Tranh thủ nguồn trung ương để tăng dư nợ chương trình tín dụng ưu đãi

(Baohatinh.vn) - Chiều 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp thường kỳ quý IV của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách – Xã hội (CSXH) Hà Tĩnh.

Tranh thủ nguồn trung ương để tăng dư nợ chương trình tín dụng ưu đãi ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao nỗ lực của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh trong điều kiện nhiều xáo trộn nhưng các hoạt động vẫn bảo đảm triển khai kịp thời

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH, trong 9 tháng năm 2014 đã có 3/12 thành viên Ban đại diện cấp tỉnh thực hiện kiểm tra tại 3 huyện, 5 xã, 24 tổ tiết kiệm và vay vốn, 42 hộ vay vốn; 90/120 thành viên Ban đại diện cấp huyện kiểm tra tại 130 xã, 467 tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn tại 1.694 hộ gia đình. Qua đó kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác các chương trình tính dụng ưu đãi tại cơ sở và các hội nhận ủy thác.

Trong 9 tháng, nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 164 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 745,5 tỷ đồng, doanh số thu nợ 642,2 tỷ đồng; dư nợ ủy thác cho vay 3.220 tỷ đồng, tăng 106 tỷ đồng so với 2013, chiếm 99,5% tổng dư nợ…

Đặc biệt, trong quý III, nợ quá hạn được kiểm soát. Tính đến 30/9/2014, nợ quá hạn 3,4 tỷ đồng, chiếm 0,11%, giảm 2,9 tỷ đồng so với năm 2013, 107/262 xã không có nợ quá hạn.

Các chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, học sinh- sinh viên, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn,…có tỉ lệ giảm nợ quá hạn đáng kể.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao nỗ lực của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh trong điều kiện nhiều xáo trộn nhưng các hoạt động vẫn bảo đảm triển khai kịp thời, đặc biệt là kết quả khả quan từ công tác dư nợ tăng, nợ quá hạn giảm, các chương trình tín dụng giải ngân tốt.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quý IV/2014, đề nghị các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo địa bàn được phân công; tranh thủ nguồn vốn từ T.Ư để tăng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi; phối hợp với các tổ chức hội uỷ thác và chính quyền các địa phương triển khai các giải pháp thu hồi nợ quá hạn; kiện toàn, củng cố đối với các đơn vị thiếu trách nhiệm trong quản lý nguồn vốn chính sách; tập trung hoàn thành tốt công tác quyết toán các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, công tác tài chính, kế toán cũng như các nhiệm vụ khác được giao trong năm 2014.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast