Đồng chí Trần Đình Gia tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh  
(Baohatinh.vn) - Với tỷ lệ tín nhiệm đạt 98,32%, đồng chí Trần Đình Gia đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
c882x113cexeb38x128c4x153f1xe147xcdd7x12347x1504bxX7xd964xd679x11e09xe222x14d5dx11339xX5x155c4xXaxfcebx15531x138dcx1551fx13ad3xX3xX4xX1xf035xX3xXcx127fexccf3xX15xX3xX13xd3b7xX15xX1xX3x1352bxXdxX6xX3xXex12ef5xXdxX3x13439xd2a9xX4xX3xX4xfc10xX3x14d3cxX1axX3xXexX1x136a3xX3x156cdxe0fbxdbedx15419xX15xX3x102caxX3exX3x135cbx1121axX3xfb6dxX15xX1xX0x1421axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6x102e8xXaxX12x11a5fx14956xXdxX3xXex10a92xX3xX5xX3fxX3xXexX1axX15xX3xX15xX1xXdxX3fxf624xX3xX2ex15889xXexX3x11ee9xcf13x14742xe62bx14229xff7cxX7bxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX6xX3xX2ex11280xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX4xX1x13c78xX4xX3x1018dx1494cxX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3x1282dxX3cxf86cxX3xXcxe3baxX15xX1xeb8bxX3x13e4exX1x132a2xX6xX3xd4a1xXd4xX61x14940xX7bxX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxd46cxX7dxXe4xeba0xX7dxXe4xX7dxf88ax12013xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35x116bfxX5exX3exXaxX12xX0xXdxX73xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx137b8xX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXax11fc0xXdxX5exXexX1x12721xX3xX2xX2x1194dxXe4xXbx13531xd039xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX123xX3x11806x123f1xXe4xXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX4cxX4cxXdxXecxeb9exX6xXfdxX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxXabxX15xX4cxX15xX10xX11exX7xX4cxX7dxXe4xX7cxX7dxX4cxX2xX7cxX7cxX5exXebxX2xXebxX127xX136xXe4xX7cxXexX7dxX7dxX127xX2xX127xX5xXe4xXecx13392xXbxX16x10c37xX1dxX9xX136xX2xXebxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX6xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXaxX3xX11exXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xX2xX127xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX135xX136xXe4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12xX10fxX1xXdxd332xX3dxX3xX15xX6xX3exX3xXc5xX2xX127xX4cxX7axXcdxX3xX13xX76xXdxX3xX1xfed3xXdxX3xX13xX76xXdxX3xX14bxXdx10f97xX3dxX3xX13x10ca3xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xX5xX1exX15xX3xXexX1xXa8xX3xXd4xXd4xX61xXd7xX7bxX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxX3xXexXdx134d8xXbxX3xXexXacxX4xX3xX5exXdx149bcxX15xX3xX1dxX6xX3xXabxX62xXdxX3xX15xX1xXdxX1f5xX3dxX3xX15xX208xXdxX3xX5exX3dxX15xX16xX3xe5c2xX3dxX6xX15xX3xXexX1dx14701xX15xX16xXecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12xX0xXdxX73xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX11exXdxX5exXexX1xX123xX3xX2xX2xX127xXe4xXbxX12axX12bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX123xX3xX135xX136xXe4xXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX4cxX4cxXdxXecxX14bxX6xXfdxX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxXabxX15xX4cxX15xX10xX11exX7xX4cxX7dxXe4xX7cxX7dxX4cxX2xX7cxX7cxX5exXebxX2xXebxXe4xX7axX2xX2xXexX7dxX79xX7dxX7dxX127xX5xXe4xXecxX176xXbxX16xX179xX1dxX9xXebxX7axX127xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX6xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXaxX3xX11exXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xX2xX127xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX135xX136xXe4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxXfdxX15xXaxX12xX13xX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX14bx130f0xX3xXbxX1xXdxX24cxX3dxX3xX14bxX1exX3dxX3xXexX1dxf2fexX4xX3xXexXdxX24cxXbxX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxXecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12x1489bxef1axX3xX2exX1exX3dxX3xXbxX1xXdxe6d4xX15xX3xX5xXc7xX73xX3xXabxXdxX3fxX4xX3xX14bxX3dxeb47xXdxX3xX4xX1xXdxX1f5xX3dxX7bxX3xX13xX76xXdxX3xX1xX208xXdxX3xX13xX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xX2exX99xX3xXexXdxX24cxX15xX3xX1xXc7xX15xX1xX3xX4xX2bxX4xX3xX14bxX3axX62xX4xX3xX14bxX1exX3dxX3xXexX1dxX399xX4xX3xXexXdxX24cxXbxX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exXecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12xX61xX62xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX1exX15xX3xXexX1dxX2bxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xX4xX6xXfdxX7bxX3xX2exX76xXdxX3xX1xX208xXdxX3xX2exX99xX3xX14bxX1exX3dxX3xX2exX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX6xX3xXexXdxX24cxXbxX3xXexXacxX4xX3xX16xXdxd8b9xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXcfxX1xXd1xX6xX3xXd4xXd4xX61xXd7xX7bxX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxX3xXabxX62xXdxX3xXexX66xX3xX5xX3fxX3xX7xf2afxX3xXbxX1xXdxX24cxX3dxX3xX14bxX1exX3dxX3xXexX1dxce32xX15xX16xX3xX2exX76xXexX3xX79xX7axX7bxX7cxX7dxX7exXecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12xX13xX211xX3xX5xXc7xX73xX3xX7x13b35xX3dxX3xX7xX2fxX4xX3xXexX1xX3e3xX73xX3xXbxX1xX3axffc6xX15xX16xX3xX1xX3axX62xX15xX16xX7bxX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXabxXacxX3xX4xX1xXfdxX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX73xX62xXdxX7bxX3xX4xX2bxX4xX3xX2exX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xXexXdxX24cxXbxX3xXexXacxX4xX3xX2exXdxX3xX7xX53bxX3dxX3xXexX1xX215xXfdxX3xX5xX3dx12c67xX15xX3xXabxX1f5xX3xX4xX2bxX4xX3xX15xX208xXdxX3xX5exX3dxX15xX16xX7bxX3xX5xXcaxX15xX1xX3xXabxX399xX4xX3xX26exX3dxX6xX15xX3xXexX1dxX275xX15xX16xXecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12xX0xXdxX73xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX11exXdxX5exXexX1xX123xX3xX2xX2xX127xXe4xXbxX12axX12bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX123xX3xX135xX136xXe4xXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX4cxX4cxXdxXecxX14bxX6xXfdxX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxXabxX15xX4cxX15xX10xX11exX7xX4cxX7dxXe4xX7cxX7dxX4cxX2xX7cxX7cxX5exXebxX2xXebxX127xX7dxX7dxXe4xXexX127xX135xX7dxX7axXe4xX5xXe4xXecxX176xXbxX16xX179xX1dxX9xX7cxX7axXe4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX6xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXaxX3xX11exXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xX2xX127xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX135xX136xXe4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxXfdxX15xXaxX12xX13xX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3x100c9xX16xX3dxX3exX255xX15xX3xXcxX1x13ce4xX3xXcxX1xX42xX3exX3xXe7xX3xX10fxX54axX3xX26exX3dxX6xX15xX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xXexX1dxX22xX15xX1xX3xX14bxXc7xX3exX3xX4xX2bxX4xX3xX16xXdxX215xXdxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX15xX53bxX15xX16xX3xX4xX6xXfdxX3xX4x14dd3xX15xX16xX3xXexX2bxX4xX3xXcfxXdxX211xX73xX3xXexX1dxX6xX7bxX3xX16xXdxX2bxX73xX3xX7xX2bxXexXecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12xXcxX1dxXfdxX15xX16xX3xX5xXcaxX15xX1xX3xXabxX399xX4xX3xX12axX53bxX3exX3xX5exX399xX15xX16xX3xX13xX215xX15xX16xX7bxX3xX2exX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX2exX99xX3xX2exX1f5xX3xX12axX3dxf4c8xXexX3xX4xX2bxX4xX3xX16xXdxX215xXdxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX15xX1x1273dxX73xX3xX15xX53bxX15xX16xX3xX4xX6xXfdxX3xX4xX1xX771xXexX3xX5xX3axf58dxX15xX16xX7bxX3xX1xXdxX3fxX3dxX3xX26exX3dxX215xX3xX4xX712xX15xX16xX3xXexX2bxX4xX3xXcfxXdxX211xX73xX3xXexX1dxX6xX7bxX3xX16xXdxX2bxX73xX3xX7xX2bxXexX3xX4xX42xX6xX3xX4xX771xXbxX3xX42xX3exX12bxX3xX4xX2bxX4xX3xX14bxXc7xXdxX3xX1xX275xX4xX7bxX3xX16xXdxX215xXdxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xXexX1dxXfdxX15xX16xX3xXabxXdxX3fxX4xX3xX2exX3f1xXdxX3xX73xX62xXdxX3xX7xX399xX3xX5xX99xX15xX1xX3xX2exX76xXfdxX3xX4xX42xX6xX3xX13xX215xX15xX16xX3xX2exX501xXdxX3xXabxX62xXdxX3xX4xX712xX15xX16xX3xXexX2bxX4xX3xX5exX53bxX15xX3xXabxX594xX15xX3xX4xX42xX6xX3xX1xX3fxX3xXexX1xX501xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXexX1dxXfdxX15xX16xX3xXexX22xX15xX1xX3xX1xX22xX15xX1xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX15xX6xX3exX12bxX3xXcfxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3fxX73xX7bxX3xX16xXdxX215xXdxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xXexX1dxXfdxX15xX16xX3xX15xX53bxX15xX16xX3xX4xX6xXfdxX3xX4xX1xX771xXexX3xX5xX3axX797xX15xX16xX3xX2exX208xXdxX3xX15xX16x159b8xX3xX4xX2bxX15xX3xX14bxX208xX3xX2exX2bxXbxX3xXa8xX15xX16xX3xX3exX3e3xX3dxX3xX4xX1exX3dxX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXabxXacxXecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12xX0xXdxX73xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX11exXdxX5exXexX1xX123xX3xX2xX2xX127xXe4xXbxX12axX12bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX123xX3xX135xX136xXe4xXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX4cxX4cxXdxXecxX14bxX6xXfdxX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxXabxX15xX4cxX15xX10xX11exX7xX4cxX7dxXe4xX7cxX7dxX4cxX2xX7cxX7cxX5exXebxX2xXebxX2xXe4xXe4xX136xXexX7axX136xX136xX127xXebxX5xXe4xXecxX176xXbxX16xX179xX1dxX9xX79xX7dxX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX6xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXaxX3xX11exXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xX2xX127xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX135xX136xXe4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxXfdxX15xXaxX12xXcxXfdxXc7xX15xX3xX4xX215xX15xX1xX3xXbxX1xXdxX3e3xX15xX3xX5xXc7xX73xX3xXabxXdxX3fxX4xX3xX14bxX3dxX3f1xXdxX3xX4xX1xXdxX1f5xX3dxX3xX4xX42xX6xX3xX2exX76xXdxX3xX1xX208xXdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12xXcxX1dxXfdxX15xX16xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX1dxXdxX211xX15xX3xXcfxXdxX15xX1xX3xXexX24cxX3xXe7xX3xX12axX99xX3xX1xX208xXdxX7bxX3xX15xX1xXdxX1f5xX3dxX3xX2exX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX2exX99xX3xX1xXdxX24cxX15xX3xXcfxX24cxX3xX15xX1xX784xX73xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX1dxXdxX211xX15xX3xXabxd0a5xX15xX3xX1xXd1xX6xX3xXabxXc7xX3xX4xXfdxX15xX3xX15xX16xX3axe476xXdxX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXexX1dxXfdxX15xX16xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX2exXfdxX76xX15xX3xX73xX62xXdxX12bxX3xX4xX2bxX4xX3xX16xXdxX215xXdxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX15xX53bxX15xX16xX3xX4xX6xXfdxX3xX4xX1xX771xXexX3xX5xX3axX797xX15xX16xX3xX16xXdxX2bxXfdxX3xX5exXacxX4xX7bxX3xX2exXc7xXfdxX3xXexX76xXfdxX3xX3daxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX771xXbxX3xX1xX275xX4xX3xXexX1dxX3e3xX15xX3xX2exX6d6xX6xX3xX14bxXc7xX15xX12bxX3xX15xX1xX4baxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXabxXacxX7bxX3xX16xXdxX215xXdxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX15xX1xX784xX73xX3xX2ex15611xX3exX3xX73xX76xX15xX1xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX1dxXdxX211xX15xX3xX4xX712xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3fxXbxX7bxX3xXexXdxX211xX3dxX3xXexX1xX42xX3xX4xX712xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3fxXbxX7bxX3xXexX1xX3axX54axX15xX16xX3xX73xX76xXdxX3xX5exX6d6xX4xX1xX3xXabxXacxX3xXabxXc7xX3xX5exX3dxX3xX5xX6d6xX4xX1xX3xXabxX10xX15xX3xX14bxXdxX211xX15xXecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12xX0xXdxX73xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX11exXdxX5exXexX1xX123xX3xX2xX2xX127xXe4xXbxX12axX12bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX123xX3xX135xX136xXe4xXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX4cxX4cxXdxXecxX14bxX6xXfdxX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxXabxX15xX4cxX15xX10xX11exX7xX4cxX7dxXe4xX7cxX7dxX4cxX2xX7cxX7cxX5exXebxX2xXebxX7dxX79xXe4xX7axXexX7dxX79xX136xX7dxXebxX5xXe4xXecxX176xXbxX16xX179xX1dxX9xX7dxX7cxX7axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX6xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXaxX3xX11exXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xX2xX127xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX135xX136xXe4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxXfdxX15xXaxX12xX13xX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX6cdxX16xX3dxX3exX255xX15xX3x101b5xX208xX4xX3xX3cxX784xX15xX16xX3xXe7xX3xX10fxX54axX3xX26exX3dxX6xX15xX3x15504xX35xX6cdxca7cxX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xXexX1dxX22xX15xX1xX3xX14bxXc7xX3exX3xX4xX2bxX4xX3xX15xX208xXdxX3xX5exX3dxX15xX16xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX1dxXdxX211xX15xX3xXabxXa45xX15xX3xX1xXd1xX6xX3xXabxXc7xX3xX4xXfdxX15xX3xX15xX16xX3axXa56xXdxX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xXecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxXfdxX15xXaxX12xX0xXdxX73xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX3dxX73xX14bxX3xX5exX1xXdxX5exX10xX3xXdxX10fxX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX11exXdxX5exXexX1xX123xX3xX2xX2xX127xXe4xXbxX12axX12bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX123xX3xX135xX136xXe4xXbxX12axX12bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX4cxX4cxXdxXecxX14bxX6xXfdxX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxXabxX15xX4cxX15xX10xX11exX7xX4cxX7dxXe4xX7cxX7dxX4cxX2xX7cxX7cxX5exXebxX2xXebxX7dxX7cxXe4xX127xXexX136xXebxX2xXe4xX136xX5xXe4xXecxX176xXbxX16xX179xX1dxX9xXebxXe4xXebxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX6xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXaxX3xX11exXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xX2xX127xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX135xX136xXe4xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX14bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX12axX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxXe4xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5exX5exXdxX15xX16xX9xXaxXebxXaxX12xX0xXexX14bxXfdxX5exX3exX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXfdxX5exX3exXaxX12xX6cdxX16xXc7xX3exX3xX73xX6xXdxX7bxX3xX13xX76xXdxX3xX1xX208xXdxX3xX13xX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xX5xX1exX15xX3xXexX1xXa8xX3xXd4xXd4xX61xXd7xX7bxX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxX3xX7x1083axX3xX14bxX3axX62xX4xX3xXabxXc7xXfdxX3xXbxX1xXdxX3e3xX15xX3xX14bxX24cxX3xX73xX76xX4xX3xXabxX62xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX15xX208xXdxX3xX5exX3dxX15xX16xX3xX26exX3dxX6xX15xX3xXexX1dxX275xX15xX16xX3xX15xX1xX3axX123xX3xXexX1xX712xX15xX16xX3xX14bxX2bxXfdxX3xXcfxX24cxXexX3xX26exX3dxX215xX3xXbxX1xXdxX3e3xX15xX3xX1xX275xXbxX3xXexX1xXa8xX3xX15xX1xX771xXexX3xX4xX42xX6xX3xX35xX6xX15xX3xX10fxX1xX771xXbxX3xX1xXc7xX15xX1xX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX12bxX3xX14bxX1exX3dxX3xX2exXfdxXc7xX15xX3xX2exX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xXabxXc7xX3xX5exX399xX3xXcfxX1xX3dxX3exX24cxXexX3xX2exXdxX3xX5exX399xX3xX13xX76xXdxX3xX1xX208xXdxX3xX13xX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xXex11bd7xX15xX1xX3xX5xX1exX15xX3xXexX1xXa8xX3xXd4xXd7xXd4xX12bxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX26exX3dxX3exX24cxXexX3xXexX1xX712xX15xX16xX3xX26exX3dxX6xX3xX6cdxX16xX1xX6d6xX3xX26exX3dxX3exX24cxXexX3xX13xX76xXdxX3xX1xX208xXdxX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxXecxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX1dxX12xX0xX4cxXexX14bxXfdxX5exX3exX12xX0xX4cxXexX6xX14bxX5xX10xX12xX0xX5exXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX1dxX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX3dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe7xXexX1xX3dxX73xX14bxXe7xX6xX15xX5exXe7xX7xX6xXbxXfdxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc70xX6xX15xX1xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX7cxX136xX3x11c95xX3exX3xXabxXdxX3e3xX15xX3xX35xX10fxX3cxX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xX3xXe7xX3xX7dxXe4xX7dxXebxXaxX3xX1xX1dxX10xc920xX9xXaxX4cxX12axX6xX3exXe7xX5exX3dxX15xX16xXe7xX5exX6xX15xX16xX4cxX5exX6xX15xX1xXe7xX7xX6xX4xX1xXe7xX7cxX136xXe7xX3dxX3exXe7xXabxXdxX10xX15xXe7xX14bxX4xX1xXe7xX5exX6xX15xX16xXe7xX14bxXfdxXe7xX1xX3dxX3exX10xX15xXe7xXcfxX3exXe7xX6xX15xX1xXe7xX15xX1xXdxX10xX73xXe7xXcfxX3exXe7xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxX4cxX2xX79xX135xXe4xX136xX2xXecxX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX73xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX7dxXe4xX4cxX15xX10xX11exX7xX4cxX7dxXe4xX7cxX7dxX4cxX2xXe4xXebxX5exXebxX2xX7cxXe4xX7cxX2xX7dxXexX135xX7axX2xX136xX5xX79xXe7xX2xX7cxX7cxX5exXebxX2xX2xX7cxX7cxX7cxX135xXexX2xX7dxX2xX79xX7dxX5xXe4xXecxX176xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX6xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxXabxX12xX0xX7xXexX1dxXfdxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc70xX6xX15xX1xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX7cxX136xX3xXff7xX3exX3xXabxXdxX3e3xX15xX3xX35xX10fxX3cxX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xX3xXe7xX3xX7dxXe4xX7dxXebxXaxX3xX1xX1dxX10xX1031xX9xXaxX4cxX12axX6xX3exXe7xX5exX3dxX15xX16xXe7xX5exX6xX15xX16xX4cxX5exX6xX15xX1xXe7xX7xX6xX4xX1xXe7xX7cxX136xXe7xX3dxX3exXe7xXabxXdxX10xX15xXe7xX14bxX4xX1xXe7xX5exX6xX15xX16xXe7xX14bxXfdxXe7xX1xX3dxX3exX10xX15xXe7xXcfxX3exXe7xX6xX15xX1xXe7xX15xX1xXdxX10xX73xXe7xXcfxX3exXe7xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxX4cxX2xX79xX135xXe4xX136xX2xXecxX1xXexX73xXaxX12xXc70xX6xX15xX1xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX7cxX136xX3xXff7xX3exX3xXabxXdxX3e3xX15xX3xX35xX10fxX3cxX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xX3xXe7xX3xX7dxXe4xX7dxXebxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX1dxXfdxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX76xXdxX3xXbxX1xXdxX3e3xX15xX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX13xX76xXdxX3xX1xX208xXdxX3xX13xX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXc5xX3cxXc7xX3xXcxXcaxX15xX1xXcdxX3xX5xX1exX15xX3xXexX1xXa8xX3xXd4xXd4xX61xXd7xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xX3xXe7xX3xX7dxXe4xX7dxXebxX3xXcfxX1xX6xXdxX3xX73xX76xX4xX3xX7xX2bxX15xX16xX3xX2xX127xX4cxX7axX7bxX3xX4xX2bxX4xX3xX2exX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX2exX99xX3xX14bxX1exX3dxX3xX7cxX136xX3xX2exX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXabxXc7xXfdxX3xX35xX6xX15xX3xX10fxX1xX771xXbxX3xX1xXc7xX15xX1xX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xX3xXe7xX3xX7dxXe4xX7dxXebxXecxX3xX35xX2bxXfdxX3xX3cxXc7xX3xXcxXcaxX15xX1xX3xXexX1dxX53bxX15xX3xXexX1dxX275xX15xX16xX3xX16xXdxX62xXdxX3xXexX1xXdxX3fxX3dxX3xX4xcaddxX15xX16xX3xX14bxX76xX15xX3xX2exX275xX4xXecxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxXabxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX1exX3dxX3xX7cxX136xX3xX2exX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXabxXc7xXfdxX3xX35xX6xX15xX3xX10fxX1xX771xXbxX3xX1xXc7xX15xX1xX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxXaxX3xX1xX1dxX10xX1031xX9xXaxX4cxX12axX6xX3exXe7xX5exX3dxX15xX16xXe7xX5exX6xX15xX16xX4cxX14bxX6xX3dxXe7xX7cxX136xXe7xX5exXfdxX15xX16xXe7xX4xX1xXdxXe7xXabxX6xXfdxXe7xX14bxX6xX15xXe7xX4xX1xX6xXbxXe7xX1xX6xX15xX1xXe7xX5exX6xX15xX16xXe7xX14bxXfdxXe7xX1xX3dxX3exX10xX15xXe7xXcfxX3exXe7xX6xX15xX1xXe7xX15xX1xXdxX10xX73xXe7xXcfxX3exXe7xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxX4cxX2xX79xX135xXe4xX7dxX136xXecxX1xXexX73xXaxX12xX0xXdxX73xX16xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4cxX73xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX7dxXe4xX4cxX15xX10xX11exX7xX4cxX7dxXe4xX7cxX7dxX4cxX2xX7cxX7cxX5exXebxX2xX2xX7cxX7cxX7cxX135xXexX2xX7dxX2xX79xX7dxX5xXe4xXecxX176xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX1dxX1exX15xX3xX13xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX6xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX33xX3xX35xX1axX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3dxX3exX3fxX15xX3xX42xX3exX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxXabxX12xX0xX7xXexX1dxXfdxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX1exX3dxX3xX7cxX136xX3xX2exX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXabxXc7xXfdxX3xX35xX6xX15xX3xX10fxX1xX771xXbxX3xX1xXc7xX15xX1xX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxXaxX3xX1xX1dxX10xX1031xX9xXaxX4cxX12axX6xX3exXe7xX5exX3dxX15xX16xXe7xX5exX6xX15xX16xX4cxX14bxX6xX3dxXe7xX7cxX136xXe7xX5exXfdxX15xX16xXe7xX4xX1xXdxXe7xXabxX6xXfdxXe7xX14bxX6xX15xXe7xX4xX1xX6xXbxXe7xX1xX6xX15xX1xXe7xX5exX6xX15xX16xXe7xX14bxXfdxXe7xX1xX3dxX3exX10xX15xXe7xXcfxX3exXe7xX6xX15xX1xXe7xX15xX1xXdxX10xX73xXe7xXcfxX3exXe7xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxX4cxX2xX79xX135xXe4xX7dxX136xXecxX1xXexX73xXaxX12xX35xX1exX3dxX3xX7cxX136xX3xX2exX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXabxXc7xXfdxX3xX35xX6xX15xX3xX10fxX1xX771xXbxX3xX1xXc7xX15xX1xX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX1dxXfdxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX61xX62xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX1exX15xX3xcde8xX2exXfdxXc7xX15xX3xXcfxX24cxXexX3x11e07xX3xX5exX53bxX15xX3xX4xX1xX42xX3xXe7xX3xXcfxX66xX3xX4xX3axX54axX15xX16xX3xXe7xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX1dxXdxX211xX15xf788xX7bxX3xX13xX76xXdxX3xX1xX208xXdxX3xX13xX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX13xX215xX15xX16xX3xX14bxX208xX3xX1xX3dxX3exX3fxX15xX3xX45xX46xX3xX48xX15xX1xX3xXc5xX3cxXc7xX3xXcxXcaxX15xX1xXcdxX3xX5xX1exX15xX3xXexX1xXa8xX3xXd4xXd4xX61xXd7xX7bxX3xX15xX1xXdxX3fxX73xX3xXcfxX46xX3xX7dxXe4xX7dxXe4xXe7xX7dxXe4xX7dxXebxX3xX2exX99xX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX5exXdxX255xX15xX3xX1dxX6xX3xXabxX62xXdxX3xX7xX399xX3xXexX1xX6xX73xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX42xX6xX3xX7dxX7cxX79xX3xX2exX76xXdxX3xX14bxXdxX211xX3dxX3xX2exX76xXdxX3xX5exXdxX3fxX15xX3xX4xX1xXfdxX3xXebxXecxXebxX79xXe4xX3xX2exX215xX15xX16xX3xXabxXdxX3e3xX15xXecxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxXabxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX3dxX5xX12xX0xX5exXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX4cxX5exXdxXabxX12xX0xX4cxX5exXdxXabxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX3dxXexX1xXfdxX1dxXaxX12xX6cdxX1xXd1xX73xX3x13c8dxXecxX61xX0xX4cxXbxX12
Nhóm P.V