Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản

(Baohatinh.vn) - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản bám sát yêu cầu nhiệm vụ, triển khai nội dung nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

Chiều 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 52 điểm cầu trong cả nước với sự tham gia của hơn 2.900 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng điều hành.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản

Điểm cầu Hà Tĩnh do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất của “ý Đảng, lòng dân”.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy (Ảnh Trần Hướng/ Báo Thanh niên)

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đại biểu phát huy vai trò người lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII; nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Từ đó, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và liên hệ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai nội dung nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nỗ lực xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; thực hiện quy hoạch báo chí, sắp xếp xuất bản đảm bảo chất lượng; tập trung phát triển báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí...

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản góp phần đẩy mạnh công tác tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Báo chí, xuất bản phải phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng, đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng” - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản

Hội nghị trực tuyến kết nối 52 điểm cầu trong cả nước.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (14 - 15/7). Ngay sau khai mạc, đại biểu được tiếp thu 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm định hướng của Đảng đối với các hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay.

Ngày 15/7, hội nghị diễn ra với phần nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động.

Chủ đề Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast