Mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất tuần
Angela Phương Trinh, Mai Ngô... gây ấn tượng khi diện những thiết kế công phu, tôn dáng.
1358x26e4x6b31x6926x40b3x6759x3aa6x1543x839cxX7x1aa5x2070x33bcx7b5ex8885x2570xX5x26a6xXax46e2x98abx2700xX3x621cxX1x4911xX16xX3x82d3xXdx8d83xXexX3x5345x6affxX4xX3x5fb3x47fexXbxX3xX16xX1x67b0xXexX3xXex7b16x9a73xX16xX0x5de6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9037xX10xX6x6385xXaxX12x42c7xX16x91dbxX10xX5xX6xX3x6d41xX1x471cx3851xX16xX49xX3xXcx87bcxXdxX16xX1x86c5xX3xX13xX6xXdxX3x28c7xX49x6702x763cxX63xX63xX3xX49xX18x8f4bxX3xX2axX16xX3xXexX50x1693xX16xX49xX3x3663xX1xXdxX3xX44xXdxX1dxX16xX3xX16xX1x21d1xX16xX49xX3xXexX1xXdx3f38xXexX3xX74xX86xX3xX4xX62xX16xX49xX3xXbxX1xX2exX5axX3xXexX62xX16xX3xX44x4745xX16xX49xX63xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c32x8b65xX44xX69xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10x35fcxXex99c4xX6xX5xXdxX49xX16x6f5axX3xX4xX10xX16xXexX10xX56x1e8bxXaxX12xX0xXdxX20xX49xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX63x20adxX6xXafxX1xX6xXexXdxX16xX1xX63x6e5cxX16xX32xX16xX10x55aexX7xX32xX2x785cx5834x2a90xX32xX2x4754xXf1xX44xX2xXf6x4999x6fcdxXf1xXf2xX2xXexXf3xXfcx30bexXfcxX5xXfbxX63x8d37xXbxX49xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xXexX1xX2exX20xXdexX3xX44xX1xXdxX44xX10xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xX103x1382xXf6xXbxXbdxXcdxX1xX10xXdxX49xX1xXexXc5xXf3xX130xX103xXbxXbdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX69xX3xX16xX1xX6xX16xX3xXe8xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX44xX10xXbxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX2exX6xX16xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXexX6xXdexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x5ed7xX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xX3xXfbx3cc1xX63xX103xX130xXf3xX130x6711xXcdxXaxX3xXdexXafxX56xX44xX10xX56xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX49xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX44xX44xXdxX16xX49xX9xXaxXf2xXaxX3xX6xX5xXdxX49xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexXafxX44xX69xXaxX12xX0xXdxX20xX49xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX63xXdexX6xXafxX1xX6xXexXdxX16xX1xX63xXe8xX16xX32xX16xX10xXedxX7xX32xX2xXf1xXf2xXf3xX32xX2xXf6xXf1xX44xX2xXf6xXfbxXexX103xX2xXf1xX103xX5xX2xX63xX108xXbxX49xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX44xXdxX7xXbxX5xX6xX69xXc5xXdexX5xXafxX4xX74xXcdxX20xX6xX56xX49xXdxX16xXbfxX5xX10x554bxXexXc5xX6xX2exXexXafxXcdxX20xX6xX56xX49xXdxX16xXbfxX56xXdxX49xX1xXexXc5xX6xX2exXexXafxXcdxXedxXdxX44xXexX1xXc5xXfcxXf6xXf6xXbxXbdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX69xX3xX16xX1xX6xX16xX3xXe8xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX44xX10xXbxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX2exX6xX16xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX12xX47xX16xX49xX10xX5xX6xX3xX4exX1xX50xX51xX16xX49xX3xXcxX56xXdxX16xX1xX3xX16x3b57xXdxX3xXdex9a15xXexX3xXexX56xXafxX16xX49xX3xX20x49a9xXexX3xX7x8008xX3xX74xXdxX1dxX16xX3x4c3bxX3xXcxX4exX3xX41xX17fxX13xX3xX74xX1xXdxX3xX74xX1xXafxX9bxX4xX3xXexX56x2736xX16xX3xX20x730cxX16xX1xX3xXexX1xXdxX86xXexX3xX74xX86xX3xXbxX1xX6xX3xXexX56xX2edxX16xX3xX4xX1xX2axXexX3xX5xXdxX1dxX2exX3xX16xX1xX2exX16xX49xX3xXe8x645cxX3xXbdxX2exX69xX30dxX16xX3xXexX1xX2axX2exX3xX24xX2edxX4xX3xX24xX9bxXafxX5axX3xX24x57caxX16xX1xX3xX74xX86xXexX3xX1x8842xX6xX3xXexXdxX86xXexX3xX4xX2fxX2exX3xX74x8f76xX3xX44xXafxX3xX17fxX62xX16xX49xX3xXcxX56xX34fxX3xXexX1xX2f1xX4xX3xX1xXdxX1dxX16xX63xX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xX32xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xX32xXexX6xXdexX5xX10xX12xX0xXexX6xXdexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xX3xXfbxX197xX63xX103xX130xXf3xX130xX19dxXcdxXaxX3xXdexXafxX56xX44xX10xX56xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX49xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX44xX44xXdxX16xX49xX9xXaxXf2xXaxX3xX6xX5xXdxX49xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXdxX20xX49xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX63xXdexX6xXafxX1xX6xXexXdxX16xX1xX63xXe8xX16xX32xX16xX10xXedxX7xX32xX2xXf1xXf2xXf3xX32xX2xXf6xXf1xX44xX2xXf6xXfbxXexX2xXfcxX2xX5xXf3xX63xX108xXbxX49xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xXfcxXf6xXf6xXbxXbdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX69xX3xX16xX1xX6xX16xX3xXe8xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX44xX10xXbxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX2exX6xX16xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX12xX17fx5fbdxX16xX49xX3xXexX1xX6xX20xX3xX44xX2f1xX3xX10xXe8xX10xX16xXexX3xX16xX338xX69xX5axX3xX41x54a8xX3xX60xX49xX358xX4xX3xX41xX338xX3xX4xX2ex13b5xX16xX3xX1x6ca8xXexX3xX74xX1xX62xX16xX49xX3xX74x582cxX20xX3xXe8x4942xXdxX3xXdexX2edxX3xX24xX2fxX20xX3xX4x44b2xXexX3xX74xX1xXafxX4e3xXexX3xXexX9bxXafxX3xXdex7c2cxXafxX3xX4x6a5fxX6xX3x7e32x8579xX3x737dxX2exX34fxX3x6adaxX1xX9bxX16xX1xX5axX3xX74xX1xX6xXdxX3xXexX1xX9bxX4xX3xXexX56xXdxX1dxXexX3xX24x7b87xX3xX5xX70xXdxX3xXexX1xX86xX3xXe8x3ec0xX4xX3xX44xX9bxX16xX49xX63xX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xX32xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xX32xXexX6xXdexX5xX10xX12xX0xXexX6xXdexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xX3xXfbxX197xX63xX103xX130xXf3xX130xX19dxXcdxXaxX3xXdexXafxX56xX44xX10xX56xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX49xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX44xX44xXdxX16xX49xX9xXaxXf2xXaxX3xX6xX5xXdxX49xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXdxX20xX49xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX63xXdexX6xXafxX1xX6xXexXdxX16xX1xX63xXe8xX16xX32xX16xX10xXedxX7xX32xX2xXf1xXf2xXf3xX32xX2xXf6xXf1xX44xX2xXf6xXfbxXexX103xXf1xX103xXf1xX5xXf2xX63xX108xXbxX49xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xXfcxXf6xXf6xXbxXbdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX69xX3xX16xX1xX6xX16xX3xXe8xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX44xX10xXbxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX2exX6xX16xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX12x4df3xX10xXexX3xXe8xX9bxX69xX3xX9bxXafxX3xX56xX10xX16xX3xXexX56xX4f2xX16xX49xX3xX20x7a5exX20xX3xX20xX500xXdxX3xX24xX10xX20xX3xX5xX500xXdxX3xX4xX1xXafxX3xX507xX6xX16xX3xX50exX1xX2exX30dxX3xXe8x232bxX3xX69xX30dxX2exX3xX74xXdxX683xX2exX5axX3xXdexX6xX69xX3xXdexX2dfxX16xX49xX3xX20xX338xX3xX74xX1xX62xX16xX49xX3xX74xX4e3xX20xX3xXbxX1xX2fxX16xX3x819bxX2exX69xX86xX16xX3xX56xX4b1xX3xX16xX1x5e56xX3xX24xX50xX6d2xX16xX49xX3xXbdxX6a0xX3xX4xX6xXafxX3xX1xX4d9xXexX3xX20xX4f2xXexX63xX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xX32xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xX32xXexX6xXdexX5xX10xX12xX0xXexX6xXdexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xX3xXfbxX197xX63xX103xX130xXf3xX130xX19dxXcdxXaxX3xXdexXafxX56xX44xX10xX56xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX49xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX44xX44xXdxX16xX49xX9xXaxXf2xXaxX3xX6xX5xXdxX49xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXdxX20xX49xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX63xXdexX6xXafxX1xX6xXexXdxX16xX1xX63xXe8xX16xX32xX16xX10xXedxX7xX32xX2xXf1xXf2xXf3xX32xX2xXf6xXf1xX44xX2xXf6xXfbxXexXf1xXfbxX103xX130xX5xX103xX63xX108xXbxX49xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xXfcxXf6xXf6xXbxXbdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX69xX3xX16xX1xX6xX16xX3xXe8xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX44xX10xXbxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX2exX6xX16xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX12xX13xX6xXdxX3xX60xX49xX62xX3xXbfxX3xXaxX4xX1xXdxX86xX16xX3xXdexXdxX16xX1xXaxX3xXexX10xX6xX20xX3xX507xX6xX16xX3xX50exX1xX2exX30dxX3xX2f8xX3xXcxX1xX10xX3x21cexX6xX4xX10xX3xXbfxX3xX49xX18xX69xX3xX2axX16xX3xXexX50xX70xX16xX49xX3xX4x388bxX16xX49xX3xXexX1xXdxX86xXexX3xX74xX86xX3xXbdxX2exX69xX30dxX16xX3xXexX1xX2axX2exX3xXexX500xXafxX3xXbxX1xXafxX20xX3xX74xX1xX4e3xXafxX3xX5xX4e3xXafxX3xX4xX504xX6xX3x77f5x1ca8xX3xX507xXafxX16xX49xX63xX3xX50exX14xX3xXexX1xX2exX2e3xXexX3xX24xX34fxX16xX1xX3xX74xX86xXexX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX86xX3xX49xXdxX4d9xXbxX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xX4f2xX16xX3xX4xX51xX3xXexX1xX526xX3xXe8x4d34xX6xX3xX24xX504xX3xX20xX338xX3xXe8x166axX16xX3xX56xX2axXexX3xX7xX10xXbdxX69xX63xX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xX32xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xX32xXexX6xXdexX5xX10xX12xX0xXexX6xXdexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xX3xXfbxX197xX63xX103xX130xXf3xX130xX19dxXcdxXaxX3xXdexXafxX56xX44xX10xX56xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX49xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX44xX44xXdxX16xX49xX9xXaxXf2xXaxX3xX6xX5xXdxX49xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXdxX20xX49xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX63xXdexX6xXafxX1xX6xXexXdxX16xX1xX63xXe8xX16xX32xX16xX10xXedxX7xX32xX2xXf1xXf2xXf3xX32xX2xXf6xXf1xX44xX2xXf6xXfbxXexX197xXfbxXf2xX5xXfcxX63xX108xXbxX49xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xXfcxXf6xXf6xXbxXbdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX69xX3xX16xX1xX6xX16xX3xXe8xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX44xX10xXbxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX2exX6xX16xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX12x3a87xX3xX1xX2e3xX2exX3xX41xX2exX69xX683xX16xX3xX13xX69xX3xXexXafxX9bxXexX3xX5xX30dxX16xX3xX16xX4e3xXexX3xX74xXdxX30dxX2exX3xX74xX365xX5axX3xX44xX2exX69xX30dxX16xX3xX44xX9bxX16xX49xX3xXe8xX4e7xXdxX3xX20xX8cexX2exX3xX24xX2fxX20xX3xX24xX2exX62xXdxX3xX4xX9bxX3xX4xX504xX6xX3xX47xX16xX1xX3xXcxX1xX50xX3xXexX56xXafxX16xX49xX3xXdexX2exX2dfxXdxX3xX49xX1xXdxX3xX1xX311xX16xX1xX3xX4xX1xX50xX51xX16xX49xX3xXexX56xX311xX16xX1xX3xXaxX60xX49xX50xX6d2xXdxX3xX24xX25xXbxX3xX60xX1xX18xX16xX3xX9bxXdxXaxX5axX3xXexX1xX2exX2edxX4xX3xX74xX1xX2exX62xX16xX3xX74xX1xX2dfxX3xX41xXafxX6xX3xX1xX2e3xX2exX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX60xX6xX20xX3xXf3xXf6xX2xXf1xX63xX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xX32xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xX32xXexX6xXdexX5xX10xX12xX0xXexX6xXdexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xX3xXfbxX197xX63xX103xX130xXf3xX130xX19dxXcdxXaxX3xXdexXafxX56xX44xX10xX56xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX49xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX44xX44xXdxX16xX49xX9xXaxXf2xXaxX3xX6xX5xXdxX49xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXdxX20xX49xX3xX7xX56xX4xX9xXaxX32xX32xXdxX63xXdexX6xXafxX1xX6xXexXdxX16xX1xX63xXe8xX16xX32xX16xX10xXedxX7xX32xX2xXf1xXf2xXf3xX32xX2xXf6xXf1xX44xX2xXf6xXfbxXexXfbxXfbxXf2xX5xXf1xX63xX108xXbxX49xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXedxXdxX44xXexX1xXc5xXfcxXf6xXf6xXbxXbdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX69xX3xX16xX1xX6xX16xX3xXe8xXdxX10xXexX3xX20xX6xX4xX3xX44xX10xXbxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexX2exX6xX16xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXafxX16xXaxX12xX17fxX1xXdxX86xX4xX3xXe8xX9bxX69xX3xX9bxX16xX1xX3xX74xXdxX20xX3xXbxX1xX504xX3xX7xX10xX6c7xX2exXdxX16xX3xXe8xX338xX3xXexX2exX6xX3xX56xX2exX6xX3xX1xX338xXdxX3xX1x9770xX6xX3xX5xX338xX3xX4xX1xX311xX6xX3xX74xX1xX531xX6xX3xXexX500xXafxX3xX16xX30dxX16xX3xX7x45f9xX4xX3xX1xX4d9xXexX3xX4xX1xXafxX3xX41xX4c9xX3xX50axX2exX365xX16xX1xX3xX41xX50xX51xX16xX49xX3xXexX500xXdxX3xX20xX2edxXexX3xX7xX2f1xX3xX74xXdxX1dxX16xX3xX2f8xX3xXcxX4exX3xX41xX17fxX13xX63xX0xX32xXbxX12xX0xX32xXexX44xX12xX0xX32xXexX56xX12xX0xX32xXexXdexXafxX44xX69xX12xX0xX32xXexX6xXdexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66dxXafxX2exX56xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXafxX3xX16xX49xXafxXdxX7xX6xXafxX63xX16xX10xXexX0xX32xXbxX12