Vũ Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Việc thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng trong phát huy nội lực của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Vũ Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

Chiều 20/5, Huyện ủy Vũ Quang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” trong thời gian tới. Đại diện các ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, Huyện ủy Vũ Quang đã tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết thông qua nhiều hình thức; cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại địa phương, đơn vị.

Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Vũ Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

Đại biểu tham dự hội nghị.

UBND huyện đã ban hành 31 văn bản chỉ đạo để thực hiện vai trò, trách nhiệm của chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hàng năm, ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở từ huyện đến xã đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo thanh tra huyện rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; phối hợp với ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng các ngành có liên quan tổ chức 32 cuộc đối thoại với 851 người dân, với 147 ý kiến.

Qua đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề; duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Vũ Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị tập trung phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Chính phủ và chính quyền của địa phương.

Vũ Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

Ông Nguyễn Xuân Tịnh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh tham luận với chủ đề: Vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quy chế dân chủ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu.

Nhờ thực hiện đồng bộ quy chế dân chủ ở cơ sở, sau 5 năm triển khai Nghị quyết 02/NQ-TU, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, huyện Vũ Quang đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM; toàn huyện đã xây dựng 1.577 vườn mẫu và 64 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn; 2.000 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 45,3 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Vũ Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Vũ Quang Nguyễn Thị Tuyết Lan tham luận với chủ đề: Triển khai chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các tồn đọng, công tác đối thoại và tiếp công dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở như: một số cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, nhất là người đứng đầu; công tác kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đồng đều trên các loại hình...

Vũ Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng đề nghị các đơn vị tổ chức tốt công tác đối thoại, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực hưởng ứng 100 ngày cao điểm xây dựng NTM chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và 22 năm thành lập huyện Vũ Quang.

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Nghị quyết số 02-NQ/TU trong thời gian tới, Vũ Quang đặt ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt những quan điểm, nhiệm vụ nêu trong chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; nghị quyết, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một cách sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Vũ Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh: Vũ Quang cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn trách nhiệm người đứng đầu, xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ; tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ phải là người tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động; nâng cao chất lượng tiếp công dân định kỳ và đối thoại giữa Nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền...

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị thời gian tới, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-TU; tiếp tục nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc thực hiện dân chủ cơ sở đi vào chiều sâu; chú trọng quan tâm đến công tác dân vận chính quyền.

Vũ Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân kết luận hội nghị.

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức tốt công tác đối thoại, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã phát huy tốt hơn nữa vai trò trước Nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đi sâu đi sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân giúp cho công tác lãnh đạo đạt hiệu quả ngày một tốt hơn.

Các địa phương, phòng, ngành cấp huyện tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đơn thư tồn đọng kéo dài, tạo đồng thuận trong Nhân dân; đặc biệt, cần bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Huyện ủy đã đề ra trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Nghị quyết số 02-NQ/TU trong thời gian tới.

Tích cực hưởng ứng 100 ngày cao điểm xây dựng NTM chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về Hà Tĩnh, 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và 22 năm thành lập huyện Vũ Quang.

Vũ Quang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở

Tại hội nghị, Huyện ủy Vũ Quang đã trao giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở"

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast