(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa thay mặt BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ký ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020.

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị tuyệt đối đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa thay mặt BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ký ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020.

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị tuyệt đối đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Năm 2019, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên chống phá, kích động quần chúng nhân dân biểu tình, gây rối an ninh, trật tự; tình hình khiếu kiện vượt cấp; công tác quản lý internet, tình hình tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn đánh bạc, ma tuý, vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép ma túy, pháo nổ... vẫn còn diễn biến phức tạp.

Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, trong đó có đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá.

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị tuyệt đối đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu trong bất kỳ tình huống nào cũng phải tuyệt đối đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thường xuyên đề cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động tuyên truyền xuyên tạc trên các phương tiện thông tin, nhất là trên không gian mạng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng Internet, xây dựng thế trận an ninh trên không gian mạng.

Chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải tuyệt đối đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quán triệt và thực hiện nhất quán chủ trương gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép các dự án đầu tư, nhất là dự án có yếu tố nước ngoài, dự án đầu tư vào khu vực chiến lược, trọng điểm, “nhạy cảm” về quốc phòng, an ninh; phòng ngừa, ngăn chặn những hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế, đầu tư để chống phá, tác động hướng lái chủ trương, chính sách, gây thiệt hại về kinh tế, phương hại đến an ninh quốc gia.

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị tuyệt đối đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thanh tra Sở TT&TT xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Đức Hiếu (SN 1990, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ) về hành vi chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên làm tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật, thường xuyên đi công tác nước ngoài, làm việc với đối tác nước ngoài, không để các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo, tác động tư tưởng phản động... Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện mất đoàn kết; xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

Thẩm tra, xác minh, kết luận lý lịch, nhân thân, đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là các trường hợp trong cấp ủy, dự kiến cấp ủy đại hội đảng bộ các cấp, không để lọt cán bộ không đủ phẩm chất chính trị, chạy chức, chọn việc vào cấp ủy các cấp, không để các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, phản động, phần tử xấu cài cắm vào nội bộ Đảng.

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hội, nhóm trên không gian mạng có âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; hoạt động tán phát thông tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Phát hiện và khắc phục những lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng thông tin và những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, không để các thế lực thù địch, phản động, tội phạm mạng và phần tử xấu lợi dụng hoạt động; có giải pháp phòng ngừa hiệu quả lộ, mất bí mật Nhà nước qua môi trường internet.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, đặc biệt là vai trò người đứng đầu trong việc giữ gìn an ninh trật tự; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách.

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị tuyệt đối đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Công an Hà Tĩnh phá chuyên án lừa đảo “trúng thưởng” rất tinh vi, bắt 24 đối tượng

Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã có phương án chủ động huy động lực lượng quần chúng, các ban, ngành, đoàn thể tham gia đảm bảo an ninh, trật tự khi có tình huống phức tạp xảy ra. Tiếp tục triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh tại công an xã, thị trấn trên địa bàn.

Thực hiện tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài nguy cơ phát sinh “điểm nóng”; không để các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan lợi dụng kích động gây mất an ninh, trật tự. Giải quyết ổn định từ cơ sở các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt các vụ khiếu kiện liên quan đất đai, môi trường, khai thác tài nguyên, chính sách xã hội... Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; các loại tội phạm liên quan đến “bảo kê”, “siết nợ”, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hoạt động cờ bạc, mại dâm.

Đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, nh ất là ma túy tổng hợp; quản lý chặt đối tượng nghiện ma túy.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm.

Quản lý chặt chẽ người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh về nước; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, bảo vệ, karaoke, vũ trường, lưu trú.

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị tuyệt đối đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Công an TP Hà Tĩnh phá ổ nhóm có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư 369 (đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh).

Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy, nổ; phòng, chống thiên tai; phòng, chống cháy, nổ.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đảm bảo hoạt động hiệu quả, kịp thời giải quyết những phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên nhân dân đóng góp công sức vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng trong ngành phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các phương án cụ thể để ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra, nhất là các mục tiêu trọng yếu...

Toàn văn Chỉ thị Số 39 - CT/TU ngày 20/12/2019 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh mời xem và tải về tại đây.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]