(Baohatinh.vn) - Sáng nay (4/4), Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú, Công an huyện Thạch Hà và Đảng bộ các xã: Kỳ Ninh (Kỳ Anh), Đức Đồng (Đức Thọ) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Các đơn vị, địa phương tiến hành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng nay (4/4), Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú, Công an huyện Thạch Hà và Đảng bộ các xã: Kỳ Ninh (Kỳ Anh), Đức Đồng (Đức Thọ) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020...

* Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 5 năm nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú đã cho thấy những nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần quyết định sự thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng bộ đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; chú trọng đổi mới công tác quản lý, tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến quan trọng trong các khâu của quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng, đã mở 52 lớp trung cấp lí luận chính trị - hành chính, phối hợp mở 4 lớp cao cấp lí luận chính trị, 63 lớp bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới…

Nhà trường cũng tổ chức thành công 3 hội thảo khoa học, xuất bản 11 số nội san; tổ chức đi nghiên cứu thực tế theo các chủ đề về xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng được nhà trường chú trọng, quan tâm gắn với khẩu hiệu hành động: “Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm”. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên tham gia các đợt sinh hoạt chính trị.

Công tác cán bộ được chăm lo, xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với 56 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh, 22 thạc sĩ.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao với các báo cáo chính trị. Tuy nhiên, các ý kiến cũng thẳng thắn nêu ra những vấn đề mà nhà trường cần quan tâm trong thời gian tới như: bố trí trang thiết bị, công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy; có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lê Văn Vinh đề nghị đảng ủy nhà trường đẩy mạnh việc nghiên cứu tham mưu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 07 ngày 20/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phát biểu với đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lê Văn Vinh ghi nhận những thành tích, kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo là đơn vị thứ 4 trong khối tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch.

Nhiệm kỳ tới, đề nghị đảng ủy nhà trường đẩy mạnh việc nghiên cứu tham mưu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 07 ngày 20/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của công chức, đảng viên; tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác thông tin định hướng dư luận, nắm bắt kịp thời diễn biên tư tưởng cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý; đổi mới chất lượng sinh hoạt đảng bộ và chi bộ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đảng viên trên các lĩnh vực đạo đức, tư tưởng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Với tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao, đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 7 đồng chí; bầu bí thư, phó bí thư đảng ủy và đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên.

* Chọn công tác nghiệp vụ cơ bản, cải cách hành chính, công tác cán bộ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh là 4 khâu đột phá trọng tâm mà Đảng bộ Công an huyện Thạch Hà đề ra tại Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020, diễn ra vào sáng nay. Đây cũng là Đảng bộ được Ban thường vụ huyện Thạch Hà lựa chọn đại hội điểm đầu tiên của huyện.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện Thạch Hà đã tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, chủ động đề ra các Nghị quyết, chương trình kế hoạch cụ thể; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nên đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng được củng cố, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững ổn định, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, Công an Thạch Hà đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện giải quyết tốt các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, không để bị động, bất ngờ hoặc trở thành điểm nóng phức tạp, tạo môi trường an ninh ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện…

Bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh bí thư, phó bí thư

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng bộ Công an huyện đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và phát động phong trào thi đua Vì ANTQ với từng khẩu hiệu hành động, biện pháp thi đua mới đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhập liệu kiểm phiếu bằng máy tính

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác, đại hội đã đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đó là huy động tối đa mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh toàn diện. Chọn công tác nhiệp vụ cơ bản, cải cách hành chính, công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh là 4 khâu đột phá trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ.

Phấn đấu đạt tỉ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt trên 80%, các vụ trọng án đạt trên 98%. Không để xảy ra oan, sai trong hoạt động điều tra. Cấp phát chứng minh nhân dân hàng năm đạt và vượt chi tiêu Công an tỉnh giao từ 108% trở lên. Kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Xây dựng từ 5 mô hình trở lên về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có hiệu quả, chất lượng. Đảng bộ Công an huyện hàng năm tiếp tục giữ vững danh hiệu “Đảng bộ, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”. Đơn vị hàng năm tiếp tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Lãnh đạo các ban, ngành và huyện Thạch Hà chúc mừng BCH khóa mới

Đại hội đã bầu 7 đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạọ đức và năng lực lãnh đạo, quản lý vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó Bí thư.

*Sáng 4/4, Đảng bộ xã Kỳ Ninh - một trong 3 đơn vị được lựa chọn đại hội điểm của huyện Kỳ Anh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng lãnh đạo huyện và các xã trong cụm về dự.

Báo cáo chính trị của BCH đảng bộ trình đại hội nêu rõ: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kỳ Ninh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy tiền năng lợi thế hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch nghị quyết đề ra.

Kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt 22,7 triệu đồng (tăng gấp 2,27 lần so với đầu nhiệm kỳ, vượt 13,3% chỉ tiêu nghị quyết). Tỷ lệ hộ nghèo còn 8,4% (giảm 14% so với đầu nhiệm kỳ).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp - xây dựng - TMDV. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, Kỳ Ninh đã hoàn thành 8/19 tiêu chí. Các hoạt động văn hóa – giáo dục, an ninh - quốc phòng được củng cố, triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch nói chuyện với các đại biểu bên lề đại hội

Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm như: việc triển khai chương trình xây dựng NTM chưa quyết liệt, hiệu quả còn thấp; việc xây dựng, nhân rộng điển hình trong sản xuất, kinh doanh còn ít; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm…

Phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Kỳ Ninh tiếp tục đổi mới, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của xã; tiếp tục đầu tư thỏa đáng cho lĩnh vực khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản. Quan tâm phát triển thương mại dịch vụ gắn du lịch biển với du lịch tâm linh, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư tại Khu trung tâm du lịch Kỳ Ninh.

Đại biểu biểu quyết danh sách và bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới

Để tạo sự đa dạng trong các thành phần kinh tế, xã sẽ mở rộng đầu tư nghề chế biến nước mắm, sứa, ruốc, chợp, các sản phẩm khô sấy bảo đảm chất lượng, tạo uy tín và thương hiệu; xây dựng các doanh nghiệp, HTX sửa chữa đóng mới tàu thuyền, xưởng cơ khí sửa chữa, cơ sở sản xuất đá lạnh, cấp đông, thu mua và các dịch vụ phục vụ cho ngư dân sản xuất.

Tại đại hội, đại biểu đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, bầu 15 đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạọ đức và năng lực lãnh đạo, quản lý vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện.

* Cũng trong sáng nay, Đảng bộ xã Đức Đồng (Đức Thọ) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tham dự.

Lãnh đạo huyện Đức Thọ phát biểu chỉ đạo đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Đức Đồng đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đảng bộ đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế như: chuyển dịch mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi; tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, mạnh dạn đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, Đức Đồng đã hoàn thành 12/19 tiêu chí; năm 2014 thu nhập bình quân đầu người đạt 22,5 triệu/người, thu ngân sách đạt 1,2 tỷ đồng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận, tìm ra nguyên nhân, những vấn đề còn hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ tới, Đức Đồng tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; tập trung giải quyết việc làm để nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục củng cố bền vững 12 tiêu chí đã đạt được, tổ chức thực hiện đạt 7 tiêu chí còn lại, phấn đấu trong năm 2016 sẽ về đích trong chương trình MTQG xây dựng NTM; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 17 %, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đến 2020 đạt 65 triệu đồng, thu ngân sách đạt 3,8 tỷ đồng; quốc phòng, an ninh nông thôn được giữ vững.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạọ đức và năng lực lãnh đạo, quản lý vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhóm PV-CTV


Nhóm PV-CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]