Bầu Đức: Đừng biến cả nền bóng đá trở thành “con tin”
Bóng đá Việt Nam được xây dựng bởi đóng góp của rất nhiều con người. Bất kỳ cá nhân nào, kể cả bầu Đức, không thể và không bao giờ đứng cao hơn nền bóng đá ấy.
459xcc9x73eex981x336cx63bex771dxb346x2e80xac60xa1c3x735fx39acx5dc9x3a5bx746bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax908x7582x8414xXexX0xaeeexXaxX17xX18xX19xXexX0x1e58xb397xX19x2a34xXexX0xXax401axX9x4d91xXdxX18x164exX2fx5659x18e7x7c50xX5x14bcxXbxXdxX17xX32xXexa66bx1b31x37e5xX9x46dax1ff9xX2cx66d7xX9xX3fx7294x7d19x6c2fxX9xX23xX35xb263xX46xX9xX2cx59f2xX9xX46x20f5xX46xX9xX23x1341xX46xX47xX9xb1c7x96acxX9xXbx3fa4x9396xX9xXbxXax6ee3xX46xXaxX9xX32xX2cxX24xX46xX9xXbxX35xX46xX32xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x69cexX17xX18xX19xX32xXexX3bxX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9x6576xX35x4c6dxXbxX9x3581xX18xXcxX9xX5ax22cfx4be8xX2cxX9x9359x902axX26xX9xX19x59e9xX46xX47xX9xX23xX5fxX35xX9xX5axX56xX46xX47xX9xX47xX56xX33xX9xX2cx8045xX18xX9xX5ex9ea3xXbxX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xX2cxX24xX46xX9xX46xX47xX98xff7xX35x2400xX9xX3bxXb7xXbxX9x3e50x79caxX9xX2cxX5bxX9xX46xXaxX9dxX46xX9xX46xX63xX24x26f0xX9xXcfx6c87xX9xX2cxX4fxX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxXddxX9xXcfxXax28d9xX46xX47xX9xXbxXaxXe0xX9x2186xX63xX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xX23xX18xX24xX9xX47xX35xXc7xX9xX5axX40xX46xX47xX9xX2cxX18xX24xX9xXax7e5axX46xX9xX46xX52xX46xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xXb7xX26xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX5exX47xX35xX46xX42xX9xace4xX33xX9cxX9xX18xX3dxXbxX24x3b3axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX5exXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX42xX1cxX1cxX35xXc9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXc9xXf8xX46xX1cxX46xX17x529dxX2fxX1cxX2ax9120xX2axX13fxX1cxX2ax67d0xX17fxX19x35afxX2ax6030xX2ax2babxX184xX2axXbxX189xX187xX187xXdxX184xXc9x663bxX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX3dxX9xX19xX3dxX2cxX9xX19xX3dxX46xX47xX9xX23xX35xX17xX46xX9xX2cxX18xX9xX46xX17xX46xX9xX23xX24xX46xX47xX9xX19xX18xX9xXbxX5exX24xX9xXbxXaxX18xX46xXaxX9xX2cxX24xX46xX9xXbxX35xX46xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5exXexX0xXbxX5exXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX9cxXbx54exX18xXdxX35xX47xX46xX42xX9xX195xX3dxX2fxXbxX35x76fcxX26xX147xX32xXexX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX2cxX56xX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xX5axX56xX46xX47xX9xX47xX56xX33xX9xX46xXaxX98xX46xX47xX9xX2cx792dxX46xX47xX9xXaxX98xX5fxX46xX47xX9xXdxX99xX35xX9xXdx681exX46xX9xXbxX45xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxXc9xX9x8f37xX46xXaxX42xX9xX93xX47xX3dxX26xa313xX46xX9xX3fx4eaaxX46xX47xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex951fx33caxXbxX9xXdxX3cxX46xX9xX46x2dedxX18xXddxX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xXbxX5exX5fxX9xXbxXaxX63xX46xXaxX9xXbxX9dxXcxX9xX5axX35xXe0xXcxX9xX2cxXax4ce6xX9x3716xX9xX2cxXb3xX18xX9xX2cxX4fxX9xX46xX52xX46xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xX33xXaxX4fxX35xX9xX23xX5fxX35xX9xX46xXaxX2a9xX46xX47xX9xX47x5beaxX9xXf0xX46xX47xX9xXdxX63xXcxX9xXcxX63xX9xX23xX5fxX35xX9xX46xXaxX2a9xX46xX47xX9xX5axX35xX52xX3dxX9xXf0xX46xX47xX9xX46xX56xX35xXc9xX9xX93xX47xX98xXc7xX35xX9xXbxX45xX46xX47xX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xXdxX3cxX46xX9xXbxX3dxX26x935bxX46xX9xX23x762axX9xX2fx7b6xX9xX5exX2caxXbxX9xXcfxXax720xX35xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxX9xX46xX18xX26xX9xXdx9221xX35xX9xX19xX63xX46xXaxX9xX2fxXa1xX9xab9cxX3dxX18xX46xX9xXbxX9dxXcxX9xX5ax8742xX2cxX9xX23xX35xX90xXbxX9xXbxX248xX35xX9xXf8xX35xX90xX2cxX9xX46xX47xX98xXc7xX35xX9xXbxX18xX9xX2cxX56xX9xXaxX18xX26xX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xX5axX35xX52xX46xX9xXbxX334xX46xX9xXf0xX46xX47xX9xXf8xX63xX24xX9xX46xXaxX2a9xX46xX47xX9xXdxX5bxX9xX33xXaxX35xX4bxX3dxX9xX40xX46xX47xX9xX2cx6420xXc9xX9xX5xX5exX24xX46xX47xX9xXf8xX63xX35xX9xX46xX47xX63xX26xX9xXbxX5exX5fxX9xXdxX35cxX35xX9xX5axX9dxX26xXddxX9xXbxX334xX46xX9xXbxX3dx7a3xX35xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xXdxX35xX334xX46xX9xXbxa161xX2cxX9xX9cxX3dxXb7xXbxX9xXaxX35xX90xX46xX9xXbxX5exX334xX46xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX33xXaxX98xX113xX46xX47xX9xXbxX35xX90xX46xX9xXbxX5exX3dxX26xX52xX46xX9xXbxXaxXf0xX46xX47xXc9xX9xX2a0x9ebfxX35xX9xX33xXaxX5bxXbxX9xX46xX47xXf0xX46xX9xX2cxXb3xX18xX9xXf0xX46xX47xXddxX9xXdxX3cxX46xX9xX2fxX18xX3dxX9xXdxX35cxX35xX9xX47xX9dxX26xX9xX2fxX338xX2cxX9xXaxX113xX46xX9xXdxX3cxX46xX9xXbxX5exX98xX248xX2cxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex65f2xX46xX47xX9xXbxX35cxX24xX9xX46xX334xX46xX9xX46xXaxX2a9xX46xX47xX9xXdxX63xX46xX9xX2fxX56xX46xX47xXddxX9xX33xXaxX40xX2cxX9xXbxX35cxX33xX9xXaxX56xX18xX9xX2cxX3dxX2a1xX2cxX9xXbxX5exX18xX46xXaxX9xX47xX35xX63xX46xXaxX9xX367xX3dxX26xX52xX46xX9xXdxXa1xX2cxX9xXf8xX338xX46xX9xX5ax9f0dxX9xX5exXb7xXbxX9xX2cxX26dxX46xX47xX9xXbxXax8acexX46xX47xX9xX5fxX9xX8exacecxX4cexXc9xX9xX471xX46xX47xX9xX19xX98xXc7xX46xX47xX9xX46xXaxX98xX9xXcxX3dxX338xX46xX9xX46xXax2a36xX2cxX9xX2cxX4fxX9xX46xX52xX46xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX5ex5862xX46xX47xX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xX18xX35xX9xX5axX98xX99xX2cxX9xX33xXax7768xX33xX9xX367xX3dxX334xX46xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX5exX24xX46xX47xXexX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX47xX2f7xX9xXf8xX63xX9xX46xXax1772xX46xX9xX47xX2f7xX9xXbxX45xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcx713exX0xX1cxX2fxXbxX5exX24xX46xX47xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex9651xX3cxX46xX9xX13fxX9xXbxXaxX54fxX33xX9xXcfx4943xX9xX47xX4e7xX46xX9xX23xX56xX9xXf8xX248xX35xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX2cxXaxX3dxX26xX334xX46xX9xX46xX47xXaxX35xX90xX33xX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxXddxX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX5axX4baxX9xXdxX63xXcxX9xX5axX98xX99xX2cxX9xX5exXb7xXbxX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xX5axX35xX52xX3dxXc9xX9xX471xX46xX47xX9xXbxX35xX4bxX33xX9xX367xX3dxX4fxX46xX9xX80xae66xX587x3225xXddxX9xX2cxXaxX35xX334xX3dxX9xXcxX2a1xX9x21dexX35xX18xXbxX35xX2fxX18xXcfxX9x89f3xX17xX46xX18xXcxX3dxX18xX46xX47xX9xXf8xX63xX9xX5f5xX17xX17xX9xX93xX47xX3dxX26xX269xX46xXddxX9xXbxX35cxX24xX9xX46xX334xX46xX9xa515xX2xX5exX17xX18xXcxX9xX5xX17xX18xXcx70e2xX9xX9cxX3dxXb7xXbxX9xX2fxX4e7xX2cxX9xX23xX54fxX2cxX9xX46xXaxXb7xXbxX9xXdx88a2xX2cxXaxX9xX2fxX3bdxX9xX8exXc9xX5f5xX17xX18xX47xX3dxX17xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX60axX18xX3dxX9xX46xX63xX26xXddxX9xXf0xX46xX47xX9xX9cxX9dxX26xX9xX19xXa1xX46xX47xX9xXdx8851xX9xX5axX63xX24xX9xXbxX35cxX24xX9xX80xX5f3xX587xX5f5xX9xX5f3xX5exX2fxX17xX46xX18xXdxX9x3018xX2a0xX587xXddxX9xXbxX35cxX24xX9xX46xX334xX46xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX3cxX3dxX9xXbxXaxXb3xX9xXbxX63xX35xX9xX46xX26dxX46xX47xX9x5a12xX3dxX9dxX46xX9xX5xX5exX98xXc7xX46xX47xXddxX9xX4xXf0xX46xX47xX9xX7xXaxX98xX99xX46xX47xXddxX9xX5xX3dxXb7xX46xX9xX5f3xX46xXaxXc9xX9xX471xX46xX47xX9xXcxX2a1xXbxX9xXbxX18xX26xX9xX5axX98xX18xX9xX5f3xX5exX2fxX17xX46xX18xXdxX9xXf8xX52xX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxXddxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX47xX35xX18xX9xX8exX4cexX4cexX9xXf8xX63xX9xX47xX56xX33xX9xX2cxXf0xX46xX47xX9xXdxX248xX46xX9xXf8xX63xX24xX9xX2cxX5bxX2cxX9xX2cxXaxX35xX4bxX46xX9xXbx8382xX2cxXaxX9xX2cxXb3xX18xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX5exX47xX35xX46xX42xX9xX13fxX33xX9cxX9xX18xX3dxXbxX24xX147xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX5exXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX42xX1cxX1cxX35xXc9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXc9xXf8xX46xX1cxX46xX17xX17bxX2fxX1cxX2axX17fxX2axX13fxX1cxX2axX184xX17fxX19xX187xX2axX189xX2axX18bxX184xX2axXbx7b0bx5a05xX187xX7b5xXdxX2axXc9xX195xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX3dxX9xX19xX3dxX2cxX9xX19xX3dxX46xX47xX9xX23xX35xX17xX46xX9xX2cxX18xX9xX46xX17xX46xX9xX23xX24xX46xX47xX9xX19xX18xX9xXbxX5exX24xX9xXbxXaxX18xX46xXaxX9xX2cxX24xX46xX9xXbxX35xX46xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5exXexX0xXbxX5exXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX9cxXbxX206xX18xXdxX35xX47xX46xX42xX9xX195xX3dxX2fxXbxX35xX213xX26xX147xX32xXexX93xXaxXc7xX9xXbxXaxX63xX46xXaxX9xX2cxXf0xX46xX47xX9xX2cxXb3xX18xX9xX5axX2a1xX35xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX80xX5f3xX587xX5f5xXddxX9xXbxXaxX98xX113xX46xX47xX9xXaxX35xX90xX3dxX9xX2cxX5bxX9xX46xXaxX9dxX46xX9xXf8xX63xX9xXbxXaxX98xX113xX46xX47xX9xXaxX35xX90xX3dxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX90xX33xX9xX2cxXb3xX18xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX3e2xX46xX9xX5axX64bxX46xXaxXddxX9xXf8xX2a9xX46xX47xX9xXf8xX63xX46xX47xX9xX2fxX3dxX338xXbxX9xX13fxX9xXbxXaxX54fxX33xX9xXcfxX593xX9xX367xX3dxX18xXc9xX9xX260xX46xXaxX42xX9xX5x98a5xX46xX47xX9xX5f5xX334xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX98xX46xX47xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xX2cxXax34a9xX9xX23xX35xX4bxXbxX9xX2cxXaxX24xXc9xX9xX471xX46xX47xX9xX2cxX687xX46xX9xX46xXaxX54fxX46xX9xXdxX35cxX35xX9xX5exXb7xXbxX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xXbxX45xX9xX46xX52xX46xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxXc9xX9xX5xXaxX98xX113xX46xX47xX9xXaxX35xX90xX3dxX9xX80xX24xX63xX46xX47xX9xX5f3xX46xXaxX9xX587xX35xX18xX9xX5f5xX18xX35xX9xX47xX4e7xX46xX9xXdxX35xX52xX46xX9xXf8xX248xX35xX9xXbxXaxX98xX113xX46xX47xX9xXaxX35xX90xX3dxX9xX2cxXb3xX18xX9xX4xX5f5xX3bxX9xXf8xX63xX9xX2fxX18xX3dxX9xX46xX63xX26xX9xXdxX63xX9xXdxX40xX18xX9xX4xXf0xX46xX47xX9xX7xXaxX98xX99xX46xX47xXddxX9xX6c0xX3dxX9dxX46xX9xX5xX5exX98xXc7xX46xX47xX9xX47xX35xX2caxX33xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX2cxX56xX9xXcxX2a1xXbxX9xXf8xX239xX9xXcfxXaxX735xX9xXbxX5exX3dxX26xX52xX46xX9xXbxXaxXf0xX46xX47xX9xX5axX2a1xX2cxX9xX46xXaxXb7xXbxX9xXf8xXf0xX9xX46xXaxX64bxXc9xX9xX93xXaxXc7xX9xX2cxX56xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxXddxX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX5axX98xX99xX2cxX9xX98xX3dxX9xX5bxX35xX9xXbxX5exX24xX46xX47xX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xX19xXa1xX9xX5bxX46xXc9xX9xX2xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX90xX33xX9xX2cxXb3xX18xX9xXf0xX46xX47xX9xXdxX35xX334xX46xX9xXbxX3f3xX2cxX9xX5axX98xX99xX2cxX9xX46xXaxX4e7xX2cxX9xXbxX334xX46xXddxX9xXbxXaxX98xX113xX46xX47xX9xXaxX35xX90xX3dxX9xX2cxXf0xX46xX47xX9xXbxX26xX9xX5axX98xX99xX2cxX9xX5axX64bxX46xXaxX9xXf8xX64bxX9xXf8xX63xX9xX23xX4fxX24xX9xXf8xX90xX9xXf8xX2a9xX46xX47xX9xX2cxXaxX4e7xX2cxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xXf8xX63xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xXdxX63xX9xXcxX338xX35xX9xX367xX3dxX18xX46xX9xXaxX90xX9xX2cxX2a1xX46xX47xX9xX2fxX35xX46xXaxXddxX9xX2fxX687xX46xX47xX9xX33xXaxX4c7xX46xX47xXddxX9xXaxX18xX35xX9xX23xX334xX46xX9xX2cxX8c9xX46xX47xX9xX2cxX56xX9xXdxX99xX35xXc9xX9xX471xX46xX47xX9xX3fxX40xX2cxX9xX5axX56xX46xX47xX9xX47xX56xX33xX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxX9xXf8xX63xX9xX2cxX239xX46xX47xX9xXaxX98xX5fxX46xX47xX9xXdxX99xX35xX9xXdxX248xX46xX9xXbxX45xX9xX46xX56xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xX46xX99xX9xXf0xX46xX47xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX5exX24xX46xX47xXexX93xX52xX46xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX2cxXaxX915xX9xX2cxX56xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xXf8xX63xX9xX80xX5f3xX587xX5f5xX568xX0xX1cxX2fxXbxX5exX24xX46xX47xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX93xX4bxX3dxX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xX18xX35xX9xX46xX99xX9xX18xX35xXddxX9xXbxX35cxX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xXf8x2794xX46xX9xX2cxX98xX9xX9cxX3bdxX9xX46xXaxX98xX9xXbxXaxXe0xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxX9xXdxX63xX9xX62bxX2cxX24xX46xX9xXbxX35xX46xX636xX9xXf0xX46xX47xX568xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX471xX46xX47xX9xX3fxX40xX2cxX9xX2cxXaxX915xX9xXbxX5exX735xX2cxXaxX9xX2cxX3cxX3dxX9xXbxXaxXb3xX9xX62bxXcxXb7xXbxX9xX19xX35cxX26xX636xX9xXf8xX2f7xX9xXbxX35xX52xX46xX9xX46xXaxX98xX46xX47xX9xX2cxXaxX735xX46xXaxX9xXf0xX46xX47xX9xX5axX35xX9xX5axX3cxX3dxX9xXbxX5exX24xX46xX47xX9xX62bxX2cxX113xX46xX9xX2fxX338xXbxX9xX2cxXaxX3dxX26xXe0xX46xX9xX46xXaxX98xX99xX46xX47xX636xX9xX5fxX9xXbxXaxX54fxX33xX9xXcfxX593xX9xXbxX5exX98xX248xX2cxXc9xX9xX471xX46xX47xX9xXdxX63xX9xX7xXaxX56xX9xX4xXaxXb3xX9xXbxX64bxX2cxXaxX9xX8exX4cexX4cexX9xX46xXaxX98xX46xX47xX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xXdxX3cxX46xX9xXf8xX35xX9xX33xXaxX35cxXcxX9xX367xX3dxX26xX9xX2cxXaxX4bxX9xX33xXaxX5bxXbxX9xX46xX47xXf0xX46xXddxX9xX2cxXaxX915xX9xXbxX5exX735xX2cxXaxX9xX2cxX2a1xX46xX47xX9xX2fxXa1xX9xXf8xX63xX9xXbxX35xX4bxXbxX9xXdxX2a1xX9xXaxX54fxX3dxX9xXbxX5exX98xXc7xX46xX47xX9xX5f5xX35xX334xX46xX9xX5axX24xX63xX46xXc9xX9xX471xX46xX47xX9xX2cxXf0xX46xX47xX9xXcfxXaxX18xX35xX9xX24xX9xX23xX4bxX9xX2cxX3cxX3dxX9xXbxXaxXb3xX9xX80xX5f3xX587xX5f5xXddxX9xXbxX5bxX2cxX9xX5axX2a1xX46xX47xX9xXbxX5exXa1xX2cxX9xXbxX35xX4bxX33xX9xXcfxXaxX35xX4bxX46xX9xX80xX5f5xX8exX9xX5xX24xX2fxXaxX35xX26xX18xX9xX2a0xX35xX3dxX5exX18xX9xX23xX64bxX9xX2fxX18xX9xXbxXaxX4fxX35xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX5axX56xX46xX47xX9xX47xX56xX33xX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xX46xXaxX98xX46xX47xX9xX2cxX239xX46xX47xX9xXbxX35cxX24xX9xX5exX18xX9xXaxX63xX46xX47xX9xXdxX24xX35cxXbxX9xXbxX35xX52xX46xX9xXdxX90xX9xX9cxXb7xX3dxXc9xX9xX471xX46xX47xX9xXcxX18xX46xX47xX9xXbxX248xX35xX9xX46xXaxX2a9xX46xX47xX9xX5axX2a1xXbxX9xX33xXaxX5bxX9xX46xXaxX98xX46xX47xX9xX2cxX239xX46xX47xX9xXdxX63xXcxX9xX46xX4fxX26xX9xX2fxX35xX46xXaxX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xX23xXb7xXbxX9xX3e2xX46xXc9xX9xX471xX46xX47xX9xXdxX63xXcxX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xXf8xX63xX9xX46xX56xX35xX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xXcfxX50exXcxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX5exX47xX35xX46xX42xX9xX13fxX33xX9cxX9xX18xX3dxXbxX24xX147xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX5exXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX42xX1cxX1cxX35xXc9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXc9xXf8xX46xX1cxX46xX17xX17bxX2fxX1cxX2axX17fxX2axX13fxX1cxX2axX184xX17fxX19xX187xX2axX189xX2axX18bxX184xX2axXbxX187xX18bxdd3xX17fxXdxX13fxXc9xX195xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX3dxX9xX19xX3dxX2cxX9xX19xX3dxX46xX47xX9xX23xX35xX17xX46xX9xX2cxX18xX9xX46xX17xX46xX9xX23xX24xX46xX47xX9xX19xX18xX9xXbxX5exX24xX9xXbxXaxX18xX46xXaxX9xX2cxX24xX46xX9xXbxX35xX46xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5exXexX0xXbxX5exXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xXexX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX46xX3e2xX35xX9xXbxX35xX4bxX46xX47xX9xXf8xX248xX35xX9xX5exXb7xXbxX9xX46xXaxX35xX52xX3dxX9xX33xXaxX5bxXbxX9xX46xX47xXf0xX46xX9xX47xX9dxX26xX9xX2fxX338xX2cxXc9xX9xX260xX46xXaxX42xX9xX5xX8c9xX46xX47xX9xX5f5xX334xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX601xXaxX35xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xXbxX5exX5fxX9xXbxXaxX63xX46xXaxX9xX7xXaxX56xX9xX4xXaxXb3xX9xXbxX64bxX2cxXaxX9xX8exX4cexX4cexXddxX9xXf0xX46xX47xX9xXbxXaxX735xX2cxXaxX9xXbxXaxX2f7xX9xX5axX35xX9xXax3c77xX33xXddxX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xXbxXaxX735xX2cxXaxX9xXbxXaxX2f7xX9xX46xX47xXaxX915xXc9xX9xX471xX46xX47xX9xX367xX3dxX26xX4bxXbxX9xX5axX64bxX46xXaxX9xXf8xX63xX9xXaxX63xX46xXaxX9xX5axX2a1xX46xX47xX9xXcxX63xX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xX2cxX3cxX46xX9xX23xX63xX46xX9xX23xX35cxX2cxX9xXf8xX248xX35xX9xX18xX35xXc9xX9xX471xX46xX47xX9xXbxXa1xX9xX5axX371xXbxX9xXcxX2f7xX46xXaxX9xX5axX40xX46xX47xX9xXbxX5exX334xX46xX9xXbxXb7xXbxX9xX2cxX4fxX9xXbxX5exX24xX46xX47xX9xX2cxX424xX9xXcxX5bxX26xX9xX367xX3dxX26xX52xX46xX9xXdxXa1xX2cxX9xX2cxXb3xX18xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX60axXa1xX9xXbxXaxX54fxXbxX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xX33xXaxX4fxX35xX9xX46xXaxX98xX9xXf8xX54fxX26xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexa8a4xX13fxX187xX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxX9xXbxX35cxX24xX9xX46xX334xX46xX9xXcfxXd0xX9xXbxX735xX2cxXaxX9xX2cxXaxX9dxX3dxX9xa1c2xX9xX46xXaxXc7xX9xX46xX687xX46xX47xX9xX2cxX338xXbxX9xX4xX5f5xX3bxX9xX80xX63xX9xX93xX2a1xX35xX9xX206xX9xX5axX2a1xX35xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX2cxXb3xX18xX9xX23xX3cxX3dxX9xX80xX35xXe0xX46xXc9xX9xX4cexX3dxXbxX2fxX18xXdxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxX9xXbxX248xX35xX9x77aexX24xX5exXdxX19xX9xX4xX3dxX33xX9xX46xXaxXc7xX9xX2cxXf0xX46xX47xX9xXf8xX3dxX46xX9xXbxX5ex771xX46xX47xX9xX2cxXb3xX18xX9xX23xX3cxX3dxX9xX5xX2caxXc9xX9xX4xX5bxX2cxX9xX5axX2a1xX35xX9xXbxX3dxX26xXe0xX46xX9xXbxX5ex25bbxX9xXbxXaxX26dxX46xX47xX9xXaxX24xX18xX9xX46xXaxXc7xX9xX2fxXa1xX9xX367xX3dxX18xX46xX9xXbxX9dxXcxX9xX2cxXb3xX18xX9xX8exX4cexX4cexX9xXf8xX63xX9xX5axX56xX46xX47xX9xX47xX56xX33xX9xXbxX54fxX33xX9xXbxXaxXe0xX9xXbxX45xX9xX7xX8exX4cexXddxX9xX80xX5f3xX587xX5f5xXddxX9xX8exX35xX17xXbxXbxX17xXdxXddxX9xX60axX5f5xX93xX5f3xXc9xXc9xXc9xX9xX5xX5exX24xX46xX47xX9xX23xX40xX2cxX9xXbxX5exX18xX46xXaxX9xX2cxXaxX35xX4bxX46xX9xXbxXaxX4e7xX46xX47xX9xX2cxXb3xX18xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxXddxX9xX80xX5f3xX587xX5f5xX9xXf8xX63xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX2cxXaxX915xX9xXdxX63xX9xXcxX2a1xXbxX9xXcxX4fxX46xX47xXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX601xXaxX35xX9xX3fxX35cxX35xX9xXaxX2a1xX35xX9xX46xXaxX35xX90xXcxX9xXcfxXd0xX9xX8exc0cxX1206xX1206xX9xX5axX18xX46xX47xX9xX5axX4bxX46xX9xX5exXb7xXbxX9xX47xX3cxX46xXddxX9xXcfxXaxX35xX9xX8exX4cexX4cexX9xX23xX64bxX9xXbxXb7xX46xX9xX2cxXf0xX46xX47xX9xXbxX45xX9xXcxXfafxX35xX9xX33xXaxX735xX18xXddxX9xXcfxXaxX35xX9xX5axX35xX52xX3dxX9xXbxX3e2xX9xX2cxXaxX40xX2cxX9xX2cxX3cxX46xX9xX46xXaxXb7xXbxX9xXdxX63xX9xX2fxXa1xX9xX5axX24xX63xX46xX9xXcfxX4bxXbxXddxX9xXf0xX46xX47xX9xX3fxX40xX2cxX9xX23xXb7xXbxX9xX46xX47xXc7xX9xXdxX334xX46xX9xXbxX35xX4bxX46xX47xXc9xX9xX471xX46xX47xX9xX19xX98xXc7xX46xX47xX9xX46xXaxX98xX9xX5axX4baxX9xX367xX3dxX334xX46xX9xX5exX4faxX46xX47xX9xXcxX2f7xX46xXaxX9xXf8xXbedxX46xX9xX5axX18xX46xX47xX9xXdxX63xX9xXcxX2a1xXbxX9xX7xXaxX56xX9xX4xXaxXb3xX9xXbxX64bxX2cxXaxXc9xX9xX471xX46xX47xX9xX367xX3dxX334xX46xX9xX5exX4faxX46xX47xX9xXcxXfafxX35xX9xXaxX63xX46xXaxX9xX5axX2a1xX46xX47xX9xX23xXb7xXbxX9xX2cxac43xX46xX9xXdxX2caxX2cxX9xX46xX63xX26xX9xX5axX52xX3dxX9xX2cxX56xX9xXbxXaxXe0xX9xX4fxX46xXaxX9xXaxX98xX5fxX46xX47xX9xXbxX248xX35xX9xX8exX4cexX4cexX9xXf8xX63xX9xXcxX18xX46xX47xX9xXdxX35cxX35xX9xXbxX5bxX2cxX9xX5axX2a1xX46xX47xX9xX9cxXb7xX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX93xXaxX2a9xX46xX47xX9xX46xX47xX98xXc7xX35xX9xXbxX35xX46xXaxX9xX2ccxX9xX2fxX33bxX9xX46xXaxX54fxX46xX9xX5exX18xX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX2cxX56xX9xX9cxX3dxX9xXaxX98xX248xX46xX47xX9xXdxX334xX46xX9xXbxX35xX4bxX46xX47xX9xXbxX5exX98xX248xX2cxX9xXbxXaxX52xXcxX9xX46xXaxX2a9xX46xX47xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX5axX3e2xX35xX9xXdxX248xX46xX9xX2cxXb3xX18xX9xX46xX52xX46xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxXc9xX9xX80xX18xX35xX9xX46xX26dxXcxX9xXbxX5exX98xX248xX2cxXddxX9xXcfxXaxX35xX9xX1094xX13fxX187xX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxX9xX2cxXaxX3dxX12e1xX46xX9xX23xX64bxX9xXdxX334xX46xX9xX5axX98xXc7xX46xX47xX9xX19xXa1xX9xX587xX35xX4fxX35xX9xX1094xX13fxX187xX9xX2cxXaxX9dxX3dxX9xX10b6xX9xX13fxX184xX2axXe9bxXddxX9xX23xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xX5axX4baxX9xXcfxXaxXf0xX46xX47xX9xX46xX47xX45xX46xX47xX9xX2cxXaxX915xX9xXbxX5exX735xX2cxXaxX9xX80xX5f5xX8exX9xX5xX24xX2fxXaxX35xX26xX18xX9xX2a0xX35xX3dxX5exX18xXc9xX9xX601xX4bxXbxX9xX367xX3dxX4fxXddxX9xX1094xX13fxX187xX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxX9xX23xX35cxX35xX9xXbxX5exX54fxX46xXddxX9xX80xX5f5xX8exX9xX80xX2a9xX3dxX9xX5xXaxX4e7xX46xX47xX9xXdxX334xX46xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX5axX4baxX9xX5axXf0xX46xX9xX2cxX4fxX9xXdxX40xX18xX9xX6c0xX3dxX9dxX46xX9xX5xX5exX98xXc7xX46xX47xXddxX9xX5xX3dxXb7xX46xX9xX5f3xX46xXaxX9xXdxX334xX46xX9xXbxX3dxX26xXe0xX46xX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX9xX3fxX40xX2cxX9xXbxX45xX46xX47xX9xX46xX56xX35xX9xXf0xX46xX47xX9xXdxX63xXcxX9xXbxXb7xXbxX9xX2cxX4fxX9xXcxXfafxX35xX9xXbxXaxX40xX9xXf8xX2f7xX9xX2fxXa1xX9xX33xXaxX5bxXbxX9xXbxX5exX35xXe0xX46xX9xX2cxXb3xX18xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxXc9xX9xX93xXaxX98xX46xX47xX9xX46xX47xX18xX26xX9xXdxX2caxX2cxX9xX46xX63xX26xXddxX9xX5axX35xX52xX3dxX9xX46xX52xX46xX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX2cxX3cxX46xX9xX46xXaxXb7xXbxX9xX5fxX9xXf0xX46xX47xX9xX2cxX56xX9xXdxX33bxX9xXdxX63xX9xX46xXaxX2a9xX46xX47xX9xX5axX56xX46xX47xX9xX47xX56xX33xX9xX9cxX9dxX26xX9xX19xXa1xX46xX47xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXf8xX2f7xX9xXdxX99xX35xX9xX19xX3f3xX46xX47xX9xXaxX35xX90xX3dxX9xX40xX46xX47xX9xXbxX5exX3dxX26xX52xX46xX9xXbxXaxXf0xX46xX47xX9xX5axXe0xX9xXdxX5bxX35xX9xX2cxX24xX46xX9xXbxX63xX3dxX9xX23xX56xX46xX47xX9xX5axX5bxX9xX8exX35xX90xXbxX9xX93xX18xXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX98xX248xX46xX47xX9xX2cxX56xX9xXdxX99xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXf0xX46xX47xX9xXaxX24xX371xX2cxX9xXcxX2a1xXbxX9xX46xXaxX56xXcxX9xXdxX99xX35xX9xX735xX2cxXaxXc9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60axX24xX3dxX5exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x6c5exX35xX46xX47xXc9xXf8xX46xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe