Trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam với 6 đồ uống nổi tiếng
Văn hóa ẩm thực độc đáo của Việt Nam nổi tiếng và thu hút nhiều du khách nước ngoài, nhất là với 6 thức uống dưới đây đã chinh phục biết bao nhiều người bởi hương vị ấn tượng.
da34x108e7x1394dx1593dxe412x1038ax18e80x101e0xfdc8xX7xe053x1673cx14379x13266x139bcx1124axX5x17196xXax14e8exXcx15a96x17257xXdxX3x1326ex13d27xX1xXdx1054bxe4d0xX3xXex151a8x157bcxX1cxXexX3x12a10x1918cxXdxX3x11a49xX3x120d0xXdxX1cxXexX3xdf06xX6xX1dxX3xX25xded8xXdxX3x183e5xX3x14b3ax1586dxX3xX20x12609xX18xX19xX3xX18x13c51xXdxX3xXexXdx1066bxX18xX19xX0x13714xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx146d5xX10xX6x14d35xXaxX12xX2bx13f2axX18xX3xX1x153c2xX6xX3x17368xX1dxX3xXexX1xda43xX4xX3xX3ax14e5axX4xX3xX3ax15336xe9c8xX3xX4x16880xX6xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xX3xX25x121fexX3xXexX1xX20xX3xX1x17471xXexX3xX18xX1xXdx10797xX20xX3xX5exX20xX3xe3f9xX1xX76xX4xX1xX3xX18x13766xX35xX4xX3xX18xX19xX77xX91xXdx14c24xX3xX18xX1x12aefxXexX3xX5xX91xX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xXexX1x18735xX4xX3xX20xX3exX18xX19xX3xX5exXabxX35xXdxX3xX3ax103a8xX21xX3xX3ax18336xX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1x18bddxX4xX3xeda9xXdxX48xXexX3xXe5xX6xX77xX3xX18xX1xXdxX9exX20xX3xX18xX19xXabxX26xXdxX3xXe5xX29xXdxX3xX1xXabx17fddxX18xX19xX3xX25x104f6xX3xXb8xX18xX3xXexXabxf0bexX18xX19x13998xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12396xX77xX5exX21xXaxX12xX0xX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX2xX10fxX3x1050axX91xX3xXbxX1x180a7xX3xX7x10014xX6xX3xX3axX76xX0xX4cxX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXe5xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX19xXdxX18xe3daxX3x1632bxXbx1009axX3xX6xX20xXexX77x169baxXaxX12xX0xXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax13c0axX186xXdxX1dxX19xX186xX1dxX6xX7xXexX10xX14xX4xX1dxX7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10fxXe5xX6xX77xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10fxX25xX18xX4cxX18xX10x13593xX7xX4cxX160x11682xX160xX1f4xX4cxX2xX1f4x16cbfxX5ex18d31xX2xX160xX160xX38xX1fcx11221xXexX2xX1fcx112aaxX2xX5xX2xX10fx11f78xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xXe5xX77xX14xX5exX10xX14xX9xXaxX1f4xXaxX3xX5exX6xXexX6x138d0xXbxX6xX19xX10xX7xXbxX10xX10xX5exX25exX20xX14xX5xX25exX1xX6xX7xX1xX9xXaxX1fax14dedxX202xX1faxX206xX160xX1fcxX202xX1fcxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX77xX18xXaxX12x173f3x14451xX18xX1xX15exX3xX4xX6xXbxX1xX10xX19xX77xX4xX7xX6xXdxX19xX77xX18xf46dxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xX4cxXexX6xXe5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX130xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX7xX138xX6xX3xX3axX76xX3xX5xX91xX3xXexX1xXc6xX4xX3xX20xX3exX18xX19xX3xX3ax18fddxX4xX3xXexX14xXabxX18xX19xX3xX4xX7axX6xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX3axXd8xX3xX3axXabxX10cxX4xX3xXexX1xX48xX3xX19xXdxX35xXdxX3xX4x131b1xX18xX19xX3xX18xX1x19121xX18xX3xX25xX35xXdxX3xX4xX76xX4xX1xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX48xX3xX3axX306xX4xX3xXexX14xXabxX18xX19xX10fxX3xXcxX1xXc6xX4xX3xX20xX3exX18xX19xX3xXe5x13219xX18xX1xX3xX5exX105xX3xX18xX91xX21xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xX3xX3axX48xX18xX3xX1dxXc6xX4xX3xXa4xX1xX32exX18xX19xX3xX4xX1xf086xX3xX4xX66xX3xX5exX20xX3xXa4xX1xX76xX4xX1xX3xXexX1xX48xX3xX19xXdxX35xXdxX3xX3axX48xX18xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX3axX9exX20xX3xXexX35exX1dxX3xXa4xXdxX48xX1dxX3xX1dxX91xX3xX18xX19xX6xX21xX3xX4xX15xX3xX4xX76xX4xX3xX3axX77xX91xX18xX3xX3ax15902xXdxX3xX7xXc6xXb4xX3xX18xX19xX20xX21xX135xX18xX3xXexX1xX7axX3x12461xX20xX3exX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4x1299bxX18xX19xX3xX1dxX20xX3exX18xX3xXexX1x10d39xX3xX1dxX72xXexX3xX5x14b77xX18xX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xX3xXbxX130xX10xX18xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX20xX1dxXe5xX3xX5exX1xXdxX5exX10xX3xXdxX130xX10xX18xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1f0xXdxX5exXexX1xX15exX3xX38xX2xX1faxXbxX162xX168xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15exX3xX1fcxX1f4xX274xXbxX162xX168xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15exX4cxX4cxXdxX10fxXe5xX6xX77xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10fxX25xX18xX4cxX18xX10xX1f0xX7xX4cxX160xX1f4xX160xX1f4xX4cxX2xX1f4xX1faxX5exX1fcxX2xX1f4xX1faxX38xX202x15508xXexX1fcxX1f4xX48dxX2xX202xX5xX1f4xX10fxX20bxXbxX19xf545xX14xX9xX206xX1faxX1faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX130xX32exX18xX19xX3xXexX1xXc6xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXexX14xX20xX21xX9exX18xX3xXexX1xX3exX18xX19xX3xXex11d39xX3xX1xX3c9xXexX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX14xX6xX18xX19xX3xX162xX6xX21xX3xX3axX10xX1dxX3xXbxX1xX6xX3xXbxX1xXdxX18xXb4xX3xX18xXabxX35xX4xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX1x1296cxX6xX3xX3dbxX20xX21xX1cxX18xX3xX4x17d08xX18xX19xX3xX7xX138xX6xX3xX3axX306xX4xX3xX25xX91xX3xX3axX76xXb4xX3xXexX3c9xX77xX3xX1xXabxX100xX18xX19xX3xX25xX105xX3xX3axX334xX1dxX3xX3axX91xXb4xX3xXexX1xX100xX1dxX3xX18xX19xX77xX18xX3xXa4xX1xX66xX3xX4xXabx1295axX18xX19xX10fxX3xXcxX1xX10xX77xX3xX130xX30xX30xXb4xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX7xX138xX6xX3xX3axX76xX3xX5xX91xX3xX1dxX72xXexX3xXexX14xX77xX18xX19xX3xX2xX1f4xX3xX1dxX66xX18xX3xX18xX1xXb8xXexX3xX3axX105xX18xX1xX3xXbxX1xX15xXdxX3xXexX1xX3f0xX3xXa4xX1xXdxX3xX19xX1x184f7xX3xXexX1xX62xX1dxX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX0xX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX160xX10fxX3xX130xX91xX3xXbxX1xX135xX3xXexX14xXc6xX18xX19xX0xX4cxX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXe5xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX19xXdxX18xX15exX3xX160xXbxX162xX3xX6xX20xXexX77xX168xXaxX12xX0xXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX186xX186xXdxX1dxX19xX186xX1dxX6xX7xXexX10xX14xX4xX1dxX7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10fxXe5xX6xX77xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10fxX25xX18xX4cxX18xX10xX1f0xX7xX4cxX160xX1f4xX160xX1f4xX4cxX2xX1f4xX1faxX5exX1fcxX2xX160xX160xX38xX1fcxX202xXexX2xX160xX38xX2xX5xX160xX10fxX20bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xXe5xX77xX14xX5exX10xX14xX9xXaxX1f4xXaxX3xX5exX6xXexX6xX25exXbxX6xX19xX10xX7xXbxX10xX10xX5exX25exX20xX14xX5xX25exX1xX6xX7xX1xX9xXaxX160xX160xX1fcxX1f4xX206xX160xX1faxX202xX1f4xX1f4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX77xX18xXaxX12xX2a6xX2a7xX18xX1xX15exX3xX1xX6xX18xX77xXdxX160xX1f4xX186xX2baxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xX4cxXexX6xXe5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12x17e31xX66xX18xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xXexX14xXc6xX18xX19xX3xXexX14xXc6xX3xX5exX6xX18xX1xX3xX19xea7axX18xX3xX5xXdxX9exX18xX3xX25xX35xXdxX3xX69xX1dxX3xXexX1xX6exX4xX3xX5bxX91xX3xXcxX1xX91xX18xX1xX3xX3axXabxX10cxX4xX3xX18xX1xXdxX9exX20xX3xX5exX20xX3xXa4xX1xX76xX4xX1xX3xX3axX48xX18xX3xX3axXd4xX21xX3xXexX1xXabxX29xX18xX19xX3xXexX1xXc6xX4xX3xX25xX91xX3xX18xX19xX10cxXdxX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdxX9exX20xX3xX5xX3f7xX18xX3xXe5xX29xXdxX3xX1xXabxX100xX18xX19xX3xX25xX105xX3xX1xXb8xXbxX3xX5ex1814bxX18xX10fxX3xXcxX14xXc6xX18xX19xX3xX3axXabxX10cxX4xX3xX3axX10xX1dxX3xX3axX76xX18xX1xX3xXe5xX32exX18xX19xXb4xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xXbxX1xX6xX3xXbxX1xXdxX18xX3xX3axX10xX1dxX3xX3axX20xX18xX3xX7xX32exXdxX3xX25xX91xX3xX3axX43xX3xX5xX20xX32exX18xX3xX25xX91xX77xX3xX5xX21xX3xXexX14xXc6xX18xX19xX3xX5xX91xX1dxX3xX4xX1xX77xX3xX5xX35xXbxX3xXexX14xXc6xX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xX5xX135xX18xX3xXexX14xX135xX18xX10fxX3xX11fx14af5xXexX3xXexX14xXc6xX18xX19xX3xXbxX1xX6xX3xX5xX840xX18xX3xX1xX549xX6xX3xX4xX553xX18xX19xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX3axX334xX1dxX3xX3axX91xX3xX1xXabxX100xX18xX19xX3xX25xX105xX3xXexX3c9xX77xX3xX14xX6xX3xX1dxX72xXexX3xX1dxX91xX20xX3xX25xX91xX18xX19xX3xX18xXd4xX20xX3xXe5xX7d4xXexX3xX1dxX7d4xXexX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXe5xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX19xXdxX18xX15exX3xX160xXbxX162xX3xX6xX20xXexX77xX168xXaxX12xX0xXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX186xX186xXdxX1dxX19xX186xX1dxX6xX7xXexX10xX14xX4xX1dxX7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10fxXe5xX6xX77xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10fxX25xX18xX4cxX18xX10xX1f0xX7xX4cxX160xX1f4xX160xX1f4xX4cxX2xX1f4xX1faxX5exX1fcxX2xX160xX160xX38xX1fcxX202xXexX1faxX38xX274xX38xX5xX202xX10fxX20bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xXe5xX77xX14xX5exX10xX14xX9xXaxX1f4xXaxX3xX5exX6xXexX6xX25exXbxX6xX19xX10xX7xXbxX10xX10xX5exX25exX20xX14xX5xX25exX1xX6xX7xX1xX9xXaxX202xX48dxX38xX274xX2xX274xX160xX2xX1f4xX160xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX77xX18xXaxX12xX2a6xX2a7xX18xX1xX15exX3xX5exXdxX10xXbxX10fxXe5xX6xX77xX18xX19xX77xX4xX2baxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xX4cxXexX6xXe5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX130xX91xX3xXbxX1xX135xX3xXexX14xXc6xX18xX19xX3xX162xX20xXb8xXexX3xX1xXdxX1cxX18xX3xX29xX3xX18xX1xXdxX9exX20xX3xX18xX100xXdxX3xXexX14xX135xX18xX3xX3axXb8xXexX3xXexX1xX7axX3xX3axX32exXb4xX3xXexX1xX48xX3xX18xX1xXabxX18xX19xX3xXa4xX1xX32exX18xX19xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX91xX18xX19xX3xX18xX91xX77xX3xX4xX3e5xX18xX19xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX48xX3xX3axXabxX10cxX4xX3xX4xX1xX20xX69xX18xX3xX25xX105xX3xX3axX306xX4xX3xXexX14xXabxX18xX19xX10fxX3xX30xX48xX20xX3xX4xX66xX3xX5exX105xXbxX3xX5exX20xX3xX5xX105xX4xX1xX3xX29xX3xX5bxX91xX3xX30xX72xXdxXb4xX3xX5exX20xX3xXa4xX1xX76xX4xX1xX3xX1xXd8xX21xX3xX19xX1xX5d5xX3xX3dbxX20xX6xX3xX4xX76xX4xX3xX3dbxX20xX76xX18xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX18xX1xXabxX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3x16506xXdxX15xX18xX19xXb4xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xeba4xXdxX18xX1xXb4xX3x13bd6xX77xX6xX5exXdxX18xX19xX3xXcxXb4x13680xX3xX3ax186f2xX3xXexX1xXabxX29xX18xX19xX3xXexX1xXc6xX4xX3xXexX1xXc6xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xXexX1xX100xX1dxX3xX18xX19xX77xX18xX3xX18xX91xX21xX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX0xX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX202xX10fxX3xX30xXabxX35xX4xX3xX1dxdea9xX6xX3xX7b9x18769xX3xXcxX1xX77xX0xX4cxX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXe5xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX19xXdxX18xX15exX3xX160xXbxX162xX3xX6xX20xXexX77xX168xXaxX12xX0xXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX186xX186xXdxX1dxX19xX186xX1dxX6xX7xXexX10xX14xX4xX1dxX7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10fxXe5xX6xX77xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10fxX25xX18xX4cxX18xX10xX1f0xX7xX4cxX160xX1f4xX160xX1f4xX4cxX2xX1f4xX1faxX5exX1fcxX2xX160xX160xX38xX1fcxX202xXexX2xX202xX1faxX160xX5xX1fcxX10fxX20bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xXe5xX77xX14xX5exX10xX14xX9xXaxX1f4xXaxX3xX5exX6xXexX6xX25exXbxX6xX19xX10xX7xXbxX10xX10xX5exX25exX20xX14xX5xX25exX1xX6xX7xX1xX9xXaxX202xX38xX202xX206xX206xX206xX206xX1f4xX48dxX1f4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX77xX18xXaxX12xX2a6xX2a7xX18xX1xX15exX3xfd7fxX77xX77xX5exX1xX77xX5xXdxX4xX25xX18xX2baxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xX4cxXexX6xXe5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX2bxX35xXdxX3xX4xX76xX4xX1xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX48xX3xX7xX76xX18xX19xX3xXexX3c9xX77xXb4xX3xX18xX19xX20xX21xX135xX18xX3xX5xXdxX1cxX20xX3xX3axX6xX3xX5exX3c9xX18xX19xXb4xX3xX18xXabxX35xX4xX3xX1dxXbdbxX6xX3xX7b9xXbdfxX3xXcxX1xX77xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xX3xX1dxX6xX18xX19xX3xX1xXabxX100xX18xX19xX3xX25xX105xX3xX3axX72xX4xX3xX3axX76xX77xX3xXa4xX1xX66xX3xX3dbxX20xX135xX18xX10fxX3xXcxX14xX77xX18xX19xX3xXexXdxX48xXexX3xXexX14xX26xXdxX3xX18xX7d4xX18xX19xX3xX19xX7d4xXexXb4xX3xXexX1xXabxX29xX18xX19xX3xXexX1xXc6xX4xX3xX1dxX72xXexX3xX5xX21xX3xX18xXabxX35xX4xX3xX1dxXbdbxX6xX3xX7b9xXbdfxX3xXcxX1xX77xX3xX1dxX76xXexX3xX5xX3c9xX18xX1xXb4xX3xX4xX549xX18xX3xX19xX35exX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xXe5x10c03xX18xX19xX10fxX3xX7b9xX72xXexX3xX5xX21xX3xXexX1xX100xX1dxX3xX18xX19xX77xX18xX3xX5xX91xX3xX7xX6exX3xXa4xX48xXexX3xX1xX10cxXbxX3xX1xX91xXdxX3xX1xX549xX6xX3xX4xX7axX6xX3xX18xXabxX35xX4xX3xX1dxXbdbxX6xXb4xX3xX4xX3exXexX3xX5exX518xX6xXb4xX3xX3axX334xX20xX3xXbxX1xX72xX18xX19xX3xX14xX6xX18xX19xXb4xX3xX1dxXbdbxXexXb4xX3xX7xX3f7xX20xX3xX14xXdxX135xX18xX19xXb4xX3xX14xX6xX20xX3xX4xXd4xX20xX3xX25xX91xX3xX3axX76xX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12x11b5axX1xXdxX3xX20xX3exX18xX19xXb4xX3xX5exX20xX3xXa4xX1xX76xX4xX1xX3xX7xe1e1xX3xX4xX15xX1dxX3xX18xX1xX334xX18xX3xX3axXabxX10cxX4xX3xX1xXabxX100xX18xX19xX3xX25xX105xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX1dxX76xXexXb4xX3xX18xX19xX334xX21xX3xX18xX19xX334xX21xX3xXe5xX5d5xX77xX3xXe5xX5d5xX77xX3xX4xX7axX6xX3xX7xX3f7xX20xX3xX14xXdxX135xX18xX19xX10fxX3xX30xX1xX35exX18xX3xX5xX21xX3xX18xXabxX35xX4xX3xX1dxXbdbxX6xX3xX7b9xXbdfxX3xXcxX1xX77xX3x18b92xX18xX19xX77xX18xX3xX1dxX7d4xXex176dbxX3xXexXabxX29xX18xX19xX3xX4xX1xX518xX18xX19xX3xX4xX66xX3xX1dxXc6xX4xX3xX19xXdxX76xX3xX3axX7d4xXexX3xX3ax10615xX10fxX3xXcxX1xX48xX3xX18xX1xXabxX18xX19xXb4xX3xX18xX66xX3xX4xX1xX383xX3xX25xXf70xX18xX3xX25x1703cxX18xX3xX2xX160xX10fxX1f4xX1f4xX1f4xX3xX3axX3bxX18xX19xX4cxX5xX21xXb4xX3xXexX1xX334xX18xX3xX4xX1xXbdbxX3xX29xX3xX1dxX72xXexX3xX7xX3exX3xX18xX100xXdxX3xX4xX1xX383xX3xXe5xX76xX18xX3xX25xX35xXdxX3xX19xXdxX76xX3xX206xX10fxX1f4xX1f4xX1f4xX3xX3axX3bxX18xX19xX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX0xX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX1fcxX10fxX3xXcxX14xX91xX3xX1dxX66xXexX3xX5bxX72xXdxX3x149f8xX18xX0xX4cxX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXe5xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX19xXdxX18xX15exX3xX160xXbxX162xX3xX6xX20xXexX77xX168xXaxX12xX0xXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX186xX186xXdxX1dxX19xX186xX1dxX6xX7xXexX10xX14xX4xX1dxX7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10fxXe5xX6xX77xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10fxX25xX18xX4cxX18xX10xX1f0xX7xX4cxX160xX1f4xX160xX1f4xX4cxX2xX1f4xX1faxX5exX1fcxX2xX160xX160xX38xX1fcxX202xXexX206xX206xX2xX48dxX5xX1faxX10fxX20bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xXe5xX77xX14xX5exX10xX14xX9xXaxX1f4xXaxX3xX5exX6xXexX6xX25exXbxX6xX19xX10xX7xXbxX10xX10xX5exX25exX20xX14xX5xX25exX1xX6xX7xX1xX9xXaxX202xX2xX2xX1fcxX1fcxX274xX206xX1faxX206xX202xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX77xX18xXaxX12xX2a6xX2a7xX18xX1xX15exX3xX4xX1xX20xX18xX1fcxX38xX1fcxX274xX2baxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xX4cxXexX6xXe5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xf4b5xX3c9xX77xX3xX19xX3f7xX18xX3xX3axXd4xX21xXb4xX3xX5exX20xX3xXa4xX1xX76xX4xX1xX3xXexX14xX77xX18xX19xX3xX25xX91xX3xX18xX19xX77xX91xXdxX3xX18xXabxX35xX4xX3xXexX35xXdxX3xX5bxX72xXdxX3xXffaxX18xX3xX3axX9exX20xX3xXe5xX105xX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXe2xX4xX3xXe5xX29xXdxX3xXexX1xXc6xX3xX18xXabxX35xX4xX3xX4xX66xX3xX4xX76xXdxX3xXexX135xX18xX3xX3axX72xX4xX3xX3axX76xX77xX3xX5xX91xX3xXcxX14xX15xX3xX7b9xX66xXexX10fxX3xXcxX1xX6exX4xX3xX4xX1xXb8xXexXb4xX3xX5xX77xX3c9xXdxX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX91xX21xX3xX3axXabxX10cxX4xX3xX5xX91xX1dxX3xXexX518xX3xXexX1xX15xX77xX3xX1dxX72xX4xX3xX18xX1xXabxX3xXexX76xX77xX3xXexX91xX20xXb4xX3xXa4xXdxX1dxX3xX18xX19xXd4xX18xX3xX1xX77xX6xXb4xX3xX3dbxX20xX48xXb4xX3xX5xX6xX3xX1xX76xX18xX3xX3dbxX20xX15xXb4xXb8axX3xX1xX549xX6xX3xX3dbxX20xX21xX1cxX18xX3xX4xX553xX18xX19xX3xX7xX15xXb4xX3xX4xX1xX6xX18xX1xXb4xX3xX19xX518xX18xX19xX3xXexX1xX100xX1dxX3xX18xX19xX77xX18xXb4xX3xXe5xX43xX3xX5exXabxX58bxX18xX19xX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX7b9x14ce4xXdxX3xX5xX21xX3xX18xXabxX35xX4xX3xX7b9xX66xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX1dxX76xXexXb4xX3xX18xX19xX549xX18xX3xX18xX19xX8b3xXexX3xX7xXeecxX3xX4xX66xX3xX19xXdxX76xX3xXa4xX1xX77xX15xX18xX19xX3xX2xX1f4xX10fxX1f4xX1f4xX1f4xX3xX3axX3bxX18xX19xX10fxX3xXed8xX1xX32exX18xX19xX3xX4xX1xX383xX3xX18xX19xX77xX18xXb4xX3xX14xfbaexX3xX1dxX91xX3xXexX14xX91xX3xX7b9xX66xXexX3xX4xX549xX18xX3xXexX1xX20xX3xX1xX98xXexX3xX5exX20xX3xXa4xX1xX76xX4xX1xX3xXe5xX29xXdxX3xX4xX76xX4xX1xX3xXexX14xX6xX18xX19xX3xXexX14xXbdbxX3xXe5xX7d4xXexX3xX1dxX7d4xXexX10fxX3xXed8xX1xXdxX3xX19xX8b3xXdxX3xX18xXabxX35xX4xXb4xX3xX4xX1xX7axX3xX4xX3f0xX6xX3xX1xX91xX18xX19xX3xX7xXeecxX3xXexX1xX135xX1dxX3xX25xX91xX77xX3xX1dxX12bexXdxX3xX5xX21xX3xX1dxX72xXexX3xX4xX1xXdxX48xX4xX3xX5xX76xXb4xX3xX1dxX72xXexX3xX4xX76xX18xX1xX3xX7xX10xX18xXb4xXb8axX3xXexX14xX32exX18xX19xX3xX25xX32exX3xX4xX553xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX1cxX3xXexX1xX20xX334xXexX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX0xX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX1faxX10fxX3xX130xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX1dxX20xX3exXdxX0xX4cxX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXe5xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX14xX19xXdxX18xX15exX3xX160xXbxX162xX3xX6xX20xXexX77xX168xXaxX12xX0xXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX186xX186xXdxX1dxX19xX186xX1dxX6xX7xXexX10xX14xX4xX1dxX7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10fxXe5xX6xX77xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10fxX25xX18xX4cxX18xX10xX1f0xX7xX4cxX160xX1f4xX160xX1f4xX4cxX2xX1f4xX1faxX5exX1fcxX2xX160xX160xX38xX1fcxX202xXexX1faxX160xX48dxX1f4xX5xX38xX10fxX20bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xXe5xX77xX14xX5exX10xX14xX9xXaxX1f4xXaxX3xX5exX6xXexX6xX25exXbxX6xX19xX10xX7xXbxX10xX10xX5exX25exX20xX14xX5xX25exX1xX6xX7xX1xX9xXaxX160xX2xX48dxX1faxX48dxX1f4xX38xX48dxX202xX48dxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxX77xX18xXaxX12xX2a6xX2a7xX18xX1xX15exX3xX7xX1xX6xX18xXbxX77xX18xX19xX19xX19xX2baxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexXe5xX77xX5exX21xX12xX0xX4cxXexX6xXe5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX5bxXabxX100xX18xX19xX3xX25xX105xX3xX1dxX306xX18xX3xX1dxX553xXdxX3xXexX14xX77xX18xX19xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX1dxX20xX3exXdxX3xX3axXd8xX3xX3axX10xX1dxX3xXexX35xXdxX3xX4xX1xX77xX3xX5exX20xX3xXa4xX1xX76xX4xX1xX3xX18xX1xX138xX18xX19xX3xXexX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXa4xX1xX66xX3xX3dbxX20xX135xX18xX3xXexX3c9xXdxX3xX4xX3exX3xX3axX32exX3xX5bxX20xX48xX10fxX3xX130xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX1dxX20xX3exXdxX3xX4xX3e5xX18xX19xX3xX18xX1xXabxX3xX18xX1xX138xX18xX19xX3xX5xX77xX3c9xXdxX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xXa4xX1xX76xX4xX3xX3axXabxX10cxX4xX3xXbxX1xX6xX3xXe5xXe52xX18xX19xX3xXbxX1xXdxX18xXb4xX3xX3axX100xX18xX3xX19xXdxX15xX18xX3xX18xX1xXabxX18xX19xX3xX5xX3c9xXdxX3xXa4xX1xXdxX48xX18xX3xX18xX1xXdxX9exX20xX3xX18xX19xXabxX26xXdxX3xX4xX1xX98xX3xf009xX3xX25xX9exX3xX1xXabxX100xX18xX19xX3xX25xX105xX10fxX3xX130xX3exX4xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX5xX91xX3xX7xX6exX3xXbxX1xX6xX3xXexX14xX72xX18xX3xX19xXdxX138xX6xX3xX25xX105xX3xX3axX7d4xX18xX19xXb4xX3xX5xX35xXbxX3xX7xX138xX6xX3xXexXabxX100xXdxX3xX5xX135xX18xX3xX1dxX10xX18xX3xXe5xX5d5xX77xX3xXe5xX553xXdxXb4xX3xX4xX1xX98xXexX3xX1dxX306xX18xX3xX1dxX306xX18xX3xX4xX7axX6xX3xX1dxX20xX3exXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX3c9xX77xX3xX18xX135xX18xX3xX1xXabxX100xX18xX19xX3xXe5xX105xX3xXa4xX1xX66xX3xX4xXabxX58bxX18xX19xX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX77xX5exX21xXaxX12xX7b9xX12bexXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX1dxX20xX3exXdxX3xX4xX66xX3xX19xXdxX76xX3xX4xX1xX383xX3xXa4xX1xX77xX15xX18xX19xX3xX2xX1faxX10fxX1f4xX1f4xX1f4xX3xX3axX3bxX18xX19xXb4xX3xX1dxX72xXexX3xX1dxXc6xX4xX3xX19xXdxX76xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX4xX1xX62xX18xX19xX10fxX3xX11a4xX20xX3xXa4xX1xX76xX4xX1xX3xX4xX66xX3xXexX1xXb8dxX3xXexX35exX1dxX3xX3axX48xX18xX3xX1xX6xXdxX3xX3axX105xX6xX3xX4xX1xX383xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xX3xX5xX91xX3xX7xX3exX3xX2xX1f4xX3xX30xX19xX20xX21x18d12xX18xX3xXb80xXabxX100xX18xX19xX3xX11fxXe52xX18xX19xX3xX25xX91xX3xX2xX1fcxX160xX3xXb7axX306xX18xX19xX3xXcxX1xX76xXdxX3xX30xX1xXd4xX18xX3xX29xX3xX5bxX20xX48xX3xX3axXb8dxX3xXexX1xXabxX29xX18xX19xX3xXexX1xXc6xX4xX3xX1xXabxX100xX18xX19xX3xX25xX105xX3xX4xX1xX20xX69xX18xX3xX4xX7axX6xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX1dxX20xX3exXdxX3xX3axX334xX1dxX3xX3axX91xX10fxX3xXcxX1xXabxX29xX18xX19xX3xXexX1xXc6xX4xX3xX1dxX72xXexX3xX5xX21xX3xX4xX91xX3xXbxX1xX135xX3xX1dxX20xX3exXdxX3xX1dxX306xX18xX3xXe5xX553xXdxXb4xX3xX3axX7d4xX1dxX3xX4xX1xX35exX1dxX3xXexX14xX77xX18xX19xX3xXa4xX1xX32exX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXex13246xX18xX1xX3xX4xX7axX6xX3xX162xXc6xX3xX5bxX20xX135xX3xX5xX91xX3xXexX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX14xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX135xX18xX3xX3dbxX20xX6xX18xX15exX0xX4cxX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX25exXexX1xX20xX1dxXe5xX25exX6xX18xX5exX25exX7xX6xXbxX77xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7axX76xX18xX1xX3xX14xX100xXdxX3xX18xX1xX105xXbxX3xXexXdxX1dxX3xX29xX3xX30xXdxX18xX1xX3xXcxX1xX20xX334xX18xX3xXexX14xX135xX18xX3xX4xX20xX18xX19xX3xX3axXabxX26xX18xX19xX3xX25xX10xX18xX3xXe5xXdxXb8dxX18xX3xX1dxXdxX9exX18xX3xXcxX14xX20xX18xX19xXaxX3xX1xX14xX10xXd54xX9xXaxX4cxX5exX20xX25exX5xXdxX4xX1xX4cxX5exX6xX18xX1xX25exX14xX77xXdxX25exX18xX1xXdxXbxX25exXexXdxX1dxX25exX77xX25exX18xXdxX18xX1xX25exXexX1xX20xX6xX18xX25exXexX14xX10xX18xX25exX4xX20xX18xX19xX25exX5exX20xX77xX18xX19xX25exX25xX10xX18xX25exXe5xXdxX10xX18xX25exX1dxXdxX10xX18xX25exXexX14xX20xX18xX19xX4cxX2xX206xX48dxX2xX38xX274xX10fxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX1dxX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX160xX1f4xX4cxX18xX10xX1f0xX7xX4cxX160xX1f4xX1f4xX38xX4cxX2xX1f4xX1faxX5exX1faxX2xX1f4xX202xX1f4xX202xX2xXexX38xX202xX48dxX5xX274xX25exX1faxX206xX38xX1faxX1fcxX38xX160xX38xX25exX160xX160xX48dxX206xX206xX202xX38xX1fcxX1faxX274xX1f4xX10fxX20bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX25xX12xX0xX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7axX76xX18xX1xX3xX14xX100xXdxX3xX18xX1xX105xXbxX3xXexXdxX1dxX3xX29xX3xX30xXdxX18xX1xX3xXcxX1xX20xX334xX18xX3xXexX14xX135xX18xX3xX4xX20xX18xX19xX3xX3axXabxX26xX18xX19xX3xX25xX10xX18xX3xXe5xXdxXb8dxX18xX3xX1dxXdxX9exX18xX3xXcxX14xX20xX18xX19xXaxX3xX1xX14xX10xXd54xX9xXaxX4cxX5exX20xX25exX5xXdxX4xX1xX4cxX5exX6xX18xX1xX25exX14xX77xXdxX25exX18xX1xXdxXbxX25exXexXdxX1dxX25exX77xX25exX18xXdxX18xX1xX25exXexX1xX20xX6xX18xX25exXexX14xX10xX18xX25exX4xX20xX18xX19xX25exX5exX20xX77xX18xX19xX25exX25xX10xX18xX25exXe5xXdxX10xX18xX25exX1dxXdxX10xX18xX25exXexX14xX20xX18xX19xX4cxX2xX206xX48dxX2xX38xX274xX10fxX1xXexX1dxXaxX12xXb7axX76xX18xX1xX3xX14xX100xXdxX3xX18xX1xX105xXbxX3xXexXdxX1dxX3xX29xX3xX30xXdxX18xX1xX3xXcxX1xX20xX334xX18xX3xXexX14xX135xX18xX3xX4xX20xX18xX19xX3xX3axXabxX26xX18xX19xX3xX25xX10xX18xX3xXe5xXdxXb8dxX18xX3xX1dxXdxX9exX18xX3xXcxX14xX20xX18xX19xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX5bxX91xX18xX1xX3xXexX14xX35exX18xX1xX3xX202xX3xX18xX19xX91xX21xX3xX5xX91xX3xXa4xX1xX77xX15xX18xX19xX3xXexX1xX26xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX25xX518xX6xX3xX3axX7axX3xX3axXb8dxX3xXe5xX3c9xX18xX3xXexX1xXabxX3xX19xXdxXd8xX18xX3xX25xX91xX3xXa4xX1xX76xX1dxX3xXbxX1xX76xX3xX4xX76xX4xX3xX3axX105xX6xX3xX3axXdxXb8dxX1dxX3xX3axXf8axXbxXb4xX3xXexX1xX334xXexX3xXf49xX4xX1xXdxX5xX5xXf52xX3xXexX14xX135xX18xX3xX4xX20xX18xX19xX3xX3axXabxX26xX18xX19xX3xX25xX10xX18xX3xXe5xXdxXb8dxX18xX3xXexX518xX3xX130xX6xX1dxX3x15088xX6xX18xX1xX3xX2a6xXed8xX1xX76xX18xX1xX3xX5bxX549xX6xX2baxX3xX3axX48xX18xX3xX30xXdxX18xX1xX3xXcxX1xX20xX334xX18xX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX25xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7axXdxXb8dxX1dxX3xX3axX48xX18xX3xX18xX91xX77xX3xX4xX7axX6xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX18xXe52xX1dxX3xXexX14xX77xX18xX19xX3xXexX77xXbxX3xX2xX1f4xX1f4xX3xX3axXdxXb8dxX1dxX3xX3axX48xX18xX3xX4xX7axX6xX3xX18xX62xX1dxX3xX160xX1f4xX160xX1f4xX49axXaxX3xX1xX14xX10xXd54xX9xXaxX4cxX5exX20xX25exX5xXdxX4xX1xX4cxX5exXdxX10xX1dxX25exX5exX10xX18xX25exX18xX6xX77xX25exX4xX20xX6xX25exX25xXdxX10xXexX25exX18xX6xX1dxX25exX18xX6xX1dxX25exXexX14xX77xX18xX19xX25exXexX77xXbxX25exX2xX1f4xX1f4xX25exX5exXdxX10xX1dxX25exX5exX10xX18xX25exX4xX20xX6xX25exX18xX6xX1dxX25exX160xX1f4xX160xX1f4xX4cxX2xX48dxX48dxX1f4xX38xX202xX10fxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX1dxX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX160xX1f4xX4cxX18xX10xX1f0xX7xX4cxX2xX274xX202xX1f4xX4cxX2xX1f4xX206xX5exX1f4xX160xX160xX1fcxX1fcxX202xX206xXexX48dxX202xX202xX202xX206xX5xX1f4xX10fxX20bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX29xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX25xX35xXdxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX20xX3exX18xX19xX3xX18xX43xXdxX3xXexXdxX48xX18xX19xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX25xX12xX0xX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7axXdxXb8dxX1dxX3xX3axX48xX18xX3xX18xX91xX77xX3xX4xX7axX6xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX18xXe52xX1dxX3xXexX14xX77xX18xX19xX3xXexX77xXbxX3xX2xX1f4xX1f4xX3xX3axXdxXb8dxX1dxX3xX3axX48xX18xX3xX4xX7axX6xX3xX18xX62xX1dxX3xX160xX1f4xX160xX1f4xX49axXaxX3xX1xX14xX10xXd54xX9xXaxX4cxX5exX20xX25exX5xXdxX4xX1xX4cxX5exXdxX10xX1dxX25exX5exX10xX18xX25exX18xX6xX77xX25exX4xX20xX6xX25exX25xXdxX10xXexX25exX18xX6xX1dxX25exX18xX6xX1dxX25exXexX14xX77xX18xX19xX25exXexX77xXbxX25exX2xX1f4xX1f4xX25exX5exXdxX10xX1dxX25exX5exX10xX18xX25exX4xX20xX6xX25exX18xX6xX1dxX25exX160xX1f4xX160xX1f4xX4cxX2xX48dxX48dxX1f4xX38xX202xX10fxX1xXexX1dxXaxX12xXb7axXdxXb8dxX1dxX3xX3axX48xX18xX3xX18xX91xX77xX3xX4xX7axX6xX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX3xX18xXe52xX1dxX3xXexX14xX77xX18xX19xX3xXexX77xXbxX3xX2xX1f4xX1f4xX3xX3axXdxXb8dxX1dxX3xX3axX48xX18xX3xX4xX7axX6xX3xX18xX62xX1dxX3xX160xX1f4xX160xX1f4xX49axX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX14xX77xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX7b9xX35xXdxX3xX3axXd4xX21xXb4xX3xX18xX1xX91xX3xX162xX20xXb8xXexX3xXe5xX15xX18xX3xX1b87xX77xX20xX19xX1xX3xXb6cxX20xXdxX5exX10xX7xX3xX2a6xXffaxX18xX1xX2baxX3xX4xX1xX20xX21xX135xX18xX3xX25xX9exX3xX4xX76xX4xX3xX4xX20xX3exX18xX3xX4xX69xX1dxX3xX18xX6xX18xX19xX3xX5exX20xX3xX5xX105xX4xX1xX3xX3axXd8xX3xX25xX518xX6xX3xX4xX1xX77xX3xX14xX6xX3xX1dxX7d4xXexX3xX3axX3f7xX20xX3xX7xX76xX4xX1xX3xX1dxX35xXdxX3xX4xX66xX3xXexX135xX18xX3xXf49xXcxX1xX10xX3xX1b87xX77xX20xX19xX1xX3xXb6cxX20xXdxX5exX10xX3xXexX77xX3xXexX1xX10xX3xX2xX1f4xX1f4xX3xX11fxX10xX7xXexX3x16615xX5xX6xX4xX10xX7xX3xX77xX18xX3x13f57xX6xX14xXexX1xXf52xX3xX2a6xXexX3c9xX1dxX3xX5exX105xX4xX1xX15exX3xX2xX1f4xX1f4xX3xX3axXdxXb8dxX1dxX3xX3axX48xX18xX3xXexX20xX21xX1cxXexX3xX25xX26xXdxX3xX18xX1xXb8xXexX3xXexX14xX76xXdxX3xX3axXb8xXexX2baxX10fxX3xXcxX14xX77xX18xX19xX3xX3axX66xXb4xX3xX4xX66xX3xX1dxX72xXexX3xX3axXdxXb8dxX1dxX3xX3axX48xX18xX3xXexX3c9xXdxX3xX2bxXdxX1cxXexX3xX30xX6xX1dxX10fxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX25xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX20xX5xX12xX0xX5exXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX25xX12xX0xX4cxX5exXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ea9xX77xX20xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX77xX3xXcxX1xX26xXdxX3xX3axX3c9xXdxX0xX4cxXbxX12