Thạch Hà vinh danh 46 điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa

(Baohatinh.vn) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thạch Hà vinh danh 46 điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa

Chiều 19/11, huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới 22 điểm cầu tại 22 xã, thị trấn trên toàn huyện.

Qua 20 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Thạch Hà đã không ngừng phát triển và có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần lành mạnh môi trường văn hóa ở các khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp; hệ thống kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa được tăng cường; quy chế dân chủ cơ sở được phát huy; khả năng sáng tạo, quyền là chủ của Nhân dân được tôn trọng. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có sự chuyển biến tích cực.

Qua đó, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thạch Hà vinh danh 46 điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Nguyễn Hùng Vỹ báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000 - 2021).

Hiện nay, 100% số thôn, tổ dân phố đã xây dựng được hương ước mới, từ đó, các nội dung liên quan đến sinh hoạt, ứng xử hằng ngày của người dân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo văn minh và tiết kiệm.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo là 3,53% (giảm 0,57%) và hộ cận nghèo là 4,48% (giảm 0,72%); toàn huyện có 22/22 nhà văn hóa đa năng, 22/22 khu thể thao cấp xã, thị trấn đạt chuẩn; 188/203 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; 192/203 khu thể thao thôn đạt chuẩn.

Thạch Hà vinh danh 46 điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa

Các đại biểu tham dự điểm cầu UBND huyện.

Sau khi thực hiện sáp nhập, có 195/203 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 94.6%; có 37 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Cơ quan”, “Đơn vị”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Thạch Hà vinh danh 46 điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Xuân Thập biểu dương, đánh giá cao việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Thạch Hà; đồng thời đề nghị, thời gian tới, huyện nhà cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, đảm bảo cho các kết quả mang tính bền vững.

Hằng năm, các tổ chức, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua thành nhiều đợt cao điểm, có nội dung và tiêu chí thi đua cụ thể, kết quả thi đua năm sau cao hơn năm trước. Quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt; điển hình là phong trào tự nguyện hiến đất, hiến cây, hiến tài sản để thực hiện chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới; đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập.

Thạch Hà vinh danh 46 điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa: Thời gian tới, Thạch Hà sẽ phát triển về số lượng và chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ngày càng phát triển.

Thời gian tới, Thạch Hà sẽ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ngày càng phát triển.

Phấn đấu tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt trên 93%; tỷ lệ “Khu dân cư văn hóa” đạt trên 95%; trên 90% cơ quan, đơn vị và trên 70% doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 100% số xã đạt danh hiệu “Chuẩn văn hóa nông thôn mới”; thị trấn Thạch Hà đạt “Chuẩn văn minh đô thị”.

Nhân dịp này, 11 tập thể, 14 cá nhân và 21 gia đình điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Thạch Hà đã được tôn vinh, khen thưởng.

Thạch Hà vinh danh 46 điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa

Lãnh đạo huyện Thạch Hà trao thưởng cho các điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast