Cập nhật: 12:10 12/08/2020
(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của 171 đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí, niềm tin, nguyện vọng của 4.337 đảng viên trên địa bàn.

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của 171 đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí, niềm tin, nguyện vọng của 4.337 đảng viên trên địa bàn.

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 12/8, Đảng bộ huyện Lộc Hà trọng thể khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ...

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

  • Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025
    Lộc Hà vững bước trên hành trình vươn lên giàu đẹp

    Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lộc Hà đã đoàn kết vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng quê hương phát triển nhanh, toàn diện, đúng định hướng, qua đó góp phần tạo tiền đề vững chắc để huyện mới tiếp tục vươn lên...

Diễn văn khai mạc đại hội do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Hùng trình bày nêu rõ: "Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ IV có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây là dịp chúng ta nhìn lại chặng đường 13 năm thành lập, xây dựng và phát triển của huyện nhà. Đại hội cũng là dịp thể hiện tinh thần cách mạng, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân trong việc tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung trọng tâm nhất.

Trước hết, đây là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, trung thực, nêu lên mặt được, chỉ rõ hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm; thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; kiểm điểm nghiêm túc vai trò, trách nhiệm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu sẽ thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội lần này cũng sẽ bầu ra những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín, có tầm nhìn; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề còn tồn đọng, phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tập hợp, đoàn kết nội bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới.

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Hùng khai mạc đại hội

Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn cho rằng: Lộc Hà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, Lộc Hà đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, mũi đột phá đề ra.

Báo cáo cũng chỉ rõ những thành tựu nổi bật trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như: phát triển 520 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 4.337 đồng chí; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác tổ chức cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể; tập trung công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị

Về kinh tế, trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13,43%, giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 5.229 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 258 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với nông nghiệp giảm từ 29,17% còn 20,6%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng từ 41,5% tăng lên 44,98%; dịch vụ, thương mại, du lịch từ 29,32% tăng lên 34,42%.

Lộc Hà đã huy động được 2.459 tỷ đồng xây dựng NTM; xây dựng mới 234 mô hình sản xuất hiệu quả; hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được xây dựng đồng bộ. Đến nay, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn, vượt kế hoạch nghị quyết đề ra; 20 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu; 235 vườn mẫu đạt chuẩn; có 3 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận 3 sao...

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, hiện có 100% thôn đạt văn hóa, 91% gia đình đạt văn hóa, 21 cơ quan đạt chuẩn đơn vị văn hóa; có 3 xã đạt chuẩn văn hóa NTM...

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ IV

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà cũng nêu ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới: kết nạp 80 đảng viên mới/năm; hàng năm có trên 80% các tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trên 80% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; hàng năm, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt 100% “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên đạt 90% trở lên…

Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,8%; tỷ trọng cơ cấu kinh tế các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 450 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển cả nhiệm kỳ 16.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất đạt 125 triệu đồng/ha/năm; sản lượng lương thực trên 29 vạn tấn; có 6 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt xã NTM kiểu mẫu, huyện cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao...

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5% - 0,75%/năm; 80% lao động được đào tạo; giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động/năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% làng văn hoá, trên 92% gia đình văn hoá; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; 90% hộ dân được sử dụng nước sạch...

Tại đại hội, đại biểu cũng đã nghe Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Trần Văn Hào trình bày Báo cáo kiểm điểm BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn thách thức, BCH, BTV Huyện ủy Lộc Hà đã phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Trần Văn Hào trình bày Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Tiếp đó, đại hội nghe các đại biểu trình bày tham luận trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN… Trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng NTM, phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ qua, các tham luận cũng đã phân tích, nhận định tình hình, đưa ra các giải pháp căn cơ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhiệm kỳ tới.

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn An trình bày tham luận: Các giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại gắn với phát triển kinh tế biển của huyện Lộc Hà

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Lộc Mai Đình Phong tham luận nội dung: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và sức chiến đấu của Đảng bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoàng Thị Quỳnh Oanh góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cho rằng, Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là đại hội của thời kỳ mà Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện NTM, phát triển toàn diện với những điểm nhấn về chiều sâu.

Để cụ thể hóa mục tiêu quan trọng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Đảng bộ huyện cần có những giải pháp cụ thể, đồng bộ và tổ chức thực hiện quyết liệt trên từng lĩnh vực, từng ngành.

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng một số nơi chưa ngang tầm nhiệm vụ, trình độ và năng lực cán bộ các cấp không đồng đều, một số cán bộ chậm đổi mới tư duy, phong cách;

Chưa có các biện pháp quyết liệt nên chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tăng trưởng chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là lợi thế về kinh tế biển, du lịch biển và đô thị ven biển; chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội có mặt còn hạn chế…

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà đã triển khai các bước bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Theo đề án nhân sự, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 35 đồng chí, tại đại hội bầu 34 đồng chí (khuyết 1 đồng chí).

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu biểu quyết số lượng danh sách Ban Chấp hành khóa mới

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

...và bỏ phiếu bầu 34 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu đảm bảo số lượng dự kiến vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào BCH khóa mới

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà sẽ tiếp diễn ra với các nội dung: bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy khóa IV; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới và góp ý vào các văn kiện đại hội cấp trên…

Toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Lộc Hà tập trung thực hiện đồng bộ, căn cơ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm và 3 khâu đột phá gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; phát triển kinh tế biển, xây dựng NTM nâng cao gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP; xây dựng đô thị, khu du lịch biển hiện đại, bền vững, gắn với du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh...

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]