(Baohatinh.vn) - Học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, các cấp ủy Đảng, chính quyền Hà Tĩnh đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, các cấp ủy Đảng, chính quyền Hà Tĩnh đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực.

Triển khai đồng bộ, quán triệt sâu rộng

Giai đoạn 2021-2026, Bộ Chính trị đã lựa chọn chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Từ đầu tháng 4/2022, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, triển khai chủ đề học Bác năm 2022.

Cụ thể hóa nội dung chuyên đề trên sát với thực tiễn địa phương, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xây dựng chủ đề riêng của năm 2022 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển KT-XH”. Từ đầu tháng 4/2022, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, triển khai chủ đề học Bác năm 2022 với 409 điểm cầu và 22.591 đại biểu từ tỉnh đến cơ sở tham dự.

Sau hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nội dung chuyên đề lồng ghép với hội nghị báo cáo viên hằng tháng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới; các hội nghị, buổi sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề...

Ông Lê Văn Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh cho biết: “Ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo đã cung cấp tài liệu, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề và ban hành mẫu kế hoạch đăng ký học tập, làm theo Bác. Các buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức sôi nổi đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị thiết thực trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao nhận thức và hành động; đưa việc làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó tạo động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị”.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Các tổ chức cơ sở đảng ở huyện Kỳ Anh sôi nổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác.

Triển khai chuyên đề toàn khóa của tỉnh, Huyện ủy Hương Sơn đã xây dựng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hương Sơn, đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”; Huyện ủy Đức Thọ chọn nội dung đột phá trong học Bác năm 2022 là: “Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, đoàn kết, sáng tạo, tập trung nỗ lực xây dựng huyện NTM nâng cao”...

Hiện thực hóa nội dung học Bác

Chọn nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo Bác Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp của các cấp ủy, chính quyền gắn với phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là khơi dậy truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển KT-XH, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Người dân Can Lộc tích cực thi đua xây dựng NTM nhằm cụ thể hóa việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tại huyện Can Lộc, BTV Huyện ủy đã chọn 3 nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo Bác nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó có mũi đột phá bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện với nội dung: “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng Can Lộc đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trước năm 2025”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc chia sẻ: “Trên cơ sở các mũi đột phá, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; phát động sôi nổi các phong trào thi đua. Đặc biệt, phong trào xây dựng NTM đang được các xã, thị trấn trong toàn huyện triển khai sâu rộng, nhất là tại 5 xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Trong những tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã giải tỏa được 9.319m đường giao thông; xây mới 92 công trình hố lắng lọc nước thải; trồng mới, chỉnh trang 34.160m hàng rào xanh... Hiện tại, Thiên Lộc đã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; Gia Hanh cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao, phấn đấu được công nhận trước tháng 6/2022”.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Ở Đảng bộ thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) phong trào "làm theo" Bác được được thực hiện ngay từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. (Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Phan Xuân Định luôn gần gũi với người dân).

Chọn mũi đột phá học tập và làm theo Bác gắn với tập trung xây dựng đô thị văn minh là cách mà Đảng bộ thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) đang thực hiện trong năm 2022.

Ông Phan Xuân Định, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm, Đảng bộ lựa chọn học tập và làm theo Bác gắn với một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cụ thể. Quá trình thực hiện, Đảng bộ đã nâng tầm từ ý thức tự giác học tập sang nhận thức tự giác làm theo gương Bác mọi lúc, mọi nơi. Việc làm theo Bác được lan tỏa từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị trấn sang cán bộ, công chức và đến tận đảng viên, người dân ở chi bộ, tổ dân phố”.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Người dân thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) tích cực tham gia các phần việc góp sức xây dựng đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cũng rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tập trung lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu để xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Thạch Hà, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh...

Có thể thấy, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển KT-XH” là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Hà Tĩnh luôn chú trọng lựa chọn tập thể, cá nhân để xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo Bác (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao thưởng cho các đảng bộ xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.).

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ đề học Bác năm 2022 của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh: “Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện chủ đề đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị. Tăng cường giáo dục giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng, bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, phải thường xuyên tự soi, tự sửa, thẳng thắn trong góp ý phê bình”.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]