Rà soát các nội dung về chương trình phát triển thanh niên và tôn vinh trí thức tiêu biểu

(Baohatinh.vn) - Tại buổi làm việc, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Sở Nội vụ, Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh rà soát, bổ sung để hoàn thiện các nội dung liên quan đến phát triển thanh niên và tôn vinh trí thức tiêu biểu trước khi trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chiều 15/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ, Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc.

Rà soát các nội dung về chương trình phát triển thanh niên và tôn vinh trí thức tiêu biểu

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe đại diện Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2030.

Rà soát các nội dung về chương trình phát triển thanh niên và tôn vinh trí thức tiêu biểu

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương trình bày dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2030.

Hà Tĩnh hiện có hơn 250.000 thanh niên, chiếm 19,15% dân số toàn tỉnh. Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và toàn xã hội ngày càng quan tâm, tạo điều kiện chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, sự bùng nổ của thông tin, mạng xã hội, thanh niên hiện đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Vì vậy, việc tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2030 là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với quy định của pháp luật.

Rà soát các nội dung về chương trình phát triển thanh niên và tôn vinh trí thức tiêu biểu

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam: Quá trình xây dựng các mục tiêu trong dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2030, Tỉnh đoàn đã tích cực phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan để đưa ra các chỉ tiêu thành phần phù hợp với tình hình thanh niên của tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2030 nhằm hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc và truyền thống quê hương Hà Tĩnh; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ...

Rà soát các nội dung về chương trình phát triển thanh niên và tôn vinh trí thức tiêu biểu

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân góp ý dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2030.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã góp ý cụ thể vào các nội dung dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo cung cấp một số số liệu thực tế, căn cứ giải trình các chỉ tiêu cũng như tính khả thi của các tiêu chí…

Tiếp đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh.

Rà soát các nội dung về chương trình phát triển thanh niên và tôn vinh trí thức tiêu biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Sơn trình bày dự thảo Nghị quyết về quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe đại diện Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, dự thảo nghị quyết quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh gồm 4 điều với mục tiêu ghi nhận, khích lệ những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Rà soát các nội dung về chương trình phát triển thanh niên và tôn vinh trí thức tiêu biểu

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Đề nghị cơ quan soạn thảo soát xét thật kỹ dự thảo các tờ trình, nghị quyết đảm bảo tính khả thi.

Liên quan đến dự thảo nghị quyết này, các đại biểu đề nghị Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan tới quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu tỉnh như: mức chi tổ chức xét chọn, số tiền thưởng, mức tác động tới xã hội...

Rà soát các nội dung về chương trình phát triển thanh niên và tôn vinh trí thức tiêu biểu

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga ghi nhận quá trình chuẩn bị nội dung của các đơn vị về các dự thảo nghị quyết liên quan.

Đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2030, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ cùng Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu đại biểu tham dự; tiếp tục rà soát, bổ sung các chính sách cụ thể, rõ ràng để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển thanh niên sát thực tiễn.

Với dự thảo Nghị quyết về quy định một số mức chi cho hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh cần soát xét thật kỹ lưỡng các quy định, đảm bảo việc triển khai thực hiện thuận lợi, sát thực tế.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast