Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh tháng 11 ước đạt gần 730 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Kết quả này phản ánh rõ nét về khả năng “thích ứng linh hoạt, an toàn” để sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ở Hà Tĩnh.

Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh tháng 11 ước đạt gần 730 tỷ đồng

Công nhân Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc (đơn vị thi công dự án cầu Cửa Rào - Vũ Quang) bám công trường, thi công đạt tiến độ.

Số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh cho thấy, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 11/2021 ước đạt 875,72 tỷ đồng, tăng 6,85% so với tháng trước và tăng 113,95% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 729,47 tỷ đồng, tăng 11,74% so với tháng trước và tăng 215,4% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 93,25 tỷ đồng, giảm 8,46% so với tháng trước và giảm 32,59% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 53 tỷ đồng, giảm 18,36% so với tháng trước và tăng 87,96% lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo phân tích của Cục Thống kê tỉnh, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, bao gồm các nguồn vốn chính: nguồn cân đối ngân sách tỉnh và nguồn vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu.

Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh được giao từ đầu năm và được bổ sung hằng tháng đến thời điểm tháng 11 là 1.155,8 tỷ đồng, thực hiện đạt 87,21% kế hoạch năm; vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu được giao là 3.279,93 tỷ đồng, thực hiện đạt 80,85% kế hoạch năm.

Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách cấp huyện giảm là do tính đến tháng 11, các công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện, xã đã vào giai đoạn hoàn thành và hoàn tất thủ tục thanh toán để giải ngân, vì vậy, giá trị thực hiện đầu tư công trình giảm dần trong các tháng cuối năm.

Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh tháng 11 ước đạt gần 730 tỷ đồng

Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các dự án theo các chương trình mục tiêu, đặc biệt là Chương trình MTQG xây dựng NTM được tập trung giải ngân trong những tháng cuối năm để kịp tiến độ đề ra.

Kết quả trên cũng phản ánh rõ về khả năng “thích ứng linh hoạt, an toàn” để sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ; bám sát dự án, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo đúng tiến độ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast