Hơn 19.000 trẻ chào đời trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất
Chiều 20/2, ​phó ​giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, số liệu báo cáo tổng hợp từ 1.300 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế các tỉnh thành và Y tế ngành trên toàn quốc, tổng số người bệnh còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh đến 7 giờ ngày 14/2 là 84.985 trường hợp.
7658x83cbxa8efx10d47xda06xa5f7x1090dx8623xccc5xb06ex10464x8f79xa371xb2c9xcaf2xfe61xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxbc2cxef9axbc11xXexX0x10d8exXaxX17xX18xX19xXexX0xd66exfef2xX19xad7axXexX0xXaxc60dxX9xec52xXdxX18x9d70xX2fxeee3x100e0xad62xX5xa338xXbxXdxX17xX32xXexaf45x812fx89e0xX9xX2axbfaex954ax10170xX42xX42xX9xXbx947fxd570xX9xX2cxXaxce54xX24xX9x7de2xe270xX35xX9xXbxX47xX24xX3dxd9daxX9xX19xb9f2xX33xX9xX5xdc95xXbxX9x9a96xX57xc92exX26xaa71xX3dxX9xX4fxc2a9xX3dxX9x7b9ex9111xX63xX9xX5xX63xad12xXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35x7f4axX63xX9xd41fxX42xX1cxX90xb047xX9xbe0exX33xXaxdddbxX9xX96xX57xX35xX69xX24xX9xX2fxfb1fxX94xX9xXbxX35xX5exX3dxX9xX2fxf367xX9x84dcxXa2xX3cxX3dxX57xX9xX61xX57x10801xX2cxX9x10bb3xXaxX63xX65xX94xX9xX4x7d2exX2cxX9xXbxX47xXa2xd134xX3dxX57xX9xX4xXbfxX2cxX9x7a27xX63xa670xX3dxX9xXdxbf88xX9xXb8xXaxX69xXcxX9xX2cxXaxb757xX18xX9xX23xe530xX3dxXaxX9xf2c2xefbfx9cfbxX9xX6xX9xXbxX5exff4cxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX5exXbxX94xX9xX2fxb3afxX9xXdxX35xXe0xX63xX9xX23xX69xX24xX9xX2cxX69xX24xX9xXbx8f88xX3dxX57xX9xXaxb84bxX33xX9xXbx9b4cxX9xX2axX41x108bbxX42xX42xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9x1067fxX35xXe0xX3dxX9xXbxX47x10f75xX2cxX9xXbxXaxX63xXe6xX2cxX9xXe5xXe6xX9xX6xX9xXbxX5exX94xX9x780exX116xX9xd747xXc5xX9xX6xX9xXbxX5exX9xX2cxX69xX2cxX9xXbxaf8bxX3dxXaxX9xXbxXaxX4cxX3dxXaxX9xX11fxX4cxX9xX6xX9xXbxX5exX9xX3dxX57xX4cxX3dxXaxX9xXbxX47xX65xX3dxX9xXbxX24xX4cxX3dxX9xc8bbxX63xXf9xX2cxX94xX9xXbxX109xX3dxX57xX9xX2fxXf9xX9xX3dxX57xXa2xX50xX35xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX2cxe667xX3dxX9xXdxe387xX35xX9xXbxX188xX35xX9xX2cxX69xX2cxX9xX2cxX3cxX9xX2fxXc5xX9xd65dxXaxX69xXcxX9xX2cxXaxXdcxX18xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX4fxX5exX3dxX9x108efxX9xX57xX35xX50xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX2axc2c8xX1cxX90xX9xXdxX4cxX9x103eexX1b8xX41xX40xX1bfx9a2exX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xbcb3xXbxdacbxX18xXdxX35xX57xX3dx93a2xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX47xb94bxX32xXexX0xX18xX9xXaxX47xX17x10da9xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX1e9xX1cxX1cxX35xXcxX57xX41xX11fxX35xX17xXbxX3dxX18xXcxX33xXdxX63xX2fxX41xX11fxX3dxX1cxXbxX138xX138xX42xX1cx7d93xX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxXdxX17xX33xcab3xX1cxX90xX42xX2axX1bfxd7ccxX42xX90xX22fxX90xX42xX1cxX2fxX24xX2fxX35xX3dxXaxX2axX1bfxX42xX90xX90xX42xX41x888exX33xX57xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX24xX3dxX9xX2axX40xX9xX42xX42xX42xX9xXbxX47xX17xX9xX2cxXaxX18xX24xX9xX19xX24xX35xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX19xX35xX33xX9xXbxX17xXbxX9xX3dxX57xX63xX26xX17xX3dxX9xX19xX18xX3dxX9xXcxX18xX63xX9xXbxX63xX18xXbxX32xX9xX2fxX47xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1e9xX1cxX1cxX35xX41xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX41xX11fxX3dxX1cxX3dxX17x8707xX2fxX1cxX2axX1bfxX42xX1bfxX1cxX1acxX1acxX19xX116xX42xX1c4xX42xX40xX2axX42xXbxX116xX90xX40xX42xXdxX42xX41xX243xX33xX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1e1xXbxX1e3xX18xXdxX35xX57xX3dxX1e9xX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xX47xX1f1xX32xXexXe4x8006xX3dxXaxX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXaxXb5xX18xX1e9xX9xX5xXaxX18xX3dxXaxX9xX13bxX18xX3dxX57xX1cxX5xX5xb4fdx9154xX61xXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX47xX24xX3dxX57xXexX2axX42xX116xX41xX1c4xX1b8xX1c4xX9xX3dxX57xXa2xX50xX35xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX4fxXa2xX10exX2cxX9xX4fxX35xX8dxX63xX9xXbxX47xX5axX9xX199xXaxda6bxX35xX9xX11fxX8dxX9xX3dxXaxX4cxX9x10ff4xX3dxX9xX5xX5exXbxX0xX1cxX2fxXbxX47xX24xX3dxX57xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX99xX9xX96xX57xX35xX69xX24xX9xX2fxXa2xX94xX9xX96xXbxX35xX5exX3dxX9xX2fxXabxX9xXadxXa2xX3cxX3dxX57xX9xX61xX57xXb5xX2cxX9xXb8xXaxX63xX65xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX5exXbxX94xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX138xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX5xX5exXbxX9xXbxX112xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX2axX1b8xX1e3xX90xX42xX1cxX90xX94xX9xXbxX72xXbxX9xX2cxXcfxX9xX2cxX69xX2cxX9xX2cxX3cxX9xX2fxXc5xX9xX199xXaxX69xXcxX9xX2cxXaxXdcxX18xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX2cxXcfxX9xX3dxXa2xdb4cxX2cxX9xX4fx10f9bxX9xXbxX109xX9xX2cxXaxf91dxX2cxX9xXbxXaxXa2xX50xX3dxX57xX9xXbxX47xX126xX2cxX9xX1b8xX9xX2cxX72xX33xX9xX4fxf141xX26xX9xX4fxff06xX1f1xX9xXbxXaxX126xX2cxX9xXaxX35xXe0xX3dxX9xX199xXaxX69xXcxX94xX9xX2cxX72xX33xX9xX2cxX41axX63xX9xX2cxXaxX24xX9xX90xX2axX1bfxX41xX2axX116xX2axX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX94xX9xX3dxXaxX6dxX33xX9xX11fxX35xXe0xX3dxX9xX4fxX35xX8dxX63xX9xXbxX47xX5axX9xX3dxXe6xX35xX9xXbxX47xfc15xX9xX2axX1b8xX90xX41xX40xX1b8xX90xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX94xX9xX2cxXaxX63xX26xab22xX3dxX9xX11fxX35xXe0xX3dxX9xX2axX90xX41xX2axX40xX42xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX94xX9xXbxXaxX126xX2cxX9xXaxX35xXe0xX3dxX9xX2axX1b8xX41xX42xX1acxX40xX9xX2cxX18xX9xX33xXaxd402xX63xX9xXbxXaxX63xX6dxXbxX94xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX4fxX99xX9xX1b8xX42xX1c4xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xX33xXaxX4cbxX63xX9xXbxXaxX63xX6dxXbxX9xX2cxXaxX72xX3dxX9xXbxXaxXa2xX3cxX3dxX57xX9xX2fxXb5xX9xX3dxX413xX24xX9xXe4xX19xX24xX9xX2cxX69xX2cxX9xX3dxX57xX63xX26xX65xX3dxX9xX3dxXaxb3e8xX3dxXecxX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX4xX69xX2cxX9xX2cxX3cxX9xX2fxXc5xX9xX26xX9xXbxX5exX9xXbxXaxX126xX2cxX9xXaxX35xXe0xX3dxX9xX4fxbeaexX9xX4fxX48xX94xX9xXcxX109xX9xX4fxX48xX9xXbxXaxX4cxX3dxXaxX9xX2cxd476xX3dxX57xX9xX4fxX99xX3dxX9xXbxXaxX65xXcxX9xX2axX40xX41xX42xX138xX90xX9xXbxX47xX48xX9xX2cxXaxX4cxX24xX9xX4fxX50xX35xX9xX11fxX4cxX9xXdxX4cxXcxX9xXbxXaxX434xX9xXbxXbfxX2cxX9xX1e1xX63xX72xXbxX9xX11fxX35xXe0xX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX2axX42xX116xX41xX1c4xX1b8xX1c4xX9xX3dxX57xXa2xX50xX35xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX4fxXa2xX10exX2cxX9xX4fxX35xX8dxX63xX9xXbxX47xX5axX9xX199xXaxX363xX35xX9xX11fxX8dxX9xX3dxXaxX4cxX9xX36dxX3dxX9xX5xX5exXbxX1f1xX9xX11fxX6dxX3dxX9xX2cxXaxX63xX26xX49axX3dxX9xX1c4xX41xX1c4xX1acxX90xX9xXdxXa2xX10exXbxX9xX3dxX57xXa2xX50xX35xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX23xfb67xX3dxX57xX9xX1e1xX17xX9xX2cxX72xX33xX9xX2cxX41axX63xX9xX2cxX434xX18xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX11fxX35xXe0xX3dxX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXex900bxX5exX3dxX9xX1acxX9xX57xX35xX50xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX90xX42xX1cxX90xX94xX9xXbxX109xX3dxX57xX9xX2fxXf9xX9xX3dxX57xXa2xX50xX35xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX2cxX184xX3dxX9xXdxX188xX35xX9xXbxX188xX35xX9xX2cxX69xX2cxX9xX2cxX3cxX9xX2fxXc5xX9xX199xXaxX69xXcxX9xX2cxXaxXdcxX18xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xXdxX4cxX9xX2axX42xX1acxX41xX1acxX90xX2axX9xX3dxX57xXa2xX50xX35xX9xX23xXe0xX3dxXaxX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX47xX24xX3dxX57xXexXe5xXe0xX3dxXaxX9xX3dxXaxX51cxX3dxX9xX3dxXaxX6dxX33xX9xX11fxX35xXe0xX3dxX9xX19xX24xX9xXbxX18xX35xX9xX3dxX188xX3dxX9xX57xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX562xX3dxX57xX9xXbxX36dxX3dxX57xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xXcx10f66xX3dxX57xX9xX116xX1e3xX1b8xX9xX5xX5exXbxX0xX1cxX2fxXbxX47xX24xX3dxX57xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX5xX109xX3dxX57xX9xX2fxXf9xX9xX199xXaxX69xXcxX94xX9xX2cxX72xX33xX9xX2cxX41axX63xX9xX19xX24xX9xXbxX18xX35xX9xX3dxX188xX3dxX9xX57xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX562xX3dxX57xX9xXdxX4cxX9xX116xX1acxX41xX116xX1acxX138xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX94xX9xX199xXaxX562xX3dxX57xX9xXbxX36dxX3dxX57xX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX138xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX5xX5exXbxX9xX629xX35xX3dxXaxX9xX2xX6dxX63xX9xX3dxX36dxXcxX9xX90xX42xX2axX1acxX9xXe4xX5xX109xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xX2fxXf9xX9xXdxX35xXe0xX63xX9xX57xXaxX35xX9xX3dxXaxX6dxX3dxX9xXbxX188xX35xX9xX199xXaxX24xX18xX9xX199xXaxX69xXcxX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX2cxX69xX2cxX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX11fxX35xXe0xX3dxX94xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXdxX50xX35xX9xX199xXaxX18xX35xX9xX2cxX434xX18xX9xX3dxX57xXa2xX50xX35xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX11fxX4cxX9xX3dxX57xXa2xX50xX35xX9xX3dxXaxX4cxX9xX3dxX57xXa2xX50xX35xX9xX23xXe0xX3dxXaxX94xX9xX23xX18xX24xX9xX57xda80xXcxX9xX3dxXaxX35xX8dxX63xX9xXcxX41axX2cxX9xX4fxXe6xX9xX3dxe584xX3dxX57xX9xX3dxXaxd310xX9xX199xXaxX69xX2cxX9xX3dxXaxX18xX63xX94xX9xX2cxXaxXa2xX18xX9xXdxX24xX188xX35xX9xXbxX47xX112xX9xX2fxXf9xX9xXdxX35xXe0xX63xX9xXbxX47xX6e8xX3dxX57xX9xXdxX80bxX33xX9xX19xX24xX9xX2cxX69xX2cxX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xX2cxXaxX63xX26xX49axX3dxX9xXbxX63xX26xX5exX3dxX9xX2axX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xX4fxX5exX3dxX9xX199xXaxX69xXcxX9xXbxX188xX35xX9xX3dxXaxX35xX8dxX63xX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX11fxX35xXe0xX3dxXecxX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX5xX63xX26xX9xX3dxXaxX35xX65xX3dxX9xX2fxXf9xX9xXdxXa2xX10exXbxX9xX3dxXaxX6dxX33xX9xX11fxX35xXe0xX3dxX9xX4fxX35xX8dxX63xX9xXbxX47xX5axX9xX3dxXe6xX35xX9xXbxX47xX480xX9xXdxX4cxX9xX2axX90xX41xX138xX116xX42xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xXbxX36dxX3dxX57xX9xX2axX90xX94xX1bfxc932xX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX138xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX5xX5exXbxX9xX629xX35xX3dxXaxX9xX2xX6dxX63xX9xX3dxX36dxXcxX9xX90xX42xX2axX1acxX94xX9xXbxX36dxX3dxX57xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX2cxX69xX2cxX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xXcxX6e8xX3dxX57xX9xX116xX9xX11fxX4cxX9xXcxX6e8xX3dxX57xX9xX1b8xX9xX5xX5exXbxX1f1xX9xX1e1x9f72xX9xXbxX47xb135xX9xX11fxX4cxX9xX2cxXaxX24xX9xX11fxX8dxX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xXdxX4cxX9xX90xX90xX41xX116xX116xX116xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX94xX9xX2cxXaxX63xX26xX49axX3dxX9xXbxX63xX26xX5exX3dxX9xXbxX47xX65xX3dxX9xX4fxX35xX8dxX63xX9xXbxX47xX5axX9xX90xX41xX40xX138xX90xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX5xX109xX3dxX57xX9xX2fxXf9xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xXbxX93exX9xX11fxX24xX3dxX57xX9xX19xX24xX9xXbxX18xX35xX9xX3dxX188xX3dxX9xX57xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX562xX3dxX57xX9xXe4xX23xX18xX24xX9xX57xX7faxXcxX9xX2cxXcfxX9xXbxX93exX9xX11fxX24xX3dxX57xX9xXbxX47xXa2xX40fxX2cxX9xX199xXaxX35xX9xX4fxX5exX3dxX9xX23xXe0xX3dxXaxX9xX11fxX35xXe0xX3dxXecxX9xXdxX4cxX9xX2axX138xX1bfxX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX94xX9xX57xX35xXcfxXcxX9xX3dxXaxX811xX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX2axX1acxX1c4xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX138xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX5xX5exXbxX9xX629xX35xX3dxXaxX9xX2xX6dxX63xX9xX3dxX36dxXcxX9xX90xX42xX2axX1acxX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX4xX69xX2cxX9xX2cxX3cxX9xX2fxXc5xX9xX26xX9xXbxX5exX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX2cxXcfxX9xX3dxXa2xX40fxX2cxX9xX57xXaxX35xX9xX3dxXaxX6dxX3dxX9xX2axX40xX1acxX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xX4fxX5exX3dxX9xX199xXaxX69xXcxX94xX9xX2cxX72xX33xX9xX2cxX41axX63xX9xX19xX24xX9xX33xXaxX69xX24xX9xX3dxX109xX94xX9xXbxX36dxX3dxX57xX9xX90xX1bfxX94xX1b8xX8e8xX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX2axX1b8xX2axX9xX2cxX18xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX138xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX5xX5exXbxX9xX629xX35xX3dxXaxX9xX2xX6dxX63xX9xX90xX42xX2axX1acxX94xX9xX199xXaxX562xX3dxX57xX9xX2cxX99xX9xX2cxX18xX9xXbxX93exX9xX11fxX24xX3dxX57xX41xX9xX13bxXf9xX9xXdxX35xXe0xX63xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX72xX26xX9xX2fxXf9xX9xX2cxX18xX9xXbxX18xX35xX9xX3dxX188xX3dxX9xX19xX24xX9xX33xXaxX69xX24xX9xX3dxX109xX9xXbxX36dxX3dxX57xX9xX2cxX18xX24xX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX3dxX36dxXcxX9xX90xX42xX2axX1acxX9xX4fxX80bxX2cxX9xX23xX35xXe0xXbxX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX116xX42xX9xX11fxX4cxX9xXcxX6e8xX3dxX57xX9xX2axX9xX5xX5exXbxX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX4xX99xX9xX1acxX1c4xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xX3dxXaxX6dxX33xX9xX11fxX35xXe0xX3dxX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX72xXbxX9xX3dxX109xX9xX199xXaxX69xX2cxX94xX9xXbxX36dxX3dxX57xX9xX1b8xX138xX94xX1acxX8e8xX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX1b8xX42xX9xX2cxX18xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX138xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX5xX5exXbxX9xX629xX35xX3dxXaxX9xX2xX6dxX63xX9xX90xX42xX2axX1acxX94xX9xX199xXaxX562xX3dxX57xX9xX2cxX99xX9xX2cxX18xX9xXbxX93exX9xX11fxX24xX3dxX57xX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX47xX24xX3dxX57xXex78bbxX35xXcfxXcxX9xX2fxXf9xX9xX2cxX18xX9xX199xXaxX69xXcxX94xX9xX2cxX72xX33xX9xX2cxX41axX63xX9xXbxX18xX35xX9xX3dxX188xX3dxX9xX19xX24xX9xX4fxX69xX3dxXaxX9xX3dxXaxX18xX63xX0xX1cxX2fxXbxX47xX24xX3dxX57xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX5xX109xX3dxX57xX9xX2fxXf9xX9xX2cxX18xX9xX4fxX5exX3dxX9xX2cxX72xX33xX9xX2cxX41axX63xX9xX19xX24xX9xX4fxX69xX3dxXaxX9xX3dxXaxX18xX63xX9xX4fxX5exX3dxX9xX199xXaxX69xXcxX9xXdxX4cxX9xX1b8xX41xX2axX1bfxX1b8xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xX57xX35xXcfxXcxX9xX2axX40xX94xX90xX8e8xX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX138xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX5xX5exXbxX9xX629xX35xX3dxXaxX9xX2xX6dxX63xX9xX3dxX36dxXcxX9xX90xX42xX2axX1acxX94xX9xX3dxXaxXa2xX3dxX57xX9xX2fxXf9xX9xX2cxX18xX9xX33xXaxXcfxX35xX9xX3dxXaxX6dxX33xX9xX11fxX35xXe0xX3dxX9xX4fxX35xX8dxX63xX9xXbxX47xX5axX9xX3dxXe6xX35xX9xXbxX47xX480xX9xXdxX4cxX9xX90xX41xX1acxX1acxX116xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX94xX9xXbxX36dxX3dxX57xX9xX2axX1b8xX94xX138xX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX138xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX5xX5exXbxX9xX629xX35xX3dxXaxX9xX2xX6dxX63xX1f1xX9xX2cxX99xX9xX1c4xX1c4xX40xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xX33xXaxXcfxX35xX9xX2cxXaxX63xX26xX49axX3dxX9xX11fxX35xXe0xX3dxX9xXbxX63xX26xX5exX3dxX9xXbxX47xX65xX3dxX1f1xX9xX2axX116xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xXbxX93exX9xX11fxX24xX3dxX57xX9xX23xX5f7xX3dxX57xX9xbe9exX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX90xX1acxX9xX2cxX18xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX138xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX5xX5exXbxX9xX3dxX36dxXcxX9xXbxX47xXa2xX40fxX2cxX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexXe5xX65xX3dxX9xX2cxX188xX3dxXaxX9xX4fxX99xX94xX9xXbxX109xX3dxX57xX9xX2fxXf9xX9xX2cxX18xX9xX199xXaxX69xXcxX9xX5xX18xX35xX9xX3dxX188xX3dxX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xXaxX24xX188xXbxX9xXdxX4cxX9xX2axX138xX41xX1b8xX1acxX1bfxX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX94xX9xXbxX36dxX3dxX57xX9xX1b8xX94xX138xX8e8xX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX2cxX6e8xX3dxX57xX9xX199xe644xX9xX5xX5exXbxX9xX3dxX36dxXcxX9xX3dxX57xX24xX69xX35xX94xX9xXbxX93exX9xX11fxX24xX3dxX57xX9xX2axX1b8xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX94xX9xX57xX35xXcfxXcxX9xX1c4xX1acxX94xX2axX8e8xX9xX2fxX24xX9xX11fxX40fxX35xX9xX90xX90xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX138xX9xX3dxX57xX4cxX26xX9xX5xX5exXbxX9xX629xX35xX3dxXaxX9xX2xX6dxX63xX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe5xX24xX19xX26xX32xXexX5xX109xX3dxX57xX9xX2fxXf9xX9xX2cxX18xX9xX199xXaxX69xXcxX9xX47xXf9xX35xX9xXdxX24xX188xX3dxX9xXbxX35xX65xX63xX9xXaxX24xX69xX9xXdxX4cxX9xX116xX41xX42xX1acxX1c4xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX94xX9xXbxX47xX24xX3dxX57xX9xX4fxX99xX9xX1bfxX2axX42xX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xXdxX4cxX9xX3dxX57xXe6xX9xX4fxXe6xX2cxX9xXe4xX2fxX18xX26xXecxX9xX47xXa2xX10exX63xX9xXe4xX2cxXaxX35xX5exXcxX9xX90xX138xX94xX116xX9xX8e8xXecxX94xX9xX57xXaxX35xX9xX3dxXaxX6dxX3dxX9xX1b8xX138xX1bfxX9xXbxX47xXa2xX50xX3dxX57xX9xXaxX10exX33xX9xX19xX24xX9xX3dxX57xXe6xX9xX4fxXe6xX2cxX9xXbxXaxX41axX2cxX9xX36dxX3dxX9xXbxX126xX9xX2cxXaxX5exX9xX23xX35xX5exX3dxX94xX9xX2cxXaxXa2xX18xX9xX33xXaxX69xXbxX9xXaxX35xXe0xX3dxX9xX11fxXbfxX9xX3dxX57xXe6xX9xX4fxXe6xX2cxX9xXbxXaxX126xX2cxX9xX33xXaxaf68xXcxX41xX1cxX41xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13bxX24xX63xX47xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX5xX31fxX320xX61xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe