Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh đạt 5,6%

(Baohatinh.vn) - Mặc dù đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhưng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Tĩnh còn khiêm tốn. Tháng 7/201 9, hồ sơ nộp trực tuyến chỉ chiếm 5,6% trong tổng số hồ sơ thủ tục hành chính.

Số liệu từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, những tháng đầu năm, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính nhận trực tuyến của trung tâm chỉ đạt 895 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 4,4%, đây là tỷ lệ còn khiêm tốn so với số lượng dịch vụ công trực tuyến được đưa vào giao dịch.

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh đạt 5,6%

Việc tạo, gửi hồ sơ thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 còn hạn chế tại các địa phương, đơn vị

Theo đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, để tăng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (nhận và xử lý hồ sơ trên mạng) từ ngày 1/7, Trung tâm đã yêu cầu các nhân viên tăng cường công tác hướng dẫn, tạo các tài khoản tại Cổng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn các thao tác, các bước nộp hồ sơ trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Nhờ đó trong tháng 7, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đã tăng lên 5,6% (168 hồ sơ). Trong đó, các lĩnh vực như: xúc tiến thương mại, hệ thống văn bằng chứng chỉ; dược phẩm… là những lĩnh vực có số lượng hồ sơ nộp trực tuyến lớn nhất.

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh đạt 5,6%

Các đơn vị, địa phương hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp cách tạo, gửi hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Ảnh tư liệu)

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 2.012 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó khối sở ngành cấp tỉnh có trên 760 dịch vụ (chưa tính Cục Thuế, Hải quan) và các huyện, thị, thành phố trên 1.252 dịch vụ. Các đơn vị, địa phương có số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lớn là: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, TP Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Cẩm Xuyên...

Đối với dịch vụ công mức độ 4 (là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến, toàn tỉnh chỉ mới có 28 dịch vụ, trong đó TP Hà Tĩnh là địa phương có số lượng lớn nhất với 15 dịch vụ.

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh đạt 5,6%

TP Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu về số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong ảnh: Người dân lấy số thứ tự xếp hàng tự động tại Trung tâm Hành chính công TP Hà Tĩnh

Các địa phương, đơn vị đang tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng trong thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, cùng với đó là đẩy mạnh cổng thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến để giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast