Đồng quê thương nhớ...
(Baohatinh.vn) - Tự nhiên những ngày này, tôi lại hay nghĩ về thôn quê Hà Tĩnh, về cánh đồng, về vụ gặt. Mẹ tôi vẫn có thói quen vo gạo bằng cái rá đan bằng tre, dần sàng, thúng mủng bằng tre, mặc dù bây giờ đồ nhựa nhiều, lắm sắc màu, lại rẻ.
8bd7xec05x8d94xf567x120d0xd996x12b99x11d02x11ac8xX7xdbb7x12b8bx13b21x14521x12630xd4bbxX5xde23xXaxf230x14464x10ebbxa584xa23cxX3x14ba6xbc57x14c6exX3xXexX1x13864xe8aexX15xX16xX3xX15xX1xa8c1xcd5bxX26xX26xX0xc270xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d8exX10xX6x14121xXaxX12xXcxecfexX3xX15xX1xXdxX1axX15xX3xX15xX1x12759xX15xX16xX3xX15xX16x143a9xf891xX3xX15xX50xX51x119c9xX3xXex9a82xXdxX3xX5xc3b1xXdxX3xX1xX6xX51xX3xX15xX16xX1xbe91xX3xcea1xcdc4xX3xXexX1xX59xX15xX3xX18xX19xX1axX3xX39xX50xX3xXcxX67xX15xX1xX56xX3xX69xX6axX3xX4x121caxX15xX1xX3xb6d8xX14xX15xX16xX56xX3xX69xX6axX3xX69x14e4exX3xX16x9f0exXexX26xX3x1392axa01axX3xXexX59xXdxX3xX69xa9b1xX15xX3xX4x10743xX3xXexX1xXa3xXdxX3xX18xX19xX10xX15xX3xX69xe9d7xX3xX16xX5dxXb0xX3xf174x9c0axX15xX16xX3xX4xX82xXdxX3xcdacxX82xX3xX86xX6xX15xX3xXb6xXb7xX15xX16xX3xXexXbfxX10xX56xX3xX3cxc249xX15xX3xX7xX50xX15xX16xX56xX3xXexX1x14d4axX15xX16xX3x10859xbae9xX15xX16xX3xXb6xXb7xX15xX16xX3xXexXbfxX10xX56xX3xXe0xX93xX4xX3xX3cxfa63xX3xXb6x13f77xX51xX3xX16xXdx101d5xX3xX86xX14xX3xX15xX1xX40xX6xX3xX15xX1xXdxX6axX19xX56xX3xX5x8f0bxXe0xX3xX7xX10exX4xX3xXe0xX50xX19xX56xX3xX5xX5dxXdxX3xXbfx10246xX26xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b3exXb0xX3cxX51xX3xXbxfe90xX10xX15xXexX10xXbfxXaxX12xX0xXdxXe0xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX15xXexX10xXbfxXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxeeaexXdxX3cxXexX1x14b8axX3x12c32xX2xbc5bxXbx13b7ax10d5cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3x13cf6xX2x13dc7xXbxX165xX166xXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX2axX2axXdxX26xXb6xX6xXb0xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX69xX15xX2axX15xX10xX15axX7xX2axX2xd3afx12a76x11764xX2axX161xX199xX3cxX161xX2xX161xX170xX2x10311xX170xXexX19bxX170xX19axX2xX5xX163xb53cxX6xX1aexX2xX26x10741xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX15xX1xX25xX26xX26xX26xXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXb0xX15xXaxX12xdf8cxX15xX1xX3xXe0xXdxX15xX1xX3xX1x9e4dxX6xX3xXex14a18xX3xaf29xX15xXexX10xXbfxX15xX10xXexX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xXaxX12xX97xX98xX3xXb6xdd06xXb0xX15fxX3xX39xX5dxXexX3xX16xX5dxXb0xX3xX69xXb0xX3xXb6xXb7xX15xX16xX3xXbfxX82xX3xXexXbfxX10xX3x981cxX15xX3xXexX1xX1fxXe0xX3xX1xX1fxX15xX56xX3xXb6xXf4xXdxX3xX1xX1fxX15xX3xX69xe1dexX3xX4xXa3xX3xX4xX220xX3xX69xfd8dxX3xXexXbfxX10xX56xX3xX69xX25axX3xX18xX19xX1axX3xXexX1x100fbxXe0xX3xX69xX50xXb0xX26xX3x12c2exX14xXdxX3xXe0xX98xX3xX5xX5dxXdxX3xXb6xX220xXb0xX15fxX3xX13xX14xX3xX15xX1xX40xX6xX3xX5xX50xX3xX86xX14xX3xXexX82xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX56xX3xX15xX1xX19x13267xXe0xX3xXbxX1xbb8cxXe0xX3xX1xXa3xX6xX3xX1xX1f9xX4xX3xX86xXa3xX3xX4xXb0xX15xX3xX5dxX26xX3xXcxX82xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX251xX3xX5xX50xXe0xX3xX16xX251xX3xXe0xX50xX3xX7xX5dxX4xX1xX3xX86xX1exfb12xX4xX26xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xXaxX12xe43fxXd1xX15xX3xX86xXf7xX51xX56xX3xX18xX19xX1axX3xXexX59xXdxX3xX4xX82xXdxX3xX4xX1xX4axX3xa419xX7xX5dxX4xX1xdebdxX3xX86xX1exX2d5xX4xX3xXexXbfxXf7xX15xX3xXexXbfxX1f9xX15xX16xX56xX3xX15xXf7xX15xX16xX3xX15xXdxX19xX26xX3xX272xX6xX19xX3xX7xX5dxX4xX1xX3xX4xX1xXb0xX3xXb6xX4axX6xX3xX4xX1fxXe0xX3xX7xX6xX19xX3xX69xX90xX3xX16xX93xXexX3x12295xX1xXdxX3xX15xX1xX4axX15xX16xX3xX16xXdxX1f9xXexX3xXe0xX14xX3xX1xX59xXdxX3xX16xXdxX1f9xXexX3xX165xX19xdb68xX15xX16xX3xX3cx13e05xX15xX16xX3xX7xX59xX15xX16xX56xX3xXb6x8d1cxX15xX3xX18xX19xX1axX3xX16xX29dxXdxX3xX86xXdxX3xX15xX1xX4axX15xX16xX3xX5xX26axXe0xX3xX5xX82xXbxX3xX15xX16xX50xX51xX3xXexX1xX1exXfcxX15xX16xX26xX3xX272xX14xXdxX3xX16xXdxX375xX15xX16xX3xX5xX50xX15xX16xX3xX7xX5dxX4xX1xX3xXexXbfxXb0xX15xX16xX3xX69xX10xXb0xX3xX15xX1xX251xX15xX3xXexX1xX26axX51xX3xX86xX82xX51xX56xX3xX69xX82xX4xX1xX3xX16xXdxX375xX15xX16xX3xX5xX50xX3xX15xX1xX4axX15xX16xX3xXexX220xX15xX16xX3xX86xX82xX3xXb0xX15xX16xX3xXe0xX36axX15xX3xXbfxX1axX19xX3xX1aexX3xXexX1x1066exX3xXbfxX1axX19xX3xX1xXdcxXexX3xX2a2xXe0xX56xX3xX1xXdcxXexX3xX4xX93xX15xX56xX3xX16xX5dxX15xX3xX86xX90xX4xX3xX348xX1xX1fxXdxX3xXexXbfxXb0xX15xX16xX56xX3xXexXbfxX220xX3xX5xX5dxXdxX3xX15xX16xX19xX14xX15xX3xXe0xX5dxX4xX1xX3xX15xX16xX1f9xXexX3xX5xX25axXe0xX26xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xXaxX12x14b06x10df8xX3xX3f7xX4xX3xX86xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1aexX3xXexX59xXdxX3xX15xX1xX25xX3xX69xX6axX3xX4xX82xXdxX3xX4xX1xX2d5xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1f9xXbxX3xa783xX3xX4xX19xX365xXdxX3xX5xX50xX15xX16xX26xX3x10db5xX3xX86xXa3xX3xXb6xX82xX15xX3xXexX26axXexX3xX4xX220xX3xX15xX1xX4axX15xX16xX3xX7xX220xX15xX3xX69x12a7exXexX3xX3cxXb0xX3xX3cxXf7xX15xX3xX5xX50xX15xX16xX3xX5xX50xXe0xX3xXbfxX6xX3xX4xX36axX15xX3xXexX1exX1fxXdxX3xXbfxXb0xXdxX3xXbfxXa3xXdxX26xX3xX97xX25xX3xXex125ccxXbxX3xX4xX36axX15xX3xX5xXdxX19xX3xXbfxXdxX19xX3xX15xX1xX220xX51xX56xX3xX18xX19xX220xX3xXb6xXd1xX19xX3xXe0xX25xXdxX3xX4xX10exXexX3xX165xX19xX365xX15xX16xX3xXexX1fdxX3xX16xXdxX50xX15xX3xX4xX36axX15xX3xX4xX23bxX15xX16xX3xX3f7xX6xX3xX15xX1xX40xX6xX26xX3xX2edxX5dxXb0xX3xXexX1xX1fxXe0xX3xXe0xX25xXdxX3xX16xXdxbf37xX3xX165xXb0xX15xX16xX3xX4xX1xX220xX51xX3xXbfxX251xX3xXbfxX50xXb0xX3xX16xXdxX4axX6xX3xX15xX16xXa3xX15xX3xXexX6xX51xX3xX15xX16xX1exXfcxXdxX3xX69xX365xX4xX3xX5xX1axX15xX56xX3xXexX1xX220xX3xXbfxX6xX3xXe0xX25axX15xX3xXe0xX50xX15xX16xX3xXexX23bxXe0xX3xXexX10exXbxX26xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX10xX15xXexX10xXbfxXaxX12xX0xXdxXe0xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX15xXexX10xXbfxXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX3cxXexX1xX15fxX3xX161xX2xX163xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX170xX2xX172xXbxX165xX166xXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX2axX2axXdxX26xXb6xX6xXb0xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX69xX15xX2axX15xX10xX15axX7xX2axX2xX199xX19axX19bxX2axX161xX199xX3cxX161xX2xX161xX170xX19axX19axX1a5xXexX170xX199xX161xX2xX5xX2xX172xX1aexX4xX1xXb0xX26xX1b3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX15xX1xX25xX26xX26xX26xXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXb0xX15xXaxX12xX136xX1xX2d5xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1f9xXbxX3xX47fxX3xX4xX19xX365xXdxX3xX5xX50xX15xX16xX26xX3xX1efxX15xX1xX15fxX3xX1ffxX15xXexX10xXbfxX15xX10xXexX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xXaxX12xX39xXb0xX6xX3xX18xX19xX220xX3xX4xX1xc494xX15xX3xX15xX3f7xX4xX3xX69xX1exXfcxX15xX56xX3xX69x13d39xX3xX165xXf4xX3xX165xX251xX56xX3xXexX1xX59xX3xXbfxX82xXe0xX3xX15xX1xX1exX15xX16xX3xX5xX5dxXdxX3xX4xX1xX67dxX15xX3xXe1xX56xX3xX4xX1xX67dxX15xX3xXbfxX26axXe0xX3xXb6xX47fxXdxX3xXexX251xX15xX1xX3xX15xX16xX1exXfcxXdxX56xX3xXb6xX47fxXdxX3xXexX1xXfcxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX56xX3xXb6xX47fxXdxX3xXe0xX5dxX4xX1xX3xX7xX365xX15xX16xX3xX4xXe1xX6xX3xX86xX26axXexX3xX86xX6xXdxX26xX3xX136xX1xXd1xXe0xX3xX4xX1xX4a7xXe0xX3xX4xX1xX67dxX15xX3xX86x10e92xX3xXexX1xXb0xX6xX15xX16xX3xXexX1xXb0xX220xX15xX16xX3xX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX69xX50xX3xX86xXd1xXe0xX3xX86xX4a7xXe0xX3xX15xX16xX1f9xXexX26xX3x13d60xX16xX1f9xXexX3xX86xXd1xX19xX3xX5xX1exeadcxXdxX3xX69xX50xX3xX15xX16xX1f9xXexX3xXexX1xX26axXe0xX3xX4xX220xX3xXexX26axXe0xX3xX5xX36axX15xX16xX3xXexX1xX1fxXe0xX3xXexX1xX220xXb0xX3xXexX1xX19xX4a7xX15xX3xX69xX25xXdxX3xX5xfc14xX3xXexX40xX3xX15xX1xXdxX1axX15xX3xX4xX1xX3f7xX3xX348xX1xX59xX15xX16xX3xXbxX1xX220xXdxX3xX348xXdxX701xX19xX3xX4xX1xX67dxX15xX3xXexX3f7xX4xX3xXexX1xXfcxXdxX3xXb6xX10exXexX3xXe0xX10exXexX3xX4xXe1xX6xX3xX1xXa3xX6xX3xX4xX1xX26axXexX56xX3xX4xXe1xX6xX3xX7xX40xX3xXexX1xXdcxX4xX3xX86xX2a2xX51xX3xXexX1xX40xX4xX3xX3cxX90xX15xX16xX26xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xXaxX12xX136xX1xX2d5xX3xX18xX19xX1axX3xXb6xX82xX15xX3xXe0xX29dxXexX3xX4xX1xX50xXb0xX3xXe0xX1exXfcxXdxX26xX3xb88cxX15xX3xXe0xX29dxXexX3xXe0xXdxX375xX15xX16xX3xXexXbfxXd1xX19xX3xX86xXd1xXe0xX3xX86xX4a7xXe0xX3xX4xX1xXdcxXexX3xX69xX59xXdxX3xX165xX19xX6xX3xX86xXdxX3xX4xX82xXdxX3xX5xX5dxX15xX1xX3xX16xXdxX82xX3xX86xX701xX3xXbfxX251xX3xXbfxXd1xXe0xX3xXb6xX6xXb0xX3xX4xX1xX19xX51xb243xX15xX3xX5xX50xX15xX16xX3xXexX1xX59xX15xX3xXexXbfxX1axX15xX56xX3xX165xXa3xXe0xX3xX3cxX1exX25xXdxX26xX3xa877xX19xX3xX4xbd5exX15xX16xX3xX5xX50xX3xX15xX1xX19xX3xX4xXd1xX19xX3xX16xXdxX6xXb0xX3xXexXdxX375xXbxX3xX86xX701xX3xX86xX1exX2d5xX4xX3xX86xXb0xX15xX16xX3xX86xXd1xX51xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX11fxX3xX1xX1fxX15xX3xX5xX50xX3xXe0xX93xX4xX3xX4xX220xX3xXb6xX82xX15xX3xXe0xX19xX6xX26xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xXaxX12xX97xX19xX365xX15xX3xXb6xXdxX375xXexX3xX69xX23bxX15xX3xX1xXa3xX6xX3xX5xX50xX15xX16xX3xXbfxX6xX3xX4xX1xX2d5xX3xX7xX764xX3xXexX1xX26axX51xX15fxX3xX13xX93xX4xX3xX7xX220xX15xX3xX2a2xXe0xX3xXexX1xX40xX4xX3xX4xXe1xX6xX3xX69xXf4xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX85bxX15xX16xX3xX86xX1fxX15xX3xX16xXdxX220xX15xX56xX3xX348xX1xX59xX15xX16xX3xX4xXd1xX19xX3xX348x145a6xX56xX3xX4xX1xX3f7xX6xX3xXb6xX6xXb0xX3xX15xc772xXdxX3xXbxX1xX4a7xXbxX3xXbxX1xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX1exX3xXb6xX82xX15xX1xX3xX86xX6xX3xX18xX19xX1axX3xX15xX1xXf7xX15xX3xX69xX1fdxX15xX16xX3xXbxX1xX220xXdxX3xX86xX1exX2d5xX4xX3xX15xX1exX25xX15xX16xX3xXb6xXb7xX15xX16xX3xXexX1xX6xX15xX3xX4xXe1xXdxX3xXe0xX25xXdxX3xX5xX82xX4xX1xX3xXexX82xX4xX1xX3xX15xb234xX56xX3xXe0xX25xXdxX3xX4xXa3xX3xX69xX25axX3xXb6xXf4xXdxX3xX4xXe1xX6xX3xX306xX1xX5dxXexX3xX16xX5dxXb0xX3xX5xX50xX15xX16xX3xXexX6xX30bxX26xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xXaxX12xX136xX85bxX15xX16xX3xX16xX5dxXb0xX3xXexX1xX59xXdxX3xXe0xX50xX3xX5xX50xXe0xX3xXbfxX6xX3xXb6xX6xXb0xX3xXexX1xX3f7xX3xX18xX19xX50xX56xX3xXexX1xX3f7xX3xXb6xX82xX15xX1xX26xX3xX728xX1xX1exX15xX16xX3xXexX26axXexX3xX4xX220xX3xXbfxX14xXdxX3xX4xX85bxX15xX16xX3xX18xX19xX6xX51xX3xX69xX6axX3xX1xX1fxXdxX3xX26axXe0xX3xX4xXe1xX6xX3xX5x1383axX6xX26xX3xX136xXa3xX3xX5xXa0dxX6xX3xXe0xX25xXdxX3xX4xX1xX67dxX15xX56xX3xX4xXa3xX3xX5xXa0dxX6xX3xXe0xX25xXdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX50xX15xX3xX69xX50xX3xX5xX6xX15xX3xXexX68bxX6xX26xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xX3xXbxX136xX10xX15xXexX10xXbfxXaxX12xX0xXdxXe0xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX15xXexX10xXbfxXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX3cxXexX1xX15fxX3xX161xX2xX163xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX170xX2xX172xXbxX165xX166xXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX2axX2axXdxX26xXb6xX6xXb0xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX69xX15xX2axX15xX10xX15axX7xX2axX2xX199xX19axX19bxX2axX161xX199xX3cxX161xX2xX161xX170xX199xX172xX19axXex1506cxX161xX199xX170xX19bxX5xX172xX26xX1b3xXbxX16x14ef4xXbfxX9xX1a5xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX15xX1xX25xX26xX26xX26xXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxXb0xX15xXaxX12xX1efxX15xX1xX3xX1ffxX15xXexX10xXbfxX15xX10xXexX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xXaxX12xX453xX1xX59xX15xX16xX3xX1xXdxX701xX19xX3xX7xX6xXb0xX3xX5xX85bxX3xXexXbfxX11fxX3xX4xXb0xX15xX3xX5xX50xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXbfxX26axXexX3xXexX1xX67dxX4xX1xX3xX69xX25axX3xX15xX1exX25xX15xX16xX26xX3xX728xX1exX25xX15xX16xX3xXexXbfxX1axX15xX3xX86xX14xX15xX16xX56xX3xX348xX1xXa3xXdxX3xXexX1xX978xXdxX3xXbxX1xXf4xX3xXbxX1xXf4xX3xX165xXdcxXe0xX3xX165xX67dxXexX3xX18xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX6xX19xX26xX3xX728xX1exX25xX15xX16xX3xXb6xXb7xX15xX16xX3xX5xXa0dxX6xX3xXbfxX1fxXe0xX56xX3xX15xX1xX4axX15xX16xX3xX7xX2d5xXdxX3xXbfxX1fxXe0xX3xX86xX527xX3xXexX19xX365xXexX3xX86xXdxX3xXb6xX6xXb0xX3xX1xX5dxXexX3xX69xX50xX15xX16xX3xX1xX5dxXexX3xX15xX16xX1f9xX4xX56xX3xX16xXdxXfcxX3xX4xX1xXb0xX3xX86xX82xXe0xX3xXexXbfxX11fxX3xX1xX1fxXdxX3xX5xXa0dxX6xX3xX86xX701xX3xX5xX50xXe0xX3xX4xX1xX67dxX15xX3xX4xXb0xX15xX3xX4xX82xX3xX18xX19xX220xX3xX4xX10exXe0xX3xXe0xX29dxXexX3xX86xXd1xX19xX3xX69xX50xXb0xX3xX4xX50xX15xX1xX3xXexXbfxX10xX3xXexX1exX1fxXdxX56xX3xXexX1xXf7xX15xX3xX4xX82xX3xX15xX3f7xXexX3xXbfxX6xX56xX3xXexX1xX25axXexX3xX4xX82xX3xXexXbfxX10exX15xX16xX3xXb6xXa3xX4xX3xX69xX50xX3xXexX1xX1fxXe0xX3xX15xX16xX4a7xX51xX56xX3xXexX1xX1fxXe0xX3xX4xX220xX3xX5xX50xX15xX3xX16xXdxXa3xX3xX86xX14xX15xX16xX3xX86xX701xX3xX348xX1xXdxX3xX86xX82xX15xX1xX3xXexXbfxXf7xX19xX3xX69xX6axX56xX3xXexXa3xX4xX3xX86xX3f7xX6xX3xX15xX50xXb0xX3xX4xX85bxX15xX16xX3xXexX68bxX6xX3xX7xX83axXexX3xXe0xXf4xXdxX3xX4xX82xX56xX3xXe0xXf4xXdxX3xX348xX1xXa3xXdxX3xXbfxX1fxXe0xX3xXbfxX5dxX56xX3xXexX365xXdxX3xX5xX5dxXdxX3xXe1xX3xX69xX50xXb0xX3xX4xX1xX23bxX15xX3xX5xX5dxXdxX3xXe0xX1fxX3xX16xXdxX26axX4xX3xXe0xX1fxX3xX86xX14xX15xX16xX3xXbfxX19xX29dxX15xX16xX26xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xXaxX12xX453xX454xX3xX3f7xX4xX3xX86xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1aexX3xX16xX93xXexX3xX165xXb0xX15xX16xX3xXe0xX98xX3xX5xX5dxXdxX3xXexX1xXb0xX15xX16xX3xXexX1xX220xX3xX5xX1axX15xX3xX4xX1xXf4xX6xX56xX3xX5xX5dxXdxX3xX82xXb0xX3xX15xXf7xX19xX3xX7xX14xX15xX16xX3xXexX6xX51xX3xX5xXd1xX15xX3xXexXbfxX50xX15xX16xX3xX1xX5dxXexX26xX3xX97xX98xX3xXexX1xX220xX3xX1xX14xX15xX3xXbxX1xXdxX1axX19xX3xX3cxXdxX1axX19xX3xX69xX25xXdxX3xXexXdxX375xX15xX16xX3xXe0xfa17xX3xXexX90xX15xX16xX3xX348xXdxX15xX1xX56xX3xX69xX25xXdxX3xX348xX1xXa3xXdxX3xX1xX1exX1fxX15xX16xX3xXexXbfxXd1xXe0xX3xXexX1xX1fxXe0xX3xXexX1xXb0xX220xX15xX16xX56xX3xX69xX25xXdxX3xX1xXb0xX6xX3xX1xX19xX83axX3xXexXbfxX10exX15xX16xX3xXexX1xX1fxXe0xX3xX5xX93xX15xX16xX26xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xXb0xX3cxX51xXaxX12xX136xX1xXf4xX6xX3xX5xX50xX15xX16xX3xX5xX50xX3xX15xX1fxXdxX3xX4xX26axXexX3xX16xXdxX4axX3xX69xX50xX3xX7xXdxX1axX19xX3xXexX1xXb0xX82xXexX3xX4xXd79xXdxX3xXexXf7xXe0xX3xX5xXdxX15xX1xX56xX3xX4xXd79xXdxX3xX15xX16xX1exXfcxXdxX56xX3xX15xX1xX1exX3xXexX1xX375xX3xX4xXf7xX15xX3xXb6xXb7xX15xX16xX3xX5xX5dxXdxX3xX15xX1xX4axX15xX16xX3xX14xX15xX3xX50xXb0xX56xX3xX69xX29dxXdxX3xX69xX527xX3xX4xXe1xX6xX3xX4xX19xX29dxX4xX3xX7xX365xX15xX16xX3xXexX1xX1exXfcxX15xX16xX3xX15xX1xX4a7xXexX3xX15xX16xXb0xX50xXdxX3xX348xXdxX6xX26xX3xX728xX1xX1exX15xX16xX3xX5xX5dxX3xXexX1xX6xX51xX3xX5xX5dxXdxX3xX4xXa3xX3xXe0xX29dxXexX3xX15xX16xXb0xX50xXdxX3xX348xXdxX6xX3xX15xX4axX6xX3xXe0xX47fxX3xXbfxX6xX3xX4xX82xX15xX1xX3xX86xX14xX15xX16xX56xX3xX4xXb0xX15xX3xX7xX59xX15xX16xX56xX3xXb6xX375xX15xX3xX15xX1exX25xX4xX26xX26xX26xX3xXcxX1xXdxX1axX15xX3xX15xX1xXdxX1axX15xX3xX4xX1xX67dxX15xX1xX3xX5xX50xX3xX15xX16xX1exXfcxXdxX3xXe0xX98xX3xX69xX67xX3xX86xX5dxXdxX3xX348xXdxX375xX15xX3xXexX5dxXb0xX3xX5xX1axX15xX3xXexX26axXexX3xX4xX220xX26xX3xXcxX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX15xX1xX25xX3xX18xX19xX82xX3xX86xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1aexX3xXcxX59xXdxX3xXexX251xXe0xX3xX5xX5dxXdxX3xX4xX1xX67dxX15xX1xX3xXe0xX251xX15xX1xX26xX0xX2axXbxX12xX0xX3cxXdxX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxXbfxX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1aexXexX1xX19xXe0xXb6xX1aexX6xX15xX3cxX1aexX7xX6xXbxXb0xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX306xcb91xX6xX3xX18xX19xX1axX3xX15xX16xX1exXfcxXdxX3xX4xXa3xX3xX15xX1xX25xX3xX69xX6axX3xX18xX19xX1axX3xX348xX1xX59xX15xX16xX30bxXad3xXaxX3xX1xXbfxX10x12791xX9xXaxX2axX69xX6xX15xX1aexX1xXb0xX6xX1aexX1xX6xX1aexXexXdxX15xX1xX2axX165xX6xX1aexX18xX19xX10xX1aexX15xX16xX19xXb0xXdxX1aexX4xXb0xX1aexX15xX1xXb0xX1aexX69xX10xX1aexX18xX19xX10xX1aexX348xX1xXb0xX15xX16xX2axX2xXac8xXac8xX1a5xX170xX19axX26xX1xXexXe0xXaxX12xX0xXdxXe0xX16xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX2axXe0xX10xX3cxXdxX6xX2axX2xX1a5xX172xX2axX15xX10xX15axX7xX2axX2xX199xX19axX2xX2axX2xX19axX170xX3cxX161xX1a5xX1a5xX170xX2xX19axX170xXexX2xX19bxX19axXac8xX199xX5xX172xX26xX1b3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX15xX1xX25xX26xX26xX26xXaxX3xX2axX12xX0xX2axX6xX12xX0xX3cxXdxX69xX12xX0xX7xXexXbfxXb0xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX306xXf69xX6xX3xX18xX19xX1axX3xX15xX16xX1exXfcxXdxX3xX4xXa3xX3xX15xX1xX25xX3xX69xX6axX3xX18xX19xX1axX3xX348xX1xX59xX15xX16xX30bxXad3xXaxX3xX1xXbfxX10xXf90xX9xXaxX2axX69xX6xX15xX1aexX1xXb0xX6xX1aexX1xX6xX1aexXexXdxX15xX1xX2axX165xX6xX1aexX18xX19xX10xX1aexX15xX16xX19xXb0xXdxX1aexX4xXb0xX1aexX15xX1xXb0xX1aexX69xX10xX1aexX18xX19xX10xX1aexX348xX1xXb0xX15xX16xX2axX2xXac8xXac8xX1a5xX170xX19axX26xX1xXexXe0xXaxX12xX306xXf69xX6xX3xX18xX19xX1axX3xX15xX16xX1exXfcxXdxX3xX4xXa3xX3xX15xX1xX25xX3xX69xX6axX3xX18xX19xX1axX3xX348xX1xX59xX15xX16xX30bxXad3xX0xX2axX6xX12xX0xX2axX7xXexXbfxXb0xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX39xX251xX15xX1xX3xX220xX15xX1xX3xX5xX50xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX69xX365xX15xX3xXbfxX26axXexX3xX18xX19xX10xX15xX3xXexX1xX19xX29dxX4xX3xX69xX50xX3xX86xX6xX19xX3xX86xX82xX19xX3xXexXbfxXb0xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX6axX19xX3xXexX82xX4xX3xXbxX1xX2a2xXe0xX3xXexX1xX1fxX3xX4xXe1xX6xX3xXcxXbfxX1exX1fxX15xX16xX3xX728xX6xXe0xX3xX39xX1exX1fxX15xX16xX26xX3xc383xX11fxX3xX86xX98xXbxX3xXe0xX29dxX4xX3xXe0xX5dxX4xX56xX3xXexX1xX19xXd1xX15xX3xX1xX4a7xX19xX3xX2a2xX15xX3xXexXbfxXb0xX15xX16xX3xXexXdxX375xX15xX16xX3xXexX1xX1fxX3xX86xXd1xX51xX3xX3cxX6xX3xX3cxXdxX375xXexX3xX4xXe1xX6xX3xX6xX15xX1xX3xX86xX527xX3xX16xX2d5xXdxX3xX5xX1axX15xX3xXexXbfxXb0xX15xX16xX3xX5xX36axX15xX16xX3xX86xX29dxX4xX3xX16xXdxX220xX3xX15xX1xX4axX15xX16xX3xXe0xXdxX1axX15xX3xXe0xX6xX15xX56xX3xX1xX14xXdxX3xX15xX1xX25xX3xX69xX6axX3xX5xX50xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xXe1xX6xX3xXe0xX251xX15xX1x1279fxX0xX2axXbxX12xX0xX2axX3cxXdxX69xX12xX0xX2axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xXa3xX15xX16xX3xX5xX50xX15xX16xX3xXexX1xXf7xX15xX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX11d6xXaxX3xX1xXbfxX10xXf90xX9xXaxX2axX15xX19xXdxX1aexX1xXb0xX15xX16xX1aexX7xXb0xX15xX16xX1aexX5xX6xX2axXb6xXb0xX15xX16xX1aexX5xX6xX15xX16xX1aexXexX1xX6xX15xX1aexX2axX2xXac8xXac8xX172xX19axX170xX26xX1xXexXe0xXaxX12xX0xXdxXe0xX16xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX2axXe0xX10xX3cxXdxX6xX2axX2xX1a5xX172xX2axX15xX10xX15axX7xX2axX2xX199xX19axX172xX2axX2xX1a5xXac8xX3cxX172xX2xXac8xX2xX199xX1a5xX19axXexX19bxXac8xX1a5xX1a5xX5xX19axX1aexX6xX15xX1xX1aexX3cxX6xXdxX1aexX3cxXdxX10xX15xX26xX1b3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX15xX1xX25xX26xX26xX26xXaxX3xX2axX12xX0xX2axX6xX12xX0xX3cxXdxX69xX12xX0xX7xXexXbfxXb0xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xXa3xX15xX16xX3xX5xX50xX15xX16xX3xXexX1xXf7xX15xX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX11d6xXaxX3xX1xXbfxX10xXf90xX9xXaxX2axX15xX19xXdxX1aexX1xXb0xX15xX16xX1aexX7xXb0xX15xX16xX1aexX5xX6xX2axXb6xXb0xX15xX16xX1aexX5xX6xX15xX16xX1aexXexX1xX6xX15xX1aexX2axX2xXac8xXac8xX172xX19axX170xX26xX1xXexXe0xXaxX12xX130xXa3xX15xX16xX3xX5xX50xX15xX16xX3xXexX1xXf7xX15xX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX11d6xX0xX2axX6xX12xX0xX2axX7xXexXbfxXb0xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX97xX29dxXexX3xX5xX85bxX51xX3xXexXbfxX10xX3xX4xXb0xX15xX16xX3xX4xXb0xX15xX16xX3xX3cxX4a7xXbxX3xX3cxX6axX15xX1xX3xXexXbfxXb0xX15xX16xX3xX16xXdxXa3xX56xX3xX3cxX82xX15xX16xX3xXb6xX50xX3xXexX26axXexX3xXexX220xX3xX16xX82xX15xX1xX3xX16xX14xX15xX16xX3xXexXbfxX1axX15xX3xXexXbfxXdxX6axX15xX3xX86xX1axX56xX3xXexXdxX375xX15xX16xX3xX69xXd79xX15xX16xX3xX86xX1exX6xX3xX348xX764xXb0xX3xX348xX98xXexX56xX3xXexXdxX375xX15xX16xX3xXb6xX1exX25xX4xX3xX4xX1xXf7xX15xX3xX4xXb0xX15xX3xXe0x12a9dxXb0xX3xXe0xX1exX25xXbxX3xX69xX90xXexX3xX4xX1xX5dxX51xX3xXexXbfxX1axX15xX3xXe0xX82xXdxX3xXexXbfxX6xX15xX1xX56xX3xXexXdxX375xX15xX16xX3xX5xX6xXb0xX3xX165xX6xXb0xX3xX15xXa3xXdxX3xX4xX1exXfcxXdxX3xXexXbfxX1axX15xX3xXb6xX375xX15xX3xX15xX1exX25xX4xX11d6xX3xX5xX50xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX39xX50xX3xXcxX67xX15xX1xX3xXexX1xX1exXfcxX15xX16xX3xXexXbfxX47fxX3xX69xX6axX3xXexXbfxXb0xX15xX16xX3xXexX59xXdxX3xXb6xXb7xX15xX16xX3xX15xX1xX4axX15xX16xX3xX1xX251xX15xX1xX3xX220xX15xX1xX3xXexX1xXf7xX15xX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX56xX3xX16xXd1xX15xX3xX16xX85bxXdxX3xX15xX1xX1exX3xXexX1xX375xX56xX3xX15xX67dxX19xX3xX348xX4d3xXb0xX3xX15xX1xX1exX3xXexX1xX375xX56xX3xX3cxX9fxX15xX3xX3cxX90xX3xX15xX1xX1exX3xXexX1xX375xX11d6xX0xX2axXbxX12xX0xX2axX3cxXdxX69xX12xX0xX2axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX97xXf4xX6xX3xX16xXdxXa3xX3xXb6xXdxX375xX4xXaxX3xX1xXbfxX10xXf90xX9xXaxX2axX15xX19xXdxX1aexX1xXb0xX15xX16xX1aexX7xXb0xX15xX16xX1aexX5xX6xX2axXe0xX19xX6xX1aexX16xXdxXb0xX1aexXb6xXdxX10xX4xX2axX2xXac8xX163xX19axX19bxX163xX26xX1xXexXe0xXaxX12xX0xXdxXe0xX16xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX2axXe0xX10xX3cxXdxX6xX2axX2xX1a5xX172xX2axX15xX10xX15axX7xX2axX2xX199xX1a5xX161xX2axXac8xX172xX3cxX163xX1a5xX1a5xX19axX161xX1a5xXac8xXexX1a5xXac8xX2xX170xX172xX5xX172xX26xX1b3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX15xX1xX25xX26xX26xX26xXaxX3xX2axX12xX0xX2axX6xX12xX0xX3cxXdxX69xX12xX0xX7xXexXbfxXb0xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX97xXf4xX6xX3xX16xXdxXa3xX3xXb6xXdxX375xX4xXaxX3xX1xXbfxX10xXf90xX9xXaxX2axX15xX19xXdxX1aexX1xXb0xX15xX16xX1aexX7xXb0xX15xX16xX1aexX5xX6xX2axXe0xX19xX6xX1aexX16xXdxXb0xX1aexXb6xXdxX10xX4xX2axX2xXac8xX163xX19axX19bxX163xX26xX1xXexXe0xXaxX12xX97xXf4xX6xX3xX16xXdxXa3xX3xXb6xXdxX375xX4xX0xX2axX6xX12xX0xX2axX7xXexXbfxXb0xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX97xXf4xX6xX3xX1xX5dxX3xX5xX50xX3xXexX1xXfcxXdxX3xX348xX1xX10exX4xX3xXe0xX50xX3xXexXbfxXb0xX15xX16xX3xX15xX1xX4axX15xX16xX3xX4xX1fxX15xX3xX16xXdxXa3xX3xX4xX85bxX15xX16xX3xX86xX1exX2d5xXe0xX3xXe0xX50xX19xX3xX348xX454xX3xX3f7xX4xX26xX3xX130xX47fxXdxX3xXexX1xX375xX56xX3xXexX59xXdxX3xXexX1xX1exXfcxX15xX16xX3xX16xX1f9xXdxX3xX1xX5dxX3xX5xX50xX3xXe0xXf4xX6xX3xX16xXdxXa3xX3xXb6xXdxX375xX4xX56xX3xXe0xXf4xX6xX3xX4xXe1xX6xX3xX15xX1xX4axX15xX16xX3xX15xX1xX25xX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX18xX19xX6xX51xX3xX69xX6axX26xX0xX2axXbxX12xX0xX2axX3cxXdxX69xX12xX0xX2axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxab5dxX19xX1axX3xX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX39xX50xX3xXcxX67xX15xX1xX3xX1aexX3xXe0xX5dxX4xX1xX3xX15xX16xX19xX14xX15xX3xX4xX220xXe0xX3xX1xX3f7xX15xX16xX3xX4xXe1xX6xX3xXexX1xX1fxX3xX39xX19xX51xX3xX136xX4a7xX15xXaxX3xX1xXbfxX10xXf90xX9xXaxX2axX15xX19xXdxX1aexX1xXb0xX15xX16xX1aexX7xXb0xX15xX16xX1aexX5xX6xX2axX18xX19xX10xX1aexX1xX19xXb0xX15xX16xX1aexX1xX6xX1aexXexXdxX15xX1xX1aexXe0xX6xX4xX1xX1aexX15xX16xX19xXb0xX15xX1aexX4xX6xXe0xX1aexX1xX19xX15xX16xX1aexX4xX19xX6xX1aexXexX1xXb0xX1aexX1xX19xX51xX1aexX4xX6xX15xX2axX2xXac8xX19axX19axX19axX1a5xX26xX1xXexXe0xXaxX12xX0xXdxXe0xX16xX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX2axXe0xX10xX3cxXdxX6xX2axX2xX1a5xX172xX2axX15xX10xX15axX7xX2axX2xX199xX1a5xX2xX2axX2xX1a5xXac8xX3cxX2xX1a5xX1a5xX2xXac8xX1a5xX1a5xXexX19bxX1a5xX161xX1a5xX199xX5xX172xX26xX1b3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX15xX1xX25xX26xX26xX26xXaxX3xX2axX12xX0xX2axX6xX12xX0xX3cxXdxX69xX12xX0xX7xXexXbfxXb0xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX165dxX19xX1axX3xX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX39xX50xX3xXcxX67xX15xX1xX3xX1aexX3xXe0xX5dxX4xX1xX3xX15xX16xX19xX14xX15xX3xX4xX220xXe0xX3xX1xX3f7xX15xX16xX3xX4xXe1xX6xX3xXexX1xX1fxX3xX39xX19xX51xX3xX136xX4a7xX15xXaxX3xX1xXbfxX10xXf90xX9xXaxX2axX15xX19xXdxX1aexX1xXb0xX15xX16xX1aexX7xXb0xX15xX16xX1aexX5xX6xX2axX18xX19xX10xX1aexX1xX19xXb0xX15xX16xX1aexX1xX6xX1aexXexXdxX15xX1xX1aexXe0xX6xX4xX1xX1aexX15xX16xX19xXb0xX15xX1aexX4xX6xXe0xX1aexX1xX19xX15xX16xX1aexX4xX19xX6xX1aexXexX1xXb0xX1aexX1xX19xX51xX1aexX4xX6xX15xX2axX2xXac8xX19axX19axX19axX1a5xX26xX1xXexXe0xXaxX12xX165dxX19xX1axX3xX1xX1exX1fxX15xX16xX3xX39xX50xX3xXcxX67xX15xX1xX3xX1aexX3xXe0xX5dxX4xX1xX3xX15xX16xX19xX14xX15xX3xX4xX220xXe0xX3xX1xX3f7xX15xX16xX3xX4xXe1xX6xX3xXexX1xX1fxX3xX39xX19xX51xX3xX136xX4a7xX15xX0xX2axX6xX12xX0xX2axX7xXexXbfxXb0xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX728xX1xXf7xX15xX3xX348xff4fxX3xX15xXdxX83axXe0xX3xX2xX172xX172xX3xX15xX23bxXe0xX3xX15xX16xX50xX51xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdxX3xX7x13aeaxX3xX39xX19xX51xX3xX136xX4a7xX15xX56xX3xX4xX1xXdcxX15xX16xX3xXexX59xXdxX3xX69xX6axX3xX857xX15xX3x14577xX1xXdcxX3x13753xX114bxX85bxX3xX165dxX19xX6xX15xX16xX3xX1aexX3xX39xX50xX3xXcxX67xX15xX1xae77xX3xX1aexX3xXe0xX220xX15xX1xX3xX86xX26axXexX3xX86xX527xX3xX348xXdxX375xX15xX3xXexX5dxXb0xX3xX15xX1axX15xX3xXexXf7xXe0xX3xX1xX14xX15xX56xX3xXexX50xXdxX3xX15xX23bxX15xX16xX56xX3xX454xX3xX4xX1xX67dxX3xX4xXe1xX6xX3xXe0xX29dxXexX3xX15xX1xXf7xX15xX3xXexX50xXdxX26xX3xb1b9xX50xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX15xX6xX51xX3xX3cxX9fxX19xX3xX86xX527xX3xX86xX978xXdxX3xXexX1xX6xX51xX3xX15xX1xXdxX6axX19xX3xX15xX1xX1exX15xX16xX3xX69xX9fxX15xX3xXe0xX29dxX4xX3xXe0xX5dxX4xX56xX3xX51xX1axX15xX3xXb6xX251xX15xX1xX3xX3cxX1exX25xXdxX3xX4xX1xXf7xX15xX3xX15xXdcxXdxX3xX97xX14xX15xX16xX3xX2edxX50xX56xX3xX5xX93xX15xX16xX3xX5xX764xX3xXb6xX1axX15xX3xX3cxX36axX15xX16xX3xX728xX16xX50xX15xX3xf761xXf7xX19xX3xXexX1xX1fxX3xXe0xX29dxX15xX16xX11d6xX0xX2axXbxX12xX0xX2axX3cxXdxX69xX12xX0xX2axX5xXdxX12xX0xX2axX19xX5xX12xX0xX3cxXdxX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbfxXaxX12xX0xX2axX3cxXdxX69xX12xX0xX2axX3cxXdxX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a83xX19xXexX1xXb0xXbfxXaxX12xX728xX16xX19xX51x92edxX15xX3xX728xX16xX1f9xX4xX3xX1888xX1xXdcxX0xX2axXbxX12
Nguyễn Ngọc Phú