Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ tăng cường gặp gỡ, đối thoại, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp và người lao động để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Sáng 22/6, Thị uỷ Kỳ Anh tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, TX Kỳ Anh đã thành lập được 1 chi bộ trong doanh nghiệp trực thuộc đảng bộ cơ sở (Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Ninh - Hà thuộc Đảng ủy xã Kỳ Ninh); kết nạp được 11 đảng viên trong doanh nghiệp, trong số đó có 3 đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 85%.

Đảng bộ TX Kỳ Anh có 6 doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Thị ủy và 9 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã. Các doanh nghiệp cơ bản đang duy trì đều các hoạt động sản xuất, kinh doanh, một số doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận tốt. Công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp từng bước được thực hiện, đảm bảo nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Ông Lê Quang Hoà - Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh: Việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp còn có nhiều khó khăn; Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ doanh nghiệp phát triển...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong việc phát triển đảng viên, đoàn viên tại các doanh nghiệp. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp có thời điểm chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ; giải pháp đề ra chưa được thực hiện nghiêm túc; các doanh nghiệp chưa chủ động phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp được thành lập hoặc có các hoạt động rõ nét, một số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập các tổ chức chính trị - xã hội nhưng chưa phối hợp thành lập...

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 07 của BTV Tỉnh uỷ, đối với các doanh nghiệp có tổ chức Đảng, cấp ủy đảng khối doanh nghiệp ở TX Kỳ Anh cần tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức đảng, xây dựng và thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; chú trọng công tác phát triển đảng viên.

Củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp như: công đoàn, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ… tạo môi trường thuận lợi cho các đoàn viên, hội viên tham gia hoạt động, đóng góp xây dựng phát triển doanh nghiệp.

Tăng cường công tác phối hợp giữa doanh nghiệp đối với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, phường; tích cực tham công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là tại các địa bàn mà doanh nghiệp đóng trụ sở.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

TX Kỳ Anh cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về vai trò của tổ chức Đảng, các đoàn thể đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp...

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Hải Nam

Triển khai thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, từ năm 2018 - 2022, TX Kỳ Anh đã tổ chức được 51 cuộc tiếp xúc, đối thoại (trong đó cấp thị xã tổ chức 23 cuộc với 105 lượt ý kiến; các xã, phường 28 cuộc với 136 lượt ý kiến).

Nội dung ý kiến của người dân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về đất đai; công tác bồi thường, GPMB các dự án; các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOOP; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất; những khó khăn trong công tác cán bộ ở các chi đoàn, chi hội…; đến nay đã giải quyết được 81/86 tồn đọng.

Hầu hết các ý kiến của Nhân dân đều được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền tiếp thu và cơ bản được trả lời làm rõ tại các hội nghị đối thoại.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp cần có giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa chi bộ với ban lãnh đạo doanh nghiệp vì mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Tăng cường rà soát, phân loại, gặp gỡ, đối thoại, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp và người lao động, có giải pháp tuyên truyền phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên; quan tâm biểu dương, khen thưởng những doanh nghiệp có nhiều đóng góp thiết thực trong việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên...

Đối với thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền tăng cường phối hợp với ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, đối thoại nhằm hạn chế bức xúc, băn khoăn trong Nhân dân; tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân theo thẩm quyền từ khi mới phát sinh.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Nhân dịp này, thị xã Kỳ Anh trao giấy khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy.

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast