60xX31xXdxX3x77ccxa189xXdxX3xX4xf41cxX2fxX1xX3xa2b4xfc8fxX4xX1xX3xX4dxcb23xX2fxX1xX0xe41bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX10xX6xX56xXaxX12xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xX5x95fbxX2fxX3xXexX1xX18xX3xd286xfa88xXa4xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1x106b7xX3xX4xX1xb25axX2fxX3xX5xXd1xX4xX3x795fx7d45xX3xX4xeb39xX4xX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxb4f8xX3xX27xX52x7c69xX3xX4dxX52xf874xX3xX2fxXe6xf857xX2fxX3xXe6xXd1xX2fxXcdxX3xXex857cxX6xX2fxXe6xX3xXexXfbxXd1xX2fxXe6xac84xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd2c5xXeexX56xX2bxXaxX12xX0xXdxXeaxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx7c7cxX10xX2fxXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxe2f9xXdxX56xXexX1x7ba9xX3xfd4axX2xb8a9xXbxc2a4xe419xX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX13cxX3xaa56xX2xb96cxXbxX142xX143xXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX60xX60xXdxX105xX4dxX6xXeexX1xX6xXexXdxX2fxX1xX105xX49xX2fxX60xX2fxX10xX137xX7xX60xd843xX14fxdb9dxX175xX60xX2xX177xX177xX56xX14dxX2xX14fxX177xd876xX140xX14dxXexX140xX2xX14dx107cbxX140xX5xX14fxX105x10160xXbxXe6x10390xXfbxX9xX182xX175xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1xXaxX3xX137xXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX2xX140xXaxX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX9xXaxX14dxX2xX14fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxXeexX2fxXaxX12x86f9xX1xdd76xX3xX128xX1xa0dbxX3xXexX57xX4xX1xX3xXcxX1xX30xb7dbxX2fxXe6xX3xXexXfbx99dfxX4xX3xX39xX1bxcbbfx900fxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX23axXe6xX28xX2bx9f62xX2fxX3xXcxX1xX57xX3xX23axa5c6xX3xb18bxXcdxX3xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3x7bc5xX115x1032axXcxXcxfc49xX3xX39xX3axX3xXa3xca6fxX2fxX3xX39xX43xX2fxXe6xX3xX4xX43xX2fxXe6xX3xX27xX1cxXdxX3xX56xXdxX5cxX2fxX3xX4xXdcxX4xX3xX7xd196xXcdxX3xX4dxX6xX2fxXcdxX3xX2fxXe6xX3axX2fxX1xX3xX5xXdxX2cxX2fxX3xe3baxX28xX6xX2fxX3xXexX1xX6xXeaxX3xX56xX235xX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xd3b7xXdcxX2fxXe6xX3xX2fxX6xX2bxX3x7b3fxX2xX177xX60xa7e8xbfc7xX3xX56xX30xX31xXdxX3xX7xX235xX3xX4xX1xX225xX3xXexXfbxb172xX3xX4xX225xX6xX3xX21fxX1xX221xX3xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3xXcxX1xX30xX22fxX2fxXe6xX3xXexXfbxX235xX4xX3xX25cxX115xX23axX23bxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX1bxb68dxX2fxXe6xX3xX261xX28xX4exX4xX3xXa3xXdxX2fxX1xXcdxX3xX115xX6xX2fxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xX5xX9cxX2fxX3xXexX1xX18xX3xXa3xXa4xXa4xX3xX27x9289xX3xX1xXd1xXbxX3xX27x107acxX3xX7xXeexXdcxXexX3xX142xed4bxXexX3xX4xXdcxX4xX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxXe6xX3xX4xX1xX28xa4a6xX2fxX3xX4dxX57xX3xX4xX1xXeexX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX0xXdxXeaxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX2fxXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX137xXdxX56xXexX1xX13cxX3xX13exX2xX140xXbxX142xX143xX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX13cxX3xX14dxX2xX14fxXbxX142xX143xXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX60xX60xXdxX105xX4dxX6xXeexX1xX6xXexXdxX2fxX1xX105xX49xX2fxX60xX2fxX10xX137xX7xX60xX175xX14fxX177xX175xX60xX2xX177xX177xX56xX14dxX14fxX182xX2xX182xX140xX14dxXexX182xX177xX14dxX140xX14fxX5xX14fxX105xX18exXbxXe6xX191xXfbxX9xX13exX189xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1xXaxX3xX137xXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX2xX140xXaxX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX9xXaxX14dxX2xX14fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxXeexX2fxXaxX12xX115x994fxX3xXexX1xX30xX3xXcxX35xX2fxX1xX3xX27xXeexX3axX2fxX3xc08bxX2cxX3xXcxX1xX3axX2fxX1xX3xX1bx8f0cxX2fxXe6xX13cxX3xX0xX10xXeaxX12xX23axX2cxX2fxX3xXexdbc5xXbxX3xXexXfbxX28xX2fxXe6xX3xX7x9f1axX28xX3xX49xX3axXeexX3xX4xXdcxX4xX3xXe6xX30xe879xX2fxXe6xX3xX7xXdcxX2fxXe6xXcdxX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX5xX6xXeexX3xX27xX20xX2fxXe6xX3xX7xX52xX2fxX3xX142xX28x7b92xXexX105xX0xX60xX10xXeaxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX1bxX354xX3xX4xX1xX28xX36fxX2fxX3xX4dxX57xX3xX4xX1xXeexX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xX5xX9cxX2fxX3xXexX1xX18xX3xXa3xXa4xXa4xXcdxX3xXexX1xX22fxXdxX3xXe6xXdxX6xX2fxX3xX295xX28xX6xXcdxX3xX4xXdcxX4xX3xX4xX4daxX3xX295xX28xX6xX2fxXcdxX3xX27xX4daxX2fxX3xX49xX57xXcdxX3xX27xX57xX6xX3xXbxX1xX30xX4daxX2fxXe6xX3xX27xX34dxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1xX20xXdxX3xX2fxXe6xX1xX57xX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xXexXdxX2cxX2fxX3xXexXdx8970xX2fxX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX1bxX5b9xX2fxX3xX2fxX6xX2bxX3xX2xX177xX60xX2xX177xX3xX27xX4daxX2fxX3xX49xX57xX3xX4xX505xXbxX3xX1xX28xX2bxX5cxX2fxXcdxX3xX182xX13exX60xX2xX14dxX189xX3xX27xX4daxX2fxX3xX49xX57xX3xX7xX282xXcdxX3xX4dxX6xX2fxXcdxX3xX2fxXe6xX3axX2fxX1xXcdxX3xX27xXeexX3axX2fxX3xXexX1xX354xX3xX4xX505xXbxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX49xX3axX3xX4xXdcxX4xX3xX56xXeexX6xX2fxX1xX3xX2fxXe6xX1xXdxX5cxXbxX3xX27xX34dxX3xXexXdxX5b9xX2fxX3xX1xX3axX2fxX1xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1xX20xXdxX3xX2fxXe6xX1xX57xX105xX3xXcxX14xX2fxXe6xX3xX7xX4exX3xXexX4c3xXbxX3xXexX1xX354xXcdxX3xX4xXdcxX3xX2fxX1xX4cdxX2fxX3xX27xX30xX46xX4xX3xXexX4b5xX2fxX3xX49xXdxX2fxX1xX3xXexX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xX2fxXe6xX1xX57xX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xXexXdxX2cxX2fxX3xXexXdxX5b9xX2fxX3xX5xX3axX3xX14dxX105xX13exX14fxX140xXcdxX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xX27xX221xX3xX2xX105xX14fxX2xX189xX3xXexX4c3xXbxX3xXexX1xX354xXcdxX3xX177xX105xX140xX2c4xX2c4xX3xX4xXdcxX3xX2fxX1xX4cdxX2fxX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX0xXdxXeaxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX2fxXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX137xXdxX56xXexX1xX13cxX3xX13exX2xX140xXbxX142xX143xX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX13cxX3xX14dxX2xX14fxXbxX142xX143xXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX60xX60xXdxX105xX4dxX6xXeexX1xX6xXexXdxX2fxX1xX105xX49xX2fxX60xX2fxX10xX137xX7xX60xX175xX14fxX177xX175xX60xX2xX177xX177xX56xX14dxX14fxX182xX175xX14fxX2xX140xXexX189xX14dxX13exX189xX2xX5xX14fxX105xX18exXbxXe6xX191xXfbxX9xX2xX2c4xX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1xXaxX3xX137xXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX2xX140xXaxX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX9xXaxX14dxX2xX14fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxXeexX2fxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexcc92xX6xX5xXdxXe6xX2fxX13cxX3xX18exX28xX7xXexXdx10758xX2bxX143xXaxX12xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3xX4abxX1bxX4abxX1bxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX23axXe6xX28xX2bxX246xX2fxX3xXa3xX267xX2fxX3xX23bxX6xX2fxX1xX13cxX3xX0xX10xXeaxX12xX128xXdcxX4xX3xXexX1xX6xXeaxX3xX5xX28xX4c3xX2fxX3xXexXfbxX2d5xX2fxX1xX3xX4dxX3axX2bxX3xXexX1cxXdxX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX9cxX2fxX3xX4xed1bxX3xXexX1xX354xX3xX49xec25xX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxXe6xX3xX49xX3axX3xX27xX6xX3xX56xX1cxX2fxXe6xX3xX49xX85axX3xX5xX3dxX2fxX1xX3xX49xX235xX4xXcdxX3xXd8xX1xX4b5xX2fxXe6xX3xX2fxX2cxX2fxX3xXexX4c3xXbxX3xXexXfbxX28xX2fxXe6xX3xX295xX28xXdcxX3xX2fxX1xXdxX85axX28xX3xXexX1xX6xXeaxX3xX5xX28xX4c3xX2fxX3xX49xX3axXeexX3xX5xX3dxX2fxX1xX3xX49xX235xX4xX3xX2fxX4b5xX2fxXe6xX3xXexX1xX4b5xX2fxX3xXeaxX31xXdxX105xX0xX60xX10xXeaxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX23bxX235xX3xXd8xXdxX5b9xX2fxX3xXexX1xX22fxXdxX3xXe6xXdxX6xX2fxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xX5xX9cxX2fxX3xXexX1xX18xX3xXa3xXa4xXa4xX3xX7x837bxX3xX56xXdxX246xX2fxX3xXfbxX6xX3xX49xX3axXeexX3xX4xX28xX4exXdxX3xXexX1xXdcxX2fxXe6xX3xX182xX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX1bxX5b9xX2fxX3xX2fxX6xX2bxXcdxX3xX115xX6xX2fxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX27xX34dxX3xXexX1xX3axX2fxX1xX3xX5xX4c3xXbxX3xX4xXdcxX4xX3xXexXdxX354xX28xX3xX4dxX6xX2fxX3xXbxX1xX853xX4xX3xX49xX853xX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxXcdxX3xXexXdxX354xX28xX3xX4dxX6xX2fxX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxXe6xXcdxX3xXexXdxX354xX28xX3xX4dxX6xX2fxX3xXexX28xX2bxX2cxX2fxX3xXexXfbxX28xX2bxX85axX2fxXcdxX3xXexXdxX354xX28xX3xX4dxX6xX2fxX3xX27xX1cxXdxX3xX4dxXdxX354xX28xX3x9538xX3xX5xX246xX3xXexX4cdxX2fxX3xX49xX3axX3xXbxX1xX4cdxX2fxX3xX4xX4b5xX2fxXe6xX3xX2fxX1xXdxX5cxXeaxX3xX49xX853xX3xX4xX853xX3xXexX1xX354xX3xX4xX1xXeexX3xXexabadxX2fxXe6xX3xXexX1xX3axX2fxX1xX3xX49xXdxX2cxX2fxX3xX4xXdcxX4xX3xXexXdxX354xX28xX3xX4dxX6xX2fxX3xXexX1xX10xXeexX3xXexX9fexX2fxXe6xX3xX5xX3dxX2fxX1xX3xX49xX235xX4xX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX0xXdxXeaxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX2fxXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX137xXdxX56xXexX1xX13cxX3xX13exX2xX140xXbxX142xX143xX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX13cxX3xX14dxX2xX14fxXbxX142xX143xXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX60xX60xXdxX105xX4dxX6xXeexX1xX6xXexXdxX2fxX1xX105xX49xX2fxX60xX2fxX10xX137xX7xX60xX175xX14fxX177xX175xX60xX2xX177xX177xX56xX14dxX14fxX182xX175xX14fxX177xX175xXexX2xX140xX189xX2xX14dxX5xX14fxX105xX18exXbxXe6xX191xXfbxX9xX2xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1xXaxX3xX137xXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX2xX140xXaxX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX9xXaxX14dxX2xX14fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxXeexX2fxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX7f0xX6xX5xXdxXe6xX2fxX13cxX3xX18exX28xX7xXexXdxX7fdxX2bxX143xXaxX12xX21fxX1xX221xX3xXcxXfbxX30xX282xX2fxXe6xX3xX4dxX6xX2fxX3xXcxX28xX2bxX2cxX2fxX3xXe6xXdxXdcxXeexX3xXcxX35xX2fxX1xX3xX225xX2bxX3xX4abxX2cxX3xXa3xX267xX2fxX3x7c4dxX1xXdcxX2fxX1xX13cxX3xX0xX10xXeaxX12xX39xXdxX5cxX2fxX3xX2fxX6xX2bxXcdxX3xX4xXdcxX4xX3xX4xX4daxX3xX295xX28xX6xX2fxX3xX4dxXdcxXeexXcdxX3xX27xX3axXdxX3xX27xX34dxX3xXexXfbxXdxX354xX2fxX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXd8xX1xXdcxX3xX2fxX1xXdxX85axX28xX3xX4xXdcxX4xX3xX4dxX3axXdxX3xX49xXdxX5b9xXexXcdxX3xXbxX1xX221xX2fxXe6xX3xX7xX235xX3xXexX28xX2bxX2cxX2fxX3xXexXfbxX28xX2bxX85axX2fxX3xX49xX85axX3xX4xXdcxX4xX3xXe6xX30xX4daxX2fxXe6xX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xXcdxX3xXbxX1xXeexX2fxXe6xX3xXexXfbxX3axXeexX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xXcdxX3xX295xX28xX6xX3xX27xX221xX3xX4dxX30xX31xX4xX3xX27xX9cxX28xX3xXexX1cxXeexX3xX27xX30xX46xX4xX3xXd8xX1xX49bxX3xXexX1xX5b9xX3xX4xX1xXeexX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX105xX0xX60xX10xXeaxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX115xX6xX2fxX3xXcxX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX9d3xX3xXb8bxX1xX10xX2fxX3xXexX1xX30xX282xX2fxXe6xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX27xX34dxX3xXexX1xX6xXeaxX3xXeaxX30xX28xX3xX56xX235xX3xXexX1xX52xXeexX3xX4dxXdcxXeexX3xX4xXdcxXeexX3xXexX14xX2fxXe6xX3xXd8xX5b9xXexX143xX3xX142xX4cdxX2bxX3xX56xX235xX2fxXe6xX3xX4xX1xX30xX4daxX2fxXe6xX3xXexXfbxX2d5xX2fxX1xXcdxX3xX56xX235xX3xXd8xXdxX5b9xX2fxX3xX27xX1cxXdxX3xX4dxXdxX354xX28xXcdxX3xXd8xX1xXdcxX4xX1xX3xXeaxX22fxXdxX3xX49xX3axX3xX4xXdcxX4xX3xX4xX4b5xX2fxXe6xX3xXexXdcxX4xX3xX5xX246xX3xXexX4cdxX2fxX3xXd8xX1xXdcxX4xX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX115xX6xX2fxX3xXcxX28xX2bxX2cxX2fxX3xXe6xXdxXdcxXeexX3xXcxX35xX2fxX1xX3xX225xX2bxX3xX4xX1xX35xX3xX27xX1cxXeexX3xX115xXdcxXeexX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xXcdxX3xX1bxX3axXdxX3xX21fxXcxX7f0xXcxX39xX3xXexX35xX2fxX1xXcdxX3xX4xXdcxX4xX3xXexX1cxXbxX3xX4xX1xX49bxXcdxX3xX4dxX52xX2fxX3xXexXdxX2fxX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xXexX35xX2fxX1xXcdxX3xX4xXdcxX4xX3xXexXfbxX6xX2fxXe6xX3xXexX1xX4b5xX2fxXe6xX3xXexXdxX2fxX3xX27xXdxX5cxX2fxX3xXex9561xX3xXeaxX282xX3xX4xX1xX28xX2bxX2cxX2fxX3xXexXfbxX6xX2fxXe6xXcdxX3xX4xX1xX28xX2bxX2cxX2fxX3xXeaxX853xX4xXcdxX3xX4xX1xX28xX2bxX2cxX2fxX3xX27xX85axXcdxX3xXexX267xX2fxXe6xX3xXexX1xX22fxXdxX3xX5xX30xX46xX2fxXe6xX3xXbxX1xXdcxXexX3xX7xX221xX2fxXe6xXcdxX3xXexXdxX2fxX3xX4dxX3axXdxX3xXexX28xX2bxX2cxX2fxX3xXexXfbxX28xX2bxX85axX2fxX3xX49xX85axX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX143xX3xX2b7xX282xX3xXa3xX39xX7f0xXcxXcx8d06xX23bxX4abxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX5xX2cxX2fxX3xXbxX1xX30xX4daxX2fxXe6xX3xXdcxX2fxX3xX4xX4b5xX2fxXe6xX3xXexXdcxX4xX3xXexX28xX2bxX2cxX2fxX3xXexXfbxX28xX2bxX85axX2fxX3xXexXfbxX235xX4xX3xX295xX28xX6xX2fxX3xX49xX3axX3xX4xXdcxX4xX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxXe6xX3xX49xX85axX3xX49xX267xX2fxX3xX2fxXe6xX1xX5cxXcdxX3xXd8xX1xXdcxX2fxX1xX3xXexXdxX5b9xXexX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX0xXdxXeaxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX2fxXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX137xXdxX56xXexX1xX13cxX3xX13exX2xX140xXbxX142xX143xX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX13cxX3xX14dxX2xX14fxXbxX142xX143xXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX60xX60xXdxX105xX4dxX6xXeexX1xX6xXexXdxX2fxX1xX105xX49xX2fxX60xX2fxX10xX137xX7xX60xX175xX14fxX177xX175xX60xX2xX177xX177xX56xX14dxX14fxX182xX175xX14fxX140xX13exXexX14dxX177xX2c4xX177xX2xX5xX14fxX105xX18exXbxXe6xX191xXfbxX9xX13exX14fxX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1xXaxX3xX137xXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX2xX140xXaxX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX9xXaxX14dxX2xX14fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxXeexX2fxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX7f0xX6xX5xXdxXe6xX2fxX13cxX3xX18exX28xX7xXexXdxX7fdxX2bxX143xXaxX12xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3xX25cxX115xX25exXcxXcxX261xX3xX39xX3axX3xXa3xX267xX2fxX3xX39xX43xX2fxXe6xX13cxX3xX0xX10xXeaxX12xXcxX9fexX3xX2fxX6xX2bxX3xX27xX5b9xX2fxX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX9cxX2fxX3xXexX4c3xXbxX3xXexXfbxX28xX2fxXe6xX3xX4xX6xXeexX3xX4xX1xXeexX3xX4xX4b5xX2fxXe6xX3xXexXdcxX4xX3xXexX28xX2bxX2cxX2fxX3xXexXfbxX28xX2bxX85axX2fxX3xX49xX85axX3xX4xXdcxX4xX3xXbxX1xXeexX2fxXe6xX3xXexXfbxX3axXeexX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2fxX1xX505xXexX3xX5xX3axX3xX4xXdcxX4xX3xXe6xX30xX4daxX2fxXe6xX3xXexX4c3xXbxX3xXexX1xX354xXcdxX3xX4xXdcxX3xX2fxX1xX4cdxX2fxX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xX142xX28xX505xXexX3xX7xXf2xX4xX3xX27xX354xX3xXexX1cxXeexX3xX7xX18xX4xX3xX5xX6xX2fxX3xXex781cxX6xXcdxX3xX4xX14xX3xX49x93e1xX3xXbxX1xXeexX2fxXe6xX3xXexXfbxX3axXeexX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xXe6xXdxX6xXdxX3xX27xXeexX1cxX2fxX3xXexXdxX5b9xXbxX3xXexX1xX10xXeexX105xX0xX60xX10xXeaxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX128xX1xXeexX3x7de9xX3xXd8xXdxX5b9xX2fxX3xX27xX4exXdxX3xX49xX31xXdxX3xX4xXdcxX4xX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxXe6xX3xX4xX1xX28xX36fxX2fxX3xX4dxX57xX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxXcdxX3xX4xXdcxX4xX3xX27xX1cxXdxX3xX4dxXdxX354xX28xX3xX4xX1xXeexX3xXfbxeda5xX2fxXe6xX3xX4xX9cxX2fxX3xX4xX221xX3xXbxX1xX30xX4daxX2fxXe6xX3xXdcxX2fxXcdxX3xXd8xX57xX4xX1xX3xX4dxX52xX2fxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xXexX2d5xX2fxX1xX3xX1xX2d5xX2fxX1xXcdxX3xX56xXdxX246xX2fxX3xX4dxXdxX5b9xX2fxX3xX4xX225xX6xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1xX3xX128xXeexX49xXdxX56xX7f0xX2xX182xX143xX3xX4xX1xXd1xX2fxX3xX5xXd1xX4xX3xXd8xXd9xX3xX4xXdcxX4xX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxXe6xX3xX27xX52xXeaxX3xX4dxX52xXeexX3xX2fxXe6xXf2xX2fxX3xXe6xXd1xX2fxX3xX2fxX1xX30xX2fxXe6xX3xXexXfbxX6xX2fxXe6xX3xXexXfbxXd1xX2fxXe6xXcdxX3xXeaxX6xX2fxXe6xX3xXexXdxX2fxX1xX3xXexX1xX9cxX2fxX3xX4xX14xX3xX49xX104fxXcdxX3xXd8xX1xX49bxX4xX1xX3xX5xX5cxX3xX4xX6xXeexX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX128xXdcxX4xX3xXexX1xX6xXeaxX3xX5xX28xX4c3xX2fxX3xX4xX9cxX2fxX3xX27xX6xX3xX56xX1cxX2fxXe6xX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxXe6xX3xXexX9fexX3xX4xX52xXdxX3xX4xXdcxX4xX1xX3xX1xX3axX2fxX1xX3xX4xX1xX49bxX2fxX1xXcdxX3xX142xX4cdxX2bxX3xX56xX235xX2fxXe6xX3xX4xX4daxX3xX7xX282xX3xX1xX1cxX3xXexX9cxX2fxXe6xXcdxX3xX27xX14xXdxX3xXeaxX31xXdxX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xXd8xX1xXeexX6xX3xX1xXd1xX4xX3xX4xX4b5xX2fxXe6xX3xX2fxXe6xX1xX5cxXcdxX3xce01xX23axXcxXcxXcdxX3xX2bxX3xXexX5b9xXcdxX3xXe6xXdxXdcxXeexX3xX56xX853xX4xX105xX105xX105xX3xXexXfbxXdcxX2fxX1xX3xX4xX1xX35xX3xXexX4c3xXbxX3xXexXfbxX28xX2fxXe6xX3xX49xX3axXeexX3xX5xX3dxX2fxX1xX3xX49xX235xX4xX3xX142xX4cdxX2bxX3xX56xX235xX2fxXe6xX3xX23axXcxX25exX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX0xXdxXeaxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX2fxXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX137xXdxX56xXexX1xX13cxX3xX13exX2xX140xXbxX142xX143xX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX13cxX3xX14dxX2xX14fxXbxX142xX143xXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX60xX60xXdxX105xX4dxX6xXeexX1xX6xXexXdxX2fxX1xX105xX49xX2fxX60xX2fxX10xX137xX7xX60xX175xX14fxX177xX175xX60xX2xX177xX177xX56xX14dxX14fxX182xX175xX2xX2xX2c4xXexX14dxX177xX177xX175xX175xX5xX14fxX105xX18exXbxXe6xX191xXfbxX9xX13exX14fxX2c4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1xXaxX3xX137xXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX2xX140xXaxX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX9xXaxX14dxX2xX14fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxXeexX2fxXaxX12xX21fxX1xX221xX3xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3xXcxX1xX30xX22fxX2fxXe6xX3xXexXfbxX235xX4xX3xX39xX1bxX23axX23bxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX23axXe6xX28xX2bxX246xX2fxX3xXcxX1xX57xX3xX23axX24exX3xX250xX13cxX3xX0xX10xXeaxX12xX128xX1xXd1xX2fxX3xX5xXd1xX4xX3xXd8xXd9xX3xX4xXdcxX4xX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxXe6xX3xX27xX52xXeaxX3xX2fxXe6xXf2xX2fxX3xXe6xXd1xX2fxXcdxX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX2fxX1xX30xX2fxXe6xX3xXexXfbxX6xX2fxXe6xX3xXexXfbxXd1xX2fxXe6xXcdxX3xXeaxX6xX2fxXe6xX3xXexXdxX2fxX1xX3xXexX1xX9cxX2fxX3xX4xX14xX3xX49xX104fxXcdxX3xXd8xX1xX49bxX4xX1xX3xX5xX5cxX3xX4xX6xXeexX105xX0xX60xX10xXeaxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX128xXdcxX4xX3xX27xX1cxXdxX3xX4dxXdxX354xX28xX3xX4xX104fxX2fxXe6xX3xX4xX1xXeexX3xXfbxX10d4xX2fxXe6xXcdxX3xX27xX354xX3xXexX1cxXeexX3xXexX49bxX2fxX1xX3xX5xX6xX2fxX3xXexX1047xX6xXcdxX3xXd8xX1xX49bxX3xXexX1xX5b9xX3xX4xX1xXeexX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX9cxX2fxX3xXexX4c3xXbxX3xXexXfbxX28xX2fxXe6xX3xX4xX6xXeexX3xX4xX4b5xX2fxXe6xX3xXexXdcxX4xX3xXexX28xX2bxX2cxX2fxX3xXexXfbxX28xX2bxX85axX2fxX3xX49xX85axX3xX4xXdcxX4xX3xXbxX1xXeexX2fxXe6xX3xXexXfbxX3axXeexX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2fxX1xX505xXexX3xX5xX3axX3xX4xXdcxX4xX3xXe6xX30xX4daxX2fxXe6xX3xXexX4c3xXbxX3xXexX1xX354xXcdxX3xX4xXdcxX3xX2fxX1xX4cdxX2fxX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xX142xX28xX505xXexX3xX7xXf2xX4xX143xX3xX4xX221xX3xXd8xX57xX4xX1xX3xX4dxX52xX2fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX5b9xXexX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxXe6xX3xX49xXdxX2fxX1xX3xX56xX6xX2fxX1xX3xX4xXdcxX4xX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xX27xX354xX3xXexX1cxXeexX3xXexXdxX2fxX1xX3xXexX1xX9cxX2fxX3xX4xX14xX3xX49xX104fxX143xX3xX4xX1xX28xX36fxX2fxX3xX4dxX57xX3xX4xX1xX28xX3xX27xXdcxXeexX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xX49xXdxX5cxX4xX3xX27xX221xX2fxX3xXexXdxX5b9xXbxX3xX27xX1cxXdxX3xX4dxXdxX354xX28xXcdxX3xXd8xX1xXdcxX4xX1xX3xXeaxX22fxXdx7e7bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xXb8bxX5b9xXexX3xX5xX28xX4c3xX2fxX3xX4xX28xX20xX4xX3xX1xXd1xXbxXcdxX3xX21fxX1xX221xX3xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3xXcxX1xX30xX22fxX2fxXe6xX3xXexXfbxX235xX4xX3xX25cxX115xX23axX23bxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX1bxX2ffxX2fxXe6xX3xX261xX28xX4exX4xX3xXa3xXdxX2fxX1xX3xX27xXdcxX2fxX1xX3xXe6xXdxXdcxX3xX4xX6xXeexX3xX4xXdcxX4xX3xX27xX57xX6xX3xXbxX1xX30xX4daxX2fxXe6xXcdxX3xX27xX4daxX2fxX3xX49xX57xX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1xX20xXdxX3xX2fxXe6xX1xX57xX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xXexXdxX2cxX2fxX3xXexXdxX5b9xX2fxX3xX49xX3axX3xX4xX4b5xX2fxXe6xX3xXexXdcxX4xX3xX4xX1xX28xX36fxX2fxX3xX4dxX57xX3xX4xX1xXeexX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xX5xX9cxX2fxX3xXexX1xX18xX3xXa3xXa4xXa4xX3xX4xX225xX6xX3xX4xXdcxX4xX3xXexX1xX3axX2fxX1xX3xX49xXdxX2cxX2fxX3xX4dxX6xX2fxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX105xX3xX21fxX1xX221xX3xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3xXcxX1xX30xX22fxX2fxXe6xX3xXexXfbxX235xX4xX3xX25cxX115xX23axX23bxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX2fxX1xX505xX2fxX3xXeaxX1cxX2fxX1xXcdxX3xXexX1xX22fxXdxX3xXe6xXdxX6xX2fxX3xX4xX1xX28xX36fxX2fxX3xX4dxX57xX3xXd8xX1xX4b5xX2fxXe6xX3xX4x7ebexX2fxX3xX2fxX1xXdxX85axX28xXcdxX3xXd8xX1xX4exXdxX3xX5xX30xX46xX2fxXe6xX3xX4xX4b5xX2fxXe6xX3xX49xXdxX5cxX4xX3xX4xX16f0xX2fxX3xX5xX31xX2fxX3xX2fxX2cxX2fxX3xX27xX85axX3xX2fxXe6xX1xX57xX3xX4xXdcxX4xX3xXexX1xX3axX2fxX1xX3xX49xXdxX2cxX2fxX3xX4dxX6xX2fxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xXexX4c3xXbxX3xXexXfbxX28xX2fxXe6xX3xX4xX6xXeexXcdxX3xXbxX1xX4cdxX2fxX3xX4xX4b5xX2fxXe6xX3xX4xX853xX3xXexX1xX354xX3xX4xXdcxX4xX3xX2fxX1xXdxX5cxXeaxX3xX49xX853xX3xX27xX354xX3xXexXfbxXdxX354xX2fxX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX235xX4xX3xX1xXdxX5cxX2fxX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX0xXdxXeaxXe6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xX28xXeaxX4dxX3xXdxX128xX10xX2fxXexX10xXfbxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX137xXdxX56xXexX1xX13cxX3xX13exX2xX140xXbxX142xX143xX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX13cxX3xX14dxX2xX14fxXbxX142xX143xXaxX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX60xX60xXdxX105xX4dxX6xXeexX1xX6xXexXdxX2fxX1xX105xX49xX2fxX60xX2fxX10xX137xX7xX60xX175xX14fxX177xX175xX60xX2xX175xX2c4xX56xX14dxX2xX175xX2xX177xX2xX140xXexX182xX14fxX189xX175xX14fxX5xX14fxX105xX18exXbxXe6xX191xXfbxX9xX2c4xX2xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1xXaxX3xX137xXdxX56xXexX1xX9xXaxX13exX2xX140xXaxX3xX1xX10xXdxXe6xX1xXexX9xXaxX14dxX2xX14fxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxXeexX2fxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX7f0xX6xX5xXdxXe6xX2fxX13cxX3xX18exX28xX7xXexXdxX7fdxX2bxX143xXaxX12xX21fxX1xX221xX3xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3xXcxX1xX30xX22fxX2fxXe6xX3xXexXfbxX235xX4xX3xX25cxX115xX23axX23bxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX1bxX2ffxX2fxXe6xX3xX261xX28xX4exX4xX3xXa3xXdxX2fxX1xX13cxX3xX0xX10xXeaxX12xX115xX6xX2fxX3xXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX7xX927xX3xX142xXdxX2fxX3xX1094xX3xXd8xXdxX5b9xX2fxX3xXcxX1xX30xX22fxX2fxXe6xX3xXexXfbxX235xX4xX3xXcxX35xX2fxX1xX3xX225xX2bxX3xX4xX1xXd1xX2fxX3xXbxX1xX30xX4daxX2fxXe6xX3xXdcxX2fxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xX5xX9cxX2fxX3xXexX1xX18xX3xXa3xXa4xXa4xX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xXexX1xX22fxXdxX3xXe6xXdxX6xX2fxX3xXeaxX20xXexX3xX4dxX28xX14xXdxX105xX0xX60xX10xXeaxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX1bxX4exXdxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxXdcxXeexX3xX4xXdcxXeexX3xXexX14xX2fxXe6xX3xXd8xX5b9xXexXcdxX3xX21fxX1xX221xX3xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3xXcxX1xX30xX22fxX2fxXe6xX3xXexXfbxX235xX4xX3xX25cxX115xX23axX23bxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX27xX85axX3xX2fxXe6xX1xX57xX3xX4xXdcxX4xX3xXexX1xX3axX2fxX1xX3xX49xXdxX2cxX2fxX3xX4dxX6xX2fxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xXcdxX3xX39xX20xXdxX3xX27xb246xX2fxXe6xX3xXcxX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX9d3xX3xXb8bxX1xX10xX2fxX3xXexX1xX30xX282xX2fxXe6xX3xXexX35xX2fxX1xX3xXe6xX221xXbxX3xX1094xX3xX4xX853xX3xXexX1xX354xX3xX27xX354xX3xX115xX6xX2fxX3xXcxX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX9d3xX3xXb8bxX1xX10xX2fxX3xXexX1xX30xX282xX2fxXe6xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX7xX31xXeaxX3xX1xXeexX3axX2fxX3xXexX1xXdxX5cxX2fxX143xX3xXe6xXdxX6xXeexX3xX2fxXe6xX30xX22fxXdxX3xX27xX18xX2fxXe6xX3xX27xX9cxX28xX3xX4xXdcxX4xX3xX27xX4daxX2fxX3xX49xX57xXcdxX3xX4xXdcxX4xX3xX2fxXe6xX3axX2fxX1xX3xX142xX4cdxX2bxX3xX56xX235xX2fxXe6xX3xXd8xXd9xX3xX5xX30x82fcxX2fxXe6xX3xX4xXdcxX4xX3xXexX1xX6xXeaxX3xX5xX28xX4c3xX2fxX3xX4xX225xX6xX3xX2fxXe6xX3axX2fxX1xXcdxX3xX5xX3dxX2fxX1xX3xX49xX235xX4xX3xXeaxX2d5xX2fxX1xX3xX49xX3axX3xX4xXdcxX4xX3xXexX1xX6xXeaxX3xX5xX28xX4c3xX2fxX3xXexXfbxX2d5xX2fxX1xX3xX4dxX3axX2bxX3xXexX1cxXdxX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xX4xX9cxX2fxX3xXbxX1xX52xXdxX3xX27xX6xX3xX56xX1cxX2fxXe6xX3xX5xX3dxX2fxX1xX3xX49xX235xX4xX105xX3xX128xXdcxX4xX3xX4xX4daxX3xX295xX28xX6xX2fxX3xXexXfbxX28xX2bxX85axX2fxX3xXexX1xX4b5xX2fxXe6xX3xXexX4c3xXbxX3xXexXfbxX28xX2fxXe6xX3xX4xX6xXeexX3xX4xX1xXeexX3xX4xX4b5xX2fxXe6xX3xXexXdcxX4xX3xXexX1xX4b5xX2fxXe6xX3xXexXdxX2fxXcdxX3xXexX28xX2bxX2cxX2fxX3xXexXfbxX28xX2bxX85axX2fxX3xX4xXdcxX4xX3xXbxX1xXeexX2fxXe6xX3xXexXfbxX3axXeexX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xXcdxX3xXe6xX30xX4daxX2fxXe6xX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xX142xX28xX505xXexX3xX7xXf2xX4xX3xX27xX354xX3xXexX1cxXeexX3xX7xX18xX4xX3xX5xX6xX2fxX3xXexX1047xX6xX105xX3xX2b7xX282xX3xXa3xX39xX7f0xXcxXcxXdf2xX23bxX4abxX3xXexX35xX2fxX1xX3xXexX4c3xXbxX3xXexXfbxX28xX2fxXe6xX3xX4xX1xXeexX3xX49xXdxX5cxX4xX3xXexX28xX2bxX2cxX2fxX3xXexXfbxX28xX2bxX85axX2fxX3xXexXfbxX235xX4xX3xX295xX28xX6xX2fxX143xX3xX4xX1xX35xX3xX27xX1cxXeexX3xX4xXdcxX4xX3xX27xX57xX6xX3xXbxX1xX30xX4daxX2fxXe6xX3xX2fxX1xX505xXexX3xX5xX3axX3xXcxX21fxX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xXcdxX3xXcx9feaxX3xXb8bxefadxX3xX1226xX2fxX1xXcdxX3xXcxX1bfexX3xX39xX1a02xX2fxXe6xX3xX4abxX3dxX2fxX1xX3xXexXfbxX6xX2fxXe6xX3xXexXfbxX49bxX3xX4xX22fxX3xX1xXeexX6xXcdxX3xX4dxX267xX2fxXe6xX3xXfbxX4b5xX2fxXcdxX3xXd8xX1xX36fxX28xX3xX1xXdxX5cxX28xX3xX4xX1xX3axXeexX3xXeaxX9fexX2fxXe6xX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX105xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xXeexX56xX2bxXaxX12xX21fxX1xX221xX3xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3xXcxX1xX30xX22fxX2fxXe6xX3xXexXfbxX235xX4xX3xX25cxX115xX23axX23bxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX4xX104fxX2fxXe6xX3xX5xX30xX28xX3xX1094xX3xX27xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xX56xXdxX246xX2fxX3xXfbxX6xX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xXeaxX20xXexX3xX4dxX28xX14xXdxX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xXd8xX1xXdxX3xX2fxX20xXdxX3xX56xX28xX2fxXe6xX3xXd8xX1xXdcxX3xX2fxX1xXdxX85axX28xX3xX2fxX2cxX2fxX3xX4dxX6xX2fxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX4xX9cxX2fxX3xX4dxX4exX3xXexXfbxX49bxXcdxX3xX7xXf2xXbxX3xX142xX5b9xXbxX3xXeaxX20xXexX3xX4xXdcxX4xX1xX3xXd8xX1xXeexX6xX3xX1xXd1xX4xX3xX27xX354xX3xX27xX52xXeaxX3xX4dxX52xXeexX3xXexX1xX22fxXdxX3xXe6xXdxX6xX2fxX3xX27xX85axX3xXfbxX6xX105xX0xX60xXbxX12xX0xX56xXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXfbxX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX7f0xXexX1xX28xXeaxX4dxX7f0xX6xX2fxX56xX7f0xX7xX6xXbxXeexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23axXe6xX30xX22fxXdxX3xX5xX6xXeexX3xX27xX20xX2fxXe6xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xX1xX267xX2fxXe6xX3xX7xX6xX2bxX3xX7xX52xX2fxX3xX142xX28xX505xXexXcdxX3xXe6xX221xXbxX3xX7xX18xX4xX3xX5xX505xX2bxX3xX5xX1cxXdxX3xX27xX3axX3xXexX267xX2fxXe6xX3xXexXfbxX30xX282xX2fxXe6xXaxX3xX1xXfbxX10xX7fdxX9xXaxX60xX5xX6xXeexX7f0xX56xXeexX2fxXe6xX7f0xX49xXdxX10xX4xX7f0xX5xX6xXeaxX60xX2fxXe6xX28xXeexXdxX7f0xX5xX6xXeexX7f0xX56xXeexX2fxXe6xX7f0xX1xX6xX7f0xXexXdxX2fxX1xX7f0xX1xX6xX2fxXe6xX7f0xX7xX6xX2bxX7f0xX7xX6xX2fxX7f0xX142xX28xX6xXexX7f0xXe6xXeexXbxX7f0xX7xX28xX4xX7f0xX5xX6xX2bxX7f0xX5xX6xXdxX7f0xX56xX6xX7f0xXexX6xX2fxXe6xX7f0xXexXfbxX28xXeexX2fxXe6xX60xX2xX182xX140xX13exX175xX2xX105xX1xXexXeaxXaxX12xX0xXdxXeaxXe6xX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX60xXeaxX10xX56xXdxX6xX60xX2xX175xX14fxX60xX2fxX10xX137xX7xX60xX175xX14fxX175xX182xX60xX13exX182xX56xX2xX14fxX182xX177xX2c4xX14fxX14fxXexX189xX182xX14dxX177xX5xX189xX7f0xX2xX177xX2c4xX56xX14fxX175xX177xX14fxX189xX14dxX182xXexX2xX177xX2c4xX175xX2xX5xX14fxX105xX18exXbxXe6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX56xXdxX49xX12xX0xX7xXexXfbxXeexX2fxXe6xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23axXe6xX30xX22fxXdxX3xX5xX6xXeexX3xX27xX20xX2fxXe6xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xX1xX267xX2fxXe6xX3xX7xX6xX2bxX3xX7xX52xX2fxX3xX142xX28xX505xXexXcdxX3xXe6xX221xXbxX3xX7xX18xX4xX3xX5xX505xX2bxX3xX5xX1cxXdxX3xX27xX3axX3xXexX267xX2fxXe6xX3xXexXfbxX30xX282xX2fxXe6xXaxX3xX1xXfbxX10xX7fdxX9xXaxX60xX5xX6xXeexX7f0xX56xXeexX2fxXe6xX7f0xX49xXdxX10xX4xX7f0xX5xX6xXeaxX60xX2fxXe6xX28xXeexXdxX7f0xX5xX6xXeexX7f0xX56xXeexX2fxXe6xX7f0xX1xX6xX7f0xXexXdxX2fxX1xX7f0xX1xX6xX2fxXe6xX7f0xX7xX6xX2bxX7f0xX7xX6xX2fxX7f0xX142xX28xX6xXexX7f0xXe6xXeexXbxX7f0xX7xX28xX4xX7f0xX5xX6xX2bxX7f0xX5xX6xXdxX7f0xX56xX6xX7f0xXexX6xX2fxXe6xX7f0xXexXfbxX28xXeexX2fxXe6xX60xX2xX182xX140xX13exX175xX2xX105xX1xXexXeaxXaxX12xX23axXe6xX30xX22fxXdxX3xX5xX6xXeexX3xX27xX20xX2fxXe6xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xX1xX267xX2fxXe6xX3xX7xX6xX2bxX3xX7xX52xX2fxX3xX142xX28xX505xXexXcdxX3xXe6xX221xXbxX3xX7xX18xX4xX3xX5xX505xX2bxX3xX5xX1cxXdxX3xX27xX3axX3xXexX267xX2fxXe6xX3xXexXfbxX30xX282xX2fxXe6xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexXfbxXeexX2fxXe6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX4abxX4c3xXbxX3xXexX1xX3axX2fxX1xX3xXexX49bxX4xX1xX3xX4xX1xX3axXeexX3xXeaxX9fexX2fxXe6xX3xX4xXdcxX4xX3xX7xX235xX3xXd8xXdxX5cxX2fxX3xX5xX31xX2fxXcdxX3xX2fxXe6xX30xX22fxXdxX3xX5xX6xXeexX3xX27xX20xX2fxXe6xX3xXexX1cxXdxX3xX4xXdcxX4xX3xX2fxX1xX3axX3xXeaxXdcxX2bxXcdxX3xX142xX49bxX3xX2fxXe6xX1xXdxX5cxXbxX3xX282xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xX27xX6xX2fxXe6xX3xXfbxX6xX3xX7xX18xX4xX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX7xX4b5xXdxX3xX2fxX14xXdxXcdxX3xXe6xX221xXbxX3xXbxX1xX9cxX2fxX3xXexX49bxX4xX1xX3xX4xX235xX4xX3xX49xX3axXeexX3xX295xX28xXdcxX3xXexXfbxX2d5xX2fxX1xX3xXbxX1xXdcxXexX3xXexXfbxXdxX354xX2fxX3xXb8bxXcxX7f0xX1bfexX39xX3xXexXfbxXeexX2fxXe6xX3xXexXfbxX1cxX2fxXe6xX3xXexX1xXdcxXdxX3xX4dxX2d5xX2fxX1xX3xXexX1xX30xX22fxX2fxXe6xX3xXeaxX31xXdxX105xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX56xXdxX49xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX28xX2bxX2cxX2fxX3xX56xX30xX4daxX2fxXe6xX3xX14dxX3xXexX4c3xXbxX3xXexX1xX354xXcdxX3xX2xX189xX3xX4xXdcxX3xX2fxX1xX4cdxX2fxX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xXexXdxX2cxX2fxX3xXexXdxX5b9xX2fxX3xX2fxXe6xX3axX2fxX1xX3xXb8bxX39xXdf2xX128xX23axXaxX3xX1xXfbxX10xX7fdxX9xXaxX60xXd8xX1xXeexX6xX7f0xX1xXeexX4xX60xXexX28xX2bxX10xX2fxX7f0xX56xX28xXeexX2fxXe6xX7f0xX14dxX7f0xXexX6xXbxX7f0xXexX1xX10xX7f0xX2xX189xX7f0xX4xX6xX7f0xX2fxX1xX6xX2fxX7f0xX56xXdxX10xX2fxX7f0xX1xXdxX2fxX1xX7f0xXexXdxX10xX2fxX7f0xXexXdxX10xX2fxX7f0xX2fxXe6xX6xX2fxX1xX7f0xXd8xX1xX7f0xX6xXeaxXbxX7f0xX4xX2fxX60xX2xX182xX140xX2xX13exX14fxX105xX1xXexXeaxXaxX12xX0xXdxXeaxXe6xX3xX7xXfbxX4xX9xXaxX60xXeaxX10xX56xXdxX6xX60xX2xX175xX14fxX60xX2fxX10xX137xX7xX60xX175xX14fxX175xX189xX60xX2xX140xX2xX56xX13exX2xX2xX2xX189xX14dxX182xXexX189xX14dxX177xX189xX14dxX5xX14fxX105xX18exXbxXe6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX28xX6xX3xX2bxX2cxX28xX3xX2fxX30xX31xX4xX3xXexX35xX2fxX1xX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1xX46xXbxX3xX49xX31xXdxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX2fxX1xX3xX56xX57xX4xX1xX3xX4dxX5cxX2fxX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX56xXdxX49xX12xX0xX7xXexXfbxXeexX2fxXe6xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX28xX2bxX2cxX2fxX3xX56xX30xX4daxX2fxXe6xX3xX14dxX3xXexX4c3xXbxX3xXexX1xX354xXcdxX3xX2xX189xX3xX4xXdcxX3xX2fxX1xX4cdxX2fxX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xXexXdxX2cxX2fxX3xXexXdxX5b9xX2fxX3xX2fxXe6xX3axX2fxX1xX3xXb8bxX39xXdf2xX128xX23axXaxX3xX1xXfbxX10xX7fdxX9xXaxX60xXd8xX1xXeexX6xX7f0xX1xXeexX4xX60xXexX28xX2bxX10xX2fxX7f0xX56xX28xXeexX2fxXe6xX7f0xX14dxX7f0xXexX6xXbxX7f0xXexX1xX10xX7f0xX2xX189xX7f0xX4xX6xX7f0xX2fxX1xX6xX2fxX7f0xX56xXdxX10xX2fxX7f0xX1xXdxX2fxX1xX7f0xXexXdxX10xX2fxX7f0xXexXdxX10xX2fxX7f0xX2fxXe6xX6xX2fxX1xX7f0xXd8xX1xX7f0xX6xXeaxXbxX7f0xX4xX2fxX60xX2xX182xX140xX2xX13exX14fxX105xX1xXexXeaxXaxX12xXcxX28xX2bxX2cxX2fxX3xX56xX30xX4daxX2fxXe6xX3xX14dxX3xXexX4c3xXbxX3xXexX1xX354xXcdxX3xX2xX189xX3xX4xXdcxX3xX2fxX1xX4cdxX2fxX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xXexXdxX2cxX2fxX3xXexXdxX5b9xX2fxX3xX2fxXe6xX3axX2fxX1xX3xXb8bxX39xXdf2xX128xX23axX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexXfbxXeexX2fxXe6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX2b7xXdcxX2fxXe6xX3xX2xX2xX60xX189xXcdxX3xX2b7xX282xX3xXb8bxX39xXdf2xX128xX23axX3xX39xX3axX3xXcxX3dxX2fxX1xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX1xX20xXdxX3xX2fxXe6xX1xX57xX3xX27xXdxX354xX2fxX3xX1xX2d5xX2fxX1xX3xXexXdxX2cxX2fxX3xXexXdxX5b9xX2fxX3xXe6xXdxX6xXdxX3xX27xXeexX1cxX2fxX3xX175xX14fxX2xX140xX3xX7f0xX3xX175xX14fxX175xX14fxX3xX49xX3axX3xXexX14xX2fxXe6xX3xXd8xX5b9xXexX3xX4xX1xX30xX4daxX2fxXe6xX3xXexXfbxX2d5xX2fxX1xX3xX4xX52xXdxX3xX4xXdcxX4xX1xX3xX1xX3axX2fxX1xX3xX4xX1xX49bxX2fxX1xX3xXe6xXdxX6xXdxX3xX27xXeexX1cxX2fxX3xX175xX14fxX2xX2xX3xX7f0xX3xX175xX14fxX175xX14fxX105xX3xX21fxX1xX221xX3xX128xX1xX225xX3xXexX57xX4xX1xX3xXcxX1xX30xX22fxX2fxXe6xX3xXexXfbxX235xX4xX3xX25cxX115xX23axX23bxX3xXexX35xX2fxX1xX3xX1bxX2ffxX2fxXe6xX3xX261xX28xX4exX4xX3xXa3xXdxX2fxX1xX3xX56xX235xX3xX1xX20xXdxX3xX2fxXe6xX1xX57xX105xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX56xXdxX49xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX28xX5xX12xX0xX56xXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXfbxXaxX12xX0xX60xX56xXdxX49xX12xX0xX60xX56xXdxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1226xX28xXexX1xXeexXfbxXaxX12xX21fxX1xeafcxX4xX3xX261xX28xX6xX2fxXe6xX0xX60xXbxX12
Phúc Quang