TX Kỳ Anh quán triệt chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, chương trình hành động thực hiện một số nghị quyết

(Baohatinh.vn) - Hội nghị là dịp để cán bộ, đảng viên TX Kỳ Anh nắm vững những nội dung cốt lõi về các chủ trương, chính sách của Trung ương và BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

TX Kỳ Anh quán triệt chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, chương trình hành động thực hiện một số nghị quyết

Chiều 30/6, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị của BTV Tỉnh ủy; kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

TX Kỳ Anh quán triệt chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, chương trình hành động thực hiện một số nghị quyết

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian 1 buổi, hơn 200 cán bộ, đảng viên của các đảng bộ, chi bộ cơ sở các cơ quan hành hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn TX Kỳ Anh được nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 6/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

Kế hoạch của BTV Thị ủy về thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;

Kế hoạch của BTV Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị 31/3/2023 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Chương trình hành động của BTV Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

TX Kỳ Anh quán triệt chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, chương trình hành động thực hiện một số nghị quyết

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Chung quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 6/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Hội nghị là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi về tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” đến năm 2030 và những năm tiếp theo... Qua đó, nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp, trọng tâm là công tác cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sỹ công an “trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với Nhân dân"...

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast