Sở TN&MT Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ qua Trung tâm hành chính công

(Baohatinh.vn) - Trong 1.011 hồ sơ mà Sở TN&MT Hà Tĩnh tiếp nhận qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì có tới 743 hồ sơ về lĩnh vực đất đai.

Sở TN&MT Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ qua Trung tâm hành chính công

Người dân tới nộp hồ sơ liên quan tới lĩnh vực tài nguyên môi trường ở Trung tâm hành chính công tỉnh.

Theo thông tin từ Sở TN&MT, trong 9 tháng đầu năm 2020, đơn vị này đã tiếp nhận 1.011 hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh. Trong số này, có 493 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Qua thống kê, hồ sơ về lĩnh vực đất đai chiếm số lượng nhiều nhất với 743 hồ sơ. Hiện tại, 445 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, 144 hồ sơ bổ sung, 12 hồ sơ trả không giải quyết, 142 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý.

Tiếp theo là hồ sơ về lĩnh vực giao dịch đảm bảo với 120 hồ sơ (118 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, 2 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý).

Sở TN&MT Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ qua Trung tâm hành chính công

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giúp các cá nhân, đơn vị thuận lợi hơn trong giải quyết hồ sơ.

Được biết, tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở TN&MT Hà Tĩnh đều được cung cấp ở mức độ 2 trở lên, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 27 thủ tục hành chính, mức độ 4 đối với 12 thủ tục hành chính.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý theo dịch vụ công trực tuyến tăng dần theo các năm. Cụ thể, năm 2017 tiếp nhận 448 hồ sơ, giải quyết 412 hồ sơ; năm 2018 tiếp nhận 930 hồ sơ, giải quyết 784 hồ sơ; năm 2019 tiếp nhận 886 hồ sơ, giải quyết 705 hồ sơ và 9 tháng đầu năm 2020 là 1.011 hồ sơ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast