Su-30 Việt Nam trang bị tên lửa của máy bay tàng hình
Dù chỉ là tiêm kích thế hệ 4 nhưng tiêm kích Su-30 của Không quân Việt Nam được trang bị dòng tên lửa tiêu chuẩn của máy bay thế hệ 5.
894x68c2xa430x96d9x6451x7b4dxc1dex62e7xc234xbb0x9d8dxa51x5178x8516xa856x6eedxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax5ae0x99bfxbddexXexX0x3f2dxXaxX17xX18xX19xXexX0x6e31x6694xX19x754exXexX0xXax7224xX9x5653xXdxX18x9785xX2fx5874xa848xb7dexX5xa2edxXbxXdxX17xX32xXex741ex3914x31f9xa733xba84xX9x4040xX35x2f00xXbxX9xba1dxX18xXcxX9xXbx4a69xX18x2241x1ef9xX9xX23x7a4axX9xXbxc92bxX4dxX9xXdxb4f7xX18xX9xX2cx37a6xX18xX9xXcx9e87xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXbxc066xX4dxX4exX9xXax5e9bxX4dxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xba4bxX17xX18xX19xX32xXexX2x7720xX9xX2cxXax8c21xX9xXdxX68xX9xXbxX35xX54xXcxX9x9f52x4151xX2cxXaxX9xXbxXax9d9xX9xXaxX43xX9xb9b3xX9xX4dxXaxb521xX4dxX4exX9xXbxX35xX54xXcxX9xX95xX96xX2cxXaxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX3fxX9xX2cxX5cxX18xX9xc7c3xXax173fxX4dxX4exX9xc863xX3cxbc34xX4dxX9xX41xX35xX43xXbxX9xX46xX18xXcxX9x3395xXa5x77cfxX2cxX9xXbxX4bxX18xX4dxX4exX9xX23xX51xX9xX19xbac2xX4dxX4exX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xXbxX35xX54xX3cxX9xX2cxXaxX3cx3849xX4dxX9xX2cxX5cxX18xX9xXcxX60xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXbxXaxX9cxX9xXaxX43xX9x3918x4a18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x97fbxX24xX19xX26xX32xXexX5xX4bxX24xX4dxX4exX9xX33xXax8400xX4dxX4exX9xX2fx69bbxX9xXbxX4bxX54xX4dxX9xXbdxX54xX4dxXaxX9x281axX7xX41xX46xX9x4b5ex4a81xX9xXaxX24x406exXbxX9xXd1xaf24xX4dxX4exX9xXaxX3cx7db8xX4dxX9xXdxX3cxX26xX43xX4dxX9xX13fxX68xX9xX2fx9454xX4dxX9xX2fxX68xX4dxX4exX9xX2cxXaxX35xX9cxX4dxX9xXd1xX14exX3cxX9xX2cxX5cxX18xX9xX3bxXa5xX9xXd1xX24xX68xX4dxX9xXbdxXaxXbfxX4dxX4exX9xXc3xX3cxXc5xX4dxX9xX3excd29xX3fxX9xX13fxc6d5xX18xX9xXc3xX3cxX18x9686xX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xXd1x5825xX35xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xa8ebxX41xX41xX3dx1740xX8xX9xXdx3f06xX4dxX9xXd1xX1b1xX3cxX9xXdxX148xX9xX19xX35xX43xX4dxX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX46xX4exX24xX68xX35xX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX18fxX9xXbxX4bxX24xX4dxX4exX9xXd1xX24xX144xX4dxX9xX33xXaxX129xX4dxX4exX9xX2fxX12exX9xX2cx3a1bxX4dxX4exX9xX4exX35x257exX35xX9xXbxXaxX35xX43xX3cxX9xXaxX6dxX4dxXaxX9x59c3xX4dxXaxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xXd1xX1a0xX35xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xX1a9xX3dx7fcexX185xX18fxX9xX1a9xX3dxX22axX185xX18fxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xXd1xX1a0xX35xX9xXd1xX14exXbxX9xXbdxXaxX3dxX22ax506cxX9xX13fxX68xX9xX2cxX20cxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX2cxXaxX1a0xX4dxX4exX9xXaxX144xXcxX9xXbxX1a0xX2cxX9xXd1xX148xX9xX2fxX35xX54xX3cxX9xXc5xXcxX9xXbdxXaxX3dxX3exX2axX10bxX9xc121xXc5xX26xX9xXdxX68xX9xX23xX148xX9xX13fxX1f8xX9xX95xXaxX96xX9xX2cxX5cxX18xX9xX2cxX60xX2cxX9xXbxX35xX54xXcxX9xX95xX96xX2cxXaxX9xXd1xX18xX9xX4dx14d9xX4dxX4exX9xX3bxX3cxX3dxX3exX3fxb5e7xXbdxX22axX9xXbxXaxX3cxX148xX2cxX9xX5xX4bxX3cxX4dxX4exX9xXd1xX24xX68xX4dxX9xX24exX3exX10axX18fxX9xX3bxXa5xX9xX3exX185xX3fxX10bxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxX23xXdx2be6xXcxX18xX4exX17xX32xX9xX23xX24xX4bxX19xX17xX4bxX31xX32xX3fxX32xX9x6b6bxX35xX19xXbxXaxX31xX32xX2axX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX4dxX4exX31xX32xX3fxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX4dxX4exX31xX32xX3exX32xX9xX18xXdxX35xX4exX4dxX31xX32xX2cxX17xX4dxXbxX17xX4bxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX4bxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xb837xX3dxX2f6xX35xX19xXbxXaxc847xXa1x9421xX3fxX33xX34cx8a19xX2f6xX35xX19xXbxXaxX353xXa1xa8efxX22axX33xX34cxX359xXaxX17xX35xX4exXaxXbxX353xX3exX3fxX355xX33xX34cxX32xX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX353xX1cxX1cxX35xX10bxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxX10bxX13fxX4dxX1cxX4dxX17xX2f6xX2fxX1cxX2axX355xX3fxXa1xX1cxX185xX185xX19xX2axX2axXa1xX2axX3exX22axX355xXbxX3exX3fxX361xXa1xXdxX3fxX10bx83fexX33xX4exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX3cxX9xX3exX3fxX9xX13fxX35xX17xXbxX9xX4dxX18xXcxX9xXbxX4bxX18xX4dxX4exX9xX23xX35xX9xXbxX17xX4dxX9xXdxX3cxX18xX9xX2cxX3cxX18xX9xXcxX18xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX18xX4dxX4exX9xXaxX35xX4dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX4bxXexX0xXbxX4bxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2e4xXcxX18xX4exX17xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4dxX32xXexX5xX35xX54xXcxX9xX95xX96xX2cxXaxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX10axX9xX46xX4exX18xX9xXcxX18xX4dxX4exX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX4bxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4dxXaxa416xX4dxX4exX9xXbxXaxXbfxX4dxX4exX9xXbxX35xX4dxX9xXd1xXa5xXd3xX2cxX9xX46xX4exX18xX9xX2cxXbfxX4dxX4exX9xX23xX1a0xX18fxX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX9xb410xXd1xX51xX4dxXaxX9xX19xX18xX4dxXaxX9xX2cxX5cxX18xX9xX46xX1adxX5xX3xX9xX2cxXe0xX4dxX9xX46xX4exX18xX9xX4ex1b0axX35xX9xXdxX68xX9xX1a9xX3dxX185xX185xX9xX3dxX9xXdxX24xX144xX35xX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX2cxX1f8xX4dxX4exX9xXd1xXa5xXd3xX2cxX9xX46xX4exX18xX9xX23xX60xX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xX5xX4bxX3cxX4dxX4exX9xX13axX3cxX1a0xX2cxX9xXd1x8b4fxX9xXbxX4bxX18xX4dxX4exX9xX23xX51xX9xXbxX4bxX54xX4dxX9xXbxX35xX54xXcxX9xX95xX96xX2cxXaxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX10axX3bx2b34xX9xXdxX68xX9xX19xXe0xX4dxX4exX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xXd1xX1a0xX35xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xXbxX1b1xXcxX9xXbxX4bxX3cxX4dxX4exX9xX19x266exX4dxX9xXd1xXa5x7e92xX4dxX4exX9xX23x18c7xX4dxX4exX9xX4bxX18xX19xX18xX4bxX9xX2cxXaxX5cxX9xXd1xX148xX4dxX4exX9xX2cxX12exX2cxX9xX95xc263xX9xXaxX35xX43xX4dxX9xXd1xX144xX35xX9xX19xX24xX9xX4xXbfxX4dxX4exX9xXbxX26xX9xX41xX26xXcxX33xX17xXdxX9xX33xXaxX60xXbxX9xXbxX4bxX35xX500xX4dxX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX80xX35xX43xX4dxX9xX4dxX18xX26xX18fxX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX9xXd1xX18xX4dxX4exX9xXdxX68xX9xXcxX148xXbxX9xXbxX4bxX24xX4dxX4exX9xX4dxXaxX480xX4dxX4exX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xXd1xX1a0xX35xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xX23xa73bxX2cxX9xX4dxXaxX14exXbxX9xXbxXaxX9cxX9xX4exX35xX1fexX35xX10bxX9xX5xXaxX17xX24xX9xX4exX35xX1fexX35xX9xXbxXaxX35xX43xX3cxX9xX2cxX5cxX18xX9xX4dxXaxX68xX9xX2fxX20cxX4dxX9xX34cxX3cxX14exXbxX18fxX9xXd1x1bcbxX2cxX9xXd1xX35xX500xXcxX9xX95xb7a7xX9xX2cxXaxX35xX9cxX4dxX9xXbxXaxX3cxX5eexXbxX9xX2cxX5cxX18xX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX9xX13fxXa5xXd3xXbxX9xX34cxX18xX9xX2cxX60xX2cxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xXbxXaxX9cxX9xXaxX43xX9xX2cxX1f8xX9xXax656bxX4dxX9xX1a9xX3dxX22axXa1xX18fxX9xX1a9xX3dxX22axX185xX18fxX9xX2cxX60xX2cxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX4dxXa5xX1fexX2cxX9xX4dxX4exX24xX68xX35xX9xX4dxXaxXa5xX9xX1adxX2e4xX2aexX3dxX185x9d6exX9xX3bxX33xX18xX4bxX4bxX24xX2f6xX18fxX9xX3bxX95xX26xa44exXdxX18xX2fxXaxX18fxX9xX2aexX18xXbxX4bxX18xX9xX2fxX3cxX33xX17xX4bxX9xX10axX3exX3fxX693xX18fxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXcxX148xXbxX9xX2fxX1a0xX9xXd1xX623xX2cxX9xXd1xX35xX500xXcxX9xX2cxXe0xX4dxX9xX13fxXa5xXd3xXbxX9xXbxX4bxX148xX35xX9xXaxX664xX4dxX9xX2cxX20cxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX1adxX2aexX1a9xX1adxX1adxX2aexX9xX1adxX2e4xX2aexX3dxX2axX22axX3fxX1adxX9xX2cxX5cxX18xX9xX2aexX62cxX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX9xX2cxX129xX9xXd1xX35xX140xX3cxX9xX95xXaxX35xX500xX4dxX9xXbxX12exX9xX19xX54dxX4dxX9xXbxX1b1xXcxX9xXbxX4bxX3cxX4dxX4exX9xXbxX4bxX18xX4dxX4exX9xX23xX51xX9xXd1xX18xX9xXaxX43xX9xXbxXaxX1a0xX4dxX4exX9xX19xX54dxX4dxX9xXd1xXa5xX552xX4dxX4exX10bxX9xX5xX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xXd1xXa5xXd3xX2cxX9xX2fxX58xX9xX19xcb0bxX4dxX4exX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX60xX2cxX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX353xX9xXcxX60xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX2fxX35xX54xX3cxX9xX2cxX664xX9xXd1xX148xX4dxX4exX18fxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xXaxX68xX4dxXaxX9xXbxX4bxX6dxX4dxXaxX18fxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX32xXd1xX14exXbxX9xXd1xX1a0xX35xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX32xX9xX13fxX68xX9xX32xX95xXaxXbfxX4dxX4exX3dxXd1xX1a0xX35xX3dxX95xXaxXbfxX4dxX4exX32xX18fxX9xXcxX60xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX4dxa289xXcxX9xX23xX24xXcxX9xX2cxXaxX35xX9cxX4dxX9xX19xX51xX2cxXaxX9xX2cxXaxX35xX9cxX4dxX9xXbxXaxX3cxX5eexXbxX18fxX9xXcxX60xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX4bxX12exX2cxX9xXbxXaxX2a5xX4dxX4exX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX2cxX129xX9xXbxXaxX500xX9xXbxX35xX54xX3cxX9xX19xX35xX43xXbxX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX9xXbxX189xX9xX23xX14exXbxX9xX95xX56fxX9xXaxXa5xX1fexX4dxX4exX9xX4dxX68xX24xX9xXbxX4bxX54xX4dxX9xXcxX4c4xX35xX9xX4exX129xX2cxX9xX4dxXaxX6dxX4dxX18fxX9xX4dxX4exX68xX26xX9xX13fxX68xX9xXd1xX54xXcxX18fxX9xXd1xX35xX140xX3cxX9xX95xX35xX43xX4dxX9xXbxXaxX552xX35xX9xXbxX35xX9cxXbxX9xX23xX14exXbxX9xXdxXd3xX35xX9xXbxX4bxX24xX4dxX4exX9xXcxXbfxX35xX9xXbxX4bxXa5xX552xX4dxX4exX9xX23x832bxX2cxX9xX34cxX144xX9xX4dxXaxX35xX43xXbxX9xX13fxX68xX9xX4dxXaxX35xfaaxX3cxX9xXd1xX35xX43xX4dxX9xXbxX189xX9xX2cxX18xX24xX18fxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4dxX4exX3cxX26xX54xX4dxX9xXbxbc8xX2cxX9xX32xX23xX8e8xX4dxX9xX13fxX68xX9xXc3xX3cxX54xX4dxX32xX18fxX9xX2fxX58xX9xX19xX777xX4dxX4exX9xX19xX54dxX4dxX9xXd1xX144xX4dxX9xXd1xX18xX9xX95xX54xX4dxXaxX10bxX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX9xX2cxX129xX9xXbxXaxX500xX9xXaxX144xX9xX4exX777xX2cxX9xX2cxX60xX2cxX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX9xX33xXaxXa5xX664xX4dxX4exX9xXbxX35xX43xX4dxX9xX23xX18xX26xX9xX2cxX129xX9xXbxX1a0xX2cxX9xXd1xX148xX9xXd1xX9cxX4dxX9xX3exX10bxX361xX3fxX3fxX9xX95xXcxX1cxXaxX9xXbxX4bxX54xX4dxX9xXd1xX148xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX189xX9xX22axX3fxX9xXcxX9xXd1xX9cxX4dxX9xX22axX10axX9xX95xXcxX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX2xX54dxX4dxX9xXd1xX144xX4dxX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX9xX1a9xX3dxX185xX185xX9xX2cxX129xX9xX2cxXaxX9cxX9xXd1xX148xX9xX95xX9cxXbxX9xXaxXd3xX33xX353xX9xX19xX54dxX4dxX9xXd1xXa5xX552xX4dxX4exX9xXc3xX3cxX60xX4dxX9xXbxX96xX4dxXaxX9xX23xX557xX4dxX4exX9xXbxX96xX4dxX9xXaxX35xX43xX3cxX9xX4bxX18xX19xX35xX24xX9xXbxX189xX9xXcxX60xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX13fxX68xX9xX2cxXaxX3cxX26xX500xX4dxX9xXd1x2ef1xX35xX9xX2cxXaxX9cxX9xXd1xX148xX9xXbxX12exX9xX19xX54dxX4dxX9xX23xX557xX4dxX4exX9xX4bxX18xX19xX18xX4bxX9xXd1xX1b1xX3cxX9xX19xX54dxX4dxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX13fxX1fexX35xX9xXcxX60xX26xX9xXbxX96xX4dxXaxX18fxX9xXbxX4bxX24xX4dxX4exX9xXd1xX129xX9xX34cxX60xX2cxX9xXd1xX51xX4dxXaxX9xX95xXaxX24xX20cxX4dxX4exX9xX2cxX60xX2cxXaxX9xXd1xX60xX4dxXaxX9xX2cxXaxX623xX4dxX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX9xX23xX557xX4dxX4exX9xXd1xX1b1xX3cxX9xXbxX12exX9xX19xX54dxX4dxX9xX24exX11bxX2axX3exXa1xX355xX8xX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX4bxX24xX4dxX4exX9xXbxX4bxXa5xX552xX4dxX4exX9xXaxXd3xX33xX9xX95xXaxX129xX18xX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX9xX2cxX5cxX18xX9xXd1xX1b1xX3cxX9xXbxX12exX9xX19xX54dxX4dxX9xXbxXaxX14exXbxX9xX23xX144xX35xX18fxX9xXcxX60xX26xX9xXbxX96xX4dxXaxX9xXbxX12exX9xXd1xX148xX4dxX4exX9xX2cxXaxX3cxX26xX500xX4dxX9xXd1xX9f6xX35xX9xX2fxX18xX4dxX4exX9xX2cxXaxX9cxX9xXd1xX148xX9xX19xX54dxX4dxX9xXd1xXa5xX552xX4dxX4exX9xXc3xX3cxX60xX4dxX9xXbxX96xX4dxXaxX9xX2cxX5cxX18xX9xXcxX60xX26xX9xX23xX18xX26xX18fxX9xXdxX5eexX33xX9xXdxX144xX35xX9xXc3xX3cxX62cxX9xXd1xX144xX24xX9xXd1xX60xX4dxXaxX9xX2cxXaxX623xX4dxX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX9xXaxX24xX623xX2cxX9xXaxXa5xX1fexX4dxX4exX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xXd1xX9cxX4dxX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX9xX95xXaxX60xX2cxX10bxX9xX5xX4bxX24xX4dxX4exX9xXbxX6dxX4dxXaxX9xXaxX3cxX1a0xX4dxX4exX9xX4dxXaxX35xX8cbxX3cxX9xX4dxX623xX4dxX4exX18fxX9xXd1xX1b1xX3cxX9xXbxX12exX9xX19xX54dxX4dxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xXbxXaxX12exX2cxX9xXaxX35xX43xX4dxX9xX2cxXaxX9cxX9xXd1xX148xX9xXbxX12exX9xX19xX54dxX4dxX9xXbxXaxX777xX9xXd1xX148xX4dxX4exX9xXbxX189xX9xX4dxX4exX3cx8b78xX4dxX9xX33xXaxX60xXbxX9xX34cxX3cxX4dxX4exX9xX4dxXaxX35xX8cbxX3cxX9xXd1xX35xX43xX4dxX9xXbxX189xX9xXbxX4bxXa5xX552xX4dxX4exX9xX13fxX68xX9xX95xXaxX129xX18xX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX9xX23xX557xX4dxX4exX9xXbxX96xX4dxX9xXaxX35xX43xX3cxX9xX4dxXaxX35xX8cbxX3cxX9xX13fxX68xX9xXbxX14exX4dxX9xX2cxXbfxX4dxX4exX9xX4dxX4exX3cxXbafxX4dxX9xX33xXaxX60xXbxX9xX34cxX3cxX4dxX4exX9xX4dxXaxX35xX8cbxX3cxX9xXd1xX35xX43xX4dxX9xXbxX189xX9xX3dxX9xXcxX60xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXd1xX1a0xX35xX9xX33xXaxXa5xX664xX4dxX4exX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX46xX9cxX3cxX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xX2cxXaxX35xX9cxX4dxX9xX19xX35xX8cbxX4dxX9xX4bxX18xX9xXbxX4bxX54xX4dxX9xX95xXaxX24xX20cxX4dxX4exX9xX2cxX60xX2cxXaxX9xX4dxX4exX8e8xX4dxX9x56c5xX9xX2cxX5eexX4dxX9xX2cxXaxX35xX9cxX4dxX18fxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX2fx78d1xX9xXd1xXa5xXd3xX2cxX9xX23xX5eexXbxX9xX2cxXaxX9cxX9xXd1xX148xX9xXbxX12exX9xX19xX54dxX4dxX9xX13fxX68xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xX2fxX58xX9xX19xX777xX4dxX4exX9xX2cxXaxX9cxX9xXd1xX148xX9xX19xX54dxX4dxX9xXd1xXa5xX552xX4dxX4exX9xXc3xX3cxX60xX4dxX9xXbxX96xX4dxXaxX10bxX9xX5xX4bxX24xX4dxX4exX9xXd1xX35xX140xX3cxX9xX95xX35xX43xX4dxX9xXcxXbfxX35xX9xXbxX4bxXa5xX552xX4dxX4exX9xXbxX60xX2cxX9xX2cxXaxX35xX9cxX4dxX9xX4dxXaxX35xX8cbxX3cxX9xX19xX68xX26xX9xXd1xX623xX2cxX18fxX9xX4bxX18xX19xX18xX4bxX9xXcxX60xX26xX9xX4dxX4exX8e8xXcxX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xXbxXaxX500xX9xX2cxX3cxX4dxX4exX9xX2cxX14exX33xX9xXbxXaxXbfxX4dxX4exX9xXbxX35xX4dxX9xX13fxX140xX9xXbxX1b1xXcxX9xX23xX8e8xX4dxX9xX13fxX68xX9xXbxX1a0xX2cxX9xXd1xX148xX9xXbxX35xX9cxX33xX9xX2cxX5eexX4dxX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX18fxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xXd1xXa5xXd3xX2cxX9xX19xX54dxX4dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXcxX148xXbxX9xXc3xX3cxX62cxX9xXd1xX144xX24xX9xXd1xX623xX2cxX9xX23xX35xX43xXbxX10bxX9xX3bxX18xX3cxX9xXd1xX129xX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xXbxX12exX9xX19xX54dxX4dxX9xX23xX557xX4dxX4exX9xX4dxX4exX3cxXbafxX4dxX9xX23xX8b9xX2cxX9xX34cxX144xX9xXd1xX35xX43xX4dxX9xXbxX189xX9xXbxX189xX9xXcxX60xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXd1xX1a0xX35xX9xX33xXaxXa5xX664xX4dxX4exX10bxX9xX5xX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xXbxX4bxX18xX4dxX4exX9xX23xX51xX9xX23xX148xX9xX33xXaxX5eexX4dxX9xX95xX96xX2cxXaxX9xX4dxX9f6xX9xXdxX18xX2fxX17xX4bxX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX27exX1b1xX3cxX9xXd1xX144xX4dxX9xX2cxX5cxX18xX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xXdxX68xX9xXd1xX1b1xX3cxX9xXd1xX144xX4dxX9xX4dxX9f6xX9xX33xXaxX60xX9xXcxX20cxX4dxXaxX9xXbxXaxX18xX4dxXaxX9xXd1xX623xX2cxX9xXbxX4bxXa5xX4dxX4exX9xX13fxX1fexX35xX9xX2cxX60xX2cxX9xXbxXaxX68xX4dxXaxX9xX33xXaxX1b1xX4dxX9xXaxX35xX43xX3cxX9xX8b9xX4dxX4exX9xX4dxX9f6xX9xXdx76d4xXcxX9xX4dxXaxb9f6xX10bxX9xX4xX60xX2cxX9xXcxX20cxX4dxXaxX9xXd1xX144xX4dxX9xX19xX144xX4dxX4exX9xXbxXaxX18xX4dxXaxX9xXd1xXa5xXd3xX2cxX9xX2fxX8e8xX33xX9xX34cxX9cxX33xX9xXdxX35xX54xX4dxX9xX95xX9cxXbxX9xX13fxX1fexX35xX9xX4dxXaxX18xX3cxX9xXd1xX500xX9xX95xXaxX35xX9xX4dxX9f6xX9xX2fxXc8exX9xXbxX144xX24xX9xXbxXaxX68xX4dxXaxX9xXcxX148xXbxX9xXd1xX60xXcxX9xXcxXc5xX26xX9xXcxX20cxX4dxXaxX9xXbxXaxX7eexX33xX9xX2cxX8e8xXbxX9xX34cxX7eexX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX10bxX9xX4xX60xX2cxX9xXbxXaxX68xX4dxXaxX9xX33xXaxX1b1xX4dxX9xX4dxX9f6xX9xXdxXe66xXcxX9xX2cxX14exX3cxX9xXbxXaxX68xX4dxXaxX9xXd1xX1b1xX3cxX9xXd1xX144xX4dxX9xX4dxXaxX557xXcxX9xXbxX35xX54xX3cxX9xX19xX35xX43xXbxX9xXcxX777xX2cxX9xXbxX35xX54xX3cxX9xX2cxX1b1xX4dxX9xX2cxX129xX9xXd1xX148xX9xX2cxXaxX96xX4dxXaxX9xX34cxX60xX2cxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX4bxX24xX4dxX4exX9xX2cxXaxX9cxX9xXd1xX148xX9xX33xXaxXe0xX4dxX4exX9xXbxXaxX5cxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX2cxX5cxX18xX9xXcxX60xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX2cxXaxX35xX9cxX4dxX9xXd1xX14exX3cxX10bxX9xX41xX96xX9xX19xX777xX9xX4dxXaxXa5xX9xXd1xX60xX4dxXaxX9xX2cxXaxX623xX4dxX9xXbxX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX33xXaxXe0xX4dxX4exX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xXd1xX1a0xX35xX9xX33xXaxXa5xX664xX4dxX4exX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX54xX4dxX9xXdxX58xX18xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xXd1xX1a0xX35xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX9xXbxX4bxX18xX4dxX4exX9xX23xX51xX9xXd1xX1b1xX3cxX9xX4dxX9f6xX9xX33xXaxX60xX9xXcxX20cxX4dxXaxX9xX4dxX623xX4dxX4exX9xX22axX22axX18fxX10axX95xX4exX9xX13fxX1fexX35xX9xX4dxX4exXe0xX35xX9xX4dxX9f6xX9xXdxX18xX2fxX17xX4bxX9xX2cxX5eexX4dxX9xXbxX35xX9cxX33xX9xX34cxca07xX2cxX10bxX9xX80xX35xX43xX4dxX9xX4dxX18xX26xX18fxX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX9xXd1xX18xX4dxX4exX9xXdxX68xX9xX13fxX1f8xX9xX95xXaxX96xX9xXbxX35xX54xX3cxX9xX2cxXaxX3cxXf4xX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX35xX54xXcxX9xX95xX96xX2cxXaxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX10axX18fxX9xX3bxX3cxX3dxX10axX185xX9xX2cxX5cxX18xX9xX46xX4exX18xX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11bxX24xX19xX26xX32xXexX46xXaxXa5xX9xX13fxX5eexX26xX18fxX9xX13fxX35xX43xX2cxX9xXd1xXa5xXd3xX2cxX9xXbxX4bxX18xX4dxX4exX9xX23xX51xX9xX1a9xX41xX41xX3dxX1adxX8xX18fxX9xX2fxX8b9xX2cxX9xXcxX144xX4dxXaxX9xX2cxX5cxX18xX9xXbxX35xX54xXcxX9xX95xX96xX2cxXaxX9xX3bxX3cxX3dxX3exX3fxX2aexXbdxX22axX9xX2cxX5cxX18xX9xX41xX35xX43xXbxX9xX46xX18xXcxX9xXd1xXa5xXd3xX2cxX9xX4dxXc5xX4dxX4exX9xXdxX54xX4dxX9xXcxX148xXbxX9xXd1x1b73xX4dxX4exX9xX2cxX14exX33xX9xXcxX1fexX35xX9xXbxX4bxX24xX4dxX4exX9xX4dxXaxX35xX43xXcxX9xX13fxX777xX9xX2cxXaxX35xX9cxXcxX9xXa5xX3cxX9xXbxXaxX9cxX9xXbxX4bxX54xX4dxX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX18fxX9xX23xX20cxX24xX9xX13fxX43xX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xX33xXaxX5eexX4dxX9xXbxX4bxXa5xX1fexX2cxX9xX2cxX60xX2cxX9xXcxX1a0xX35xX9xXd1xX17xX9xX19xX4c4xX18xX9xXd1xXa5xX552xX4dxX4exX9xX95xXaxXbfxX4dxX4exX9xXbxX189xX9xX23xX54xX4dxX9xX4dxX4exX24xX68xX35xX10bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX3cxX4bxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX27exX18xX4dxX9xX46xX4exX3cxX26xX54xX4dxX1cxX11bxX60xX24xX9xX27exX14exXbxX9xX41xX35xX43xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe