Phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong góp ý văn kiện đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ công tác tuyên giáo những tháng cuối năm.

Sáng 22/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành.

Phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong góp ý văn kiện đại hội Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Công tác tuyên giáo các cấp đạt kết quả toàn diện

Báo cáo kết quả hoạt động công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết: 6 tháng đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo theo kế hoạch đề ra và những nhiệm vụ mới, đột xuất, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể.

Phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong góp ý văn kiện đại hội Đảng

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh

Ban Tuyên giáo các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu; tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, định hướng tuyên truyền, hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; góp phần làm nên thắng lợi trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

Phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong góp ý văn kiện đại hội Đảng

Bên cạnh đó, công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc chuyển biến tích cực; công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh; chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đại biểu đã tham gia thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái

Phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong góp ý văn kiện đại hội Đảng

Đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đồng thời mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp sớm, đầy đủ các tài liệu đặc biệt là về những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm được người dân quan tâm...

Phát huy trí tuệ Nhân dân trong góp ý văn kiện đại hội Đảng

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao quá trình triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm của toàn ngành, đặc biệt là thông tin chủ động, kịp thời, chính xác cả về thông tin đối nội, đối ngoại, đấu tranh phản bác với các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong góp ý văn kiện đại hội Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ảnh: tuyengiao.vn

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn ngành tiếp tục tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó chú trọng đảm bảo môi trường tư tưởng, chính trị, báo chí truyền thông, dư luận xã hội thật tốt cho đại hội Đảng.

Phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh... thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2020.

Kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết thấu đáo các vấn đề còn tồn đọng, các vấn đề Nhân dân khiếu nại, khiếu kiện. “Không vì lý do chuẩn bị đại hội Đảng mà chậm giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu kiện, khiếu nại Nhân dân” - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Cùng đó, cần tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động các ngày lễ kỷ niệm lớn của trung ương và địa phương; tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Riêng đối với tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống, ngành Tuyên giáo cần tổ chức tiết kiệm, trang trọng, ý nghĩa.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các cấp cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo sau Đại hội Đảng các cấp.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast