Giấc mơ khu định cư ngoài không gian của loài người
Các thiết kế mô tả cảnh quan khu định cư không gian của con người trong tương lai từng được NASA phác họa vào năm 1975.
7cfxac24x4ea2x92fbxcb76x4e16xa4c4x306ax8c7bxX7xc995x9bcxabe5x4a88x88f3x635fxX5xab54xXax3535x796cxXdxcd3dxX4xX3xa6dcxb7bdxX3xbe4bxX1xe5f5xX3xa783xa1aaxbe54xX1xX3xX4x1695xX3xX21xb92ex5501xc61xXdxX3xX1bxX1x72e7xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4x2f69xX6xX3xX5xX29xX2axXdxX3xX21xX28xX25xd58fxXdxX0x1198xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18f2xX10xX6xdcd7xXaxX12x74eex49bcxX4xX3xXexX1xXdx8da6xXexX3xX1bxX63xX3xX18xX2fxX3xXexc45bxX3xX4xX6dxX21xX1xX3x8dbcxX1dxX6xX21xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX4xX25xX3xX1bxX1xX2fxX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX39xX6xX3xX4xX29xX21xX3xX21xX28xX25xX44xXdxX3xXex56b6xX29xX21xX28xX3xXexX25xX19xX21xX28xX3xX5xX6xXdxX3xXexbe98xX21xX28xX3xX1fxX25x31f4xX4xX3x69fdx20c0x40efxXb9xX3xXbxX1xX5dxX4xX3xX1x8780xX6xX3xda5fxX2axX29xX3xX21x2215xX18xX3xX2xdbb1x598fx4832x8e69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXex6688xX5xX10xX9xXaxXexX10xbd0cxXex497axX6xX5xXdxX28xX21x2c88xX3xX4xX10xX21xXexX10xX9fx3db5xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX28xXdxX6xX4xX3xX18xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX59xXdxX21xX1xX3xX4xX1dxX3xX21xX28xX29xX6xXdxX3xX1bxX1xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX29xX6xXdxX3xX21xX28xX1dxX29xXdxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXd2xe32xX6xX29xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd2xXc6xX21xX47xX21xX10x1c3axX7xX47xX2x4445x3e9ex2839xX47xX2xX152xX153xX59xX153x7fddx53e0xXexX152xXcfxXcfxXd1xX5xX15axXd2x5cf2xXbxX28xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd7dxX29xX59xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX28xX21xXebxX3xX164xX1dxX7xXexXdxb546xXdcxXf3xXaxX12xXb8xXcbxX18xX3xX2xXcfxXd0xXd1xed83xX3xX18x1bccxXexX3xX21xX1xb783xX18xX3xX4xX5dxX4xX3xX21xX1xX2axX3xX1bxX1xX29xX6xX3xX1xXc3xX4xX3xX59xdf72xX21xX3xX1fx1bb6xX1dxX3xX13exd5ccxXdxX3xX28xXdxX5dxX29xX3xX7xX25xX3xX13xX10xX9fxX6xX9fxX59xX3xcb9xXaxXb8xX10xXdxX5xX5xX3xXexbbd4xXdxX3xXcxX9fxX1dxX21xX28xX3xXex658bxX18xX3xX21xX28xX1xXdxbfffxX21xX3xX4x7f99xX1dxX3xXb9xX18xX10xX7xX3xX4xX39xX6xX3xX5cxX19xX3xX74xX1dxX6xX21xX3xX56xX2axX21xX28xX3xX1bxX1xX2fxX21xX28xX3x9be8xb581xX3xXexX9fx9331xX3x424dx8567xX3xeb4fxXb8xXb9xXbaxXb9x4582xX3xXexXdxX63xX21xX3xX1xX2axX21xX1xX3xX2xX15axX3xXexX1dxX1c6xX21xX3xX21xX28xX1xXdxX1f6xX21xX3xX4xX1faxX1dxX3xX21xX1x27e1xX18xX3xXe3xX1efxXdcxX3xX59xa00bxX21xX28xX3xeb08xX3xXexX25xX1caxX21xX28xX3xXc6x857cxX3xXexX1xX1dxX1a8xX4xX3xX1fxX20xX6xX3xX1bxX1xX2fxX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX39xX6xX3xX4xX29xX21xX3xX21xX28xX25xX44xXdxX3xXexX9fxX29xX21xX28xX3xXexX25xX19xX21xX28xX3xX5xX6xXdxXd2xX3xXcxX1xX10xX29xX3xX5cxXb8xXb8xX1a5xX3xX4xX5dxX4xX3xX1bxX63xXexX3xX74xX1dxX6dxX3xXc6xX2axX3xX13exX2axXdxX3xX13exX5dxX29xX3xX21xX28xX1xXdxX1f6xX21xX3xX4xX1faxX1dxX3xX1fxX25xXb5xX4xX3xX4xX1xX1dxXdcx3dfcxX21xX3xX1fxX63xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX1xXc3xX6xX3xX7xb892xX3xc3dxXdxX4xX1bxX3xX13xX1dxXdxX59xXdxX4xX10xX3xXc6xX2axX3x5876xX29xX21xX3xX2ebxX6xXc6xXdxX7xX3xX1fxX2c9xX3xXc6x6560xX3xXbxX1xX5dxX4xX3xX1xXc3xX6xX3xX5xX1e5xXdxX3xX21xX1xce43xX21xX28xX3xX255xX3xXexX25xX1caxX21xX28xX3xXexX9fxX1f6xX21xXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX28xX21xXebxX3xX4xX10xX21xXexX10xX9fxXf3xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX28xXdxX6xX4xX3xX18xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX59xXdxX21xX1xX3xX4xX1dxX3xX21xX28xX29xX6xXdxX3xX1bxX1xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX29xX6xXdxX3xX21xX28xX1dxX29xXdxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXd2xX13exX6xX29xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd2xXc6xX21xX47xX21xX10xX14dxX7xX47xX2xX151xX152xX153xX47xX2xX152xX153xX59xX153xX15axX15bxXex6158xX153xX151xX2xX5xX2xXd2xX164xXbxX28xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX12xXb8xX1xX1adxX18xX3xX21xX28xX1xXdxX1f6xX21xX3xX4xX1faxX1dxX3xX4xX39xX6xX3xX1dcxXaxXb8xX10xXdxX5xX5xX3xXe3xX1efxXdcxX3xX59xX251xX21xX28xX3xX13exX6xX3xX18xX1c2xX1dxX3xXexX1xXdxX63xXexX3xX1bxX63xX3xXexXdxX25exX18xX3xX21xXcbxX21xX28xX3xX59xX2axX21xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX9fxX1e5xX18xX3xX1bxX1xX2fxX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xXexX25xX19xX21xX28xX3xX5xX6xXdxX3xX13exX6xX29xX3xX28xb872xX18xXebxX3x6319xX1xba56xXdxX3xX4xX1c6xX1dxX3xX17axX10xX9fxX21xX6xX5xX1a5xX3xX445xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX4xX25xX3xX1x663dxX21xX1xX3xXe3xX1dxXdcxX63xX21xX3xX223xX6dxX21xX1xX3xXexX9fxX1f6xX21xX228xX3xXc6xX2axX3xX445xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX4xX25xX3xX1xX463xX21xX1xX3xXexX9fxX21exXd2xX3xXbaxX1faxX4xX3xX4xX1xX1faxX6xX3xX4xX39xX6xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX9fxX1e5xX18xX3xX1bxX1xX2fxX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xXexXafxX3xX2xX15axXd2xX15axX15axX15axX3xX1fxX63xX21xX3xX2xXd2xX15axX15axX15axXd2xX15axX15axX15axX3xX21xX28xX25xX44xXdxXd2xX3xX5cxX1x468exX21xX28xX3xX4xX1adxX3xX1bxX1xX6dxX3xX21xXcbxX21xX28xX3xX74xX1dxX6xXdcxX3xXexX9fx81f9xX21xX3xX1fxX2c9xX3xXexX1e5xX29xX3xX9fxX6xX3xXexX9fxXc3xX21xX28xX3xX5xX251xX4xX3xX21xX1xX1efxX21xX3xXexX1e5xX29xXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX28xX21xXebxX3xX4xX10xX21xXexX10xX9fxXf3xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX28xXdxX6xX4xX3xX18xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX59xXdxX21xX1xX3xX4xX1dxX3xX21xX28xX29xX6xXdxX3xX1bxX1xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX29xX6xXdxX3xX21xX28xX1dxX29xXdxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXd2xX13exX6xX29xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd2xXc6xX21xX47xX21xX10xX14dxX7xX47xX2xX151xX152xX153xX47xX2xX152xX153xX59xX153xX15axX15bxXexX152xX152xXd1xX2xX5xX152xXd2xX164xXbxX28xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX12xX445xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX4xX25xX3xX1xX463xX21xX1xX3xXexX9fxX21exX1a5xX3xX21xX19xXdxX3xX9fxX1a8xX21xX28xX3xX21xX1xX15xXexX3xXexX9fxX29xX21xX28xX3xX7xX447xX3xX4xX5dxX4xX3xX255xX3xXexX25xX1caxX21xX28xX3xX4xX39xX6xX3xX1dcxXaxXb8xX10xXdxX5xX5xX1a5xX3xX4xX1adxX3xX21xX1xX30axX21xX28xX3xX4x8fc9xX6xX3xX7x6452xX3xX5x8126xX21xX3xX4xX1xX29xX3xXbxX1xc271xXbxX3xX5dxX21xX1xX3xX7xX5dxX21xX28xX3xX220xb8cdxXexX3xXcxX9fxX44xXdxX3xX4xX1xXdxX63xX1dxX3xXe3xX1dxX447xX21xX28xX3xX4xX6dxX21xX1xX3xX74xX1dxX6xX21xX3xX13exX1f6xX21xX3xXexX9fxX29xX21xX28xXd2xX3xXcxX1xXdxX63xXexX3xX1bxX63xX3xX21xX2axXdcxX3xX4xX4eaxX21xX3xX1fxX25xXb5xX4xX3xX28xXc3xXdxX3xX5xX2axX3xXaxX56xX463xX21xX1xX3xXexX9fxX21exX3xX1dcxXaxXb8xX10xXdxX5xX5xXaxXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX28xX21xXebxX3xX4xX10xX21xXexX10xX9fxXf3xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX28xXdxX6xX4xX3xX18xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX59xXdxX21xX1xX3xX4xX1dxX3xX21xX28xX29xX6xXdxX3xX1bxX1xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX29xX6xXdxX3xX21xX28xX1dxX29xXdxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXd2xX13exX6xX29xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd2xXc6xX21xX47xX21xX10xX14dxX7xX47xX2xX151xX152xX153xX47xX2xX152xX153xX59xX153xX15axX15bxXexX153xXd1xX3b3xXd1xX5xX3b3xXd2xX164xXbxX28xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX12xXb8xXcbxX18xX3xX2xXcfxX152xXcfxX1a5xX3xX21xX1xX2axX3xX1bxX1xX29xX6xX3xX1xXc3xX4xX3xX21xX28xX25xX44xXdxX3xXb9xX21xX1xX3x6c6cxX29xX1xX21xX3xX2ebxX10xX7xX18xX29xX21xX59xX3xX17axX10xX9fxX21xX6xX5xX3xX5xX1c6xX21xX3xX1fxX1c6xX1dxX3xXexXdxX1f6xX21xX3xX1fxX25exX3xXe3xX1dxX15xXexX3xX255xX3xXexX25xX1caxX21xX28xX3xXc6xX25exX3xX445xX1xX447xXdxX3xX4xX1c6xX1dxX3xX17axX10xX9fxX21xX6xX5xXd2xX3xX1dcxXaxXb8xX10xXdxX5xX5xX3xXc6xX2axX3xX4xX5dxX4xX3xX1fxX441xX21xX28xX3xX21xX28xX1xXdx4ee8xXbxX3xX7xX615xX6xX3xX1fxX619xXdxX3xX5xX1e5xXdxX3xX18xX1a8xXexX3xX7xX447xX3xXexX1xXdxX63xXexX3xX1bxX63xX3xX4xX39xX6xX3xX17axX10xX9fxX21xX6xX5xXd2xX3xX445xX1xX447xXdxX3xX4xX1c6xX1dxX3xX17axX10xX9fxX21xX6xX5xX3xX1fxX25xXb5xX4xX3xX5xX2axX18xX3xX21xX1x803exX3xX5xX1e5xXdxX1a5xX3xX4xX1x6248xX3xX9fxX1a8xX21xX28xX3xX1bxX1xX29xX6dxX21xX28xX3xXd1xX15axX15axX3xX18xXd2xX3xXb8xX28xX25xX44xXdxX3xX59xX1efxX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX447xX21xX28xX3xXexX9fxX1f6xX21xX3xX13exX25exX3xX18xX632xXexX3xX1dxX447xX21xX3xX4xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX447xX21xX28xX3xX21xX1xX25xX3xXaxX4xX1dxX21xX28xX3xX1fxXdxX7c4xX21xX3xXexX1xX39xXdcxX3xXexXdxX21xX1xXaxX1a5xX3xXc6xX2axX3xX1xXc3xX3xX4xX1adxX3xXexX1xX2c9xX3xX4xX6xX21xX1xX3xXexX5dxX4xX3xX21xX2fxX21xX28xX3xX21xX28xX1xXdxX7c4xXbxX3xXexX9fxX1f6xX21xX3xX1fxX1adxXd2xX3xd3fxX21xX1xX3xX7xX5dxX21xX28xX3xXbxX1xX6dxX21xX3xXe3xX1e5xX3xXexX1xX2fxX21xX28xX3xX74xX1dxX6xX3xX4xX615xX6xX3xX7xX619xX3xX28xX1c6xX21xX3xX4xX5dxX4xX3xX4xX251xX4xXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX28xX21xXebxX3xX4xX10xX21xXexX10xX9fxXf3xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX28xXdxX6xX4xX3xX18xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX59xXdxX21xX1xX3xX4xX1dxX3xX21xX28xX29xX6xXdxX3xX1bxX1xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX29xX6xXdxX3xX21xX28xX1dxX29xXdxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXd2xX13exX6xX29xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd2xXc6xX21xX47xX21xX10xX14dxX7xX47xX2xX151xX152xX153xX47xX2xX152xX153xX59xX153xX15axX15bxXexXd1xX3b3xXcfxX153xX5xX153xXd2xX164xXbxX28xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX12xX1dcxXaxXb8xX10xXdxX5xX5xX3xX4xX1xX29xX3xX9fxX249xX21xX28xX1a5xX3xX4xe1b8xX21xX28xX3xXc6xX61cxXdxX3xX7xX251xX3xXbxX1xX5dxXexX3xXexX9fxXdxX2c9xX21xX3xX4xX39xX6xX3xX4xX2fxX21xX28xX3xX21xX28xX1xX7c4xX1a5xX3xX74xX1dxX5dxX3xXexX9fxX463xX21xX1xX3xXe3xX1efxXdcxX3xX59xX251xX21xX28xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX4xX25xX3xX21xX28xX29xX2axXdxX3xX1bxX1xX2fxX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1adxX3xXexX1xX2c9xX3xX13exa063xXexX3xX1fxX1c6xX1dxX3xXexXafxX3xX21xXcbxX18xX3xX2xXcfxXcfxX15axXd2xX3xXb8xX1xX1adxX18xX3xX21xX28xX1xXdxX1f6xX21xX3xX4xX1faxX1dxX3xX4xX39xX6xX3xX2fxX21xX28xX3xXexe031xX21xX1xX3xXexX29xX5dxX21xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXa23xX3xXexXdxX25exX18xX3xX21xXcbxX21xX28xX3xX4xX1xX29xX3xXc6xXdxX7c4xX4xX3xXe3xX1efxXdcxX3xX59xX251xX21xX28xX3xXc6xX2axX3xX1fxXdxX3xX5xX1e5xXdxX1a5xX3xXexX1xacffxX18xX3xX4xX1xXa23xX3xX21xX28xX6xXdcxX3xX4xX6dxX3xX7xX447xX3xX5xX25xXb5xX21xX28xX3xXc6xXa5dxXexX3xX21xX1dxX2fxXdxX3xX18xX2axX3xX18xe5dcxXdxX3xXexX9fxX1e5xX18xX3xX1bxX1xX2fxX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1adxX3xXexX1xX2c9xX3xX4xX1xX1faxX6xX3xX1fxX25xXb5xX4xXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX28xX21xXebxX3xX4xX10xX21xXexX10xX9fxXf3xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX28xXdxX6xX4xX3xX18xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX59xXdxX21xX1xX3xX4xX1dxX3xX21xX28xX29xX6xXdxX3xX1bxX1xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX29xX6xXdxX3xX21xX28xX1dxX29xXdxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXd2xX13exX6xX29xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd2xXc6xX21xX47xX21xX10xX14dxX7xX47xX2xX151xX152xX153xX47xX2xX152xX153xX59xX153xX15axX15bxXexX152xX151xXd0xX153xX5xXd1xXd2xX164xXbxX28xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX12xX17axX1faxX4xX3xXexX9fxX6xX21xX1xX3xXc6xX2f9xX3xX7xX19xX3xX1fxX441xX3xX18xX632xXexX3xXexX9fxX29xX21xX28xX3xX445xX1xX447xXdxX3xX4xX1c6xX1dxX3xX17axX10xX9fxX21xX6xX5xX3xX4xX39xX6xX3xX1xXc3xX6xX3xX7xX2d9xX3xX2dbxXdxX4xX1bxX3xX13xX1dxXdxX59xXdxX4xX10xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX15xXdcxX1a5xX3xX21xX1xX30axX21xX28xX3xXexX15xX18xX3xXbxXdxX21xX3xX220xX632xXexX3xXcxX9fxX44xXdxX3xX1bxX1xX619xX21xX28xX3xX5xX441xX3xX4xX1dxX21xX28xX3xX4xX15xXbxX3xX21xXcbxX21xX28xX3xX5xX25xXb5xX21xX28xX3xX1xX29xX1e5xXexX3xX1fxX1a8xX21xX28xX3xX4xX1xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX4xX25xX3xX21xX28xX29xX2axXdxX3xX1bxX1xX2fxX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX28xX21xXebxX3xX4xX10xX21xXexX10xX9fxXf3xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX28xXdxX6xX4xX3xX18xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX59xXdxX21xX1xX3xX4xX1dxX3xX21xX28xX29xX6xXdxX3xX1bxX1xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX29xX6xXdxX3xX21xX28xX1dxX29xXdxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXd2xX13exX6xX29xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd2xXc6xX21xX47xX21xX10xX14dxX7xX47xX2xX151xX152xX153xX47xX2xX152xX153xX59xX153xX15axX15bxXexXd1xX15bxXcfxX5xX151xXd2xX164xXbxX28xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX12xXcxX15xXexX3xX4xX6dxX3xXexX5dxX4xX3xXbxX1x8d68xX18xX3xX21xX28xX1xX7c4xX3xXexX1xX1dxXa5dxXexX3xX4xX39xX6xX3xX13xX1dxXdxX59xXdxX4xX10xX3xXc6xX2axX3xX2ebxX6xXc6xXdxX7xX3xX1fxX25exX1dxX3xX59xXdx2909xX21xX3xXexX6dxX3xX4xX6dxX21xX1xX3xX74xX1dxX6xX21xX3xXe3xX6xX21xX1xX3xXexX447xXexX1a5xX3xX1bxX1xX5dxX4xX3xXe3xX6xX3xX7xX29xX3xXc6xX61cxXdxX3xXexX1xX251xX4xX3xXexX63xX3xXexX9fxX1f6xX21xX3xXcxX9fxX1e5xX18xX3xX219xX21axX3xXexX9fxX21exX3xcd83xX1dxX447xX4xX3xXexX63xX3xX223xb72bxXbaxXbaxX228xX3xX21xX28xX2axXdcxX3xX21xX6xXdcxXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX28xX21xXebxX3xX4xX10xX21xXexX10xX9fxXf3xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX28xXdxX6xX4xX3xX18xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX59xXdxX21xX1xX3xX4xX1dxX3xX21xX28xX29xX6xXdxX3xX1bxX1xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX29xX6xXdxX3xX21xX28xX1dxX29xXdxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXd2xX13exX6xX29xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd2xXc6xX21xX47xX21xX10xX14dxX7xX47xX2xX151xX152xX153xX47xX2xX152xX153xX59xX153xX15axX15bxXexXd0xX15axXcfxX3b3xX5xXd0xXd2xX164xXbxX28xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX1dcxXaxXb8xX10xXdxX5xX5xX1a5xX3xX1bxX1xX1dxX3xXc6xX251xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX447xX21xX28xX3xX21xX1xX80axX3xX28xXc3xX21xX3xX4xX39xX6xX3xX445xX1xX447xXdxX3xX4xX1c6xX1dxX3xX17axX10xX9fxX21xX6xX5xX3xX4xX1adxX3xXexX1xX2c9xX3xX1fxX25xXb5xX4xX3xX13exX999xX3xX1fxX9f6xXbxX3xX13exX1caxXdxX3xX4xX5dxX4xX3xX1bxX1xX1dxX3xX7xX6dxX21xX3xXe3xX1dxX15xXexX3xX21xX2fxX21xX28xX3xX21xX28xX1xXdxX7c4xXbxX3xX9fxXdxX1f6xX21xX28xX3xX13exXdxX7c4xXexX1a5xX3xX1fxX39xX3xX9fxX1a8xX21xX28xX3xX1fxX2c9xX3xX5xX2axX18xX3xX21xX2fxX21xX28xX3xXexX9fxX1e5xXdxX3xXexX1xX10xX29xX3xX74xX1dxXdcxX3xX18xX2fxX3xX4xX2fxX21xX28xX3xX21xX28xX1xXdxX7c4xXbxXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX28xX21xXebxX3xX4xX10xX21xXexX10xX9fxXf3xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX28xXdxX6xX4xX3xX18xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX59xXdxX21xX1xX3xX4xX1dxX3xX21xX28xX29xX6xXdxX3xX1bxX1xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX29xX6xXdxX3xX21xX28xX1dxX29xXdxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXd2xX13exX6xX29xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd2xXc6xX21xX47xX21xX10xX14dxX7xX47xX2xX151xX152xX153xX47xX2xX152xX153xX59xX153xX15axX15bxXexX15bxX15bxX153xXd1xX5xX15bxXd2xX164xXbxX28xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX12xX56xXc3xX6xX3xX7xX2d9xX3xX2ebxX29xX21xX3xX2ebxX6xXc6xXdxX7xX3xX18xXdxX21xX1xX3xX1xXc3xX6xX3xX4xX6dxX21xX1xX3xXexX25xXb5xX21xX28xX3xX21xX1xXa5dxXexX3xXexX1xX251xX4xX3xX74xX1dxX6xX21xX3xX7xX5dxXexX3xXexXafxX3xX445xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX4xX25xX3xX1xX463xX21xX1xX3xXexX9fxX21exX3xX21xX28xX29xX2axXdxX3xX1bxX1xX2fxX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX28xX21xXebxX3xX4xX10xX21xXexX10xX9fxXf3xXaxX12xX0xXdxX18xX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX28xXdxX6xX4xX3xX18xX29xX3xX1bxX1xX1dxX3xX59xXdxX21xX1xX3xX4xX1dxX3xX21xX28xX29xX6xXdxX3xX1bxX1xX29xX21xX28xX3xX28xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5xX29xX6xXdxX3xX21xX28xX1dxX29xXdxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXd2xX13exX6xX29xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd2xXc6xX21xX47xX21xX10xX14dxX7xX47xX2xX151xX152xX153xX47xX2xX152xX153xX59xX153xX15axX15bxXexX153xX2xXcfxXd0xX5xXcfxXd2xX164xXbxX28xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX29xX59xXdcxXaxX12xX445xX1xX1dxX21xX28xX3xX4xX6dxX21xX1xX3xX21xX1xX463xX21xX3xXexXafxX3xX13exX1f6xX21xX3xX21xX28xX29xX2axXdxX3xX4xX39xX6xX3xX445xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX1xX3xX4xX25xX3xX1xX463xX21xX1xX3xXe3xX1dxXdcxX63xX21xX1a5xX3xX13exX6xX29xX3xX28xX441xX18xX3xX18xX1a8xXexX3xX4xX1xXdxX63xX4xX3xX28xX25xX19xX21xX28xX3xX21xX28xX1xXdxX1f6xX21xX28xX3xX1bxX1xX619xX21xX28xX3xX5xX441xX3xX4xX1dxX21xX28xX3xX4xX15xXbxX3xX5dxX21xX1xX3xX7xX5dxX21xX28xX3xX220xX632xXexX3xXcxX9fxX44xXdxX3xX4xX1xX29xX3xX13exX25exX3xX18xX632xXexX3xX13exX1f6xX21xX3xXexX9fxX29xX21xX28xX3xX4xX39xX6xX3xXc6xX4eaxX21xX28xX3xXexX9fxX4eaxX21xX1a5xX3xX21xX19xXdxX3xX4xX29xX21xX3xX21xX28xX25xX44xXdxX3xX7xXdxX21xX1xX3xX7xX447xX21xX28xXd2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX29xX1dxX9fxX4xX10xXaxX12xX0xXdxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX219xX21xb6b3xXe3xXbxX9fxX10xX7xX7xX0xX47xXdxX12xX0xX47xXbxX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX29xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc6xXdxX59xX10xX29xXe5xX13exX29xXexXexX29xX18xXaxX12xX0xX47xX7xX10xX4xXexXdxX29xX21xX12