Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về việc khen thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cho các cá nhân
(Baohatinh.vn) - Trong đợt này, ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có 1 cá nhân được lấy ý kiến truy tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 3 cá nhân truy tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
8894x10f7fx1421ex1246bx129eax12719x112e8xab4dx152ddxX7x1495fxc06exe226x13727x130f0xd66axX5xdbb3xXax11de8xa3bfx13c5cx8a28xX3xfb0cxX3xfe5axXdxffb6x147ecxX3xbda8xX1xd2b4xX1cxX3x11ce6xX20xX1cxX3xbd03xbe2cxX3xXcx14420xX1cxX1xX3xc812xb0f4xX3xX2fxXdx11f18xX4xX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xcd47x956axX1cxf165xX3xX27x11072xX20xX1cx10464xX3xX27xX44xX15xX3xX4xX1xX3ex1397dxX1cxX41xX3x141fexX1x10846xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1x11bbbxX1cxX41xX3x102cdx115dcxX3xX4xX1x134e1xX3xX4xX56xX4xX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxX0x1060fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX10xX6xX23xXaxX12xXcxa47fxX6bxX1cxX41xX3x139eex10ee3xXexX3xX1cxX28xX15xX47xX3xX3fxX3xX1xX44xX15xX34xX1cxX3xXcxX1xf601xX4xX1xX3xX27xX28xX3x142e6xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xf070xX3xX4x13b39xX3xX2xX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxX3xX94xX3exX95xX4xX3xX5xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX8fxX44xX15xX3xXex103a5xX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX54xX1xX56xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX62xX1cxX41xX3xX66xX67xX3xX4xedbdxX44xX3xX1cxX3exfc09xX4x13422xX3x13e47xX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxX3xXexX8fxX44xX15xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX27xX44xX15xX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX54xX1xX56xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX62xX1cxX41xX3xX66xX67xX3xX4xX101xX44xX3xX1cxX3exX106xX4xb304xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe40exX6bxX23xX15xXaxX12xXcxX1x13662xX4xX3xX1xXdxX34xX1cxX3xX13xX44x11446xXexX3xXcxX1xXdxX3xX94xX44xX6xX47xX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX1cxX41xX28xX15xX3xb0aex1232axX79xX2xX2xX79xX185xd86fxX18cxX10axX3xX2fxX28xX3xX13xX44xX168xXexX3x11024xed42xX6xX3xX94x13969xXdxX47xX3x15119xX19dxX3xX7xX44xX1cxX41xX3xf98cx11d02xXexX3xX7xX62xX3xX94xXdxX30xX44xX3xX4x1086cxX6xX3xX13xX44xX168xXexX3xXcxX1xXdxX3xX94xX44xX6xX47xX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX1cxX41xX28xX15xX3xX2xX186xX79xX2xX2xX79xX185xX18cxX2xX10axX108xX3xX1exX41xX1x1199cxX3xX94xX1e7xX1cxX1xX3xX7xX62xX3xf583xX2xX79xX185xX18cxX2x11a0fxX79xX1exdbc0xe1c7xd071x993dxX3xX1cxX41xX28xX15xX3xX10axX2xX79xX1f7xX79xX185xX18cxX2xX1f7xX3xX4xX1b6xX6xX3xX1fcxX1xad89xX1cxX1xX3xXbxX1xX1b6xX3xe64exX44xX15xX3xX94xX1e7xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1bxXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX28xX1cxX1xX3xX1a9xX1aaxXexX3xX7xX62xX3xX94xXdxX30xX44xX3xX4xX1b6xX6xX3xX13xX44xX168xXexX3xXcxX1xXdxX3xX94xX44xX6xX47xX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX108xX3xXcxX1xedcaxX1cxX41xX3xXexX3exX3xX7xX62xX3xX2xX185xX79xX185xX18cxX2xX1f1xX79xXcxXcxX1fbxX156xX1ex116cbxX3xX1cxX41xX28xX15xX3xX18cxabefxX79xX2xX2xX79xX185xX18cxX2xX1f1xX3xX4xX1b6xX6xX3xX156xX1aaxX3xX1exX1aaxXdxX3xX2fxfe64xX3xX21cxX44xX15xX3xX94xX1e7xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1bxXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX28xX1cxX1xX3xX1a9xX1aaxXexX3xX7xX62xX3xX94xXdxX30xX44xX3xX4xX1b6xX6xX3xX1exX41xX1xX1e7xX3xX94xX1e7xX1cxX1xX3xX7xX62xX3xX1f1xX2xX79xX185xX18cxX2xX1f7xX79xX1exX1faxX1fbxX1fcxX1fdxX3xX1cxX41xX28xX15xX3xX10axX2xX79xX1f7xX79xX185xX18cxX2xX1f7xX3xX4xX1b6xX6xX3xX1fcxX1xX214xX1cxX1xX3xXbxX1xX1b6xX3xX21cxX44xX15xX3xX94xX1e7xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1bxXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX28xX1cxX1xX3xX1a9xX1aaxXexX3xX7xX62xX3xX94xXdxX30xX44xX3xX4xX1b6xX6xX3xX13xX44xX168xXexX3xXcxX1xXdxX3xX94xX44xX6xX47xX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX108xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6bxX23xX15xXaxX12xX156xX6xX1cxX3xXcxX1xXdxX3xX94xX44xX6xX3xX1fbxX3xX54xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xXex12aa0xX1cxX1xX3xX94xffffxX1cxX41xX3xXex8ec2xXdxX3xX5xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xXexX8fx108e1xX1cxX3xX156xX56xX6bxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX47xX3xX1faxX28xXdxX3xX1fdxX1xX56xXexX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX2fxX28xX3xXcxX8fxX44xX15xX30xX1cxX3xX1x11ee5xX1cxX1xX3xXexX373xX1cxX1xX3xX23xX6xX1cxX1xX3xX7xX56xX4xX1xX3xX4xX56xX4xX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxX3xX94xX30xX3xX1cxX41xX1xX1e7xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX54xX1xX56xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX62xX1cxX41xX3xX66xX67xX3xX1xXa7xX1cxX41xX3xX1exX1xX3c0xX3xX2fxX28xX3xX27xX44xX15xX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX54xX1xX56xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX1xXa7xX1cxX41xX3xX1exX1xX3c0xX3xX1cxX1xX3exX3xX7xX6xX44xf5dbxX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6bxX23xX15xXaxX12xXcxX8fxX44xX15xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX54xX1xX56xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX62xX1cxX41xX3xX66xX67xX3xX4xX101xX44xX3xX1cxX3exX106xX4xX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxX3xX264xX1cxX41xX3xX1exX41xX44xX15x112b7xX1cxX3xX27bxX378xX1cxX3xX27xX6bxXa7xXexX47xX3xX21cxX44xX396xX3xX21cxX44xX56xX1cxX3xXexX1xX1e7xX3xXexX8fxX14xX1cxX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xX27xX28xX47xX3xX1xX44xX15xX34xX1cxX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xX27xX28xX47xX3xXexX373xX1cxX1xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX146xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6bxX23xX15xXaxX12xXcxX8fxX44xX15xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX27xX44xX15xX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX54xX1xX56xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX62xX1cxX41xX3xX66xX67xX3xX4xX101xX44xX3xX1cxX3exX106xX4xX3xX4xX1xX6bxX3xX10axX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxX3xX41x155a6xX1a9xX447xX3x9fa9xX1cxX41xX3xX1exX41xX44xX15xX4a5xX1cxX3xX27xX542xX1cxX41xX3xX54x102ecxX47xX3xX21cxX44xX396xX3xX21cxX44xX56xX1cxX3x9432x14599xX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xXcxX1xX3exX95xX1cxX41xX3xXaexX1cxX6xX15xX3xX5xX28xX3xXexX1xX1e7xX3xXexX8fxX14xX1cxX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xX27xX28xXb6xX47xX3xX1xX44xX15xX34xX1cxX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xX27xX28xX47xX3xXexX373xX1cxX1xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX108xX3xX264xX1cxX41xX3xX13xX3exX44xX3xX27bxX378xX1cxX3xX13xX44xX15xX34xX1cxX47xX3xX21cxX44xX396xX3xX21cxX44xX56xX1cxX3xX563xX564xX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xX1faxX373xX1cxX1xX3xXaexX1cxX6xX15xX3xX5xX28xX3xX563xX564xX3xX1faxX373xX1cxX1xX3xX156xX28xX1cxXb6xX3xX1xX44xX15xX34xX1cxX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xX27xX28xX47xX3xXexX373xX1cxX1xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX108xX3xX264xX1cxX41xX3xX1exX41xX44xX15xX4a5xX1cxX3xX156xX56xX3xXcxX101xX47xX3xX21cxX44xX396xX3xX21cxX44xX56xX1cxX3xX563xX564xX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xX1faxX373xX1cxX1xX3xXaexX1cxX6xX15xX3xX5xX28xX3xX563xX564xX3xX1faxX373xX1cxX1xX3xX156xX28xX1cxXb6xX47xX3xX1xX44xX15xX34xX1cxX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xX27xX28xX47xX3xXexX373xX1cxX1xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX146xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6bxX23xX15xXaxX12x12db6xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX37dxX1cxX3xX1xX542xXdxX3xX4xX1b6xX6xX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX41xX199xXdxX3xX2fxX30xX3xX156xX6xX1cxX3xXcxX1xXdxX3xX94xX44xX6xX3xX1fbxX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xXexX373xX1cxX1xX3xXaexX7xX62xX3xX18cxX2xX3xX94xX3exec70xX1cxX41xX3xX1exX41xX44xX15xX4a5xX1cxX3xXcxX14xXexX3xXcxX1xX28xX1cxX1xX47xX3xXexX1xX28xX1cxX1xX3xXbxX1xX62xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xXb6xX146xX3xX198xX6xX44xX3xX2xX18cxX3xX1cxX41xX28xX15xX3xX94xX378xX1cxX41xX3xXexX37dxXdxX47xX3xX1cxX1bxX44xX3xX19xX1xX264xX1cxX41xX3xX4xXb9xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX37dxX1cxX3xX1xX542xXdxX3xX4xX1b6xX6xX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX47xX3xX156xX6xX1cxX3xXcxX1xXdxX3xX94xX44xX6xX3xX1fbxX3xX54xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xXexX373xX1cxX1xX3xX7xf3dfxX3xX5xX28xX1a9xX3xX4xX56xX4xX3xX21cxX44xX15xX3xXexX8fxX3c0xX1cxX1xX47xX3xXexX1xX1b6xX3xXexX299xX4xX3xXexX1xX6xX1a9xX3xX1a9xX3exX44xX3xbc1exX156xX1exdd27xX3xXexX373xX1cxX1xX3xXexX8fxX3c0xX1cxX1xX3xX4xX56xX4xX3xX4xX14xXbxX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xXexX1xX10xX6bxX3xX21cxX44xX15xX3xX94xX1e7xX1cxX1xX146xX0xX79xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6bxX23xX15xXaxX12xX0xXdxX1a9xX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xXexX1xX44xX1a9xX1a1xX3xX23xX1xXdxX23xX10xX3xXdxX1fcxX10xX1cxXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax10006xXdxX23xXexX1xX447xX3xX186xX2xa89cxXbxX563xX108xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX447xX3xX283xX2xX18cxXbxX563xX108xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX79xX79xXdxX146xX1a1xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX146xX2fxX1cxX79xX1cxX10xX7e8xX7xX79xX185xX18cxX283xX2xX79xX2xX18cx15611xX23xX185xX2xX186xX2xX185xX185xX186xXexX7f1xX185xX186xX7f1xX5xX186xX1fbxX2xX18cxX828xX23xX10axX2xX186xX283xX185xX7f1xX828xXexX1f1xX828xX1f7xX185xX5xX1f7xX1fbxX2xX146x137ebxXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX2fxX30xX3xX2fxXdxX34xX4xX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX47xX3xX27xX44xX15xX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX54xX1xX56xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX62xX1cxX41xX3xX66xX67xX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX56xX4xX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxXaxX3xX7e8xXdxX23xXexX1xX9xXaxX186xX2xX7f1xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX283xX2xX18cxXaxX3xX79xX12xX0xX79xXbxX12xX0xX23xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX8fxX10xX5xX6xXexX10xX23xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX6bxX1cxX41xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX396xX1cxX3xX21cxX44xX6xX1cxX447xX0xX79xX7xXexX8fxX6bxX1cxX41xX12xX0xX44xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1fbxXexX1xX44xX1a9xX1a1xX1fbxX6xX1cxX23xX1fbxX7xX6xXbxX6bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX2fxX30xX3xX2fxXdxX34xX4xX3xX94xX30xX3xX1cxX41xX1xX1e7xX3xX563xc3c0xXexX3xXexX8fxX44xX15xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX23xX6xX1cxX1xX3xX1xXdxX34xX44xX3xX2fxXdxX1cxX1xX3xX23xX15exX3xX1exX1xX28xX3xX1cxX3exX106xX4xX3x10218xX156xX28xX3xX1a9x1267cxX3xX27bxXdxX34xXexX3xX1exX6xX1a9xX3xX6xX1cxX1xX3xX1xac1fxX1cxX41xfeebxXaxX3xX1xX8fxX10x9830xX9xXaxX79xX4xX1xXdxX1cxX1xX1fbxX7xX6xX4xX1xX1fbxX563xX6xX1fbxX1xX6bxXdxX79xX5xX6xX15xX1fbxX15xX1fbxX19xXdxX10xX1cxX1fbxX1cxX1xX6xX1cxX1fbxX23xX6xX1cxX1fbxX2fxX10xX1fbxX2fxXdxX10xX4xX1fbxX23xX10xX1fbxX1cxX41xX1xXdxX1fbxX563xX10xXexX1fbxXexX8fxX44xX15xX1fbxXexX6xX1cxX41xX1fbxX23xX6xX1cxX1xX1fbxX1xXdxX10xX44xX1fbxX2fxXdxX1cxX1xX1fbxX23xX44xX1fbxX1cxX1xX6xX1fbxX1cxX44xX6bxX4xX1fbxX1a1xX6xX1fbxX1a9xX10xX1fbxX2fxXdxX10xXexX1fbxX1cxX6xX1a9xX1fbxX6xX1cxX1xX1fbxX1xX44xX1cxX41xX79xX2xX1f1xX828xX186xX7f1xX1f7xX146xX1xXexX1a9xXaxX12xX0xXdxX1a9xX41xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX79xX1a9xX10xX23xXdxX6xX79xX2xX185xX18cxX79xX1cxX10xX7e8xX7xX79xX185xX18cxX10axX1f7xX79xX2xX18cxX828xX23xX10axX2xX186xX283xX185xX7f1xX828xXexX1f1xX828xX1f7xX185xX5xX1f7xX1fbxX2xX18cxX186xX23xX10axX2xX18cxX2xX185xX283xX18cxXexX1f7xX1f1xX7f1xX185xX5xX2xX1fbxX2xX146xX84exXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX2fxX30xX3xX2fxXdxX34xX4xX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX47xX3xX27xX44xX15xX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX54xX1xX56xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX62xX1cxX41xX3xX66xX67xX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX56xX4xX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxXaxX3xX79xX12xX0xX79xX6xX12xX0xX23xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX8fxX6bxX1cxX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX2fxX30xX3xX2fxXdxX34xX4xX3xX94xX30xX3xX1cxX41xX1xX1e7xX3xX563xX967xXexX3xXexX8fxX44xX15xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX23xX6xX1cxX1xX3xX1xXdxX34xX44xX3xX2fxXdxX1cxX1xX3xX23xX15exX3xX1exX1xX28xX3xX1cxX3exX106xX4xX3xX98fxX156xX28xX3xX1a9xX994xX3xX27bxXdxX34xXexX3xX1exX6xX1a9xX3xX6xX1cxX1xX3xX1xX9a4xX1cxX41xX9a7xXaxX3xX1xX8fxX10xX9adxX9xXaxX79xX4xX1xXdxX1cxX1xX1fbxX7xX6xX4xX1xX1fbxX563xX6xX1fbxX1xX6bxXdxX79xX5xX6xX15xX1fbxX15xX1fbxX19xXdxX10xX1cxX1fbxX1cxX1xX6xX1cxX1fbxX23xX6xX1cxX1fbxX2fxX10xX1fbxX2fxXdxX10xX4xX1fbxX23xX10xX1fbxX1cxX41xX1xXdxX1fbxX563xX10xXexX1fbxXexX8fxX44xX15xX1fbxXexX6xX1cxX41xX1fbxX23xX6xX1cxX1xX1fbxX1xXdxX10xX44xX1fbxX2fxXdxX1cxX1xX1fbxX23xX44xX1fbxX1cxX1xX6xX1fbxX1cxX44xX6bxX4xX1fbxX1a1xX6xX1fbxX1a9xX10xX1fbxX2fxXdxX10xXexX1fbxX1cxX6xX1a9xX1fbxX6xX1cxX1xX1fbxX1xX44xX1cxX41xX79xX2xX1f1xX828xX186xX7f1xX1f7xX146xX1xXexX1a9xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX2fxX30xX3xX2fxXdxX34xX4xX3xX94xX30xX3xX1cxX41xX1xX1e7xX3xX563xX967xXexX3xXexX8fxX44xX15xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX23xX6xX1cxX1xX3xX1xXdxX34xX44xX3xX2fxXdxX1cxX1xX3xX23xX15exX3xX1exX1xX28xX3xX1cxX3exX106xX4xX3xX98fxX156xX28xX3xX1a9xX994xX3xX27bxXdxX34xXexX3xX1exX6xX1a9xX3xX6xX1cxX1xX3xX1xX9a4xX1cxX41xX9a7xX0xX79xX6xX12xX0xX79xX7xXexX8fxX6bxX1cxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xXcxX8fxX6bxX1cxX41xX3xX94xX95xXexX3xX1cxX28xX15xX47xX3xX4xXb9xX3xX185xX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxX3xX3fxX3xX1xX44xX15xX34xX1cxX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xX27xX28xX3xXaexX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xXb6xX3xX94xX3exX95xX4xX3xX563xX967xXexX3xX94xX30xX3xX1cxX41xX1xX1e7xX3xXexX8fxX44xX15xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX23xX6xX1cxX1xX3xX1xXdxX34xX44xX3xX2fxXdxX1cxX1xX3xX23xX15exX3xX1exX1xX28xX3xX1cxX3exX106xX4xX3xX98fxX156xX28xX3xX1a9xX994xX3xX27bxXdxX34xXexX3xX1exX6xX1a9xX3xX6xX1cxX1xX3xX1xX9a4xX1cxX41xX9a7xX146xX0xX79xXbxX12xX0xX79xX23xXdxX2fxX12xX0xX79xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX94xX30xX3xX1cxX41xX1xX1e7xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX1faxX1aaxX4xX3xX5xX168xXbxX3xX1xXa7xX1cxX41xX3xX1exX1xX3c0xX3xX4xX1xX6bxX3xXcxX8fxX3exX6c7xX1cxX41xX3xXcxX27xX1fcxX198xX3xX54xX557xX3xXcxX20xX1cxXaxX3xX1xX8fxX10xX9adxX9xXaxX79xX4xX1xXdxX1cxX1xX1fbxXexX8fxXdxX79xX5xX6xX15xX1fbxX15xX1fbxX19xXdxX10xX1cxX1fbxX1cxX1xX6xX1cxX1fbxX23xX6xX1cxX1fbxX1xX6xX1fbxXexXdxX1cxX1xX1fbxX23xX10xX1fbxX1cxX41xX1xXdxX1fbxXexX6xX1cxX41xX1fbxX1xX44xX6xX1cxX1fbxX4xX1xX44xX6bxX1cxX41xX1fbxX23xX6bxX4xX1fbxX5xX6xXbxX1fbxX1xX6xX1cxX41xX1fbxX1cxX1xXdxX1fbxX4xX1xX6bxX1fbxXexX8fxX44xX6bxX1cxX41xX1fbxXexX1xX4xX7xX1fbxX19xX15xX1fbxXexX6xX1cxX79xX2xX1f1xX828xX18cxX186xX1f7xX146xX1xXexX1a9xXaxX12xX0xXdxX1a9xX41xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX79xX1a9xX10xX23xXdxX6xX79xX2xX185xX18cxX79xX1cxX10xX7e8xX7xX79xX185xX18cxX10axX7f1xX79xX2xX18cxX186xX23xX7f1xX2xX18cxX7f1xX283xX7f1xX186xXexX283xX2xX10axX185xX5xX18cxX1fbxXdxX1a9xX41xX1fbxX283xX828xX186xX2xX1fbxX9adxX9adxX18cxX185xX2xX10xX828xX1f1xX185xX828xX146xX84exXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX2fxX30xX3xX2fxXdxX34xX4xX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX47xX3xX27xX44xX15xX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX54xX1xX56xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX62xX1cxX41xX3xX66xX67xX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX56xX4xX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxXaxX3xX79xX12xX0xX79xX6xX12xX0xX23xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX8fxX6bxX1cxX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX94xX30xX3xX1cxX41xX1xX1e7xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX1faxX1aaxX4xX3xX5xX168xXbxX3xX1xXa7xX1cxX41xX3xX1exX1xX3c0xX3xX4xX1xX6bxX3xXcxX8fxX3exX6c7xX1cxX41xX3xXcxX27xX1fcxX198xX3xX54xX557xX3xXcxX20xX1cxXaxX3xX1xX8fxX10xX9adxX9xXaxX79xX4xX1xXdxX1cxX1xX1fbxXexX8fxXdxX79xX5xX6xX15xX1fbxX15xX1fbxX19xXdxX10xX1cxX1fbxX1cxX1xX6xX1cxX1fbxX23xX6xX1cxX1fbxX1xX6xX1fbxXexXdxX1cxX1xX1fbxX23xX10xX1fbxX1cxX41xX1xXdxX1fbxXexX6xX1cxX41xX1fbxX1xX44xX6xX1cxX1fbxX4xX1xX44xX6bxX1cxX41xX1fbxX23xX6bxX4xX1fbxX5xX6xXbxX1fbxX1xX6xX1cxX41xX1fbxX1cxX1xXdxX1fbxX4xX1xX6bxX1fbxXexX8fxX44xX6bxX1cxX41xX1fbxXexX1xX4xX7xX1fbxX19xX15xX1fbxXexX6xX1cxX79xX2xX1f1xX828xX18cxX186xX1f7xX146xX1xXexX1a9xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX94xX30xX3xX1cxX41xX1xX1e7xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX1faxX1aaxX4xX3xX5xX168xXbxX3xX1xXa7xX1cxX41xX3xX1exX1xX3c0xX3xX4xX1xX6bxX3xXcxX8fxX3exX6c7xX1cxX41xX3xXcxX27xX1fcxX198xX3xX54xX557xX3xXcxX20xX1cxX0xX79xX6xX12xX0xX79xX7xXexX8fxX6bxX1cxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX156xX6xX1cxX3xXcxX1xXdxX3xX94xX44xX6xX3xX1fbxX3xX54xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xXexX373xX1cxX1xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX2fxc8baxX6xX3xX4xXb9xX3xX2fxX378xX1cxX3xX1a1xX37dxX1cxX3xX5xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX2fxX30xX3xX2fxXdxX34xX4xX3xX94xX30xX3xX1cxX41xX1xX1e7xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX1faxX1aaxX4xX3xX5xX168xXbxX3xX1xXa7xX1cxX41xX3xX1exX1xX3c0xX3xX4xX1xX6bxX3xXcxX8fxX3exX6c7xX1cxX41xX3xXcxX27xX1fcxX198xX3xX54xX557xX3xXcxX20xX1cxX47xX3xX1xX44xX15xX34xX1cxX3xX54xX557xX3x12ac9xX1cxX1xX146xX0xX79xXbxX12xX0xX79xX23xXdxX2fxX12xX0xX79xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX5xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexXdbxX1cxX41xX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX13xX6xX6bxX3xX94xX1aaxX1cxX41xX3xX1xXa7xX1cxX41xX3xX156xX6xX3xX4xX1xX6bxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX2fxX28xX3xX4xX56xX1cxX3xX1a1xX1aaxX3xX563xX564xX3xXcxX3exX95xX1cxX41xX3xX198xX50xX1cxXaxX3xX1xX8fxX10xX9adxX9xXaxX79xX4xX1xXdxX1cxX1xX1fbxXexX8fxXdxX79xX1xX6xX1fbxXexXdxX1cxX1xX1fbxX5xX6xX15xX1fbxX15xX1fbxX19xXdxX10xX1cxX1fbxXexX6xX1cxX41xX1fbxXexX1xX44xX6bxX1cxX41xX1fbxX1xX44xX6xX1cxX1fbxX4xX1xX44xX6bxX1cxX41xX1fbxX5xX6xX6bxX1fbxX23xX6bxX1cxX41xX1fbxX1xX6xX1cxX41xX1fbxX1a1xX6xX1fbxX4xX1xX6bxX1fbxX1cxX1xX6xX1cxX1fbxX23xX6xX1cxX1fbxX2fxX6xX1fbxX4xX6xX1cxX1fbxX1a1xX6bxX1fbxX563xX6xX1fbxXexX44xX6bxX1cxX41xX1fbxX7xX6bxX1cxX79xX2xX1f1xX1f7xX10axX1f7xX1f7xX146xX1xXexX1a9xXaxX12xX0xXdxX1a9xX41xX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX79xX1a9xX10xX23xXdxX6xX79xX2xX185xX18cxX79xX1cxX10xX7e8xX7xX79xX185xX18cxX10axX10axX79xX2xX18cxX186xX23xX283xX2xX186xX18cxX2xX18cxX186xXexX283xX10axX2xX5xX283xX1fbxX2xX18cxX7f1xX23xX185xX18cxX828xX2xX185xX10axX1f7xXexX283xX1f1xX2xX1f7xX5xX2xX1fbxX2xX146xX84exXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX2fxX30xX3xX2fxXdxX34xX4xX3xX19xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX47xX3xX27xX44xX15xX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX54xX1xX56xX1cxX41xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX1xX62xX1cxX41xX3xX66xX67xX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX56xX4xX3xX4xX56xX3xX1cxX1xX20xX1cxXaxX3xX79xX12xX0xX79xX6xX12xX0xX23xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX8fxX6bxX1cxX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX5xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexXdbxX1cxX41xX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX13xX6xX6bxX3xX94xX1aaxX1cxX41xX3xX1xXa7xX1cxX41xX3xX156xX6xX3xX4xX1xX6bxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX2fxX28xX3xX4xX56xX1cxX3xX1a1xX1aaxX3xX563xX564xX3xXcxX3exX95xX1cxX41xX3xX198xX50xX1cxXaxX3xX1xX8fxX10xX9adxX9xXaxX79xX4xX1xXdxX1cxX1xX1fbxXexX8fxXdxX79xX1xX6xX1fbxXexXdxX1cxX1xX1fbxX5xX6xX15xX1fbxX15xX1fbxX19xXdxX10xX1cxX1fbxXexX6xX1cxX41xX1fbxXexX1xX44xX6bxX1cxX41xX1fbxX1xX44xX6xX1cxX1fbxX4xX1xX44xX6bxX1cxX41xX1fbxX5xX6xX6bxX1fbxX23xX6bxX1cxX41xX1fbxX1xX6xX1cxX41xX1fbxX1a1xX6xX1fbxX4xX1xX6bxX1fbxX1cxX1xX6xX1cxX1fbxX23xX6xX1cxX1fbxX2fxX6xX1fbxX4xX6xX1cxX1fbxX1a1xX6bxX1fbxX563xX6xX1fbxXexX44xX6bxX1cxX41xX1fbxX7xX6bxX1cxX79xX2xX1f1xX1f7xX10axX1f7xX1f7xX146xX1xXexX1a9xXaxX12xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX5xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXexXdbxX1cxX41xX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX13xX6xX6bxX3xX94xX1aaxX1cxX41xX3xX1xXa7xX1cxX41xX3xX156xX6xX3xX4xX1xX6bxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX2fxX28xX3xX4xX56xX1cxX3xX1a1xX1aaxX3xX563xX564xX3xXcxX3exX95xX1cxX41xX3xX198xX50xX1cxX0xX79xX6xX12xX0xX79xX7xXexX8fxX6bxX1cxX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX156xX6xX1cxX3xXcxX1xXdxX3xX94xX44xX6xX3xX1fbxX3xX54xX1xX10xX1cxX3xXexX1xX3exX3fxX1cxX41xX3xXexX373xX1cxX1xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xX3xX2fxX1047xX6xX3xX4xXb9xX3xX2fxX378xX1cxX3xX1a1xX37dxX1cxX3xX5xX14xX15xX3xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX2fxX30xX3xX2fxXdxX34xX4xX3xX94xX30xX3xX1cxX41xX1xX1e7xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX27xX44xX20xX1cxX3xX4xX1xX3exX50xX1cxX41xX3xX13xX6xX6bxX3xX94xX1aaxX1cxX41xX3xX1xXa7xX1cxX41xX3xX156xX6xX3xX4xX1xX6bxX3xX1exX1xX20xX1cxX3xX23xX20xX1cxX3xX2fxX28xX3xX4xX56xX1cxX3xX1a1xX1aaxX3xX563xX564xX3xXcxX3exX95xX1cxX41xX3xX198xX50xX1cxX3xXaexXcxX1xXa7xX4xX1xX3xX27xX28xXb6xX108xX3xXexX8fxX44xX15xX3xXexXdbxX1cxX41xX3xX23xX6xX1cxX1xX3xX1xXdxX34xX44xX3xX98fxX156xX28xX3xX1a9xX994xX3xX27bxXdxX34xXexX3xX1exX6xX1a9xX3xX6xX1cxX1xX3xX1xX9a4xX1cxX41xX9a7xX3xX4xX1xX6bxX3xX1a1xX28xX3xX27bxb830xX3xXcxX1xX1e7xX3xXcxX168xXbxX3xXaexX198xX1exX3xX2xX828xX1f1xX828xX47xX3xX563xX564xX3xXcxX1xXa7xX4xX1xX3xXcxX8fxX44xX1cxX41xX47xX3xXcxX1fdxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1cxX1xXb6xX146xX0xX79xXbxX12xX0xX79xX23xXdxX2fxX12xX0xX79xX5xXdxX12xX0xX79xX44xX5xX12xX0xX23xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8fxXaxX12xX0xX79xX23xXdxX2fxX12xX0xX79xX23xXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10baxX44xXexX1xX6bxX8fxXaxX12xX1fdxX146xX27bxX0xX79xXbxX12
P.V