Tập trung tuyên truyền các nội dung, hoạt động hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2020, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị ban tuyên giáo các cấp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm đại hội...

Sáng 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2020. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì điểm cầu trung ương.

Tại Hà Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị và các báo cáo viên cấp tỉnh.

Tập trung tuyên truyền các nội dung, hoạt động hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề “Kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025".

Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp đã khắc phục khó khăn, tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng.

Tập trung tuyên truyền các nội dung, hoạt động hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tính đến hết ngày 29/10/2020, có 67/67 (100%) đảng bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đảng bộ đã bầu được 3.330 đồng chí vào ban chấp hành, 1.084 đồng chí tham gia lần đầu, đạt 32,5%; trình độ cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,11%.

Tập trung tuyên truyền các nội dung, hoạt động hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, hình thức, phô trương. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, thống nhất cao.

Thành công của đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tạo khí thế mới, vận hội mới, làm cơ sở tổ chức cho Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tiếp đó, đại biểu nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực.

Tập trung tuyên truyền các nội dung, hoạt động hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung nói trên đến cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, quy mô phù hợp tình hình địa phương mình.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó tuyên truyền kết quả, thành công của đại hội trực thuộc trung ương, những bài học kinh nghiệm; tuyên truyền dự thảo các văn kiện trình đại hội; công tác chuẩn bị đại hội; tuyên truyền kết quả sau 35 năm đổi mới; biểu dương các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm đại hội...

Đồng thời, tập trung tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; chuyển tải đầy đủ các thông tin về dự báo thời tiết nhằm tránh tối đa các thiệt hại; tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt; hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan; các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước trong tháng 11; tập trung công tác tuyên truyền đối ngoại theo đề cương, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Ban Tuyên giáo Trung ương...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast