Cập nhật: 17:50 05/01/2023 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị toàn ngành Kiểm tra Đảng Hà Tĩnh chủ động nghiên cứu, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng với phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị toàn ngành Kiểm tra Đảng Hà Tĩnh chủ động nghiên cứu, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng với phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì hội nghị.

Chiều 5/1, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hiền - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Đại biểu dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Thông báo 260-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương về kết quả giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung khắc phục vi phạm, khuyết điểm được UBKT Trung ương chỉ ra.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tăng 55,3% tổ chức đảng và 11,3% đảng viên so với năm 2021; thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng tăng 61% so với năm 2021.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Đại biểu dự hội nghị.

Việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo nhìn chung đảm bảo quy trình, quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm; kịp thời xem xét, xử lý nghiêm khắc, đúng quy định các trường hợp vi phạm; có tác dụng đấu tranh phòng ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Đặng Thanh Hải báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2022.

Bên cạnh đó, việc thông tin kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phát huy hiệu quả, có tác dụng phòng ngừa, giáo dục, răn đe vi phạm trong tổ chức đảng, đảng viên.

Cấp ủy, UBKT các cấp cũng thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm phân tích những kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, UBKT huyện ủy Hương Sơn.

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát tập trung 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh quán triệt, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường giám sát để phòng ngừa vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10)…

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống: Cần xem xét bố trí cán bộ chuyên trách ở UBKT đảng ủy cơ sở.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích những kết quả đã đạt được, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2023.

Đại biểu cho rằng, bên cạnh kiểm tra, giám sát chuyên đề cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên; cần xem xét bố trí cán bộ chuyên trách ở UBKT đảng ủy cơ sở; tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật của Đảng; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát...

Hội nghị cũng nghe Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023) với chủ đề: “Phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy".

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên UBKT Trung ương Trần Thị Hiền ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Ủy viên UBKT Trung ương Trần Thị Hiền phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Hiền đề nghị, thời gian tới, UBKT các cấp tại Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi có các vụ việc nổi cộm, nơi có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, nơi có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân...

Chủ động rà soát, kiểm tra, xem xét xử lý vi phạm các dự án tồn đọng, kéo dài, vụ việc phức tạp theo kết luận của các cơ quan kiểm tra, thanh tra.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị cấp ủy các cấp, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 23-CT/TU ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XIX.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề. Chủ động nghiên cứu, đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng với phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Tích cực kiểm tra đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trên các lĩnh vực; đẩy mạnh kiểm tra ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; quan tâm kiểm tra khi tổ chức và cá nhân có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục thi hành kỷ luật đảm bảo khách quan, công tâm, kịp thời, đồng bộ.

“Đối với tổ chức đảng, cần tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trên các lĩnh vực. Đối với đảng viên, kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương... Cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, chấn chỉnh” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp cần chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp; quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy; quan tâm công tác thi đua, khen thưởng...

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân thuộc UBKT Tỉnh ủy.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Đặng Thanh Hải trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc năm 2022.

Thu Hà - Anh Tấn


Thu Hà - Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]