(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Hội Nhà báo cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu để Hội thực sự là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của người làm báo.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Phát biểu tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Hội Nhà báo cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu để Hội thực sự là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của người làm báo.

Sáng nay (31/12), Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI diễn ra phiên chính thức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có các đồng chí là lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tham dự Đại hội có hơn 500 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên trên cả nước.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Lễ chào cờ trang nghiêm diễn ra lúc 8 giờ 30 phút. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+).

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI diễn ra phiên chính thức ngày 31/12 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và Nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN).

Đại hội tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thảo luận, trong bầu cử tại Đại hội; tham gia tích cực, đầy đủ, có chất lượng tất cả các hoạt động của Đại hội, với sự cố gắng cao nhất, với ý thức, lòng tự hào, tình cảm và sứ mệnh cao cả của người đại biểu đại diện cho hội viên về dự Đại hội.

Tiếp đó, đại hội nghe Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Ban Chấp hành khóa X do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trình bày.

Kết quả nổi bật mà Hội Nhà báo Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua là tập hợp, đoàn kết được đội ngũ hội viên - nhà báo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; tổ chức, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước trên mọi lĩnh vực. Tổ chức Hội Nhà báo ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người làm báo tự nguyện tham gia.

Tính đến cuối năm 2021, cả nước có trên 830 cơ quan báo chí thuộc bốn loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử. Các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, là kênh thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội. Báo chí là lực lượng chủ lực, đi đầu trong tuyên truyền phòng chống, đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, báo chí đã tỏ rõ vai trò tiên phong và hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội, các cơ quan báo chí đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tiên phong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí.

Triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội Nhà báo Việt Nam, đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,““tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, khích lệ tinh thần cống hiến của người làm báo cách mạng, góp phần khắc phục các vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động báo chí; thực hiện tốt Đề án báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, tổ chức tốt Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành; công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được các cấp Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng nhằm hướng tới nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Hội đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường rà soát, kiện toàn tổ chức Hội, chất lượng đội ngũ hội viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 7.109 hội viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp gần 1.500 hội viên, đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Đại hội đề ra phương hướng trong thời gian tới là: tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và Nhân dân.

Các cấp hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các cấp Hội tiếp tục rà soát, kiện toàn xây dựng hệ thống tổ chức Hội theo hướng tinh giảm đầu mối trực thuộc Trung ương Hội.

Xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng về trình độ nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN.

Tiếp đó, đại hội nghe nội dung báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tiếp tục thảo luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành vững vàng của báo chí cả nước, ngày thêm nâng cao năng cao về năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đã, đang nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại; không ngừng đổi mới sáng tạo. Nội dung thông tin trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú; chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là đạo đức, phong cách làm báo của Người, tiếp bước các thế hệ cha anh, đội ngũ những người làm báo hôm nay đã và đang phát huy vai trò xung kích, không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha, có mặt tại những “điểm nóng,” thực hiện tốt trách nhiệm sứ mệnh người làm báo cách mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tích cực phát hiện, cổ vũ, động viên gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực.

Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, hăng hái thâm nhập thực tế vùng cao, vùng sâu, vùng xa, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, thiên tai, bão lũ...

Nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo đã tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng với nhiều cách tiếp cận chính xác, góp phần phát hiện sai phạm, tạo sức mạnh dư luận, hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tăng cường niềm tin với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Đặc biệt, hai năm qua, trước những diễn biến phức tạp, thách thức chưa từng có của đại dịch COVID-19, hàng trăm nhà báo không ngại hiểm nguy đã có mặt trên tuyến đầu chống dịch , kịp thời thông tin, cổ vũ những việc làm cao đẹp của lực lượng thầy thuốc, quân đội, công an, cán bộ cơ sở, những cá nhân, cộng đồng tích cực, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch.

Trong những thành tích xây dựng, bảo vệ Tổ quốc những năm qua, nhất là năm 2015 đến nay, có công lao to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam và đông đảo hội viên cả nước.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh những thời cơ to lớn cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Bối cảnh mới đặt ra cho báo chí Cách mạng nước ta và Hội Nhà báo Việt Nam những nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang trên chặng đường đi tới. Báo chí phải tiếp tục đổi mới mình, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội.

Để Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình là tổ chức chính trị-xã hội, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước; tính chất nghề nghiệp của Hội không tách rời tính chất chính trị-xã hội; nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, của những người làm báo Việt Nam và của Hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo các cấp bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực, trên cơ sở phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết những người làm báo vào tổ chức; phấn đấu để Hội thực sự là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; là “ngôi nhà chung ấm áp” của hội viên và giới báo chí.

“Mỗi cấp hội, cơ quan báo chí, mỗi người làm báo trước hết hãy học tập, noi gương Bác - một nhà báo lớn về phong cách, đao đức làm báo. Phải thấm nhuần lời dạy của Người: “Cán bộ, chiến sỹ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” và “Viết để làm gì?” Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng”, trên cơ sở đó, thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh người làm báo cách mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống...", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý.

Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu hoạt động của báo chí trong điều kiện mới, các cấp hội phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung triển khai, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo theo nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp với thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển Hội nhà báo các cấp...

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng nêu rõ, Bác Hồ từng căn dặn Hội Nhà báo Việt Nam: “Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nghĩa vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng” và “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng”.

Đây chính là mục tiêu mà Hội Nhà báo Việt Nam, mỗi hội viên và những người làm báo phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng, góp phần xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày thêm trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường tin tưởng với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc và Nhân dân, đội ngũ những người làm báo Việt Nam hôm nay sẽ ngày càng lớn mạnh, không ngừng nâng cao về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng; tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước.

Ngay sau nội dung phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại hội tiến hành nội dung công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh Lãnh đạo Hội khóa XI.

Tại phiên làm việc chiều 30/12, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI gồm 52 nhân sự. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra chiều tối 30/12, Ban Chấp hành đã bầu 12 nhân sự vào Ban Thường vụ.

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa XI với số phiếu 100%.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Các thành viên Ban chấp hành khóa XI ra mắt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau đó, Đại hội tiến hành bế mạc.

Trong 3 ngày diễn ra đại hội, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh (gồm 4 đại biểu: ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; bà Phan Thị Mai Linh - Phó Thư ký Chi hội Nhà báo Văn phòng; ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Thư ký Chi hội nhà báo Báo Hà Tĩnh; ông Trần Long - Phó ban Kiểm tra Hội nhà báo Hà Tĩnh) đã nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của đại hội, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất cao góp phần vào thành công chung của Đại hội; đồng thời luôn chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải tham luận tại Đại hội với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0, mạng xã hội và đạo đức người làm báo”.

Đặc biệt, tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh được Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu trình bày tham luận thể hiện ý chí, nguyện vọng của người làm báo tỉnh nhà với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0, mạng xã hội và đạo đức người làm báo”.

Ông Nguyễn Xuân Hải cũng đã vinh dự được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước thềm diễn ra Đại hội, chiều 29/12, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 và giải cuộc thi ảnh Việt Nam 2020, khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam 2020 - Ấn tượng 2021”. Báo Hà Tĩnh đã được trao giải B - Bìa báo Tết ấn tượng năm 2021.

Tin liên quan:

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]