Sớm đưa sàn giao dịch công nghệ và thiết bị hoạt động hiệu quả
(Baohatinh.vn) - Sáng 19/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì buổi làm việc đánh giá, triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án sở hữu trí tuệ và Đề án phát triển thị trường, doanh nghiệp khoa học - công nghệ (KHCN) Hà Tĩnh.
fa45x16310x107e9x11dc9x17c42x14ee3x16d02x1271ex11d43xX7x173a4x13cb8x112b0x17e81x12dd3x13263xX5x129c9xXax12a21x149bax10e74x12b7axX3x118a1xfcf9xX6xX3xX7x176d4x116bfxX3x13900xXdxX6x161c3xX3x17e93x1592cxX4xX1xX3xX4x12d6exX1dxX1fxX3xX1dxX1fxX1x10af4xX3x1000axX1cxX3xXexX1xXdxff82xXexX3x15443xX25xX3xX1xX22x112c2xXexX3xX17x137f2xX1dxX1fxX3xX1xXdxX31x18010xX3xfc98xX4cx14439xX0x17c05xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b99xX10xX6xX24xXaxX12xX0xX10xX15xX12xX13x131e0xX1dxX1fxX3xX2x1354fxX52x12b81x11ae7xX3x139cfxX1x1017exX3x10114xX1x1576exX3xXexX25xX4xX1xX3x124d3x10fb7x1283cx180fdxX3xXex140fcxX1dxX1xX3x13a16x12c83xX1dxX1fxX3x16cd0xX4cx14d6dxX4xX3x16575xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX7cxX3xXex148a3x176ccxX3xX3cxX4cx11874xXdxX3xX5xX1cxX15xX3xX33xXdxX31xX4xX3xX17xX6cxX1dxX1xX3xX1fxXdxX6cxX74xX3xXexXa1xXdx11e61xX1dxX3x10a4dxX1xX6xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX1dxX1xXdxX31xX15xX3xX33x1043exX3xXexX1x11912xX4xX3xX1xXdxX31xX1dxX3xX8dx10998xX3xX6cxX1dxX3xX7x12781xX3xX1x1443bxX4cxX3xXexXa1x15a50xX3xXexX4cxX31xX3xX33xX1cxX3xX8dxXdfxX3xX6cxX1dxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xXexX1xX25xX3xXexXa1xX18x13c10xX1dxX1fxX74xX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX3xXc2xX1xX22xX6xX3xX1x1457bxX4xX3xfeadxX3xX4xX2axX1dxX1fxX3xX1dxX1fxX1xX31xX3x17260x1300cxX61xX7axX85x1506fxX3xX61xX1cxX3xXcx1060bxX1dxX1x1043cxX0xX52xX10xX15xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24x15343xXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxXexX10x15adaxXexX129xX6xX5xXdxX1fxX1dx10108xX3xX4xX10xX1dxXexX10xXa1x13d47xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX52xX52xXdxX143xX3cxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX143xX33xX1dxX52xX1dxX10x12724xX7xX52xX2x17a27xX2x151e2xX52x1490exX1a4xX24xX2xX2xX1a2xX73x16f42x100dfxX71xXex13bdaxX1acxX1acxX1a2xX5xX1acxX143x1065dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX24xXexX1xX16fx14b0cxX1acxX1acxXbxX167xX177xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX16fxX1afxX1acxX1acxXbxX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX22xX15xX3xX24xX4cxX6xX3xX7xX6xX1dxX3xX1fxXdxX6xX22xX3xX24xXdxX4xX1xX3xX4xX22xX1dxX1fxX3xX1dxX1fxX1xX10xX3xX33xX6xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX3cxXdxX3xX1xX22xX6xXexX3xX24xX22xX1dxX1fxX3xX1xXdxX10xX4cxX3xX4exX4cxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX12xX13xX6xX4cxX3xXc2xX1xXdxX3xX17xX18x14b63xX4xX3xX3cxX6xX1dxX3xX1xX1cxX1dxX1xX74xX3xX13xXe5xX3xX136xX61x17436xX7axX85xX3xX17x10958xX3xX4xX1xX7cxX3xX17xX45xX1dxX1fxX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xX1dxX45xXdxX3xX24xX4cxX1dxX1fxX3xX4xX6cxX4xX3xX17xXdfxX3xX6cxX1dxX3xX4xX78xX3xX1xXdxX31xX4cxX3xX4exX4cxX50xX74xX3xX1fxX78xXbxX3xXbxX1x1436fxX1dxX3xX1dx1194dxX1dxX1fxX3xX4xX6xX22xX3xX1dx1001exX1dxX1fxX3xX5xXd6xX4xX3xX33xX1cxX3xXc2xX1xX50xX3xX1dxX2a2xX1dxX1fxX3xX4xX41xX1dxX1xX3xXexXa1xX6xX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX6cxX4xX3xXexXa6xX3xX4xX1x12c49xX4xX74xX3xX4xX6cxX3xX1dxX1xX299xX1dxX3xX7xX50xX1dxX3xX167xX4cx15f2cxXexX74xX3xXc2xXdxX1dxX1xX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xXexXa1x17976xX1dxX3xX17xX25xX6xX3xX3cxX1cxX1dxX3xX61xX1cxX3xXcxX140xX1dxX1xX143xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX129xX6xX5xXdxX1fxX1dxX16fxX3xX4xX10xX1dxXexX10xXa1xX177xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX52xX52xXdxX143xX3cxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX143xX33xX1dxX52xX1dxX10xX19cxX7xX52xX2xX1a0xX2xX1a2xX52xX1a4xX1a4xX24xX2xX2xX1a2xX73xX1abxX1acxX71xXexX71xX2xX71xX1c8xX5xX2xX143xX1b6xXbxX1fxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX24xXexX1xX16fxX1c8xX1acxX1acxXbxX167xX177xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX16fxX1afxX1acxX1acxXbxX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX22xX15xX3xX24xX4cxX6xX3xX7xX6xX1dxX3xX1fxXdxX6xX22xX3xX24xXdxX4xX1xX3xX4xX22xX1dxX1fxX3xX1dxX1fxX1xX10xX3xX33xX6xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX3cxXdxX3xX1xX22xX6xXexX3xX24xX22xX1dxX1fxX3xX1xXdxX10xX4cxX3xX4exX4cxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX22xX1dxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX129xX6xX5xXdxX1fxX1dxX16fxX3xX1b6xX4cxX7xXexXdx141bdxX15bxX177xXaxX12xX76xX1xX78xX3x14abfxXdxX6cxX15xX3xX17xX94xX4xX3xX13xXe5xX3xX136xX61xX254xX7axX85xX3xX61xX1cxX3xXcxX140xX1dxX1xX3xX85xX1fxX4cxX15bx1195exX1dxX3xX61xX4cxX15bxX3xXcxXa1xX126xX1dxX1fxX3xX3cxX6cxX22xX3xX4xX6cxX22xX3xXc2xX39xXexX3xX4exX4cxX50xX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX17xXdfxX3xX6cxX1dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX12xX97xXdfxX3xX8dxXdfxX3xX6cxX1dxX3xX7xXe5xX3xX1xXe8xX4cxX3xXexXa1xXedxX3xXexX4cxX31xX74xX3xX1dxX1xXa2xX1dxX3xX4xX1xX4cxX1dxX1fxX74xX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX1xXedxX1dxX1xX3xX7xX6cxX4xX1xX3xX17xX259xX3xXexX6cxX4xX3xX17xX45xX1dxX1fxX3xXexXedxX4xX1xX3xX4xXd6xX4xX3xX17xX39xX1dxX3xX1xX22xX41xXexX3xX17xX45xX1dxX1fxX3xX13x12af7xX129xX136xX86xX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX6cxX4xX3xXexXa6xX3xX4xX1xX2cexX4xX74xX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX143xX3xX85xX1xX10exX3xX17xX78xX74xX3xX1dxX1xXdxXdfxX4cxX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX74xX3xX1xX242xXbxX3xXexX6cxX4xX3xX167xX259xX3xX17xX259xX3xX167xX6cxX4xX3xX5x116e9xXbxX3xX17xX18xX242xX4xX3xX4exX4cxX15bxXdfxX1dxX3xX3cxX50xX22xX3xX1xX45xX3xX33xXdfxX3xX1dxX1xX259xX1dxX3xX1xXdxX31xX4cxX74xX3xXc2xX1xX50xX3xX1dxX2a2xX1dxX1fxX3xXexXdxX39xXbxX3xX4xX526xX1dxX3xXexX1xX25xX3xXexXa1xX18xX10exX1dxX1fxX143xX3x14c14xX45xXexX3xX7xX94xX3xX7xX50xX1dxX3xXbxX1x12ab7xX15xX3xX17xX18xX242xX4xX3xX167xX299xX15bxX3xX24xXd6xX1dxX1fxX3xX33xX1cxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xX1xX31xX3xXexX1xX94xX1dxX1fxX3xXexX1xX18x1405cxX1dxX1fxX3xX1xXdxX31xX4cxX3xX3cxXdfxX1dxX3xX33xXe8xX1dxX1fxX143xX3xX97xXdxX31xX4xX3xX2cexX1dxX1fxX3xX24xXd2xX1dxX1fxX3xX33xX1cxX3xX4xX1xX4cxX15bxXbfxX1dxX3xX1fxXdxX6xX22xX3xX4xX6cxX4xX3xXc2xX39xXexX3xX4exX4cxX50xX3xX1dxX1fxX1xXdxX2f1xX1dxX3xX4xX2cexX4cxX3xX136xX61xX7axX85xX74xX3xX7xX6cxX1dxX1fxX3xX4xX1xX39xX3xX33xX1cxX3xX1fxXdxX50xXdxX3xXbxX1xX6cxXbxX3xX1xXe8xX4cxX3xXedxX4xX1xX74xX3xXex1419fxX1dxX1fxX3xX3cxX18xX14xX4xX3xX17xX18xX242xX4xX3xX17xX574xX15bxX3xX15xX41xX1dxX1xX74xX3xX1fxX78xXbxX3xXbxX1xX295xX1dxX3xX1dxX299xX1dxX1fxX3xX4xX6xX22xX3xX4xX1xX2e0xXexX3xX5xX18xX242xX1dxX1fxX74xX3xXexX41xX22xX3xXa1xX6xX3xX7xX50xX1dxX3xXbxX1xX574xX15xX3xX15xX14xXdxX3xX33xX1cxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xX3cxXdfxX1dxX3xX33xXe8xX1dxX1fxX143xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX129xX6xX5xXdxX1fxX1dxX16fxX3xX1b6xX4cxX7xXexXdxX40exX15bxX177xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX52xX52xXdxX143xX3cxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX143xX33xX1dxX52xX1dxX10xX19cxX7xX52xX2xX1a0xX2xX1a2xX52xX1a4xX1a4xX24xX2xX2xX1a2xX73xX1abxX1acxX71xXexX1abxX71xX1a2xX71xX5xX1a2xX143xX1b6xXbxX1fxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX24xXexX1xX16fxX1c8xX1acxX1acxXbxX167xX177xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX16fxX1afxX1acxX1acxXbxX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX22xX15xX3xX24xX4cxX6xX3xX7xX6xX1dxX3xX1fxXdxX6xX22xX3xX24xXdxX4xX1xX3xX4xX22xX1dxX1fxX3xX1dxX1fxX1xX10xX3xX33xX6xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX3cxXdxX3xX1xX22xX6xXexX3xX24xX22xX1dxX1fxX3xX1xXdxX10xX4cxX3xX4exX4cxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX22xX1dxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX129xX6xX5xXdxX1fxX1dxX16fxX3xX1b6xX4cxX7xXexXdxX40exX15bxX177xXaxX12xX76xX1xX78xX3xX417xXdxX6cxX15xX3xX17xX94xX4xX3xX13xXe5xX3xX7axX2axX1dxX1fxX3xXexX1xX18xX59fxX1dxX1fxX3xX85xX1fxX4cxX15bxX435xX1dxX3xX8dxXa2xX1dxX1xX3xfe17xX45xX4xX16fxX3xX0xX10xX15xX12xX8dxX59fxX1dxX3xX33xX25xX3xX4xX1xX7cxX3xXexXa1xXa2xX3xX4xX295xX1dxX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xX242xXbxX3xXexX94xXexX3xX1xX59fxX1dxX3xX33xX14xXdxX3xX4xX1xXedxX1dxX1xX3xX4exX4cxX15bxXdfxX1dxX3xX17xX25xX6xX3xXbxX1xX18xX59fxX1dxX1fxX3xX33xX1cxX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX3xXexX1xXd6xX4xX3xX1xXdxX31xX1dxX3xX1dxX45xXdxX3xX24xX4cxX1dxX1fxX3xX4xX6cxX4xX3xX17xXdfxX3xX6cxX1dxX74xX3xX1fxX78xXbxX3xXbxX1xX295xX1dxX3xX1dxX299xX1dxX1fxX3xX4xX6xX22xX3xX1fxXdxX6cxX3xXexXa1xX25xX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX50xX1dxX3xXbxX1xX574xX15xX3xX4xX7cxX6xX3xX61xX1cxX3xXcxX140xX1dxX1xX143xX0xX52xX10xX15xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX12xXcxX4cxX15bxX3xX1dxX1xXdxX2f1xX1dxX74xX3xX1xXdxX31xX1dxX3xX1dxX6xX15bxX74xX3xX33xXdxX31xX4xX3xX4xX299xX1dxX3xX17xX94xXdxX3xXc2xXdxX1dxX1xX3xXbxX1xXedxX3xX17xX94xXdxX3xX2cexX1dxX1fxX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX2e0xXbxX3xX1xX4cxX15bxX31xX1dxX3xX135xX73xX1acx1094exX13axX3xX17xX6xX1dxX1fxX3xX1fxX8exXbxX3xX1dxX1xXdxXdfxX4cxX3xXc2xX1xX78xX3xXc2xX1xX2a2xX1dxX143xX3xXcxXdxXdfxX15xX3xX5xXd6xX4xX3xX33xX1cxX3xX1dxX1xX526xX1dxX3xXexX1xX2cexX4xX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX6cxX4xX3xXexXa6xX3xX4xX1xX2cexX4xX74xX3xX4xX6cxX3xX1dxX1xX299xX1dxX3xX33xX1cxX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX3xX4x12125xX1dxX3xXexX1xXdxX39xX4cxX3xX4exX4cxX6xX1dxX3xXexX299xX15xX3xX17xX39xX1dxX3xX1xX22xX41xXexX3xX17xX45xX1dxX1fxX3xX7xXe5xX3xX1xXe8xX4cxX3xXexXa1xXedxX3xXexX4cxX31xX74xX3xX1dxX1xX2e0xXexX3xX5xX1cxX3xX17xX295xX4cxX3xXexX18xX74xX3xX2cexX1dxX1fxX3xX24xXd2xX1dxX1fxX3xX4xX6cxX4xX3xXc2xX39xXexX3xX4exX4cxX50xX3xX1dxX1fxX1xXdxX2f1xX1dxX3xX4xX2cexX4cxX3xX136xX61xX7axX85xX74xX3xX2cexX1dxX1fxX3xX24xXd2xX1dxX1fxX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX6cxX1dxX1fxX3xX4xX1xX39xX74xX3xX1fxXdxX50xXdxX3xXbxX1xX6cxXbxX3xX1xXe8xX4cxX3xXedxX4xX1xX3xX33xX1cxX3xX7xX50xX1dxX3xX167xX4cxX2e0xXexX143xX3xX97xXdxX31xX4xX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXedxX1dxX1xX3xX7xX6cxX4xX1xX3xXe5xX3xX15xX45xXexX3xX7xX94xX3xX17xX25xX6xX3xXbxX1xX18xX59fxX1dxX1fxX3xX4xX1xX18xX6xX3xX17xX18xX242xX4xX3xX4exX4cxX6xX1dxX3xXexX299xX15xX74xX3xXexX1xXdxX39xX4cxX3xX4exX4cxX15bxX39xXexX3xX5xXdxX31xXexX143xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX129xX6xX5xXdxX1fxX1dxX16fxX3xX4xX10xX1dxXexX10xXa1xX177xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX52xX52xXdxX143xX3cxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX143xX33xX1dxX52xX1dxX10xX19cxX7xX52xX2xX1a0xX2xX1a2xX52xX1a4xX1a4xX24xX2xX2xX1a2xX73xX1abxX1acxX71xXexX1a0xX1afxX1afxX1abxX5xX73xX143xX1b6xXbxX1fxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX24xXexX1xX16fxX1c8xX1acxX1acxXbxX167xX177xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX16fxX1afxX1acxX1acxXbxX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX22xX15xX3xX24xX4cxX6xX3xX7xX6xX1dxX3xX1fxXdxX6xX22xX3xX24xXdxX4xX1xX3xX4xX22xX1dxX1fxX3xX1dxX1fxX1xX10xX3xX33xX6xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX3cxXdxX3xX1xX22xX6xXexX3xX24xX22xX1dxX1fxX3xX1xXdxX10xX4cxX3xX4exX4cxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX22xX1dxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX129xX6xX5xXdxX1fxX1dxX16fxX3xX1b6xX4cxX7xXexXdxX40exX15bxX177xXaxX12xX417xXdxX6cxX15xX3xX17xX94xX4xX3xX13xXe5xX3xX136xX61xX254xX7axX85xX3xX8dx10432xX3xX136xX1xX22xX6xX3xX97xX2a2xX1dxX3xXexXdxX1dxX3xXa1x126aexX1dxX1fxX74xX3xXexX1xX10exXdxX3xX1fxXdxX6xX1dxX3xXexX14xXdxX74xX3xX17xXdfxX3xX6cxX1dxX3xX7x10034xX3xX17xX18xX242xX4xX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xXexX94xXexX3xX1xX59fxX1dxX74xX3xX17xX41xXexX3xX1dxX1xXe8xX1dxX1fxX3xXc2xX39xXexX3xX4exX4cxX50xX3xXexX1xX10xX22xX3xX15xXd2xX4xX3xXexXdxX2f1xX4cxX3xX17xX259xX3xX17xXdfxX3xXa1xX6xX143xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX12xX97xXdfxX3xX8dxXdfxX3xX6cxX1dxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xXexX1xX25xX3xXexXa1xX18xX10exX1dxX1fxX74xX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX3xX136xX61xX7axX85xX74xX3xX4exX4cxX6xX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xX17xX259xX3xXexX41xX22xX3xX4xX1xX4cxX15bxXbfxX1dxX3xX3cxXdxX39xX1dxX3xX15xX41xX1dxX1xX3xX15xXb45xX3xXexXa1xX22xX1dxX1fxX3xX1dxX1xX526xX1dxX3xXexX1xX2cexX4xX3xX33xX1cxX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xX17xX45xX1dxX1fxX143xX3xX8dxX259xX3xX4xX78xX3xX1dxX1xXdxXdfxX4cxX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX74xX3xXexXa6xX3xX4xX1xX2cexX4xX74xX3xX4xX6cxX3xX1dxX1xX299xX1dxX3xXexX1xX6xX15xX3xX1fxXdxX6xX74xX3xX33xX1cxX3xX3cxX18xX14xX4xX3xX17xX295xX4cxX3xX1xXa2xX1dxX1xX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX25xX3xXexXa1xX18xX10exX1dxX1fxX3xX136xX61xX7axX85xX74xX3xX17xX45xXdxX3xX1dxX1fxfbd8xX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX3xX136xX61xX7axX85xX143xX3xXcxX4cxX15bxX3xX1dxX1xXdxX2f1xX1dxX74xX3xX1dxX1xX526xX1dxX3xXexX1xX2cexX4xX3xX4xX7cxX6xX3xX15xX45xXexX3xX7xX94xX3xX4xX59fxX3xX4exX4cxX6xX1dxX3xX4exX4cxX50xX1dxX3xX5x10735xX74xX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX3xX33xXdfxX3xXexX1xX25xX3xXexXa1xX18xX10exX1dxX1fxX74xX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX3xX136xX61xX7axX85xX3xX4xX908xX1dxX3xX4xX1xX18xX6xX3xX17xX295xX15bxX3xX17xX7cxX177xX3xX1dxX1fxX4cx172c7xX1dxX3xX1dxX1xX299xX1dxX3xX5xXd6xX4xX3xXbxX1xXd2xX4xX3xX33xXd2xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xXexX1xX25xX3xXexXa1xX18xX10exX1dxX1fxX3xX136xX61xX7axX85xX3xXexXa1xX2f1xX1dxX3xX17xX25xX6xX3xX61xX1cxX3xXcxX140xX1dxX1xX3xX4xX908xX1dxX3xXexX1xXdxX39xX4cxX3xX33xX1cxX3xX15bxX39xX4cxX177xX3xX17xX295xX4cxX3xXexX18xX3xX4xX1xX22xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX3xXexX1xX25xX3xXexXa1xX18xX10exX1dxX1fxX3xX136xX61xX7axX85xX3xX4xX1xX7cxX3xX15bxX39xX4cxX3xXexX60cxX3xX1dxX1fxX4cxXd04xX1dxX3xX1dxX1fxX299xX1dxX3xX7xX6cxX4xX1xX3xX1dxX1xX1cxX3xX1dxX18xX14xX4xX74xX3xX4xX1xX18xX6xX3xX17xX6cxXbxX3xX2cexX1dxX1fxX3xX15bxX2f1xX4cxX3xX4xX295xX4cxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexXa1xXdxXbfxX1dxX143xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX12xX76xX1xX6cxXexX3xX3cxXdxXbfxX4cxX3xXexX41xXdxX3xX3cxX4cxXa6xXdxX3xX5xX1cxX15xX3xX33xXdxX31xX4xX74xX3xX76xX1xX78xX3xX7axX1xX7cxX3xXexX25xX4xX1xX3xX83xX84xX85xX86xX3xXexX89xX1dxX1xX3xX8dxX8exX1dxX1fxX3xX92xX4cxX94xX4xX3xX97xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX22xX3xXa1xXb2axX1dxX1fxX74xX3xX4xX6cxX4xX3xX17xXdfxX3xX6cxX1dxX3xX17xX259xX3xX17xXdxX3xX33xX1cxX22xX3xX17xX10exXdxX3xX7xX94xX1dxX1fxX74xX3xX17xX41xXexX3xX17xX18xX242xX4xX3xX1dxX1xXe8xX1dxX1fxX3xXc2xX39xXexX3xX4exX4cxX50xX3xX4exX4cxX6xX1dxX3xXexXa1xX126xX1dxX1fxX143xX3xX92xX4cxX6xX3xX1dxX1xXdxXdfxX4cxX3xX1xXa2xX1dxX1xX3xXexX1xX2cexX4xX3xXexX4cxX15bxX2f1xX1dxX3xXexXa1xX4cxX15bxXdfxX1dxX74xX3xX1dxX1xX526xX1dxX3xXexX1xX2cexX4xX3xX4xX7cxX6xX3xX1dxX1fxX18xX10exXdxX3xX24xX299xX1dxX74xX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX3xX33xXdfxX3xX7xXe5xX3xX1xXe8xX4cxX3xXexXa1xXedxX3xXexX4cxX31xX74xX3xXexX1xX25xX3xXexXa1xX18xX10exX1dxX1fxX74xX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX3xX136xX61xX7axX85xX3xX17xX259xX3xX17xX18xX242xX4xX3xX1dxX299xX1dxX1fxX3xX5xX2f1xX1dxX3xXa1x11757xX3xXa1xX31xXexX143xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX12xX76xX1xX78xX3xX7axX1xX7cxX3xXexX25xX4xX1xX3xX83xX84xX85xX86xX3xXexX89xX1dxX1xX3xX4xXc7cxX1dxX1fxX3xX4xX1xX89xX3xXa1xX6xX3xX15xX45xXexX3xX7xX94xX3xXexXd04xX1dxX3xXexX41xXdxX3xX1dxX1xX18xX16fxX3xX136xX39xXexX3xX4exX4cxX50xX3xX17xX41xXexX3xX17xX18xX242xX4xX3xX33x12f04xX1dxX3xX4xX908xX1dxX3xX167xX6xX3xX7xX22xX3xX33xX14xXdxX3xX15xXd2xX4xX3xXexXdxX2f1xX4cxX74xX3xX1dxX1xXdxX31xX15xX3xX33xXd2xX3xX17xXdfxX3xXa1xX6xX177xX3xX1fxXdxX50xXdxX3xX1dxX1fxX299xX1dxX3xX4xX908xX1dxX3xX4xX1xX526xX15xX74xX3xX4xX1xX18xX6xX3xX17xX41xXexX3xX15bxX2f1xX4cxX3xX4xX295xX4cxX177xX3xX1dxX1xX526xX1dxX3xXexX1xX2cexX4xX3xX4xX7cxX6xX3xX1dxX1fxX18xX10exXdxX3xX24xX299xX1dxX3xX33xXdfxX3xX4xX6cxX4xX3xX17xXdfxX3xX6cxX1dxX3xX33xXf53xX1dxX3xX4xX908xX1dxX3xX1xX41xX1dxX3xX4xX1xX39xX177xX3xX4xX2axX1dxX1fxX3xXexX6cxX4xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xX242xXbxX3xX1fxXdxXe8xX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX7xXe5xX74xX3xX3cxX6xX1dxX74xX3xX1dxX1fxX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexX94xXexX177xX3xXexX1xXdxX39xX4cxX3xX17xX45xXdxX3xX1dxX1fxXc7cxX3xX1dxX1fxX1xXdxX2f1xX1dxX3xX4xX2cexX4cxX3xX4xX1xX4cxX15bxX2f1xX1dxX3xX7xX299xX4cxX74xX3xX4xX1xX4cxX15bxX2f1xX1dxX3xXexX299xX15xX3xX33xXdfxX3xX4xX6cxX4xX3xX5xX140xX1dxX1xX3xX33xXd6xX4xX3xX7xXe5xX3xX1xXe8xX4cxX3xXexXa1xXedxX3xXexX4cxX31xX74xX3xXexX1xX25xX3xXexXa1xX18xX10exX1dxX1fxX3xX136xX61xX7axX85x122baxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX167xXexX129xX6xX5xXdxX1fxX1dxX16fxX3xX4xX10xX1dxXexX10xXa1xX177xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX52xX52xXdxX143xX3cxX6xX22xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX143xX33xX1dxX52xX1dxX10xX19cxX7xX52xX2xX1a0xX2xX1a2xX52xX1a4xX1a4xX24xX2xX2xX1a2xX73xX1abxX1acxX71xXexX73xX71xX1a0xX5xX1afxX143xX1b6xXbxX1fxXaxX3xX7xXexX15bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX24xXexX1xX16fxX1c8xX1acxX1acxXbxX167xX177xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX16fxX1afxX1acxX1acxXbxX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX22xX15xX3xX24xX4cxX6xX3xX7xX6xX1dxX3xX1fxXdxX6xX22xX3xX24xXdxX4xX1xX3xX4xX22xX1dxX1fxX3xX1dxX1fxX1xX10xX3xX33xX6xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX3cxXdxX3xX1xX22xX6xXexX3xX24xX22xX1dxX1fxX3xX1xXdxX10xX4cxX3xX4exX4cxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX24xXexX1xX4cxX15xX3cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX22xX24xX15bxXaxX12xX76xX1xX78xX3xX7axX1xX7cxX3xXexX25xX4xX1xX3xX83xX84xX85xX86xX3xXexX89xX1dxX1xX3xX17xXdfxX3xX1dxX1fxX1xX25xX74xX3xX13xXe5xX3xX136xX61xX254xX7axX85xX3xX4xX295xX1dxX3xX4xX78xX3xX17xX6cxX1dxX1xX3xX1fxXdxX6cxX3xX7xX299xX4cxX74xX3xX17xX295xX15bxX3xX17xX7cxX3xX33xXdfxX3xXc2xX39xXexX3xX4exX4cxX50xX3xX17xX41xXexX3xX17xX18xX242xX4xX3xX33xX1cxX3xX1dxX1xXe8xX1dxX1fxX3xX1xX41xX1dxX3xX4xX1xX39xX74xX3xX167xX6cxX4xX3xX17xX25xX1dxX1xX3xXa1xXeefxX3xX1dxX1fxX4cxX15bxX2f1xX1dxX3xX1dxX1xX299xX1dxX3xX17xXbfxX3xX4xX78xX3xX1fxXdxX50xXdxX3xXbxX1xX6cxXbxX3xXexX1xXd6xX4xX3xX1xXdxX31xX1dxX3xXexX94xXexX3xX4xX6cxX4xX3xX17xXdfxX3xX6cxX1dxX3xXexXa1xX22xX1dxX1fxX3xXexX1xX10exXdxX3xX1fxXdxX6xX1dxX3xXexX14xXdxX143xX3xX8dxXd04xX1dxX1fxX3xXexX1xX10exXdxX74xX3xXexX2a2xX1dxX1fxX3xX4xX18xX10exX1dxX1fxX3xX4xX2axX1dxX1fxX3xXexX6cxX4xX3xXexX4cxX15bxX2f1xX1dxX3xXexXa1xX4cxX15bxXdfxX1dxX74xX3xXbxX1xXa6xX3xX3cxXdxX39xX1dxX3xX4xX1xXedxX1dxX1xX3xX7xX6cxX4xX1xX3xX1xXb1axX3xXexXa1xX242xX3xX17xX39xX1dxX3xX1dxX1fxX18xX10exXdxX3xX24xX299xX1dxX74xX3xX24xX22xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1fxX1xXdxX31xXbxX3xX3cxXb2axX1dxX1fxX3xX1dxX1xXdxXdfxX4cxX3xX1xXa2xX1dxX1xX3xXexX1xX2cexX4xX74xX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX5xX1cxX15xX3xX15xX14xXdxX177xX3xX17xX574xX15bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xXexXdxX39xX1dxX3xX17xX45xX3xXexX1xXd6xX4xX3xX1xXdxX31xX1dxX3xX4xX6cxX4xX3xX15xXd2xX4xX3xXexXdxX2f1xX4cxX74xX3xX1dxX1xXdxX31xX15xX3xX33xXd2xX3xX17xX8exXexX3xXa1xX6xX74xX3xX17xX8exX4xX3xX3cxXdxX31xXexX74xX3xX4xX295xX1dxX3xX7xX14xX15xX3xX17xX18xX6xX3xX7xX1cxX1dxX3xX1fxXdxX6xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX4xX2axX1dxX1fxX3xX1dxX1fxX1xX31xX3xX33xX1cxX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX3cxX25xX3xX17xXdxX3xX33xX1cxX22xX3xX1xX22xX41xXexX3xX17xX45xX1dxX1fxX3xX4xX78xX3xX1xXdxX31xX4cxX3xX4exX4cxX50xX177xX3xX4xX78xX3xX1fxXdxX50xXdxX3xXbxX1xX6cxXbxX3xX1dxX299xX1dxX1fxX3xX4xX6xX22xX3xX4xX1xX2e0xXexX3xX5xX18xX242xX1dxX1fxX3xX17xX45xXdxX3xX1dxX1fxXc7cxX3xX5xX1cxX15xX3xX136xX61xX7axX85xX177xX3xXexX2a2xX1dxX1fxX3xX4xX18xX10exX1dxX1fxX3xX4xX2axX1dxX1fxX3xXexX6cxX4xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xX242xXbxX3xX1fxXdxXe8xX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX1dxX1fxX1cxX1dxX1xX3xX5xXdxX2f1xX1dxX3xX4exX4cxX6xX1dxX143xX143xX143xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e1bxX4cxXexX1xX22xXa1xXaxX12xX0xX7xXexXa1xX22xX1dxX1fxX12xX86xX18xX59fxX1dxX1fxX3xX7axX1xXdxX39xX1dxX3x1114fxX3xX97xX18xX59fxX1dxX1fxX3xX61xXb2axX1dxX1fxX0xX52xX7xXexXa1xX22xX1dxX1fxX12xX0xX52xXbxX12
Dương Chiến – Vương Hằng